Horácké muzeum Nové Město na Moravě

Červinka Karel Viktor

Otevřít
Tematický popis: Karel Viktor Červinka: vysvědčení 1910-1912, vysokoškolský index z pražské filozofické fakulty, rukopisné poznámky z přednášek b.d., torzo korespondence 1913, rukopisy básní a krátkých próz 1912-1914, recenze na jeho sbírky 1912, fotografie, strojopisný soubor jeho díla pořízený přítelem z mládí JUDr. J. Slámou b.d., strojopisy vzpomínek na K. V. Červinku 1967. Josef Vratislav Dobiáš: fotografie, doklady o partyzánské činnosti, korespondence ve věci vydání básní K. V. Červinky 1940, strojopisy příspěvků o K. V. Červinkovi 1940-1975.
Archiv:
Datace:
1910 - 1975
Původce:
Karel Viktor Červinka (1891-1915) - sportovec, básník Josef Vratislav Dobiáš (1915-198(?), literárně činný pod jménem Milan Havel) - pedagog
Místo vzniku:
Mšeno nad Nisou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Čtenářská beseda Horák Nové Město na Moravě

Otevřít
Tematický popis: Blahopřání k jmeninám předsedy spolku J. Jelínka 1877, změna stanov 1904, korespondence - schůze, kulturní akce, organizační záležitosti, volby činovníků 1904-1912.
Archiv:
Datace:
1877 - 1912
Původce:
Čtenářská beseda Horák Nové Město na Moravě (do r. 1906 název Nové Město)
Místo vzniku:
Mšeno nad Nisou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Daněk Karel, MUDr., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Strojopisy publikací se zdravovědnou a regionálně historickou tematikou 1961-1966, strojopisy přednášek a článků 1965-1987, novinové výstřižky (i ze zahraničního tisku) 1953-1985.
Archiv:
Datace:
1953 - 1987
Původce:
MUDr. Karel Daněk, CSc. (nar. 1928) - sportovní lékař
Místo vzniku:
Mšeno nad Nisou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Horácké muzeum Nové Město na Moravě

Otevřít
Tematický popis: Stanovy muzea 1909, seznamy členů 1909-1913, zprávy o činnosti 1909-1922, plakáty a pozvánky na výstavy 1952-1999.
Archiv:
Datace:
1909 - 1999
Původce:
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Mšeno nad Nisou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - muzea, památníky a vlastivědné ústavy

Hudební spolek Smetana Nové Město na Moravě

Otevřít
Tematický popis: Stanovy 1922, 1927, seznamy členů 1920-1937, prezenční listiny ze zkoušek 1946, korespondence 1937-1957, členské legitimace, pozvánky a plakáty 1911-1955, spolkové razítko, notový materiál.
Archiv:
Datace:
1911 - 1957
Původce:
Hudební spolek Smetana Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Mšeno nad Nisou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Kino Nové Město na Moravě

Otevřít
Tematický popis: Korespondence kina 1946-1956, 1973-1979, plakáty a pozvánky 1948.
Archiv:
Datace:
1946 - 1979
Původce:
Kino Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Mšeno nad Nisou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - kina, osvětová zařízení a kulturní střediska

Nečas Jan Evangelista

Otevřít
Tematický popis: Soukromá korespondence 1880-1915, korespondence s přáteli v Polsku 1883-1885, rukopisy vlastních básní, rukopisy překladů z polštiny a němčiny.
Archiv:
Datace:
1880 - 1915
Původce:
Jan Evangelista Nečas (1849-1919) - rodák ze Studnic, právník, spisovatel, básník, překladatel
Místo vzniku:
Bernartice, Mšeno nad Nisou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Rodinný archiv Křičků, Maršovice

Otevřít
Tematický popis: Jaroslav Křička: vysvědčení 1892, osobní korespondence 1901-1954, rukopisy partitur 1900-1960, pozvánky na hudební akce v Novém Městě 1912-1942, novinové výstřižky, osobní fotografie. Petr Křička: domovský list, vysvědčení 1890-1901, školní sešity, záznamy přednášek b.d., část korespondence 1893-1949, rukopisy básní 1899-1902, novinové výstřižky, osobní fotografie. Pavla Křičková: osobní korespondence (1901) 1921-1971, strojopis libreta Soumrak rodu Jamborova, strojopisy rozhlasových her, novinové výstřižky, velké množství rodinných fotografií. Ing. Josef Homolka: vysvědčení 1902-1908, novinové výstřižky. Písemnosti maršovských rychtářů a pozdějších majitelů rychty: korespondence soukromá i úřední 1866-1951, úřední vyhlášky a oběžníky okresního úřadu 1810-1892, plán rychty, hostinská koncese, nájmy, účty 1922-1956, účetní knihy 1875-1909, 1938, různé tištěné kalendáře 1847-1924.
Archiv:
Datace:
1810 - 1971
Původce:
Jaroslav Křička (1882-1969), hudební skladatel, dirigent, pedagog Petr Křička (1884-1949), básník, překladatel Pavla Křičková - Homolková (1886-1972), spisovatelka Ing. Josef Homolka
Místo vzniku:
Konice, Mšeno nad Nisou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Rodinné archivy

Sbírka drobných památek

Otevřít
Tematický popis: Korespondence muzea s Dr. Z. Likovským - zjišťování dějin novoměstského pivovarnictví 1997, rukopis Josefa Novotného "Z dějin Horácka a českobratrského evangelického sboru ve Veselí" b.d., strojopis práce prof. Josefa Fialy "Papírna v Novém Městě na Moravě" 1944, rozsáhlé strojopisné vzpomínky učitele Františka Henycha (1862-1944), řídícího učitele ve Svratce 30.-40. léta, kopie pamětí rolníka Jana Zajíčka ze Studnic č. 1 b.d., strojopisná práce Antonína Mareše "Batelovské varhany" o varhanářském mistru F. Svítilovi z Nového Města 1989, technické výkresy vynálezů a patentů Ing. Theodora Brázdy (rodák z Kadova, inspektor státních drah, proslavil se vynálezem napájecího zařízení parních kotlů) b.d., návrhy výšivek a malování truhel konec 19. a počátek 20. st., práce Karla Němce (kresby, studie, skici, ex libris) b.d., tištěné návrhy dámských šatů 1867-1882, lidové akvarely A. Maděry z Nového Města b.d., vzory pro malování pokojů, svaté obrázky, barvotisky, příležitostné tisky 19. st., drobné propagační tisky, zápalkové nálepky b.d.
Archiv:
Datace:
1867 - 1997
Původce:
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Bernartice, Bojenice, Kysibl (Stružná), Mšeno nad Nisou, Vlčí Habřina
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky jiné, Sbírky plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku a soudobé dokumentace

Sbírka fotografií

Otevřít
Tematický popis: Sbírka fotografií z následujících oblastí: lyžování konec 19. st.-90. léta 20. st., výroba lyží 1930-50. léta, 70.-90. léta 20. st., bruslení 1895, turistika a rekreace 1897-70. léta 20. st., činnost Sokola 20.-70. léta 20. st., pohlednice Nového Města a okolí, výstavba ve městě 1890-1950, nová výstavba 1950-1999, život za první světové války a za první republiky, události druhé světové války, odboj 1939-1945, osvoboditelé města 1945, průmyslové závody ve městě 50.-70. léta 20. st., politické události 1950-1999, služby, sport, zdravotnictví 50.-90. léta 20. st., školství a kultura 50. léta-1999, výstavní činnost muzea 60. léta-1999, dokumentace výstav mimo město 80. léta 20. st., muzejní expozice, adaptace budovy muzea 30.-90. léta 20. st., umělci, umělecká díla, rodné domy umělců počátek 20. st.-1999, místní osobnosti b.d., zemědělská výroba 30.-80. léta 20. st., lidové zvyky 70.-90. léta 20. st., lidová výroba, obchod 30. léta 20. st., dokumentace současné lidové výroby 90. léta 20. st., příroda Novoměstska 20.-70. léta 20. st., obsáhlá dokumentace lidové architektury 1900-40. léta, 1967-1978 (součástí je např. fotodokumentace všech památkově chráněných objektů v okrese Žďár nad Sázavou podle stavu ze 70. let).
Archiv:
Datace:
1890 - 1999
Původce:
Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Místo vzniku:
Mšeno nad Nisou
Jazyk:
Tematická skupina:
Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace