Autografy

Otevřít
Tematický popis: Dopisy, pohlednice, básně, povídky, odborná pojednání, vysvědčení, vizitky, projevy, ligitimace. Autografy jsou od vědců, spisovatelů a básníků, výtvarných umělců, politiků, právníků, profesorů, historiků, hudebních skladatelů, prezidenta republiky ČSSR, herců a zpěváků celostátního i regionálního významu.
Archiv:
Datace:
1832 - 1973
Původce:
Husitské muzeum Tábor
Místo vzniku:
Jazyk:
Tematická skupina:
Sbírky jiné

Balvín Jan

Otevřít
Tematický popis: Rukopisy básní, fotografie.
Archiv:
Datace:
1881 - 1961
Původce:
Jan Balvín, učitel
Místo vzniku:
Evropa
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Benešová Hana

Otevřít
Tematický popis: Anna též Hana Benešová, nar. 1885 v Domaslavicích, okr. Duchcov, roz. Vlčková, manželka prezidenta Dr. E. Beneše. Valnou část svého majetku odkázala v r. 1973 (závětí) tehdy Muzeu husitského revolučního hnutí v Táboře. Zemřela v r. 1974. Pozůstalost obsahuje: trojrozměrné předměty ze zařízení vily v Sezimově Ústí, dále fotografie ze stavby vily Benešových v Sez. Ústí. v letech 1933 - 1936, foto manželů Benešových při různých příležitostech, foto interiéru zařízení vily, dále některé osobní písemnosti. Knihovna, tj. knihy, časopisy a noviny jsou vedeny ve sbírce Knihovna E. Beneše v knihovně HM v Táboře.
Archiv:
Datace:
1885 - 1974
Původce:
Anna též Hana Benešová (1885 - 1974), manželka prezidenta Dr. Edvarda Beneše, v jejímž odkazu zdědilo převážnou část jejího majetku Husitské muzeum v Táboře v r. 1975.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Bodlák Karel

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje 5 knih (K. Bodláka), 7 knih ostatních autorů, 9 knih (J. Otradovicová), 2 foto, novinové výstřižky, strojopisy se životopisem atd.Karel Bodlák, nar. 1903 v Soběslavi, vystudoval učitelský ústav. Věnoval se literární činnosti, jako básník a literární kritik. Před válkou publikoval své básně v Lumíru, Cestě, Tvaru, Hostu a Ohnisku. Vydal básnické sbírky Elektrická džungle (1924), Řeč masek (1927) a Pecestná píseň (1930). Koncem 30. let založil se svou manželkou Jarmilou Otradovicocou (vl. jm. Otradovcovou), nar. 1908 v Praze, revui Strom, která byla sestavena okupačními úřady. Po válce tiskl literárně kritické články a recenze v Lidové kultuře, Bloku, Mladé frontě a Listech pro umění a filosofii. Aktivně působil až do své smrti v roce 1989. Byl členem Svazu spisovatelů. Jarmila Otradovicová, nar. 1908 v Praze, pobývala většinu svého života na Dobříši, kde též zemřela v roce 1996 - psala poezii a literární studie o básnících, např. o V. Holanovi, J. Čepovi a J. Durychovi. V roce 1943 vyšla její knížka pro děti Přítelkyně kočka.
Archiv:
Datace:
1903 - 1989
Původce:
Karel Bodlák, nar. 1903 v Soběslavi , zemř. 1989, básník, literární kritik. Publikoval v Lumíru, Tvaru, Hostu a Ohnisku. Vydal řadu básnických sbírek, též knihy pro děti. Manželka Jarmila Otradovicová (1908 - 1996) též spisovatelka básní a tvorby pro děti.
Místo vzniku:
Jazyk:
Tematická skupina:
Osobní fondy

Cikhart Roman

Otevřít
Tematický popis: Roman Cikhart - doklady osobní, doklady a písemnosti dalších rodinných příslušníků, diplomy, jmenování, korespondence došlá i odeslaná, rukopisy, publikovaných i nevydaných prací, výpisky z archivních pramenů a literatury (topografie, genealogie, ap.), výstřižky, tiskoviny, fotografie, mapy a plány (tištěné), práce vlastním tiskem vydané, práce vydané cizími badateli, výpisy i částečné zpracování dějin svého rodu.
Archiv:
Datace:
1886 - 1957
Původce:
Roman Cikhart (1886 - 1957), učitel, významný regionální historik, vlastivědný pracovník, funkcionář řady spolků, redaktor a pedagog.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Filmotéka

Otevřít
Tematický popis: - amatérské krátkometrážní dokumentární filmy, většinou neozvučené, černobílé i barevné (osvobození Tábora, asanace historic. jádra města, stavební vývoj, polit. akce v rámci města, okresu a kraje), autoři jsou Bohumil Křeček, Fr. Fury, Jiří Kubec a další. - barevné neozvučené kopie filmů s tématikou husitství (Husité v Táboře, Jan Hus, Stavba chrámu) z produkce Krátkého filmu Praha. - barevné ozvučené kopie filmu "Tábor" (z 50tých let) z produkce Čsl. stát. filmu Praha. - černobílá vysílací kopie filmu "Pevnost pravdy" s mg. zvukovým záznamem z produkce Čsl. televize Praha.
Archiv:
Datace:
1945 - 1982
Původce:
Husitské muzeum Tábor
Místo vzniku:
Jazyk:
Tematická skupina:
Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů

Fonotéka

Otevřít
Tematický popis: 13 ks kazet - Vzpomínky pamětníků na odboj na Táborsku, z toho 8 ks (ič. 0-92) je ve sbírce Odboj 1 ks kazety - Rozhovor s bulharskou spisovatelkou Z. Čolakovovou o tradicích husitství 1 ks kazety - Vzpomínky akad. mal. J. Vodrážky na Tábor a husitství 1 ks kazety - Vzpomínky dělnice tabákové továrny - M. Tomáškové 1 ks pásek (průměr 14,5 - 540 m) - Vzpomínky na Únor 1948 na Táborsku 2 ks pásků (průměr 14,5 - 540 m) - Záznamy z I. Husitologického sympozia v Táboře 6 ks pásků (průměr 14,5 - 540 m) - Záznamy z II. Hisitologického sympozia v Táboře - nebyly zatím nalezeny (1995)
Archiv:
Datace:
1977 - 1981
Původce:
Husitské muzeum Tábor - vlastní záznamy, nákupy
Místo vzniku:
Jazyk:
Tematická skupina:
Sbírky gramodesek, magnetofonových pásků a jiných nosičů záznamu zvuku

Frejlach Karel

Otevřít
Tematický popis: Doklady a materiály s historickými údaji, vztahující se ke spolkové činnosti, korespondence přijatá, fotokopie přijatého dopisu, osobní doklady a rodinná korespondence bratra PhDr. Josefa Frejlacha (1868 - 1898), významného klimatologa a meteorologa, výpisky s životopisnými údaji J. Frejlacha, tisk odborné stati J. Frejlacha, korespondence ke zřízení pomníku J. Frejlacha.
Archiv:
Datace:
1885 - 1958
Původce:
Karel Frejlach (1885 - 1958), řídící učitel v Bošilci, člen Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny v Bošilci.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Frolík Václav

Otevřít
Tematický popis: Korespondence přijatá, rukopisy pracovní s národopisnou tématikou, rukopis s životopisnou tématikou, výstřižky z novin s vlastními články, fotografie.
Archiv:
Datace:
1932 - 1959
Původce:
Václav Frolík - - 1948 (?), tajemník ministerstva sociální péče v Praze, národopisný pracovník, člen Sdružení Blaťáků v Praze.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Hlávka Jan

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady a korespondence, jmenování, vysvědčení a kvalifikace, doklady ke spolkové a veřejné činnosti, autorské strojopisy divadelních her, povídek a básní, vlastní práce vydané tiskem, publikace jiných autorů, kresby vlastní, reprodukce kreseb známých autorů, výstřižky z novin s vlastními články, výstřižky k významným politickým událostem, plakáty.
Archiv:
Datace:
1901 - 1957
Původce:
Jan Hlávka (1883 - 1957), učitel v Doňově, Drahově, Kardašově Řečici, Praze, divadelní ochotník, autor divadelních her, povídek a básní.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace