Literární archiv Památníku národního písemnictví

Jedlička Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady a) vlastní, b) rodinné, c) cizí. 2. Korespondence a) přijatá (V. Kruta, O. Matoušek, J. Plojhar, J. Sajner, L. Syllaba); b) odeslaná; c) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (vědecké práce z oboru lékařství, historiografické práce, přípravný, dokumentační a pracovní materiál k pracím o E. Albertovi, J. E. Purkyňovi, J. Thomayerovi); b) cizí. 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1864 - 1975
Původce:
JEDLIČKA Jaroslav 1891 - 1974; profesor ftizeologie na Univerzitě Karlově v Praze, historik lékařství.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jedlička Josef

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence přijatá. 3. Rukopisy a) vlastní (práce pro Svobodnou Evropu, zápisníky); b) cizí (K. Michal, V. Fischerová). 4. Výstřižky. 5. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1947 - 1991
Původce:
JEDLIČKA Josef 1927 - 1990; redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa, prozaik.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jedlička Otakar

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné. 2. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, J. Barák, J. Neruda, E. Špindler); b) rodinná; c) cizí (redakci Národních listů). 3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články); c) cizí (J. Barák, S. Čech, J. Goll, V. Hanka, J. V. Sládek). 4. Tisky.
Archiv:
Datace:
1817 - 1883
Původce:
JEDLIČKA Otakar 1845 - 1883; lékař, novinář, spisovatel.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jednota českých spisovatelů

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady spolkové (zápisy ze schůzí). 2. Korespondence přijatá (spolková). 3. Tisky.
Archiv:
Datace:
1874 - 1875
Původce:
JEDNOTA ČESKÝCH SPISOVATELŮ 1874 - 1875; ochranný spolek autorský v Praze.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Organizace a spolky do roku 1948 (1951)

Jednota dramatických spisovatelů

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady spolkové (stanovy, zápisy ze schůzí, smlouvy, účetní doklady). 2. Korespondence a) vlastní (J. J. Stankovský); b) odeslaná. 3. Rukopisy.
Archiv:
Datace:
1873 - 1885
Původce:
JEDNOTA DRAMATICKÝCH SPISOVATELŮ A SKLADATELŮ ČESKÝCH 1873 - 1885; ochranný spolek autorský v Praze.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Organizace a spolky do roku 1948 (1951)

Jednota katolického duchovenstva

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady spolkové (spolkové knihy). 2. Korespondence vlastní. 3. Rukopisy (články). 4. Tisky (oběžníky, časopisy).
Archiv:
Datace:
1902 - 1934
Původce:
JEDNOTA KATOLICKÉHO DUCHOVENSTVA 1902 - 1907; 1918 - 1921; spolek reformního katolického duchovenstva.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Organizace a spolky do roku 1948 (1951)

Jednota Svatopluka Čecha

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady spolkové (stanovy, prezenční listiny od r. 1923, seznam členů, podací protokol, doklady příjmů a vydání, zápisy o schůzích z let 1912 - 1952). 2. Korespondence vlastní. 3. Tisky (Věstník Jednoty Svatopluka Čecha). 4. Fragment spolkového archivu Klubu mladé generace československé na Smíchově (1909 - 1925). 5. Fragment spolkového archivu Sdružené spolky Svatopluka Čecha ve Velké Praze (1923).
Archiv:
Datace:
1909 - 1952
Původce:
JEDNOTA SVATOPLUKA ČECHA 1912 - 1952; původně Jednota Svatopluka Čecha na povznesení jazyka a písemnictví českého, potom Jednota Svatopluka Čecha, v roce 1952 splynula s Literárněhistorickou společností v Praze.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Organizace a spolky do roku 1948 (1951)

Jelen Jiří

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) cizí. 2. Korespondence a) přijatá (O. Menhart, V. Zeman); b) odeslaná (O. Menhartovi); c) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (články, výpisky, kartotékové zápisy rodopisné a topografické); b) cizí (F. Strejček). 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie. 7. Varia (exlibris).
Archiv:
Datace:
1839 - 1961
Původce:
JELEN Jiří 1906 - 1961; advokát, tiskař, kulturní pracovník.
Místo vzniku:
Castillonnčs, Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jelínek Antonín

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (zetě, spisovatele Karla Štěpánka). 3. Tisky.
Archiv:
Datace:
1826 - 1894
Původce:
JELÍNEK Antonín 1805 - 1894; hospodářský ředitel panství knížete Windischgrätze.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jelínek Bohdan

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence a) přijatá (J. Vrchlický); b) rodinná (otce Václava Jelínka, bratra Josefa Jelínka - A. Jirásek); c) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, zápisníky), b) cizí. 4. Tisky. 5. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1870 - 1957
Původce:
JELÍNEK Bohdan 1851 - 1874; poštovní úředník, básník.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace