Literární archiv Památníku národního písemnictví

Kapp Otto

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence přijatá (K. Čapek, A. Pražák); b) odeslaná; c)cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, studie); b) cizí (V. Dyk, J. Vrchlický). 4. Tisky.
Archiv:
Datace:
1925 - 1981
Původce:
KAPP Otto 1889 - 1982; technik, ekonom, odborný spisovatel, překladatel, básník.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kapper Siegfried

Otevřít
Tematický popis: 1. Korespondence a) přijatá (A. Humboldt); b) odeslaná; c) cizí. 2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, poznámky); b) cizí. 3. Výstřižky.
Archiv:
Datace:
1840 - 1878
Původce:
KAPPER Siegfried 1821 - 1879; lékař, česko-německý básník, prozaik, publicista.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Karafiát Jan

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí. 3. Rukopisy vlastní (povídka Broučci, poznámky, zápisníky). 4. Tisky. 5. Výstřižky.
Archiv:
Datace:
1868 - 1996
Původce:
KARAFIÁT Jan 1846 - 1929; evangelický kněz, pedagog, autor náboženské a memoárové literatury.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Karásek Josef

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence a) přijatá (J. Doležal-Pojezdný, J. Gebauer, J. Goll, J. Holeček, S. Hurban-Vajanský, M. Hýsek, V. Jagič, J. Jakubec, A. Jensen, K. Jireček, J. V. Klíma, L. Kuba, O. Kubín, F. Menčík, bří Mrštíkové, A. Muka, M. Murko, A. Novák, F. Pastrnek, J. Pelcl, J. Polívka, D. Prohaska, F. S. Procházka, J. Z. Raušar, A. Rezek, P. Selver, A. Truhlář, J. Voborník, Č. Zíbrt); b) odeslaná; c) rodinná (manželky Melanie Karáskové: J. Doležal-Pojezdný, M. Hýsek, J. Kabelík, L. Kuba, D. Prohaska); c) cizí (K. J. Erben). 3. Rukopisy a) vlastní (lístkový rejstřík korespondence K. J. Erbena, výpisky, poznámky); b) cizí. 4. Výstřižky.
Archiv:
Datace:
1855 - 1934
Původce:
KARÁSEK Josef 1868 - 1916; historik slovanských literatur, novinář.
Místo vzniku:
Řezno, Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Karásek ze Lvovic Jiří (vl. jm. Josef Karásek)

Otevřít
Tematický popis: 1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná. 2. Rukopisy vlastní (poezie, články, próza, autografy). 3. Tisky. 4. Výstřižky (o J. Karáskovi a Karáskově galerii).
Archiv:
Datace:
1890 - 1956
Původce:
KARÁSEK ze LVOVIC Jiří (vl. jm. Josef KARÁSEK) 1871 - 1951; poštovní úředník, redaktor, básník, prozaik, dramatik, překladatel, sběratel.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Karáskova galerie

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady (knihy výpůjček, pokladní knihy, podací protokoly, knihy přírůstků). 2. Korespondence a) úřední; b) listiny a písemnosti z patnáctého - osmnáctého stol. a autografy kulturních osobností činných v devatenáctém a 1. pol. dvacátého stol.: J. Arbes, K. Balmont, J. Barbey ďAurevilly, A. Barret, P. Bezruč, F. Bílek, E. A. Bourdelle, Z. Braunerová, W. Bunikiewicz, P. Claudel, A. Daudet, J. L. David. R. Dehmel, I. P. Dějev, E. Delacroix, J. Deml, E. Destinnová, T. Dubrovská-Koseová, A. Dumas, V. Dyk, J. Fanta, J. B. Foerster, P. Fort, bří Goncourtové, V. Hálek, V. Hanka, K. Havlíček Borovský, I. Herrmann, K. Hlaváček, W. Hofman, J. Hora, V. Hugo, A. Chittussi, H. Ibsen, J. A. D. Ingres, R. Jesenská, J. Karásek ze Lvovic, B. Knoesl, F. Kobliha, J. Konůpek, J. Kopta, B. Krawc, O. Kubín, J. Laichter, J. Mach, S. Mallarmé, A. Marek, L. Marold, C. Mauclair, D. S. Merežkovskij, P. Merimée, K. Michaelisová, F. Mistral, C. Monet, A. Někrasov, J. Neruda, J. Opolský, F. Palacký, J. Palivec, A. Procházka, S. Przybyszewski, J. E. Purkyně, O. Redon, H. de Régnier, W. S. Reymont, A. Rodin, R. Rolland, Ch.-A. Sainte-Beuve, G. B. Shaw, J. J. Stankovský, F. Stiebitz, A. Strindberg, F. X. Šalda, J. K. Šlejhar, O. Štorch-Marien, J. Štursa, M. Švabinský, H.-A. Taine, K. Teige, L. Tieck, J. K. Tyl, J. Wolker, S. Wyspianski, W. B. Yeats). 3. Rukopisy (k činnosti Karáskovy galerie i sbírka). 4. Tisky (drobné tisky, exlibris, PF, příležitostné tisky, kramářské písně). 5. Výstřižky. 6. Fotografie. 7. Varia (kresby).
Archiv:
Datace:
1500 - 1968
Původce:
KARÁSKOVA GALERIE 15. - 20. stol.; archivní soubor korespondence a rukopisů vzniklý sbírkotvornou činností básníka Jiřího Karáska ze Lvovic.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)

Karasová Jiřina

Otevřít
Tematický popis: 1. Korespondence a) přijatá (K. Christov, D. Raisová); b) odeslaná; c) cizí. 2. Rukopisy vlastní (divadelní hra, zápisníky).
Archiv:
Datace:
1885 - 1942
Původce:
KARASOVÁ Jiřina 1898 - 1943; knihovnice Národního muzea v Praze, překladatelka, propagátorka styků česko-jihoslovanských.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Karen Jiří (vl. jm. Ladislav Podmele)

Otevřít
Tematický popis: 1. Korespondence přijatá (F. Lazecký, j. Šotola, J. Zahradníček). 2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, paměti); b) cizí. 3. Tisky. 4. Výstřižky. 5. Fotografie
Archiv:
Datace:
1920 - 2000
Původce:
KAREN Jiří (vl. jm. Ladislav PODMELE) 1920 - 2000; středoškolský profesor, autor učebnic a básnických sbírek.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Karfík Vladimír

Otevřít
Tematický popis: 1. Korespondence cizí. 2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí; (soubor samizdatovýck fejetonů - L. Dobrovský, J. Hutka, E. Kantůrková, B. Komárková, P. Kohout, S. Machonin, Z. Pochop, P. Pithart, J. Trefulka, J. Gruša, O. Vaculík) a prohlášení Charty 77.
Archiv:
Datace:
1970 - 1990
Původce:
KARFÍK Vladimír 1931; literární kritik a historik, editor, šéfredaktor Literárních novin.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kasalický Jan

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí. 2. Korespondence a) přijatá (J. Horák, J. V. Kučera); b) odeslaná; c) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (vlastivědné, vojensko-historické a turistické práce, výpisky); b) cizí. 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie. 7. Varia.
Archiv:
Datace:
1894 - 1966
Původce:
KASALICKÝ Jan 1894 - 1965; brigádní generál v Praze, vlastivědný pracovník a historik vojenství.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace