Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Bernard Jan

Otevřít
Tematický popis: Výuční list, mistrovský list, korespondence
Archiv:
Datace:
1835 - 1851
Původce:
Jan Bernard
Místo vzniku:
Oleška, Švermov
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Bouda Bohumil

Otevřít
Tematický popis: Školní vysvědčení, osvědčení o st. příslušnosti, křest. list, index, dopisy, pohlednice, oznámení o dobrovolném odchodu do důchodu, blahopřání k sňatku, programy koncertů, kondolence, vizitky, notový materiál, brožura s kulturním přehledem, plakáty, učebnice, výstřižky z novin, učební plány pro žáky, katalog hudebních nástrojů Petrof, razítko, kovový štoček s profilem B.B., foto.
Archiv:
Datace:
1907 - 1960 (1984)
Původce:
Bohumil Bouda - hudebník, dirigent, ředitel hudební školy v Jihlavě.
Místo vzniku:
Oleška
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina, slovenština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Fritz Leopold, MUDr.

Otevřít
Tematický popis: Koncepty článků o starých zemských a rudnických stezkách, o archeologických nálezech, poznámky vztahující se k historii, archeologii, kresby pamětních křížů, návrh vlastního úmrtního oznámení, věstník Ústřední Matice školské, výpis z matrik, pozvánky na slvnost odhalení pamětní desky dr. Fritze, dopisy.
Archiv:
Datace:
1887 - 1895 (1949)
Původce:
MUDr. Leopold Fritz, spoluzakladatel první české školy v Jihlavě a různých sociálních aj. zařízení, přírodopisec, archeolog, čestný občan Jihlavy a dalších obcí.
Místo vzniku:
Oleška
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jelínková Františka

Otevřít
Tematický popis: Výstřižky z novin, pohlednice, kopie přednášky, snubní list, blahopřání k narozeninám, telegram, kovový štoček, 1 strana ilegáního časopisu.
Archiv:
Datace:
1939 - 1966
Původce:
Františka Jelínková (roz. Štanclová) - ve Vídni pracovala pro českou menšinu, pracovala v odboji, přispívala do novin, časopisu a rozhlasu, přítelkyně Petra Bezruče
Místo vzniku:
Kadaň, Kladruby, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kališ J.

Otevřít
Tematický popis: Fotografie sklárny v Janštejně, jejich zaměstnanců, pohlednice, seznam literatury ke sklářství na Vysočině, výpisky z kroniky, fotografie katastrů, gruntovních knih, výpisy z matrik, kopie katastrálních map, negativy.
Archiv:
Datace:
(1754) 1915 - 1979
Původce:
J. Kališ - kronikář v Horních Dubenkách.
Místo vzniku:
Popovice u Jičína
Jazyk:
angličtina, čeština, maďarština, němčina, polština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Krczal Hans

Otevřít
Tematický popis: Volební letáky, noviny, kandidátní listiny, úmrtní oznámení, stvrzenky, čtenářské legitimace, pohlednice, zápisník z fronty, dopisy ze zajetí, brožura.
Archiv:
Datace:
(1876) 1890 - 1944
Původce:
Hans Krczal - tajemník Volksratu v Jihlavě, knihovník jihlvské německé obecní knihovny.
Místo vzniku:
Oleška
Jazyk:
čeština, němčina, polština, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Melichar František

Otevřít
Tematický popis: Programy koncertů, výstřižky z novin, životopis, korespondence, pohlednice,
Archiv:
Datace:
1922 - 1969
Původce:
František Melichar - jihlavský hudebník, zakladatel a ředitel hudebních škol v Jihlavě, Telči, Pacově; absolvent hudební školy v Solnohradech, spolumajitel tiskárny Grafia, vydavatel časopisu Kraj.
Místo vzniku:
Bílé Poličany, Oleška, Vlčice-Hrádeček
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Richlý Vilém

Otevřít
Tematický popis: Atlas květin, zvířat, minerálů a pamětihodností, malovaný katalog sbírek V. Richlého, soupis pamětních kamenů z okolí Mirošova.
Archiv:
Datace:
1877 - 1896
Původce:
Vilém Richlý - majitel panství Mirošov.
Místo vzniku:
Rataje nad Sázavou
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Šotek František

Otevřít
Tematický popis: Výstřižky článků o L. Fritzovi, výpisky z matrik, členké legitimace, pozvánka na valnou hromadu, výpočet poplatků z pozůstalosti L Fratze, stanovy Školské matice jihlavské, smuteční parte, trhová smlouva, poděkování Ústřední Matice školské za finanční dary, vstupenky do kina, výpisy z účtu cenných papírů (filiálka Źivnostenské banky), složenky, seznam peněžních příspěvků na vánoční nadílku výchovným institucím.
Archiv:
Datace:
1895 - 1944
Původce:
František Šotek - velkoobchodník v Jihlavě, pokladník Spolku pro zřízení opatrovny v Jihlavě, člen různých českých jihlavských spolků (Beseda, Matice školská jihlavská, Okresní péče o mládež, Spolek ku podporu nemajetných žáků stát. reál. gymnasia v Jihlavě).
Místo vzniku:
Oleška
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Stäger Josef

Otevřít
Tematický popis: Pamětní listina
Archiv:
Datace:
1882 - 1882
Původce:
Josef Stäger - starosta města Jihlavy
Místo vzniku:
Oleška
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace