Národní výbor 1918, Praha

Otevřít
Tematický popis: 82.13.50.11 Národní výbor 1918, korespondence, 10.15.35.91 Návrhy zákonů - právní normy, situační zprávy, seznamy komisí, 20.17.21.74 zápisy ze schůzí
Archiv:
Datace:
1918 - 1919
Původce:
Národní výbor československý v Praze 1918
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Národní výbory 1918

Národní výbor československý ve Francii, Paříž

Otevřít
Tematický popis: Schůze NV, zprávy o politické situaci, vojenské záležitosti, osobní spisy, Německá sociálně demokratická strana v Československu, korespondence Prokopa Maxe a Jana Šrámka, tisková dokumentace, rozhlasové relace
Archiv:
Datace:
1939 - 1940
Původce:
Národní výbor československý v Paříži (1939-1940)
Místo vzniku:
Paříž
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina, slovenština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Národní zemědělské muzeum, Praha

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z porad, zprávy o činnosti, směrnice, metodické pokyny, příkazy ředitele, rozpočty, zprávy ze zahraničních pracovních cest, korespondence, výzkumné zprávy, dokumentace k expozicím, dokumentace k rekonstrukcím budov, oběžníky.
Archiv:
Datace:
1919 - 2011
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po 1.1.1993 (zde i kancelář prezidenta, zákonodárný sbor, ústavní soud)

Nebesář Jaroslav, JUDr.

Otevřít
Tematický popis: 20.17.11 písemné informační prameny osobní povahy, 20.17.21 písemné informační prameny úřední povahy, 06.73.31 bankovnictví
Archiv:
Datace:
1945 - 1952
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Nedohledán při GI 2001: Ústřední svaz zemědělských družstev pro Čechy a Moravu, Praha

Otevřít
Tematický popis: stanovy o revizi Zemědělského ústředí pro zpeněžování dobytka v Praze
Archiv:
Datace:
1942 - 1944
Původce:
Ústřední svaz zemědělských družstev pro Čechy a Moravu (1942-1944)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstevní organizace - Ústřední rada družstev (ÚRD) a její složky; družstevní asociace a družstevní svazy, Spolky hospodářské do roku 1948 (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, stavby budov, potravní, živnostenských ře

Nejvyšší kontrolní úřad, Praha

Otevřít
Tematický popis: Kontrolní činnost - stížnosti vyřizované prezidentem NKÚ, korespondence prezidenta NKÚ, prověrky, podání, petice. Kontrolní spisy, mezinárodní agenda (dvojstranné styky, mezinárodní organizace INTOSAI a EUROSAI, spolupráce s NATO aj.), agenda spisové služby, směrnice a řády, věstníky a publikace NKÚ, kolegia NKÚ (neúplná řada), elektronické spisy - organizace, porady, korespondence.
Archiv:
Datace:
1990 - 2013
Původce:
Nejvyšší kontrolní úřad (od 1.7.1993)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po 1.1.1993 (zde i kancelář prezidenta, zákonodárný sbor, ústavní soud)

Nejvyšší purkrabství, Praha

Otevřít
Tematický popis: Nejvyšší purkrabství pražské - soudnictví (purkrabský soud) - postranní právo - statky - hospodaření - patronáty - katolická církev - kostely - místopis - okolí Prahy - lesy - vinice - poddaní - panství
Archiv:
Datace:
1497 - 1948
Původce:
Nejvyšší purkrabství pražské (12ST-1848); Zemský výbor (1714 -1928).
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení do roku 1918

Nejvyšší soud ČR, Brno

Otevřít
Tematický popis: Sbírka soudních rozhodnutí, spisy rejtříku Opjn, Son, Nosns, opatření předsedy, korespondence.
Archiv:
Datace:
1993 - 1998
Původce:
Místo vzniku:
Brno
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Nejvyšší soud po roce 1990

Nejvyšší soud ČSR, Praha

Otevřít
Tematický popis: Spisy sekretariátu předsedy trestního úseku, spisy sekretariátu předsedy civilního úseku, poznatky z rozhodovací činnosti soudu, stanoviska nejvyššího soudu, zápisy ze zasedání kolegia, opatření předsedy kolegia
Archiv:
Datace:
1970 - 1992
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)

Nejvyšší soud ČSSR, Praha

Otevřít
Tematický popis: Spisy trestního a občanskoprávního kolegia - poznatky z rozhodovací činnosti, stanoviska NS, zápisy ze zasedání kolegia, běžné dotazy a žádosti, účetní a správní spisy, rejstříky písemností, jednotlivé soudní spisy, zápisy ze zasedání Vědecké rady, rozbory hospodaření, zprávy ze zahraničních cest.
Archiv:
Datace:
1964 - 1992
Původce:
Nejvyšší soud ČSSR (1970-1990)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace