Státní okresní archiv Tachov

Archiv města Kladruby

Otevřít
Tematický popis: Listiny, knihy městského zákonodárství, radní manuál, radní protokoly, knihy evidence platů, knihy purkmistrovských počtů, kniha evidence dávek pro městský špitál, knihy zádušních platů, knihy soudnictví nesporného, pamětní knihy, protokoly ze zasedání rady, knihy pro evidenci obyvatel, účetní knihy, účetní knihy lesního hospodářství, podací protokoly, indexy k podacímu protokolu, nadace, požár města (škody, loterie, podpůrný spolek aj.), korespondence s cechy, národní garda, majetkové smlouvy, domovské listy, korespondence se spolky, účetní písemnosti, pobytová evidence obyvatel, pečetidla aj. Delimitace ze SOA Plzeň 13. 11. 2006: kniha zápisů z jednání představenstva měšťanského pivovaru v Kladrubech a v ní vložená statuta téhož.
Archiv:
Datace:
1197 - 1945 (1953)
Původce:
Stadt Kladrau Bürgermeisteramt Kladrau Městský úřad Kladruby
Místo vzniku:
Zejbiš
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Lestkov

Otevřít
Tematický popis: listiny, pozemkové knihy, kniha příjmů, pokladní kniha, kronika výtahy z privilegií, městský vodovod
Archiv:
Datace:
1508 - 1945
Původce:
Bürgermeisteramt Leskau
Místo vzniku:
Bohy
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Michalovy Hory

Otevřít
Tematický popis: pozemkové knihy, sběrné listy domácností, privilegia Šliků pro městečko, rozpočty
Archiv:
Datace:
1593 - 1944
Původce:
Bergstadt Michelsberg
Místo vzniku:
Babina
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Planá

Otevřít
Tematický popis: veškerá agenda města Planá, pozemkové knihy, kroniky, urbariální soupis, různá korespondence, pamětní zápis o opravě morového sloupu v roce 1924, oceňovací protokol
Archiv:
Datace:
1436 - 1945 (1946)
Původce:
Město Planá Stadt Plan
Místo vzniku:
Roupov
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Přimda

Otevřít
Tematický popis: pozemkové knihy, knihy dlužních úpisů, knihy svatebních smluv, podací protokol, projekt lokální železniční dráhy Rozvadov - Přimda, koncept protokolu z 27.6.1778, parcelní protokol
Archiv:
Datace:
(1331) 1624 - 1928
Původce:
Stadt Pfraumberg Bürgermeisteramt Pfraumberg
Místo vzniku:
Řesanice
Jazyk:
latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Staré Sedliště

Otevřít
Tematický popis: Udělení a potvrzení privilegií, pozemkové knihy, účetní kniha, pachtovní smlouvy na pivovar, nařízení, obecní dávky a poplatky, seznam padlých ve druhé světové válce, vyvazování pozemků, vodní družstvo, regulace potoka, plán rozšíření hřbitova aj.
Archiv:
Datace:
(1607) 1630 - 1945
Původce:
Gemeindeamt Alt-Zedlisch Bürgermeisteramt Altzedlisch Markt Altzedlisch
Místo vzniku:
Nová Ves
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Stráž

Otevřít
Tematický popis: korespondence, pozemkové knihy, kronika, patenty, privilegia, rozsudky, rodné listy, podací protokol, zasedací protokoly obecního výboru, finanční knihy, sirotčí knihy, seznam povolaných k vojenské službě, stavba silnice, vodovodu a dráhy, zřízení nádraží, elektrifikace aj.
Archiv:
Datace:
1538 - 1945
Původce:
Stadt Neustadtl Bürgermeisteramt Neustadtl
Místo vzniku:
Paště
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Stříbro

Otevřít
Tematický popis: Veškerá dochovaná agenda města Stříbra (k listinám, úředním knihám a ke spisům spisové manipulace z let 1933 - 1945 vyhotoveny soupisy), stavební spisy
Archiv:
Datace:
1362 - 1945 (1946)
Původce:
Městská rada stříbrská Stadt Mies Magistrat Mies Bürgermeisteramt Mies Městský úřad Stříbro
Místo vzniku:
Kotouň
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv města Tachov

Otevřít
Tematický popis: veškerá agenda města Tachova ( ke spisové registratuře z let 1933-1945 a ke knihám byl vyhotoven seznam)
Archiv:
Datace:
1450 - 1945 (1946)
Původce:
Stadt Tachau Magistrat Tachau Bürgermeisteramt Tachau Městský úřad Tachov
Místo vzniku:
Schürerův Dvůr
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

Archiv obce Bažantov

Otevřít
Tematický popis: privilegia obyvatelům obce
Archiv:
Datace:
1437 - 1475
Původce:
Obec Bažantov
Místo vzniku:
Rabštejn nad Střelou
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace