Vlastivědné muzeum v Olomouci

Bartošek František

Otevřít
Tematický popis: Zlomek písemné pozůstalosti učitele F. Bartoška obsahuje zejména rukopisy, tisky a fotografie. Nejcennější jsou rukopisné poznámky ke kulturním dějinám Určic a dalších obcí Prostějovska a rukopisná kronika Sokola v Určicích z let 1909-1919.
Archiv:
Datace:
1880 - 1945
Původce:
František Bartošek, učitel a vlastivědný pracovník v Určicích
Místo vzniku:
Podmýče
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Buchal - Neustupovský František Josef

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje zejména korespondenci, drobné časopisecké práce a recenze. Hlavním tématem je výchova nižšího personálu lesní správy.
Archiv:
Datace:
1911 - 1936
Původce:
František Josef Bouchal-Neustupovský, olomoucký nadlesní, publicista.
Místo vzniku:
Vrchlabí
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Černík Lev František, MUDr.

Otevřít
Tematický popis: Fragment písemné pozůstalosti obsahuje osobní korespondenci z let 1919-1943, rukopisné poznámky, lékařské fotografie, fotodokumentaci archeologických a olomouckých památek, separáty odborných prací původce a řadu lékařských a botanických prací. Fond má význam pro studium přírodovědných a vlastivědných snah Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci.
Archiv:
Datace:
1919 - 1943
Původce:
MUDr. Lev František Černík (1878-1943), odborný lékař, vlastivědný pracovník v Olomouci
Místo vzniku:
Vrchlabí
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Chytil Alois

Otevřít
Tematický popis: Vedle dokumentů biografické povahy a rukopisů obsahuje fond publikace, alba fotografií a umělecké fotografie, jichž byl A. Chytil autorem.
Archiv:
Datace:
1905 - 1949
Původce:
Alois Chytil, redaktor olomouckých novin "Pozor" (před 1. světovou válkou)
Místo vzniku:
Praha, Vrchlabí
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Čičatka Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Osobní fond obsahuje zejména rukopisy k dějinám hudby a divadla, vydaná díla původce i cizí, poznámky k Čičatkovu stěžejnímu, ale nevydanému dílu - Dějiny českého divadla v Olomouci - a archiv novinových výstřižků a divadelních a hudebních programů. Pozůstalost má velký význam pro studium dějin českého divadla v Olomouci.
Archiv:
Datace:
1910 - 1979
Původce:
Jaroslav Čičatka, filolog, pedagog, hudební kritik, historiograf a publicista, působící v Olomouci
Místo vzniku:
Vrchlabí
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Dokumentace výstav a expozic

Otevřít
Tematický popis: Sbírka obsahuje písemný a obrazový materiál, dokumentující výstavy a expozice Vlastivědného muzea v Olomouci (libreta, scénáře a další agenda spojená s přípravou a realizací výstav, fotodokumentace aj.).
Archiv:
Datace:
1949 - 2010
Původce:
Dokumentace výstav a expozic Vlastivědného muzea v Olomouci
Místo vzniku:
Vrchlabí
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky jiné, Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů, Sbírky plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku a soudobé dokumentace

Esperantská sbírka

Otevřít
Tematický popis: Fond je částí literárního archivu Esperantského kroužku v Olomouci, obsahující korespondenci, prospekty, pozvánky, esperantské časopisy a knihy. Sbírka má specifický význam pro studium esperantského hnutí v České republice a okrajový význam i pro studium kulturních dějin Olomouce.
Archiv:
Datace:
1904 - 1952
Původce:
Esperantský kroužek v Olomouci
Místo vzniku:
Vrchlabí
Jazyk:
čeština, jazyk blíže neurčený
Tematická skupina:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

Fotoarchiv

Otevřít
Tematický popis: Sbírka obsahuje negativy, náhledové snímky, filmy a diapozitivy z širokého regionu Olomoucka, Hané a severní Moravy.
Archiv:
Datace:
1860 - 2000
Původce:
Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Olomouci
Místo vzniku:
Vrchlabí
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů

Götz Alois JUDr.

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje zejména literární a osobní korespondenci, rukopisy, bibliofilské tisky, sbírky autogramů a dedikací se specifickým zaměřením na literární produkci na Hané a k autorům z Hané, jakož i k moravským autorům vůbec (zvláště působícím v Praze).
Archiv:
Datace:
1918 - 1965
Původce:
JUDr. Alois Götz, advokát pocházející z Prostějova a působící zejména v Praze, mluvčí a spolkový organizátor moravských literátů a kulturních pracovníků, působících v pražském prostředí.
Místo vzniku:
Lázně Bohdaneč, Praha, Vrchlabí
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Havelka Jan

Otevřít
Tematický popis: Vedle několika tisků a sbírky fotografií významných osobností obsahuje fond rozsáhlou korespondenci odbornou i osobní a soubor Havelkových rukopisů beletristických i odborných. Pozůstalost je nezbytným doplňkem archivu Vlasteneckého spolku musejního Olomouc a pramenem ke studiu historie českého muzejnictví v Olomouci a na Moravě vůbec.
Archiv:
Datace:
1861 - 1886 (1986)
Původce:
Jan Havelka, zakladatel Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci a první redaktor spolkového časopisu.
Místo vzniku:
Vrchlabí
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace