Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Čábela Josef - nakladatelský archiv

1914 - 1970; ředitel nakladatelství Vysočina v Havlíčkově Brodě.

Část nakladatelského archivu v rozsahu 4 kartonů, 1950 - 1970.

1. Korespondence.
2. Tisky a výstřižky (činnost nakladatelství).

V původním uspořádání.

Čacký Antonín

1892 - 1971; bankovní úředník, bibliofil.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1857 - 1968.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy cizí (psané studentské časopisy z let 1865, 1908, 1909, opisy Tyrolských elegií od K. Havlíčka z r. 1857).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Čáda František

1865 - 1918; profesor filozofie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1802) 1884 - 1918.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (studie, školní sešity, přednášky); b) cizí (přednášky F. X. Němečka o morální filozofii z r. 1802).
3. Tisky.
4. Fragment spolkového archivu Komitétu pro uměleckou výchovu (úřední doklady, korespondence).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze a Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze.

Čáp-Horčápský Gabriel Imanuel (vl. jm. Gabriel Čáp)

1873 - 1954; hospodářský úředník, spisovatel, bratr Růženy Svobodové.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1875 - 1952.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (R. Svobodová).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Gabriel Imanuel Čáp-Horčápský, Praha 1966, edice inv. č. 131. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Čáp-Horčápský Gabriel Imanuel

Čapek František Miroslav

1873 - 1946; poštovní úředník v Českých Budějovicích, předseda a propagátor Kubatova spolku.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1895 - 1919.

1. Korespondence a) přijatá (K. Klostermann); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, články); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky (propagační materiál týkající se Kubatova spolku).
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šťovíček: František Miroslav Čapek, Praha 2004. edice inv. č. 1183.

Části archivního souboru v jiných institucích: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

Otevřít fond Čapek František Miroslav

Čapek Karel

1890 - 1938; novinář, spisovatel, dramatik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 84 kartonů, 1868 - 1980.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Adler, K. Balmont, B. Cassirer, T. Dreiser, J. Fabricius, F. Langer, A. Maurois, A. Novák, F. X. Šalda, F. Šrámek); b) odeslaná (F. Kholovi, T. G. Masarykovi, F. X. Šaldovi); c) rodinná (Josefa Čapka - bratra, Olgy Scheinpflugové - manželky); d) cizí (F. Peroutkovi).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, studie, překlady, pracovní materiály, poznámky); b) cizí (J. Čapek, L. Durtain, J. Durych, H. Jelínek, E. Rádl, V. Renč, O. Scheinpflugová).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.
8. Varia (kresby K. Čapka, portréty K. Čapka).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Karel Čapek, Praha 1997, edice inv. č. 724.

Otevřít fond Čapek Karel

Čapek Karel Jan

1962 - 1997; básník.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1962 - 1997.

1. Doklady.
2. Korespondence prijatá (J. Kuběna, J. Róna, I. Wernisch, J. Veselský aj.).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Čapek Michal

1966 - 1995; básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1966 - 1995.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (básnické sbírky, pracovní materiály).
3. Tisky a výstřižky

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Čapek Norbert

1870 - 1942; předseda církve československých unitářů.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1901 - 1936.

1. Rukopisy vlastní (týkající se náboženské a hospodářské problematiky církve unitářů).
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Čapek Stanislav

1913 - 1938; středoškolský profesor, novinář.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1924 - 1938.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Volencová: Stanislav Čapek, Praha 1998, edice inv. č. 830.

Otevřít fond Čapek Stanislav

Čapek-Chod Karel Matěj

1860 - 1927; redaktor Národních listů, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 41 kartonů, 1865 - 1927.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Borový, E. Destinnová, I. Herrmann, V. Hynais, A. Jirásek, J. Kvapil, F. S. Procházka, K. V. Rais, R. Svobodová, M. A. Šimáček, J. Thomayer, Z. Winter); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, divadelní hry, články, poznámky, zápisníky, kalendáře, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Karel Matěj Čapek Chod, Praha 1997, edice inv. č. 487.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně.

Otevřít fond Čapek-Chod Karel Matěj

Čarek Jan

1898 - 1966; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 38 kartonů, 1918 - 1966.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, M. Hýsek, J. Knap, V. Krška, F. Křelina, J. Š. Kubín. L. Stehlík); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, poznámky, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Jan Čarek, 1980, edice inv. č. 381 (v rozsahu 36 kartonů); L. Šolcová: Jan Čarek, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 1070 (v rozsahu 2 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Písek.

Otevřít fond Čarek Jan 1. část

Otevřít fond Čarek Jan 2. část

Časopisy psané - sbírka archiválií

1845 - 1948; soubory a jednotlivá čísla rukopisných časopisů.

Sbírka v rozsahu 5 kartonů, 1845 - 1948.

1. Rukopisy (časopisy studentské - Ruch, Hvězda Německo-brodská, Libuša, Flora, Varyto; spolkové - Friedlandia, Slavie; sokolské - Črty sokolské; závodní - Žihadlo ČKD; vojenské - Svobodné slovo, Plamínek, Kam to spějem).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Brož, G. Romanová: Časopisy psané, Praha 2002, edice inv. č. 1166.

Otevřít fond Časopisy psané

Čech Leandr

1854 - 1911; literární historik, ředitel gymnázia v Novém Městě na Moravě.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1866 - 1911.

1. Korespondence a) přijatá (F. Bílý, J. Herben, F. B. Kalina, V. Křeček, J. F. Kubín); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (studie, projevy, poznámky o literatuře, pracovní materiály).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Leandr Čech, Praha 1966, edice inv. č.134 (v rozsahu 3 kartonů). Dodatky v rozsahu 4 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Moravský zemský archiv v Brně.

Otevřít fond Čech Leander

Čech Svatopluk

1846 - 1908; redaktor, básník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 65 kartonů, 1858 - 1908 (1945).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, I. Geisslová, J. Grégr, I. Herrmann, A. Heyduk, O. Hostinský, E. Krásnohorská, bří Mrštíkové, J. V. Sládek, J. Zeyer); b) odeslaná (J. Grégrovi, K. V. Raisovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, poznámky, zápisníky); b) cizí (Čechův sborník).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně. Zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Mělníku, Městské muzeum Hořice.

Čechová Olga

1925 - 2010; grafička, malířka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 2010.

1. Rukopisy vlastní (drobné texty, básně, pracovní materiály).

Uspořádáno v 1. stupni evidence

Čechová Růžena

1861 - 1921; učitelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1861 - 1921.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (povídky, vzpomínky na S. Čecha).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Danuše Hrazdirová: Růžena Čechová, Praha 2009, edice inv. č. 1250.

Otevřít fond Čechová Růžena

Čejka Josef Jan

1812 - 1862; lékař, překladatel, přítel B. Němcové.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1830 - 1860.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (překlady díla W. Shakespeara).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Čelakovský František Ladislav

1799 - 1852; profesor slovanské filologie na Univerzitě Karlově v Praze a na univerzitě ve Vratislavi, básník.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, (1585) 1781 - 1999.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (V. Staňka - poručníka dětí F. L. Čelakovského); c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Bowring, J. V. Frič, J. K. Chmelenský, J. Jungmann, J. V. Kamarýt, V. S. Karadžič, J. Kollár, J. E. Purkyně, F. Palacký, W. Scott, A. B. Rajská, P. J. Šafařík, V. Staněk, L. Thun, K. Vinařický); b) odeslaná; c) rodinná (A. B. Rajské - manželky); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, sbírky folklórní slovesnosti, vědecké studie a články, kartotéky, opisy); b) cizí (I. J. Hanuš, J. Jungmann, J. Kollár, F. Palacký).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Kirschner, H. Kokešová, M. Sládek: František Ladislav Čelakovský, Praha 2003, edice inv. č. 135 (revize 2017). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv ve Strakonicích.

Otevřít fond Čelakovský František Ladislav

Čelakovský Jaromír

1846 - 1914; profesor dějin českého práva na Univerzitě Karlově v Praze, archivář města Prahy, syn F. L. Čelakovského.

Osobní fond v rozsahu 65 kartonů, 1844 - 1913.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Neruda); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (odborné práce, opisy listin - Codex iuris municipalis, I, II, přípravný materiál k historickoprávním pracím).
4. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Archiv hlavního města Prahy a Archiv města Plzně.

Čeleda Jaroslav

1890 - 1974; houslista, hudební historik a popularizátor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1927 - 1937.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (týkající se hudebníků hraběte F. A. Šporka); b) cizí (opisy písemností, které se týkají F. A. Šporka a historie Kuksu).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Jaroslav Čeleda, Praha 1997, edice inv. č. 736.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Čeleda Jaroslav

Čenský Ferdinand

1829 - 1887; důstojník, profesor české literatury na Vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1835 - 1888 (1937).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. V. Frič, E. Grégr, A. Heyduk, A. Jirásek, J. Neruda, A. Rybička, E. Salomon z Friedbergu, A. V. Šembera, F. A. Urbánek, V. Vlček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (zápisky, vzpomínky, výpisy ); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Ferdinand Čenský, Praha 1961; J. Pacltová, L. Šolcová: Ferdinand Čenský, Praha 2003, edice inv. č. 33 (revize 2003).

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Benešově.

Otevřít fond Čenský Ferdinand

Čep Jan

1902 - 1974; básník, prozaik, redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1922 - 1986.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Florian, E. Frynta, F. Halas, J. Hertl, B. Novák, F. X. Šalda, A. Vyskočil); b) odeslaná ; b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, drobnější práce a přednášky, deník, poznámky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Pavlíček: Jan Čep, Praha 2002, edice inv. č. 1162.

Otevřít fond Čep Jan

Čermák Kliment

1852 - 1917; učitel, ředitel muzea v Čáslavi, archeolog.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1866 - 1917 (1952).

1. Korespondence a) přijatá (L. Niederle, L. Quis, Č. Zíbrt); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský, E. Bílková: Kliment Čermák, Praha 1994, edice inv. č. 560.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Čermák Kliment

Čermáková-Sluková Anežka

1864 - 1947; spisovatelka, neteř a sekretářka K. Světlé.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1858 - 1948.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (K. Světlá).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Anežka Čermáková-Sluková, Praha 1996, edice inv. č. 520 (v rozsahu 2 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Čermáková-Sluková Anežka

Černá-Šlapáková Marie Ludmila

1897 - 1970; knihovnice Univerzitní knihovny v Praze.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1920 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Černík Artuš

1900 - 1953; redaktor, filmový dramaturg, člen Devětsilu, básník.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1916 - 1984.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. J. Beneš, F. Halas, J. Honzl, J. John, V. Roštlapil, J. Seifert, J. Šíma, K. Teige, B. Václavek); b) odeslaná; c) cizí (L. Linhart, K. Teige).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, přednášky); b) cizí (F. Halas).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Jankovič: Artuš Černík, Praha 1972, edice inv. č. 236 (v rozsahu 17 kartonů). Dodatky v rozsahu 4 kartonů neuspořádány.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní filmový archiv.

Otevřít fond Černík Artuš

Černý Antonín Bohumil

1868 - 1926; nakladatel a redaktor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1906 - 1939.

1. Doklady cizí (finanční).
2. Korespondence a) přijatá (J. Braniš, V. Chaloupecký, H. Kuffner); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poznámky); b) cizí (H. Gross).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Černý, P. Černý: Antonín Bohumil Černý, Praha 1994, edice inv. č. 506.

Otevřít fond Černý Antonín Bohumil

Černý Arnošt Julius

1857 - 1921; skladatel, hudební pedagog a spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1881.

1. Rukopisy vlastní (z oboru hudební teorie a pedagogiky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml: Arnošt Julius Černý, Praha 2001, edice inv. č. 1115.

Otevřít fond Černý Arnošt Julius

Černý František

1926 - 2010; profesor katedry dějin a teorie divadla, teatrolog, historik a kritik, předseda Společnosti bratří Čapků.

Osobní fond v rozsahu 139 kartonů, 1926 - 2010.

1. Korespondence vlastní a) přijatá; b (cizí).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy, Státní okresní archiv Náchod.

Černý Karel Ireněj

1864 - 1934; středoškolský profesor působící v Rusku, filolog.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1874 - 1934.

1. Korespondence přijatá (J. Gebauer, T. G. Masaryk, J. Niederle, A. V. Šembera).
2. Rukopisy vlastní (odborné práce, přípravný vědecký materiál).
3. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Černý Rudolf

1920 - 1982; prozaik, publicista.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1970 - 1980.

1. Rukopisy vlastní (odborná práce).
2. Dokumentace.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Černý Tomáš

1840 - 1909; starosta Prahy, právník, politik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1868 - 1901 (1934).

1. Doklady cizí (knihy zápisů Spolku přátel ruského jazyka, V. Brožík).
2. Korespondence a) přijatá (M. Červinková-Riegrová, E. Grégr, J. Jireček, J. Náprstková, F. L. Rieger); b) odeslaná; c) cizí.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Tomáš Černý, Praha 1971, edice inv. č. 197.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze a Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu (oddělení Národního muzea v Praze).

Otevřít fond Černý Tomáš

Černý Václav - herec

1864 - 1894; herec, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1877 - 1881.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady z anglické literatury); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Černý, P. Černý: Václav Černý, Praha 1994, edice inv. č. 561.

Otevřít fond Černý Václav herec

Černý Václav - profesor

1905 - 1987; docent srovnávací literatury na univerzitě v Ženevě, profesor srovnávací literární historie na Univerzitě Karlově v Praze, literární vědec, překladatel, redaktor.

Osobní fond a redakční archiv Kritického měsíčníku (1938 - 1948) v rozsahu 107 kartonů, 1910 - 1995.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Bednář, P. Eisner, F. Halas, V. Havel, V. Holan, E. Hostovský, F. Hrubín, J. John, J. Kolář, F. Kovárna, A. Novák, J. Orten, J. Palivec, E. A. Saudek, J. Seifert, I. Slavík, O. Sus; redakční korespondence Kritického měsíčníku); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, překlady, edice, přednášky, vzpomínky, pracovní materiály, poznámky); b) cizí (Z. Kalista, J. Kolář, J. Palivec, A. Pražák).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Václav Černý, 1. část, Praha 1997, edice inv. č. 490 (v rozsahu 82 kartonů); R.Hamanová: Václav Černý, 2. část, Praha 2012 (v rozsahu 18 kartonů).

Otevřít fond Černý Václav profesor

Otevřít fond Černý Václav profesor 2

Černý Václav - učitel

1862 - 1941; řídící učitel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1909 - 1922.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílý, V. Ertl, J. Herben, O. Hostinský, A. Jirásek, A. Novák, K. V. Rais, J. Vlček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Dokumentace.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Černý Václav Jaromír

1832 - 1883; autor historických spisů o Sobotecku, redaktor Almanachu rodáků soboteckých.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1832 - 1883.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (F. V. Jeřábek, F. L. Rieger); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. V. Frič, J. L. Kendík, F. L. Rieger).
4. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Černý Vratislav

1871 - 1933; právník, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1908 - 1914.

1. Korespondence přijatá (I. Herrmann, J. Holeček, A. Jirásek, J. Štolba).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Červená-Dostálová Anna

1881 - 1952; herečka Národního divadla v Praze v letech 1900 - 1925.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1896 - 1935.

1. Korespondence a) přijatá (M. Hübnerová); b) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč, M. Šrůtová: Anna Červená-Dostálová, Praha 1998, edice inv. č. 831.

Otevřít fond Červená-Dostálová Anna

Červenka Jan

1925 - 1991; asistent na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1925 - 1991.

1. Doklady (nakladatelské smlouvy).
2. Korespondence přijatá (Mezinárodní sdružení dětské knihy).
3. Rukopisy (články, lektorské posudky).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Červenka Miroslav

1932 - 2005; literární historik, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 84 kartonů, 1932 - 2005.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (M. Balaštík, K. Bílek, P. Borkovec, A. Brousek, F. Černý, M. Dandová, P. Dostál, J. Fatka, V. Fišerová, J. Gruša, A. Haman, J. Hauková, J. Hiršal, J. Chalupecký, P. Janáček, P. Jiráček, E. Juliš, Z. Kalista, R. Karfík, J. Kotalík, E. Kriseová, J. Linka, J. Lopatka, J. Loužil, J. Olič, J. Opelík, J. Patočka, V. Prečan, R. Pytlík, J. Schmidt, J. Skácel, J. Skoumal, K. Šiktanc, J. Škvorecký,J. Táborská, M. Uhde, J. Veis, J. Vladislav, Závada aj.); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, práce z literární teorie, dějin literatury a versologie, estetika, překlady, kartotéka, pracovní materiály, zápisníky); b) cizí (M. Holub, J. Průšek, J. Šotola).
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Červenková Jana

1939; prozaička, redaktorka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1969 - 2004.

1. Korespondence přijatá (L. Čivrný, O. Filip, J. Hauková, V. Havel, P. Kabeš, S. Machonin, F. Pavlíček, Z. Rotrekl, E. Schorm, Z. Urbánek, M. Zikmund).
2. Rukopisy vlastní (povídky, pracovní materiály, próza).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Červenková Marie

1897 - 1971; básnířka.

Část rodinného fondu v rozsahu 1 kartonu, 1897 - 1971.

1. Doklady a) rodinné; b) cizí.
2. Korespondence a) rodinná; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (opisy poezie); b) cizí (A. S. Červenka, autograf Kryštofa Haranta z Polžic).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (náčrty map).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Červený Jiří a Červená Sedma - archiv kabaretu

1887 - 1962; právník, zakladatel kabaretu Červená sedma, písničkář.

Osobní fond a archiv kabaretu Červená sedma v rozsahu 24 kartonů, 1910 - 1960.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. A. Longen); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, fejetony, studie, paměti, hry a kabaretní výstupy, písně, notové záznamy); b) cizí (E. Bass, V. Dyk, J. Mahen, V. Tille a spolupracovníci Červené sedmy).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Jiří Červený a Červená sedma, Praha 1996, edice inv. č. 794.

Otevřít fond Červený Jiří a Červená sedma

Červený Václav František

1819 - 1896; výrobce hudebních nástrojů, politik, kulturní pracovník, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1838 - 1890.

1. Korespondence a) přijatá (J. Barák, J. Grégr, F. C. Kampelík, J. Neruda, F. L. Rieger, V. Vávra-Haštalský; b) odeslaná; c) rodinná; c) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Václav František, Červený, Praha 2002, edice inv. č. 34.

Části archivního souboru v jiných institucích: Další část fondu: Státní okresní archiv Hradec Králové.

Otevřít fond Červený Václav František

Červinka Jaroslav

1918 - 1998; literární kritik, teoretik a historik, překladatel, redaktor, středoškolský pedagog.

Osobní fond v rozsahu10 kartonů, 1934 - 1999.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Jaroslav Červinka, Praha 2013.

Otevřít fond Červinka Jaroslav

Červinka Otakar

1846 - 1915; magistrátní úředník, básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1857 - 1929.

1. Korespondence přijatá (J. V. Sládek, V. Vlček).
2. Rukopisy vlastní (poezie, povídky, romány, divadelní hry, deníky).
3. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Červinka Václav

1844 - 1929; hospodářský správce, spisovatel, zeť F. L. Riegra.

Osobní fond v rozsahu 35 kartonů, 1815 - 1929.

1. Korespondence a) přijatá (M. Červinková-Riegrová, F. L. Rieger); b) odeslaná (M. Červinkové-Riegrové); c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Červinka Václav st.

1807 - 1870; právník, velkostatkář v Ostředku.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1837 - 1891.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Fragment vlastního fondu Miloše Červinky - syna (1853 - 1891), odborného lesnického spisovatele a básníka.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Zámrsku a Archiv Národního muzea v Praze.

Červinková Milada

1924 - 1983; sekretářka ministra Zdeňka Nejedlého, odborná pracovnice Ústavu českých a světových dějin ČSAV v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1952 - 1962.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (Z. Nejedlý); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (denní záznamy o práci se Z. Nejedlým); b) cizí (Z. Nejedlý).
4. Tisky.
5. Fotografie (Z. Nejedlý).
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Milada Červinková, Praha 1997, edice inv. č. 795.

Otevřít fond Červinková Milada

Červinková-Riegrová Marie

1854 - 1895; libretistka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1854 - 1931.

1. Korespondence a) přijatá (E. Albert, S. Čech, A. Dvořák, L. Leger, G. Preissová, T. G. Masaryk, F. L. Rieger, M. Riegrová, L. Stroupežnický, F. A. Šubrt, V. Vlček, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) odeslaná (E. Albertovi, F. L. Riegrovi, M. Riegrové); c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, deníky); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Marie Červinková-Riegrová, Praha 1976, edice inv. č. 291.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Červinková-Riegrová Marie

Česká expedice - redakční archiv

1979 - 1989; samizdatová edice řízená Jaromírem Hořcem.

Archiv edice v rozsahu 7 kartonů, 1975 - 1990.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Řada Prostor.
4. Edice Česká expedice (J. Andrenik, I. Blatný, P. Burian, J. Hanč, F. Halas, J. Hořec, J. Hynek, Z. Kalista, F. Lazecký, I. Rožek, V. Vokolek, P. Zmrzlík, sborník Na střepech volnosti).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Českolužický spolek Adolf Černý v Praze - spolkový archiv

1907 - 1932; spolek na podporu Lužických Srbů.

Část spolkového archivu v rozsahu 4 kartonů, 1875 - 1945.

1. Doklady spolkové.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy (poezie, próza, stati a přednášky o Lužici).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Šimáňová: Českolužický spolek Adolf Černý, Praha 1998, edice inv. č. 896.

Otevřít fond Českolužický spolek Adolf Černý

Československá biografie - redakční archiv

1935 - 1939; původně Biographic Archive publishers of Who is Who of the little Entente (redaktor P. Husárek), potom redakci převzal Tiskový odbor prezídia ministerské rady (redaktor B. Koutník).

Část redakčního archivu v rozsahu 16 kartonů, 1935 - 1939.

1. Rukopisy (abecedně seřazené životopisy význačných činitelů vědy, umění, průmyslu a veřejného života, které sami vyplňovali na předtištěných formulářích).
2. Dokumentace.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Československá jednota - spolkový archiv

1896 - 1939; společnost pro posíleni jednoty Čechů a Slováků.

Spolkový archiv v rozsahu 24 kartonů, 1896 - 1939.

1. Doklady (právní, účetní, zápisové knihy).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek archivu neuspořádán.

Československá ochrana ženských zájmů - spolkový archiv

1919 - 1951; spolek pro podporu chudých žen.

Spolkový archiv v rozsahu 1 kartonu, 1941 - 1952.

1. Doklady spolkové.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Československá ochrana ženských zájmů, Praha 1997, edice inv. č. 543.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Českosl. ochrana žen. zájmů

Československá společnost - spolkový archiv

1945 - 1954; společnost pro prohloubení národních a kulturních zájmů českých a slovenských, nástupní organizace Československé jednoty.

Spolkový archiv v rozsahu 19 kartonů, 1945 - 1954.

1. Doklady (právní, zápisové knihy).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

V původním uspořádání.

Československá společnost knihovědná - spolkový archiv

1930 - 1945; společnost pro studium knižní kultury.

Spolkový archiv v rozsahu 11 kartonů, 1929 - 1945.

1. Doklady spolkové.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Šimáňová: Československá společnost knihovědná, Praha 1999, edice inv. č. 936.

Otevřít fond Československá společnost knihovědná

Československý spisovatel - nakladatelský archiv

1949 - 1997; nakladatelství Českého literárního fondu.

Část nakladatelského archivu v rozsahu 1 216 kartonů, 1949 - 1997.

1. Doklady nakladatelské (podniková dokumentace, nakladatelské smlouvy, lektorské posudky).
2. Rukopisy děl a) vydaných nakladatelstvím do roku 1989; b) nevydaných nakladatelstvím po roce 1989, kartotéka.
3. Tisky a výstřižky.

V původním uspořádání.

Český čtenář - redakční archiv

1907 - 1935; čtenářský spolek pro šíření poučné i krásné české literatury.

Spolkový archiv v rozsahu 1 kartonu, 1911 - 1932.

1. Doklady spolkové (účetní, zápisová kniha 1918 - 1929).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) korespondence F. Páty; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Český čtenář, Praha 1995, edice inv. č. 562.

Otevřít fond Český čtenář

Český literární fond - spolkový archiv

Nadační fond v rozsahu 32 kartonů, 1954 - 1993.

1. Korespondence.
2. Rukopisy.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Čcheidze Konstantin Aleksandrovič

1897 - 1974; gruzínský spisovatel, autor románů a kavkazských pohádek.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1921 - 1972.

1. Korespondence a) přijatá (V. Kaplický, Ž. Pohorecká); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (Paměti, překlady).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Písemnosti Ruské historické společnosti v Praze (doklady, korespondence, rukopisy J. F. Maximoviče, A. A. Kizevettera).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Konstantin Aleksandrovič Čcheidze, Sergej Jakovlevič Savinov, Michail Aleksandrovič Sukennikov, Aleksandr Aleksejevič Umancev, Valerij Sergejevič Vilinskij, Konstantin Konstantinovič Viskovatyj, Praha 1993, edice inv. č. 481.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ve fondu Fjodoroviana Pragensia.

Čin - nakladatelský archiv

1920 - 1949; tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů v Praze.

Nakladatelský archiv v rozsahu 157 kartonů, 1920 - 1948.

1. Doklady (právní a účetní z nakladatelské činnosti).
2. Korespondence přijatá (J. Kratochvíl, M. Majerová).
3. Rukopisy cizí (včetně korektur - M. Brod, J. Kopta, F. Kubka, F. Langer).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Čivrný Lumír

1915 - 2001; nakladatelský redaktor, básník, prozaik, překladatel, politik.

Osobní fond v rozsahu 51 kartonů, 1930 - 2001.

1. Korespondence přijatá (N. Guillén, P. Neruda, O. Paz).
2. Rukopisy a) vlastní (povídky, pracovní materiály, překlady z bulharštiny, francouzštiny, španělštiny a portugalštiny); b) cizí (J. Hutka, V. Chramostová, E. Kantůrková, V. Havel, P. Kohout, J. Kolář, M. Uhde, B. Václavek aj.).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Čížek Antonín

1865 - 1897; redaktor, omladinář.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1858 - 1894.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (zejména z období Omladiny: J. S. Machar, A. Rašín); b) cizí.
3. Tisky (vlastní články).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Čížek František Josef

1820 - 1887; ředitel divadelní společnosti.

Část archivu Čížkovy divadelní společnosti v rozsahu 2 kartonů, 1844 - 1915.

1. Rukopisy (opisy divadelních her z archivu Čížkovy divadelní společnosti).
2. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2.stupni evidence - M. Čtvrtník: František Josef Čížek, Praha 2000, edice inv. č. 1058.

Otevřít fond Čížek Frantisek Josef

Čtvrtečka Adolf František

1838 - 1889; poštovní úředník, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1859 - 1889 (1942).

1. Korespondence a) přijatá (J. Grégr); b) rodinná; c) cizí (redakci Národní politiky).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Arbes, J. K. Chmelenský, A. Jirásek, K. Klostermann, F. L. Rieger, F. X. Šalda, J. K. Tyl).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: František Adolf Čtvrtečka, Praha 1980, edice inv. č. 370.

Otevřít fond Čtvrtečka František Adolf

Čtvrtek Václav (vl. jm. Václav Cafourek)

1911 - 1976; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 31 kartonů, 1919 - 1985.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, pohádky, povídky, scénáře, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Václav Čtvrtek, Praha 1987, edice inv. č. 477 (v rozsahu 30 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Čtvrtek Václav

Čulík Jan

1925 - 1995; překladatel a anglista.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1950 - 1996.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poznámky, recenze, překlady G. Greena, pracovní materiály).
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Čupr František

1821 - 1882; filolog, středoškolský profesor.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1834 - 1907.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (zejména pedagogické).
4. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace