Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Šafář Karel

1889 - 1970; středoškolský profesor v Českých Budějovicích, překladatel, člen Jihočeské Thelémy.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1915 - 1970.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (P. Křička, J. Mahen, Z. Nejedlý); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (překlady - F. Rabelais, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (štočky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Makovcová: Karel Šafář, Praha 1995, edice inv. č. 681.

Otevřít fond Šafář Karel

Šafařík Pavel Josef

1795 - 1861; ředitel pravoslavného gymnázia v Novém Sadě, knihovník Univerzitní knihovny v Praze, slavista.

Osobní fond v rozsahu 38 kartonů, (cca 1450) - 1988.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (V. Hanka, J. Jungmann, J. Kollár, F. Palacký, J. E. Purkyně, L. Štúr, J. E. Vocel); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, odborné práce, poznámky, výpisky, opisy); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentace.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Pavel Josef Šafařík, Praha 1989, edice inv. č. 448 (revize 2018). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Otevřít fond Šafařík Pavel Josef

Šach Josef

1886 - 1974; původně římskokatolický kněz, vrchní komisař státních drah v Hradci Králové, literární historik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1886 - 1974.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Červinka, E. Dvořák, P. Fingal, B. Foit, M. Halík, A. Heyduk, M. Hýsek, J. Jindřich, A. Kaderka, J. Š. Kvapil, V. Martínek, A. Neubert, F. S. Procházka, V. Spěváček, R. Svoboda, J. Teige, J. Träger, J. S. Vopravil, B. Zahradník-Brodský); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (povídky, literárněhistorické a vlastivědné studie); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Šach, Praha 1979, edice inv. č. 356.

Otevřít fond Šach Josef

Šajtar Drahomír

1922 - 2009; literární historik a kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1922 - 2009.

1. Korespondence a) přijatá (O.F. Babler, J. Berkovec, J. Čep, P. Dostál, M. Florian, B. Fučík, M. Glabazňová, F. Halas, J. Hauft, J. Hiršal, F. Hrubín, E. Juliš, J. Kačer, S. Kolíbal, M. Kundera, F. Lazecký, V. Macura, J. Opelík, B. Pavlok, A. M. Píša, A. Pražák, Z. Rotrekl, J. Skácel, J. Suchý, J. Zahradníček, M. Uhde, L. Vaculík, V. Závada ad.); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (strojopisy, pracovní materiály, diáře); b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šalda František Xaver

1867 - 1937; literární kritik, básník, prozaik, profesor románských literatur na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 43 kartonů, 1899 - 1958.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (E. Bass, B. Benešová, A. Jirásek, Z. Nejedlý, A. Novák, R. Svobodová); b) odeslaná; c) cizí (adresovaná B. Lifkovi).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (B. Lifka).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: František Xaver Šalda, Praha 1963, edice inv. č. 116 (v rozsahu 41 kartonů). Dodatky v rozsahu 2 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Šalda František Xaver

Šamal Jan

1883 - 1904; básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1899 - 1905.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí (J. Kopal).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jan Šamal, Praha 2001, edice inv. č. 1100.

Otevřít fond Šamal Jan

Šámal Jaromír

1900 - 1942; profesor na Českém vysokém učení technickém v Praze, entomolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1901 - 1932.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šámal Jindřich

1902 - 1971; vědecký pracovník, historik výtvarného umění.

Osobní fond v rozsahu 54 kartonů, 1902 - 1971.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (V. V. Štech).
2. Rukopisy vlastní (studie, články, přednášky, proslovy, poznámky, výpisky k dějinám výtvarného umění - J. Mánes, J. Matějka, SČUG Hollar, Umělecká beseda).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie (fotodokumentace k dějinám výtvarného umění).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Šanda Michal

1965; básník.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1965 - 2020.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šárecká-Radoňová Maryša (vl. jm. Marie Radoňová)

1890 - 1958; redaktorka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1908 - 1958.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – K. Bílek: Maryša Šárecká-Radoňová, Praha 2000, edice inv. č. 1025.

Otevřít fond Šárecká-Radoňová Maryša

Šašek Alois (pseud. Sirius)

1874 - 1960; publicista, vydavatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 1950.

1. Rukopisy vlastní (odborné historické studie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Alois Šašek, Praha 1999, edice inv. č. 1007.

Otevřít fond Šašek Alois

Šebelík Jan

1866 - 1944; virtuos na violoncello, profesor hudby v Kyjevě, ředitel hudební školy v Liberci.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1898 - 1944.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Finke, J. Kocian, J. Muzika, O. Ševčík); b) odeslaná; c) cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Breň: Jan Šebelík, Praha 1998, edice inv. č. 921.

Otevřít fond Šebelík Jan

Šebesta Jakub

1889 - 1969; úředník ministerstva školství, literární historik, překladatel, editor.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1913 - 1968.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Jakub Šebesta, Praha 1976, edice inv. č. 297.

Otevřít fond Šebesta Jakub

Šebor Josef (Josif Antonovič)

1847 - 1928; klasický filolog, profesor na univerzitě v Petrohradě, potom na Ruské univerzitě v Praze.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1878 - 1933.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (ruští vědci); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (z oboru klasické filologie); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Mikulová: Josef Šebor, Praha 2004, edice inv. č. 1188.

Otevřít fond Šebor Josef

Šedivý Vladimír

1888 - 1983; klasický filolog.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1888 - 1983.

1. Rukopisy (Latinsko-slovenský slovník aj.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šembera Alois Vojtěch

1807 - 1882; profesor české řeči a literatury na univerzitě v Olomouci a ve Vídni.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1837 - 1882.

1. Korespondence a) přijatá (V. Brandl, K. J. Erben, I. J. Hanuš, I. Helcelet, J. M. Hurban, F. M. Klácel, J. K. Tyl); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Alois Vojtěch Šembera, Praha 1963, edice inv. č. 117.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum A. V. Šembery ve Vysokém Mýtě, Regionální muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Šembera Alois

Šembera Vratislav Kazimír

1844 - 1891; básník, později novinář ve Vídni, syn A. V. Šembery.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1868 - 1891 (1905).

1. Korespondence a) přijatá (J. Grégr, J. Neruda); b) odeslaná; c) rodinná (Z. Šemberové).
2. Rukopisy vlastní.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Vratislav Kazimír Šembera, Praha 1963, edice inv. č. 117.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum A. V. Šembery ve Vysokém Mýtě.

Šeřík Zdeněk (vl. jm. František Novotný)

1919 - 1984; tiskový referent Státní knihovny ČSR, redaktor Zpravodaje Státní knihovny ČSR, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1919 - 1984.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (L. Fikar, M. Florian, J. Karen, J. Rumler, J. Seifert, I. Skála, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, články, přednášky, projevy).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Šesták Josef

1827 - 1902; redaktor Pražských novin, úředník, nakladatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1846 - 1883.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Chocholoušek); b) odeslaná; c) cizí (A. V. Šembera).
3. Rukopisy vlastní (vzpomínky, životopis).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Josef Šesták, Praha 1984, edice inv. č. 406.

Otevřít fond Šesták Josef

Šíblová Berta

1888 - 1986; herečka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1968 - 1973.

1. Rukopisy vlastní (paměti).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, R. Jakešová: Berta Šíblová, Praha 1998, edice inv. č. 922.

Otevřít fond Šíblová Berta

Šikl Daniel

1949 - 1993; básník, kreslíř.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1949 - 1993.

1. Rukopisy vlastní (poezie)
2. Varia (kresby a koláže)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šikl Heřman

1859 - 1919; profesor občanského práva na univerzitě v Brně.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1859 - 1919.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy vlastní (právo směnečné, vlastní životopis, studie).
3. Tisky .

Zpracováno ve 2.stupni evidence - L. Šolcová: Heřman Šikl, Praha 2002, edice inv. č. 1153.

Otevřít fond Šikl Heřman

Šiktanc Karel

1928; redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1971 - 2009.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, pohádky, pracovní texty, překlady, podklady ke knižnímu interview J. Slomka s K. Śiktancem).
3. Varia (magnetofonové pásky).

Část fondu zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře v rozsahu 5 kartonů, dodatek v rozsahu 5 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Šíma Ladislav

1885 - 1956; malíř, středoškolský profesor.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1924 - 1968.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (L. Mašínová, J. E. Zelinka); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Ladislav Šíma, Praha 1969, edice inv. č. 212.

Otevřít fond Šíma Ladislav

Šimáček František - nakladatelský archiv

1834 - 1885; zakladatel nakladatelství v Praze (1881 - 1919), později vedeného Bohuslavem Šimáčkem 1866 - 1945.

Osobní fond a část nakladatelského archivu v rozsahu 1 kartonu, 1865 - 1925.

1. Doklady nakladatelství.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: František Šimáček - nakladatelství, Praha 1995, edice inv. č. 517.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Šimáček František - nakladatelství

Šimáček Matěj Anastázia

1860 - 1913; cukrovarnický úředník, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1867 - 1960.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš, S. Čech, A. Heyduk, A. Jirásek, J. S. Machar, V. Mrštík, L. Quis, K. V. Rais, J. V. Sládek, Z. Winter); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Matěj Anastazia Šimáček, Praha 1989, edice inv. č. 726. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Šimáček Matěj Anastázia

Šimáček Radovan

1908 -1982; redaktor.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1908 - 1982.

1. Korespondence a) přijatá; b) rodinná;
2. Rukopisy vlastní (Mlčící moře, Moravské hrady a zámky, Praha husická, Kniha o rytířích aj.).
3. Tisky a vvýstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šimák Josef Vítězslav a Šimáková Ludmila

1870 - 1941; profesor vlastivědy na Univerzitě Karlově v Praze, kulturní historik, editor, redaktor. ŠIMÁKOVÁ Ludmila 1885 - 1941.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1881 - 1968.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Sum); b) odeslaná; c) rodinná (Ludmily Šimákové - manželky); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Ludmila Šimáková, Josef Vítězslav Šimák, Praha 1989, edice inv. č. 432.

Části archivního souboru v jiných institucích: Další části fondu: Archiv Akademie věd ČR v Praze, Muzeum Českého ráje v Turnově a Státní okresní archiv v Mladé Boleslavi, Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Šimáková Ludmila, Šimák Josef Vítězslav

Šimek Bedřich

1898 - ?; právník, úředník ministerstva zemědělství, sběratel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 3 kartonů, 1879 - 1959.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí (sbírka – A. Schnitzler, F. X. Šalda, S. Zweig).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlad, poznámky); b) cizí (sbírka – A. C. Doyle, K. Schulz).
4.Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Málek: Bedřich Šimek, Praha 1994, edice inv. č. 682.

Otevřít fond Šimek Bedřich

Šimek František

1882 - 1974; jazykovědec, bohemista, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1882 - 1974.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá (F. M. Bartoš, M. Hýsek).
3. Rukopisy vlastní (edice spisů Jakoubka ze Stříbra a Jana Rokycany, paměti, články, soupis prací, přípravné materiály, zápisníky).
4. Varia (Šejnostova plaketa F. Šimka).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Šimek Josef

1855 - 1943; středoškolský profesor, kulturní historik.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1862 - 1941.

1. Korespondence a) přijatá (J. Jindřich, A. Jirásek, Z. M. Kuděj, A. Novák, V. Tille); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (dějiny Kutné Hory, metodika vyučování, výpisky k dějinám Litomyšle).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Buňatová: Josef Šimek, Praha 1975, edice inv. č. 284. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Kutné Hoře, Regionální muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Šimek Josef

Šimek Otakar

1878 - 1950; středoškolský profesor, literární kritik a historik, překladatel z francouzštiny.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1897 - 1949.

1. Korespondence a) přijatá (B. Benešová, O. Fischer, A. Jirásek, A. a V. Mrštíkové, T. Nováková, A. Novák, F. X. Šalda, O. Theer); b) odeslaná.
2. Rukopisy cizí.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Otakar Šimek, 1. část, Praha 1966, edice inv. č. 177 (v rozsahu 3 kartonů); L. Šolcová: Otakar Šimek, 2. část, Praha 1999, edice inv. č. 962 (v rozsahu 1 kartonu).

Otevřít fond Šimek Otakar 1. a 2. díl

Šimon Tavík František

1877 - 1942; výtvarník, cestovatel, sběratel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1877 - 1942.

1. Doklady.
2. Korespondence a)přijatá (André Eduard, Boettinger Hugo, Dyk Viktor, Gutfreund Otto, Kafka Bohumil, Myslbek Josef Václav, Novák Arne a Artur, Pilař Josef, Preisler Jan, Šíma Josef, Švabinský Max, Toman Josef, Zenkl Petr, Zíbrt Čeněk, Zrzavý Jan, aj.); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (životopisné, cestopisné, o sběratelství); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie.

Šípek Karel (vl. jm. Josef Peška)

1857 - 1923; učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1888 - 1935.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (povídky, divadelní hry, články, překlady); b) cizí (V. Štech).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Karel Šípek, Praha 1980, edice inv. č. 683.

Otevřít fond Šípek Karel

Šittler Eduard

1864 - 1932; katolický kněz, jednatel uměleckého odboru Křesťanské akademie.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1781) 1840 - 1941.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (uměleckohistorické práce).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby, mapa).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Škampa Alois

1861 - 1907; magistrátní úředník v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1885 - 1944.

1. Korespondence a) přijatá (S. Čech, J. V. Sládek); b) odeslaná; c) rodinná (manželky Terezy Škampové - A. Jirásek, K. V. Rais); d) cizí.
2. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: Alois Škampa, Praha 1999, edice inv. č. 1008.

Otevřít fond Škampa Alois

Škapa Ivan

1949 - 1990; scenárista, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1949 - 1990.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (Večeře na popeleční středu, Jakub Krčín - scénář filmu, rozhlasové práce).
3. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Škarka Antonín

1906 - 1972; profesor staré české literatury na Univerzitě Karlově v Praze, komeniolog.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1930 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, D. Čyževskij, B. Havránek, O. Králík, K. Krofta, J. Mukařovský, J. Vašica, J. Zahradníček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Antonín Škarka, Praha 1997, edice inv. č. 515.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze (soubor starých tisků) a Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR (fotokopie starých českých rukopisů a tisků - 3000 ks s popisem).

Otevřít fond Škarka Antonín

Šklíbová Hana (pseud. Jitka Šimonová)

1897 - 1987; spisovatelka, redaktorka radia Svobodná Evropa, scenáristka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1945 - 1987.

1. Rukopisy vlastní (rozhlasové pořady, povídky).
2. Tisky (xerokopie korespondence J. Čepa).
3. Fotografie.
4. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Škoda Jan Karel

1810 - 1876; učitel, katolický kněz, osvětový pracovník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1837 - 1871.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Jan Karel Škoda, Praha 1972, edice inv. č. 245. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Škoda Jan Karel

Škorpilová-Malá Libuše

1921; herečka, kulturní pracovnice v Karlových Varech.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 1999.

1. Korespondence a) přijatá (K. Engelmüller, J. Kvapil); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Libuše Škorpilová-Malá, Praha 1999, edice inv. č. 1009.

Otevřít fond Škorpilová-Malá Libuše

Škroup František

1801 - 1862; hudební skladatel, dirigent.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1851 - 1885 (1918).

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) odeslaná; b) rodinná.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: František Škroup, Praha 1996, edice inv. č. 684.

Otevřít fond Škroup František

Škunecová Berta

? - ?; překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu,1900 - 1999.

1. Rukopisy vlastní (překlady - E. Cabet: Cesta do Ikarie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Berta Škunecová, Praha 1999, edice inv. č. 1012.

Otevřít fond Škunecová Berta

Škutina Vladimír

1931 - 1995; spisovatel a novinář.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1967 - 1995.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Krajina, R. Kubelík); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Vladimír Škutina, Praha 1997, edice inv. č. 791.

Otevřít fond Škutina Vladimír

Škvorecký Josef

1924 - 2012; spisovatel, redaktor, nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1947 - 2002 (2014).

1. Doklady nakladatelské.
2. Korespondence a) přijatá (xerokopie); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, L. Šolcová: Josef Škvorecký, Praha 2002, edice inv. č. 1168 (v rozsahu 4 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Škvorecký Josef

Šlégl Adolf

1855 - 1933; učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1882 - 1926.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šlechtová Amálie

1857 - 1917; malířka, ilustrátorka, učitelka na malířské škole v Petrohradě.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1813 - 1922.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, E. Krásnohorská, P. Maternová, S. Podlipská, R. Tyršová); b) rodinná (sester).
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (vzory výšivek, kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šternová: Amálie Šlechtová, Praha 1996, edice inv. č. 685.

Otevřít fond Šlechtová Amálie

Šlejhar Josef Karel

1864 - 1914; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1864 - 1914.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá, b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Müllerová: Josef Karel Šlejhar, Praha 1994, edice inv. č. 686.

Otevřít fond Šlejhar Josef Karel

Šmaha Josef

1843 - 1922; středoškolský profesor, komeniolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1888 - 1925.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (opisy děl J. A. Komenského); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Josef Šmaha, Praha 1995, edice inv. č. 687.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace.

Otevřít fond Šmaha Josef

Šmahel Alois

1887 - 1942; knihkupec v Jaroměři.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 2 kartonů, 1919 - 1958.

1. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (A. Šmahelová); c) cizí (J. John).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Korespondence a sbírka rukopisů cizích uspořádány abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Šmahelová Helena

1910 - 1997; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1846 - 1994.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. John, J. M. Palát); b) odeslaná (J. Johnovi).
3. Rukopisy vlastní (romány, povídky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šmejkal Jaromír Václav

1902 - 1941; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1920 - 1940.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (R. Ginsburg, S. Loti-Viand, F. Mistral); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, studie, články, překlady, operetní libreta, přípravný materiál); b) cizí (články z redakční činnosti, překlady české hymny do různých jazyků).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Šmeralová Eva

1923 - 2002; profesorka DAMU, děkanka, vědecká pracovnice.

Osobní fond v rozsahu 80 kartonů, 1923 - 2002.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Šmíd Jan

1936; režisér Divadla E. F. Buriana.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1968 - 1990.

1. Doklady.
2. Sbírka literárních archiválií (korespondence cizí, strojopisy autorů).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šmilauer Bohumil

1859 - 1889; knihkupec, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1834 - 1889.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. M. Hovorka, J. Miškovský); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Bohumil Šmilauer, Praha 1997, edice inv. č. 870.

Otevřít fond Šmilauer Bohumil

Šmilauer Vladimír

1895 - 1983; profesor českého jazyka na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 122 kartonů, 1900 - 1999.

1. Korespondence a) přijatá (F. Cuřín, M. Hrubá, M. Hrušková, L. Klimeš, V. Machek, L. Maturová, M. Němec, M. Nováková, J. Rambousek, J. Rypka, J. Spal, J. Thon, Z. Tomandlová, O. Vočadlo, F. Vodička, H. Zounková); b) odeslaná; c) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (Novočeská mluvnice, Skladba, Staročeská gramatika, Sémantika, přednášky, poznámky, výpisky, studijní materiály, kartotéky).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Část fondu uspořádána v 1. stupni evidence v rozsahu 49 kartonů, zbytek fondu neuspořádán.

Šmilovský Alois Vojtěch (vl. jm. Alois Schmillauer)

1837 - 1883; okresní školní inspektor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1852 - 1883 (1986).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Janásková: Alois Vojtěch Šmilovský, Praha 1990, edice inv. č. 688.

Části archivního souboru v jiných institucích: Další části fondu: Městské muzeum v Litomyšli a Okresní muzeum v Mladé Boleslavi.

Otevřít fond Šmilovský Alois Vojtěch

Šnajdauf Antonín

1860 - 1951; středoškolský profesor, literární a výtvarný kritik.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1879 -1943.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (I. Herrmann, J. Kuffner, J. S. Machar, J. Neruda); b) odeslaná; c) rodinná (M. Gebauerová A. Čadové-Šnajdaufové).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, literárněhistorické, estetické a uměleckohistorické studie); b) cizí (Aug. Jedlička).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (štočky).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Šnajdr Jaroslav - nakladatelský archiv

1872 - 1941; knihtiskař a nakladatel v Kladně.

Osobní fond a část nakladatelského archivu v rozsahu 2 kartonů, 1913 - 1946.

1. Korespondence a) přijatá (F. Balej, J. Dlabač, O. Fischer, V. Lesný, F. Lexa, S. Stuna, V. Škrach); b) odeslaná (F. Balejovi, O. Fischerovi, V. Lesnému); c) cizí.
2. Rukopisy a) cizí (F. Balej, J. Frejka, J. Kabeš, O. Hink, F. Lexa, J. Sedláček, V. Šrámek).
3. Tisky.
4. Varia (ilustrace).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Zemanová a kol.: Jaroslav Šnajdr, Praha 2004, edice inv. č. 1195.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Kladně.

Otevřít fond Šnajdr Jaroslav

Šnajdr Karel Sudimír

1766 - 1835; právník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1805 - 1973.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) vlastní; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence: J. Šimáňová - Karel Sudimír Šnajdr, Praha 2000, edice inv. č. 1039.

Otevřít fond Šnajdr Karel Sudimír

Šnobr Jan

1901 - 1989; literární kritik, bibliograf, editor.

Osobní fond v rozsahu 61 kartonů, 1901 - 1989.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (F. Halas, J. Heyduk, J. Kopta, M. Majerová, J. Seifert, V. Závada).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, odborné články, přednášky, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky (knihovnictví).
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šolc a Šimáček - nakladatelský archiv

1920 - 1949; nakladatelství v Praze.

Část nakladatelského archivu v rozsahu 13 kartonů, 1939 - 1943.

1. Rukopisy nakladatelské.
2. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze.

Šolc Jindřich

1841 - 1916; právník, novinář a politik v Praze, pražský primátor, bratranec Václava Šolce.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1857 - 1913.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (studie, výpisky, poznámky, kartotéka).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jindřich Šolc a Václav Šolc, Praha 1981, edice inv. č. 392.

Otevřít fond Šolc Jindřich, Šolc Václav

Šolc Oldřich

1922 - 2002; lékař.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1922 - 2002.

1. Rukopisy (verše).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šolc Václav

1838 - 1871; básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1856 - 1988.

1. Korespondence a) přijatá (F. Dvorský, F. V. Jeřábek); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí (P. Kneidl: nástin životopisu V. Šolce, J. Šulc).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Šolc a Jindřich Šolc, Praha 1981, edice inv. č. 392.

Šolc Václav PhDr.

1919 - 1995; spisovatel, etnograf, ředitel Náprstkova muzea v Praze.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1925 - 1991.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, odborné práce, poznámky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (pozitivy a diapozitivy – život Indiánů Jižní Ameriky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - S. Voláková: Václav Šolc, Praha 1999, edice inv. č. 973.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Otevřít fond Šolc Václav PhDr.

Šolthés Gerson

1812 - 1860; evangelický duchovní, spolupracovník České včely.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1815 - 1854.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, kázání, farní deník od r. 1853); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Přílepková: Gerson Šolthés, Praha 1998, edice inv. č. 946.

Otevřít fond Šolthéz Gerson

Šonka Jan (pseud. Dušan Pavel)

1887 - 1966; právník, básník, prozaik, dramatik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1887 - 1966.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Š. Baar, J. Borecký, A. Dědourek, F. Flos, J. Malý, F. S. Procházka, F. Sekanina, E. Svoboda, M. Šárecká-Radoňová).
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, překlady, dramata, články, přednášky, deníky, paměti).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Šotola Jiří

1924 – 1989; spisovatel, dramatik, režisér.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1924 - 1989.

1. Doklady a autorské smlouvy.
2. Korespondence přijatá (Č. Císař, Z. Potužil).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Weis: Kardinál).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Špaček Václav

1856 - 1939; řídící učitel, spisovatel, redaktor, předseda Svazu katolického učitelstva.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1868 - 1939.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (S. Podlipská).
3. Rukopisy cizí (F. Pravda).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mašínová: Václav Špaček, Praha 1995, edice inv. č. 689.

Otevřít fond Špaček Václav

Špaldák Adolf

1877 - 1955; člen řádu Tovaryšstva Ježíšova, ředitel gymnázia v Olomouci, teolog působící též v Anglii a ve Francii.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 7 kartonů, 1905 - 1920.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (liturgickohistorické práce).
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Špecingrová Klára

1860 - 1918; knihovnice, překladatelka z angličtiny a ruštiny.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1860 - 1918.

1. Doklady.
2. Rukopisy.
3. Korespondence a) přijatá; (B. Náprstková, E. Procházková, E. St. Vráz aj.); b) rodinná; c) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Uspořádáno v 1. stupní evidence.

Špindler Ervín

1843 - 1918; politik, novinář, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1865 - 1918.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Ervín Špindler, Praha 2014.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Litoměřicích.

Otevřít fond Špindler Ervín

Špott Jan

1813 - 1888; docent pro vodoléčitelství a ortopedii na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1813 - 1982.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Amerling); b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (z dějin lékařství); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Jan Špott, Praha 1995, edice inv. č. 516.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy.

Otevřít fond Špott Jan

Šprincl Jan

1917 - 1989; překladatel, klasický filolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1982 - 1985.

1. Rukopisy vlastní (překlady).
2. Tisky (xerokopie - překlady děl P. Bezruče a K. J. Erbena do latiny).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jan Šprincl, Praha 1996, edice inv. č. 690.

Otevřít fond Šprincl Jan

Špůrek Milan

1938; práce z oboru přírodních věd (geologie a fyzika), práce z oboru astrologie, próza, fotografie.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1938.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šrámek Fráňa

1877 - 1952; básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1863 - 1958.

1. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, K. H. Hilar, J. Knap, J. Kopta, J. Kvapil, V. Matys, O. Pick, F. X. Šalda, O. Štorch-Marien, V. Vydra); b) odeslaná (J. Píckovi); c) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Pícek).
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Fráňa Šrámek, Praha 1966, edice inv. č. 178 (v rozsahu 7 kartonů; součástí inventáře je i soupis archiválií uložených v Archivu Fráni Šrámka v Sobotce). Dodatky v rozsahu 2 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Fráni Šrámka v Sobotce.

Otevřít fond Šrámek Fráňa

Šrom Bohumír

1870 - 1930; učitel, redaktor, bibliograf.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1903 - 1929.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí (učitelská záložna Komenský).
2. Rukopisy vlastní (soupis redaktorů).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Šťastný Jan

1824 - 1913; středoškolský profesor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1868 - 1908.

1. Korespondence a) přijatá (M. Červinková-Riegrová, F. Táborský); b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šťastný Jaroslav

1862 - 1932; středoškolský profesor, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1886 - 1932.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (Jaroslava Šťastného - ředitele Všeobecné nemocnice v Praze).
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Štědrý František

1847 - 1932; katolický kněz, historiograf a topograf.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1900 - 1932.

1. Korespondence a) přijatá (A. Sedláček, F. Teplý); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (historické a topografické práce, genealogické poznámky, paměti, excerpta, rejstříky); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: František Štědrý, Praha 1974, edice inv. č. 264 (v rozsahu 4 kartonů). Dodatek v rozsahu 10 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Lounech.

Otevřít fond Štědrý František

Štech Karel

1867 - 1953; učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1903 - 1918.

1. Korespondence a) přijatá (F. Čáda, O. Kádner); b) cizí (A. Novák).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Karel Štech, Praha 1998, edice inv. č. 947.

Otevřít fond Štech Karel

Štech Václav

1859 - 1947; učitel, kulturní a divadelní pracovník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1882 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, divadelní hry, fejetony, odborné práce, Příruční knihovna českého průmyslnictva).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Drahošová: Václav Štech, Praha 2020.

Štein Vojtěch (pseud. Vojta Táborský)

1860 - 1940; chemik, odborný spisovatel, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1836 - 1979.

1. Korespondence a) přijatá (J. V. Frič, V. Hübner); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (divadlo a lidové zvyky na Táborsku).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: Vojtěch Štein-Táborský, Praha 2001, edice inv. č. 1112.

Otevřít fond Štein-Táborský Vojtěch

Štemberková Marie

1949; pedagožka v oboru češtiny a dějepisu, autorka básní.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1949 - 2015.

1. Doklady (vysvědčení, diplomy, smlouvy aj.).
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (Čapkiana, Universitica, básnické pořady, články, fejetony, rukopisy překladů ad.); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Štencův archiv - nakladatelský archiv

1871 - 1947; zakladatel grafického závodu a graf. kabinetu v Praze, redaktor, nakladatel. Štencův grafický závod a Štencovo nakladatelství 1913 - 1950.

Osobní fond v rozsahu 94 kartonů, 1913 - 1950.

1. Fotografie (místopisy, osobnosti, reprodukce uměleckých děl).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Štěpánek Jan Nepomuk

1783 - 1844; režisér a spoluředitel Stavovského divadla v Praze, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1801 - 1941.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Jan Nepomuk Štěpánek, Praha 1993, edice inv. č. 500. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum v Praze – divadelní oddělení.

Otevřít fond Štěpánek Jan Nepomuk

Štér Bohuslav

1910 - 1995; elektromontér, písmák.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu,1910 - 1995.

1. Rukopisy vlastní (Kalendárium, Paměti, Staropacké pohádky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Štěrba Cyril

1875 - 1932; katolický kněz, učitel, sběratel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 17 kartonů, (1483) 1875 - 1932.

1. Korespondence přijatá (K. Čermák, Č. Zíbrt).
2. Rukopisy vlastní (kázání).
3. Tisky.
4. Sbírka: a) doklady (listiny, cechovní listy, městské archiválie - Josefov, školní vysvědčení; b) korespondence (A. Dvořák, J. Neruda); c) rukopisy (J. Franta Šumavský, C. Štěrba st.); d) tisky (mapy, plakáty, pohlednice); e) fotografie; f) varia (notové zápisy).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Trutnově.

Šternberk Franz Josef

1763 - 1830; spoluzakladatel Národního muzea v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1794 - 1830.

1. Korespondence a) přijatá (J. P. Cerroni, A. J. Puchmajer); b) odeslaná.
2. Rukopisy cizí.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Fenclová, L. Steinbachová: František Josef Šternberk, Praha 1996, edice inv. č. 809.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Šternberk František Josef

Šternberk Kašpar Maria

1761 - 1838; přírodovědec, spoluzakladatel a příznivec Národního muzea v Praze.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1805 - 1837.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (J. Berzelius, J. W. Goethe, A. Humboldt, C. Metternich, Ch. G. Nees von Esenbeck, K. B. Presl, A. J. Puchmajer); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Kašpar hrabě Šternberk, Praha 1978, edice inv. č. 317.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Šternberk Kašpar hrabě

Štochl Josef

1966 - 2014; literární vědec a jazykovědec, bohemista a germanista, knihovník, obor vědecké informace, básník.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1966 - 2015.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní ; b) cizí (M. Červenka: materiály o Štochlově sporu s O. Uličným, ohlasy na Štochlovu tvorbu, vzpomínky J. Rampa).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Štolba Josef

1846 - 1930; notář, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 39 kartonů, (1601) 1846 - 1949.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (E. Bozděch, I. Herrmann, A. Heyduk, E. Jelínek, A. Jirásek, J. Kvapil, J. Lier, K. Mašek, V. Mrštík, F. S. Procházka, L. Stroupežnický, J. Šmaha, V. Štech, J. Thomayer, E. S. Vráz, K. Weiss); b) odeslaná (koncepty).
3. Rukopisy vlastní (poznámky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Štoll Ladislav

1902 - 1981; ředitel Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd v Praze, ministr školství.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu,1902 - 1981.

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (doplněk k bibliografii).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Štorch Eduard

1878 - 1956; učitel, archeolog, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 60 kartonů, 1889 - 1979.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Absolon, J. Filip, K. Sellner); b) odeslaná; c) rodinná (B. Štorchové – manželky); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, romány, povídky, články, studie, poznámky); b) cizí (k životu E. Štorcha).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Eduard Štorch, Praha 1979, edice inv. č. 366.

Otevřít fond Štorch Eduard

Štorch Karel Boleslav

1812 - 1868; rada při zemské účtárně, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1828 - 1872.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (Ľ. Štúr, K. V. Zap); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč: Karel Boleslav Štorch, Praha 1968, edice inv. č. 179.

Otevřít fond Štorch Karel Boleslav

Štuchal Jiří

1912 - 1979; konferenciér, redaktor Československého rozhlasu v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1926 - 1978.

1. Doklady cizí (E. Destinnová).
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, poznámky); b) cizí.
4. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Jiří Štuchal, Praha 1995, edice inv. č. 691.

Otevřít fond Štuchal Jiří

Štulc Václav

1814 - 1887; katolický kněz, propagátor česko-polských styků, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1830 - 1887 (1917).

1. Korespondence a) přijatá (K. S. Amerling, J. Jireček, J. Nejedlý, A. J. Puchmajer); b) odeslaná; c) cizí (opisy korespondence F. L. Riegra).
2. Rukopisy vlastní (poezie, zápisníky).
3. Tisky a výstřižky.

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv (inventář Kapitula vyšehradská, díl 2.).

Štulc Vladimír

1900 - 1987; stavební inženýr, sběratel, předseda Klubu za novou Prahu.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1987.

1. Korespondence přijatá (J. Seifert, K. Teige).
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Štúr Ľudovít

1815 - 1856; slovenský politik, novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1841 - 1849 (1956).

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Šubert František Adolf

1849 - 1915; ředitel Národního divadla v Praze, dramatik, spisovatel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 115 kartonů,1849 - 1915.

1. Korespondence a) přijatá (K. Adámek, P. Albieri, J. Borecký, A. Bráf, S. Čech, A. Černý, M. Červinková-Riegrová, B. Kočí, K. Mattuš, K. Pippich, J. Růžička, O. Sklenářová-Malá, J. V. Sládek, B. Viková-Kunětická, J. Vrchlický, Z. Winter); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (Dějiny Národního divadla, materiály k národopisné výstavě r.1895); b) cizí (fragment archivu Národního divadla, písemnosti organizačního výboru národopisné výstavy).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Korespondence a rukopisy uspořádány abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Dobrušce.

Šulc Čeněk

1867 - 1945; redaktor, ředitel cestovní kanceláře.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1895 - 1973.

1. Korespondence a) přijatá (S. Čech, J. S. Guth-Jarkovský, I. Herrmann, M. Švabinský); b) rodinná; c) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Čeněk Šulc, Praha 1998, edice inv. č. 923.

Otevřít fond Šulc Čeněk

Šulc Jaroslav

1903 - 1977; učitel, básník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1903 - 1977.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (F. Duchoň, J. Šulc).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Památník Petra Bezruče v Opavě.

Šulc Zdislav

1926 - 2015; ekonom, novinář.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1945 - 1995.

1. Rukopisy vlastní (Z jeviště i zákulisí české politiky a ekonomiky. Vzpomínky novináře a ekonoma 1945 - 1995).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šulcová Marie

1926 - 2015; redaktorka ekonomické encyklopedie, publicistka, autorka děl o Karlu Čapkovi.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1926 - 2015.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šuman Viktor

1882 - 1933; středoškolský profesor, malíř, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1905 - 1934.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (studie z dějin výtvarného umění, překlady ze severských literatur).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. David, J. Kirschnerová: Viktor Šuman, Praha 1970, edice inv. č. 201.

Části archivního souboru v jiných institucích: Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu (oddělení Národního muzea v Praze).

Otevřít fond Šuman Viktor

Šuster František (pseud. Václav Oldřich Kaliva)

1917 - 1996; básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů,1917 - 1996.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Šváb Ludvík

1924 - 1997; psychiatr, surrealista, autor scénářů a libret, jazzový hudebník.

Osobní fond v rozsahu 31 kartonů, 1924 - 1997.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (Aféra Opus, Filmové scénáře, Refýž, Sexuální revoluce, Surrealismus a dnešek, aj., pracovní materiály, studie); b) rukopisy cizí (V. Effenberger, M. Nápravník, R. Němečková, J. Švankmajer, Z. Vošahlík aj.).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Švandrlík Miloslav

1932 - 2009; autor satirických a humoristických próz, parodií a memoárů, dramatik, televizní scenárista.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1932 - 2009.

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Švestka Karel

1926 - 2012; spisovatel (autobiografie, vzpomínky na Jakuba Demla).

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1926 - 2005.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (Dveře a stín, Inventura, Kroky na schodech, Měsíc jako rybí oko, Pastely, Pohled z mostu, Pod lípou, Poslední kapka vody, Tenký led, Výpověď svědků aj.).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace