Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Adámek Bohumil

1848 - 1915; básník, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1883 - 1915.

1. Korespondence přijatá (A. Jirásek, K. V. Rais, F. Strejček, V. Vlček).
2. Rukopisy vlastní (poezie).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Bohumil Adámek, Praha 1963, edice inv. č. 1.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Adámek Bohumil

Adámek Vladimír

1921 - 1990; profesor DAMU v Praze, ředitel divadla J. Wolkera.

Osobní fond v rozsahu 61 kartonů, 1921 - 1990.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Adamíra Josef Alois

1877 - 1953; odborový rada učební stanice Zemědělské rady v Praze, hermetik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1898 - 1952.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (F. Zavřel); b) cizí (J. Volf).
3. Rukopisy cizí (F. Zavřel).
4. Tisky.
5. Výstřižky (týkající se zednářů).
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bartoš: Josef Alois Adamíra, Praha 1994, edice inv. č. 503.

Otevřít fond Adamíra Josef Alois

Adla Zdeněk

1910 - 1990; redaktor, spisovatel, autor knih pro děti a mládež.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1956 - 1990.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (povídky, pohádky, publicistika).
3. Tisky a výstřižky.
4. Varia (ilustrace, kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Nováčková a kol.: Zdeněk Adla, Praha 2000, edice inv. č. 1044.

Otevřít fond Adla Zdeněk

Adler Friedrich

1857 - 1938; právník, česko-německý básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1878 - 1937.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (P. Leppin); b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, pracovní poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: Friedrich Adler, Praha 1963, edice inv. č. 2. Korespondence rodinná nerozepsána a jako konvolut připojena na konci fondu.

Otevřít fond Adler Friedrich

Ajvaz Michal

1949; básník, spisovatel, esejista.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1970 - 2011.

1. Rukopisy vlastní (básně, povídky, studie, romány, pracovní materiály).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Akademie flekovská - spolkový archiv

1902 -1935; přátelská společnost spisovatelů, malířů, herců scházející se v hostinci U Fleků v Praze.

Spolkový archiv v rozsahu 1 kartonu, 1902 - 1935.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy (pamětní zápisy, poznámky L. Nováka).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Šimáňová: Akademie flekovská, Praha 1998, edice inv. č. 889.

Otevřít fond Akademie flekovská - spolkový archiv

Akselová Tamara Michailovna a Moločkovskij Georgij Nikolajevič

1912 - 1990; pracovnice sovětského konzulátu v Praze, překladatelka. MOLOČKOVSKIJ Georgij Nikolajevič 1910 - 1970; pracovník sovětského konzulátu, manžel T. M. Akselové.

Osobní fondy v rozsahu 1 kartonu, 1938 - 1974.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Tamara Michailovna Akselová - Georgij Nikolajevič Moločkovskij, Praha 1998, edice inv. č. 825.

Otevřít fond Akselová Tamara, Moločkovskij Georgij

Albert Eduard

1841 - 1900; profesor chirurgie na univerzitě ve Vídni, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1872 - 1930.

1. Korespondence a) přijatá (M. Červinková, A. Dvořák, J. Gebauer, J. Goll, J. Grégr, V. Jagić, J. Kaizl, D. von Liliencron, T. G. Masaryk, J. Neruda, L. Pasteur, F. L. Rieger, E. Taafe, J. Vrchlický); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, práce z dějin lékařství, překlady); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Eduard Albert, Praha 1966, edice inv. č. 130 (v rozsahu 4 kartonů). Dodatky v rozsahu 2 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí, Městské muzeum Žamberk.

Otevřít fond Albert Eduard

Alda Jan (vl. jm. Alexander Hořejší)

1901 - 1970; učitel, redaktor, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 48 kartonů, (1892) 1926 - 1970.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (Jindřich Hořejší).
2. Korespondence a) přijatá (M. Hanuš, F. Hrubín, A. C. Nor, K. Nový, J. V. Pleva, J. Seifert, K. Toman, V. Závada); b) rodinná (Jindřich Hořejší).
3. Rukopisy vlastní (poezie, náčrty, poznámky, deníky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 39 kartonů neuspořádána, dodatky z roku 1987 a 1988 v rozsahu 9 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Aleš Mikoláš

1852 - 1913; malíř a ilustrátor.

Osobní fond v rozsahu 127 kartonů, 1691 - 1973.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, J. Bosáček, D. Čajda, S. Čech, Věnc. Černý, A. Čížek, B. Dvořák, I. Herrmann, A. Jirásek, D. Jurkovič, J. Mauder, J. V. Myslbek, J. Otto, J. Prousek, K. V. Rais, O. Riegel, R. Stech, F. Strejček, L. Stroupežnický, K. Špillar, Č. Vosmík, O. Zachar); b) odeslaná (A. Jiráskovi, E. Noltschové - Adamové); c) rodinná (J. Aleš - Lyžec, M. Alšová, R. Hlubinka, E. Svoboda, M. Svobodová).
3. Rukopisy a) vlastní (zápisníky, studijní materiály); b) cizí (K. V. Rais).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby, studie, náčrty).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Mikoláš Aleš, Praha 1963, edice inv. č. 3 (v rozsahu 15 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze a fotoarchiv LA.

Otevřít fond Aleš Mikoláš

Aleš-Lyžec Josef

1862 - 1927; učitel, překladatel, práce z oboru geologie, propagátor sportu a turistiky.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1848 - 1927 (1935).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (zápisníky, kresby); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Aleš-Lyžec, Praha 1978, edice inv. č. 349.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Mladé Boleslavi.

Otevřít fond Aleš-Lyžec Josef

Amerling Karel Slavoj

1807 - 1884; lékař, pedagog, popularizátor, zakladatel vzdělávacího ústavu Budeč.

Osobní fond v rozsahu 82 kartonů, 1830 - 1884.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Augustini, J. Barrande, T. Burian, F. L. Čelakovský, V. Hanka, S. Hroboň, J. M. Hurban, J. Kadavý, F. C. Kampelík, J. Kollár, Š. Krčméry, A. Marek, F. Palacký, J. Palkovič, J. Regner, J. Schnirch, J. F. Smetana, P. J. Šafařík, A. V. Šembera, L. Štúr, K. V. Zap); b) odeslaná (I. Srezněvskému, L. Thunovi); c) cizí (A. V. Šembera).
3. Rukopisy vlastní (pedagogické práce, hesla pro slovník o botanice, přírodních vědách, historii, filozofii, jazykovědě).
4. Fragment archivu Spolku fyziokratů (spolková korespondence, zápisy o činnosti).

Korespondence uspořádána v 1. stupni evidence. Zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze.

Amort Vilém

1864 - 1913; sochař, štukatér.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1884 - 1912 (1996).

1. Korespondence přijatá a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní (deník z let 1884 - 1912); b) cizí.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner, J. Pacltová, L. Šolcová: Vilím Amort, Praha 1963, edice inv. č. 4 (revize 2003).

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Amort Vilim

Ančík Zdena

1900 - 1972; básník, novinář, redaktor Trnu, znalec díla J. Haška.

Osobní fond v rozsahu 69 kartonů, 1898 - 1972.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Halas, B. Hůla, K. Konrád, Z. M. Kuděj, J. Mahen, M. Majerová, V. Nezval, I. Olbracht, J. Zaorálek); b) odeslaná ; c) cizí (z části redakční Trnu, J. Lada).
3. Rukopisy a) vlastní (o J. Haškovi; b) cizí (Z. M. Kuděj, J. Mahen).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 59 kartonů zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře. Zbytek fondu v rozsahu10 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Anýž Josef

1852 - 1912; redaktor Národních listů, politik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1874 - 1912.

1. Doklady vlastní (úmrtní oznámení).
2. Korespondence a) přijatá ( Pacák B., Podlipný j.); b) odeslaná (Grégr P. Pivoda F., nezjištění).

Zpracováno ve 2. stupni evidence: Anýž Josef. Vydal Památník národního písemnictví, Praha 2009, edice inv. č. 1254.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Anýž Josef

Arbes Jakub

1840 - 1914; redaktor, publicista, novinář, tvůrce nového literárního žánru - romaneto, překladatel, literární a divadelní kritik, dramatik, básník, nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 330 kartonů, 1784 - 2015.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b)odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky a) vlastní; b) cizí; c) obrazové; d) ostatní; e) tiskoviny.
5. Fotografie a) osobní; b) rodinné; c) cizí.
6. Varia a) vlastní; b) rodinná; c) cizí; d) trojrozměrná.
7. Archiv Karla Grubera (vnuka J. Arbesa).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Šebestová: Jakub Arbes, Praha 2015 (v rozsahu 329 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Arbes Jakub

Arcibiskupská knihtiskárna - vydavatelský archiv

1630 - 1928; tiskárna v Praze, od roku 1859 Rohlíček a Sievers.

Část archivu tiskárny v rozsahu 1 kartonu, 1758 - 1906.

1. Doklady (inventáře tiskárny z let 1758 - 1759, nakladatelské smlouvy z let 1881 - 1902).
2. Korespondence přijatá (nástupců - F. Rohlíčka, L. Sieverse).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Arcibiskupská knihtiskárna v Praze, Praha 1961, edice inv. č. 5.

Otevřít fond Arcibiskupská knihtiskárna

Archleb Luděk

1859 - 1912; železniční zaměstnanec, autor humoristických povídek.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1895 - 1910.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (libreto operety, divadelní hra).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence: Archleb Luděk. Vydal Památník národního písemnictví, Praha 2009, edice inv. č. 1246.

Otevřít fond Archleb Luděk

Arleth Louis (vl. jm. Jindřich Koblic)

1876 - 1910; básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1897 - 1907.

1. Rukopisy vlastní (poezie, autobiografie, bibliografie básní L. Arletha v časopisech).
2. Varia (kresba L. Arletha od P. F. Malého).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Louis Arleth, Praha 1963, edice inv. č. 6 (revize 2002).

Otevřít fond Arleth Louis

Arnstein Ignát

1867 - 1933; právník, odborný spisovatel, pracovník v oblasti česko-židovských vztahů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1837) 1884 - 1934.

1. Doklady a) vlastní (o veřejné činnosti); b) rodinné.
2. Rukopisy vlastní (fragmenty právnických spisů).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Aškenazy Ludvík

1921 - 1986; novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1950 - 1982.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (drama, články).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Augusta Jan Maria (pseud. Rixor)

1897 - 1939; redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1919 - 1937.

1. Korespondence přijatá (J. Š. Baar, P. Bezruč, F. Bílek, Z. Braunerová, J. B. Foerster, A. Muka, A. Stašek).
2. Tisky (s napoleonskými tématy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: Jan Maria Augusta, Praha 1995, edice inv. č. 550.

Otevřít fond Augusta Jan Maria

Augusta Stanislav

1915 - 1990; knihovník, básník.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1941 - 1991.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. J. Beneš, P. Bezruč, Š. A. Brezány, R. Nasková, J. V. Pleva, F. Strejček, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky); b) cizí (F. Strejček, J. V. Pleva).
4. Tisky a výstřižky (separáty, vlastní práce).
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Stanislav Augusta, Praha 1995, edice inv. č. 551.

Otevřít fond Augusta Stanislav

Augustinová Božena

1851 - 1936; odborná spisovatelka, předsedkyně Záštity.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1882 - 1929.

1. Korespondence a) přijatá (J. Zeyer); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (fragment životopisu otce Václava Zeleného).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Božena Augustinová, Praha 1963, edice inv. č. 7 (revize 2002). Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Augustinová Božena

Auředníček Otakar

1868 - 1947; právník, úředník státních drah, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1889 - 1932.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Otakar Auředníček, Praha 1963, edice inv. č. 8 (revize 2002).

Otevřít fond Auředníček Otakar

Auředníčková Anna

1873 - 1957; překladatelka, kulturní pracovnice mezi vídeňskými Čechy.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1842 - 1972.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky, rozhlasové projevy, překlady); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Anna Auředníčková, Praha 1999, edice inv. č. 1032.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Českého rozhlasu v Praze, Ústav T. G. Masaryka v Praze, Židovské muzeum v Praze.

Otevřít fond Auředníčková Anna

Aventinum a Štorch-Marien Otakar - nakladatelský archiv

1919 - 1934, 1945 - 1949; nakladatelství v Praze. ŠTORCH-MARIEN Otakar 1897 - 1974; básník a nakladatel.

Nakladatelský archiv a osobní fond nakladatele Otakara Štorcha-Mariena (1897 - 1974) v rozsahu 180 kartonů, 1924 - 1949.

1. Doklady právní a účetní z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence přijatá (bří Čapkové, I. Erenburg, J. Mahen, F. Muzika, S. K. Neumann, V. Nezval, B. Novák, K. Poláček, Ph. Soupault, Toyen, O. Vočadlo, V. Závada).
3. Rukopisy cizí (P. Eisner, J. z Wojkowicz).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Osobní fond zakladatele nakladatelství.

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Kolíně.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace