Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Cajthaml David

1959; malíř, grafik, architekt, hudebník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1959 - 2010.

1. Korespondence (V. Čeperková, A. Goldflam, T. Stoppard).
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Calma Marie (vl. jm. Marie Veselá)

1881 - 1966; koncertní pěvkyně, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 103 kartonů, 1859 - 1993.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, K. Čapek, F. Drtina, P. Eisner, B. Foerster, J. Herben, A. Heyduk, M. a V. Hübnerovi, M. Hýsek, R. Jesenská, A. Jirásek, J. Křička, L. Kuba, A. Lauermannová-Mikschová, J. S. Machar, T. G. Masaryk, bří Mrštíkové, B. Niederlová, A. Novák, V. Novák , A. Pražák, G. Preissová, F. S. Procházka, K. V. Rais, R. Svobodová, J. V. Sládek, F. X. Šalda, R. Tyršová, E. Valenta, J. Vodák, J Zahradníček, V. Závada) ; b) odeslaná; c) rodinná (J. Herben, J. Holeček, A. Rodin, J. V. Sládek, J. Štursa, J. Thomayer, S. E. Vráz, J. Vrchlický; d) cizí (P. Bezruč, C. Bouda, A. Heyduk, L. Janáček, E. Krásnohorská, V. Preissig, B. Smetana, M. Švabinský.)
3. Rukopisy a) vlastní (pozie, próza, drama, články, fejetony, přednášky, překlady, opisy, pracovní materiály); b) cizí (O. Hurych, V. Závada).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Marie Calma-Veselá, Praha 2004, edice inv. č.1193.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Calma-Veselá Marie

Cardová-Lamblová Anna

1836 - 1919; předsedkyně Spolku pro ochranu opuštěných a zanedbaných dívek, spoluzakladatelka Ženského výrobního spolku, sestra Viléma Dušana Lambla.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1854 - 1917.

1. Korespondence a) přijatá (E. Krásnohorská); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, prózy, sbírky českých národních písní, deníky); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Vilém Dušan Lambl, Jan Křtitel Lambl, Anna Cardová-Lamblová, Praha 1996, edice inv. č. 863.

Carro Jean

1770 - 1857; švýcarský lékař, odborný spisovatel, editor, od r. 1826 žijící v Karlových Varech.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1820 - 1850.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (K. Chotek, K. Vinařický).
3. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Karlovy Vary.

Cejpek Jan

1895 - 1965; středoškolský profesor, kulturní pracovník a sběratel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 3 kartonů, 1879 - 1964.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, O. Kubín-Coubine, A. C. Nor, K. Svolinský, F. Šrámek); b) cizí (J. Neruda).
3. Rukopisy a) vlastní (poznámky); b) cizí (V. Holan, M. Majerová, F. Nechvátal, B. Slavík).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Jan Cejpek, Praha 1987, edice inv. č. 418.

Otevřít fond Cejpek Jan

Cesta - redakční archiv

1918 - 1930; kulturní týdeník.

Část redakčního archivu v rozsahu 4 kartonů, 1918 - 1925.

1. Korespondence redakční.
2. Rukopisy otištěné v časopise (K. M. Čapek-Chod, J. Čep, J. Durych, J. Frejka, A. Hoffmeister, překlad díla F. Kafky, M. Rutte).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Cesta, Praha 2001, edice inv. č. 1114.

Otevřít fond Cesta

Cífka František

1792 - 1872; purkmistr v Budyni nad Ohří.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1762 - 1855.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (materiál k historii Budyně a okolí).
3. Tisky a výstřižky.

Neuspořádáno.

Cimélie - sbírka rukopisů

sbírka korespondence a rukopisů z české a světové literatury.

Sbírka vzácných archiválií v rozsahu 3 kartonů,1595 - 1969.

1. Korespondence a rukopisy významných českých a světových osobností: L. Aragon, L. van Beethoven, Benedikt XIII., G. R. Děržavin, A. Dumas ml., A. Dvořák, M. Ebner-Eschenbachová, I. Erenburg, G. Garibaldi, I. A. Gončarov, J. Grimm, J. G. Herder, H. von Hoffmannstahl, A. von Humboldt, L. Janáček, J. Jessenius, A. Koniáš, Š. Lomnický z Budče, Mme de Maintenon, A. Maurois, D. Merežkovskij, A. Mickiewicz, T. Mommsen, A. Oxenstjerna, A. S. Puškin, R. Rolland, H. Sienkiewicz, A. Sládkovič, J. Strauss, J. J. Strossmayer, Alžběta Stuartovna, V. Šklovskij, K. Schlik, L. Štúr, R. Tagore, A. N. Tolstoj, M. Twain, I. Vazov, E. Wallace, F. Werfel, E. Zola.

Uspořádáno abecedně.

Cinner Gustav

1866 - 1958; člen Rotary klubu, sběratel, ředitel tabákové továrny v Bratislavě.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1866 - 1958.

1. Korespondence přijatá (J. Čapek , H. Dostálová , A. Foerster, K. Kolár, J. Křička , V. Novák , V. Štech, D. Vuliševič aj.)
2. Tisky.
3. Fotografie.
4. Varia (drobní kresby K. Čapka)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Cinybulk Vojtěch

1915 - 1994; profesor na Akademii výtvarných umění v Praze, grafik, loutkář, autor knih pro děti.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1896 - 1999.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky (novoročenky různých osobností, grafiky, portréty, paměti).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Vojtěch Cinybulk, 1. část, Praha 1998, edice inv. č. 895; K. Bílek: Vojtěch Cinybulk, 2. část, Praha 1999, edice inv. č. 983.

Otevřít fond Cinybulk Vojtěch 1. a 2. část

Císařová-Kolářová Anna

1887 - 1963; pracovnice Státní a univerzitní knihovny v Praze, historička.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1915 - 1962.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (z české historie, z dějin knižní kultury); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Anna Císařová-Kolářová, 1. část, Praha 1970, edice inv. č. 219; P. Křivský: Anna Císařová-Kolářová, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 1087 (v rozsahu 5 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Císařová-Kolářová Anna 1. část

Constans (vl. jm. Marie Drdová)

1889 - 1970; hudební skladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1940.

1. Rukopisy vlastní (libreta vlastních oper).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Crha Václav Antonín

1836 - 1905; novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1854 - 1905.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, zápisníky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Antonín Crha, Praha 1975, edice inv. č. 289.

Otevřít fond Crha Václav Antonín

Cumpfe Karel

1853 - 1931; klasický filolog, ředitel gymnázia v Písku.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1865 - 1931.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, F. Schulz, J. Vrchlický); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Karel Cumpfe, Praha 1993, edice inv. č. 494.

Otevřít fond Cumpfe Karel

Cvejn Karel

1911 - 1986; středoškolský profesor, literární kritik, redaktor, bibliofil.

Osobní fond v rozsahu 42 kartonů, 1911 - 1986.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Bednář, F. Halas, V. Holan, J. John, V. Lacina, K. Nový, J. Seifert, J. Träger); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady, edice, zápisníky, poznámky); b) cizí (F. Halas, B. Jelínek, J. John, J. Seifert, J. Sekera, K. Vokáč).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Cvrček Josef

1895 - 1966; učitel, okresní školní inspektor, správce muzea a archivu v Dobrušce.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 1966.

1. Korespondence a) přijatá (F. Halas, P. Jilemnický, J. John, F. Laichter, M. Malířová, K. Michl); b) odeslaná; c) cizí.
2. Výstřižky.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Barešová: Josef Cvrček, Praha 1994, edice inv. č. 559.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou.

Otevřít fond Cvrček Josef

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace