Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Dačeva Rumjana

1941; kunsthistorička, pracovnice Památníku národního písemnictví.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1941 - 2017.

1. Rukopisy vlastní.
2. Tisky.
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Dandová Marta

1934; literární historička, editorka, kurátorka a pracovnice Památníku národního písemnictví zabývající se tematikou česko-ruských literárních vztahů.

Osobní fond v rozsahu 65 kartonů, 1960 - 2006.

1. Rukopisy vlastní (libreta, publikační materiály, scénáře literárních výstav a večerů, dokumentace aj.), materiály z činnosti Literárně-expozičního oddělení PNP.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Daneš František

1807 - 1892; katolický kněz, pedagogický a homiletický spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1845 - 1906.

1. Korespondence přijatá (S. Čech, F. Doucha, B. M. Kulda); b) odeslaná.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: František Daneš, Praha 2000, edice inv. č. 1078.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Písku se sídlem v Mirovicích.

Otevřít fond Daneš František

Daniel Jiří (vl. jm. František Schulmann)

1916 - 1945; básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1935 - 1945.

1. Korespondence odeslaná (J. Ortenovi, Z. Urbánkovi).
2. Rukopisy vlastní (poezie, deníky, překlady).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Danko Ladislav

1877 - ?; úředník státních drah v Pečkách.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1950.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (okultistické texty, poznámky); b) cizí (M. Maixner).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Dastich Josef

1835 - 1870; český filozof a estetik, představitel herbartismu.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1820 - 1918.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence. - I. Dererová, L. Zemanová, T. Felcman, M. Kuthanová: Josef Dastich, Praha 2015.

Otevřít fond Dastich Josef

David Josef Julius

1871 - 1941; středoškolský profesor, překladatel z angličtiny.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1940.

1. Rukopisy vlastní (překlady, poznámky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Volencová: Josef Julius David, Praha 1997, edice inv. č. 737.

Otevřít fond David Josef Julius

Dědeček Jiří

1953; básník, překladatel, písničkář.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1970 - 1991.

1. Rukopisy vlastní (poezie, scénáře, překlady).
2. Výstřižky.
3. Fotografie.
4. Varia (zvukový záznam).

Část fondu zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře (v rozsahu 1 kartonu). Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Dědictví Komenského Praha - nakladatelský archiv

1892 - 1951; nakladatelství.

Část nakladatelského archivu v rozsahu 3 kartonů, 1874 - 1944.

1. Doklady (nakladatelské smlouvy).
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš, A. Jirásek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí (lektorské posudky).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Steinbauerová: Dědictví Komenského, Praha 1998, edice inv. č. 832.

Otevřít fond Dědictví Komenského

Dejmek Petr

1870 - 1945; odborný učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1945.

1. Rukopisy vlastní (poezie, próza).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Štěpánová: Petr Dejmek, Praha 1997, edice inv. č. 717.

Otevřít fond Dejmek Petr

Deml Jakub

1878 - 1961; katolický kněz, básník, prozaik, esejista.

Osobní fond v rozsahu 60 kartonů, 1875 - 1960.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (Pavla Kytlicová).
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, S. Bouška, S. Braito, K. Čapek, J. Čep, J. Durych, B. Fučík, V. Holan, R. Jakobson, F. Jech, J. Konůpek, K. Kryl st., P. Kytlicová, T. Lessing, R. Medek, E. Rohmer, F. X. Šalda, R. Škeřík, J. Vašica, J. Zahradníček); b) odeslaná; c) cizí (M. R. Junová, P. Kytlicová, J. Ševčík).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, biografie, články, přednášky); b) cizí (J. Deml st., P. Kytlicová).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jakub Deml, Praha 1963, edice inv. č. 35 (v rozsahu 43 kartonů). Dodatek v rozsahu 6 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence, 11 kartonů neuspořádáno (včetně 5 kartonů archivu nakladatele J. A. Vernera).

Části archivního souboru v jiných institucích: Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Mělník.

Otevřít fond Deml Jakub

Den Petr (vl. jm. Ladislav Radimský)

1898 - 1970; diplomat, publicista, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1899 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) vlastní; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Hájek: Petr Den, Praha 1998, edice inv. č. 897.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Stanfordské univerzity v USA.

Otevřít fond Den Petr

Dérer Ivan

1884 -1973; sociálně demokratický politik, propagátor česko-slovenské jednoty, politický publicista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1894 - 1973.

1. Doklady (průkazy, rehabilitační řízení).
2. Korespondence (zejm. kondolenční).
3. Rukopisy vlastní a pracovní materiály.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Destinnová Ema (vl. jm. Emilie Kittlová)

1878 - 1930; operní pěvkyně, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1895 - 1928.

1. Doklady.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Ema Destinnová, Praha 1993, edice inv. č. 495.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní muzeum v Jindřichově Hradci a Polabské muzeum v Poděbradech.

Otevřít fond Destinnová Ema

Dewetter Karel

1882 - 1962; redaktor, ředitel tiskového oddělení a knihovny ministerstva financí, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1911 - 1951.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (próza, divadelní hry, poznámky); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Vybíral: Karel Dewetter, Praha 1993, edice inv. č. 563.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vojenský historický archiv.

Otevřít fond Dewetter Karel

Dienstbier Jiří

1937 - 2011; publicista, rozhlasový redaktor, překladatel, politik.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1960 - 1997.

1. Korespondence.
2. Výstřižky.
3. Fotografie.
4. Dokumentace.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Divadlo E. F. Buriana - D 34 - divadelní archiv

34 (viz též fond BURIAN Emil František) 1933 -1959; divadlo založeno v r. 1933, vedeno E. F. Burianem.

Archiv divadla v rozsahu 379 kartonů, 1934 - 1959.

1. Korespondence a) přijatá (O. Krejča, J. Topol, J. Weiss); b) odeslaná (kopie dopisů E. F. Buriana a divadla D 34).
2. Rukopisy (divadelní hry - tištěné s rukopisnými poznámkami, strojopisy, režijní knihy, hudebniny, články E. F. Buriana, poznámky, projevy, životopisy E. F. Buriana, odpovědi na anketu D 39 - V. Kaplický, F. Křelina, K. Nový, I. Olbracht, F. X. Svoboda, V. Vančura, F. Wedekind: přednáška)
3. Tisky (hudebniny, divadelní plakáty, programy, pozvánky).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby E. F. Buriana, návrhy kostýmů).
7. Dokumentace (opisy dopisů, cenzur her D 34 – D 41).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Diviš-Čistecký ze Šerlinku Václav

1839 - 1934; přednosta dráhy v Pardubicích, konzervátor památkové péče.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1875 - 1914.

1.Doklady
2. Korespondence přijatá (J. L. Píč, J. Smolík).
3. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Diviš Čistecký ze Šerlinku, Praha 1995, edice inv. č. 564.

Otevřít fond Diviš Čistecký ze Šerlinku Václav

Dlabač Bohumír Jan

1758 - 1820; člen řádu premonstrátů, knihovník na Strahově, obrozenecký básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1778 - 1821.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Dobrovský, V. F. Durych, F. Pubička, A. Strnad, F. Tvrdý, K. R. Ungar); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, teologické spisy, popis cesty z roku 1800, životopis, poznámky); b) cizí (A. Fischer, V. Hanka).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Bohumír Jan Dlabač, Praha 1971, edice inv. č. 263.

Otevřít fond Dlabač Bohumír Jan

Dlouhá Běla

1879 - 1950; katolická novinářka.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1900 - 1950.

1. Korespondence a) přijatá (A. Fuchs, A. Podlaha); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, přednášky); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky (pozvánky na kulturní akce).
4. Fotografie (církevní hodnostáři).

Neuspořádáno.

Dlouhý Václav

1844 - 1918; řídící učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1915.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence rodinná.
3. Rukopisy vlastní (cestopisy, paměti, zápisky z 1. světové války, zápisníky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Václav Dlouhý, Praha 2000, edice inv. č. 1059.

Otevřít fond Dlouhý Václav

Dobner Gelasius

1719 - 1790; člen řádu piaristů, církevní historik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1750 - 1780.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (autobiografie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šternová: Gelasius Dobner, Praha 1998, edice inv. č. 821.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Dobner Gelasius

Dobrovský Josef

1753 - 1829; katolický kněz, filolog (slavista, bohemista, orientalista), církevní historik, editor, kritik.

Osobní fond v rozsahu 61 kartonů, (1603) 1770 - 1829 (1986).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Ch. Adelung, K. G. Anton, J. S. Bandtke, J. P. Cerroni, V. F. Durych, B. J. Dlabač, J. Ch. Engel, V. Hanka, A. Helfert, J. Hormayer, J. Kopitar, P. I. Koeppen, J. G. Meinert, J. Monse, F. Palacký, F. M. Pelcl, G. H. Pertz, A. J. Puchmajer, J. Ribay, V. Stach, G. Swieten, P. J. Šafařík, B. Tablic, K. I. Thám, F. Tkadlík, V. Zahradník, J. L. Ziegler, A. Zippe, J. V. Zlobický); b) odeslaná (V. F. Durychovi, S. Lindemu, J. V. Monseovi, G. H. Pertzovi); c) cizí (J. Hormayer F. A. Kolovratu-Libštejnskému, V. S. Karadžič J. Kopitarovi).
3. Rukopisy a) vlastní (seřazené podle oborů: diplomatář, lidověda, encyklopedie, slavica, historica et grammatica, biblica, historie česká, vocabularia, gramatika česká, hebraica - vesměs s vlastními poznámkami a vpisky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (náhrobek).
7. Varia (podobizny J. D.).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Mikulová: Josef Dobrovský, Praha 2009, edice inv. č. 136.

Otevřít fond Dobrovský Josef

Dobšinský Pavol

1828 - 1885; slovenský evangelický kněz, básník, folklorista, překladatel.

Sbírka v rozsahu 1 kartonu, 1848.

1. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Jakešová, E. Bílková ml.: Pavol Dobšinský, Praha 1998, edice inv. č. 833.

Otevřít fond Dobšinský Pavol

Dofek Tomáš

1860 - 1923; krajanský spisovatel v Bosně a Hercegovině.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1860 - 1923.

1. Korespondence a)odeslaná (xerokopie, T. G. M.); přijatá (xerokipie).
2. Rukopisy vlastní (xerokopie).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Dohnal František

1876 - 1956; katolický kněz, redaktor katolických časopisů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1888 - 1935.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Š. Baar, S. Bouška, X. Dvořák); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: František Dohnal, Praha 1995, edice inv. č. 565.

Části archivního souboru v jiných institucích: Zemský archiv v Opavě.

Otevřít fond Dohnal František

Dokoupil Vilém

1852 - 1927; úředník ministerstva kultury a vyučování ve Vídni, ředitel Státní odborné školy sochařské v Hořicích, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1871 - 1947.

1. Korespondence a) přijatá (E. Albert, A. Bráf, K. Coudenhove, J. S. Guth-Jarkovský, E. Holub, O. Kubín-Coubine, J. V. Myslbek, S. Podlipská, A. Rezek, S. Sucharda, L. Šaloun, R. Tyršová); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Vilém Dokoupil, Praha 1968, edice inv. č. 137.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum Hořice.

Otevřít fond Dokoupil Vilém

Dokulil Miloš

1912 - 2002; filolog, pracovník Ústavu pro jazyk český, autor odborných prací a překladů z oboru konfrontační a obecné jazykovědy.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1912 - 2002.

1. Korespondence a)přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (posudky, přednášky, kartotéky, korektury publikací, pracovní materiály); b) cizí (J. Filipec, F. Daneč, M. Jelínek).
3. Tisky (separáty vlastní a cizí).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Dolanská-Holečková Jelena

1899 - 1980; profesorka zpěvu, odborná asistentka na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1900 - 1980.

1. Korespondence přijatá (B. Heritesová, M. Hýsek).
2. Rukopisy vlastní (studie, poznámky, překlady, vzpomínky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Dolanský Julius

1903 - 1975; profesor jihoslovanských jazyků a literatur na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 169 kartonů, 1903 - 1975.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (slavisté a literární vědci); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (odborné práce, pracovní poznámky, přípravný vědecký materiál).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Dolejšek Boleslav

1862 - 1942; školní inspektor ve Velkém Meziříčí, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1867 - 1932.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (A. Heyduk).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, vlastivědné práce); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Korespondence a rukopisy uspořádány v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Táboře, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou.

Dolénková Karla (vl. jm. Karla Dolínková)

1895 - 1977; veřejná pracovnice v ženském hnutí a tělovýchově, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, (1890) 1895 - 1960.

1. Rukopisy vlastní (články, povídky pro mládež, pracovní materiály).
2. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Dolenský Antonín

1884 - 1956; knihovník Národního muzea v Praze, historik umění, bibliograf.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1900 - 1956.

1. Doklady vlastní (o úřední činnosti v Knihovně Národního muzea, ke knihovnickým sjezdům a organizacím, Spolku čs. bibliofilů).
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (práce odborné, dotazníky ke kulturnímu adresáři A - Z).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Dolenský Jan

1859 - 1933; ředitel měšťanské školy, překladatel, odborný spisovatel.

Osobní fond a fragmenty spolkových archivů v rozsahu 10 kartonů, 1859 - 1935.

1. Korespondence přijatá.
2. Fragmenty spolkových archivů: Spolku učitelského konviktu, Komise pro zkoumání knih pro mládež, Učitelské jednoty, Učitelského sirotčince Bernarda Bolzana.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze.

Doležal Jan Pavel (pseud. Pavel Vokán)

1890 - ?; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1908 - 1921.

1. Rukopisy vlastní (poezie, próza, scénáře).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Doležal Jaromír (pseud. J. K. Pojezdný)

1883 - 1965; diplomat, pracovník ministerstva zahraničí, literární historik, novinář, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1882 - 1964.

1. Korespondence a) přijatá (M. Benka, O. Březina, J. Čapek, J. Deml, J. B. Foerster, M. Gorkij, M. Hýsek, A. Kuprin, J. S. Machar, T. G. Masaryk, I. F. Naživin, Z. Nejedlý, I. Olbracht, E. Pacovský, A. Pražák, E. Saudek); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (bibliografie, studie); b) cizí (K. Čapek, J. Bart-Čišinský, F. Halas, J. Holeček, E. Krásnohorská, J. Mach, I. F. Naživin, E. Saudek).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Kyralová: Jaromír Doležal-Pojezdný, Praha 1968, edice inv. č. 138.

Otevřít fond Doležal Jaromír

Domorázek Karel

1875 - 1943; prezident zemského finančního ředitelství v Košicích, sokolský pracovník, kritik.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1899 - 1940.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (k sokolským sletům, M. Tyršovi, J. Fügnerovi).
3. Tisky (sokolské).
4. Výstřižky.
5. Fragment spolkového archivu Mladého sdružení.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu (oddělení Národního muzea v Praze).

Dorazil Otakar

1889 - 1979; středoškolský profesor, historik.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1940 - 1960.

1. Rukopisy vlastní (nepublikované historické práce).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Vsetín.

Dörfl Gustav

1854 - 1902; redaktor České rodiny, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1871 - 1903.

1. Korespondence a) přijatá (převážně redakční; J. Braun, A. Heyduk, W. Rassmann); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, překlady); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Gustav Dörfl, Praha 1963, edice inv. č. 36.

Otevřít fond Dörfl Gustav

Dorošenko Volodymyr Viktorovyč

1879 - 1963; bibliograf, literární kritik, redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1915 - 1945.

1. Korespondence přijatá (ruská a ukrajinská).
2. Rukopisy vlastní (historie Ukrajiny, poznámky a výpisky k vědeckým pracím).

Korespondence v rozsahu 21 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, 8 kartonů neuspořádáno.

Doskočil Karel

1908 - 1962; archivář, historik, básník.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, (1820) 1844 - 1972.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Zahradníček, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) rodinná (M. Doskočilové - manželkz); d) cizí (První stolní společnost Turnováků v Praze).
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, odborné práce a edice); b) cizí (F. Kořínek).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Karel Doskočil, Praha 2000, edice inv. č. 1076.

Otevřít fond Doskočil Karel

Dostal Adolf Bohuslav

1873 - 1939; redaktor, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1855 - 1920.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (L. Dostalová, J. Kvapil, K. Mašek, K. Toman, E. Zola); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, deníky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Adolf Bohuslav Dostal, Praha 1978, edice inv. č. 346.

Otevřít fond Dostal Adolf Bohuslav

Dostál Alois

1858 - 1934; katolický kněz, spisovatel.

Doklady vlastního fondu v rozsahu 2 kartonů, 1869 - 1933.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Š. Baar, V. Kosmák, J. R. Vilímek).
3. Rukopisy vlastní (povídky, zápisníky, poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Dostál Vladimír

1930 - 1975; kritik, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1945 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (L. Fuks, M. Kundera, M. A. Lifšic, A. M. Píša, J. Šotola, L. Vaculík-Tomek); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (náčrty, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Dostál-Lutinov Karel (vl. jm. Karel Dostál)

1871 - 1923; katolický kněz, spisovatel, publicista.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1893 - 1921.

1. Korespondence přijatá (J. Š. Baar, S. Bouška, O. Březina, J. Deml, K. Dvořák, B. M. Kulda, J. Zeyer).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí (edice a studie o Dostálovi-Lutinovi od O. Svozila).
3. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Zemský archiv v Opavě.

Doubnerová Jiřina

1922; malířka, ředitelka Muzea Aloise Jiráska v Letohrádku Hvězda, v odborné literární činnosti zabývající se alšovskou tematikou.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1922 - 2005.

1. Korespondence přijatá (L. Fuks, L. Halasová, D. Jirásková, J. Mourková, V. Rabas, J. Seifert, V. Žilka aj. ).
2. Rukopisy vlastní (Přemítání nad zrcadlem Ladislava Fukse)
3. Tisky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Doucha František

1810 - 1884; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, (1782) 1810 - 1884.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. L. Kober, F. A. Urbánek); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Drábková Květa

1918; nakladatelská redaktorka v Praze.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1939 - 1970.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence přijatá (K. Konrád).
3. Rukopisy cizí (V. Černý, K. Konrád, M. Majerová, J. Weil).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Květuše Drábková, Praha 2000, Edice inv. č. 1081.

Otevřít fond Drábková Květuše

Drda Jan

1915 - 1970; spisovatel, předseda Svazu československých spisovatelů.

Osobní fond v rozsahu 109 kartonů, 1934 - 1994.

1. Doklady a) vlastní; b) o činnosti Svazu čs. spisovatelů.
2. Korespondence a) přijatá (J. Amado, I. Erenburg, P. Neruda, A. Zápotocký); b) rodinná (Mileny Drdové - manželky: J. Amado).
3. Rukopisy a) vlastní (především poválečné tvorby - romány, povídky, pohádky, divadelní hry, pracovní a přípravné materiály, poznámky, náčrty); b) cizí (V. Holan, J. Strnadel).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Jan Drda, Praha 2013.

Otevřít fond Drda Jan

Drobečková Irena

1909 - 1978; úřednice Okresního národního výboru v Kolíně, osvětová pracovnice činná v ženském hnutí.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1909 - 1978.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (Dykovi, Horáčkovi, Tomanovi, Zelenkovi aj.); b) odeslaná; c)rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (Bojovníci za mír, Československý svaz žen, deníky, záznamy, opisy, výpisky).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Drozda Miroslav

1924 - 1990; profesor dějin ruské a sovětské literatury, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 43 kartonů, 1924 - 1990.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (Z. Kalista, J. M. Lotman, R. Parolek).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, kartotéka, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

V původním uspořádání.

Drtina František

1861 - 1925; profesor filozofie a pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1889 - 1923.

1. Korespondence a) přijatá (V. Brtník, J. Goll, F. Chudoba, J. S. Machar, V. Novák, F. Šeracký, J. Vančura, E. S. Vráz, F. Wenig); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Šícha, D. Hrazdirová: František Drtina, Praha 1999, edice inv. č. 883 (v rozsahu 8 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze.

Otevřít fond Drtina František

Drunecký František

1885 - ?; středoškolský profesor, historik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1920 - 1940.

1. Rukopisy vlastní (Abecední seznam kulturních pracovníků, Zahrádka pseudonymů, Historický kalendář abecedně uspořádaný, Historický kalendář podle dní).

V původním uspořádání.

Družstevní práce - nakladatelský archiv

1922 - 1952; nakladatelské družstvo v Praze.

Nakladatelský archiv v rozsahu 147 kartonů, 1922 - 1951.

1. Doklady právní a účetní z nakladatelské činnosti (zápisy dozorčí rady z let 1927 - 1942, protokoly schůzí a valných hromad).
2. Korespondence a) přijatá (Š. Asch, J.-R. Bloch, J. Čapek, A. Döblin, P. Eisner, B. Frank, F. Halas, H. Hesse, J. Holeček, J. Honzl, F. Hrubín, E. Chalupný, G. Chevalier, L. Infeld, J. John, S. Lagerlöfová, J. Mahen, M. Majerová, A. Malraux, S. K. Neumann, J. Seifert, V. Vančura, J. Wassermann, J. Zaorálek, A. Zweig); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) redakční; b) cizí (V. Černý, P. Eisner, J. Honzl, J. John, J. Seifert, V. Vančura, J. Zaorálek).
4. Tisky.
5. Výstřižkový archiv.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Knap: Archiv Družstevní práce, Praha 1971, edice inv. č. 200, rejstřík a dodatky zpracoval K. Bílek, Praha 1975.

Části archivního souboru v jiných institucích: ve fotoarchivu LA PNP.

Otevřít fond Družstevní práce

Drvota Mojmír

1923 - 2006; spisovatel, filmový historik, teoretik, scénárista a režisér, od roku 1958 žijící v USA.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1923 - 2006.

1. Rukopisy vlastní.
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Dub Ota

1909 - 1987; lékař, docent všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 63 kartonů, 1887 - 1987.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) Českého literárního fondu.
2. Korespondence a) přijatá (P. Eisner, J. Hilčr, J. Hrabák, V. Lacina, K. Michl, J. Mikula, O. Scheinpflugová, J. Taufer, V. Vokolek); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (F. X. Šalda, F. Šrámek, nakladatelství Gustava Dubského).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, odborné práce, recenze); b) cizí (F. Langer, K. Světlá).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (magnetofonové pásky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. a K. Bílkovi: Ota Dub, 1. část, Praha 1991, edice inv. č. 566; K. Bílek: Ota Dub, 2. část, Praha 1999, edice inv. č. 984.

Otevřít fond Dub Ota 1. část

Otevřít fond Dub Ota 2. část

Dubňanská Bohumila (vl. jm. Bohumila Brabcová)

1883 - 1966; prozaička, dramatička.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1885 - 1965.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (povídky).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Dubrovská Tereza

1878 - 1951; básnířka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1878 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) spolkové.
2. Korespondence a) přijatá (J. Karásek ze Lvovic, J. Kvapil); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, překlady, zápisníky).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Dudová Milena

1925; dělnice, autorka trampských textů.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1940 - 1986.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (deníky, texty písní).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Milena Dudová, Praha 1994, edice inv. č. 567.

Otevřít fond Dudová Milena

Dufek Jan

1837 - 1924; učitel a spolupracovník K. S. Amerlinga.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1848 - 1900.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (K. S. Amerling).
3. Rukopisy a) vlastní (fragment); b) cizí (K. S. Amerling: přírodovědné a filozofické spisy).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Dumasová-Tardyová Jiřina (roz. Boudová)

1922 - 1986; novinářka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1949 - 1982.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (próza, překlady); b) cizí.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – J. Bílková, O. Šumberová: Jiřina Dumasová, Praha 1993, edice inv. č. 568.

Otevřít fond Dumasová Jiřina

Dumek Josef

1844 - 1903; ředitel hospodářské školy v Doubravicích, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1840 - 1902.

1. Doklady a) vlastní (o činnosti v různých korporacích); b) úřední spisy.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (přednášky, články).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Dundr Josef Alexandr

1802 - 1874; skriptor Národního muzea v Praze, spisovatel, bratr Václava Jiřího Dundra.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1802 - 1874.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Hanka, J. Pospíšil, J. S. Presl); b) odeslaná .
3. Rukopisy a) vlastní (topografie, stavitelství, knihopis, historické články, výpisky); b) cizí (J. A. Linka: Nazional Lexikon).
4. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Dundr Václav Jiří

1817 - 1872; hospodářský správce ve Štýrsku, odborný spisovatel, bratr Josefa Alexandra Dundra.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1820 - 1870.

1. Doklady vlastní (panství Neu-Cilly).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (o činnosti Národní gardy 1848).
4. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Durdík Alois

1839 - 1906; soudce, literární historik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1871 - 1901.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (literárně historické práce, překlady z ruské literatury); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Durdíkové Alois, Josef, Pavel a Petr, Praha 1961, edice inv. č. 37.

Durdík Antonín

1801 - 1875; katolický kněz, spolupracovník Časopisu katolického duchovenstva.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1812 - 1870.

1. Rukopisy vlastní (kázání, záznamy církevních písní, zápisy z oboru botaniky, školní sešity).

Neuspořádáno.

Durdík Josef (pseud. Jan Bušil)

1837 - 1902; profesor filozofie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1854 - 1890.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. Drossbach, bří Durdíkové, J. Emler, V. Jandečka, V. Náprstek, F. Schulz, V. Vlček, F. Zákrejs); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, filozofické studie, životopis, výpisky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Durdíkové Alois, Josef, Pavel a Petr, Praha 1961, edice inv. č. 37.

Durdík Pavel

1843 - 1903; lékař, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1858 - 1871.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (zápisníky, deníky z let 1858 - 1870).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Durdíkové Alois, Josef, Pavel a Petr, Praha 1961, edice inv. č. 37.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum Hořice.

Durdík Petr

1845 - 1909; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1873 - 1914.

1. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (Josefiny Durdíkové - manželky).
2. Rukopisy a) vlastní (divadelní hra, univerzitní přednášky); b) cizí.
3. Tisky.
4. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Durdíkové Alois, Josef, Pavel a Petr, Praha 1961, edice inv. č. 37.

Durych Jaroslav

1886 - 1962; vojenský lékař, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 83 kartonů, 1904 - 1996.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, J. S. Braito, Z. Braunerová, O. Březina, J. Čep, J. Deml, V. Dyk, P. Eisner, J. Florian, A. Hrabal, A. Kubín, S. K. Neumann, J. Portman, A. Skoumal, F. X. Šalda, O. Štorch-Marien, V. Vančura, J. Vašica, R. Weiner, J. Zahradníček, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, články, překlady); b) cizí (I. Lavecký: Bibliografie díla J. D.).
4. Tisky (bibliografie díla, kartotéka).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková, J. Dvořáková: Jaroslav Durych, Praha 1996, edice inv. č. 521 (v rozsahu 29 kartonů). Dodatek v rozsahu 54 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Durych Jaroslav

Durych Václav

1930 - 2011; spisovatel, editor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 2010.

1. Rukopísy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Durych Václav Fortunát

1735 - 1802; filolog (slavista), člen řádu pavlánů.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1769 - 1802.

1. Korespondence a) přijatá (B. J. Dlabač, J. Dobrovský, F. M. Pelcl, F. F. Procházka, J. Ribay, J. V. Zlobický); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (Collectanea, excerpta, poznámky); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Václav Fortunát Durych, Praha 1978, edice inv. č. 330.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Českého ráje v Turnově.

Otevřít fond Durych Václav Fortunát

Dušek Vavřinec Josef

1858 - 1911; středoškolský profesor, národopisec, historik.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1853 - 1911 (1959).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Drtina, J. Gebauer, T. G. Masaryk, O. Hostinský); b) rodinná (V. Merhouta - synovce); c) cizí (k Národopisné výstavě 1895, J. Vrchlický J. Zeyerovi).
3. Rukopisy a) vlastní (odborné články, recenze); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Vavřinec Josef Dušek, Praha 1975, edice inv. č. 309.

Otevřít fond Dušek Vavřinec Josef

Dvorský František

1839 - 1907; historik, archivář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1839 - 1907.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (přednášky, poezie, dramata, opisy a edice starší české literatury, aforismy).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Dvorský Ladislav

1931 - 1995; nakladatelský redaktor, autor knih pro děti a mládež.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1931 - 1995.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (V. Komárek, O. Kryštofek, J. Kuběna, J. Muzika); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (diáře, pracovní materiály, pohádky, verše ad.); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Dvořák Arnošt

1881 - 1933; vojenský lékař, dramatik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1913 - 1920.

1. Korespondence a) přijatá (F. X. Šalda); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (divadelní hry, články).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Arnošt Dvořák, Praha 1981, edice inv. č. 395.

Otevřít fond Dvořák Arnošt

Dvořák Jan

1849 - 1916; redaktor odborných časopisů, lékař, ředitel porodnice a nalezince v Praze, poslanec.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1872 - 1913.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (odborní a kulturní pracovníci).
3. Rukopisy a) vlastní (řeči a referáty z veřejné a poslanecké činnosti); b) cizí (týkající se péče o děti a historie města Opočna).
4. Tisky (týkající se péče o děti a historie města Opočna).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou.

Dvořák Josef

1901 - 1958; redaktor Robotníckych novín v Bratislavě, básník a prozaik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1929 - 1944.

1. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, J. Hora, F. Kráľ); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Dvořák, Praha 1965, edice inv. č. 139 (revize 2002).

Otevřít fond Dvořák Josef

Dvořák Karel a Dvořák Vilém

1893 - 1950; sochař, profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, DVOŘÁK Vilém 1886 - 1937; výtvarný kritik, profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, bratr Karla Dvořáka.

Osobní fondy v rozsahu 2 kartonů, 1908 - 1955.

1. Doklady Viléma Dvořáka.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Vilém Dvořák a Karel Dvořák, Praha 1976, edice inv. č. 281.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Dvořák Vilém a Dvořák Karel

Dvořák Ladislav

1920 - 1983; básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1937 - 1994.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Ladislav Dvořák, Praha 2015.

Otevřít fond Dvořák Ladislav

Dvořák Rudolf

1861 - 1919; ředitel gymnázia v Zábřehu, moravský historik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1887 - 1912. Revize fondu provedena v roce 2002.

1. Korespondence a) přijatá (J. Pekař); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Rudolf Dvořák, Praha 1965, edice inv. č. 140 (revize 2002).

Otevřít fond Dvořák Rudolf

Dvořák Stanislav

1884 - 1965; středoškolský profesor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1888 - 1942.

1. Korespondence a) přijatá (K. V. Rais); b) cizí (F. Halas, F. X. Šalda).
2. Rukopisy cizí (K. V. Rais).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová, D. Hrazdirová: Stanislav Dvořák, Praha 2009, edice inv. č. 1251.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Benešově a Státní okresní archiv v Táboře.

Otevřít fond Dvořák Stanislav

Dvořák Xaver

1858 - 1939; středoškolský profesor, básník, spoluzakladatel Jednoty katolického duchovenstva.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1878 - 1939.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Š. Baar, F. Bílek, S. Bouška, J. V. Sládek, F. X. Šalda); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, řeči, církevní dějepis); b) cizí (S. Bouška).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Xaver Dvořák, Praha 1976, edice inv. č. 296 (v rozsahu10 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Dvořák Xaver

Dvořák Zdeněk

1897 - 1943; sochař.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1909 - 1954.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (z 1. světové války a z koncentračního tábora); c) rodinná.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie (vlastních uměleckých děl).
6. Varia.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Dvořáková Barbora

1849 - 1941; pečovatelka J. Vrchlického.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1868 - 1942.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (Marie Dvořákové - dcery).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (M. Dvořákové - dcery); d) cizí (J. Vrchlickému).
3. Rukopisy a) vlastní (vzpomínky); b) cizí (J. Vrchlický: poezie diktované B. Dvořákové).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Krulichová: Barbora Dvořáková, Praha 1975, edice inv. č. 282.

Otevřít fond Dvořáková Barbora

Dvořáková Helena

1895 - 1970; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, (1905) 1922 - 1967.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (romány, povídky, poznámky, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Dvořáková Jana

1944; pracovnice Památníku národního písemnictví, středoškolská učitelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1961 - 1990.

1. Doklady a) vlastní (výkazy práce); b) cizí (místní skupina ČSČK).
2. Korespondence přijatá a cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (scénáře výstav aj.); rukopisy cizí.
4. Tisky
5. Fotografie (k výstavám a literárněhistorické práci)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Dyk Alois

1881 - 1971; bankovní ředitel, vydavatel edice Emporium.

Osobní fond a vydavatelský archiv Emporia v rozsahu 13 kartonů, 1905 - 1963.

1. Korespondence přijatá (O. F. Babler, P. Eisner, V. Hofman, J. Konůpek, V. Lesný).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace (archiv Emporia).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Alois Dyk, Praha 1999, edice inv. č. 975.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Dyk Alois

Dyk Viktor

1877 - 1931; politik, publicista, básník, prozaik, dramatik, divadelní a literární kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1896 - 1946.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí (protokoly schůzí Kruhu českých spisovatelů).
2. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, J. Durych, O. Fischer, H. Jelínek, J. Karásek ze Lvovic, A. Novák, A. Procházka, O. Theer, J. Vlček, R. Weiner); b) rodinná (Zdeňky Dykové-Háskové - manželky); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, překlady, zápisníky); b) cizí (J. Arbes, F. Šrámek, R. Těsnohlídek, O. Vaňorný).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Borotová: Viktor Dyk a Zdeňka Dyková-Hásková, Praha 1958, edice inv. č. 40 (v rozsahu 25 kartonů). Dodatky v rozsahu 7 kartonů neuspořádány.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vlastivědné muzeum v Mělníku.

Otevřít fond Dyk Viktor

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace