Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Ebert Karl Egon

1801 - 1882; básník.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1822 - 1871.

1. Korespondence přijatá (M. Egon von Fürstenberg, F. Roeder).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Edgar Emil (vl. jm. Emil Kratochvíl)

1884 - 1963; architekt, redaktor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1906 - 1922.

1. Korespondence přijatá (V. Mrštík).
2. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Steinbauerová: Emil Edgar, Praha 1998, edice inv. č. 834.

Otevřít fond Edgar Emil

Ehrlich Ladislav

1886 - 1965; malíř a grafik, úředník ministerstva železnic.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1898) 1917 - 1959.

1. Korespondence a) přijatá (O. Fastrová, F. X. Harlas, J. Krecar, Z. M. Kuděj); b) cizí.
2. Rukopisy cizí (J. Krecar, Z. Němeček, Jan z Wojkovicz).
3. Tisky a výstřižky (Bohmanovy karikatury, grafika).
4. Fotografie.
5. Varia (kresby F. X. Harlase).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Chmelíková, L. Šolcová: Ladislav Ehrlich, Praha 2003, edice inv. č. 1172.

Otevřít fond Ehrlich Ladislav

Eichler Karel

1921 - 1999, dělník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1939 - 1998.

1. Korespondence.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Eim Gustav

1849 - 1897; novinář, publicista, politik.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1848 - 1949.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Adámek, E. Albert, E. Engel, bří Grégrové, S. Heller, K. Chodounský, J. Kaizl, K. Kramář, J. S. Machar, T. G. Masaryk, J. V. Myslbek, J. Neruda, J. Penížek, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná (matky a sester); cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Gustav Eim, Praha 1995, edice inv. č. 798.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Náchodě.

Otevřít fond Eim Gustav

Eiselt Bohumil Jan

1831 - 1908; profesor lékařské fakulty na Univerzitě Karlově v Praze, redaktor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1839 - 1959.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Bohumil Jan Eiselt, Praha 1988, edice inv. č. 441.

Otevřít fond Eiselt Bohumil Jan

Eisner Pavel

1889 - 1958; novinář, esejista, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 34 kartonů, 1876 - 1968.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Deml, J. Durych, F. Halas, J. Hořejší, J. John, J. Kopta, J. Mahen, J. Mach, J. S. Machar, A. Novák, A. Sova, L. Stehlík, V. Vančura, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, přednášky, překlady, dramatické práce a libreta); b) cizí (D. Eisnerové).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Holmanová: Pavel Eisner, 1. část Praha 1989, edice inv. č. 569 (v rozsahu 32 kartonů); M. Šrůtová: Pavel Eisner, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 1045 (v rozsahu 2 kartonů).

Otevřít fond Eisner Pavel 1. část

Otevřít fond Eisner Pavel 2. část

Elgart-Sokol Karel (vl. jm. Karel Elgart)

1874 - 1929; učitel, spisovatel, dramatik, literární a výtvarný kritik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1929.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (próza, články).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Karel Elgart-Sokol, Praha 1997, edice inv. č. 738.

Otevřít fond Elgart-Sokol Karel

Eliasberg Aleksandr Samojlovič

1878 - 1924; ruský spisovatel, literární historik a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1788 - 1932.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. D. Balmont, A. Blok, V. J. Brjusov, I. Bunin, A. Einstein, M. Gorkij, H. Mann, T. Mann, D. S. Merežkovskij, S. Przybyszewski, A. M. Remizov, A. N. Tolstoj, J. Wassermann, S. Zweig); b) odeslaná (A. M. Remizovovi); c) cizí (velkokníže Konstantin Pavlovič, F. Wedekind).
3. Rukopisy cizí (K. Balmont, A. Bělyj, I. Erenburg, T. Mann, D. S. Merežkovskij, B. Pilňak, A. M. Remizov).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Alexandr Samojlovič Eliasberg, Praha 1981, edice inv. č. 390.

Otevřít fond Eliasberg Alexandr Samojlovič

Eliášová Barbora Markéta

1874 - 1957; středoškolská profesorka, cestovatelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1905 - 1958.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Náprstkova muzea v Praze.

Otevřít fond Eliášová Barbora Markéta

Elpl Mirek (vl. jm. Eduard Elpl)

1905 - 1960; spisovatel, báňský inženýr.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1917 - 1974.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (V. Kaplický, I. Olbracht); b) rodinná (Anny Elplové - manželky); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, přednášky, články); b) cizí (K. Balmont).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Macková: Mirek Elpl, Praha 1978, edice inv. č. 340.

Otevřít fond Elpl Mirek

Emingerová Kateřina

1856 - 1934; profesorka na konzervatoři v Praze, klavírní virtuoska, hudební publicistka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1775 - 1931.

1. Korespondence a) přijatá (A. Jirásek, E. Krásnohorská, H. Kvapilová, S. Podlipská); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky a výstřižky a) vlastní; b) cizí.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Makovcová: Kateřina Emingerová, Praha 1996, edice inv. č. 570.

Otevřít fond Emingerová Kateřina

Emler Jan

1877 - 1951; ředitel Univerzitní knihovny v Praze.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1880 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Bečka, J. Borecký, J. Goll, V. Jarník, D. Jurkovič, A. Novák, A. Pražák, J. Rypka, A. Sova, V. Tapié, Z. Tobolka, O. Theer, V. Tille, V. Vojtíšek, Z. Wirth, V. Závada); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (přednášky, články a drobné práce z dějin knihoven, z oboru památkové péče a historie Prahy, zprávy o výstavách, knihovnické organizaci a knihovnických sjezdech).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Emler Josef

1836 - 1899; historik, archivář města Prahy, profesor pomocných věd historických na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1862 - 1946.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (historické a literárněvědné).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Emler, Praha 1989, edice inv. č. 436. Jednotliviny uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR, Historický ústav Akademie věd ČR a Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Emler Josef

Engel Emanuel

1844 - 1907; lékař, mladočeský politik, spisovatel, publicista.

Osobní fond a část archivu Národní strany svobodomyslné (1874 - 1917) v rozsahu 33 kartonů, (1767) 1802 - 1907.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí (spolku Ruch).
2. Korespondence a) přijatá (G. Eim, J. Kaizl, K. Kramář, A. Rezek, R. M. Rilke, L. Thun); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (archiv Národní strany svobodomyslné, F. Vavák: Regiment).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Engelmüller Ferdinand

1867 - 1924; malíř a grafik.

Část rodinného archivu v rozsahu 1 kartonu, 1881 - 1967.

1. Doklady.
2. Korespondence a) vlastní; b) rodinná (K. Engelmüller).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, deníky a zápisník); b) cizí.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Vaculík, M. Šrůtová: Ferdinand Engelmüller, Praha 1998, edice inv. č. 898.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Engelmüller Ferdinand

Engliš Karel

1880 - 1961; právník, národohospodář, profesor finanční vědy na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1924 - 1950.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Karel Engliš, Praha 1996, edice inv. č. 522.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Engliš Karel

Entner Hanuš

1902 - 1986; úředník ministerstva železnic, autor průvodce po Lotyšsku.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1897 - 1962.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Branald, E. Chalupný, J. Kuchař, E. Lešehrad, G. Preissová, M. Šárecká-Radoňová); b) cizí (A. Mrštík, F. Mrštík, K. Mrštík,V. Mrštík).
3. Rukopisy cizí (E. Krásnohorská, A. Veselý).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Křížek: Hanuš Entner, Praha 1998, edice inv. č. 899.

Otevřít fond Entner Hanuš

Erben Josef Ladislav

1888 - 1958; cestovatel, autor cestopisů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1857 - 1979.

1. Rukopisy vlastní (Kronika naší rodiny).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Ladislav Erben, Praha 1998, edice inv. č. 900.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Otevřít fond Erben Josef Ladislav

Erben Karel Jaromír

1811 - 1870; básník, sběratel lidových písní a pohádek, historik, archivář hlavního města Prahy.

Osobní fond v rozsahu 34 kartonů, 1827 - 1995.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Gebauer, V. Hanka, K. Havlíček, Š. Hněvkovský, J. Jireček, L. Leger, B. Němcová, J. Neruda, J. Richter, J. M. Roštlapil, A. Rybička, I. J. Srezněvskij, P. J. Šafařík, A. V. Šembera, V. V. Tomek, S. Vráz); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramata, vědecké práce, překlady, lístkovnice pohádek a písní, pracovní materiály, diáře, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (velké formáty - diplomy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Karel Jaromír Erben, Praha 1997, edice inv. č. 804 (revize 2017). Fond digitalizován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Erben Karel Jaromír

Erben Václav

1930 - 2003; autor románů a detektivek.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1930 - 2003.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní (Vše k Pamětem Jiříka, Trapný konec rytíře Bartoloměje, Orlí dvůr, Podivuhodný oddech, Smrt talentovaného ševce, Vražda ve spol. Consul, Poslední pád mistra M.); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Erhart Gustav

1886 -1942; středoškolský profesor, klasický filolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1886 - 1942.

1. Korespondence přijatá (P. Bezruč, A. Heyduk, A. Jirásek, E. Krásnohorská, A. C. Nor aj.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Ernest Adolf

1879 - 1960, profesor agrochemie Vysoké školy zemědělské a lesního inženýrství.

Osovní fond v rozsahu 12 kartonů, 1906 - 1955.

1. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Ertl Václav

1875 - 1929; středoškolský profesor, literární historik, filolog.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1900 - 1947.

1. Korespondence a) přijatá (F. Bílý, K. V. Rais); b) rodinná (Boženy Ertlové - manželky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Košvancová: Václav Ertl, Praha 1978, edice inv. č. 323.

Otevřít fond Ertl Václav

Evropský literární klub - nakladatelský archiv

1935 - 1949; nakladatelství, čtenářský klub.

Část nakladatelského archivu v rozsahu 2 kartonů, 1940 - 1949.

1. Rukopisy.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Evropský literární klub, Praha 1994, edice inv. č. 571.

Otevřít fond Evropský literární klub

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace