Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Gabler Vilém

1821 - 1897; ředitel vyšší dívčí školy v Praze, publicista, přítel K. Havlíčka Borovského.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1861 - 1895 (1917).

1. Korespondence a) přijatá (J. A. Helfert, M. Mackenzie, S. H. Pinkas, F. Zach); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (zápisníky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Korespondence v rozsahu 2 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Gabler z Adlersdorfu Antonín

? - ?

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1790 - 1839.

1. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (syna Josefa Gablera).
2. Rukopisy cizí.

Neuspořádáno.

Gabriel Josef Ambrož

1820 - 1880; právník, notář v Bechyni, politik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1837 - 1941.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (E. Arnold, V. Č. Bendl, E. Grégr, V. K. Klicpera, S. Podlipská, F. L. Rieger, K. Sladkovský, J. F. Smetana, A. V. Šembera); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poznámky, výpisky, německo-český právnický slovník); b) cizí (historický kalendář).
4. Tisky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kotalová a kol.: Josef Ambrož Gabriel, Praha 2003, edice inv. č. 1173.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Klatovech.

Otevřít fond Gabriel Josef Arnošt

Gardavský František Aurel

1868 - ?; rektor koleje piaristů v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1901 - 1903.

1. Korespondence přijatá.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Hrušková: František Aurel Gardavský, Praha 2000, edice inv. č. 1046.

Otevřít fond Gardavský František Aurel

Garver Bruce Morton

1938; historik, profesor na Univerzitě Nebraska v městě Omaha, USA.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1970 - 1980.

1. Dokumentace (xerokopie historické práce).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Gebauer Jan ml.

1884 - 1908; úředník Zemského archivu v Praze, historik, syn bohemisty Jana Gebauera.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1904 - 1907.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (paměti z let 1905 - 1907); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Jan Gebauer ml., Praha 1996, edice inv. č. 527.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Gebauer Jan ml.

Gebauer Jan st.

1838 - 1907; bohemista, profesor slovanské filologie nu Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1851 - 1908.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Albert, F. Bartoš, J. Coll, J. Král, J. Kvíčala, A. Leskien, F. Miklošič, A. Rezek, F. Tempsky); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (filologické práce, univerzitní přednášky).
4. Tisky.

Korespondence v rozsahu 6 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Gebauerová Marie

1869 - 1928; odborná učitelka, spisovatelka, dcera bohemisty Jana Gebauera.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1899 - 1932.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Masaryková, F. X. Šalda, V. Tille); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, přednášky o B. Němcové, vzpomínky, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová, D. Hrazdirová: Marie Gebauerová, Praha 1990, edice inv. č. 953.

Otevřít fond Gebauerová Marie

Geisslová Irma

1855 - 1914; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1883 - 1995.

1. Doklady.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, souborné opisy Ivana Slavíka)
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Irma Geisslová, Praha 1997, edice inv. č. 741.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní muzeum a galerie v Jičíně.

Otevřít fond Geisslová Irma

Gel František (vl. jm. František Feigel)

1901 - 1972; rozhlasový redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1901 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (pracovní materiály k rozhlasovým pořadům); b) cizí (diplomová práce o F. Gelovi).
4. Tisky a výstřižky (rozhlasová pásma).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Gellner František

1881 - 1914; spisovatel, kreslíř.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1890 - 1940.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Hašek, I. Herrmann, L. Janáček, Z. M. Kuděj, M. Majerová, S. K. Neumann, F. S. Procházka, F. Šrámek); b) odeslaná; c) cizí (bratrů Gustava a Pavla Gellnerových).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, fejetony, studie, překlady, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - S. Říhová: František Gellner, Praha 2006, edice inv. č. 1230 (v rozsahu 7 kartonů). Dodatek v rozsahu 6 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence. Fond je nově zpracováván. Fond digitalizován.

Otevřít fond Gellner František

Girgal Otto - nakladatelský archiv

1886 - 1958; nakladatel a knihkupec v Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy Otto Girgal (zal.1918) v rozsahu 11 kartonů, 1887 - 1955.

1. Korespondence a) přijatá (J. Bartoš, K. Čapek, F. Halas, J. Hora, E. Chalupný, J. Karásek ze Lvovic, J. S. Machar, M. Majerová, J. Mukařovský, Z. Nejedlý, S. K. Neumann, A. Novák, K. Nový, I. Olbracht, J. Seifert, F. X. Šalda, K. Teige, K. Toman, L. Trockij, V. Vančura); b) cizí (M. Gorkij J. Kallinikovovi).
2. Rukopisy a) vlastní (články, vzpomínky); b) cizí (K. Čapek, J. Fučík, F. Halas, J. Hora, J. Karásek ze Lvovic, J. S. Machar, S. K. Neumann, I. Olbracht, F. X. Šalda, K. Teige, K. Toman).
3. Část spolkového archivu Společnosti F. X. Šaldy.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Otto Girgal, 1. část, Praha 1969, edice inv. č. 196 (v rozsahu 6 kartonů); K. Bílek: Otto Girgal, 2. část, Praha 1975, edice inv. č. 274 (v rozsahu 5 kartonů).

Otevřít fond Girgal Otto 1. část

Otevřít fond Girgal Otto 2. část

Glazarová Jarmila

1901 - 1977; publicistka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 106 kartonů, 1913 - 1977.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Alda, L. Aškenázy, P. Bezruč, A. Branald, F. Branislav, E. F. Burian, Dvořákovi, E. Filla, F. Halas, J. Hilčr, J. Hora, F. Hrubín, J. Jíra, J. John, M. Kabrhelová, V. Kocourek, P. Kočí, J. Kotalík, F. Kožík, J. Š. Kubín, F. Kupka, V. Lacina, J. Liesler, S. Machonin, J. Marek, R. Nasková, J. Noha, K. Nový, M. Otruba, E. Petiška, J. V. Pleva, G. Preissová, V. Rabas, J. Rybák, B. Říha, J. Skácel, J. Skupa, L. Švarc, L. Štoll, F. Táborský, F. Tomášek, J. Urbánková, L. Vaculík, J. Weiss, V. Závada, J. Zrzavý aj.); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (T. G. Masaryk O. Sedlmayerové).
3. Rukopisy a) vlastní (památníček z dětství, články, deníky, zápisníky); b) cizí (M. Calma, J. Pilař, J. Pleva, V. Rabas aj.).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Památník Petra Bezruče v Opavě, Muzeum Novojičínska.

Otevřít fond Glazarová Jarmila

Goethe Johann Wolfgang

1749 - 1832; německý básník, spisovatel, přírodovědec.

Sbírka v rozsahu 2 kartonů, 1800 - 1830.

1. Korespondence odeslaná (D. Knollovi).
2. Rukopisy a) vlastní (fotokopie); b) cizí (opisy Goethových děl).
3. Tisky.
4. Dokumentace (fotokopie).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Gogol Nikolaj Vasiljevič

1809 - 1852; ruský spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1844 - 1952.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (opis).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Nikolaj Vasiljevič Gogol, Praha 1996, edice inv. č. 528.

Otevřít fond Gogol Nikolaj Vasiljevič

Gollerová Elsa

1868 - 1955; překladatelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1841 - 1952.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. P. Čechov, H. Hesse, J. Karásek ze Lvovic, A. Mucha, J. Zeyer, E. Zola); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, fejetony, zápisníky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Elsa Gollerová, Praha 1971, edice inv. č. 221.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Otevřít fond Gollerová Elsa

Gorelov Michail Michajlovič (vl. jm. Gakkebus)

1874 - 1929; ruský novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 1930.

1. Rukopisy vlastní (román Anno Diaboli).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Boris Alexandrovič Lazarevskij, Michail Michajlovič Gorelov, Praha 1997, edice inv. č. 575.

Gorlová Anežka

1910 - 1993; lidová básnířka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1866 - 1981.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (próza, texty písní).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Gottlieb František

1903 - 1974; právník, pracovník ministerstva zahraničních věcí, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1929 - 1938.

1. Rukopisy vlastní (romány, povídky, korektury vlastních děl).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: František Gottlieb, Praha 2002, edice inv. č. 1134.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Gottlieb František

Götz František

1894 - 1974; šéf činohry Národního divadla v Praze, profesor dramaturgie na Akademii múzických umění a na Univerzitě Karlově v Praze, literární kritik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1924 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (I. Blatný, K. H. Hilar, R. Jesenská, Č. Jeřábek, J. Kvapil, R. Nasková, A. M. Píša, A. Sedláčková, L. Stehlík, F. X. Šalda, J. Vodák, V. Vydra, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná (adresovaná manželce J. Götzové: F. Götz, R. Jesenská, E. A. Longen, T. G. Masaryk, A. Sedláčková, F. X. Šalda); c) cizí (R. Rolland K. H. Hilarovi).
3. Rukopisy a) vlastní (romány, dramatické adaptace, monografie, recenze, studie, články); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: František Götz, Praha 1981, edice inv. č. 394 (v rozsahu 1 kartonu). Dodatky v rozsahu 19 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence. Fond je nově zpracováván.

Otevřít fond Götz František

Grabowski Bronislaw

1841 - 1900; básník, dramatik, polský literární historik, překladatel české literatury.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1867 - 1900.

1. Korespondence a) přijatá (E. Jelínek, F. Kvapil, J. Vrchlický, J. Zeyer, Č. Zíbrt); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (překlad od J. Vrchlického); b) cizí (J. Smoleŕ).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Bronislaw Grabowski, Praha 1965, edice inv. č. 142 (revize 2002).

Otevřít fond Grabowski Bronislav

Grebeníčková Růžena

1925 - 1997; literární historička, teoretička, redaktorka a překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1925 - 1997.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Gregor Josef

1873 - 1961; ředitel měšťanské školy v Praze, kulturní a spolkový činitel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1889 - 1957.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Gregor, Praha 1997, edice inv. č. 529.

Otevřít fond Gregor Josef

Gregorová Ludmila

1900 - 1977; učitelka, organizátorka kulturního života v Mladé Boleslavi.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1849 - 1976.

1. Korespondence a) přijatá (J. Brumlík, P. Eisner, V. Holan, R. Jesenská, F. Jílek-Oberpfalcer, K. Lhoták, M. Majerová, M. Novotný, J. Seifert); b) rodinná (R. Jesenská, J. Kvapil); c) cizí (K. Steckerovi).
2. Rukopisy cizí (P. Eisner).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Ludmila Gregorová, Praha 1989, edice inv. č. 443.

Otevřít fond Gregorová Ludmila

Grégr Eduard

1827 - 1907; lékař, majitel knihtiskárny, politik, novinář.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1862 - 1908.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, J. Grégr, A. Heyduk, V. Kaunic, E. Krásnohorská, K. V. Rais, A. Šťastný); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, odborné práce z oboru medicíny, projevy, deníky z let 1867 - 1907).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Eduard Grégr, Praha 1971, edice inv. č. 223 (v rozsahu 3 kartonů). Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Grégr Eduard

Grégr Julius

1831 - 1896; právník, majitel Národních listů, politik, novinář.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1862 - 1931.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, G. Eim, T. G. Masaryk, V. Mrštík, J. Neruda, F. L. Rieger, K. Sladkovský); b) odeslaná; c) cizí (S. Čech, E. Krásnohorská, J. Neruda).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (S. B. Heller: Dr. Julius Grégr).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Julius Grégr, Praha 1971, edice inv. č. 224 (v rozsahu 5 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Grégr Julius

Grégr Prokop

1868 - 1926; ředitel knihtiskárny a vydavatelství Národních listů, novinář, politik.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1892 - 1921.

1. Korespondence a) přijatá (bří Grégrové, S. B. Heller, I. Herrmann, V. Hladík, F. Lützow, A. Mucha, E. Vojan); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Prokop Grégr, Praha 1971, edice inv. č. 225.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Archiv Národní knihovny.

Otevřít fond Grégr Prokop

Gremium pražských knihkupců - spolkový archiv

1790 - 1917; živnostenský spolek.

Spolkový archiv v rozsahu 8 kartonů, 1830 - 1910.

1. Doklady spolkové.
2. Korespondence přijatá (jednotlivé firmy).

Neuspořádáno.

Grim Jan

? - ?, sběratel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 3 kartonů, 1936 - 1945.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy cizí (sbírka rukopisů a autografů - M. Aymé, J. Deml, G. Duhamel, J. Durych, A. Gide, G. Gunnarsson, K. Hamsun, G. Chevallier, S. Lagerlöfová, M. Maeterlinck, H. Mann, Ch. - F. Ramuz).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Jan Grim, Praha 2000, edice inv. č. 1060.

Otevřít fond Grim Jan

Grmela Jan

1895 - 1957; ředitel Městské knihovny v Praze, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1922 - 1954.

1. Korespondence přijatá (E. Bass, J. Čep, J. John, Z. Kalista, J. Vrba).
2. Rukopisy vlastní (poezie, romány, divadelní hry, studie, překlady).
3. Fotografie.

Neuspořádáno.

Groh František

1863 - 1940; profesor klasické filologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1876 - 1940.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, D. Hrazdirová: František Groh, Praha 2009, edice inv. č. 1254.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Groh František

Grohmann Adolf

1887 - 1977; profesor semitské filologie a kulturních dějin Blízkého východu na německé univerzitě v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1911 - 1944.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) vlastní; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (z oboru orientalistiky, univerzitní přednášky).
4. Tisky.
5. Fotografie (orientálních papyrů).

Zpracováno ve 2. stupni evidence – M. Kyralová, P. Šternová: Adolf Grohmann, Praha 1999, edice inv. č. 885.

Otevřít fond Grohmann Adolf

Gröschl Ignác

? - ?; lékař, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1850.

1. Rukopisy vlastní (překlad lékařské práce J. Conollyho O šílenství do němčiny).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Grosman Ladislav

1921 - 1981; spisovatel, scenárista.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1968 - 1996.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Hašková: Grosman Ladislav, Praha 2016.

Otevřít fond Grosman Ladislav

Gross Hynek

1859 - 1945; archivář Schwarzenberského archivu Český Krumlov.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1888 - 1916.

1. Korespondence a) přijatá (J. Braniš, J. Kalousek); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Vrtiš: Hynek Gross, Praha 1994, edice inv. č. 576.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci.

Otevřít fond Gross Hynek

Gruber Tobiáš

1744 - 1806; katolický kněz, matematik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1773 - 1797.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (historicko-topografické: Chebsko).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Tobiáš Gruber, Praha 1961, edice inv. č. 46.

Otevřít fond Gruber Tobiáš

Gruberová-Goepfertová Gertruda

1924 - 2014; výtvarnice, básnířka, prozaička.

Osobní fond v rozsahu 63 kartonů,1924 - 2014.

1. Dokaldy.
2. Korespondence a) přijatá (Bradna A., Čep J., Diviš I., Doležal M., Filip O., Haller B., Hiršal J., Jedlička J., Kolíbal S.,Kryl K. , Kuběna J., Loubal A., Med J., Olič J., Rumler J., Skála M., Součková M., Suda K.,Škvorecká Z.,Tigrid P., Trávníček M., Uhde M.,aj. ); b) odeslaná; c) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní ; b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Grund Antonín

1904 - 1952; literární historik, profesor dějin české literatury na univerzitě v Brně a na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1892 - 1961.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí (V. Dyk).
2. Rukopisy a) vlastní (studie o J. Dobrovském, V. Dykovi, univerzitní přednášky); c) cizí (V. Dyk).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Grym Pavel

1930 - 2004; redaktor, scenárista, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1930 - 1999.

1. Rukopisy vlastní (prózy, pohádky).
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Guth Viktor

1841 - 1911; právník, novinář, kritik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1860 - 1911.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (G. Eim, L. Stroupežnický, J. Šmaha, V. Vlček); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky (pozvánky, taneční pořádky, novoročenky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mašková: Viktor Guth, Praha 1998, edice inv. č. 902.

Otevřít fond Guth Viktor

Guth-Jarkovský Jiří Stanislav (vl. jm. Jiří Guth)

1861 - 1943; středoškolský profesor, pracovník v olympijském hnutí, ceremoniář prezidenta republiky.

Osobní fond v rozsahu 129 kartonů, 1880 - 1940.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (P. Coubertin).
3. Rukopisy vlastní (materiály z činnosti v čsl. olympijském hnutí - v Čsl. olympijském výboru, adresář, drobné rukopisy).
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia (památky na dětství).

Část fondu (56 kartonů korespondence, 26 kartonů rukopisů a 5 kartonů materiálů Čs. olympijského výboru) uspořádána v 1. stupni evidence. Zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Archiv tělesné výchovy a sportu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace