Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Haasová-Nečasová Jarmila

1896 - 1990; novinářka, redaktorka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 73 kartonů, 1827 - 1998.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (týkající se vydávání díla E. E. Kische); c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (E. E. Kisch, W. Haas); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (práce o E. E. Kischovi); b) cizí (E. E. Kisch, W. Haas, J. Reiner).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - N. Macurová: Jarmila Haasová-Nečasová, Praha 2019.

Habřina Rajmund (vl. jm. Rajmund Chatrný)

1907 - 1960; spisovatel, literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1907 - 1960.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (O. F. Babler, P. Bezruč, F. Götz, J. Hora, Č. Jeřábek, V. K. Jeřábek, J. Knap, F. Kožík, A. Novák, J. V. Pleva, V. Prokůpek, B. Slavík, J. V. Sedlák, B. Václavek, V. Vančura, A. Veselý); b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (próza, články, poznámky).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Hackenschmiedová Božena

1881 - 1982; redaktorka, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1893 - 1948.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Hackenschmied, J. John); b) odeslaná (A. Hackenschmiedovi); c) rodinná; d) cizí (J. John).
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hadrbolec Karel

1909 - 1986; novinář, malíř, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1907 - 1970.

1. Korespondence a) přijatá (F. Halas, A. Jirásek, Ch.-F. Ramuz, J. Werich); b) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Karel Hadrbolec, Praha 1998, edice inv. č. 835.

Otevřít fond Hadrbolec Karel

Haenke Tadeáš Xaver

1761 - 1817; přírodovědec (botanik), cestovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1786 - 1809.

1. Korespondence a) odeslaná (rodičům); b) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (?).
3. Tisky.
4. Dokumentace (fotokopie dopisů T. H.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Děčíně.

Haering Vladimír

1882 - 1942; vojenský lékař, práce z oboru.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1882 - 1942.

1. Korespondence a)přijatá (A. Bradáčová, L. Froman, K. Halla, R. Hellichová, K. Kálal, V. Libenský, A.+A. Masaryková, R. Medek, V. Písek, F. Táborský M. Žďárská aj., korporace); korespondence přijatá manželky Haeringové Heleny (H. Benešová, F. Blahovec, M. Breyová, J. Emingerová, M. Havránková, J. Krofta, O. Scheinerová, M. Strettiová, F. Táborský, V. Talich, A. Žekuliná aj., korporace); b) cizí.
2. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hais František

1872 - 1935; spisovatel, novinář.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1879 - 1940.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: František Hais, Praha 1997, edice inv. č. 742.

Otevřít fond Hais František

Háj Felix (vl. jm. Marie Wagnerová)

1887 - 1934; autorka knih pro mládež.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1906 - 1946.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (Viléma Wagnera - syna).
3. Rukopisy vlastní.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Felix Háj, Praha 1979, edice inv. č. 361 (v rozsahu 1 kartonu). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Háj Felix

Hájek František

1915 - 2001; profesor psychiatrie, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1930 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (B. Hrubý, S. Nevole).
3. Dokumentace Akademického odboru turistů (videokazeta, fotografie, diapozitivy).

Doklady a rukopisy v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence, 1 karton dokumentace neuspořádán.

Hajniš František

1815 - 1885; poštovní úředník, spisovatel, redaktor Palečku.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1848 - 1869.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – J. Bílková: František Hajniš, Praha 1997, edice inv. č. 780.

Otevřít fond Hajniš František

Hakl Bohumil František

1827 - 1904; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1851 - 1903.

1. Korespondence a) přijatá (K. Borový, B. M. Kulda); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Bohumil František Hakl, Praha 1997, edice inv. č. 781.

Otevřít fond Hakl Bohumil František

Halas František

1901 - 1949; básník, esejista, redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1926 - 1949.

1. Korespondence přijatá (S. K. Neumann, B. Václavek).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí (opisy veršů, překlady Halasových veršů).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Literární oddělení Moravského muzea v Brně.

Hálek Ivan

1872 - 1945; lékař, autor memoárů, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1870 - 1990.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (D. Hálková, K. Kálal, D. Makovický, V. Šrobár, K. Velemínský); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (vzpomínky, články, přednášky, poznámky); b) cizí (L. Hálková).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Hálek Vítězslav

1835 - 1874; básník, prozaik, dramatik, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1853 - 1873 (2003).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (B. Hálkové-Horáčkové - manželce).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry, korektury); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Vítězslav Hálek, Praha 1991, edice inv. č. 699 (revize 2020). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Otevřít fond Hálek Vítězslav

Halík Miroslav

1901 - 1975; literární historik, bibliograf a editor díla K. Čapka.

Osobní fond v rozsahu 66 kartonů, 1920 - 1979.

1. Rukopisy vlastní (soubor bibliografií bří Čapků a O. Scheinpflugové).
2. Tisky.
3. Fotografie.
4. Dokumentace (k činnosti bří Čapků).

Neuspořádáno.

Haman Aleš

1932; literární historik a kritik, autor publikací z oboru, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 52 kartonů, 1932 - 2010.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní (Česká literatura 1
9. století, Nerudovské materiály, oponentury, posudky, přednášky, příspěvky ke konferencím, kartotéky.); b) cizí (Grygar Mojmír).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hamanová Pavlína

1894 - 1978; odborná pracovnice Univerzitní knihovny v Praze, filoložka.

Osobní fond v rozsahu 38 kartonů, 1894 - 1978.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (O. F. Babler, B. Lifka, J. Rypka, P. Spunar, J. Šnobr, J. Vašica); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (články o historii knihy, pracovní materiály, poznámky).
4. Tisky.
5. Fotografie (knižních vazeb, ilustrací starých tisků).

Neuspořádáno.

Hamanová Růžena

1942; literární historička, pracovnice Literárního archivu PNP.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1942 - 2012.

1. Korespondence.
2. Rukopisy a) vlastní (články, scénáře, pracovní materiály); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hampl František

1901 - 1977; profesor na Vysoké škole ekonomické v Praze, básník a prozaik.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1901 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. J. Beneš, P. Bezruč, F. Halas, M. Hýsek, Z. M. Kuděj, I. Olbracht, A. M. Píša, J. Seifert, L. Stehlík, E. Valenta); b) odeslaná; c) cizí (J. John, Z. M. Kuděj).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, divadelní hry, studie, vzpomínky, poznámky); b) cizí (Z. M. Kuděj).
4. Výstřižky.

Korespondence v rozsahu 4 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kolín.

Hanka Václav

1791 - 1861; knihovník Národního muzea v Praze, slavista, editor, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 64 kartonů, 1808 - 1860 (1910).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (G. S. Bandtke, J. de Carro, J. P. Cerroni, J. Dobrovský, J. Grimm, J. Chmela, F. Chopin, J. Jungmann, V. S. Karadžič, D. Kinský, P. A. Klar, J. Kollár, B. Kopitar, J. P. Koubek, V. Kramerius, J. I. Kraszewski, V. Krolmus, G. T. Legis-Glückselig, W. A. Maciejowski, A. Marek, A. Mickiewicz, M. Millauer, V. Pešina z Čechorodu, J. H. Pospíšil, A. J. Puchmajer, I. Srezněvskij, P. J. Šafařík, A. V. Šembera, K. Šternberk, L. Štúr, L. Thun, H. J. Zeidler); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, odborné práce, životopis, edice, překlady, školní sešity, výpisky, písemnosti týkající se činnosti ve Společnosti vlasteneckého muzea); b) cizí (J. Linda).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Václav Hanka, Praha 1987, edice inv. č. 419.

Otevřít fond Hanka Václav

Hantich Jindřich

1855 - 1919; středoškolský profesor, odborný spisovatel, překladatel z francouzštiny.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1919.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá (E. Denis); b) odeslaná.
3. Rukopisy cizí.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Jukl a kol.: Jindřich Hantich, Praha 2003, edice inv. č. 1170.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Hantich Jindřich

Hanuš Ignác Jan

1812 - 1869; literární historik, knihovník, profesor filosofie na univerzitě ve Lvově, Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1812 - 1862.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (T. F. Bratránek, J. Helcelet, F. M. Klácel, F. Miklošič, V. B. Nebeský, B. Němcová, A. V. Šembera); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: Ignác Jan Hanuš, Praha 1963, edice inv. č. 48 (v rozsahu 7 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů neuspořádán.

Otevřít fond Hanuš Ignác Jan

Hanuš Josef PhDr.

1862 - 1941; profesor české literatury na Univerzitě Karlově v Praze a na univerzitě v Bratislavě.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1908 - 1941.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a)vlastní (literárně historické práce o humanistické a barokní literatuře, literatuře osvícenství a národního obrození, přípravný materiál); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Josef Hanuš, Praha 1998, edice inv. č. 811.

Otevřít fond Hanuš Josef PhDr.

Hanuš Josef ThDr.

1876 - 1928; katolický kněz, docent dějin náboženství na Univerzitě Karlově v Praze, publicista.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1886 - 1928.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (koncepty kázání); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šternová: Josef Hanuš, Praha 1999, edice inv. č. 886.

Otevřít fond Hanuš Josef ThDr.

Hanuš Miroslav

1907 - 1995; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1907 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Bednář,J. Drda, F. Halas, J. John, F. Kožík, L. Kundera, A. C. Nor, J. Seifert, J. Tomeček, L. Vaculík, ); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, projevy, články, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Přírůstky č. 48/98 (v rozsahu 9 kartonů) a 54/2002 (v rozsahu 11 kartonů) uspořádány v 1. stupni evidence. Zbytek fondu (9 kartonů) neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Hanuš Stanislav

1885 - 1943; knihovník Národního shromáždění, překladatel, redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1909 - 1941.

1. Korespondence a) přijatá (bří Čapkové, O. Fischer, F. Halas, J. Hora, J. a P. Křičkové, R. Medek, A. Novák, J. Novotná, A. Sova, V. Talich, O. Theer, K. Toman); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie, překlady, deníky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Šusová: Stanislav Hanuš, Praha 1978, edice inv. č. 347 (v rozsahu 3 kartonů). Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Hanuš Stanislav

Hanušová Marie Rafaela

1903 - 1982; sekretářka Sigismunda Boušky, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1930 - 1978.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Hanzálková Jarmila

1910 - 1992; učitelka, básnířka, autorka divadelních her pro děti, kulturní pracovnice.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1941 - 1984.

1. Korespondence a) přijatá (O. Beníšková, M. Disman, J. B. Foerster, J. Glazarová, K. Höger, F. Hrubín, R. Nasková, J. Seifert, F. Smolík, M. Smolíková, Z. Štěpánek, L. Švarc, N. Tanská); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Siranová, M. Marková: Jarmila Hanzálková, Praha 1993, edice inv. č. 577.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vlastivědné muzeum v Kamenici nad Lipou.

Otevřít fond Hanzálková Jarmila

Harlas František Xaver

1865 - 1947; ředitel Muzea hl. města Prahy, výtvarný kritik, malíř.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1906 - 1943.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (kritické články, recenze, studie).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: František Xaver Harlas, Praha 1995, edice inv. č. 578.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Harlas František Xaver

Harna Josef

1939 - 2015; historik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1950 - 1980.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (poznámky, kartotéka).

Neuspořádáno.

Hartl Antonín

1885 - 1944; pracovník Univerzitní knihovny v Praze, redaktor, literární historik a kritik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1901 - 1950.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kopta, J. Kvapil, F. X. Šalda, J. Šusta, V. Vančura); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Antonín Hartl, Praha 1997, edice inv. č. 782.

Otevřít fond Hartl Antonín

Hartman František

? - ?; ředitel pěvecko-herecké společnosti.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1875 - 1890.

1. Rukopisy a) vlastní (kuplety, divadelní výstupy); b) cizí (kuplety, divadelní výstupy).

Neuspořádáno.

Hartmann Antonín

1925 - 2007; historik umění, práce a překlady z oboru.

Osobní fond v rozsahu 42 kartonů, 1925 - 2012.

1. Doklady.
2. Korespondence a)přijatá; b) odeslaná (M. Rusinský, A. Sapík).
3. Rukopisy a) vlastní (pracovní materiály); b) cizí (J. Hejdánek, P. Eisner, J. Chalupecký, J. Kroutvor aj., samizdaty, opisy, část osobního fondu Vladimíra Boudníka).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (fotografie děl Vojtěcha Sapíka, fotografiie Lad. Michálka).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hásek Jindřich

1947 - 2007; básník, historik, publicista, grafik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1966 -2006.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (grafiky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hašek Jaroslav

1883 - 1923; novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů,1900 - 1983.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (Z. M. Kuděj, J. Mach); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (Dobrý voják Švejk, Dějiny strany mírného pokroku a jiná próza, články); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Jankovič: Jaroslav Hašek, Praha 1976, edice inv. č. 322 (revize 2016). Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence. Fond digitalizován.

Otevřít fond Hašek Jaroslav

Hašková Jarmila

1887 - 1931; spisovatelka, manželka Jaroslava Haška.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1893 - 1931 (1953).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (Richarda Haška - syna).
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky (o J. Haškovi a J. Haškové).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Hašková Taťána

1922 - 1985; redaktorka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1922 - 1960.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (články, překlady); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Hattala Martin

1821 - 1903; profesor slovanské filologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1828 - 1892.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Gebauer, J. Grégr, V. Jagić, J. Jireček, J. Kvíčala, L. Leger); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (filologické práce ke sporu o RKZ, lístkovnice); b) cizí (A. Ludwig, J. Zubatý).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Hauft Jindřich

1931 - 1996; spisovatel, redaktor, geolog.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1931 - 1996.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (J. Bednář, P. Bojar, K. Kinský, St. Kostka, J. Malý, J. Pilař, O. Zemek, L. N. Zvěřina ); odeslaná ( K. Hofman. M. Houra, J. Hrubý, L. Jiřincová, J. V. Pleva, J. Poláček, V. Poppe).
3. Rukopisy a) vlastní (Tak šel život, Geologické historky); b) cizí (Vl. Holan, J. Seifert, O. Zemek).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hauková Jiřina

1919 - 2005; spisovatelka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1919 - 2005.

1. Doklady (vysvědčení).
2. Korespondence a) přijatá (K. Bednář, I. Blatný, J. Deml, F. Halas, V. Holan, J. Chalupecký, J. Kainar, J. Kolář, A. Kroupa, J. Urbánková, V. Závada); b) odeslaná (rodičům); c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (M. Součková).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Havel Norbert

1890 - 1974; středoškolský profesor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1905- 2002.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí,
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bauernöplová a kol.: Norbert Havel, Praha 2002, edice inv. č. 1138.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní vlastivědné středisko Havlíčkův Brod, OA Pardubice.

Havel Rudolf

1911 - 1993; literární historik, editor, pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV.

Osobní fond v rozsahu 50 kartonů, 1911 - 1993.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (J.Alda, O. F. Babler, J. Brabec, E. Bass, P. Bezruč, K. Biebl, J. B. Čapek, J. Čep, J. Dokulil, J. Durych, J. Filipec, J. Glazarová, J. Hilčr, V. Holan, P. Holman, J. Janáčková, A. Jedlička, V. Kocourek, V. Komárek, A. Kratochvil, F. Křelina, L. Kundera, J. Loužil, M. Macek, V. Macura, J. Mukařovský, J. Noha, A. Novák, K. Nový, I. Olbracht, J. Olič, J. Opelík, J. Pelán, A. M. Píša, M. Popel, A. Skoumal, J. Slomek, F. X. Svoboda, K. Šiktanc, F. Šrámek, A.Stroblová, J. Thon, M. Trávníček, J. Urbánková, O. Vočadlo, V. Vokolek, J. Zahradníček, J. Zemina, A. Závodský, J. Žantovský aj.); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (Disertační práce O. Březina a A. Schopenhauer); b) cizí (I. Klíma, J. Mucha, O. Pavel, J. Rybák, J. Sekera, L. Vaculík, L. Vančurová, J. Weil, A. Zápotocký, kopie sborníku Rudolfovi Havlovi k sedmdesátinám).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Havel Václav

1936 - 2011; prezident ČR, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1975 - 1989.

1. Korespondence odeslaná (172 dopisů Olze Havlové).

V původním chronologickém uspořádání.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Havelka Matěj

1809 - 1892; rada vrchního zemského soudu v Praze, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1854 - 1856.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Matěj Havelka, Praha 1998, edice inv. č. 836.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Rakovník.

Otevřít fond Havelka Matěj

Havelka Richard

1883 - 1964; dramatik, spisovatel, jednatel Spolku českých spisovatelů.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1934 - 1957.

1. Rukopisy vlastní (poezie, román, povídky, divadelní hry).
2. Tisky (rozmnožená vydání, knižní vydání vlastních textů)

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Aixner, M. Šrůtová: Richard Havelka, Praha 1998, edice inv. č. 1031.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Havelka Richard

Havlasa Jan (vl. jm. Jan Klecanda ml.)

1883 - 1964; vyslanec ČSR v Brazílii, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1908 - 1968.

1. Korespondence a) přijatá (M. Haluza); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, vzpomínky, projevy); b) cizí (životopis J. Havlasy od M. Haluzy).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Havlíček Borovský Karel (vl. jm. Karel Havlíček)

1821 - 1856; novinář, básník, prozaik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 69 kartonů, 1824 - 1856 (1962).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (Zdenky Havlíčkové - dcery).
2. Korespondence a) přijatá (V. Gabler, J. T. Klejzar, C. W. Medau, F. Mudra, A. M. Pinkas, F. Weidenhofferová); b) odeslaná (rodině, J. T. Klejzarovi, F. Weidenhofferové, K. V. Zapovi); c) rodinná (Zdenky Havlíčkové - dcery); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramata, studie, články, pracovní poznámky); b) cizí (falza a opisy).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.
8. Varia (obrazový materiál).
9. Archiv Studijní společnosti Karla Havlíčka Borovského.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Karel Havlíček Borovský, Praha 1987, edice inv. č. 435 (v rozsahu 68 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní muzeum v Havlíčkově Brodě, Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Havlíček Karel

Havlíček Jaroslav

1896 - 1943; úředník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1896 - 1950.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Bednář, J. Glazarová, F. S. Procházka); b) odeslaná (M. Havlíčkové); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, scénáře, pohádky články. fejetony, přednášky, pracovní materiály, deníky); b) cizí (Z. Havlíček).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Taudyová: Jaroslav Havlíček, Praha 2002, edice inv. č. 1137.

Části archivního souboru v jiných institucích: Krkonošské muzeum v Jilemnici.

Otevřít fond Havlíček Jaroslav

Havlíček Václav

1784 - 1869; učitel a regenschori, strýc Karla Havlíčka Borovského.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, (1739) 1782 - 1965.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí (úředník z Ledče nad Sázavou).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná c) rodinná d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (ledečská školní a městská pamětní kniha, zápisy písní, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Václav Havlíček, Praha 2000, edice inv. č. 1052.

Otevřít fond Havlíček Václav

Havlíček Zbyněk

1922 - 1969; surrealistický básník a teoretik, klinický psycholog, psychoanalytik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1922 - 1993 (2013).

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (Věře Havlíčkové), c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, odborné práce z oblasti psychologie a teorie surrealismu, překlady, záznamy snů.; b) cizí (Marie Havlíčková, Robert Kalivoda).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (osobní, rodinné, "spořilovští surrealisté").
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Taudyová: Zbyněk Havlíček, Praha 2014 (v rozsahu 9 kartonů). Dodatek v rozsahu 24 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Havlíček Zbyněk

Havlík Antonín

1855 - 1925; středoškolský profesor, filolog.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, (1800) 1855 - 1924.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, poznámky k dějinám Rožďalovic); b) cizí (J. Havlík - otec).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Havlík Josef

1850 - 1912; magistrátní úředník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1860 - 1936.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. V. Rais, J. V. Sládek, F. A. Šubert); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, divadelní hry); b) cizí (J. Kolman-Cassius).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Vinařová: Josef Havlík, Praha 1969, edice inv. č. 211. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Havlík Josef

Havlín Josef (vl. jm. Josefa Havlíková)

1886 - 1968; spisovatelka, manželka básníka J. Kolmana-Cassia.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1886 - 1951.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (I. Herrmann, K. H. Hilar, V. Hladík, A. Sova); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, drama, poznámky).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Vinařová: Josef Havlín, Praha 1970, edice inv. č. 207.

Otevřít fond Havlín Josef

Havránek Bohuslav

1893 - 1978; profesor srovnávací slovanské filologie na univerzitě v Brně a na Univerzitě Karlově v Praze, rektor Vysoké školy ruského jazyka a literatury, ředitel Ústavu pro jazyk český ČSAV, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 82 kartonů, 1893 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Antošová, A. Bláha, J. B. Čapek, K. Čupr, M. Dokulil, M. Drozda, V. Ertl, B. Fučík, F. Halas, K. Hrdina, M. Hýsek, E. Chalupný, K. Janský, M. Komárek, J. Kroha, O. Levý, J. Marek, P. Novák, J. Petr, F. Ryšánek, E. Starý, M. Sova, J. Šup, J. Urbánková, J. Urbánková, V. Závada, ad.); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (filologické práce, studie, články, přednášky, poznámky, výpisky, kartotéky, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1.stupni evidence.

Havránek Hubert

1887 - 1970; právník, odborový přednosta ministerstva zdravotnictví, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 34 kartonů, 1900 - 1978.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Fürst, F. X. Procházka, K. M. J. Žůrek); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články); b) cizí (Luisy Havránkové - manželky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Hubert Havránek, 1. část, Praha 1979, edice inv. č. 351 (v rozsahu 32 kartonů); L. Šolcová: Hubert Havránek, 2. část, Praha 1996, edice inv. č. 579 (v rozsahu 2 kartonů).

Otevřít fond Havránek Hubert

Otevřít fond Havránek Hubert 2. část

Heber Petr

1944; restaurátor, galerista.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1984 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (Emanuel Bosák, Martin Doktor, Petr Kavan, Vladimír Komárek, Jaroslav Wagner aj.).
3. Rukopisy a) vlastní (povídky, články); b) cizí (Emanuel Bosák, Ivo Brodský, Josef Bucek).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hedrlin-Satalický Bohumil

1879 - 1906; básník, spisovatel, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1895 - 1906.

1. Rukopisy a) vlastní (poezie, písničky, přednášky, studie); cizí (O. Březina, V. Krofta, E. Šimek, J. Skarlani).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hejda a Tuček - nakladatelský archiv

1900 - 1930; nakladatelství v Praze.

Část nakladatelského archivu v rozsahu 1 kartonu,1900 - 1930.

1. Doklady vlastní (nakladatelské smlouvy).
2. Korespondence přijatá.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Hejda a Tuček, Praha 1999, edice inv. č. 965.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Hejda a Tuček

Hejl Vilém

1934 - 1989; prozaik, autor rozhlasových her, komentátor, po r. 1968 žijící v Mnichově.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1934 - 1989.

1 .Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná. 3 .Rukopisy a) vlastní (Hodina hvězdopravců, Jazykový koutek Václava Hudce, Zásada sporu aj., filmové scénáře, divadelní a rozhalsové hry, příspěvky, pracovní matriály ad.,); b) cizí (Ota Rambousek).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence bez inventáře.

Hejná Olga

1928; sochařka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1950 - 1980.

1. Rukopisy vlastní (poezie a próza pro děti).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hejret Jan

1868 - 1947; redaktor Národních listů a Národní politiky, propagátor slovanské vzájemnosti.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1868 - 1940.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Helcelet Jan

1812 - 1876; lékař, profesor hospodářství a přírodních dějin na univerzitě v Olomouci a na Vysoké škole technické v Brně.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, (1775) 1830 - 1875 (1905).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (Ctiboru Helceletovi - synovi).
3. Rukopisy a) vlastní (deníky, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.

Korespondence v rozsahu1 kartonu uspořádána abecedně, 1 karton rukopisů neuspořádán.

Held Jan Theobald

1770 - 1851; lékař, profesor lékařství na Univerzitě Karlově v Praze, skladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1760 - 1850.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Palacký - opisy, A. V. Svoboda); b) odeslaná (F. Palackému, L. Rittersbergovi).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, proslovy, lékařské posudky, Daten zu meinem künftigen Nekrolog); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Jan Theobald Held, Praha 1963, edice inv. č. 50 (v rozsahu 3 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Hradci Králové.

Otevřít fond Held Jan Theobald

Heller Servác Bonifác

1845 - 1922; spisovatel, novinář.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1868 - 1920.

1. Korespondence přijatá (G. Eim).
2. Rukopisy vlastní (próza, politické projevy a články).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Benešově a Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Hellich Jan

1850 - 1931; archeolog, lékárník v Poděbradech.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1927.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (statistiky zeměpisné, etnografické, historické).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bauernöplová: Jan Hellich, Praha 2002, edice inv. č. 1139.

Části archivního souboru v jiných institucích: Polabské muzeum v Poděbradech a Státní okresní archiv v Nymburce.

Otevřít fond Hellich Jan

Hellich Josef Vojtěch

1807 - 1880; malíř.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1848 - 1880.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (A. Marek, F. Mikovec, F. Palacký, V. Pešina z Čechorodu, A. V. Svoboda, V. Štulc).
3. Rukopisy vlastní (deníky, autobiografie).
4. Fotografie.
5. Varia (náčrty).

Část fondu (3 kartony dokumentace k dílu) uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Polabské muzeum v Poděbradech a Archiv Národního muzea v Praze.

Hellmuth-Brauner Vladimír

1910 - 1982; právník, literární historik, diplomat.

Osobní fond v rozsahu 44 kartonů, 1910 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (B. Brauner, A. Klecandová-Martenová, M. Pellé, A. Pražák, M. Řepková, J. Zrzavý); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (próza, studie, články, paměti, přednášky, poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Hellmuthová Marta

1917 - 1988; středoškolská profesorka, překladatelka, manželka V. Hellmutha-Braunera.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, 1950 - 1980.

1. Korespondence a) přijatá (B. Heritesová, E. Jánský, A. Klecandová-Martenová, J. a M. Kostohryzovi, J. Palivec, Taha-Hussein, H. Zaorálková); b) odeslaná (M. Waltarimu); c) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (překlady z finštiny, bibliografie díla Taha-Husseina, edice korespondence Z. Braunerové a A. Bourgesové, poznámky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Hemerka ze Stanmíru Augustin

1842 - 1911; kulturní a osvětový pracovník na Slánsku.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1858 - 1912.

1. Korespondence a) přijatá (S. Podlipská); b) rodinná (S. Podlipské).
2. Rukopisy cizí (S. Podlipská).

Zpracováno ve 2. stupni evidence – A. Volencová: Augustin Hemerka ze Stanmíru, Praha 1998, edice inv. č. 837.

Otevřít fond Hemerka ze Stanmíru Augustin

Hendrich Josef

1888 - 1950; profesor pedagogiky na univerzitě v Bratislavě.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1922 - 1949.

1. Korespondence přijatá (I. Hálek, O. Kádner, J. Kvíčala, J. V. Klíma, S. Souček, J. Uher, F. Žákavec); b) odeslaná; c) cizí.
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Josef Hendrich, Praha 2002, edice inv. č. 1148.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Otevřít fond Hendrich Josef

Herben Ivan

1900 - 1968; novinář, politik, syn Jana Herbena.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1900 - 1965.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (H. Boettinger, E. F. Burian, O. Fischer, J. John, E. E. Kisch, J. Kopta, J. Mach, M. Majerová, B. Martinů, A. Novák, I. Olbracht, F. Peroutka, R. W. Seton-Watson, J. Vrba, J. Žák); b) cizí (E. Bass, J. Deml, J. John, B. Martinů, R. Těsnohlídek).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (E. Bass, bří Čapkové, J. Durych, J. Hora, V. Klofáč, E. Konrád, P. Křička, F. Langer, J. Mach, V. Nezval, A. Novák, M. Pujmanová, F. Peroutka, E. Rádl, J. Seifert, J. Vrba, R. Weiner).

Korespondence a rukopisy cizí uspořádány abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Herben Jan

1857 - 1936; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 49 kartonů, 1860 - 1947.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (E. Bass, P. Bezruč, M. Brod, K. Čapek, F. Drtina, L. Janáček, J. Kaizl, V. Klofáč, K. Kramář, J. Kvapil, J. S. Machar, T. G. Masaryk, V. Mrštík, Z. Nejedlý, A. Rezek, R. W. Seton-Watson, H. G. Schauer, A. Slavíček, J. Suk, F. X. Šalda, P. Šámal, M. Švabinský, Úprkové, R. Weiner); b) odeslaná; c) cizí (E. Grégr, J. Kvíčala, J. S. Machar, T. G. Masaryk, V. Šrobár).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, romány, deníky, zápisníky, studie); b) cizí (J. S. Machar, H. Malířová, T. G. Masaryk, A. N. Pypin, H. G. Schauer).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Fond je zpracováván. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze a Vojenský historický archiv v Praze, Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, Moravský zemský archiv v Brně.

Herbenová Bronislava

1861 - 1942; redaktorka, překladatelka, autorka knih pro mládež.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1872 - 1942.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Drtina, Z. Foustka, I. Herben, J. Herben, P. Herben, G. Preissová, J. Suk, V. Tille); b) odeslaná (G. Preissové); c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, články, deník, vzpomínky, překlady, poznámky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Andrýsková, J. Karlická: Bronislava Herbenová, Praha 2004. edice inv. č. 1180.

Otevřít fond Herbenová Bronislava

Herites František

1851 - 1929; lékárník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 59 kartonů, (1774) 1816 - 1937.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Auředníčková, J. Š. Baar, F. Bílý, J. Borecký, S. Čech, G. Eim, bří Grégrové, J. Guth-Jarkovský, J. Havlasa, I. Herrmann, A. Heyduk, J. Holeček, V. Hübner, A. Klášterský, K. Klostermann, F. a J. Kvapilové, J. Lier, F. Lützov, J. Mauder, A. a V. Mrštíkové, O. Mokrý, J. Neruda, J. Otto, F. S. Procházka, K. V. Rais, F. Sekanina, F. Schulz, J. V. Sládek, A. Sova, F. X. Šalda, O. Ševčík, M. A. Šimáček, F. A. Šubert, J. Thomayer, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (J. K. Tyl).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, fejetony, divadelní hry, zápisníky); b) cizí (A. Heyduk, A. Mrštík, A. Pražák, F. Sekanina, J. Vodák, J. Vrchlický).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: František Herites, Praha 1975, edice inv. č. 277 (v rozsahu 56 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů neuspořádány.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum ve Vodňanech.

Otevřít fond Herites František

Heritesová Božena

1883 - 1963; středoškolská profesorka, literární historička, dcera Františka Heritese.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1898 - 1963.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Novák, A. Pražák, F. Sekanina, O. Štorch-Marien, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, deníky, ediční práce); b) cizí (J. Havlasa, B. Smrčka).
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Božena Heritesová, Praha 1976, edice inv. č. 285.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum ve Vodňanech.

Otevřít fond Heritesová Božena

Herman František

1871 - 1949; právník, magistrátní úředník, funkcionář Ústředí divadelního ochotnictva.

Osobní fond a sbírka autografů v rozsahu 11 kartonů, 1860 - 1940.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Bartoš, K. Čapek, O. Fischer, A. Jirásek, J. Kvapil, F. S. Procházka, A. Sova, F. Strejček, B. Viková-Kunětická, Z. Wirth).
3. Rukopisy a) vlastní (próza, divadelní hry); b) cizí (sbírka autografů: F. Sokol-Tůma, K. Světlá).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Herold Josef Věnceslav

1850 - 1908; právník, politik, intendant Národního divadla v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1868 - 1905.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Josef Věnceslav Herold, Praha 1996, edice inv. č. 530.

Otevřít fond Herold Josef Věnceslav

Herrmann Ignát

1854 - 1935; novinář, povídkář, romanopisec, fejetonista, autor kulturněhistoricky cenných memoárů.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1851 - 1960.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Šebestová: Ignát Herrmann, Praha 2016. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Městské muzeum v Chotěboři.

Otevřít fond Herrmann Ignát

Herrmann z Herrmannsdorfu Johann Franz

1748 - 1816; odborný spisovatel ve Vídni.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů,1567 - 1829.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Herrmann z Herrmannsdorfu Johann Franz, Praha 2014.

Otevřít fond Herrmann z Herrmannsdorfu Johann Franz

Herzer Jan

1850 - 1903; lektor francouzštiny na České vysoké škole technické v Praze, lexikograf.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1900.

1. Rukopisy vlastní (pracovní materiály k česko-německému slovníku).

Neuspořádáno.

Heřman Karel

1875 - 1951; brigádní generál, účastník 1. odboje.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1915 - 1963.

1. Doklady vlastní
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Hylmar: Karel Heřman, Praha 2000, edice inv. č. 1071.

Otevřít fond Heřman Karel

Heřman Miroslav

1903 - 1971; literární historik, editor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1922 - 1969.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Miroslav Heřman, Praha 1997, edice inv. č. 783.

Otevřít fond Heřman Miroslav

Hess Pavel Ondřej

1863 - 1937; lékař, sběratel folkloru v Mladé Boleslavi.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1835 - 1867.

1. Rukopisy vlastní (opisy lidových písní).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Pavel Ondřej Hess, Praha 1999, edice inv. č. 957.

Otevřít fond Hess Pavel Ondřej

Hessen Sergej Josifovič

1916 - ?; překladatel, syn S. I. Hessena. HESSEN Jevgenij Sergejevič 1910 - 1945; básník, syn S. I. Hessena. HESSEN Sergej Josifovič 1887 - 1950; filosof, pedagog, právník, historik.

Část rodinného fondu v rozsahu 2 kartonů, 1927 - 1994.

1. Doklady (jen S. I. Hessen).
2. Korespondence a) přijatá (u všech tří); b) cizí (u S. I. Hessena a J. S. Hessena).
3. Rukopisy a) vlastní (u všech tří); b) cizí (u všech tří).
4. Tisky (J. S. Hessen, D. S. Hessen).
5. Varia (J. S. Hessen).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: S. I. Hessen, J. S. Hessen, D. S. Hessen, Praha 1997, edice inv. č. 732.

Otevřít fond Hessen Sergej Iosifovič a synové

Heyduk Adolf

1835 - 1923; středoškolský profesor, básník.

Osobní fond v rozsahu 55 kartonů, 1862 - 1935.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, V. Brtník, T. Cannizzaro, S. Čech, F. Drtina, J. V. Frič, F. Herites, J. Holeček, E. Chalupný, A. Jirásek, K. Kálal, A. Klášterský, E. Krásnohorská, F. Kvapil, J. V. Myslbek, J. Neruda, T. Nováková, R. Pokorný, A. Pražák, F. S. Procházka, K. V. Rais, F. Schulz, J. V. Sládek, V. Sokolová-Seidlová, A. Sova, F. Strejček, M. A. Šimáček, V. Vlček, J. Vrchlický, F. Zákrejs, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná (Emilie Heydukové-manželky: J. Neruda); d) cizí (P. O. Hviezdoslav).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, překlady, poznámky); b) cizí (T. Cannizzaro, E. Krásnohorská, F. Strejček).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Krulichová: Adolf Heyduk, Praha 1970, edice inv. č. 215 (v rozsahu 54 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Písku se sídlem v Mirovicích a Památník Adolfa Heyduka při Prácheňském muzeu v Písku, Městské muzeum ve Skutči.

Otevřít fond Heyduk Adolf

Heyduk Josef

1904 - 1994; spisovatel, překladatel, literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1924 - 1980.

1. Korespondence přijatá (A. Branald, E. F. Burian, P. Eisner, J. Knap, F. Křelina, A. Malraux, J. Palivec, A. Radok, J. Seifert, J. Topol, V. Vančura).
2. Rukopisy a) vlastní (próza, články); b) cizí (A. Branald, F. Křelina, J. Palivec, A. Radok, H. Wernischová, J. Zrzavý).

Část fondu v rozsahu 3 kartonů zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, 8 kartonů uspořádáno v 1. stupni evidence, 2 kartony zapečetěny, 1 karton neuspořádán.

Hilar Karel Hugo (vl. jm. Karel H. Bakule)

1885 - 1935; divadelní režisér, kritik, redaktor, ředitel Národního divadla v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1904 - 1939.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Karel Hugo Hilar, Praha 1996, edice inv. č. 531.

Otevřít fond Hilar Karel Hugo

Hilarová Dagmar

1928 - 1996; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1928 - 1996.

1. Rukopisy vlastní (Nemám žádné jméno).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hilbert Jaroslav

1871 - 1936; redaktor, spisovatel, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1890 - 1944.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Dvořák, K. Hlaváček, K. H. Hilar, J. Kvapil, J. S. Machar, A. Novák, P. Országh-Hviezdoslav, G. Schmoranz, F. A. Šubert, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná (Milady Hilbertové-manželky); d) cizí (fragment korespondence Dramatického svazu).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, překlady); b) cizí (A. Dvořák, V. Dyk, J. Knap, F. X. Šalda, J. Šusta).
4. Tisky (plakáty).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jaroslav Hilbert, Praha 1962, edice inv. č. 52. Jednotliviny uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Hilbert Jaroslav

Hilbert Kamil

1869 - 1933; architekt, stavitel chrámu sv. Víta v Praze.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1908 - 1933.

1. Korespondence a) přijatá (M. Dvořák, A. Jirásek, K. B. Mádl, A. Matějček, J. V. Myslbek, A. Podlaha, J. Šusta, M. Švabinský); b) odeslaná; c) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – J. Bílková: Kamil Hilbert, Praha 1996, edice inv. č. 580.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Pražského hradu a Archiv architektury Národního technického muzea v Praze.

Otevřít fond Hilbert Kamil

Hilčr Jindřich

1921 - 2003; autor knih pro děti, nakladatelský redaktor, překladatel z ruštiny a slovenštiny.

Osobní fond v rozsahu 84 kartonů, 1921 - 2003.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hink Otakar

1885 - 1964; středoškolský profesor, divadelní ochotník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1898 - 1964.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Tisky (o činnosti českých divadelních ochotníků, o Jiráskově Hronově).
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Otakar Hink, Praha 1999, edice inv. č. 937.

Otevřít fond Hink Otakar

Hipman Karel František

1867 - 1914; redaktor, zakladatel časopisu Český svět.

Osobní fond a výstřižkový archiv v rozsahu 67 kartonů, 1885 - 1914.

1. Korespondence přijatá (J. Guth-Jarkovský, V. Hladík, H. Jelínek, F. V. Krejčí, J. Kvapil, L. Leger, J. Mauder, K. Schwarzenberg, R. Tyršová).
2. Tisky.
3. Výstřižkový archiv redaktorské činnosti.

Korespondence v rozsahu 2 kartonů uspořádána abecedně, 65 kartonů výstřižkového archivu neuspořádáno.

Hipman Silvestr

1893 - 1974; právník, úředník Všeobecného penzijního ústavu v Praze, hudební skladatel a kritik.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1931 - 1939.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (pipanovský archiv - zápisníky).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Hiršal Josef - Grögerová Bohumila

1920 - 2003; učitel, redaktor, básník, editor. GRÖGEROVÁ Bohumila 1921 - 2014; spisovatelka, překladatelka, editorka.

Osobní fond v rozsahu 105 kartonů, 1920 - 2014.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (Z. Barborka, K. Bednář, P. Bojar, L. Fikar, L. Fuks, J. Grossman, G. Goepfertová, E. Hostovský, E. Juliš V. Kocourek, J. Kopecký, F. Listopad, J. V. Pleva, O. Sekora, J. Šotola, J. Valja, A. Vrbová, J. Vydra, J. Zábrana, H. Zmatlíková aj.); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, paměti); b) cizí (O. Adamec).
4. Tisky a výstřižky (archiv konkrétní poezie).
5. Fotografie.
6. Archiv experimentální poezie.

Fond je zpracováván.

Hladík Václav

1868 - 1913; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1890 - 1913.

1. Korespondence a) přijatá (S. Čech, P. Grégr, I. Herrmann, A. Heyduk, R. Jesenská, A. Jirásek, J. Kvapil, bří Mrštíkové, A. Mucha, J. V. Sládek, R. Svobodová, F. X. Šalda, F. Šrámek, J. Vlček, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) cizí (E. Denis, A. Chéradame, L. Leger).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, divadelní hry); b) cizí (I. Geisslová, A. Heyduk).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Václav Hladík, Praha 1958, edice inv. č. 53.

Otevřít fond Hladík Václav

Hlaváč Bedřich

1868 - 1936; šéfredaktor Tribuny, novinář.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1880 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (M. Coudenhove, F. Peroutka, J. Štenc, M. Švabinský, Z. V. Tobolka, K. Weiss); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (články, zápisníky, paměti); b) cizí (B. Pacák, K. Poláček v překladu O. Picka).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Vaculík: Bedřich Hlaváč, Praha 1970, edice inv. č. 214.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Hlaváč Bedřich

Hlaváč Oldřich (pseud. Alarich)

1895 - 1942; zubní lékař, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1913 - 1980.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (L. Hlaváčové - manželky); d) cizí
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, motáky z vězení); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bydžovská, D. Hakenová: Oldřich Hlaváč, Praha 2000, edice inv. č. 1072.

Otevřít fond Hlaváč Oldřich

Hlaváček Antonín

1898 - 1989; archivář, překladatel pedagogické literatury.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1950 - 1983.

1. Rukopisy vlastní (Soupis pseudonymů a šifer, pracovní materiály).
2. Výstřižky s bohemikální tematikou.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hlaváček Karel

1874 - 1898; básník a grafik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1820 - 1942.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Procházka); b) odeslaná (M. Balounové - opisy); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky (vlastní práce, ilustrace, kresby, náčrty, reprodukce, plakáty).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Karel Hlaváček, Praha 1964, edice inv. č. 54 (v rozsahu 6 kartonů; revize 2016). Dodatky v rozsahu 5 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence. Fond digitalizován.

Otevřít fond Hlaváček Karel

Hlavatý Adolf

1908 - 1961; tajemník firmy Hlavatý a ekonomický úředník v nakladatelství Orbis.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1909 - 1960.

1. Doklady a) vlaszní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (V. Dobiáš, J. B. Foerster, F. Halas, V. Holan, A. Sova); b) cizí (J. K. Doležal-Pojezdný, F. Hrubín, J. John, I. Olbracht, A. Pražák, J. Seifert, F. X. Šalda).
3. Rukopisy cizí (E. Beneš, K. Čapek, V. Dobiáš, F. Halas, T. G. Masaryk).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby F. Bidla).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová: Adolf Hlavatý, Praha 2000, edice inv. č. 1042.

Otevřít fond Hlavatý Adolf

Hlávka Josef

1831 - 1908; architekt, stavitel, zakladatel České akademie pro vědy, slovesnost a umění, mecenáš.

Osobní fond v rozsahu 96 kartonů, (1689) 1777 - 1908.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (spisy, týkající se ČAVU, Akademie malířské, Moderní galerie, Muzea království českého, Sněmu a Říšské rady, Studentské koleje,Zemské banky, stavitelství, hospodářství, statku Lužany, domů v Praze a ve Vídni).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Josef Hlávka, Praha 2006, edice inv. č. 1227.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze a Archiv architektury Národního technického muzea v Praze.

Otevřít fond Hlávka Josef

Hloch Karel Vladimír (pseud. V. H. Roklan)

1900 - 1989; ministerský úředník, rozhlasový redaktor, divadelní a hudební kritik.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1900 - 1977.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy vlastní (deníky a dokumentace k deníku).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Převážná část fondu (8 kartonů deníku a 6 kartonů dokumentace k deníku) v původním chronologickém uspořádání.

Hloucha Josef

1912 - 1982; sběratel, organizátor kulturního života v Liberci.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 14 kartonů, 1900 - 1980.

1. Korespondence přijatá.
2. Sbírka korespondence, rukopisů a fotografií českých kulturních osobností 1
9. a 20. stol. (O. Dub, A. Heyduk, A. Jirásek, Z. Kalista, V. Kaplický, F. Kožík, V. Lacina, S. K. Neumann, A. M. Píša, A. Pražák, J. Seifert, J. Rybák, L. Stehlík).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

V původním abecedním uspořádání.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Písek.

Hloucha Karel

1880 - 1957; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1887 - 1957.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Hlubinka Rudolf

1878 - 1951; magistrátní úředník v Praze, pracovník památkové péče.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1921 - 1950.

1. Korespondence a) přijatá (V. Mencl, Z. Wirth); b) odeslaná.
2. Rukopisy cizí (V. Mencl).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Rudolf Hlubinka, Praha 1998, edice inv. č. 838.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav dějin umění Akademie věd ČR.

Otevřít fond Hlubinka Rudolf

Hněvkovský Jaroslav

1884 - 1956; akademický malíř, autor cestopisu z Indie.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1884 - 1956.

1. Rukopisy vlastní (Deník 1955, 1956, Paměti).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hněvkovský Šebestián

1770 - 1847; právník, básník.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1782 - 1853.

1. Doklady vlastní (rodokmen).
2. Korespondence a) přijatá (F. L. Čelakovský, V. K. Klicpera, A. J. Puchmajer, M. D. Rettigová, J. Rulík, V. Sedláček, K. Šternberk, J. L. Ziegler); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, poznámky); b) cizí (F. L. Čelakovský, V. Nejedlý, P. Šedivý).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Šebestián Hněvkovský, Praha 1978, edice inv. č. 333 (v rozsahu 8 kartonů). Dodatky v rozsahu 2 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Hněvkovský Šebestián

Hněvkovský Vojtěch

1808 - 1890; katolický kněz, básník.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1814 - 1890.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (Š. Hněvkovský, V. Krolmus); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, kázání, výpisky, poznámky).
4. Poznámkový materiál k životopisu a dílu Š. Hněvkovského.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Vojtěch Hněvkovský, Praha 1978, edice inv. č. 336 (v rozsahu 11 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Hněvkovský Vojtěch

Hnilička Alois

1858 - 1939; soudní rada, historik hudby.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů,1858 - 1943.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (hudební studie, zápisníky, poznámky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Hodáčová Lilly (vl. jm. Ludmila Hodáčová)

1910 - 1998; spisovatelka, herečka.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1935 - 1957.

1. Korespondence přijatá (V. Nezval).
2. Rukopisy a) vlastní (paměti); b) cizí (V. Nezval).
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Dokumentace (magnetofonová kazeta).

Část fondu v rozsahu 15 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Hodek Josef

1888 - 1973; malíř a grafik.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1928 - 1966.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (B. Beneš-Buchlovan, J. John, V. Karel, P. Kotík, A. Machová, M. Majerová, A. Moravec, A. Novák, J. Portman, A. Procházka, L. Stehlík, J. Šnobr, J Váchal, J. Vrba, J. Wenig, K. Zink); b) odeslaná (otci Josefu Hodkovi); c) rodinná; d) cizí (J. Váchal).
3. Rukopisy a) vlastní (Písničky nehezké); b) cizí (J. Váchal).
4. Tisky (J. Váchal).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Samšiňák: Josef Hodek, Praha 1991, edice inv. č. 722. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Hodek Josef

Hof Karel Vít

1826 - 1887; úředník finanční správy, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1794) 1798 - 1826 (1888).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (heraldické a právní výpisky).
4. Tisky (mapy).
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hofbauer Arnošt

1869 - 1944; profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, malíř, grafik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1899 - 1935.

1. Korespondence přijatá (M. Jiránek, V. a M. Kratochvílovi).
2. Rukopisy vlastní (články).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Hoffmann Franz

1814 - 1882; německý autor knih pro mládež.

Sbírka v rozsahu 1 kartonu, 1850 - 1899.

1. Rukopisy cizí (české překlady povídek F. Hoffmanna).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Zuzáková: Franz Hoffmann, Praha 2005, edice inv. č. 1215.

Otevřít fond Hoffmann Franz

Hoffmannová Jana

1937 - 2002; profesorka, literární historička.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1940 - 2002.

1. Korespondence a) přijatá ; b) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní (články, studie); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hoffmannová-Koppová Anna

1831 - 1880; manželka majitele huti ve Slavětíně, přítelkyně B. Bolzana.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, (1757) 1809 - 1873 (1929).

1. Doklady a) rodinné; b) cizí (zápisy o darování pozůstalosti A. Hoffmannové-Koppové Archivu Národního muzea v Praze).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Anna Hoffmannová-Koppová, Praha 1973, edice inv. č. 256.

Části archivního souboru v jiných institucích: Další část fondu (obrazy): Národní muzeum v Praze.

Otevřít fond Hoffmannová-Koppová Anna

Hoffmeister Adolf

1902 - 1973; profesor filmové grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, malíř, spisovatel, diplomat.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1908 - 1976.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Stillerová: Adolf Hoffmeister, Praha 2009, edice inv. č. 1257.

Otevřít fond Hoffmeister Adolf

Hoffmeister Karel

1868 - 1952; klavírní virtuos, profesor na konzervatoři v Praze, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1874 - 1967.

1. Korespondence a) přijatá (J. B. Foerster, J. Křička, J. Kvapil, V. Novák, J. Štursa); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (L. Janáček, O. Nedbal).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Kvapil, A. Sova).
3. Tisky.
4. Fotografie
5. Varia (notové záznamy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Karel Hoffmeister, 1. část, Praha 1998, edice inv. č. 1047; K. Bílek: Karel Hoffmeister, 2. část, Praha 2004, edice inv. č. 1197 .

Otevřít fond Hoffmeister Karel 1. část

Otevřít fond Hoffmeister Karel 2. část

Hofman Jan

1883 - 1945; úředník památkové péče v Bratislavě, historik umění.

Osobní fond v rozsahu 49 kartonů, 1836 - 1945.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí (úřední spisy).
2. Korespondence a) přijatá; b)odeslaná; c) rodinná (S. Čech); d) cizí (Studentský almanach v Praze, Klub Za starou Prahu, Státní referát na ochranu památek v Bratislavě).
3. Rukopisy a) vlastní (z oboru památkové péče a dějin umění, přednášky, recenze, pracovní materiály, úřední písemnosti), b) cizí (články otce ing. Jana Hofmana, týkající se pražské asanace a esperanta).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (karikatury, kresby, taneční pořádky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Holmanová: Jan Ješek Hofman, Praha 1993, edice inv. č. 493.

Otevřít fond Hofman Jan Ješek

Hofmeister Rudolf Richard

1868 - 1934; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1890 - 1935 (1968).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, K. M. Čapek-Chod, M. Hýsek, J. John, J. Konůpek, F. S. Procházka, F. Sekanina); b) rodinná (R. Hofmeister ml.).
3. Rukopisy a) vlastní (próza, paměti, bibliografie); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresba).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč: Richard Rudolf Hofmeister, 1. část, Praha 1968, edice inv. č. 191 (v rozsahu 7 kartonů); K. Bílek: Richard Rudolf Hofmeister, 2. část, Praha 1975, edice inv. č. 305 (v rozsahu 11 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Hofmeister R. R. 1. část

Otevřít fond Hofmeister R. R. 2. část

Höfnerová-Žlábková Marie

1883 - 1963; ředitelka měšťanských škol, redaktorka učitelského tisku.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1902 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (O. Fastrová, J. B. Foerster, J. S. Guth Jarkovský, F. Herites, E. Lešetický, F.S. Procházka); b) odeslaná; c) rodinná, d) cizí.
2. Rukopisy vlastní (pezie, recenze, poznámky); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mrázková, E. Šabatková: Marie Höfnerová-Žlábková, Praha 2005, edice inv. č. 1216.

Otevřít fond Hőfnerová-Žlábková Marie

Höger Karel

1909 - 1977; herec Národního divadla, autor memoárů.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1909 - 1977.

1. Fotografie.
2. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hokův Václav

1932 - 1986; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1950 - 1999.

1. Korespondence přijatá (J. Netušil, A. Truhlář).
2. Rukopisy vlastní (Hodina jazzu, Znamení Kozoroha, pracovní materiály).
3. Tisky.
4. Varia (kresby).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Holan Vladimír

1905 - 1980; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 52 kartonů, 1893 - 1985.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (V. Černý, J. Deml, I. Diviš, J. Durych, L. Fikar, J. Florian, E. Frynta, M. Glabazňová, F. Halas, M. Hanuš, R. Havel, Z. Hejda, F. Hrubín, J. Chalupecký, D. Jeřábek, V. Justl, J. Kolář, O. Králík, R. Lukavský, O. Mikulášek, J. Palivec, J. Podroužek, A. M. Ripellino, J. Seifert, J. Skácel, I. Slavík, J. Taufer, J. Vašica, V. Vokolek, J. Werich, J. Zahradníček, V. Závada, S. Zedníček); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady, pracovní materiály); b) cizí (L. Egert, M. Glabazňová, B. Reynek, T. Wilden, překlady poezie V. Holana).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (gramofonové desky, drobné hmotné památky, pamětní knihy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Pavlíček: Vladimír Holan, Praha 2001, edice inv. č. 1133 (v rozsahu 49 kartonů). Dodatek v rozsahu 3 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Holan Vladimír

Holas Čeněk

1855 - 1939; středoškolský profesor, sokolský pracovník, sběratel lidových písní.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1885 - 1933.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kvapil); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie o české národní písni, o K. J. Erbenovi, divadelní hry).
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Čeněk Holas, Praha 1987, edice inv. č. 468.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Písku se sídlem v Mirovicích.

Otevřít fond Holas Čeněk

Holeček Josef

1853 - 1929; spisovatel a novinář.

Osobní fond v rozsahu 41 kartonů, 1801 - 2005.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, O. Červený, V. A. Francev, J. V. Frič, bří Grégrové, F. Herites, A. Heyduk, S. Hurban-Vajanský, A. Jirásek, J. Karásek, P. Kulakovskij, T. G. Masaryk, S. Milićević, O. Mokrý, V. Mrštík, J. Neruda, M. Pavlović, K. Pippich, A. Řezáč, N. M. Sokolv, O. Souček, V. P. Svatkovskij, R. Svobodová, K. S. Taušanović, F. Topič, J. Voborník); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, projevy, překlady, opisy, poznámky, zápisníky); b) cizí (J. Hovorka, E. Chalupný, J. F. Karas, J. Karásek, S. Podlipská, A. Řezáč, S. Verner).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Macura: Josef Holeček, Praha 2005, edice inv. č. 1219.

Otevřít fond Holeček Josef

Holešovský Antonín V.

1900 - 1979; kronikář, genealog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1971.

1. Rukopisy vlastní (kronika rodu Macháčků z Radotína s dobovými fotografiemi).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, P. Šternová: Antonín V. Holešovský, Praha 1999, edice inv. č. 887.

Otevřít fond Holešovský Antonín

Holman Petr

1951 - 2019; literární historik, editor, bohemista, indolog.

Osobní fond v rozsahu 70 kartonů, 1966- 2018.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (frekvenční slovník básnického díla O. Březiny a jiné březinovské materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Holman Vladimír

1914 - 2000; učitel a kulturní pracovník v Podkrkonoší.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1975 - 1983.

1. Korespondence přijatá (Č. Pavlík).
2. Rukopisy vlastní (články).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Holub Vladimír

1912 - 1995; knihovník, výtvarník autodidakt, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 59 kartonů, 1930 - 1995.

1. Korespondence a) přijatá (J. Daniel, A. Diviš, V. Effenberger, J. Hiršal, J. Chalupecký, Z. Kalista, Z. Kaprál, N. Melniková-Papoušková, O. Menhart, F. D. Merth, V. Mertl, J. Mucha, J. Sidorenko, J. Škvorecký, J. Štyrský, J. Valoch, J. Zábrana); b) odeslaná; c) cizí (sbírka).
2. Rukopisy a) vlastní (drobné rukopisy, deníky); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Varia (soubor koláží V. Holuba).
5. Sbírka (abecedně řazená podle jednotlivých témat a jmen, poznámky, různé pracovní materiály, tisky, výstřižky).

Korespondence uspořádána abecedně, sbírka v původním uspořádání, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Jindřichův Hradec.

Holubová Miloslava

1913 - 2001; historička umění.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1913 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (V. Černý, E. Kohák, H. Konstantinová, R. Kubelík, A. Opasek, A. Palivec, A. Přidal, Z. Rotrekl, J. Šiklová, R. Turek).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Holuby Jozef L'udovít

1836 - 1923; slovenský evangelický kněz, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1912 - 1919.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (próza).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Boháčová: Jozef Ludovít Holuby, Praha 1980, edice inv. č. 376.

Části archivního souboru v jiných institucích: Literární archiv Matice slovenské Martin, inventář fondu č. 56.

Otevřít fond Holuby Josef Ludovít

Holý Josef

1874 - 1928; středoškolský profesor, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1898 - 1958.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, drama); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Makovcová: Josef Holý, Praha 1996, edice inv. č. 581.

Otevřít fond Holý Josef

Holý Kamil (pseud. Clarus Hild)

1873 - 1952; generál československé armády, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1917 - 1939.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kvapil, J. S. Machar, J. Vodák); b) odeslaná.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Kamil Holý, Praha 1998, edice inv. č. 903.

Otevřít fond Holý Kamil

Holzbach Antonín

1874 - 1959; redaktor Pražských novin, Národních listů.

Výstřižkový archiv v rozsahu 229 kartonů, 1874 - 1959.

1. Výstřižky (z různých oborů lidské činnosti, zejména literatury, kultury, historie, zeměpisu a politiky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Hlaváček: Antonín Holzbach, Praha 1968, edice inv. č. 143. Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Holzbach Antonín

Holzbachová Mira

1901 - 1982; sólová tanečnice, choreografka, novinářka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1925 - 1979.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, články, reportáže, vzpomínky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Chmelíková, M Šrůtová: Mira Holzbachová, Praha 2004, edice inv. č. 1198.

Otevřít fond Holzbachová Mira

Honzáková Albína

1877 - 1973; středoškolská profesorka, pracovnice v ženském hnutí.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1848 - 1973.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (M. Jesenská, E. Krásnohorská, N. K. Krupská, L. Landová-Štychová, F. Plamínková, M. Třesohlavá, M. Vítková); b) odeslaná (M. Třesohlavé); c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, vzpomínky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Albína Honzáková, Praha 1997, edice inv. č. 538.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Honzáková Albína

Honzáková Anna

1875 - 1940; první česká lékařka promovaná na české lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pracovnice v ženském hnutí.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1895 - 1943.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (E. Krásnohorská, F. Plamínková); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí (L. Dostalová, I. Hálek).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Anna Honzáková, Praha 1997, edice inv. č. 539.

Části archivního souboru v jiných institucích: Zdravotnické muzeum v Praze.

Otevřít fond Honzáková Anna

Honzík Jiří (pseud. Martin Zik)

1924 - 2018; básník, prozaik, literární historik, rusista, vysokoškolský učitel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1938 - 2015.

1. Doklady.
2. Korespondence a) rodinná; b) úřední.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Honzíková Milena

1925 - 2001; literární historička, publicistka, překladatelka, scenáristka, vysokoškolská učitelka.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1945 - 1976.

1. Doklady.
2. Korespondence a) rodinná; b) úřední.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hora Josef

1891 - 1945; novinář, básník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 99 kartonů a 52 kartoték, 1891 - 1970.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Biebl, F. Branislav, K. Čapek, F. Halas, V. Holan, J. John, B. Klička, K. Konrád, J. Kopta, M. Majerová, H. Malířová, B. Pasternak, A. M. Píša, A. Pražák, M. Pujmanová, J. Seifert, L. Stehlík, F. X. Šalda, K. Toman, B. Václavek, V. Vančura, J. Vodák, J. Wolker, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (E. Filla).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, pracovní materiály, poznámky); b) cizí (F. Halas, V. Holan, M. Majerová; Z. Horová: Bibliografie J. Hory).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Josef Hora, Praha 1988, edice inv. č. 447 (v rozsahu 89 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Hora Josef

Horák Jiří

1940 - 2004; spisovatel, scénárista a dramatik.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1940 - 2004.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (rozhlasové a divadelní hry, pohádky, povídky, pracovní materiály).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Horák Josef

1883 - 1968; učitel, spisovatel, folklorista.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1882 - 1985.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Jech, J. Jindřich, A. Kutinová); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (Krkonošské koledy, Šplechty a poudačky, přednášky, články); b) cizí (J. B. Foerster, J. Jech).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Josef Horák, Praha 1990, edice inv. č. 582.

Části archivního souboru v jiných institucích: Polabské muzeum v Poděbradech.

Otevřít fond Horák Josef

Horák Václav

1853 - 1925; literární historik, kulturní publicista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1853 - 1925.

1. Rukopisy vlastní (etymologický slovník český I - V).

Uspořádáno abecedně.

Horálek Karel

1908 - 1992; folklorista, profesor slovanské jazykovědy nu Univerzitě Karlově v Praze.

Část osobního archivu v rozsahu 6 kartonů, 1943 - 1971.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (zahraniční vědecké instituce a badatelé); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, posudky, přípravný materiál); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Macura: Karel Horálek, Praha 2000, edice inv. č. 1061.

Otevřít fond Horálek Karel

Horálková-Lintymerová Eva

1920; spisovatelka, dcera Evy Jurčinové.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1950 - 1987.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (F. Kožík, B. Lifka).
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, články, deník).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Horelová Eliška (vl. jm. Eliška Nováková)

1925 - 2015; odborná asistentka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 125 kartonů, 1925 - 2005.

1. Korespondence a) přijatá (M. Bojar, V. Horníček, F. Kožík, F. Nepil, H. Šmahelová, M. Zinerová aj.); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, fejetony, pracovní materiály, sociologické výzkumy); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Magnetofonové pásky a kazety s nahrávkami z 60. - 90. let

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Horká Helena

1879 - 1951; učitelka, manželka malíře Františka Horkého.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1871 - 1949.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence rodinná (manžela F. Horkého).
3. Rukopisy vlastní (deníky, památníky).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Osobní fond Františka Horkého (1879 - 1936).

Korespondence v rozsahu 9 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Horký Karel

1879 - 1965; redaktor, básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1895 - 1966.

1. Korespondence a) přijatá (E. Beneš, V. Dyk, I. Herrmann, J. Mach, J. Seifert); b) rodinná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, paměti, články); b) cizí (V. Dyk).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč: Karel Horký, Praha 1968, edice inv. č. 192 (v rozsahu 7 kartonů). Dodatky v rozsahu 20 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence. Fond je nově zpracováván.

Otevřít fond Horký Karel

Horníček Miroslav

1918 - 2003; prozaik, dramatik, divadelní teoretik, herec, režisér, výtvarník.

Osobní fond v rozsahu 73 kartonů, 1918 - 2003.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (Běla Horníčková); d) cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Horník Ondřej

1864 - 1917; profesor na konzervatoři v Praze, hudebník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1806 - 1916.

1. Doklady vlastní; b) cizí (F. Vavák).
2. Korespondence a) přijatá (E. Destinnová, A. Dvořák, Z. Nejedlý); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (církevní hudba, metodika vyučování hudby, zápisníky); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, I. Tomková: Ondřej Horník, Praha 1987, edice inv. č. 464.

Otevřít fond Horník Ondřej

Hornof Zdeněk

1910 - 1973; docent tělovýchovného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, editor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1770 - 1969.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (J. Neruda, V. Kruta).
3. Rukopisy a) vlastní (o díle J. E. Purkyně); b) cizí (J. Ryba).
4. Tisky
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Holmanová: Zdeněk Hornof, Praha 1988, edice inv. č. 458.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy, Archiv města Plzně.

Otevřít fond Hornof Zdeněk

Horová Zdena

1893 - 1969; manželka Josefa Hory.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1893 - 1970.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) k budování archivu Josefa Hory.
2. Korespondence a) přijatá (K. Čcheidze, F. Halas, M. Majerová, A. M. Píša, L. Stehlík, A. M. Tilschová, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná (J. Hory); d) cizí (F. Hrubín, V. Závada).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Hora, O. Fischer, F. Kovárna, V. Majakovský, M. Majerová, J. Mukařovský, A. M. Tilschová, J. Vodák, J. Zahradníček).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Zdena Horová, Praha 1979, edice inv. č. 353.

Otevřít fond Horová Zdena

Horská Jiřina (vl. jm. Filipina Hofmannová)

1876 - 1960; učitelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 1950.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, román).

Neuspořádáno.

Horst Bernard (vl. jm. Otakar Poupa)

1905 - 1979; ministerský úředník, redaktor, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1900 - 1986.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (F. X. Šalda).
3. Rukopisy vlastní (próza, filmový scénář, náčrty, poznámky, pracovní materiál, korektury).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Horyna Václav

1906 - 1997; učitel, ředitel studia Československého rozhlasu v Hradci Králové, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1906 - 1999.

1. Korespondence a) přijatá (V. Beneš, K. Michl, F. Strejček); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (próza, vlastivědné články a rozhlasové pořady). b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Navrátilová: Václav Horyna, Praha 2002, edice inv. č. 1145.

Otevřít fond Horyna Václav

Hořec Jaromír

1921 - 2009; redaktor, básník, publicista.

Osobní fond v rozsahu 219 kartonů, 1921 - 2009.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Hořejš Jaromír

1903 - 1961; odborný učitel, básník.

Osobní fond v rozsahu 39 kartonů, (1824) 1909 - 1959.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč); b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, zápisníky, poznámky).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Hořejší Jindřich

1886 - 1941; úředník Státního ústavu statistického, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů,1901 - 1940 (1966).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (bratr Josef Hořejší); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady); b) cizí (O. F. Babler, Josef Hořejší).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.
8. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Dvořáková: Jindřich Hořejší, Praha 1989, edice inv. č. 446 (v rozsahu 24 kartonů). Dodatky v rozsahu 4 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Hořejší Jindřich

Hořejší Jiřina

1932 - 2019; historička umění, redaktorka.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1952 - 2019.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hostinský Otakar

1847 - 1910; profesor estetiky na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartónu, 1871 - 1909.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Durdík); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, poznámky); b) cizí.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Macura: Otakar Hostinský, Praha 1998, edice inv. č. 839.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze, Ústav pro etnologii Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Hostinský Otakar

Hostovský Egon

1908 - 1973; prozaik, překladatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1929 - 2007 (2013).

1. Doklady.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Hostovský Egon, Praha 2014.

Hovorka Josef Miroslav

1848 - 1914; ředitel knihkupecké školy v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1855 - 1958.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Neruda); b) odeslaná; c) rodinná (Josefina Hovorková - dcera Josefa Mánesa: J. Neruda); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, divadelní hry, studie); b) cizí (J. Hovorková, J. Neruda, F. Šrámek, J.Vrchlický).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Miroslav Hovorka, Praha 1976, edice inv. č. 306.

Otevřít fond Hovorka J. M.

Hovorková Zorka

1865 - 1939; překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1701) 1898 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (E. Krásnohorská, B. Viková-Kunětická, I. Vojnovič); b) odeslaná; c) rodinná.
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Zorka Hovorková, Praha 1996, edice inv. č. 583.

Otevřít fond Hovorková Zorka

Hozdecký Josef

1851 - 1929; novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, (1827) 1868 - 1947.

1. Korespondence a) přijatá (J. Grégr, A. Hajn); b) rodinná (Václava Hozdeckého - syna); c) cizí.
2. Rukopisy cizí (redakční, V. Štech).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Hozdecký, Praha 1970, edice inv. č. 205 (revize 2002).

Otevřít fond Hozdecký Josef

Hrabal Bohumil

1914 - 1997; právník, prozaik, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 44 kartonů, 1950 - 1999.

1. Korespondence a) přijatá (K. Marysko, O. Sus); b) rodinná
2. Rukopisy a) vlastní (próza); b) cizí (J. Kladiva, K. Marysko, R. Pytlík, J. Zumr).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vlastivědné muzeum Nymburk.

Hrbek František

1852 - 1899; středoškolský profesor, klasický filolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1872 - 1899.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Král, P. Hrubý).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hrdina Josef Leopold

1856 - 1933; pracovník finančních úřadů, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1883 - 1929.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Heyduk, J. V. Sládek); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, povídky, román).
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Josef Leopold Hrdina, Praha 1995, edice inv. č. 584.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd České republiky.

Otevřít fond Hrdina Josef Leopold

Hrdina Karel

1882 - 1949; středoškolský profesor, klasický filolog, pracovník ministerstva školství.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1890 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Groh, G. Hejzlar, J. Ludvíkovský, B. Ryba, F. Stiebitz); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie ze středověké literatury); b) cizí (bibliografie K. Hrdiny).
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Karel Hrdina, Praha 1974, edice inv. č. 260.

Otevřít fond Hrdina Karel

Hrdinová Josefa

1888 - 1949; učitelka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1900 - 1999.

1.Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (bratři Čapkové, G. Duhamel, R. Rolland, Ch. Vildrac, J. Zrzavý).
3. Tisky.
4. Varia (grafické listy, akvarel Ch. Vildraca).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hromádko Jan Nepomuk Norbert

1783 - 1850; profesor české řeči na univerzitě ve Vídni, redaktor a vydavatel Vídeňských novin s literární přílohou Listy.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1811 - 1849.

1. Korespondence a) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Šotolová, D. Lábusová: Jan Nepomuk Norbert Hromádko, Praha 2015.

Otevřít fond Hromádko Jan Nepomuk Norbert

Hrubín František

1910 - 1971; úředník Městské knihovny v Praze, redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 78 kartonů, 1910 - 1995.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (Svaz československých spisovatelů).
2. Korespondence a) přijatá (J. Bednář, K. Bednář, J. Brabec, A. Branald, L. Čivrný, L. Dvořák, L. Fikar, E. Frynta, B. Fučík, F. Halas, A. Hoffmeister, V. Holan, V. Justl, E. Kolár, J. Kostohryz, A. Kraus, O. Krejča, A. Kroupa, L. Kundera, K. Lhoták, R. Mertlík, L. Munzar, V. Obrtel, J. Palivec, E. Petiška, J. Pilař, J. Seifert, J. Skácel, J. Strnadel, K. Sýs, R. Škeřík, J. Träger, J. Trnka, E. Vrchlická, L. Zapletal, V. Závada, A. Zhoř); b) odeslaná; c) rodinná (manželka Jarmila Hrubínová).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, prózy, dramata, překlady); b) cizí (J. Kolář, O. Mikulášek, J. Seifert, K. Sýs).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby, noty).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová, M. Zahradníková: František Hrubín, Praha 2012.

Otevřít fond Hrubín František

Hrubý Adolf

1893 - 1951; rolník, ministr zemědělství a lesnictví.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1943.

1. Rukopisy cizí (texty k 50. narozeninám A. Hrubého: D. Šajner, M. Tůma).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Adolf Hrubý, Praha 1998, edice inv. č. 904.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Hrubý Adolf

Hrubý Antonín

1821 - 1892; učitel v Chrudimi a v Lázních Bělohrad.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1832 - 1890.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) odeslaná (koncepty); b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, školní přípravy).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Hrubý Jaromír

1852 - 1916; redaktor Národních listů, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1872 - 1931.

1. Korespondence a) přijatá (J. V. Kalaš); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (články, povídky, historické a rodopisné poznámky, opisy národních písní lotyšských a ruských, překlady), b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: Jaromír Hrubý, Praha 1995, edice inv. č. 585.

Otevřít fond Hrubý Jaromír

Hruška Emerich Alois

1895 - 1957; poštovní úředník, malíř, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1911 - 1939.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Váchal).
3. Rukopisy vlastní (poezie, divadelní hry, divadelní kritiky).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Hruška Jaroslav Otakar

1866 - 1929; docent romanistiky na Univerzitě Karlově v Praze, překladatel z francouzštiny.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1890 - 1929.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (L. Leger, F. Mistral).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Volencová: Jaroslav Otakar Hruška, Praha 1997, edice inv. č. 743.

Otevřít fond Hruška Jaroslav Otakar

Hübner Václav

1857 - 1920; divadelní ředitel, redaktor Národní politiky.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1875 - 1919.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. M. Čapek-Chod, A. Černý, F. K. Hejda, F. Herites, I. Herrmann, A. Jirásek, A. Klášterský, A. Kolísek, F. S. Procházka, J. Rotnágl, M. A. Šimáček, J. Šmaha); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Hübner, Praha 1981, edice inv. č. 383.

Otevřít fond Hübner Václav

Hübnerová Marie

1865 - 1931; herečka.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1893 - 1931.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. B. Dostal, V. Hübner, F. Kurš, J. Kvapil, H. Kvapilová, H. Malířová, R. Nasková, L. Odstrčilová, A. Sedláčková, V. Tille, J. Vodák); b) odeslaná (matce O. Rufferové); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Marie Hübnerová, Praha 1981, edice inv. č. 384.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum v Praze – divadelní oddělení.

Otevřít fond Hübnerová Marie

Hudec Marcel

1909 - 1989; básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1904 - 1990.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Hudeček Jaroš

1885 -1937; hudebník, zpěvák, spisovatel, folklorista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1885 - 1937.

1. Tisky (drobné tisky a xerokopie prací Jaroše Hudečka).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hujer Oldřich

1880 - 1942; profesor srovnávacího jazykozpytu indoevropského na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1910 - 1940.

1. Rukopisy vlastní (excerpta pro Staročeský slovník, kartotéka, písmena U - Ž).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Oldřich Hujer, 1. část, Praha 1997, edice inv. č. 744; K. Bílek: Oldřich Hujer, 2. část, Praha 1999, edice inv. č. 986.

Otevřít fond Hujer Oldřich 2. část

Otevřít fond Hujer Oldřich 1. část

Hukal Josef

1794 - 1867; právník, dramatik, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1817 - 1853.

1. Korespondence přijatá (V. A. Svoboda).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Josef Hukal, Praha 1966, edice inv. č. 144.

Otevřít fond Hukal Josef

Hůla Břetislav

1894 - 1964; spisovatel, překladatel, tajemník Umělecké besedy, znalec díla J. Haška.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1896 - 1953.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, pracovní materiály); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – L. Šolcová: Břetislav Hůla, Praha 2000, edice inv. č. 1023.

Otevřít fond Hůla Břetislav

Hůlka Jaroslav

1899 - 1924; prozaik, básník.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1899 - 1973.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Wolker); b) odeslaná (A. M. Píšovi, J. Wolkerovi); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí (Z. Kalista, A. M. Píša).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Jaroslav Hůlka, Praha 1978, edice inv. č. 315.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum, Volyně.

Otevřít fond Hůlka Jaroslav

Hurban Josef Miloslav

1817 - 1888; slovenský evangelický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1842 - 1860.

1. Korespondence přijatá (J. Král').
2. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hurdálek Josef František

1747 - 1833; rektor pražského generálního semináře, biskup litoměřický.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1771 - 1938.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (J. L. Hayovi).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Josef František Hurdálek, Praha 1974, edice inv. č. 257.

Otevřít fond Hurdálek Josef František

Hurikán Bob (vl. jm. Josef Peterka)

1907 - 1965, novinář, spisovatel, trampský písničkář.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 1998.

1. Korespondence a) přijatá (Z. M. Kuděj); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (články, zápisníky); b) cizí (Z. M. Kuděj).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč, M. Šrůtová: Bob Hurikán, Praha 1998, edice inv. č. 840.

Otevřít fond Hurikán Bob

Hurt Jiří (pseud. Jiří Haras)

1915 - 1998; novinář žijící v Austrálii.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1915 - 1997.

1. Korespondence přijatá (J. Havlasa).
2. Rukopisy vlastní (poezie, články).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Hurych Otakar

1876 - 1949; advokát v Praze - Žižkově, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1928 - 1937.

1. Korespondence přijatá.
2. Tisky (o rodině Marie Calmy).
3. Výstřižky (vlastních prací).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Otakar Hurych, Praha 1996, edice inv. č. 532.

Otevřít fond Hurych Otakar

Husová Marie (pseud. Petr Tichý)

1902 - 1990; středoškolská profesorka, spisovatelka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1917 - 1986.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (L. Kundera, J. Ludvíkovský); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady); b) cizí (L. Kundera).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mašínová: Marie Husová, Praha 1993, edice inv. č. 586.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Mladoboleslavska.

Otevřít fond Husová Marie

Hýsek Miloslav

1885 - 1957; literární historik, profesor dějin české literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 122 kartonů, 1858 - 1957.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, O. Fischer, V. Flajšhans, H. Jelínek, J. Karásek, O. Králík, O. Kubín, J. Kvapil, B. Mrštíková, A. Novák, L. Páleníček, F. S. Procházka, E. Saudek, A. Stašek, J. Šach, F. Trávníček, J. Uher, J. Vlček); b) odeslaná; c) cizí (F. Bartoš, F. Bílý, L. Čech, S. Čech, A. Heyduk, A. Jirásek, E. Krásnohorská, Z. Przesmycki, A. V. Šembera).
3. Rukopisy a) vlastní (články, edice, studie a excerpta, týkající se dějin české literatury); b) cizí (V. Dyk, O. Fischer, V. Flajšhans, E. Jelínek, E. Krásnohorská, J. S. Machar, T. G. Masaryk, J. Merhaut, J. Opolský, J. Pekař, S. Podlipská, A. Procházka, K. Sezima, F. X. Svoboda, R. Svobodová, J. Uher, J. Voborník, J. Vodák, R. Weiner).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hyšman Filip

1851 - 1922; učitel, autor dětské literatury.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1880 - 1922.

1. Rukopisy vlastní (poezie, divadelní hry, drama).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Baštařová a kol.: Filip Hyšman, Praha 2001, edice inv. č. 1109.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Rakovník.

Otevřít fond Hyšman Filip

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace