Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Kabát Marcel

1927; autor psychologické prózy.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů,1900 - 1999.

1. Doklady cizí (nakladatelské smlouvy nakladatelství Melantrich (J. Čep, J. Deml, J. Durych, J. John, M. Pujmanová).
2. Korespondence a) přijatá (V. Černý, J. Chalupecký); b) odeslaná; c) cizí (J. Kameník).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kabeláč Vojtěch

1931 - 2000; dramaturg.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1954 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Rýdlová: Vojtěch Kabeláč, Praha 2009, edice inv. č. 1269.

Otevřít fond Kabeláč Vojtěch

Kabelík Jan

1864 - 1928; středoškolský profesor, školní inspektor, literární historik, editor.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1840 - 1922.

1. Korespondence a) přijatá (F. Bílý, Č. Zíbrt); b) odeslaná; c) cizí ( M. Procházka: dopisy K. Borového, Jar. Pospíšila, F. V. Sasinka, A. V. Šembera: F. A. Braunerovi, D. Slobodovi, F. M. Klácelovi, A. Vaškovi).
2. Rukopisy vlastní (články, opisy korespondence A. V. Šembery a V. K. Šembery, bibliografie).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Přerově, Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace.

Kabeš Jaroslav

1896 - 1964; bankovní úředník, komunistický politik, novinář, překladatel z němčiny, editor a sběratel korespondence a rukopisů Ladislava Klímy.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1896 - 1964.

1. Doklady (Klíma L.)
2. Korespondence zejména Ladislava Klímy a) přijatá (Březina O., Kříž A., Srb M., Zlámal J.); b) odeslaná (Lososová K., Hellerová M., Klíma L., Pavel A., Kříž A., Srb M., opisy dopisů L. Klímy); cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (konvolut materiálů k životu a dílu Lad. Klímy); b) cizí (Klíma L., Bohler F., Srb M.).
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Boháčová: Jaroslav Kabeš, Praha 2016.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv, Státní okresní archiv Jičín.

Kabeš Petr

1941 - 2005; básník, publicista, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1941 - 2006.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Gruša, J. Jedlička, I. Jelínek, E. Juliš, J. Kořán, J. Seifert, Z. Urbánek, J. Zábrana aj.); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, pracovní materiály a poznámky); b) cizí (I. Diviš, L. Vaculík, V. Závada).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová: Petr Kabeš, Praha 2019.

Otevřít fond Kabeš Petr

Kabinet ex libris - archiv sbírky

1992 - 2019; sbírka vzniklá činností Oddělení uměleckých sbírek PNP v Praze. Sbírka katalogů, pozvánek, plakátů, korespondence, novinových článků a časopisů dokumentující tvorbu knižní grafiky domácích i zahraničních výtvarných autorů.

Sbírkový fond v rozsahu 128 kartonů a 1 kartonu většího tvaru, 1937 - 2019.

1. Výstavy autorů ex libris.
2. Klub přátel výtvarného umění.
3. Mezinárodní soutěž ex libris Pardubice.
4. Trienále českého ex libris Chrudim.
5. Mezinárodní kongres FISAE 199
6.
6. Pozvánky, plakáty, katalogy, pamětní knihy.
7. Tisky.
8. Výstřižky.
9. Fotografie.
10. Varia (CD, DVD).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kabinet Jaroslava Haška - archiv ústavu

Archiv ústavu v rozsahu 34 kartonů, 1900 - 1989.

1. Doklady spolkové.
2. Rukopisy spolkové a cizí
3. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace - kartotéka děl J. Haška.

Uspořádáno v 1. stupni evedence.

Kadlec Ignác

1856 - 1932; středoškolský profesor, filosof.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1879 - 1915.

1. Korespondence přijatá (J. Durdík, J. Neudert).

Uspořádáno abecedně.

Kadlec Josef

1912 - 2000; právník, básník, rozhlasový pracovník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů,1912 - 1996.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy vlastní (básně, próza, překlady).
3. Tisky.
4. Výstřižky (časopisy).
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kafka Alois

1908 - 1980; lékař, autor regionální literatury ze Sobotecka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1947 - 1966.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Alois Kafka, Praha 1994, edice inv. č. 596.

Otevřít fond Kafka Alois

Kafka Franz

1883 - 1924; pražský německy píšící prozaik židovského původu, úředník Dělnické úrazové pojišťovny v Praze.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1902 - 1983.

1. Doklady vlastní (osobní spisy z Dělnické úrazové pojišťovny, lékařská vysvědčení, úmrtní oznámení).
2. Korespondence odeslaná (rodičům, Julii Wohryzkové).
3. Tisky.
4. Dokumentace (fotokopie rodinné korespondence a jiných písemností).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Svatoš, D. Lábusová: Franz Kafka, Praha 1984 - 2009, edice inv. č. 398 (revize 2019; součástí inventáře jsou také soupisy archiválií uložených ve Státním oblastním archivu v Praze, Archivu hl. města Prahy a Archivu Univerzity Karlovy v Praze). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Otevřít fond Kafka Franz

Kainar Josef

1917 - 1971; básník, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 45 kartonů, 1936 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (I. Blatný, E. Kolár, J. Kolář, J. Skácel); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, studie, poznámky); b) cizí (J. Otčenášek, J. Voskovec).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (vlastní).
7. Varia (kresby, notové záznamy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Josef Kainar, Praha 1979, edice inv. č. 358 (v rozsahu 42 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Kainar Josef

Kainarová Pavla Františka

1909 - 1993; loutkářka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 - 1993.

1. Korespondence přijatá (K. Bochořák, L. Kundera, K. Trost, P. Trost ad.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kaizl Edmund Břetislav

1836 - 1900; právník, básník, prozaik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1827 - 1969.

1. Korespondence a) přijatá (fragment); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, cestopisy, odborné práce, překlady, deníky z let 1851 - 1900).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Edmund Břetislav Kaizl, Praha 2000, edice inv. č. 1095.

Otevřít fond Kaizl Edmund Břetislav

Kaizl Ladislav

1898 - 1957; lékař, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1935 - 1974.

1. Rukopisy cizí.
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Jakešová, E. Bílková ml.: Ladislav Kaizl, Praha 1998, edice inv. č. 845.

Otevřít fond Kaizl Ladislav

Kaláb Metod

1885 - 1963; ředitel Průmyslové tiskárny v Praze, typograf.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1908 - 1973.

1. Korespondence a) přijatá (E. Bass, Z. Braunerová, J. Deml, K. Dyrynk, P. Křička, M. Majerová, Z. Nejedlý, S. K. Neumann, A. Sova, K. Svolinský, F. X. Šalda, F. Táborský, O. Theer); b) rodinná (manželky Růženy Kalábové: M. Majerová, K. Svolinský); c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (F. Táborský).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč, M. Šrůtová, L. Vaculík: Metod Kaláb, Praha 1998, edice inv. č. 846.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Kaláb Method

Kálal Karel

1860 - 1930; ředitel škol, spisovatel, propagátor česko-slovenských styků.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1863 - 1997.

1. Korespondence a) přijatá (A. Bielek, A. Černý, F. Drtina, I. Hálek, J. Herben, A. Heyduk, A. Hlinka, A. Holub, F. Houdek, F. Hrnčíř, P. Országh-Hviezdoslav, A. Kmeť, F. Kupka, K. Leger, D. Makovický, T. G. Masaryk, L. Novomestský, F. Pastrnek, L. Podjavorinská, A. Pražák, L. V. Rízner, K. Salva, F. Sláma, J. Svítil-Karník, P. Šámal, V. Šrobár, R. Tyršová, K. Velemínský, J. Vlček, V. Vlček, Z. Winter); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, přednášky, poznámky, zápisníky); b) cizí (J. Kálal, M. Kálal, D. Makovický).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Boháčová, K. Bílek: Karel Kálal, Praha 1998, edice inv. č. 932.

Otevřít fond Kálal Karel

Kálalová-di Lotti Vlasta

1896 - 1971; lékařka, spisovatelka, neteř K. Kálala.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1923 - 1978.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (materiál k dílu Přes Bospor k Tigridu); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Pšeidová: Vlasta Kálalová-di Lotti, Praha 1995, edice inv. č. 597.

Otevřít fond Kálalová-di Lotti Vlasta

Kalandra Albert Jan

1826 - 1909; funkcionář českých krajanských spolků ve Vídni, básník, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1871 - 1907.

1. Korespondence cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie, články, překlady).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Albert Jan Kalandra, Praha 1999, edice inv. č. 964.

Otevřít fond Kalandra Albert Jan

Kalašová Klementina

1850 - 1889; operní pěvkyně, editorka korespondence rodiny Kalašových a Julia Zeyera.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1858 - 1907.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. V. Sládek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (notové záznamy, kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Marie a Klementina Kalašovy, Praha 1966, edice inv. č. 150.

Otevřít fond Kalašová Klementina a Marie

Kalašová Marie

1854 - 1937; esejistka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1858 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (J. Deml, J. Karásek ze Lvovic, J. Kvapil, M. Maeterlinck, A. Novák, T. Nováková, S. Podlipská, A. Pražák, G. Preissová, R. Rolland, J. V. Sládek, F. X. Šalda, O. Theer, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (přednášky, překlady, poznámky); b) cizí (zápisníky rodiny Kalašovy, J. V. Sládek).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (stuhy, kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Marie a Klementina Kalašovy, Praha 1966, edice inv. č. 150.

Kalbáč Václav

1835 - 1910; účetní Matice lidu, básník, překladatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1903 - 1910.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Václav Kalbáč, Praha 1999, edice inv. č. 907.

Otevřít fond Kalbáč Václav

Kalčík Rudolf

1923 - 1980, středoškolský profesor, redaktor, autor kriminálních románů a filmů.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1923 - 1980.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (básně, prózy, scénáře); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kalfus František

1862 - 1946; berní úředník, osvětový pracovník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1896 - 1946.

1. Korespondence přijatá (F. Kaván).
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – F. Baťha: František Kalfus, Praha 1972, edice inv. č. 813.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou.

Otevřít fond Kalfus František

Kalfus Radim

1920 - 1985; tajemník Jednoty bratrské v Praze, cestovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1940 - 1985.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (Z. Štěpánek).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Radim Kalfus, Praha 1995, edice inv. č. 598.

Otevřít fond Kalfus Radim

Kalina Antonín Pravoslav

1873 - 1955; redaktor, omladinář.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1906 - 1925.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy cizí (životopis A. P. Kaliny).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Antonín Pravoslav Kalina, Praha 1997, edice inv. č. 747.

Otevřít fond Kalina Antonín Pravoslav

Kalina Josef Jaroslav

1816 - 1847; básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1835 - 1916.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c)cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, zápisníky, poznámky, výpisky); b) cizí. 4) Tisky. 5) Výstřižky. 6) Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Macura: Josef Jaroslav Kalina, Praha 2000, edice inv. č. 1075.

Otevřít fond Kalina Josef Jaroslav

Kalina Vladimír

1927 - 1995; prozaik, scenárista.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1927 - 1995.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (povídky, pracovní materiály, scénáře); b) cizí (M. Hlaváč, E. Kulka, P. Nohart, N. Tomková-Laubeová, N. Vandurová, Z. V. Vlašimská).
4. Tisky (učební texty vysokých škol).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kalina z Jäthensteinu Matyáš

1772 - 1848; právník v Praze, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů,1780 - 1845.

1. Korespondence a) přijatá (V. Hanka, V. Krolmus, E. Schliková); b) cizí (J. V. Zlobický K. R. Ungarovi).
2. Rukopisy a) vlastní (články, výpisky, poznámky); b) cizí (J. Jeník z Bratřic, V. Krolmus, M. Millauer).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Matyáš Kalina z Jäthensteinu, Praha 1963, edice inv. č. 65.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Plzni.

Otevřít fond Kalina Matyáš z Jäthensteinu

Kalista Zdeněk

1900 - 1982; profesor československých dějin na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik, básník, dramatik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 152 kartonů, 1900 - 1982.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Biebl, F. Götz, H. Jelínek, S. Kadlec, A. M. Píša, J. Šusta, J. Wolker, Z. Wolkerová); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (Kruh českých spisovatelů, redakce neuskutečněného časopisu Tchechische Geisteswelt).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, přednášky, překlady, paměti); b) cizí (J. Fencl, J. Frejka, I. Gool, F. Götz, M. Jacob, F. Křelina, J. S. Machar, R. Medek, F. D. Merth, A. Ráž, část redakčního archivu časopisu Lumír).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Zdeněk Kalista, Praha 2001, edice inv. č. 999.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Mladoboleslavska.

Otevřít fond Kalista Zdeněk

Kalus Josef

1855 - 1934; učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1910 - 1936.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, drama).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Josef Kalus, Praha 1997, edice inv. č. 748.

Části archivního souboru v jiných institucích: Památník Petra Bezruče v Opavě a Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Slezské zemské muzeum v Opavě.

Otevřít fond Kalus Josef

Kamarýt Josef Vlastimil

1797 - 1833; katolický kněz, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1816 - 1856.

1. Korespondence a) přijatá (F. L. Čelakovský, J. V. Plánek, F. J. Vacek-Kamenický); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (výpisky a poznámky); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Kovařík: Josef Vlastimil Kamarýt, Praha 1996, edice inv. č. 593.

Otevřít fond Kamarýt Josef Vlastimil

Kameníček František

1856 - 1930; profesor rakouských dějin na České technice v Brně, historik, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1880 - 1939.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Moravský zemský archiv v Brně.

Kameník Jan (vl. jm. Ludmila Macešková)

1898 - 1974; výtvarnice, básnířka.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1898 - 1993.

1. Korespondence a) přijatá (B. Fučík, I. Diviš, V. Justl, L. Matoušová, V. Mertl, V. Vokolek); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, překlady - J. Cocteau, deníky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová: Jan Kameník, Praha 2009, edice inv. č. 1256 (v rozsahu 8 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Kameník Jan (vl.jm. Macešková Ludmila)

Kaminský Bohdan (vl. jm. Karel Bušek)

1859 - 1929; básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1893 - 1929.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, překlady); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Bohdan Kaminský, Praha 1987, edice inv. č. 420.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Českého ráje v Turnově.

Otevřít fond Kaminský Bohdan

Kampelík František Cyril

1805 - 1872; lékař, spisovatel, novinář.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1804 - 1985.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kollár, D. Lichard); b) odeslaná (J. Kollárovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, články); b) cizí (J. Kollár).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (stuhy z pohřebních věnců, vzorkovník léků).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Štěpánová: František Cyril Kampelík, Praha 1998, edice inv. č. 908.

Otevřít fond Kampelík František Cyril

Kamper Jaroslav

1871 - 1911; dramaturg Divadla na Vinohradech, novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1894 - 1911.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Dyk, A. Jirásek, J. Mauder, V. Mrštík, T. Nováková, A. Sova, J. Vlček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, drama, překlady); b) cizí (F. Lützow, J. Mahen).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Borotová: Jaroslav Kamper, Praha 1958, edice inv. č. 66 (v rozsahu 6 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Kamper Jaroslav

Kantůrek Jiří

1932 - 1998; publicista, televizní pracovník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1932 - 1998.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní. (scénáře, televizní proslovy ad.).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kantůrková Eva

1930; prozaička, filmová scenáristka, politická pracovnice.

Osobní fond v rozsahu 118 kartonů, 1950 - 2017.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kantůrek); b) odeslaná (J. Kantůrek).
3. Rukopisy a) vlastní (romány, povídky, divadelní hry, filmové a televizní scénáře); b) cizí (F. Kautman, R. Palouš, F. Pavlíček, J. Zvěřina aj.)
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Havlíková: Eva Kantůrková, Praha 1966, edice inv. č. 599 (v rozsahu 5 kartonů).

Otevřít fond Kantůrková Eva

Kaplický Václav

1895 - 1982; prozaik, publicista, nakladatelský redaktor.

Osobní fond v rozsahu 95 kartonů, 1900 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. Majerová, J. V. Pleva); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (romány, povídky, články, pracovní materiály, vzpomínky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Zámek Frýdlant, Státní okresní archiv Tábor, Husitské muzeum v Táboře.

Kapp Otto

1889 - 1982; technik, ekonom, odborný spisovatel, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1925 - 1981.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (K. Čapek, A. Pražák); b) odeslaná; c)cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, studie); b) cizí (V. Dyk, J. Vrchlický).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Pluhařová: Otto Kapp, Praha 2004, edice inv. č. 1199.

Otevřít fond Kapp Otto

Kapper Siegfried

1821 - 1879; lékař, česko-německý básník, prozaik, publicista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1840 - 1878.

1. Korespondence a) přijatá (A. Humboldt); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, poznámky); b) cizí.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Pípal: Siegfried Kapper, Praha 1991, edice inv. č. 800.

Otevřít fond Kapper Siegfried

Karafiát Jan

1846 - 1929; evangelický kněz, pedagog, autor náboženské a memoárové literatury.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1868 - 1996.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (povídka Broučci, poznámky, zápisníky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Jan Karafiát, Praha 1997, edice inv. č. 749.

Otevřít fond Karafiát Jan

Karásek Josef

1868 - 1916; historik slovanských literatur, novinář.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1855 - 1934.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Doležal-Pojezdný, J. Gebauer, J. Goll, J. Holeček, S. Hurban-Vajanský, M. Hýsek, V. Jagič, J. Jakubec, A. Jensen, K. Jireček, J. V. Klíma, L. Kuba, O. Kubín, F. Menčík, bří Mrštíkové, A. Muka, M. Murko, A. Novák, F. Pastrnek, J. Pelcl, J. Polívka, D. Prohaska, F. S. Procházka, J. Z. Raušar, A. Rezek, P. Selver, A. Truhlář, J. Voborník, Č. Zíbrt); b) odeslaná; c) rodinná (manželky Melanie Karáskové: J. Doležal-Pojezdný, M. Hýsek, J. Kabelík, L. Kuba, D. Prohaska); c) cizí (K. J. Erben).
3. Rukopisy a) vlastní (lístkový rejstřík korespondence K. J. Erbena, výpisky, poznámky); b) cizí.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Barešová: Josef Karásek, Praha 1995, edice inv. č. 600.

Otevřít fond Karásek Josef

Karásek ze Lvovic Jiří (vl. jm. Josef Karásek)

1871 - 1951; poštovní úředník, redaktor, básník, prozaik, dramatik, překladatel, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1890 - 1956.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, články, próza, autografy).
3. Tisky.
4. Výstřižky (o J. Karáskovi a Karáskově galerii).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Karáskova galerie - archiv sbírky

15. - 20. stol.; archivní soubor korespondence a rukopisů vzniklý sbírkotvornou činností básníka Jiřího Karáska ze Lvovic.

Sbírka v rozsahu 544 kartonů, 15. stol. - 1968.

1. Doklady (knihy výpůjček, pokladní knihy, podací protokoly, knihy přírůstků).
2. Korespondence a) úřední; b) listiny a písemnosti z patnáctého - osmnáctého stol. a autografy kulturních osobností činných v devatenáctém a 1. pol. dvacátého stol.: J. Arbes, K. Balmont, J. Barbey ďAurevilly, A. Barret, P. Bezruč, F. Bílek, E. A. Bourdelle, Z. Braunerová, W. Bunikiewicz, P. Claudel, A. Daudet, J. L. David. R. Dehmel, I. P. Dějev, E. Delacroix, J. Deml, E. Destinnová, T. Dubrovská-Koseová, A. Dumas, V. Dyk, J. Fanta, J. B. Foerster, P. Fort, bří Goncourtové, V. Hálek, V. Hanka, K. Havlíček Borovský, I. Herrmann, K. Hlaváček, W. Hofman, J. Hora, V. Hugo, A. Chittussi, H. Ibsen, J. A. D. Ingres, R. Jesenská, J. Karásek ze Lvovic, B. Knoesl, F. Kobliha, J. Konůpek, J. Kopta, B. Krawc, O. Kubín, J. Laichter, J. Mach, S. Mallarmé, A. Marek, L. Marold, C. Mauclair, D. S. Merežkovskij, P. Merimée, K. Michaelisová, F. Mistral, C. Monet, A. Někrasov, J. Neruda, J. Opolský, F. Palacký, J. Palivec, A. Procházka, S. Przybyszewski, J. E. Purkyně, O. Redon, H. de Régnier, W. S. Reymont, A. Rodin, R. Rolland, Ch.-A. Sainte-Beuve, G. B. Shaw, J. J. Stankovský, F. Stiebitz, A. Strindberg, F. X. Šalda, J. K. Šlejhar, O. Štorch-Marien, J. Štursa, M. Švabinský, H.-A. Taine, K. Teige, L. Tieck, J. K. Tyl, J. Wolker, S. Wyspianski, W. B. Yeats).
3. Rukopisy (k činnosti Karáskovy galerie i sbírka).
4. Tisky (drobné tisky, exlibris, PF, příležitostné tisky, kramářské písně).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Korespondence a rukopisy zpracovány ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Karáskova galerie, sbírka

Části archivního souboru v jiných institucích: Výstřižkový archiv LA.

Otevřít fond Karáskova galerie

Karasová Jiřina

1898 - 1943; knihovnice Národního muzea v Praze, překladatelka, propagátorka styků česko-jihoslovanských.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1885 - 1942.

1. Korespondence a) přijatá (K. Christov, D. Raisová); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (divadelní hra, zápisníky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jiřina Karasová, Praha 1995, edice inv. č. 601.

Otevřít fond Karasová Jiřina

Karen Jiří (vl. jm. Ladislav Podmele)

1920 - 2000; středoškolský profesor, autor učebnic a básnických sbírek.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1920 - 2000.

1. Korespondence přijatá (F. Lazecký, j. Šotola, J. Zahradníček).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, paměti); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Litomyšli.

Karfík Vladimír

1931; literární kritik a historik, editor, šéfredaktor Literárních novin.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1970 - 1990.

1. Korespondence cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí; (soubor samizdatovýck fejetonů - L. Dobrovský, J. Hutka, E. Kantůrková, B. Komárková, P. Kohout, S. Machonin, Z. Pochop, P. Pithart, J. Trefulka, J. Gruša, O. Vaculík) a prohlášení Charty 7
7.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kasalický Jan

1894 - 1965; brigádní generál v Praze, vlastivědný pracovník a historik vojenství.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1894-1966.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Horák, J. V. Kučera); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (vlastivědné, vojensko-historické a turistické práce, výpisky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – T. Hylmar: Jan Kasalický, Praha 2000, edice inv. č. 1040.

Otevřít fond Kasalický Jan

Kästnerová Božena

1887 - 1965; kulturní pracovnice v Litomyšli.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1913 - 1962.

1. Korespondence přijatá (P. Bezruč).
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Kašpar Adolf

1877 - 1934; malíř, ilustrátor.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1857 - 1972.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (H. Boettinger, A. Jirásek, D. Jurkovič, J. Mařatka, F. Páta, K. V. Rais, H. Schwaiger, F. Strejček, E. S. Vráz, A. Wenig, Z. Winter); b) odeslaná; c) rodinná (J. Kašparové-Řepkové - manželky, J. Horníkové-Kašparové - dcery); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (zápisník); b) cizí (o A. Kašparovi).
4. Tisky (pohlednice, reprodukce kreseb a ilustrací A. Kašpara).
5. Výstřižky.
6. Fotografie (cestopisné a národopisné fotografie A. Kašpara).
7. Varia (2 filmové kotouče).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Kašpar Alois

1843 - 1913; kurátor a knihovník Náprstkova muzea v Praze, profesor v Petrohradě a Simferopoli, filolog, archeolog, přítel J. Zeyera.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1862 - 1900.

1. Korespondence a) přijatá (J. Zeyer); b) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (překlady, poznámky, výpisky, zápisy z přednášek).
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Breň: Alois Kašpar, Praha 1998, edice inv. č. 859.

Otevřít fond Kašpar Alois

Kašpar František

1879 - 1959; básník.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1900 - 2004.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková : František Kašpar, Praha 2016.

Katz Leopold

1854 - 1927; zemský advokát v Praze, příznivec umění.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1848 - 1933.

1. Korespondence a) přijatá (V. Hynais, A. Jirásek, K. May, F. Ohmann); b) rodinná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (školní sešit); b) cizí (J. Schikaneder).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Leopold Katz, Praha 1979, edice inv. č. 359.

Otevřít fond Katz Leopold

Kautman František

1927 - 2016; literární historik a kritik, estetik, prozaik, básník a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 86 kartonů, 1927 - 2014.

1. Doklady a) osobní ; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, K. Biebl, G. Janouch, J. Hořec, K. Konrád, M. Kubišová, M. Majerová, Z. Nejedlý, V. Nezval, I. Olbracht, A. Pražák, V. Řezáč, J. Škvorecký, Z. Urbánek) ; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (diáře, studie, výpisky a pracovní materiály - F. M. Dostojevskij, E. Hostovský, F. Kafka, T. G. Masaryk, S. K. Neumann, F. X. Šalda); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kaván František

1866 - 1941; malíř, básník.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1866 - 1958.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (P. Kavánové - manželce, J. Neudörflovi); c) cizí (S. Klírovi).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (portréty, reprodukce obrazů).
7. Dokumentace (opisy korespondence a literárního díla F. Kavána, pořízené S. Klírem).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Chalupa: František Kaván, Praha 1986, edice inv. č. 421.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze, Krkonošské muzeum Jilemnice.

Otevřít fond Kaván František

Keblová Marie (pseud. Starohradská)

1882 - 1959; lidová básnířka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1896 - 1952.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (K. K. Chvalovský, F. K. Zeman).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, pohádky); b) cizí (opisy básní M. Keblové).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Horáčková: Marie Keblová, Praha 1976, edice inv. č. 298.

Otevřít fond Keblová Marie

Kepl Rudolf

1876 - 1958, novinář, diplomat, pařížský dopisovatel Národních listů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1902 - 1957.

1. Korespondence a) vlastní (E.Beneš, J. Čapek, J. Kvapil, B. Martinů, R. Weiner); b) cizí (Š. Ouzký).
2. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Rudolf Kepl, Praha 1999, edice inv. č. 988.

Otevřít fond Kepl Rudolf

Kettner Jindřich

1848 - 1928; revident panství hraběte Buquoye, propagátor těsnopisu.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1886 - 1909.

1. Korespondence přijatá (Jindřich Kettner - syn).

Uspořádáno abecedně.

Khás Ladislav

1905 - 1976; novinář, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1905 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (E. Bass).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Plzni.

Kheil Karel Petr

1843 - 1908; ředitel obchodní školy, docent na České vysoké škole technické v Praze, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1832 - 1927.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí (Z. Havlíčková).
2. Korespondence a) přijatá (Z. Havlíčková, J. Vrchlický); b) odeslaná (Z. Havlíčkové); c) rodinná; d) cizí (Z. Havlíačková).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (poznámky Z. Havlíčkové).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Půlpánová: Karel Petr Kheil, Praha 2002, edice inv. č. 1144.

Otevřít fond Kheil Karel Petr

Khol František

1877 - 1930; knihovník Národního muzea v Praze, dramaturg Národního divadla v Praze.

Osobní fond a části spolkových archivů v rozsahu 33 kartonů, 1871 - 1930.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (bří Čapkové, V. Dyk, O. Fischer, K. H. Hilar, H. Jelínek, F. Kafka, F. Langer, S. Lom-Mojžíš, J. Mahen, K. Mašek, V. Mrštík, A. Novák, A. Sova, R. Svobodová, A. M. Tilschová, J. Vlček, V. Vojtíšek, R. Weiner, F. Werfel); b) odeslaná; c) rodinná (Bohumile Kholové-Touškové - manželce) d) cizí (fragmenty korespondence divadelní agentury Centrum a české pobočky PEN klubu: bří Čapkové, J. Galsworthy).
3. Rukopisy vlastní (divadelní hry, články).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Část fondu (v rozsahu 19 kartonů korespondence) uspořádána abecedně, zbytek fondu v rozsahu 14 kartonů neuspořádán.

Kholová-Toušlová Bohumila

1894 -1954; manželka Khola Františka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1894 - 1954.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kinský Karel

1901 - 1969; malíř a grafik, vlastivědný pracovník v Turnově.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1861 - 1968.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (články, bibliografie, pracovní materiály); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Havlůjová, D. Kelnerová: Karel Kinský, Praha 1995, edice inv. č. 602.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Českého ráje v Turnově.

Otevřít fond Kinský Karel

Kirkor Adam Honory

1818 - 1886; polský archeolog a publicista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1850 - 1872.

1. Korespondence přijatá.
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Adam Honory Kinkor, Praha 1965, edice inv. č. 151.

Otevřít fond Kinkor Adam Honory

Kirschner Zdeněk

1928; historik literatury a fotografie, překladatel z angličtiny, publicista.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1928 - 2005.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (Disciplinární komise FF UK, J. Hlaváčová, J. Chalupecký, J. Jedlička, J. Klusák, A. Kopecky, J. Kopecky, V. C. Kosina, J. a Č. Pavelkovi, V. Prokop, J. Schulzová-Prokopová, P. Smetáček, V. Sokol, J. Zábrana, J. Žantovský aj).
3. Rukopisy vlastní (pracovní materiály, texty, přednášky, proslovy, studie).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kisch Bedřich

1894 - 1968; chirurg, bratr E. E. Kische.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1870 - 1968.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (Kischovi); b) odeslaná (Kischové); c) cizí (M. Brod, O. Fischer, E. E. Kisch, R. Musil).
3. Fotografie (vlastní, rodinné, přátel a míst).

Fond je zpracováván.

Kisch Egon Erwin

1885 - 1948; novinář, reportér, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 131 kartonů, 1875 - 1968.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (P. Kisch, A. Laurin, H. Mann, G. Včelička, A. Zweig); b) odeslaná (A. Döblin, K. Gottwald, P. Kisch, A. Macek, U. Sinclair, A. Zweig); c) rodinná (Gisely Kischové); d) cizí (E. Caldwell, L. Feuchtwanger, V. Pozner, U. Sinclair).
3. Rukopisy a) vlastní (zejména reportáže); b) cizí.
4. Tisky (časopisy z doby emigrace s příspěvky E. E. Kische).
5. Výstřižky (vlastní práce, recenze, jubilea, nekrology).
6. Fotografie (vlastní, rodinné, přátel, míst).

Zpracováno ve 2. stupni evidence – J. Poláček: E. E. Kisch, Praha 1999, edice inv. č. 1011.

Otevřít fond Kisch Egon Ervín

Klácel František Matouš

1808 - 1882; člen řádu augustiniánů, filosof, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1827 - 1908.

1. Korespondence přijatá (A. V. Šembera).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady); b) cizí (životopis F. M. Klácela).
3. Tisky.
4. Dokumentace (fotokopie korespondence).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: František Matouš Klácel, Praha 1995, edice inv. č. 603.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur a Moravský zemský archiv v Brně.

Otevřít fond Klácel František Matouš

Kladiva Jaroslav

1919 - 1987; literární a divadelní kritik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1996.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (studie o E. F. Burianovi).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Klánský Mojmír

1921 - 1983; spisovatel, novinář, rozhlasový redaktor.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1921 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy vlastní (próza, pracovní materiály).
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Klášterský Antonín

1866 - 1938; odborový přednosta zemského správního výboru v Praze, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 76 kartonů, 1894 - 1938.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Adler, J. Š. Baar, J. Borecký, S. Čech, A. Černý, E. Hácha, F. Herites, I. Herrmann, A. Heyduk, M. Hýsek, A. Jirásek, E. Krásnohorská, J. Kvapil, J. S. Machar, A. Novák, F. S. Procházka, K. V. Rais, J. V. Sládek, J. Svítil, M. A. Šimáček, J. Vrba, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná (Antonie Klášterské - manželky, Ivana Klášterského - syna); d) cizí (K. D. Balmont J. S. Macharovi, J. Vrchlický K. Bezdíčkové).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, články, pracovní materiály, zápisníky); b) cizí (K. Sabina, J. Vrchlický, I. Klášterský - bibliografie a kartotéka díla A. Klášterského).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Část fondu (v rozsahu 54 kartonů) zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, dodatek uspořádán v 1. stupni evidence.

Klebelsberg František Josef

1774 - 1857; prezident dvorské komory, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1800 - 1857.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (kartotéka sbírky mincí a knih).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Klecandová Anna (pseud. Aťa Martenová)

1892 - 1974; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1946 - 1974.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Anna Klecandová-Martenová, Praha 1999, edice inv. č. 989.

Otevřít fond Klecandová-Martenová Anna

Kleiner Kamil

1892 - 1954; vedoucí pracovník ředitelství Škodových závodů, publicista.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1938 - 1948.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (k židovské otázce).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Kleinschnitzová Flora

1891 - 1946; docentka literární historie na Univerzitě Karlově v Praze, publicistka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1893 - 1941.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, přednášky, překlady, poznámky, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Flora Kleinschnitzová, Praha 1997, edice inv. č. 740.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní knihovny.

Otevřít fond Kleinschnitzová Flora

Klejzar Josef Tadeáš

1820 - 1882; člen řádu premonstrátů v Želivě, od r. 1848 evangelický kněz, odborný spisovatel, přítel K. Havlíčka Borovského.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1840 - 1899.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy vlastní (pedagogické práce).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: Josef Tadeáš Klejzar, Praha 1999, edice inv. č. 990.

Otevřít fond Klejzar Josef Tadeáš

Klement František (pseud. Quido Mansvet)

1851 - 1933; cestovatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1891 - 1908.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (próza).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Makovcová: František Klement, Praha 1995, edice inv. č. 604.

Otevřít fond Klement František

Kles Petr (vl. jm. Vilém Vordren)

1869 - 1916; právník, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1870 - 1969.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá (J. V. Sládek).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Petr Kles, Praha 1980, edice inv. č. 374.

Otevřít fond Kles Petr

Klicpera Eduard

1879 - 1942; středoškolský profesor v Rakovníku, sokolský funkcionář.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1900 - 1941.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a)vlastní (deníky, články); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Eduard Klicpera, Praha 2001, edice inv. č. 1116.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Archiv tělesné výchovy a sportu.

Otevřít fond Klicpera Eduard

Klicpera Ivan

1845 - 1881; právník, spisovatel, syn V. K. Klicpery.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1847 - 1878.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (próza, zápisy univerzitních přednášek).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Ivan Klicpera, Praha 1966, edice inv. č. 152.

Otevřít fond Klicpera Ivan

Klicpera Václav Kliment

1792 - 1859; středoškolský profesor, ředitel gymnázia v Praze, spisovatel, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1810 - 1952.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (Š. Hněvkovský, F. Turinský); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, výpisky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Dokumentace (reprodukce z expozic V. K. Klicpery).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Václav Kliment Klicpera, Praha 1966, edice inv. č. 153 ( v rozsahu 3 kartonů). Dodatky v rozsahu 4 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Klicpera Václav Kliment

Klička Benjamin (vl. jm. Benjamin Frágner)

1897 - 1943; lékař, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1918 - 1941.

1. Korespondence a) přijatá (F. X. Šalda); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, romány, projevy); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Benjamin Klička, Praha 1962, edice inv. č. 67.

Otevřít fond Klička Benjamin

Klika Břetislav Maria - nakladatelský archiv

1884 - 1958; nakladatel, později pracovník Družstevní práce v Praze.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy B. M. Klika - Zátiší knihy, srdce i ducha (zal. 1917) v rozsahu 92 kartonů, 1896 - 1958.

1. Doklady a) vlastní; b) z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence a) přijatá (J. Bartoš, bří Čapkové, J. Čep, V. Hofman, A. Novák, V. Rada, F. Šrámek); b) rodinná; c) nakladatelská (přijatá, odeslaná).
3. Rukopisy a) vlastní (články, deníky, výpisky); b) cizí (K. Čapek, J. Deml, P. Eisner, O. Fischer, V. Holan, J. Chaloupka, J. Jenčík, J. Křička, J. Lada, J. Mahen, J. Seifert, F. Šrámek, F. Tichý, V. Tille).
4. Tisky (nakladatelské seznamy knih, aukční katalogy, časopisy).
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Klíma Jaromír

1876 - 1954; úředník zemského výboru, publicista.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1896 - 1936.

1. Doklady vlastní (ze spolkové a veřejné činnosti).
2. Rukopisy vlastní (články a projevy, biografické seznamy).
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Klíma Jiří Václav

1874 - 1948; docent pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1841 - 1947.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Albert, F. Bílý, J. U. Jarník, J. John, O. Kádner, L. Syllaba); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, přednášky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jiří Václav Klíma, Praha 1976, edice inv. č. 312.

Otevřít fond Klíma Jiří Václav

Klíma Ladislav

1878 - 1928; filosof, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1878 - 1999.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (F. Böhler,A. Fiedler, E. Frynta, E. Chalupný, B. Janda, J. Kodíček); b) odeslaná (F. Drtikolovi, A. Fiedlerovi).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie; próza - Český román, Lidská tragedie a Boží komedie, Matěj Poctivý, Slavná Nemesis, Utrpení knížete Sternenhocha, "Velký román", knižně nepublikované články, aforismy, opisy, deníky, pracovní materiály); b) cizí (F. Böhler, V Gardavský, K. Lososová, D. Součeky).
4. Tisky (fragment vlastní knihovny).
5. Výstřižky (o L. Klímovi).
6. Fotografie.
7. Dokumenrace (k uvedení hry Boj o vše ve Washingtonu 1999).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Čiháková: Ladislav Klíma, Praha 2000, edice inv. č. 1054.

Otevřít fond Klíma Ladislav

Kliment Alexandr

1929 - 2017; spisovatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1929 - 2012.

1. Doklady (Kruh nezávislých spisovatelů, Charta 77, smlouvy).
2. Korespondence a) přijatá (L. Dvořák, L. Fuks, J. Gruša, V. Havel, I. Klíma, J. Šimsa); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (prózy, scénáře, články, recenze, fejetony, povídky, pohádky, pracovní materiály); b) cizí (J. Šimsa, samizdaty).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Klivar Miroslav

1932 - 2014; teoretik a historik umění, výtvarník, publikace také v oborech ergoterapie, arteterapie a psychoterapie.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1932 - 2008.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (sbírky básní).
3.Tisky a výstřižky (katalog k výstavní činnosti a publicity, plakáty, letáky).
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kloboučník Jan

1919 - 1974; nakladatel, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1900 - 1976.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace.

Neuspořádáno.

Klobouk Jiří

1933; autor rozhlasových a televizních her, románů a povídek, kameraman, jazzový pianista, žijící od roku 1968 v Kanadě.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů 1933 - 2013.

1. Doklady.
2. Korespondende.
3. Rukopisy vlastní (rozhlasové a divadelní hry, filmové scénáře, náměty, povídky ad.).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Klofáč Václav Jaroslav

1868 - 1942; novinář a politik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1899 - 1930.

1. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, K. Čapek, A. Jirásek, L. Kuba, J. Kvapil); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Klostermann Karel

1848 - 1923; středoškolský profesor, redaktor, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1895 - 1923.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (povídky, román).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Karel Klostermann, Praha 1965, edice inv. č. 154. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Šumavy v Sušici a Státní oblastní archiv v Plzni.

Otevřít fond Klostermann Karel

Klub esperantistů v Praze - spolkový archiv

1902 - 1944; od r. 1904 Esperantista klubo en Prago, první předseda Eduard Weinfurter, nakladatel a knihkupec.

Sbírka rukopisů a dokladů esperantského hnutí v rozsahu 8 kartonů, 1907 - 1937.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy (referáty, studie, zápisky).
4. Tisky (noviny, časopisy, učebnice, propagační tisky v esperantu).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Šimáňová: Klub esperantistů, Praha 1998, edice inv. č. 860.

Otevřít fond Klub esperantistů

Klub osvobozeného samizdatu (KOS) - nakladatelský archiv

1989 - 1996; fond nakladatelství navazujícího na samizdat.

Spolkový archiv v rozsahu 5 kartonů, 1989 - 1996.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy (lektorské posudky, rukopisy jednotlivých autorů).
4. Tisky (knihy vydané KOS).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Klub polski w Pradze - spolkový archiv

1887 - 1940; krajanský spolek v Praze.

Část spolkového archivu v rozsahu 1 kartonu, 1923 - 1939.

1. Doklady vlastní (spolkové knihy).
2. Korespondence a) přijatá (hlavně ke spolkovým jubileím); b) odeslaná (kopie).
3. Tisky (statut klubu, pozvánky, brožurky).
4. Výstřižky (o činnosti klubu).
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Klunnyj Petro

1874 - 1953; profesor na univerzitě v Paříži, ukrajinský kulturní pracovník.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1922 - 1938.

1. Doklady cizí (o činnosti ukrajinských odborných společností, např. Ukrajinští právníci).
2. Korespondence přijatá.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Klvaňa Josef

1857 - 1919; středoškolský profesor, přírodopisec, národopisec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1757 - 1928.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Heyduk, J. I. Holuby, J. S. Machar, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (vzpomínky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Josef Klvaňa, Praha 1993, edice inv. č. 497.

Části archivního souboru v jiných institucích: Moravské zemské muzeum v Brně, Státní okresní archiv v Uherském Hradišti.

Otevřít fond Klvaňa Josef

KMEN - klub moderních nakladatelů - sdružený archiv

1926 – 1948; volné sdružení nakladatelských firem, soukromých vydavatelů a knihkupců.

Spolkový archiv v rozsahu 7 kartonů, 1926 - 1949.

1. Doklady (stanovy, zápisy ze schůzí).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Knajsl Matěj

1805 - 1890; středoškolský profesor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1805 - 1882.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, články); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Matěj Knajsl, Praha 1961, edice inv. č. 68 (revize 2003).

Otevřít fond Knajsl Matěj

Knap Josef

1900 - 1973; přednosta divadelního oddělení Národního muzea v Praze, spisovatel, divadelní a literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 55 kartonů, 1865 - 1997.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Branald, J. Čarek, Z. Kalista, J. Knob, J. Kostohryz, F. Křelina, V. Prokůpek, V. Renč, J. V. Sedlák, J. Seifert, F. X. Šalda, F. Šrámek, J. Wolker, J. Zahradníček); b) odeslaná (manželce); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, studie, články, přednášky, recenze, vzpomínky, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Knap, Praha 1997, edice inv. č. 785 (v rozsahu 51 kartonů). Dodatky v rozsahu 4 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Knap Josef

Knapp Mamert

1837 - 1896; nakladatel a knihkupec v Praze-Karlíně.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy M. Knapp (zal. 1897) v rozsahu 1 kartonu, 1853 - 1934.

1. Doklady a) vlastní; b) fragment právních dokladů z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, I. L. Kober, K. Sabina); b) rodinná (Václava Knappa - syna); c) cizí (G. Mahler, J. K. Tyl).
3. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Mamert Knapp, Praha 1979, edice inv. č. 362.

Otevřít fond Knapp Mamert

Kneidl František

1855 - 1928; ředitel škol, autor publikace z oboru numismatiky.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1881 - 1925.

1. Korespondence a) přijatá (A. Jirásek, J. Kořenský, J. Otto, K. V. Rais, P. Šámal, F. A. Urbánek); b) odeslaná (J. Čelakovskému); c) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kneidl Pravoslav

1927 - 2003; odborný pracovník PNP, historik knižní kultury.

Osobní fond v rozsahu 55 kartonů, 1950 - 1996.

1. Korespondence a) přijatá (F. Čáda, F. Černý, V. Černý, A. Irmann, J. Johanides, A. Kovanda, F. Muzika, A. Sáňka); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (scénáře výstav); b) cizí (sborník Strahovská knihovna).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Knížák Milan

1940; profesor na Akademii výtvarných umění v Praze, ředitel Národní galerie v Praze, tvůrce happeningů, zakladatel skupiny Aktuál.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1962 - 1969.

1. Rukopisy vlastní (knihy akcí Aktuálu).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Knížek Antonín

1890 - 1974; učitel, vlastivědný pracovník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1910 - 1974.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, vlastivědné práce z Jičínska, deníky, výpisky); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Škodová: Antonín Knížek, Praha 1985, edice inv. č. 405.

Otevřít fond Knížek Antonín

Knob Jan

1904 - 1977; ředitel Muzea Českého ráje v Turnově, odborný učitel a spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1878 - 1977.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Ježek, J. Knap, F. Křelina, F. Lesař, V. Rada); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, studie, články, přednášky); b) cizí (J. Ježek, Z. Kalista, J. Knap, F. Křelina, B. Slavík).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Štěpánková: Jan Knob, Praha 1980, edice inv. č. 367.

Otevřít fond Knob Jan

Knobloch Prokop

1800 - 1880; učitel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1845 - 1999.

1. Rukopisy vlastní (učebnice počtů, zpěvník).
2. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Prokop Knobloch, Praha 2000, edice inv. č. 1079.

Otevřít fond Knobloch Prokop

Knoesl Bohuslav

1873 - 1958; poštovní úředník, editor, básník.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1896 - 1958.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Borecký, V. Dyk, H. Jelínek, Z. Kalista, J. Karásek ze Lvovic, J. Kvapil, A. M. Lauermannová, A. Novák, S.F. Svoboda, M. Švabinský, O. Theer, B. Wellek, J. Zeyer, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, projevy, paměti, zápisy univerzitních přednášek); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Jarůšek: Bohuslav Knoesl, Praha 2004. edice inv. č. 1181.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Otevřít fond Knoesl Bohuslav

Knoflíček Jan

? - ?, sběratel.

Sbírka v rozsahu 3 kartonů, 1914 - 1946.

1. Sbírka historických dokumentů (rukopisy cizí, tisky a výstřižky - B. Smetana, František Ferdinand d´Este,
2. světová válka, rok 1848, rkp. sborníky písní, cechovní listiny z 1
8. stol.).

Neuspořádáno.

Knopp František

1946 - 2014; divadelní teoretik a historik, pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1946 - 2014.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Knytl Jaroslav

1891 - 1970; úředník Agrární banky, jednatel Společnosti V. Dyka, bibliofil.

Osobní fond a část spolkového archivu společnosti V. Dyka v rozsahu 12 kartonů, 1910 - 1970.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (bibliografie díla V. Dyka).
3. Tisky.
4. Fragment spolkového archivu Společnosti V. Dyka.

Neuspořádáno.

Kober Ignác Leopold

1825 - 1866; nakladatel a knihkupec v Táboře, později v Praze.

Osobní fond a fond nakladatelství Kober-Salač v rozsahu 15 kartonů, 1845 - 1882.

1. Doklady a) vlastní; b) právní a účetní z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence přijatá (J. E. Purkyně, J. K. Tyl).
3. Rukopisy vlastní (I. L. Kober).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Ignác Leopold Kober, Praha 1971, edice inv. č. 234 ( v rozsahu 1 kartonu). Dodatky v rozsahu 14 kartonů neuspořádány.

Otevřít fond Kober Ignác Leopold

Kobliha František

1877 - 1962; malíř, grafik, ilustrátor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1901 - 1974.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková, A. Volencová: František Kobliha, Praha 1997, edice inv. č. 750.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Kobliha František

Kobliska Alois

1815 - 1882; středoškolský profesor, vychovatel, odborný spisovatel, přítel K. Havlíčka Borovského.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1820 - 1920.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (rodina Kozlova v Rusku, V. Zelený); b) odeslaná; c) rodinná (M. Kobliskové-Dobřanské - manželky; V. Dobřanského - tchána; Vladimíra Koblisky - syna).
3. Rukopisy a) vlastní (životopis, zápisníky).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Kocián Josef

1924 - 1970; literární historik.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1954 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (S. Kociánová)
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, překlady, studie, deníky, pracovní materiály týkající se J. Ortena, surrealismu aj.); b) cizí (K. Sidon, I. Sviták, A.Šabatková).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L.Šolcová: Josef Kocián, Praha 2003, edice inv. č. 1185.

Otevřít fond Kocián Josef

Kociánová Soňa

1930 - 1970; učitelka, básnířka.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1931- 1977.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, deníky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Soňa Kociánová, Praha 2003, edice inv. č. 605 (revize 2002).

Otevřít fond Kociánová Soňa

Kocourek Vítězslav

1920 - 1995; básník, prozaik, překladatel a nakladatelský pracovník.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1934 - 1994.

1. Doklady.
2. Korespondence a) vlastní přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Merthová: Vítězslav Kocourek, Praha 2017.

Otevřít fond Kocourek Vítězslav

Kočí Bedřich - nakladatelský archiv

1869 - 1955; nakladatel v Plzni, později v Praze.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy B. Kočí (zal. r. 1893) v rozsahu 88 kartonů, 1880 - 1955.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) právní a účetní z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence a) přijatá (vlastní i nakladatelská); b) odeslaná (manželce Marii); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (okultistické, zápisníky); b) cizí (naučný slovník); c) z činnosti nakladatelství.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Část fondu v rozsahu 10 kartonů (korespondence) zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, zbytek fondu neuspořádán.

Kočí Stanislav

1887 - 1948; nakladatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1815 - 1946.

1. Korespondence a) přijatá (J. Mahen); b) odeslaná; c) cizí (F. Halase, J. Johna).
2. Rukopisy cizí (F. Halas).
3. Tisky a výstřižky (cirkuláře, vyhlášky, výstřižky z krajanského tisku).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Stanislav Kočí, Praha 1995, edice inv. č. 606.

Otevřít fond Kočí Stanislav

Kočová Zuzana

1922 - 1988; herečka, spisovatelka, dramaturgyně, manželka E. F. Buriana.

Osobní fond a fond divadla Maringotka v rozsahu 35 kartonů (1922 - 1988), 26 kartonů bylo vráceno synovi Janu Burianovi.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (divadlo Maringotka).
2. Korespondence cizí (divadla Maringotka).
3. Rukopisy vlastní (scénáře, próza, pracovní materiály).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kodejš Milan

1933; restaurátor, grafik, v letech 1958 - 1980 výtvarník v Památníku národního písemnictví.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1953 - 2017.

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
2. Výtvarná díla vlastní.
3. Fotografie a plakáty výstavních projektů.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kodym Filip Stanislav

1811 - 1884; lékař, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1829 - 1907.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Podlipský); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (V. Kodyma - otce).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - N. Macurová: Filip Stanislav Kodym, Praha 1997, edice inv. č. 751.

Otevřít fond Kodym Filip Stanislav

Koenigsmark Josef

1916 - 1993; básník, spisovatel, dramaturg, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1916 - 1993.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (Koordinační výbor kulturní fronty Plzeň).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (dramatizace, překlady, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kohout Alois Bohumil

1897 - 1977; nakladatelský redaktor a spisovatel.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy SFINX v rozsahu 3 kartonů, 1925 - 1952.

1. Korespondence přijatá (K. Biebl, M. Brod, J. Hora, E. Hostovský, J. Maria, B. Mathesius, J. Mukařovský, V. Nezval, I. Olbracht, J. Štyrský, K. Teige, E. Vachek, V. Vančura).
2. Rukopisy cizí (V. Černý, F. Halas, A. Hoffmeister, J. Hora, J. Maria, I. Olbracht, A. M. Píša, Ph. Soupault, K. Teige, B. Václavek, J. Voskovec, J. Werich).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hejtmánková a kol.: Alois Bohumil Kohout, Praha 2003, edice inv. č. 1171.

Otevřít fond Kohout Alois Bohumil

Kohout František

? - 1921; úředník, lexikograf.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1890 - 1921.

1. Rukopisy vlastní (Slovník cizích slov, mluvnice, opisy přednášek J. Gebauera).

Neuspořádáno.

Kohout Josef Baltazar

1803 - 1865; magistrátní úředník a soudce v Hradci Králové.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů,1803 - 1865.

1. Rukopisy vlastní (přípravný materiál pro právnický slovník).

Neuspořádáno.

Kojecká Marie

1904 - 1976; překladatelka z rumunštiny, novinářka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1930 - 1957.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (rumunští spisovatelé).
3. Rukopisy vlastní (překlady, bibliografie).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Kolár Jaroslav

1929 - 2013; literární historik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 49 kartonů, 1929 - 1997.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bogatyrev, J. Daňhelka, A. Gurevič, J. Hrabák, M. Kopecký, E. Petrů, O. Sus, M. Šváb); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (studie, články, pracovní materiály); b) cizí (pracovní materiály R. Urbánka).
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kolár Josef Jiří

1812 - 1896; herec, režisér činohry Prozatímního divadla v Praze, dramatik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1830 - 1896.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, divadelní hry, články, povídky, výpisky z četby).
4. Tisky.

Korespondence a část rukopisů zpracovány ve 2. stupni evidence bez inventáře. Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Kolář Jan Nepomuk

1885 - 1961; ředitel školy, hudební skladatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1910 - 1960.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, vzpomínky).
3. Varia (hudební kompozice).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Pražské konzervatoře.

Kolář Jiří

1914 - 2002; básník, překladatel, výtvarník.

Osobní fond v rozsahu 64 kartonů, 1914 - 2002.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (Adam J., Aue W., Bart I., Bednář I., Bednář K., Blatný I., Boudník Vl., Boudníková V., Brož J., Buchholz G., Cassou J., Cox K., Čivrný L., Delaunay S., Demartini H., Divadlo Na Zábradlí - Havel V., Dvořák L., Falk D., Fischerová V., Foustka R., Frynta E, Garnier P., Giedekier B., Gosewitz L., Gross Fr., Hála R., Halas Fr., Haller J., Hák M., Hauková J., Herzogová V., Hiltsche I., Hiršal J. - Grögerová B., Hlaváček J., Honys J., Hořec J., Hudeček Fr., Hudeček V., Chalupecký J., Chopin H., Chvála A., Janík J., Janošek Č., Janoušková A., Janský E., Jasia R., Jelínková M., Juliš E., Justl V., Kainar J., Karfík Vl., Kistler H., Knížák M., Kolářová B., Koryčan M., Kotalík J., Kotík J., Kratina R., Kroupa A., Kundera L., Lamač M., Látal J., Lhoták K., Lorenc Z., Juliš E., Mahlow D., Mayröcker F., Masaryková A., Mašek J., Meacham M., Noha J., Novák L., Obrtel V., Padrta J., Pašek M., Pekárek V., Pekárková M., Petiška E., Plocek V., Podesta M., Procházka J., Přibyl L., Rabas V., Reimann H., Riese H., Riha K., Rühm G., Rychlík B., Řezníček P., Seghers P., Seifert J., Schulz M., Smetana J., Stýblo B., Souček K., Součková M., Svoboda J., Svoboda V., Škach J., Škvorecký J., Šváb M., Uhde M., Urban T., Urbánek Z., Zikmund V., Vaculík L., Vaculíková M., Vachtová L., Valenta J., Valoch J., Vymazal O., Wedewer R., Zábrana J., Zahradníček J., Závada V., Zeller G., Zikmund V., Zívr L.; korporace - Dilia, Galerie Lambert, Literární noviny , Miami Museum od Modern Art, Mladá fronta, Nakl. mladých, Syndikát českých spisovatelů, Umělecká beseda aj.) b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (Mor v Athénách, Přestupný rok, Moudrý Ezop, Zpátky do ráje, Slovník metod, překlady - Eliot T. S., Ionesco E., Seghers P., Birot P. A.); b) cizí (Adamus K., Burda Vl., Barborka Z., Havel V., Havlíček Z., Hlaváček J., Hrabal B., Juliš E., Král O., Kuběna J., Marysko K., Milota K., Nebeský L., Novák L., Procházka J., Topinka M., Trinkewitz K., Vladislav J.; Studie o J. Kolářovi - Červenka M., Hlaváček J., Chalupecký J., Padrta J., Karfík Vl. aj.)
4. Tisky (recenze a kritiky, rozhovory).
5. Výstřižky.
6. Fotografie, skleněné desky a negativy.

Fond je zpracováván. Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Kolář Josef

1830 - 1910; profesor slovanských jazyků na České vysoké škole technické v Praze, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1845 - 1909.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. A. Balakirev, V. A. Francev, N. Leskov, M. P. Petrovskij, A. Pypin, I. I. Srezněvskij); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady, filologické práce).
4. Fotografie.

Korespondence v rozsahu 2 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Kolářík Jaroslav

1895 - 1961; novinář, překladatel, ekonom.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1956.

1. Korespondence přijatá.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Karol Bílek: Jaroslav Kolářík, Praha 2001, edice inv. č. 1117.

Otevřít fond Kolářík Jaroslav

Kolářský Josef Jan

1831 - 1872; kupec v Jaroměři.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1831 - 1872.

1. Rukopisy vlastní (zápisky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Josef Jan Kolářský, Praha 2002, edice inv. č. 1156.

Otevřít fond Kolářský Josef

Kolek Antonín

1895 - 1983; pedagog, beletrista, autor regionálně historických prací.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1895 - 1983.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kolessa Oleksandr Mychajlovič

1867 - 1945; profesor ukrajinského jazyka a literatury na univerzitě ve Lvově, profesor na Ukrajinské univerzitě v Praze, profesor ukrajinštiny na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1868 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (přednášky, vědecké práce); b) cizí (seminární práce studentů).
4. Výstřižky (o Ukrajině a Haliči z let 1914 - 1918).

Neuspořádáno.

Kollár Jan

1793 - 1852; evangelický kněz, básník, profesor slovanských starožitností na univerzitě ve Vídni.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1793 - 1952.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Jungmann, F. C. Kampelík, F. Palacký, P. J. Šafařík); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, studie, přednášky, paměti, deníky, poznámky, excerpta); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (příležitostné studie, materiály k Slávy dceři, tisky).
8. Varia (osobní věci J. Kollára a jeho ženy a dcery).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Jan Kollár, Praha 1994, edice inv. č. 802 (revize 2019). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Otevřít fond Kollár Jan

Koller Alexander ml.

1850 - ?; dvorní rada ve Vídni.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1859 - 1910.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (deníky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Neuspořádáno.

Koller Alexander st.

1813 - 1890; rakouský diplomat, místodržitel v Praze.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1813 - 1890.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (deníky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Koller August

1805 - 1883; rakouský diplomat.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 19 kartonů, 1830 - 1883.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (deníky); b) cizí (sbírka autografů: G. Byron, J. W. Goethe, A. Humboldt, G. Sandová, F. Schiller).
4. Tisky.
5. Varia (kresby).

Neuspořádáno.

Koller Franz

1767 - 1826; rakouský generál.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1814 - 1865.

1. Doklady a) vlastní (o cestě na Elbu s Napoleonem r. 1814); b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Koller Wilhelm

1811 - 1866; pobočník mexického císaře Maxmiliána.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů,1850 - 1899.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Kolman-Cassius Jaroslav (vl. jm. Jaroslav Kolman)

1883 - 1951; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1891 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Dostál, J. Kopta, K. Mašek, J. Obrovský); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, překlady, poznámkový materiál); b) cizí (bratr Karel Kolman).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Vinařová: Jaroslav Kolman-Cassius, Praha 1970, edice inv. č. 203.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Kolman-Cassius Jaroslav

Komárek Vladimír

1928 - 2002; malíř a grafik, středoškolský profesor.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1928 - 2002.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (autobiografie); b) cizí (příspěvky do časopisu Okno).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Komeštík Rudolf

1903 - 1986; úředník, archivář.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1964 - 1981.

1. Rukopisy vlastní (strojopisy týkající se dějin východních Čech s výpisky z archivů, z literatury a s dokumentací - mapy, výstřižky, fotografie).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Koňák Zdeněk

1919 - 1999; novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1919 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kondakov Nikodim Pavlovič

1844 - 1925; profesor historie byzantského umění na Univerzitě Karlově v Praze, ruský archeolog.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1892 - 1925.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (S. N. Kondakova); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, přednášky, pracovní materiály, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (reprodukce byzantského umění).
7. Dokumentace (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová, L. Kopecká: Nikodim Pavlovič Kondakov, Praha 1995, edice inv. č. 483.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav dějin umění Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Kondakov Nikodim Pavlovič

Koníčková Karla

1877 - 1951; ředitelka hospodyňské školy, odborná spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1891 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Holmanová: Karla Koníčková, Praha 1993, edice inv. č. 607.

Otevřít fond Koníčková Karla

Königsmark Václav

1946 - 1996; teatrolog, literární kritik, editor.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1946 - 1996.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Konrád Edmond

1889 - 1957; dramatik, redaktor, divadelní kritik.

Osobní fond v rozsahu 59 kartonů, 1889 - 1957.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (divadelní hry, romány, články, přednášky, vzpomínky, zápisníky, kartotéka článků).
4. Tisky.
5. Výstřižky (recenze, články).
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Konrád Josef Deograt

1859 - 1921; ředitel banky Slavie, spisovatel, spoluzakladatel spolku Máj.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1875 - 1941.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (F. Herites, J. V. Sládek, A. M. Šimáček, V. Vlček, B. Zahradník-Brodský); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, zápisníky); b) cizí (N. Vratislavová-Konrádová: životopis J. Konráda).
4. Výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Volencová: Josef Deograt Konrád, Praha 1998, edice inv. č. 861.

Otevřít fond Konrád Josef Deograt

Konrád Karel

1899 - 1971; prozaik.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1874 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek, V. Šůsová: Karel Konrád, Praha 2016.

Konůpek Jan

1883 - 1950; profesor grafické školy, malíř a grafik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1906 - 1948.

1. Korespondence přijatá (J. Čapek, J. Mach, B. Polan, T. F. Šimon).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Š. Snížková: Jan Konůpek, Praha 1993, edice inv. č. 608.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze, Archiv města Plzně.

Otevřít fond Konůpek Jan

Kopecký Jan

1919 - 1992; profesor divadelní vědy, literární a divadelní kritik, překladatel z ruštiny, francouzštiny , němčiny.

Osobní fond v rozsahu 155 kartonů, 1919 - 1992.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupní evidence.

Kopetz Václav Gustav

1781 - 1857; profesor politických věd na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1798 - 1846.

1. Rukopisy vlastní (odborné práce).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Kopitar Bartoloměj (vl. jm. Kopitar Jernej)

1780 - 1844; kustod univerzitní knihovny ve Vídni, slovanský filolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1815 - 1857.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (autobiografie).
3. Dokumentace (kopie dopisů P. J. Šafaříka).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Kopta Josef

1894 - 1962; redaktor, básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 49 kartonů, 1912 - 1962.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Auředníčková, E. Bass, H. Benešová, A. Branald, L. Dostalová, J. Durych, H. Haas, J. John, J. Křenek, F. Kvapil, F. Langer, J. Mach, J. Seifert, L. Stehlík, F. X. Šalda, F. Šrámek, K. Toman, E. Valenta, V. Vančura, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (redakční – nakladatelství Čin).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, scénáře, romány, povídky, fejetony, články, deníky); b) cizí (sborník o J. Nerudovi).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (legie v Rusku).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Josef Kopta, 1. část, Praha 1985, edice inv. č. 422 (v rozsahu 40 kartonů); R. Hamanová: Josef Kopta, 2. část, Praha 1990, edice inv. č. 609.

Otevřít fond Kopta Josef 1. část

Otevřít fond Kopta Josef 2. část

Kopta Petr

1927 - 1983; básník, překladatel, textař, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů,1927 - 1983.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy vlastní (poezie, překlady, pracovní materiály).
3. Tisky (materiály Svazu čs. spisovatelů).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Koráb Julius Alois

1874 - 1940; soudce a kulturní pracovník v Českých Budějovicích, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1889 - 1939.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, proslovy, překlady); b) cizí (životopis J. A. Korába).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Kornelová Marie (vl. jm. Marie Hrubešová)

1909 - 1978; středoškolská profesorka, spisovatelka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1909 - 1990.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. John, J. Noha, K. Nový, H. Šmahelová, V. Vančura); b) odeslaná (J. Noha, M. Táborská); c) cizí (K. Lánská, L. Lánský, J. V. Sládek).
3. Rukopisy vlastní (próza, články, překlady, pracovní materiály, zápisníky); b) cizí (L. Kundera, K. Michal, O. Pavel, I. Štuka, J. Voskovec).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Korolivová Natalena

1888 - 1966; ukrajinská spisovatelka španělského původu žijící v Československu.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1888 - 1966.

1. Rukopisy vlastní (prózy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, K. Zilynská: Natalena Korolivová, Praha 2000, edice inv. č. 1062.

Otevřít fond Korolivová Natalena

Koryčan Miroslav

1938 - 2016; matematik, básník, výtvarník.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1950 - 1996.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Hiršal, J. Chalupecký, V. Justl); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, texty, hry, deníky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie (diapozitivy).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kořán Jaroslav

1940 - 2017; dramaturg, filmový scenárista, překladatel, politik.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1940 - 1998.

1. Rukopisy vlastní (překlady).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kosík Karel

1926 - 2003; profesor filosofie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 68 kartonů, 1926 - 2003.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

V původním uspořádání.

Kosina Jan Evangelista

1827 - 1899; ředitel gymnázia, zemský školní inspektor v Praze, pedagogický a odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1843 - 1893.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bartoš, J. Kvíčala); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (články).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Kosta Oskar (pseud. Petr Pont)

1888 - 1973; středoškolský profesor, pracovník tiskového odboru ministerstva informací, pražský německý básník, překladatel, bratranec E. E. Kische.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1887 - 1973.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie, překlady, odborné práce, pracovní materiály).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Kosterka Hugo

1867 - 1956; poštovní úředník, vydavatel, překladatel ze severských jazyků.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1886 - 1967.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. Andersen-Nexö, F. Bílek, O. Březina, J. Deml, H. Ibsen, J. Karásek ze Lvovic, K. Michaelisová, A. Procházka, A. Strindberg, F. Topič, J. R. Vilímek); b) odeslaná; c) cizí (S. Hedin).
3. Rukopisy a) vlastní (články, překlady, výpisky); b) cizí (O. Březina, V. Dyk, K. Hlaváček, L. Riotor, A. Sova, O. Theer).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Hugo Kosterka, Praha 1973, edice inv. č. 287.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Kosterka Hugo

Kostohryz Josef

1907 - 1987; středoškolský profesor češtiny a francouzštiny, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 51 kartonů, 1907 - 1987.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (E. Lo Gatto, M. Hellmuthová, L. Jehlička, F. Lazecký, B. Lifka, A. di Paola, V. Renč, J. Seifert, L. Stehlík, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, studie, referáty, překlady); b) cizí (sborník J. Kostohryzovi k 7
5. narozeninám, M. Kostohryzová, L. Jehlička, F. Lazecký, A. di Paola).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Kostohryzová Marie

1931 - 2018; knihovnice, autorka básní, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1931 - 2008.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3.Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Košáková Zdenka

1899 - 1945; odborná učitelka na zahradnické škole v Krči, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1915 - 1932.

1. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry, odborné práce o zahradách); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Zdena Košáková, Praha 2001, edice inv. č. 1096.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv architektury Národního technického muzea v Praze.

Otevřít fond Košáková Zdeňka

Košatková Iva

1980; básnířka, muzejní pracovnice.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1995 - 2006.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Košut Jaromír Břetislav

1854 - 1880; docent orientálních jazyků na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1850) 1873 - 1880.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (přednášky z orientalistiky); b) cizí (orientální, kázání Benjamina Košuta, autobiografie Bedřicha Viléma Košuta).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kott František Štěpán

1825 - 1915; středoškolský profesor, lexikograf, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1843 - 1914.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (přednášky, slovník).

Neuspořádáno.

Kotva Václav

1922 - 2004; herec Činoherního klubu, autor divadelních her, básní a dramat.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1948 -2003.

1. Rukopisy vlastní (poezie - Blouznivé sny, Dětem, Jiskrami času, Vzpomínání. Dramata, soupisy, různé texty).
2. Tisky.
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Rokycany.

Kouba Josef

1824 - 1885; středoškolský profesor, ředitel hospodářských škol v Karlíně, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1839 - 1906.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (biografické poznámky); b) cizí (práce žáků).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kouble Josef František

1785 - 1824; středoškolský profesor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1815 - 1870.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy vlastní (dějiny české literatury, přírodopisné články, slovníkové práce).
3. Tisky.
4. Fotografie (J. A. Koubele).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Petrbok, K. Bílek: Josef František Kouble, Praha 2005, edice inv. č. 1210.

Otevřít fond Kouble Josef František

Koudela Jaroslav

? - ?; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1901 - 1909.

1. Rukopisy vlastní (poezie, pohádky, povídky, články, přednášky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Koukl Antonín

1860 - 1884; studující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1882.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry); b) cizí.
3. Tisky.
4. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Antonín Koukl, Praha 1995, edice inv. č. 610.

Otevřít fond Koukl Antonín

Kouřil Miroslav

1911 - 1984; teatrolog, scénograf, profesor teorie divadla na Univerzitě Karlově v Praze, spolupracovník E. F. Buriana.

Osobní fond v rozsahu 75 kartonů, 1900 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, pracovní materiály, zápisníky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (nákresy, scénické návrhy).

Neuspořádáno.

Koutník Bohuslav

1891 - 1965; středoškolský profesor, knihovník, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 46 kartonů, 1815 - 1965.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Mahen, J. Volf); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, recenze, přednášky, poznámky); b) cizí (s knihovnickou tematikou).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – E. Košvancová, J. Šimáňová: Bohuslav Koutník, Praha 2000, edice inv. č. 1021.

Otevřít fond Koutník Bohuslav

Koval Karel (vl. jm. Karel Šlais)

1896 - 1956; novinář, redaktor, spisovatel a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1930 - 1956.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (studie a přípravný materiál k monografii o W. A. Mozartovi).

Neuspořádáno.

Kovárna František

1905 - 1952; publicista, spisovatel, překladatel, výtvarný kritik a estetik.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1903 - 2000.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Hašková: Kovárna František, Praha 2017.

Koževniková Květa

asistentka ruské literatury, publikace z oboru, poezie, překlady z ruštiny.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 1981.

1. Rukopisy vlastní (pracovní materiály).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kožík František

1909 - 1997; rozhlasový redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, 1909 - 1999.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (M. Hanuš, B. Říha, H. Šmahelová ad.); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (romány, filmové a televizní scénáře, vzpomínky, pracovní matriály).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Část fondu v rozsahu 23 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu v rozsahu 24 kartonů neuspořádán.

Kožíková Olga

1921 - 2009; redaktorka, autorka knih pro děti a mládež, filmových scénářů a rozhlasových her.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1921 - 2011.

1. Korespondence přijatá (Kožík František).
2. Rukopisy vlastní (Bouří zrozeni, Dobrodružství ježka Kubíka, Oběť, Písnička za groš, První kroky, Sabrina, Věštkyně, ad.).
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kraft Otto

1876 - 1951; středoškolský profesor, pražský německý spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1876 - 1982.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza , drama, filozofická pojednání); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Petrbok, I. Pluhařová: Otto Kraft, Praha 2004, edice inv. č. 1200.

Otevřít fond Kraft Otto

Krajník Miroslav

1850 - 1907; právník v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1864 - 1907.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (J. Neruda, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná (manželky); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, projevy, překlady); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Miroslav Krajník, Praha 1985, edice inv. č. 423.

Otevřít fond Krajník Miroslav

Král Fraňo

1903 - 1955; učitel, slovenský básník a prozaik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 1951.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí (fotokopie).
2. Rukopisy a) vlastní (fotokopie veršů, článků).
3. Tisky (fotokopie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Boháčová: Fraňo Král, Praha 1980, edice inv. č. 371.

Otevřít fond Kráľ Fraňo

Kráľ Janko

1822 - 1876; slovenský básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1847 - 1861.

1. Dokumentace (faksimile korespondence odeslané a rukopisů vlastních).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Petra Šternová: Janko Kráĺ, Praha 1999, edice inv. č. 814.

Otevřít fond Kráľ Janko

Král Josef

1853 - 1917; profesor klasické filologie na Univerzitě Karlově v Praze, předseda Královské české společnosti nauk.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1850 - 1941.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Gebauer, A. Jirásek, J. Kvíčala, J. V. Sládek, J. Vrchlický); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, překlady, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.
8. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Svatoš: Josef Král, Praha 1980, edice inv. č. 380 ( v rozsahu12 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Archiv Akademie věd ČR v Praze, Archiv Národního muzea v Praze, Národní archiv.

Otevřít fond Král Josef

Králík Oldřich

1907 - 1975; profesor české literatury na univerzitě v Olomouci.

Osobní fond v rozsahu 99 kartonů, 1900 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (odborné práce, pracovní poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentace.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Univerzity Palackého v Olomouci.

Královská česká společnost nauk

1790 - 1952; česká vědecká společnost.

Část korporačního archivu v rozsahu 2 kartónů, 1807 - 2. pol. 19. stol.

1. Doklady (protokoly ze zasedání, úřední agenda).
2. Rukopisy (přednášky).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Kramář Karel

1860 - 1937; národně demokratický politik, poslanec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1899 - 1937.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky (o činnosti).
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Karel Kramář, Praha 1997, edice inv. č. 752.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Muzeum a Pojizerská galerie.

Otevřít fond Kramář Karel

Kramář Oldřich

1848 - 1924; středoškolský profesor a filolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1848 - 1924.

1. Rukopisy vlastní (z oboru klasické filologie).
2. Tisky.

Neuspořádáno.

Kramářské písně - archiv sbírky

Sbírka v rozsahu 1 kartonu, 1808 - 1861.

1. Tisky kramářských písní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kramerius Karel

1797 - 1874; středoškolský profesor, bratr nakladatele Václava Rodomila Krameria.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1794 - 1870.

1. Rukopisy vlastní (deníky).
2. Varia (mapy z r. 1794).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Kramuele Josef Emil

1822 - 1884; herec, divadelní ředitel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1849 - 1927 (1958).

1. Doklady a) vlastní (soupis Kramuelova divadelního archivu); b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, dramata, proslovy); b) cizí (divadelní hry z Pištěkova divadla).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Hylmar: Josef Emil Kramuele, Praha 2003, edice inv. č. 1178.

Otevřít fond Kramuele Josef Emil

Krapka-Náchodský Josef (vl. jm. Josef Krapka)

1862 - 1909; redaktor dělnického tisku, organizátor sociálně demokratické strany na Moravě, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1885 - 1909.

1. Korespondence a) přijatá (J. Machar, T. G. Masaryk); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Josef Krapka-Náchodský, Praha 1976, edice inv. č. 320.

Otevřít fond Krapka-Náchodský Josef

Kráslová Marie Anastazie

1901 - 1994; novinářka, spisovatelka, překladatelka, literární a výtvarná kritička.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1854 - 1985.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (malíře Anastazia Papáčka - otce; překladatele Pavla Papáčka - strýce).
2. Korespondence a) přijatá (J. Kutálek, V. Rada, J. Slavíček, J. Smetana); b) odeslaná; c) rodinná (A. Papáčka - otce, P. Papáčka - strýce).
3. Rukopisy a) vlastní (rozhlasové hry a pohádky, kritiky); b) cizí (P. Hanuš).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Krásnohorská Eliška (vl. jm. Alžběta Pechová)

1847 - 1926; redaktorka, autorka povídek, románů, libret, memoárové literatury, literární kritička, překladatelka, zakladatelka Minervy - spolku pro ženské studium.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1838 - 1965.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, A. Heyduk, J. Jakubec, A. Klášterský, P. Maternová, J. Neruda, A. Pražák, F. S. Procházka, K. V. Rais, F. Sekanina, J. V. Sládek, B. Smetana, F. Strejček, V. Vlček, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, vzpomínky, libreta, dramata, překlady); b) cizí.
4. Tisky a v ýstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby, notové opisy, kartotéka památek na E. Krásnohorskou).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner, M. Kuthanová: Eliška Krásnohorská, Praha 1966 - 2006, edice inv. č. 1225 (revize 2019). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze, Archiv města Plzně, Podještědské muzeum.

Otevřít fond Krásnohorská Eliška

Krátký Radovan

1921 - 1973; prozaik, dramatik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1961 - 1973.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kratochvil Antonín

1924 - 2004; literární historik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1989.

1. Rukopis vlastní (Das böhmische Barock).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kratochvíl Jaroslav

1885 - 1945; publicista, prozaik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1908 - 1943.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (opisy).
3. Rukopisy a) vlastní (próza, články, přednášky, překlad, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Jaroslav Kratochvíl, Praha 1964, edice inv. č. 156 (v rozsahu 11 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Kratochvíl Jaroslav

Kratochvil Jiří

1940; spisovatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1940 - 2001.

1. Rukopisy vlastní (Siamský příběh, Urmědvěd).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kratochvíl Josef

1850 - 1921; učitel a redaktor v Českých Budějovicích.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1867 - 1927.

1. Korespondence přijatá (J. Kvapil, K. V. Rais, J. Vrchlický).
2. Rukopisy vlastní (poezie, historické pojednání o válce 1866).
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Kratochvíl Zdeněk

1883 - 1961; profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kreslíř, karikaturista.

Osobní fond v rozsahu 31 kartonů, 1901 - 1967.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (E. Bass, A. Hoffmeister, H. Chvojková-Trnková, P. Janák, K. Kinský, F. Křelina, J. Lada, A. Pelc, Z. Sklenář, J. Stivín, F. X. Šalda, R. Škeřík, M. Švabinský, Z. Wirth); b) odeslaná; c) rodinná (manželky Růženy - V. H. Brunner, Z. Kalista, R. Škeřík, J. Zrzavý).
3. Rukopisy a) vlastní (paměti Světlem a stínem života, články, recenze, povídky, fejetony); b) cizí (manželky Růženy - cestopisné vzpomínky, E. Bass, Z. Kalista).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (rodinné, reprodukce kreseb a karikatur).
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Zdeněk Kratochvíl, Praha 2002, edice inv. č. 1125.

Otevřít fond Kratochvíl Zdeněk

Kraus Arno

1895 - 1974; prozaik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 38 kartonů, 1925 - 1974.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence přijatá (P. Eisner, W. Hering, F. Kermendi, J. Š. Kubín, L. Mašínová, L. Suchý, J. Weiss).
3. Rukopisy vlastní (próza, překlady, poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Kraus Karel

1920 - 2014; dramaturg, dramatik, teatrolog, literární teoretik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 67 kartonů, 1920 - 2012.

1. Rukopisy a) vlastní (články, projevy, adaptace her, překlady); b) cizí (F. Hrubín, M. Kundera, S. Lom-Mojžíš, J. Pilař, A. Přidal, J. Vladislav).
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kraus Otto B.

1921 - 2000; docent anglického jazyka a literatury, filosof. Autor děl s tematikou holokaustu a života v Izraeli.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1921 - 2000.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kraus Valtr

1912 - ?; překladatel a tlumočník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1912 - 2015.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (překlady).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Krawc Bjarnat (vl.jm. Bernhard Schneider)

1861 - 1948; lužickosrbský spisovatel, hudební skladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1924 - 1931.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, poznámky z mytologie); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Bjarnat Krawc, Praha 1995, edice inv. č. 611.

Otevřít fond Krawc Bjarnat

Krbal Josef - nakladatelský archiv

1891 - 1957; knihkupec a nakladatel ve Vrchlabí a v Lázních Bělohradě.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy Josef Krbal (zal. 1927) v rozsahu 12 kartonů, 1887 - 1960.

1. Doklady a) vlastní; b) z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence a) přijatá (F. Jílek-Oberpfalcer, V. K. Krofta, J. Laube, J. Skrbek, J. Šach); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (Vzpomínky); b) cizí (J. Šír).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Josef Krbal, Praha 1990, edice inv. č. 414.

Otevřít fond Krbal Josef

Krčma František st.

1885 - 1950; literární historik, překladatel, středoškolský učitel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1885 - 1950.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Krčmář Jan

1877 - 1950; profesor soukromého práva na Univerzitě Karlově v Praze, ministr školství.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1829 - 1926.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (paměti); b) cizí.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jan Krčmář, Praha 1997, edice inv. č. 540.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Krčmář Jan

Krecar Jarmil (pseud. Jarmil Krecar z Růžokvětu)

1884 - 1959; knihovník Národního muzea v Praze, sběratel, básník, esejista, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 90 kartonů, 1898 - 1959.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Blei, Z. Braunerová, A. Breisky, V. Dyk, K. H. Hilar, W. Hofman, H. von Hofmannsthal, R. Jesenská, S. Klír, J. Kvapil, M. Marten, K. Mašek, J. Opolský, A. Procházka, V. Rabas); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, eseje, články, přednášky, překlady, pracovní materiály); b) cizí (R. Jesenská, J. Opolský).
4. Tisky (plakáty, pozvánky).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno. Dodatek v rozsahu 9 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Kredba Václav ml.

1870 - 1939; magistrátní úředník v Praze, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1894 - 1937.

1. Korespondence přijatá (česká, polská).
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kredba Václav st.

1834 - 1913; řídící učitel, redaktor v Praze.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1844 - 1899.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Václav Kredba, Praha 1971, edice inv. č. 243.

Otevřít fond Kredba Václav st.

Krejčí František

1858 - 1934; profesor filosofie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1876 - 1933.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (záznamy univerzitních přednášek).
4. Tisky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: František Krejčí, Praha 1966, edice inv. č. 157.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze a Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze.

Otevřít fond Krejčí František

Krejčí František Václav

1867 - 1941; novinář, literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1893 - 1927.

1. Doklady vlastní (nakladatelské smlouvy).
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, povídky); b) cizí (bibliografická kartotéka díla F. V. Krejčího).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Krejčí Karel

1904 - 1979; profesor polského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 83 kartonů, 1928 - 1978.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (studie, články, přípravný materiál, přednášky, excerpta, lístkovnice).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Krejčí Milan

1921 - 2002; literární publicista a autor publikací o Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1921 - 2002.

1. Korespondence přijatá (C. Bouda, A. Branald, O. Neff, M. Štorch, V. Zamarovský aj.).
2. Rukopisy vlastní (pracovní materiály, katalogy, výstřižky k výstavám).
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kremer Václav Vilém

1906 - 1990; úředník ministerstva školství, archivář, vlastivědný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu18 kartonů, (1885) 1940 - 1990.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, proslovy, vlastivědné a historické práce z dějin Dobrušska, Českobrdska, Čáslavska, pracovní materiály); b) cizí (J. Resl).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová, M. Šrůtová: Václav Vilém Kremer, 1. část, Praha 1999, edice inv. č. 992 (v rozsahu 3 kartonů); M. Sládek: Václav Vilém Kremer, 2. část, Praha 2003 (v rozsahu 15 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora, Státní okresní archiv Kolín.

Otevřít fond Kremer Václav Vilém

Kripner Viktor

1906 - 1956; chargé ďaffaires v Bruselu, básník.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1924 - 1956.

1. Korespondence přijatá (V. Dyk, Z. Dyková-Hásková).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, eseje, filologické práce, překlady); b) cizí (V. Dyk).

Neuspořádáno.

Kriseová Eda

1940; prozaička, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1960 - 2007.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (V. Havel, L. Vaculík).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (L. Moníková, J. Sláma, L. Klíma, Charta 77 aj).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kritický sborník - redakční archiv

1981 - 2001; původně samizdatový, od r. 1990 oficiálně vydávaný časopis pro literární a jazykovou kritiku, reflexi uměleckých projevů a filosofii.

Část redakčního archivu v rozsahu 13 kartonů, 1981 - 2001.

1. Rukopisy.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Krivoss Vladimír

1865 -1942; slovenský polyglot, stenografista, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1865 - 1942.

1. Korespondence a) rodinná; b) cizí (L. Novomeský).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Krječmar Mikuláš

1891 - 1967; docent dějin lužickosrbské literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1861 - 1967.

1. Korespondence přijatá (J. Bart-Čišinski).
2. Rukopisy vlastní (odborné práce, přípravný materiál a výpisky k nim).
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Krofta Václav

1875 - 1972; ředitel učitelského ústavu, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1969 - 1970.

1. Rukopisy vlastní (poezie, epigramy, bajky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Krofta Václav Karel

1896 - 1974; úředník dělnické úrazové pojišťovny, básník a prozaik.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1896 -1974.

1. Korespondence přijatá (P. Bezruč, K. Biebl, J. Glazarová, A. Jirásek, J. S. Machar, I. Olbracht).
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, články, přednášky, vzpomínky).
3. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Krok - redakční archiv

1963 - 1967; kulturně historický časopis v Košicích.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1962 - 1975.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy (redakční příspěvky, recenze, eseje, próza, poezie).

Neuspořádáno.

Krolmus Václav

1787 - 1861; katolický kněz, národopisec, archeolog, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1811 - 1880.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (V. Hněvkovský, R. Thurn-Taxis); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, články, pracovní materiály, poznámky, opisy); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia (kresby, materiál k přenesení ostatků Šebestiána Hněvkovského).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Krejčová: Václav Krolmus, Praha 1981 - 2009, edice inv. č. 393. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea a Knihovna Národního muzea v Praze - rukopisné oddělení.

Otevřít fond Krolmus Václav

Krolop Kurt

1930 - 2016; germanista, literární historik, profesor na Univerzitě Karlově.

Osobní fond v rozsahu 120 kartonů, 1930 - 2016.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kropáč František

1898 - 1966; úředník Zemského úřadu a Ministerstva vnitra v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1900 - 1964.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie, romány, přípravný materiál, poznámky).
4. Výstřižky.

Část fondu v rozsahu 4 kartonů zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, zbytek fondu neuspořádán.

Krpata Karel Rudolf

1900 - 1972; právník v Pardubicích, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1930 - 1972.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, překlady, přípravný materiál k vlastním pracím); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (kartografická a fotografická dokumentace židovského hřbitova na Skalce u Dobrušky).
8. Varia (kresby, grafika, scénické návrhy, zvukové záznamy).

Část fondu v rozsahu 12 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Krsek František

1854 - 1928; zemský školní inspektor, klasický filolog.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1854 - 1928.

1. Korespondence přijatá (S. Čech, F. Drtina, J. Goll, A. Jirásek, A. Klášterský, J. V. Sládek, L. Syllaba, J. Vrchlický, Z. Winter).
2. Rukopisy vlastní (životopis A. Jiráska, překlady, paměti, autobiografie).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kruh přátel Jaroslava Vrchlického - spolkový archiv

1938 - 1976; literární spolek.

Spolkový archiv v rozsahu 63 kartonů, 1938 - 1976.

1. Doklady spolkové (právní a účetní).
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (J. Vrchlického a rodiny Frídovy).
3. Rukopisy (J. Vrchlický).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Krulichová Marie

1940 - 2002; akviziční pracovnice Literárního archivu PNP, editorka.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1950 - 1999.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (scénáře literárních pořadů, výstav); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Krupička Jiří

1913 - 2014; český geolog, esejista a exulant, emeritní profesor University of Alberta v Edmontonu.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1913 - 2014.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy.

Uspořádáno v 1. stupni evedence.

Krušina ze Švamberka Josef

1859 - 1914; učitel, národopisný pracovník, prozaik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1859 - 1914.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Herben, I. Herrmann, A. Jirásek); b) odeslaná (rodině).
3. Rukopisy vlastní (próza, pracovní materiál).
4. Tisky (kalendáře).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 7 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Kryštůfek Jan

1844 - 1924; středoškolský profesor, historik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1849 - 1931.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) odeslaná; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (historické studie, poznámky, zápisníky); b) cizí (zápisník z r. 1849 - 1850).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Křížek: Jan Kryštůfek, Praha 1998, edice inv. č. 847.

Otevřít fond Kryštůfek Jan

Křeček Jindřich (pseud. Karel Jituš)

1909 - 1979; kreslíř a ilustrátor z Podkrkonoší, regionální spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1909 - 1979.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Červený, W. Hofman, L. Mašínová, F. Sekanina, Q. M. Vyskočil, příslušníci zahraničního odboje); b) odeslaná; c) rodinná (manželky); d) cizí (Z. Ančík, A. Pražák, W. Hofman, R. Nasková: F. Sekaninovi, Q. M. Vyskočilovi).
3. Rukopisy a) vlastní (vzpomínky, články, poznámky); b) cizí (Z. Ančík, A. Branald, J. Červený, R. Kocourek, J. Petrus, O. Pospíšil, A. Pražák, Q. M. Vyskočil, R. Zoulek, texty týkající se zahraničního odboje).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby, kovolisty).

Část fondu v rozsahu 16 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Křelina František

1903 - 1976; učitel, redaktor, básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 68 kartonů, 1903 - 1976.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Čep, J. Deml, J. Durych, B. Fučík, F. Götz, F. Halas, J. Heyduk, J. Hora, E. Hostovský, Z. Kalista, J. Knap, J. Knob, F. Langer, J. Lukeš, V. Prokůpek, V. Renč, K. Schulz, F. Šrámek, M. Trávníček, J. Trnka, J. Zahradníček); b) odeslaná; c) rodinná (Anna Křelinová); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, vzpomínky, zápisníky); b) cizí (J. Čep, B. Fučík, J. Hora, Z. Kalista, J. Knap, A. M. Píša, M. Trávníček: Bibliografie F. Křeliny, J. Zahradníček).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace vlastních prací.
8. Varia (kresby, grafika).

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Karoliny Světlé v Českém Dubu, Podještědské muzeum.

Křenek Jaroslav

1890 - 1964; básník, spisovatel, kronikář, bankovní úředník, znalec Albánie.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1890 - 1964.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Engelmüller, J. U. Jarník, J. Kopta, R. Medek, J. Seifert, K. Toman, Č. Zíbrt); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, deníkové záznamy, vzpomínky, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Litoměřicích.

Křesadlo Jan (vl. jm. Václav Pinkava)

1926 - 1995; psycholog, spisovatel, matematický logik, hudebník , karikaturista.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1946 - 2002.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (literární a hudební dílo s ilustracemi, poznámkami, dekorativní grafikou); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Brožová: Jan Křesadlo, Praha 2018.

Křička Petr

1884 - 1949; úředník ministerstva školství, nakladatelský redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1901 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Hanuš, J. a P. Křičkovi, J. Svítil-Karník); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Petr Křička, Praha 1988, edice inv. č. 476.

Části archivního souboru v jiných institucích: Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě.

Otevřít fond Křička Petr

Křivský Pavel

1912 - 1989; pracovník Literárního archivu PNP, historik, filosof.

Osobní fond v rozsahu 127 kartonů, 1912 - 1989.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (pracovní materiály k B. Bolzanovi a k historii Strahovského kláštera v Praze).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kříž Karel

1877 - 1904; studující Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, máchovský badatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1883 - 1904 (1913).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence cizí.
3. Rukopisy vlastní (k životu a dílu K. H. Máchy).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Křížek Václav

1833 - 1881; ředitel gymnázia v Táboře, poslanec, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1875 - 1881.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. V. Jirsík).
3. Rukopisy vlastní (historické práce).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Kelnerová, M. Havlůjová: Václav Křížek, Praha 1995, edice inv. č. 612.

Otevřít fond Křížek Václav

Kuba Ludvík

1863 - 1956; profesor na Akademii výtvarných umění v Praze, malíř, folklorista.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1884 - 1953.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (studie).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Mikulová: Ludvík Kuba, Praha 1996, edice inv. č. 613.

Části archivního souboru v jiných institucích: Polabské muzeum v Poděbradech, Archiv Národní galerie v Praze, Státní okresní archiv v Benešově, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Otevřít fond Kuba Ludvík

Kubálek Josef - pedagog

1876 - 1968; středoškolský profesor, odborný spisovatel, autor knih pro mládež.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1822 - 1961.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Hradci Králové.

Kubálek Josef JUDr.

1909 - ? ; právník, odborný spisovatel, osvětový pracovník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1856 - 1987.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (V. Lesný); b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (vzpomínky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: JUDr. Josef Kubálek, Praha 2000, edice inv. č. 1082.

Otevřít fond Kubálek Josef JUDr.

Kubátová Marie

1922 - 2013; lékárnice, prozaička, dramatička, folkloristka.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1922 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Branald, J. Dvořák, M. Nyklová,); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (povídky, články, divadelní hry); b) cizí (dipl. práce).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kubíček Chrysogon Alexander

1896 - 1915; básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1914 - 1915.

1. Rukopisy vlastní (poezie, povídky).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Chmelíková: Chrysogon Alexander Kubíček, Praha 2003, edice inv. č. 1174.

Otevřít fond Kubíček Chrysogon Alexander

Kubička-Týnský Josef

1887 - 1953; nakladatel, učitel, autor dětské literatury.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1887 - 1953.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (próza, pracovní materiály).
4. Fotografie.
5. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kubín Josef Štefan

1864 - 1965; středoškolský profesor, národopisec, dialektolog, prozaik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1850 - 1965.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Horák, A. Houba, J. Jech, A. Kraus, J. Průcha, A. Seifert, L. Suchý, J. a M. Tomanovi, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, práce etnografické a lingvistické, zápisníky, výpisky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Štefan Kubín, Praha 1968, edice inv. č.193 (v rozsahu 18 kartonů). Dodatky v rozsahu 14 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Kubín Josef Štefan

Kubín Otakar

1883 - 1969; český malíř, grafik a sochař působící ve Francii.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1906 - 1973.

1. Doklady.
2. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
3. Rukopisy cizí (články a proslovy F. Kovárny a Z. Němečka o O. Kubínovi).
4. Tisky (monografie o O. Kubínovi, katalogy výstav).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hojdarová, M. Kuthanová: Otakar Kubín, Praha 2018.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Moravské národní galerie v Brně, archiv Národní galerie v Praze.

Kubínová Josefa

1817 - 1860; učitelka, funkcionářka spolku Denice slovanská, spisovatelka.

Osobní fond a spolkový archiv v rozsahu 1 kartonu, 1848 - 1849.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, divadelní hra).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kubišta Ivan

1899 - 1966; filmový herec a režisér, scenárista, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1887 - 1957.

1. Korespondence přijatá (Purkyňova komise).
2. Rukopisy vlastní (filmové scénáře o J. E. Purkyňovi, pracovní materiály).
3. Tisky a výstřižky.
4. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Burešová a kol.: Ivan Kubišta, Praha 2005, edice inv. č. 1217.

Otevřít fond Kubišta Ivan

Kubka František

1894 - 1969; novinář, diplomat, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 59 kartonů, 1909 - 1969.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kopta, A. Novák,); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, divadelní hry, studie, vzpomínky, pracovní materiál, poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Kubů Jan

1861 - 1935; obuvník v Sobotce, lidový básník, kreslíř.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1890 - 1935.

1. Rukopisy vlastní (poezie).
2. Tisky a výstřižky.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Jan Kubů, Praha, 1994, edice inv. č. 614.

Otevřít fond Kubů Jan

Kučera Josef

1906 - 1992; knihkupec v Praze.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1906 - 1992.

1. Korespondence přijatá.
2. Tisky.

Část fondu v rozsahu1 kartonu uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Kučera Karel

1854 - 1915; středoškolský profesor, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1865 - 1942.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, F. Herites, A. Jirásek, J. Lier, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hra, překlady, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Karel Kučera, Praha 1976, edice inv. č. 318.

Otevřít fond Kučera Karel

Kučera Ladislav

1889 - 1965; knihovník, básník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů,1889 - 1965.

1. Rukopisy vlastní (poezie, paměti).
2. Tisky.

Neuspořádáno.

Kučera Otakar

1906 - 1980; psychiatr, literární vědec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1906 - 1980.

1. Rukopisy a) vlastní (studie o vývoji moderní francouzské lyriky); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Otakar Kučera, Praha 1996, edice inv. č. 615.

Otevřít fond Kučera Otakar

Kučerová Anna

1896 - 1975; překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1902 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Hanuš); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Anna Kučerová, Praha 1978, edice inv. č. 319.

Otevřít fond Kučerová Anna

Kučírek Karel (pseud. Karel Salaba)

1886 - 1918; redaktor, publicista, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1908 - 1968.

1. Korespondence cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, pracovní materiály); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Karel Kučírek Salaba, Praha 1975, edice inv. č. 288.

Otevřít fond Kučírek Karel

Kuděj Zdeněk Matěj (vl. jm. Zdeněk Matěj)

(vl. jm. Zdeněk Matěj) 1881 - 1955; spisovatel, novinář, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1913 - 1974.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková, M. Hašková: Zdeněk Matěj Kuděj, Praha 2015.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Kuděj Zdeněk Matěj (vl. jm. Zdeněk Matěj)

Kuchař Jaromír

1906 - 1993; pracovník ministerstva školství, později PNP v Praze, vlastivědný pracovník.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1906 - 1993.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (články, paměti, poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Neuspořádáno.

Kuchař Josef

1847 - 1926; básník, redaktor, bankovní úředník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1874 - 1926.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, I. Herrmann, A. Heyduk, A. Jirásek, A. Klášterský, J. S. Machar, K. V. Rais, J. V. Sládek, A. Sova, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, paměti, poznámky, překlady); b) cizí.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – K. Bílek: Josef Kuchař, Praha 1998, edice inv. č. 1030.

Otevřít fond Kuchař Josef

Kuchyňka Karel

1902 - 1984; právník, novinář, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1902 -1984.

1. Korespondence přijatá (Doyle Arthur Conan sir, J. John, V. Mikuška).
2. Rukopisy vlastní (studie, články, překlady, pracovní materiály).
3. Tisky.
4. Fotografie (soubor pro časopis Pestrý týden).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kukučín Martin (vl. jm. Matej Bencúr)

1860 - 1928; lékař, slovenský spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1893 - 1905.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Škultéty); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (próza, cestopisy, překlady, recenze).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Boháčová: Martin Kukučín, Praha 1978, edice inv. č. 329.

Části archivního souboru v jiných institucích: Literární archiv Matice slovenské v Martině.

Otevřít fond Kukučín Martin

Kulda Beneš Metod

1820 - 1903; katolický kněz, sběratel písní a pohádek, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1820 - 1928.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Bouška, V. Brandl, K. Dostál-Lutinov, J. V. Jirsík, A. Podlaha, A. Rybička, V. Štulc); b) odeslaná; c) cizí (M. Volfové - Kuldově sekretářce).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, zápisníky z let 1852 - 1889); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Beneš Metod Kulda, Praha 1974, edice inv. č. 258.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní muzeum Brněnska, pobočka v Ivančicích, Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Otevřít fond Kulda Beneš Metod

Kulturní rada Národního souručenství - archiv instituce

1939 - 1944; instituce Národního souručenství.

Část archivu v rozsahu 3 kartonů, 1939 - 1944.

1. Protokoly o schůzích sekcí Kulturní rady Národního souručenství z let 1939 - 194
4.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Čtvrtník: Kulturní rada Národního souručenství, Praha 2001, edice inv. č. 1097.

Otevřít fond Kulturní rada Národního souručenství

Kunc Jaroslav

1912 - 1983; knihovník, bibliograf, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů a 125 kartoték, 1900 - 1999.

1. Rukopisy vlastní (kartotéka českých publicistů 1800 - 1982; Slovník českých spisovatelů 1918 - 1980).
2. Rukopisy cizí (J. Kuncové – manželky: pokračování kartotéky českých publicistů).

Uspořádáno abecedně.

Otevřít fond Kunc Jaroslav

Kuncíř Ladislav

1890 - 1974; redaktor, nakladatel v Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy L. Kuncíř (zal. 1922) v rozsahu 2 kartonů, 1925 - 1972.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (korektury vzpomínek, články, seznam vydaných knih).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Matouš: Ladislav Kuncíř, Praha 1994, edice inv. č. 616.

Otevřít fond Kuncíř Ladislav

Kupka Jiří Svetozar

1921 - 2017; prozaik, scenárista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1921 - 1998.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.

Neuspořádáno.

Kůrka Václav

1902 - 1973; soudce, archivář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 37 kartonů, 1902 - 1973.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (próza, odborné práce, pracovní materiály, archivní opisy).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Kutinová Amálie

1898 - 1965; lékárnice, autorka knih pro mládež, národopisná pracovnice.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1898 - 1965.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, folkloristické práce, vzpomínky); b) cizí (folkloristický sběr, zvl. M. Kubátová).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv ve Zlíně.

Kuttan Karel V.

1859 - 1940; obchodník, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1859 - 1940.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (próza, odborné práce, články, poznámky, školní sešity).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Kuzněcovová Raisa Romanovna

1920; profesorka na univerzitě v Moskvě, literární historička, bohemistka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1955 - 1981

1. Korespondnce přijatá (M. Majerová).
2. Rukopisy cizí (M. Majerová).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kvapil František

1855 - 1925; ředitel kanceláře Národního muzea v Praze, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, (1744) 1834 - 1938.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Asnyk, H. Boettinger, S. Čech, A. Dvořák, B. Grabowski, J. Harrach, I. Herrmann, A. Heyduk, E. Holub, E. Jelínek, A. Jirásek, E. Krásnohorská, J. Kvapil, Z. Nejedlý, J. Neruda, S. Przybyszewski, K. Przerwa-Tetmajer, Z. Przesmycki-Miriam, B. Schwarzenberg, J. V. Sládek, F. Strejček, J. Tuwim, J. Vrchlický, Z. Winter, R. Zawiliňski a další polská korespondence); b) odeslaná; c) rodinná (Boženy Kvapilové-manželky: J. Neruda, A. Pražák; Boženy Kvapilové-dcery: A. Pražák, F. Strejček); d) cizí (K. J. Erben).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, články, překlady, autobiografie); b) cizí (památník B. Kvapilové manželky: B. Grabowski, F. X. Šalda; vzpomínky B. Kvapilové st.; zápisníky B. Kvapilové ml.).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia (kresby B. Kvapilové ml.).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Kvapil Jaroslav

1868 - 1950; šéf činohry Národního divadla a Divadla na Vinohradech v Praze, redaktor, básník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 43 kartonů, 1880 - 1950.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (H. Bahr, P. Bezruč, S. Čech, E. Destinnová, L. Dostalová, J. B. Foerster, J. Frejka, I. Herrmann, M. Hýsek, A. Jirásek, F. V. Krejčí, F. Langer, S. Lom-Mojžíš, J. Mahen, J. S. Machar, H. Malířová, V. Mrštík, R. Nasková, A. Novák, L. Quis, K. V. Rais, J. V. Sládek, F. X. Svoboda, R. Svobodová, F. Šrámek, K. Toman, J. Vodák, I. Vojnovič, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná (Zdeny Kvapilové -
2. manželky); d) cizí (B. Björnson, J. Neruda).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, překlady, korektury souborného vydání díla); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jaroslav Kvapil a Hana Kvapilová, Praha 1963, edice inv. č. 71 (v rozsahu 40 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum J. Dobrovského v Chudenicích.

Otevřít fond Kvapil Jaroslav, Kvapilová Hana

Kvapilová Božena Adalberta

1885 - 1938; básnířka, akademická malířka.

Sbírka v rozsahu 10 kartonů, 1885 - 1938.

1. Sbírka portrétů (fotografie, tisky a výstřižky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Kvapilová Božena Adalberta - fotoarchiv

Kvapilová Hana

1860 - 1907; herečka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1867 - 1937.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Jirásek, J. Kvapil); b) odeslaná (J. Kvapilovi, J. Rittersberkové-Slavínské); c) cizí (J. Kvapil J. Rittersberkové-Slavínské).
3. Rukopisy a) vlastní (povídky, články, poznámky, zápisky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (divadelní šperky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jaroslav Kvapil a Hana Kvapilová, Praha 1963, edice inv. č. 71 (v rozsahu 3 kartonů); J. Mourková: Hana Kvapilová, 2. část, Praha 1963, edice inv. č. 72 (v rozsahu 5 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum J. Dobrovského v Chudenicích a ve Fotoarchivu LA.

Otevřít fond Kvapilová Hana dodatky

Kvasnička a Hampl - nakladatelský archiv

1922 - 1949; nakladatelství v Praze.

Část nakladatelského archivu v rozsahu 1 kartonu, 1923 - 1947.

1. Korespondence a) přijatá (Věnc. Černý, P. Křička, F. X. Šalda); b) odeslaná (kopie korespondence Věnc. Černému).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová, M. Vinařová: Kvasnička a Hampl, Praha 1998, edice inv. č. 862.

Otevřít fond Kvasnička a Hampl

Květ František Boleslav

1825 - 1864; profesor české řeči a literatury na univerzitě ve Varšavě, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1836 - 1913.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie, vědecké práce, zápisy přednášek); cizí.
4. Tisky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Schlegelová: František Boleslav Květ, Praha 2000, edice inv. č. 1063.

Otevřít fond Květ František Bolemír

Květ Jindřich

1890 - 1948; soudní úředník v Bratislavě, hudební historik.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů,1890 - 1948.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (edice autobiografie J. T. Helda včetně překladu, přípravný materiál k uvedené edici).
4. Fotografie (J. T. Held).
5. Dokumentace (fotokopie rkp. J. T. Helda).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Květy - redakční archiv

1879 - 1915; literární měsíčník redigovaný S. Čechem, S. Hellerem, Vladimírem Čechem, Václavem Čechem a V. Jiřinou.

Část redakčního archivu v rozsahu 19 kartonů, 1879 - 1915.

1. Korespondence redakční.
2. Rukopisy (zaslané redakci).
3. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Kvíčala Jan

1834 - 1908; profesor klasické filologie na Univerzitě Karlově v Praze, politik.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1872 - 1908.

1. Doklady a) vlastní (diplomy); b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (T. G. Masaryk); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (univerzitní přednášky, odborné práce); c) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Pastyříková, Š. Štroblová: Jan Kvíčala, Praha 1994, edice inv. č. 507.

Otevřít fond Kvíčala Jan

Kyselý František (vl. jm. František Sauer, pseud. Bruno Kysela)

1857 - 1937; příslušník strahovské kanonie, hospodářský pracovník na premonstrátském statku v Hradišťku, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1922 - 1939.

1. Rukopisy vlastní (poezie, divadelní hry).
2. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský, L. Šolcová: František Kyselý, Praha 2000, edice inv. č. 1034.

Otevřít fond Kyselý František

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace