Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Labor Josef

1790 - 1872; revident a tajemník hraběte z Vrbna.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 2 kartonů, 1707 - 1867.

1. Korespondence a) přijatá (V. Hanka, V. K. Klicpera, J. E. Purkyně); b) cizí (sbírka dopisů význačných osobností různým adresátům: L. Štúr K. S. Amerlingovi; J. N. Štěpánek Eugenovi z Vrbna, Josef II. Rudolfovi z Vrbna; J. Barrande, F. Grillparzer, Š. Hněvkovský, J. Jungmann, A. Kotzebue, V. M. Kramerius, Leopold I., Marie Terezie, B. Němcová, J. Palkovič, J. K. Tyl).
2. Rukopisy cizí (Památník J. Labora - P. Chocholoušek, J. E. Vocel).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Labor, Praha 1979, edice inv. č. 352.

Otevřít fond Labor Josef

Lacina Václav

1906 - 1993; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1906 - 1993.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, pracovní materiály, paměti); b) cizí (B. Hrabal).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence v rozsahu 8 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum, Volyně.

Ladecký Jan

1861 - 1907; učitel, redaktor, dramatik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1876 - 1912.

1. Korespondence a) přijatá (J. Krušina ze Švamberka, J. Kvapil, K. V. Rais, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (přípravný materiál k divadelnímu slovníku); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Balcarová: Jan Ladecký, Praha 1984, edice inv. č. 410.

Otevřít fond Ladecký Jan

Lácha Václav

? - ?; redaktor, jednatel Sdružení českých katolických zemědělců a domkářů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1908 - 1945.

1. Doklady cizí (týkající se Sdružení moravské mládeže v Čechách).
2. Korespondence a) přijatá (J. Deml, J. Váchal); b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (přednášky, články, poznámky).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Václav Lácha, Praha 1999, edice inv. č. 993.

Otevřít fond Lácha Vaclav

Laichter František - nakladatelský archiv

1902 - 1985; nakladatel v Praze, odborný spisovatel.

Osobní, rodinný fond a nakladatelský archiv firmy Jan Laichter (zal. r. 1896) v rozsahu 60 kartonů, 1892 - 1985.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) právní a účetní z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, J. B. Čapek, F. Drtina, P. Fraenkl, K. Krofta, A. Kříž, V. Mathesius, R. Mertlík, F. Novotný, J. Patočka, E. Rádl, R. Rolland, F. Stiebitz, J. Šusta, O. Vaňorný); b) odeslaná; c) rodinná (J. Laichter).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, pracovní materiály, výpisky); b) cizí (E. Rádl).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Laichter Jan ml. (pseud. Jan Lare)

1895 - 1976; spisovatel.

Osobní fond a výstřižkový archiv v rozsahu 108 kartonů, 1925 - 1958.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (romány, divadelní hry).
4. Výstřižkový archiv.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Laichter Jan st.

1858 - 1946; nakladatel v Praze.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy Jan Laichter (zal. r. 1896) v rozsahu 3 kartonů, 1858 - 1946.

1. Korespondence a) přijatá (B. Foustka, T. G. Masaryk, Z. Nejedlý, V. Novotný, E. Rádl, F. Stiebitz, V. Tille, O. Vaňorný, J. Vlček); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, zápisky).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Dobrušce.

Laichter Josef

1864 - 1949; úředník finanční prokuratury, spisovatel, kritik.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1879 - 1949.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (romány).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Laiske Miroslav

1923 - 1975; pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, bibliograf; literární historik.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů,1923 - 1975.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí (J. Andělovi, M. Murkovi).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Lambl Jan Křtitel

1826 - 1909; profesor hospodářství a správovědy na České vysoké škole technické v Praze, agrotechnik, poslanec českého sněmu, odborný spisovatel, autor cestopisů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1851 - 1908.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Vilém Dušan Lambl, Jan Křtitel Lambl, Anna Cardová-Lamblová, Praha 1996, edice inv. č. 863.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního zemědělského muzea na zámku Kačina u Kutné Hory.

Lambl Vilém Dušan

1824 - 1895; docent patologické anatomie na Univerzitě Karlově v Praze, profesor patologie na univerzitě v Charkově, profesor terapie na univerzitě ve Varšavě, odborný spisovatel, národopisec, přítel Boženy Němcové.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1840 - 1911.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, překlady, poznámky, výpisky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Vilém Dušan Lambl, Jan Křtitel Lambl, Anna Cardová-Lamblová, Praha, 1996, edice inv. č. 863.

Otevřít fond Lambl Vilém Dušan a sourozenci

Landfrass Alois Josef

1797 - 1875; knihkupec a tiskař v Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích a Táboře.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1852 - 1853.

1. Tisky (z vlastní tiskárny: plakáty, drobné tisky).
2. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Alois Josef Landfrass, Praha 1998, edice inv. č. 848.

Otevřít fond Landfrass Alois Josef

Lang Jaromír

1914 - 1979; profesor české literatury na univerzitě v Olomouci a na Univerzitě 17. listopadu v Praze, publicista.

Osobní fond v rozsahu 117 kartonů, 1914 - 1979.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, články, přednášky, pracovní materiály, poznámky, kartotéky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia (materiály týkající se Univerzity 1
7. listopadu a dalších institucí).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Univerzity Palackého v Olomouci.

Langer František

1888 - 1965; lékař, dramatik, prozaik, autor knih pro děti.

Osobní fond v rozsahu 125 kartonů, 1890 - 2001.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, V. Fischl, J. Hejret, A. Hoffmeister, E. Hostovský, J. John, J. Kvapil, J. Löwenbach, M. Majerová, J. Preiss, J. Seifert, O. Scheinpflugová, F. Šrámek, A. M. Tilschová, J. Vacek, M. Weatherallová, V. Werner, V. Závada; b) odeslaná; c) rodinná (A. Langerová); d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, drama, články, přednášky, recenze, překlady, pracovní překlady Langerových dětí).
4. Tisky (vlastních děl, plakáty, příležitostné tisky, knihy s věnováním).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: František Langer, Praha 2005, edice inv. č. 1214.

Otevřít fond Langer František

Langer Josef Jaroslav

1806 - 1846; básník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1826 - 1861.

1. Doklady.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Josef Jaroslav Langer, Praha 1995, edice inv. č. 512.

Otevřít fond Langer Josef Jaroslav

Langer-Schroll Eduard

1852 - 1914; továrník v Broumově, sběratel starých tisků a autogramů.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 14 kartonů, 1649 - 1938.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (úřední; E. Langra - otce).
3. Rukopisy a) vlastní (bibliografické a knihopisné); b) cizí (právnické: E. Langra - otce; cizí památníky).
4. Sbírka autogramů (U. Horn, A. Humboldt).
5. Výstřižky.
6. Tisky.
7. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Langner Jan Josef

1861 - 1919; redaktor ve Dvoře Králové a ve Vídni, spisovatel a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1880 - 1919.

1. Korespondence a) přijatá (M. Benka, I. Herrmann, K. Horký, J. S. Machar, T. G. Masaryk, I. Olbracht); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (překlady); b) cizí (V. H. Brunner, F. Drtina, J. Hašek, J. Pekař, A. Sova).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jan Josef Langner, Praha 1959, edice inv. č. 73.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem.

Otevřít fond Langner Jan Jaroslav

Otevřít fond Langner Jan Josef

Lašek Gotthard Josef

1854 - 1937; řídící učitel, odborný spisovatel, sbormistr.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1860 - 1937.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá (R. Pokorný, M. Václavek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: Gothard Josef Lašek, Praha 1995, edice inv. č. 617.

Otevřít fond Lašek Gothard Josef

Lauermannová-Mikschová Anna (pseud. Felix Téver)

1852 - 1932; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1840 - 1960 (1966).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (O. Votočková); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Lauermann, O. Votočková).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Kulová: Anna Lauermannová-Mikschová, Praha 2002, edice inv. č. 1152.

Otevřít fond Lauermannová-Mikschová Anna

Laurin Arne (vl. jm. Arnošt Lustig)

1889 - 1945; šéfredaktor Prager Presse, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 75 kartonů, 1865 - 1939.

1. Korespondence a) přijatá (A. Auředníčková, F. Blei, L. Bradáč, A. Černík, P. Ettinger, A. Hartl, T. T. Heine, J. John, H. Kanner, A. Kraus, F. Kubka, P. Leppin, A. V. Lunačarskij, A. S. Mágr, J. Mahen, R. Musil, A. Novák, E. Rádl, R. Saudek, V. Tille, A. B. Wolf); b) odeslaná; c) cizí (redakci Prager Presse, J. Johnovi, E. E. Kischovi, F. Kubkovi, A. S. Mágrovi, R. Musilovi, S. K. Neumannovi, O. Pickovi, R. Saudkovi, L. Strassovi, F. Šelepovi).
2. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí (F. M. Bartoš, F. Blei, A. Brückner, F. Crucy, E. Herriot, V. Joachim, H. Kanner, J. Kohn, A. Kraus, B. Krawc, V. Lesný, F. Lexa, R. Musil, E. Rádl, V. Tille, H. Traub, I. Vojnovič, J. Volf, R. Walser, F. Weyr).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Arne Laurin, Praha 1966, edice inv. č. 159.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd České republiky.

Otevřít fond Laurin Arne

Lazarevskij Boris Aleksandrovič

1871 - 1936; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1920 - 1923.

1. Rukopisy a) vlastní (deníky); b) cizí (překlady povídek).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Boris Aleksandrovič Lazarevskij, Michail Michajlovič Gorelov, Praha 1997, edice inv. č. 618.

Otevřít fond Lazarevskij B. A. a Gorelov M. M.

Lazecký František

1905 - 1984; pracovník knihovny Československé akademie věd v Praze, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 102 kartonů, 1900 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Adámek, O. F. Babler , K. Bochořák , I. Diviš, J. Dědina, M. Elpl, J. Florian, B. Fučík, K. Herot, J. Hreben, L. Jehlička, V. Justl, V. Kocourek, J. Kostohryz, F. Křelina, V. Lankoci, K. Lhoták J. Mazáč, F. D. Merth, V. Mertl, J. Rumler, Z. Řezníček, K. Schulz, A. Skoumal, E. Sobková, M. Trávníček, V. Vokolek, A. Vyskočil, S. Zedníček aj); b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramata, překlady, zápisníky, poznámky, bibliografie); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

V původním uspořádání.

Lederer Oskar (pseud. Vladimír Suk)

1903 - 1942 ?; publicista, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1900 - 1950.

1. Rukopisy vlastní (poezie, próza, články, fejetony).
2. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Židovského muzea v Praze.

Leger Karel

1859 - 1934; statkář v Kolíně, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1878 - 1939.

1. Korespondence a) přijatá (J. Neruda, J. V. Sládek); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Š. Charousková: Karel Leger, Praha 1998, edice inv. č. 864.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Kolíně.

Otevřít fond Leger Karel

Léger Louis

1843 - 1923; profesor slovanských jazyků a literatur na College de France, propagátor česko-francouzských styků.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1862 - 1902.

1. Korespondence a) přijatá (V. Jagič, K. Jireček, C. C. Maspero, E. Renan, F. L. Rieger, J. J. Strossmayer, I. S. Turgeněv); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (článek); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Louis Leger, Praha 1962, edice inv. č. 74.

Otevřít fond Léger Louis

Lego Jan V.

1833 - 1906; úředník Národního muzea v Praze, lingvista, autor cestopisů.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1850 - 1933.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí (akta Česko-slovinského spolku).
2. Korespondence a) přijatá (F. Miklošič, M. Murko); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (Německo-český slovník, překlady, poznámky).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Lehár Jan

1949 - 2004; literární vědec, editor, docent starší české literatury.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1949 - 2004.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lehner Ferdinand Josef

1837 - 1914; katolický kněz, zakladatel časopisu Method, historik církevního umění.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, (1836) 1860 - 1913.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (autobiografie).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lejčar Jan (vl. jm. Jan Leitzer)

1890 - 1946; účetní ředitel Elektrických podniků Praha, spolupracovník kabaretu Červená sedma a K. Hašlera, přítel J. Haška.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1907 - 1977.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Červený); b) rodinná (Marie Lejčarová-Leitzerová); c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Volencová: Jan Lejčar - Leitzer, Praha 1997, edice inv. č. 753.

Otevřít fond Lejčar-Leitzer Jan

Lepař František a Lepař Jan

1831 - 1899; ředitel gymnázia v Jičíně, klasický filolog. LEPAŘ Jan 1827 - 1902; středoškolský profesor, odborný spisovatel, redaktor.

Osobní fondy v rozsahu 4 kartonů, 1864 - 1900.

1. Korespondence a) F. Lepaře přijatá (A. Truhlář); b) J. Lepaře přijatá; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy a) F. Lepaře (Řecko-český slovník, překlady, cvičebnice, poznámky); b) J. Lepaře (články).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Horáčková: František Lepař a Jan Lepař, Praha 1976, edice inv. č. 316.

Otevřít fond Lepař František, Lepař Jan

Leppin Paul

1878 - 1945; úředník ministerstva pošt a telegrafů, německý básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1857 - 1945 (1973).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (R. Dehmel, G. Meyrink, H. Salus, S. Zweig); b) rodinná (H. Leppinová - manželka).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, zápisník); b) cizí (P. Leppin ml., H. Dierk: Dizertační práce o P. Leppinovi).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: Paul Leppin, Praha 1963, edice inv. č. 75 (v rozsahu 6 kartonů). Dodatky v rozsahu 2 kartonů neuspořádány.

Otevřít fond Leppin Paul

Leschinger Edvard

1858 - 1945; knihtiskař v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1858 - 1944.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (dopisy z koncentračního tábora); c) rodinná.
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lessing Theodor

1872 - 1933; německý filosof, profesor na technice v Hannoveru.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1898 - 1963.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Deml, A. Pammrová); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: Theodor Lessing, Praha 1963, edice inv. č. 76.

Otevřít fond Lessing Theodor

Lešehrad Emanuel (vl. jm. Josef Maria Emanuel Lešetický)

1877 - 1955; bankovní úředník, básník, prozaik, sběratel v Praze.

Osobní fond v rozsahu 81 kartonů, 1874 - 1954.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, studie, překlady); b) cizí (E. Krásnohorská).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Emanuel Lešehrad, Praha 1968, edice inv. č. 160 (v rozsahu 36 kartonů). Fond je revidován.

Otevřít fond Lešehrad Emanuel

Lešehradeum - sbírka

1898 - 1952; sbírka literárních a historických dokumentů vybudovaná Emanuelem z Lešehradu.

Sbírka autografů význačných osobností v rozsahu 275 kartonů, 1875 - 1952.

1. Doklady, korespondence a rukopisy (M. Aleš, E. ďAmicis, G. ďAnunzio, G. Apollinaire, H. de Balzac, H. Barbusse, L. van Beethoven, P. Bezruč, F. Bílek, B. Björnson, G. Brandes, F. Brixi, M. Brod, V. Bulgakov, G. C. Byron, J. B. Corot, M. Cvetajevová, K. Čapek, Ch. Darwin, C. Debussy, E. Delacroix, J. Deml, G. Duhamel, A. Dumas, J. Durych, A. Dvořák, V. Dyk, K. J. Erben, G. Flaubert, P. Fort, A. V. Frič, J. Fučík, G. Garibaldi, T. Gautier, F. Gellner, A. Gide, J. W. Goethe, E. a J. Goncourtové, F. Halas, K. Hamsun, G. Hauptmann, K. Havlíček Borovský, H. Hesse, H. von Hofmannsthal, J. Hora, V. Hugo, A. von Humboldt, K.-J. Huysmans, R. de Chateaubriand, H. Ibsen, F. Jammes, L. Janáček, J. Jungmann, J. Karásek ze Lvovic, J. Kollár, O. Kubín-Coubine, F. Liszt, M. Maeterlinck, G. Mahler, J. S. Machar, S. Mallarmé, T. Mann, F. E. Marinetti, T. G. Masaryk, K. May, D. S. Merežkovskij, P. Merimée, G. Meyrink, A. Mickiewicz, K. Michaelisová, A. Mombert, J. Moréas, A. de Musset, B. Němcová, J. Neruda, S. K. Neumann, M. A. Nexö, V. Nezval, U. Nobile, F. Palacký, J. Péladan, P. Picasso, M. Proust, S. Przybyszewski, O. Redon, H. Regnier, A. Remizov, R. M. Rilke, R. Rolland, D. C. Rossetti, J. Ruskin, A. Sainte-Beuve, G. Sandová, J. Seifert, G. B. Shaw, A. Schnitzler, H. Sienkiewicz, B. Smetana, P. Soupault, A. Sova, J. Strauss, A. Strindberg, P. J. Šafařík, F. X. Šalda, L. Šaloun, F. Šrámek, L. Štúr, J. Štyrský, K. Teige, K. I. Thám, A. Thiers, J. L. Tieck, L. N. Tolstoj, K. Toman, I. S. Turgeněv, J. K. Tyl, T. Tzara, B. Václavek, P. Valéry, V. Vančura, G. Verdi, A. de Vigny, V. de ľ Isle-Adam, J. Voskovec, J. Vrchlický, R. Wagner, F. Werfel, J. Whistler, J. Wolker).
2. Fragmenty vlastních archivů (K. Czörnig, E. Hauner, S. Klíma, J. Kuchař, A. a E. Řehákovy, J. Seifert, F. Sekanina).
3. Fragment spolkového archivu Máje.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Yvetta Dörflová: Lešehradeum - Emanuel Hauner, Praha 2010.

Otevřít fond Lešehradeum - Hauner Emanuel

Otevřít fond Lešehradeum - Řeháková Anna a Eliška

Otevřít fond Lešehradeum - Seifert Jaroslav

Otevřít fond Lešehradeum - spisovatelé

Otevřít fond Lešehradeum - tajné společnosti

Otevřít fond Lešehradeum - výtvarní umělci

Leubner František

1867 - 1930; katolický kněz, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1882 - 1929.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, zápisky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: František Leubner, Praha 1970, edice inv. č. 217.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Mělníku.

Otevřít fond Leubner František

Lev Josef

1832 - 1898; člen opery Národního divadla v Praze.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1849 - 1933.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Barák, J. Neruda); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (článek).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Josef Lev, 1. část, Praha 1985, edice inv. č. 424 (v rozsahu 1 kartonu); K. Bílek: Josef Lev, 2. část, Praha 1999, edice inv. č. 994 (v rozsahu 1 kartonu).

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Kladně, pobočka Velvary.

Otevřít fond Lev Josef 1. část

Otevřít fond Lev Josef 2. část

Lev Vojtěch

1882 - 1974; spisovatel, novinář.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1891 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, divadelní hry, přednášky, pracovní materiál o Klementině Kalašové); b) cizí (literární práce Klementiny Kalašové).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (Klementiny Kalašové).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy.

Lhota Antonín

1884 - 1956; bankovní úředník, regionální kulturní pracovník.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 4 kartonů, 1843 - 1954.

1. Korespondence a) přijatá (J. Deml, J. Karásek ze Lvovic, M. Majerová, S. K. Neumann); c) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Antonín Lhota, 1. část, Praha 1966, edice inv. č. 161 (v rozsahu 1 kartonu); E. Flanderková: Antonín Lhota, 2. část, Praha 1998, edice inv. č. 865 (v rozsahu 3 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Rakovník.

Otevřít fond Lhota Antonín 1. část

Otevřít fond Lhota Antonín 2. část

Lhoták Kamil Josef

1876 - 1926; profesor farmakologie na Univerzitě Karlově v Praze, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1868 - 1925.

1. Korespondence a) přijatá (E. Babák, C. Purkyně); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (přednášky, pracovní materiály, opisy některých Purkyňových prací).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Holmanová: Kamil Josef Lhoták, Praha 1988, edice inv. č. 453.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Lhoták Kamil Josef

Lidové noviny - redakční a výstřižkový archiv

1893 - 1952; deník vydávaný v Praze a v Brně.

Redakční a výstřižkový archiv v rozsahu 220 kartonů, 1910 - 1954.

1. Korespondence přijatá (redaktorů LN J. Kolaříka, F. Šelepy aj.).
2. Rukopisy (J. Čapek, V. Černý, J. Durych, K. Engliš, L. Jiránek, J. Křička, O. Mrkvička, F. Peroutka, K. Poláček, E. Valenta ad.).
3. Výstřižkový archiv.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lier Jan

1852 - 1917; dramaturg Národního divadla v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1875 - 1900.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Arbes, V. Beneš Šumavský, S. Čech, F. Herites, A. Jirásek, E. Krásnohorská, F. Kvapil, G. Preisová, F. S. Procházka, K. V. Rais, J. V. Sládek, L. Stroupežnický, F. X. Svoboda, F. A. Šubert, J. Vrchlický, J. Zeyer).
3. Rukopisy a) vlastní (články o J. Husovi a F. A. Šubrtovi, divadelní hry); b) cizí.
4. Výstřižky.

Korespondence v rozsahu 4 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora.

Liga lesní moudrosti - spolkový archiv

hnutí založeno roku 1902 E. Th. Setonem propaguje život v přírodě.

Fond v rozsahu 34 kartonů, 1912 - 2005.

1. Doklady.
2. Korespondence (záznamy o přijaté a odeslané ligové korespondenci).
3. Rukopisy vlastní (Kroniky, zápisky, strojopisy,opisy).
4. Tisky (Cíl a úkol výchovy vlčat, Duše indiánova, Dvanáct tajemství lesa, Lípa (časopis dorostu ČČK), Náboženství indiánů, Otevřený list skautům, různá čísla časopisů Liga Československých Woodcrafterů, Radost, U pravěkých ohňů, Zimní táboření ad).
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Linhart František

1882 - 1959; profesor filosofie náboženství Husovy fakulty v Praze.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1932 - 1949.

1. Korespondence a) přijatá (L. Ragaz); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (studie, články, překlady).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: František Linhart, Praha 1966, edice inv. č. 162.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Linhart František

Linhart Rudolf

1883 - 1915; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1894 - 1925.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, články, studie, kázání, výpisky).
4. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Linková Marie

1905 - 1992; učitelka hudby, básnířka.

Fond v rozsahu 7 kartonů, 1883- 2001.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, vzpomínky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Marie Linková, Praha 2004, edice inv. č. 1201.

Otevřít fond Linková Marie

List Pavel (vl. jm. Václav Schwab)

1862 - 1939; poštovní úředník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1882 - 1927.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Š. Baar, E. Krásnohorská, J. V. Sládek).
3. Rukopisy vlastní (próza).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mašková: Pavel List, Praha 1998, edice inv. č. 866.

Otevřít fond List Pavel

List Vladimír

1877 - 1971; profesor elektrotechniky na Vysoké škole technické v Brně.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1904 - 1965.

1. Korespondence a) přijatá (K. Engliš, Z. Kalista, J. Pekař); b) rodinná (H. Listové, M. Gebauerové).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Vladimír List, Praha 1998, edice inv. č. 777.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního technického muzea v Praze a Technické muzeum v Brně (fragment).

Otevřít fond List Vladimír

Listopad František

1921 - 2017; nakladatelský redaktor, básník, beletrista, publicista, lektor slavistiky, divadelní a filmový režisér, emigrant po roce1948.

Oosobní fond v rozsahu 124 kartonů, 1921 - 2014.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá ( V. Durych, J. Hořec, K. Hvížďala, I. Medek, V. Malý, J. Pelikán, J. Šulc, P. Tigrid, M. Vacík ad.).
3. Rukopisy a) vlastní (básně, publicistika, divadelní a tekevizní scénáře, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Liška Eugen

1920 - 1997; prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 42 kartonů, 1940 - 1997.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Literárně-historická společnost československá - spolkový archiv

1934 - 1956; společnost pečující o rozvoj československého literárního dějepisu.

Spolkový archiv v rozsahu 8 kartonů, 1934 - 1938.

1. Doklady spolkové (zápisy z výborových schůzí).
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy (poznámky).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Literární noviny - redakční archiv

1952 - 1967; kulturně-politický týdeník Svazu československých spisovatelů.

Redakční archiv v rozsahu 2 kartonů, 1954 - 1960.

1. Korespondence a) redakční; b) Josefa Rybáka - šéfredaktora; c) Františky Faktorové - redaktorky; d) cizí.
2. Rukopisy pro Literární noviny (poezie, próza, články).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Literární noviny, Praha 1997, edice inv. č. 754.

Otevřít fond Literární noviny

Litterula - sbírka

soubor rukopisů českých básníků.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 2000 - 2008.

1. Rukopisy (básně - A. Brousek, V. Daněk, V. Fischerová, V. Fischl, I. Jelínek, E. Juliš, J. Hiršal, P. Kabeš, J. Kuběna, F. Listopad, A. Přidal, Z. Rotrekl, J. Suchý, K. Šiktanc, P. Šrut, M. Topinka, I. Wernisch ad.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Ljacká Vidosava

1903 - 1991; překladatelka, odborná spisovatelka, pedagožka.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1878 - 1990.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Vidosava Ljacká, Praha 1997, edice inv. č. 733. Fond je nově zpracováván.

Otevřít fond Ljacká Vidosava

Ljackij Jevgenij Aleksandrovič

1868 - 1942; profesor ruské řeči a literatury na Univerzitě Karlově v Praze, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 38 kartonů, 1881 - 1954.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Balmont, V. F. Bulgakov, I. Bunin, V. A. Francev, S. O. Hessen, N. H. Howard, A. I. Kuprin, V. Lesný, E. Lo Gatto, N. O. Losskij, D. S. Merežkovskij, M. Murko, V. Němirovič-Dančenko, J. Polívka, A. Remizov); b) odeslaná; c) cizí; d) fragmenty ruských nakladatelských a redakčních archivů vedených J. A. Ljackým.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, studie, články, recenze, přednášky, poznámky); b) cizí (Z. Gippius, D. Merežkovskij).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Vinařová: Jevgenij Alexandrovič Ljackij, Praha 1976, edice inv. č. 278 (v rozsahu 36 kartonů). Dodatky v rozsahu 2 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Ljackij Jevgenij Alexandrovič

Lom Stanislav (vl. jm. Stanislav Mojžíš)

1883 - 1967; režisér a ředitel Národního divadla v Praze, dramatik, ministerský rada.

Osobní fond v rozsahu 38 kartonů, 1883 - 1966.

1. Doklady a) vlastní a z úřední činnosti; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (P. Buzková, O. Fischer, J. Frejka, F. Götz, K. H. Hilar, J. Kvapil, A. Novák, Z. Štěpánek, V. Talich, J. Träger, J. Vodák, Z. Wirth, F. Zavřel, Z. Zguriška); b) odeslaná (J. Frejkovi, V. Talichovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, projevy, přednášky, pracovní materiály, poznámky); b) cizí (F. Götz).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Stanislav Lom, Praha 1981, edice inv. č. 385.

Otevřít fond Lom Stanislav

Longen Emil Artur (vl. jm. Emil Artur Pittermann)

1885 - 1936; herec, malíř, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1924 - 1936.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Sauer); b) odeslaná (P. Bogatyrevovi); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (náměty na scénáře, divadelní hra, poznámky, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Emil Artur Longen, Praha 1981, edice inv. č. 396.

Otevřít fond Longen Emil Artur

Longinová Helena

1930; prozaička, profesorka němčiny.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1930 - 2009.

1. Korespondence přijatá (A. Jelínek).
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lopatka Jan

1940 - 1993; literární kritik, vydavatel samizdatové edice Petlice.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1940 - 1993.

1. Doklady.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a) vlastní; b) cizí.
5. Výstřižky a) vlastní; b) cizí.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Merthová: Jan Lopatka, Praha 2017.

Loub Adolf

1928; básník, pěvec, pedagog.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1945 - 2002.

1. Korespondence.
2. Rukopisy vlastní (Básně na modré téma, Čas nevítaných křídel, Den otevřených dveří, Sonately, ad.)
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Loubal Ladislav

1924 - 1997; lékař, literární badatel, sběratel exlibris.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1924 - 1997.

1. Korespondence přijatá (F. Dvořák, O. Janeček, F. Kobliha, V. Fišar, Z. Seydl, F. Nechvátal, M. Barták, J. Škvorecký).
2. Rukopisy vlastní (drobné studie o exlibris, deník 1994 - 1996).
3. Tisky a výstřižky.
4. Varia (portrét A. Breiského).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Loukotková Jarmila

1923 - 2007, beletristka, autorka historických románů a próz ze současnosti , překladatelka z francouzštiny.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1923 - 2004.

1. Rukopisy vlastní (Křik neviditelných pávů, Lhůta prošla).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Loužil Jan

1893 - 1960; lékař, kulturní pracovník v Jaroměři.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 8 kartonů, 1783 - 1959.

1. Doklady vlastní (týkající se věznění za
2. světové války).
2. Korespondence a) přijatá (F. Duša, J. John, A. V. Slavíček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, zápisníky, deníky); b) cizí (Vzpomínky A. Molnára).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby F. Duši a A. V. Slavíčka).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: Jan Loužil, Praha 1962, edice inv. č. 77 (v rozsahu 3 kartonů). Dodatky v rozsahu 5 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Náchod.

Otevřít fond Loužil Jan

Loužil Jaromír

1926 - 2013; vedoucí Literárního archivu PNP, literární historik, editor filosofických spisů, překladatel z němčiny.

Osobní fond v rozsahu 50 kartonů, (1783) 1945 -1999.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (monografie: B. Bolzano, Michal Silorad Patrčka, studie, články, překlady, lektorské posudky, přípravný materiál k edicím a vědeckým studiím, korektury monografie B. Bolzano, excerpta); b) cizí (deníky J. Mourkové 1945 – 1988).
4. Tisky (separáty a drobné tisky vlastní a cizí).
5. Výstřižky (k národnostní otázce 90. let 20. stol.).
6. Fotografie.
7. Dokumentace (xeroxy rukopisů a korespondence – I. J. Hanuš, F. T. Bratranek, B. Bolzano, S. Nádherná).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Löwe Johann Heinrich

1808 - 1892; profesor filosofie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1838 - 1892.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Babič, K. Habětínek, J. Jireček, J. Mayer, J. Stohl, V. V. Tomek); b) odeslaná; c) rodinná (Žofie Löwové a Marie Löwové); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (práce z oboru filozofie, přednášky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky (o H. J. Löwem).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Univerzity Karlovy v Praze.

Löwenbach Jan (pseud. J. L. Budín)

1880 - 1972; právník v Praze, později v USA, hudební kritik a historik.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1880 - 1972.

1. Korespondence přijatá (M. Brod, L. Janáček).
2. Rukopisy vlastní (týkající se historie hudby).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Löwenbach Josef

1900 - 1962; hudební teoretik.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1900 - 1962.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Ludvík Břetislav

1882 - 1956; tajemník Zemské jednoty pekařů v Praze, herec-ochotník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1900 - 1953.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (próza, divadelní hry, odborné práce).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Ludvík Josef Myslimír

1796 - 1856; katolický kněz, regionální historik a spisovatel Náchodska, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1825 - 1855.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (historické články).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Josef Myslimír Ludvík, Praha 1966, edice inv. č. 163 (revize 2002).

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Náchodě.

Otevřít fond Ludvík Josef Myslimír

Ludwig Alfred

1832 - 1912; profesor srovnávací jazykovědy na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1870 - 1910.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (filologické práce, poznámky).
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Archiv Národní knihovny.

Lukasík Josef

1914 - 1942; nakladatel v Ostravě.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy Josef Lukasík (zal. r. 1940) v rozsahu 12 kartonů, 1940 - 1949.

1. Doklady a) vlastní; b) právní a účetní z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence přijatá (M. Jahn, J. Strnadel, G. Včelička).
3. Rukopisy cizí (G. Včelička).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lukášová-Bojoslavová Anna

? - ?; básnířka, prozaička, hudební skladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1950.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (notové záznamy).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Lukavský František - nakladatelský archiv

1902 - 1982; knihkupec a nakladatel v České Třebové.

Osobní fond a nakladatelský archiv v rozsahu 6 kartonů, 1910 - 1942.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: František Lukavský, Praha 1995, edice inv. č. 619.

Otevřít fond Lukavský František

Lukeš František

1921 - 1998; spisovatel, probošt v Poděbradech.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1951 - 1998.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Haken, L. Kuba, J. Suk); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí (Š. Kropíková, R. Kozderka).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (grafiky, exlibris).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: František Lukeš, Praha 2010.

Otevřít fond Lukeš František

Lukeš Jan

1912 - 1977; lékař, hudebník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1912 - 1979.

1. Rukopisy a) vlastní (próza); b) cizí (J. Stuchlík).
2. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Lukeš Jan - 333

1950; redaktor, literární kritik a recenzent, literární a filmový fejetonista.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1950 - 2015.

1. Rukopisy cizí.
2. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lumír - redakční archiv

1851 - 1940; časopis pro literaturu a umění.

Redakční archiv v rozsahu 2 kartonů, 1863 - 1932.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy redakční (poezie, próza, články).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Čermáková: Lumír - časopis, Praha 1996, edice inv. č. 620.

Otevřít fond Lumír

Luňáček Václav

1867 - 1948; malíř.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1860 - 1981.

1. Korespondence a) přijatá (F. Smotlacha); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (vzpomínková próza, články); b) cizí (M. Mužíková - fejetony).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Varia (kresby, hmotné památky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, L. Šolcová: Václav Luňáček, Praha 1999, edice inv. č. 935.

Otevřít fond Luňáček Václav

Luskač Rudolf

1899 - 1971; lesní inženýr, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1899 - 1971.

1. Rukopisy vlastní.
2. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lustig Arnošt

1926 - 2011; prozaik, publicista, autor filmových scénářů, televizních a rozhlasových her, redaktor, komunistický novinář, emigrant po roce 1968.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1926 - 2011.

1. Rukopisy vlastní (Krásné zelené oči).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lützow František, hrabě

1849 - 1916; majitel Žampachu, propagátor české kultury v Anglii a Americe, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1826 - 1949.

1. Korespondence a) přijatá (M. Twain); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (studie, články, deníky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (medaile, odznaky).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Lyra Pragensis - spolkový archiv

1967 - 2004; komorní sdružení pro hudbu, poezii a výtvarné umění vydavatelství Supraphon.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1964 - 2004.

1 .Doklady.
2. Korespondence ( Milan Friedl).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Českého rozhlasu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace