Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Nadace Františka Langera - spolkový archiv

1995; literární nadace.

Část spolkového archivu v rozsahu 2 kartonů, 1995.

1. Rukopisy (došlé do soutěže o Cenu Františka Langra).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Náhlovská Luisa

1881 - 1963; kulturní pracovnice, sběratelka materiálu o rodině Náhlovských a o B. Bolzanovi.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1866 - 1963.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Luisa Náhlovská, Praha 1971, edice inv. č. 229.

Otevřít fond Náhlovská Luisa

Náhlovský František

1807 - 1853; římskokatolický kněz, bolzanovec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1848 - 1853.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (životopisy F. Náhlovského).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: František Náhlovský, Praha 1971, edice inv. č. 230.

Otevřít fond Náhlovský František

Nakladatelské domy - sbírka tisků

1890 - 1950; sbírka nakladatelských prospektů.

Sbírka tisků v rozsahu 48 kartonů, 1890 - 1950.

1. Tisky (nakladatelské prospekty).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Náprstek Vojta

1826 - 1894; podnikatel, cestovatel, vlastenecký kulturní pracovník, sběratel, mecenáš.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1845 - 1906.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (Josefy Náprstkové - manželky).
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Dokumentace (fotokopie rukopisů).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Vojtěch Náprstek, Praha 1986, edice inv. č. 622.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Náprstkova muzea v Praze.

Otevřít fond Náprstek Vojtěch

Národní listy - redakční archiv

1861 - 1941; deník Národní strany svobodomyslné, od r. 1919 Národní demokracie.

Část redakčního archivu v rozsahu 7 kartonů, 1860 - 1941.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy redakční (V. Dyk, R. Jesenská, K. Kramář, R. Medek, A. Wenig).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Naske František

1884 - 1959; malíř, manžel herečky Růženy Naskové.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1914 - 1959.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (paměti Vlastní podobizna v rámu).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: František Naske, Praha 1995, edice inv. č. 640.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Naske František

Naumann Pavel

1907 - 1976; historik, redaktor, pracovník památkové péče a ochrany přírody, autor próz a pohádek.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1907 - 1976.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (Člověl a krajina, Esej o člověku, Les, Loupež století, Psí povídání, Ráno ležela mlha, Vlak jel už dlouhou chvíli ad.).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Navrátil František

1903 - 1974, archivář.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1933 - 1950.

1. Korespondence přijatá (J. Beran, J. Hodek, Z. Kalista, J. Konůpek, L. Stehlík).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Třeboni, Městské muzeum Počátky.

Navrátil Hubert

1895 - 1967; ředitel Ústředního dělnického knihkupectví v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1933 - 1963.

1. Korespondence přijatá (P. Bezruč, M. Majerová, J. Seifert).
2. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Aixner, L. Šolcová: Hubert Navrátil, Praha 1999, edice inv. č. 1000.

Otevřít fond Navrátil Hubert

Navrátil Ladislav

1892 - 1980; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1950 - 1980.

1.Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (romány, povídky, dramata, literatura faktu); b) cizí.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2.stupni evidence - E. Bílková: Ladislav Navrátil, Praha 2001, edice inv. č. 1102.

Otevřít fond Navrátil Ladislav

Navštívenky - sbírka

1880 - 1980.

Fond v rozsahu 6 kartonů, 1880 - 1980.

Navštívenky.

Uspořádáno abecedně.

Nebeský Václav Bolemír

1818 - 1882; sekretář Národního muzea v Praze, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1831 - 1882.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná
3. Rukopisy a) vlastní (překlady, zápisník); b) cizí.
4. Tisky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Václav Bolemír Nebeský, Praha 1996, edice inv. č. 533.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Nebeský Václav Bolemír

Nečas Jaroslav

1913 - 1988; literární historik, lexikograf.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1913 - 1987.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (S. Buonaccini, E. Smetánka).
3. Rukopisy a) vlastní (prózy, Slovník českých spisovatelů, Literární místopis, lístkovnice k místopisu); b) cizí (S. Buonaccini, J. Víšek).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Nedoma Jiří

1934; Doc., Ing., CSc., působí v Akademii věd ČR v oborech mechanika, geomechanika, geofyzika, aplikovaná matematika a biomechanika, též autor bibliofilie o sochaři a řezbáři Vincenci Rupertu Smolíkovi.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1934 - 2014.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (pracovní materiály, ilustrace k různým tematickým celkům).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Nedoma Miloslav

1875 - 1954; úředník zemského úřadu, sběratel rytin a rukopisů.

Osobní fond a sbírka autografů v rozsahu 3 kartonů, 1783 - 1940.

1. Korespondence přijatá.
2. Sbírka dopisů a rukopisů cizích spisovatelů, zejména německých, francouzských a anglických (P.-J. Béranger, B. Björnson, G. Braque, G. Courbet, F. A. David, R. Dehmel, E. Delacroix, A. Dumas, G. Flaubert, P. Fort, A. France, A. Gide, bří Goncourtové, V. Hugo, F.-R. de Chateaubriand, H. Ibsen, O. Kokoschka, A.-M. Lamartine, M. Maeterlinck, S. Mallarmé, G. Nerval, O. Redon, F. Rops, A. de Vigny, P.-A. Villiers de ľ Isle-Adam, E. Zola).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Miloslav Nedoma, Praha 1966, edice inv. č. 167.

Otevřít fond Nedoma Miloslav

Neduha Jaroslav Jeroným

1945; zpěvák, textař, skladatel, zakladatel skupiny Extempore, malíř a spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1945 - 2013.

1. Rukopisy vlastní (básně, prózy, vzpomínky, texty ad.).
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Neff Vladimír

1909 - 1983; nakladatelský redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1940 - 1979.

1. Rukopisy vlastní (romány, poznámky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Nechvátal František

1905 - 1983; učitel, kulturní atašé v Polsku a v Bulharsku, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 40 kartonů, 1933 - 1963.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (B. Václavek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, překlady, pracovní materiál); b) cizí (L. Svoboda, J. Seifert).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Nejedlý Jan

1776 - 1834; právník, profesor české řeči a literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1801 -1820.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. J. Puchmajer); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (přednášky o české literatuře, články); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Nejedlý Karel

1873 - 1927; malíř, ilustrátor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1898 - 1927.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; b) rodinná; c) cizí.
2. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Karel Nejedlý, Praha 2014.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie.

Otevřít fond Nejedlý Karel

Nejedlý Viktor

1884 - 1955; herec, člen Pištěkova divadla, bratr Zdeňka Nejedlého.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1889 - 1939.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (P. Laichter, Z. Nejedlý, J. Váchal); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (drama); b) cizí (J. Váchal).
4. Tisky (divadelní plakáty).
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Bílková: Viktor Nejedlý, Praha 1985, edice inv. č. 411.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Nejedlý Viktor

Nejedlý Vojtěch

1772 - 1844; římskokatolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1790 - 1844.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Nejedlý Zdeněk

1878 - 1962; politik, prezident Československé akademie věd, literární a hudební historik, kritik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1914 - 1926.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (deníky).
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze, Regionální muzeum v Litomyšli.

Nekola František

1856 - 1941; středoškolský profesor, kulturní historik Klatov.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1856 -1941.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, Z. Kadlecová); b) odeslaná ; c) cizí (P. Bezruč, J. Kocián, J. Urbanec).
3. Rukopisy.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Němcová Božena

1820 - 1862; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1820 - 2006.

1. Doklady a) vlastní (fotokopie); b) rodinné; c) úřední.
2. Korespondence a) přijatá (částečně ve fotokopiích); b) odeslaná (částečně ve fotokopiích); c) rodinná (Josefa Němce - manžela); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, zápisníky, poznámky, částečně ve fotokopiích); b) cizí.
4. Tisky
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Božena Němcová, Praha 2013 (revize 2017). Fond digitalizován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, Regionální muzeum v Litomyšli, Polabské muzeum, Muzeum JUDr. Otakara Kudrny.

Otevřít fond Němcová Božena - rekatalogizace

Němec Bohumil

1873 - 1966; profesor anatomie a fyziologie rostlin na Univerzitě Karlově v Praze, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1919 - 1957.

1. Korespondence přijatá (A. Denis).
2. Rukopisy vlastní (odborné práce).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Bohumil Němec, Praha 1987, edice inv. č. 466.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Němec Bohumil

Němeček Jan

1844 - ?; středoškolský profesor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1883 - 1916.

1. Rukopisy vlastní (poezie, učebnice, deníky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jan Němeček, Praha 2001, edice inv. č. 1118.

Otevřít fond Němeček Jan

Němeček Zdeněk

1894 - 1957; úředník ministerstva zahraničí, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1914 - 1939.

1. Rukopisy vlastní (romány, divadelní hry, zápisníky).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Mottlová: Zdeněk Němeček, Praha 2009, edice inv. č. 1248.

Otevřít fond Němeček Zdeněk

Nerad Josef a Nerad Josef Lev

1876 - 1944; intendant Národního divadla v Praze. NERAD Josef Lev 1913 - 1973; umělecký kritik.

Osobní fondy v rozsahu 7 kartonů, 1910 - 1968.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) Josefa Nerada; b) přijatá Josefa Lva Nerada (V. Beneš, O. Blažíček, C. Bouda, N. Frýd, B. Fučík, A. Hoffmeister, V. Nechleba, J. Seifert, K. Svolinský, V. Sychra); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence. 1 karton zpracován ve 2. stupni evidence bez inventáře.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Neruda Jan

1834 - 1891; novinář, básník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1803 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Grégr, A. Holinová, I. L. Kober, M. A. Šimáček); b) odeslaná (J. Grégrovi, A. Holinové, rodině Tichých); c) rodinná (úřední korespondence rodičů); d) cizí (J. Laborovi).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry, fejetony, články, poznámky); b) cizí (I. Herrmann, J. E. Purkyně, K. Sabina, P. J. Šafařík).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (hmotné památky).
8. Část osobního fondu Anny Holinové.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Jan Neruda, Praha 1964, edice inv. č. 89 (v rozsahu 28 kartonů). Dodatky v rozsahu 4 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Neruda Jan

Nesý Petr Celestýn

1865 - 1943; právník v Praze, autor právnických spisů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1884 - 1937.

1. Korespondence a) přijatá (A. Klášterský, E. Krásnohorská); b) rodinná; c) cizí.
2. Rukopisy cizí (A. Klášterský).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč, L. Šolcová: Petr Celestýn Nesý, Praha 1999, edice inv. č. 1001.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Nesý Petr Celestýn

Neubert Adolf

1911 - 1949; nakladatelství v Praze.

Nakladatelský archiv firmy Zemědělské knihkupectví a nakladatelství A. Neubert v rozsahu 27 kartonů, 1911 - 1949.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy nakladatelské.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Varia (kresby, štočky).

Neuspořádáno.

Neumann Stanislav Kostka

1875 - 1947; redaktor, básník, prozaik, novinář.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1872 - 1950.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (L. Špačková).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, korektury, články, překlady, deník, vzpomínky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace (fotokopie).
7. Varia (akvarely z Albánie z let 1916 - 1917, linorytové destičky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Stanislav Kostka Neumann, 1. část, Praha 1963, edice inv. č. 90 (v rozsahu 8 kartonů); V. Dyková: Stanislav Kostka Neumann, 2. část, Praha 1999, edice inv. č. 826 (v rozsahu 16 kartonů). Přírůstky do roku 1988 zpracovány ve 2. stupni evidence bez inventáře. Dodatky neuspořádány.

Otevřít fond Neumann Stanislav Kostka 1. část

Otevřít fond Neumann Stanislav Kostka 2. část

Neumannová Božena

1882 - 1967; kulturní pracovnice, redaktorka, prozaička, druhá žena S. K. Neumanna.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, (1854) 1890 - 1967 (1981).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bouček, F. Dvořák, M. Helcelet, J. L. Krejčí, A. Macková, M. Majerová, M. Malínská, J. Miškovský, F. Plamínková, F. L. Rieger, J. Svozilová); b) odeslaná; c) rodinná, d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, články, vzpomínky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Božena Neumannová, Praha 2003, edice inv. č. 1164.

Otevřít fond Neumannová Božena

Neumannová Kamila

1874 - 1957; vydavatelka Knih dobrých autorů, první žena S. K. Neumanna, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 - 1949.

1. Korespondence a) přijatá (J. Karásek ze Lvovic, A. Procházka); b) odeslaná.
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Kamila Neumannová, Praha 1978, edice inv. č. 313.

Otevřít fond Neumannová Kamila

Nevrla František

1898 - 1982; vojenský zvěrolékař, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1898 - 1982.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (O. Vočadlo).
3. Rukopisy vlastní (próza, dramata, překlady Shakespeara).
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Nevšímal August Vojtěch

1847 - 1916; právník, spisovatel, redaktor časopisu Paleček.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1873 - 1927.

1. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, I. Herrmann, J. Neruda); b) rodinná (Kristiny Nevšímalové - manželky, E. Krásnohorská); c) cizí.
2. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: August Vojtěch Nevšímal, Praha 1995, edice inv. č. 641.

Otevřít fond Nevšímal August Vojtěch

Nezval Vítězslav

1900 - 1958; básník, prozaik, dramatik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 202 kartonů, 1862 - 1970.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (rodičů, manželky F. Nezvalové a jejích rodičů, družky O. Jungové a její rodiny, syna Roberta); c) cizí (Svaz československých spisovatelů).
2. Korespondence a) přijatá (J. Bartoš, K. Biebl, A. Breton, E. F. Burian, J. Cocteau, J. Deml, P. Eluard, E. Filla, K. Gottwald, L. Hodačová, A. Hoffmeister, J. Honzl, R. Jakobson, J. Ježek, L. Jíchová, V. Kopecký, L. Kuba, J. Mahen, H. Miller, J. Miró, B. Nezval - otec, E. Nezvalová - matka, F. Nezvalová - manželka, V. Nikodém, J. V. Pleva, B. Polevoj, J. Seifert, J. Slavíček, Z. Smolová, J. Svoboda, F. X. Šalda, J. Štyrský, J. Taufer, K. Teige, Toyen, J. Träger, T. Tzara, V. Vančura, J. Werich, A. Zápotocký, V. Závada); b) odeslaná (A. Bretonovi); c) rodinná (F. Nezvalové - manželky, B. Nezvala - otce, V. Fischerové - sestry, A. Fischera - švagra); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramata, scénáře, články, eseje, překlady, diáře, zápisníky, pracovní materiály, hudební skladby); b) cizí (tvorba autorů domácích i zahraničních, překlady děl V. Nezvala, překlady děl cizích autorů do češtiny).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková a kol.: Vítězslav Nezval, Praha 1997, edice inv. č. 489.

Části archivního souboru v jiných institucích: Literární oddělení Moravského muzea v Brně.

Otevřít fond Nezval Vítězslav

Nickerl František Antonín a Nickerl Otokar

1813 - 1871; lékař, profesor přírodovědy na polytechnice v Praze, zoolog a mineralog. NICKERL Otokar 1838 - 1920; lékař, profesor zoologie, botaniky a zbožíznalství na polytechnice v Praze, syn F. A. Nickerla.

Osobní fondy v rozsahu 1 kartonu, 1835 - 1912.

1. Doklady vlastní (diplomy a jmenování, doklady k vlastnictví domu).
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné); b) cizí.
4. Tisky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: František Antonín Nickerl, Otokar Nickerl, Praha 1997, edice inv. č. 787.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Nickerl František Antonín a Otokar

Niederle Václav

1867 - 1946; středoškolský profesor, klasický filolog, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1886 - 1936.

1. Rukopisy vlastní (zápisy univerzitních přednášek B. Hrozného, J. Krále, J. Kvíčaly, R. Nováka, seminární práce).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Niederle, Praha 1995, edice inv. č. 642.

Otevřít fond Niederle Václav

Nikodém Viktor

1885 - 1958; malíř.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1900 - 1951.

1. Rukopisy vlastní.
2. Výstřižky.
3. Fotografie.
4. Varia (kresby).

Neuspořádáno.

Noha Jan

1908 - 1966; typograf, redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1902 - 1966.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Jilemnický, O. Lysohorský, B. Václavek); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, recenze, články); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Jan Noha, Praha 1971, edice inv. č. 228. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Noha Jan

Nohejl Miloslav

1896 - 1974; knihovník města Plzně, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, (1894) 1914 - 1974.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá (J. Hodek, J. Knap, M. Rutte, L. Stehlík, J. Vrba).
3. Rukopisy vlastní (próza, poznámky, paměti).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Nor A. C. (vl. jm. Josef Kaván)

1903 - 1986; spisovatel, publicista.

Osobní fond v rozsahu 73 kartonů, 1903 - 1986.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (Z. Ančík, Z. Bár, P. Bezruč, L. Blatný, J. Havlasa, M. Hanuš, K. Horký, M. Hýsek, Č. Jeřábek, J. Knap, F. Kovárna, F. Kožík, F. Lazecký, V. Martínek, R. Mertlík, M. Nohejl, I. Olbracht, L. Páleníček, A. M. Píša, M. Rusinský, J. Seifert, F. Směja, F. Šrámek, E. Valenta, J. Vrba, F. Wenig, Z. Wokrová, V. Závada, L. N. Zvěřina, J. Žák); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, články, fejetony, paměti); b) cizí (J. Havlasa).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Nosek Josef

1829 - 1899; dělostřelecký setník, magistrátní úředník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1860 - 1868.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy cizí (prózy; opisy časopiseckých příspěvků Josefa Noska, které pořídila jeho neteř Barbora Farská).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Štěpánová: Josef Nosek, Praha 1997, edice inv. č. 716.

Otevřít fond Nosek Josef

Nostitz-Rieneck Robert

1798 - 1820; mecenáš umění.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1805 - 1820.

1. Doklady vlastní. 1. Korespondence přijatá.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Smutná: Robert Nostitz-Rieneck, Praha 2013.

Otevřít fond Nostitz-Rieneck Robert

Nouza Oldřich

1903 - 1974; učitel, kulturní pracovník v Českých Budějovicích, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1903 - 1974.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (deníky).

Neuspořádáno.

Nováček Josef

1880 - 1957; úředník Městské spořitelny v Praze, bibliofil, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 58 kartonů, 1839 - 1957.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (J. V. Nováčka - otce).
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia (kresby V. H. Brunnera).

Neuspořádáno.

Novák Arne

1880 - 1939; profesor české literatury na Masarykově univerzitě v Brně, literární kritik a historik, syn Terézy Novákové.

Osobní fond v rozsahu 65 kartonů, 1860 - 1967.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (E. Bass, K. Čapek, J. Dolanský-Heidenreich, F. Drtina, V. Dyk, Z. Dyková-Hásková, P. Eisner, O. Fischer, P. Fraenkl, A. Grund, J. Horák, M. Hýsek, F. Chudoba, J. Jakubec, H. Jelínek, R. Jesenská, E. Jurčinová, J. Karásek ze Lvovic, A. Kraus, J. Kvapil, A. Lauermannová-Mikschová, S. Lom-Mojžíš, T. Nováková - matka, G. Pallas, J. Pekař, A. Pražák, R. Promberger, H. Siebenschein, F. Strejček, J. Svítil, R. Svobodová, F. X. Šalda, O. Šimek, J. Štenc, F. Táborský, J. Thon, A. M. Tilschová, J. Vlček, J. Vrba, J. z Wojkowicz); b) odeslaná; c) rodinná (J. Nováková - manželka, V. Haasz - švagr); d) cizí (J. Durdíka).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, odborné práce a články, přednášky, studie, recenze, projevy, poznámky, pracovní materiál); b) cizí (J. Horák, F. Chalupa, R. Jakobson, D. Jeřábek, M. Strettiová-Musilová).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Arne Novák, Teréza Nováková, Praha 1997, edice inv. č. 488.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze (v roce 1990 převedeno do LA PNP), Městské muzeum v Litomyšli, Archiv Masarykovy univerzity v Brně.

Otevřít fond Novák Arne, Nováková Teréza

Novák Arthur

1876 - 1957; úředník Zemského úřadu v Praze, redaktor časopisů Hollar a Vitrinka, výtvarný kritik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1909 - 1951.

1. Korespondence a) přijatá (O. F. Babler, H. Boettinger, J. Deml, J. Konůpek, A. Novák, J. Opolský, A. Procházka, V. Stretti, K. Štika, K. Vik); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí (A. Fiala, J. Opolský, F. Táborský).
3. Tisky a výstřižky.
4. Varia

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Arthur Novák, Praha 1999, edice inv. č. 939.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Novák Arthur

Novák Bohumil

1908 - 1992; nakladatelský redaktor u firmy F. Borový, pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, pracovník PNP v Praze a Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze, básník.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů,1908 - 1992.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (I. Blatný, J. Čep, V. Černý, J. Deml, P. Eisner, F. Halas, V. Holan, J. John, J. Kopta, R. Mertlík, O. Mikulášek, J. Palivec, A. M. Píša, J. V. Pojer, J. Seifert, J. Skácel, L. Stehlík, K. Toman, V. Vančura, J. z Wojkovic, J. Zaorálek); b) odeslaná (J. Zaorálkovi); c) cizí (R. Svobodová - F. X. Šalda).
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky); b) cizí (sborník o J. Palivcovi).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (týkající se činnosti B. Nováka v PNP).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Novák František (pseud. Doudlebský)

1848 - 1903; architekt a stavitel v Budapešti.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1866 - 1920.

1. Korespondence a) přijatá (J. V. Frič, J. Neruda, L. Quis, F. L. Rieger); b) rodinná (Anny Novákové - manželky).
2. Rukopisy cizí (I. Geisslová).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: František Novák, Praha 1963, edice inv. č. 92.

Části archivního souboru v jiných institucích: Husitské muzeum v Táboře.

Otevřít fond Novák František

Novák Jan

1925 - 1982; básník, představitel brněnské bohémy .

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1925 - 1980.

1. Rukopisy a) vlastní (básně, pracovní materiály); b) cizí.
2. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Novák Jiří

1904 - ?; knihkupec, nakladatel, majitel knihtiskárny v Městci Králové.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1896 - 1947.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – V. Hellmuth Brauner, L. Šolcová: Jiří Novák, Praha 1999, edice inv. č. 1018.

Otevřít fond Novák Jiří

Novák Ladislav

1872 - 1946; politik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1896 - 1946.

1. Korespondence a) odeslaná; b) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní (román, články o divadle, korektury).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Ladislav Novák, Praha 1995, edice inv. č. 643.

Otevřít fond Novák Ladislav

Novák Mirko

1901 - 1980; profesor estetiky na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1901 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (O. Sus).
3. Rukopisy vlastní (články, studie, přednášky, paměti, univerzitní přednášky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Nováková Julie

1909 - 1991; klasická filoložka, docentka na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 - 1990.

1. Rukopisy vlastní (paměti).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Julie Nováková, Praha 1995, edice inv. č. 644.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Nováková Julie

Nováková Teréza

1853 - 1912; spisovatelka, redaktorka časopisu Ženský svět.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1867 - 1940.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Drtina, F. Jandl, A. Jirásek, E. Krásnohorská, P. Maternová, A. Novák - syn, J. Novák – manžel, V. Sokolová-Seidlová, F. X. Šalda, J. R. Vilímek); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, přednášky, studie, překlady); b) cizí (bibliografie prací Terézy Novákové, práce dětí T. Novákové).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Arne Novák, Teréza Nováková, Praha 1997, edice inv. č. 488.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum v Praze - národopisné oddělení, Městské muzeum v Litomyšli, Městské muzeum a galerie Polička.

Novomeský Laco (vl. jm. Ladislav Novomeský)

1904 - 1976; politik, básník, publicista.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1933 - 1969.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, poznámky, zápisníky); b) cizí.
4. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Novotný František Svatopluk

1824 - 1866; římskokatolický kněz.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1846 - 1852.

1. Rukopisy vlastní (drama, studie z českých církevních dějin).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Novotný Josef

1872 - 1926; římskokatolický kněz, profesor Teologické fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1893 - 1924.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (E. Brynycha).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Novotný Josef Cheth (pseud. Kuzma-Novotný)

1900 - 1967; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 64 kartonů, 1916 - 1967.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (romány, povídky, články, paměti, pracovní materiál).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Novotný Josef Otto

1894 - 1971; redaktor Národní politiky, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1913 - 1943.

1. Korespondence přijatá (V. Dyk, I. Herrmann, R. Jesenská, Z. Rón, K. Scheinpflug, V. Štech); b) cizí.
2. Rukopisy cizí (V. Dyk).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Novotný Kamil

1892 - 1959; úředník ministerstva školství a národní osvěty, historik umění, výtvarný kritik.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1898 - 1974.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Čapek, K. Domin, E. Filla, A. Fuchs, J. John, O. Kokoschka, J. Kvapil, J. Slavíček, Z. Wirth); b) odeslaná; c) rodinná (A. Novotná - manželka, Anna Masaryková); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (deníky, projevy, články, poznámky, excerpta); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografe.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Kamil Novotný, Praha 1995, edice inv. č. 645.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Novotný Kamil

Novotný Miloslav

1894 - 1966; ředitel Literárního archivu Národního muzea v Praze, literární kritik a historik, editor.

Osobní fond v rozsahu 76 kartonů, 1932 - 1948.

1. Korespondence přijatá ( z literární, novinářské, redakční a spolkové činnosti).
2. Rukopisy a) vlastní (k edici dopisů K. Havlíčka Borovského, korektury, koncepty, pracovní materiály); b) cizí (z redakční činnosti).
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Novotný Václav Juda

1849 - 1922; hudební kritik a skladatel, redaktor hudební přílohy týdeníku Zlatá Praha.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1885 - 1922.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Burian); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, zápisníky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – L. Šolcová: Václav Juda Novotný, Praha 2000, edice inv. č. 1022.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum Počátky.

Otevřít fond Novotný Václav Juda

Nový Karel (vl. jm. Karel Novák)

1890 - 1980; spisovatel, novinář.

Osobní fond v rozsahu 44 kartonů, 1890 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (Z. Ančík., O. Berkopec , K. Biebl, K. Cvejn, K. Čapek, F. Halas, L.Čivrný, M. Elpl, L. Fikar, J. Glazarová, J. Hanč, R. Havel, M. Jirko, Z. Kalista, J. Kopta, P. Křička, E. A. Longen, M. Majerová, O. Malevič, A. a V. Mrštíkovi, J. Mukařovský, J. Noha, A. C. Nor, J. Noha, L. Novomeský, J. Otčenášek, F. Peroutka, A. Pražák, V. Rada, I. Skála, J. Slavíček, Z.Stěpánek, J. Taufer, J. Urbánková, V. Vančura aj); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (fejetony, poezie, próza, scénáře filmové a divadelní, články, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Nuska Bohumil

1932 ; filosof, historik a estetik, publikace a redakční činnost, prozaik, esejista, práce z teorie a kritiky dramatického umění, práce o renesančních knižních vazbách.

Osobní fond v rozsahu 59 kartonů, 1932 - 2017.

1. Korespondence.
2. Rukopisy.
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace