Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Obec československých spisovatelů - spolkový archiv

1938 - 1939; sdružení spisovatelů na obranu republiky.

Část spolkového archivu v rozsahu 3 kartonů, 1937 - 1939.

1. Doklady (účty).
2. Korespondence a) přijatá (J. Kratochvíl, různé mezinárodní instituce); b) odeslaná.
3. Rukopisy (dotazníky, koncepty, překlady provolání a projevů, záznamy ze schůzí).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Otevřít fond Obec československých spisovatelů

Obrátil Karel Jaroslav

1866 - 1945; učitel, ředitel škol, sběratel, vydavatel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 68 kartonů, 1838 - 1945.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá a sbírka (M. Aleš, J. Deml, J. V. Frič, A. Kalvoda, J. Klvaňa, A. Macková, J. S. Machar, J. Neruda, S. K. Neumann, J. Váchal, J. Vrchlický).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, pracovní materiál, katalog vlastní knihovny); b) cizí (sbírka autografů českých i cizích kulturních pracovníků, umělců a spisovatelů: J. Braun, F. J. Karas, B. M. Kulda, B. Němcová, S. Podlipská, P. Sula).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence a sbírka rukopisů cizích uspořádány abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace.

Ochová Sheila

1940 - 1999; novinářka, dramatička, prozaička, scénáristka, odborná asistentka na FAMU, po r. 1968 působící v exilu.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1904 - 1999.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (korektury, pracovní materiály).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Olbracht Ivan (vl. jm. Kamil Zeman)

1882 - 1952; novinář, spisovatel, syn Antala Staška.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1879 - 1972.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, přednášky, dramata, filmové scénáře, korektury, překlady, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Havel, E. Bílková: Ivan Olbracht, Praha 1982, edice inv. č. 729 (v rozsahu 9 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum a Pojizerská galerie.

Otevřít fond Olbracht Ivan

Oliva Jiří

1907 - 1990; mlynář, obchodní inženýr, horník, knihovník, montér, železničář, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1907 - 1990.

1. Korespondence a) přijatá (C. Bouda, J. Bouda, A. Doležal, S. Hlinovský, J. Hodek, V. Justl, V. Kaplický, V. Kolátor, A. Macková, L. Mašínová, B. Reynek, K. Vik); b) cizí (J. Konůpek, V. Rabas, K. Vik, J. Zrzavý).
2. Rukopisy cizí (L. Mašínová, Q. M. Vyskočil).
3. Tisky.
4. Výstřižky (E. Destinnová).
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Oliva Viktor

1861 - 1928; malíř, redaktor obrazové části časopisu Zlatá Praha.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1885 - 1929.

1. Korespondence a) přijatá (S. Čech, I. Herrmann, F. S. Procházka); b) cizí.
2. Rukopisy cizí (S. Čech, J. S. Machar, J. Vrchlický).
3. Fotografie.
4. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Formánková: Viktor Oliva, Praha 1965, edice inv. č. 168.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Oliva Viktor

Oliver Jussi

1934 - 2002; básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu 1996 - 2000.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Opasek Anastáz

1913 - 1999; arciopat benediktinského kláštera v Praze - Břevnově, básník.

Osobní fond v rozsahu 51 kartonů, 1913 - 1999.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, kritiky, pracovní materiály); b) cizí (sympozia ve Frankenu, sborníky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (audiokazety Opus Bonum 1996, zvukový záznam pamětí).
7. Agenda a archiv sdružení Opus bonum (korespondence, referáty z konferencí ve Frankenu).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Opelík Jiří

1930; PhDr., CSc.; literární kritik, editorská, pořadatelská a bibliografická činnost v oblasti české literatury.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1930.

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Opiz Jan Ferdinand

1741 - 1812; vychovatel, finanční úředník v Čáslavi, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1767 - 1808.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (B. J. Dlabač); b) odeslaná (J. Casanovovi - opisy, J. L. Hayovi); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (autobiografie, excerpta historická, literární, filozofická); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Jan Ferdinand Opiz, Praha 1978, edice inv. č. 331 (součástí inventáře je i soupis rukopisů uložených v Knihovně Národního muzea).

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze a Knihovna Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Opiz Jan Ferdinand

Opolský Jan

1875 - 1942; úředník, malíř, básník.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1881 - 1993.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (A. Procházka).
2. Korespondence a) přijatá (V. Dyk, H. Jelínek, R. Jesenská, A. Procházka, F. Skácelík, Umělecká beseda - Praha); b) odeslaná (manželce); c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, eseje, články, zápisníky, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Jan Opolský, Praha 1998, edice inv. č. 851.

Otevřít fond Opolský Jan

Ort Jan

1917 - 1984; středoškolský profesor, literární historik a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 34 kartonů, 1917 - 1985.

1. Korespondence a) přijatá (F. Ph. Ingold, E. Macek, O. Malevič, J. Měrčink, R. Mertlík, F. Wurm); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (články, edice, překlady, poznámky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Orten Jiří

1919 - 1941; básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1937 - 1991.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Fingerová); b) odeslaná (V. Fingerové).
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, drama, deníky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (posmrtná maska)

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová, H. Klínková: Jiří Orten, Praha 1999, edice inv. č. 1017.

Otevřít fond Orten Jiří

Osers Ewald

1917 - 2011; spisovatel, básník, redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 46 kartonů, 1917 - 2000.

1. Korespondence a) přijatá (F. Bruegel, O. Filip, M. Holub, I. Klíma, R. Kunze, J. Lederer, V. Linhartová, A. Lustig, J. Meloun, J. Mucha, J. Seifert, J. Skácel, F. C. Weiskopf); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (básně, recenze, projevy, přednášky, překlady různých autorů do anličtiny a němčiny); b) cizí (R. Kunze, Ó. Lysohorský, J. Seifert, Z. Svěrák).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Audionahrávky, videonahrávky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Osten Jan (vl. jm. Jan Ohrenstein)

1871 - 1921; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1898 - 1920.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Otmar Antonín

1912 - 1988; úředník, novinář, vlastivědný pracovník z Turnovska.

Osobní fond v rozsahu 35 kartonů, 1912 - 1988.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (R. Hlava, A. Chmelík, J. Kasalický, K. Kinský, V. Prádler, K. Vik); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (K. Kinský, I. Olbracht, K. Vik).
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, výpisky, kartotéka o Českém ráji); b) cizí (A. Macková, J. Olič).
4. Tisky (sbírka pohlednic a plakátů Trosek).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Otradovicová Jarmila

1908 - 1996; básnířka, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 56 kartonů, 1908 - 1996.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Otruba Mojmír

1923 - 2003; vědecký pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, literární historik, redaktor, editor.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů,1923 - 2003.

1. Doklady cizí (týkající se Památníku národního písemnictví a Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV).
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (týkající se vydávání děl J. K. Tyla).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, pracovní materiály k dějinám české literatury); b) cizí (redakční).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Otto Jan - nakladatelský archiv

1871 - 1949; nakladatelství v Praze.

Nakladatelský archiv a osobní fond majitele Jana Otty (1841 - 1916) v rozsahu 364 kartonů, 1871 - 1949.

1. Doklady právní a účetní z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence a) přijatá (A. Jirásek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (Ottův slovník naučný).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze, fotoarchiv LA.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace