Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Táborská Jiřina

1926 - 2004; literární historička, prěkladatelka z ruštiny.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1926 - 2004.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (pracovní materiály, podklady, výpisky vlastní a cizí, složka Německá marxistická kritika, Typologie literárněvědných pojmů, Slovník literárněvědné metodologie ad).
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Táborský František

1858 - 1940; ředitel Vyšší dívčí školy v Praze, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 41 kartonů, 1845 - 1940.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílý, E. a J. Bretterovi, K. Dyrynk, I. Herrmann, F. Chudoba, J. Kabelík, M. Kaláb, A. Kašpar, Č. Kramoliš, J. Kuffner, V. Kybal, T. G. Masaryk, Z. Nejedlý, A. Novák, F. Ondrůšek, J. Palliardi, J. Pekař, J. Preiss, R. Promberger, H. a J. Schwaigerovi, K. Svolinský, F. X. Šalda, J. Štenc, K. Toman, R. Tyršová, K. Vik); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, studie, články, překlady); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Krulichová: František Táborský, 1. část, Praha 1971, edice inv. č. 213 (v rozsahu 25 kartonů); K. Bílek, J. Straková: František Táborský, 2. část, Praha 1987, edice inv. č. 469 (v rozsahu 15 kartonů). Dodatky zpracovány ve 2. stupni evidence bez inventáře v rozsahu 1 kartonu.

Otevřít fond Táborský František 1. část

Otevřít fond Táborský František 2. část

Taraba Bohuslav

1894 - 1978; učitel, hudební skladatel, malíř, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1920 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (deníky).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Archiv tělesné výchovy a sportu.

Tarantová Marie

1894 - 1987; hudební spisovatelka, překladatelka, dcera nakladatele B. Kočího.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1909 - 1969.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (přednášky, články).
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Marie Tarantová, Praha 2001, edice inv. č. 1127.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Archiv města Plzně.

Otevřít fond Tarantová Marie

Tatarka Dominik

1913 - 1989; slovenský spisovatel,překladatel, publicista.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů,1930 - 2002.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (próza, publicistika, scénáře); b) cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Varia (audio, video materiály).
6. Dokumentace..

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Kuthanová: Dominik Tatarka, Praha 2018.

Části archivního souboru v jiných institucích: Literární archiv Matice slovenské v Martině.

Tauber Jindřich (přijaté jm. Henry Taabor)

1894 - 1970; lékař, odborný spisovatel, cestovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů,1904 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Havlasa); b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (odborné články, poznámky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Tauerová Marie

1896 - 1981; pracovnice Univerzitní knihovny v Brně, sochařka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1961 - 1980.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (vzpomínky, studie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Pšeidová: Marie Tauerová, Praha 1995, edice inv. č. 692.

Otevřít fond Tauerová Marie

Tausch Ignaz Friedrich

1793 - 1848; botanik, lékař.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1807 - 1845.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Tauš Karel

1897 - 1984; novinář, literární a divadelní kritik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1967 - 1973.

1. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – L. Šolcová: Karel Tauš, Praha 2000, edice inv. č. 1035.

Otevřít fond Tauš Karel

Teige Karel

1900 - 1951; redaktor, teoretik výtvarného umění a literatury, kritik, architekt.

Osobní fond v rozsahu 98 kartonů, 1900 - 1951.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Halas, F. Kubišta, J. Mukařovský, J. Wolker); b) odeslaná (J. Nevařilové); c) rodinná; d) cizí (Společnosti F. X. Šaldy).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, přednášky, pracovní poznámky); b) cizí (A. Breton, V. Nezval, V. Vančura).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (grafické návrhy, architektonické plány).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Karel Teige, Praha 1968, edice inv. č. 180 (v rozsahu 72 kartonů). Dodatky v rozsahu 26 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Teige Karel

Teigová Helena (pseud. Lenka Teigová-Stachová)

1931; překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1931 - 1994.

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Teplý František - archivář

1867 - 1945; katolický kněz, archivář v Jindřichově Hradci, regionální historik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1895 - 1946.

1. Korespondence a) přijatá (J. Š. Baar, J. F. Hruška, J. Pekař); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (týkající se J. Š. Baara a reformního hnutí katolického duchovenstva); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: František Teplý, Praha 1976, edice inv. č. 299.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze, Národní archiv, Státní okresní archiv v Táboře, Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci, Státní okresní archiv v Prachaticích, Státní okresní archiv ve Strakonicích, Městské muzeum Volyně.

Otevřít fond Teplý František (archivář)

Teplý František MUDr.

? - 1959; odborný lékař v Litomyšli , spisovatel.

Osobní fond a fragment rodinného archivu v rozsahu 4 kartonů, 1915 - 1949.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) rodinná (Marie Teplé - manželky, neteře J. V. Sládka); b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: František Teplý, Praha 1999, edice inv. č. 1010.

Otevřít fond Teplý František (MUDr.)

Terlecký Nikolaj

1903 - 1994; knihovník, překladatel, redaktor nakladatelství, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1957 - 1992.

1.Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Tesková Anna

1872 - 1954; publicistka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1872 - 1954.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (M. Cvetajevová, F. X. Šalda).
3. Rukopisy a) vlastní (články, překlady z ruštiny); b) cizí (N. O. Losskij, A. Tesková).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: LA PNP (fond Vadim Morkovin).

Těsnohlídek Rudolf

1882 - 1928; redaktor Lidových novin v Brně, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1903 - 2008.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, fejetony).
3. Tisky a výstřižky.
4. Varia (posmrtná maska).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: Rudolf Těsnohlídek, Praha 1995, edice inv. č. 693 (revize 2020). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Moravský zemský archiv v Brně (fond Ferdinand Volek).

Otevřít fond Těsnohlídek Rudolf

Tetauer Frank

1903 - 1954; dramatik, divadelní kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 50 kartonů, 1881 - 1985.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (S. Lom-Mojžíš, Z. Vančura); b) rodinná (manželky Anny Tetauerové); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (divadelní hry, divadelní studie, povídky, kritiky, překlady, korektury, diáře, poznámky, zápisky); b) cizí (posudky Tetauerových dramat).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Thám Karel Ignác

1763 - 1816; národní buditel, překladatel, lexikograf.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1794 - 1818.

1. Rukopisy vlastní (překlad, přepis vyprávění očitého svědka popravy z r. 1621).
2. Tisky.
3. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Karel Ignác Thám, Václav Thám, Praha 1986, edice inv. č. 479.

Otevřít fond Thám Karel Ignác, Thám Václav

Thám Václav

1765 - 1816; národní buditel, herec, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1794 - 1818 (1936).

1. Rukopisy vlastní (překlady děl E. Schikanedra).
2. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Karel Ignác Thám, Václav Thám, Praha 1986, edice inv. č. 479.

Theer Otakar

1880 - 1917; úředník Univerzitní knihovny v Praze, literární historik, básník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1886 - 1918.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (V. Dyk, O. Fischer, A. Lauermannová-Mikschová, A. Novák, O. Šimek, J. Vlček, J. z Wojkovicz); b) odeslaná (A. Novákovi); c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, fejetony, recenze, poznámky, deníky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Otakar Theer, Praha 1989, edice inv. č. 399.

Otevřít fond Theer Otakar

Thelenová-Havlíčková Sylva

1901 - ?; novinářka, redaktorka Zápisníku agitátora.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1940.

1. Korespondence a) přijatá (H. Benešová, A. Masaryková, I. Olbracht, R. Svobodová); b) rodinná (F. X. Šalda Thelenové Soně)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Thomayer Josef

1853 - 1927; profesor vnitřního lékařství na Univerzitě Karlově v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1888 - 1927.

1. Korespondence a) přijatá (A. Jirásek, F. S. Procházka, A. V. Rais); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (próza, odborné studie a články, deníkové zápisky z let 1905 - 1918 a 1923 - 1927, poznámky); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Borotová: Josef Thomayer, Praha 1959, edice inv. č. 120 (v rozsahu 8 kartonů). Dodatky v rozsahu 2 kartonů neuspořádány.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum J. Š. Baara v Klenčí pod Čerchovem, Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně.

Otevřít fond Thomayer Josef

Thon Jan

1886 - 1973; ředitel Městské knihovny v Praze, docent knihovnictví na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 58 kartonů, 1819 - 1973.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (O. Fischer, J. Horák, M. Hýsek, F. Langer, A. Matějíček, A. a J. Novákovi, A. Sova, F. X. Šalda, F. Tichý, J. Vlček, J. Zhor); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (P. Bezruč).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, studie, přednášky, články, projevy, recenze, purkyňovské materiály, poznámky, diáře); b) cizí (F. Hrubín, J. Zhor).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Holmanová: Jan Thon, Praha 1988, edice inv. č. 470.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Thon Jan

Tichá Zdeňka

1927 - 1984; literární historička a editorka staročeských literárních památek.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1927 - 1984.

1. Doklady a) vlastní (vysvědčení, diplomy, smlouvy); b) rodinné (majetkoprávní).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, přednášky, pracovní materiály, zápisníky); b) cizí (M. Bohatcová, J. Hrabák, S. Segert, J. Seifert).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (rodinné, fotokopie starých textů).
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Zdeňka Tichá, Praha 2001, edice inv. č. 1124.

Otevřít fond Tichá Zdeňka

Tichý František - architekt

1886 - 1961; ředitel muzea v Hradci Králové, historik umění.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1893 - 1953.

1. Korespondence a) přijatá (R. Medek, F. Ulrich); b) odeslaná; c) cizí (F. Ulricha, starosty v Hradci Králové).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Architekt František Tichý, Praha 1994, edice inv. č. 727.

Otevřít fond Tichý František (architekt)

Tichý František PhDr.

1886 - 1968; slavista, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1886 - 1968.

1. Korespondence a) přijatá (A. Černý, J. Deml, A. Heyduk, F. Khol, A. Novák, A. Pražák, F. S. Procházka, R. M. Rilke, H. Salus, F. Strejček); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (vědecké práce, poznámky, biografická lístkovnice); b) cizí (H. Salus).
3. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Tichý Otto Albert

1890 - 1973; překladatel z francouzštiny, hudební skladatel, spolupracovník Josefa Floriana.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1890 - 1973.

1. Korespondence přijatá (rodina J. Floriana, M. Stritzkova, Vrána L.).
2. Rukopisy vlastní (články, příspěvky, pracovní materiály, notové záznamy).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Tichý Vítězslav

1904 - 1962; středoškolský profesor, literární historik a kritik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1942.

1. Rukopisy vlastní (literárněvědná práce o J. Vrchlickém).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Vinařová, M. Šrůtová: Vítězslav Tichý, Praha 1998, edice inv. č. 948.

Otevřít fond Tichý Vítězslav

Tille Antonín Jaroslav

1835 - 1896; zemský školní inspektor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1861 - 1896.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (E. Albert, J. Gebauer, K. German, A. Jirásek, H. Jireček, J. E. Kosina, T. G. Masaryk, J. Metelka); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poznámky).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Krejčová: Antonín Jaroslav Tille, Praha 1981, edice inv. č. 387 (v rozsahu 5 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze.

Otevřít fond Tille Antonín Jaroslav

Tille Václav (pseud. Václav Říha)

1867 - 1937; profesor srovnávacích dějin západních literatur na Univerzitě Karlově v Praze, literární kritik, spisovatel, syn A. J. Tilleho.

Osobní fond v rozsahu 74 kartonů, 1873 - 1946.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. H. Hilar, J. Horák, J. Laichter, A. Laurin, L. Niederle, J. Polívka, F. X. Šalda); b) odeslaná (V. Vostřebalové); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, fejetony, recenze, přednášky, deníky, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (opisy rukou V. Vostřebalové).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Krejčová: Václav Tille, 1. část, Praha 1980, edice inv. č. 375 (v rozsahu 66 kartonů); H. Krejčová: Václav Tille, 2. část, Praha 1987, edice inv. č. 433 (v rozsahu 8 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav pro etnologii Akademie věd ČR v Praze, Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Tille Václav 1. část

Otevřít fond Tille Václav 2. část

Tilschová Anna Maria

1873 - 1957; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1889 - 1957.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (B. Benešová, A. Lauermannová-Mikschová, A. Novák, E. Tilsch); b) odeslaná (E. Tilschovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, pohádky, povídky, fragment pamětí, scénáře, divadelní hry, přednášky, články); b) cizí (J. Patočka, A. M. Úlehlová-Tilschová).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresba).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Anna Maria Tilschová, Praha 1989, edice inv. č. 449. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Tilschová Anna Maria

Tischer Jan

1870 - 1939; právník, generál justiční služby.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1887 - 1919.

1. Doklady cizí.
2. Rukopisy vlastní (přednášky, studie z oboru vojenského práva, opisy z vlastní úřední činnosti).
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Tisky - archiv sbírky a výstřižkový archiv

Fond v rozsahu 113 kartonů, 1876 - 2000.

1. Tisky a výstřižky.

Neuspořádáno.

Tobolka Zdeněk Václav

1874 - 1951; docent knihovnictví na Univerzitě Karlově v Praze, odborový přednosta knihovny Národního shromáždění ČSR v Praze, politik a spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 129 kartonů, 1891 - 1948.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (Národní strany svobodomyslné).
2. Korespondence a) přijatá (K. Kramář, J. G. Maštálka, A. Rašín, V. Tille); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (historické práce a přípravné práce k nim, české politické a hospodářské dějiny, historický kalendář, edice, články, přednášky, deník z první světové války); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Doklady (v rozsahu 9 kartonů) a korespondence přijatá (v rozsahu 27 kartonů) zpracovány ve 2. stupni evidence - H. Krejčová, D. Hrazdirová: Zdeněk Václav Tobolka, Praha 1999, edice inv. č. 871. Dodatek fondu v rozsahu 88 kartonů zpracován ve 2. stupni evidence bez inventáře, zbývající dodatky v rozsahu 5 kartonů neuspořádány.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vojenský historický archiv v Praze.

Otevřít fond Tobolka Zdeněk Václav

Tollmann Bohumil Eduard

1842 - 1903; redaktor časopisu Posel z Prahy.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1868 - 1869.

1. Doklady vlastní (soudní spisy ve věci redaktora Tollmanna za články v časopise Posel z Prahy).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Toman Josef a Tomanová Miroslava

1899 - 1977; básník, prozaik, dramatik. TOMANOVÁ Miroslava 1906 - 1991; prozaička, dramatička.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1936 - 1977.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, poznámky, zápisky); b) cizí (M. Tomanová, V. Vančura).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (medaile, vyznamenání).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Toman Karel (vl. jm. Antonín Bernášek)

1877 - 1946; básník, překladatel, kritik a publicista.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1888 - 2013.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie a) osobní; b) rodinné; c) cizí.
7. Varia.
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H.Taudyová: Karel Toman, vl. jménem Bernášek Antonín, Praha 2015. Fond digitalizován.

Otevřít fond Toman Karel, vl. jménem Bernášek Antonín

Toman Prokop

1872 - 1955; právník, historik výtvarného umění.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1872 - 1955.

1. Rukopisy vlastní (Nový slovník československých výtvarných umělců).
2. Tisky (Nový slovník československých výtvarných umělců).

Uspořádáno abecedně podle hesel.

Tomeček Jaromír

1906 - 1997; právník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 73 kartonů,1906 - 1997.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (brněnská pobočka Svazu československých spisovatelů).
2. Korespondence a) přijatá (L. Kundera, O. Pavel, B. Říha, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná (manželky Blanky Tomečkové).
3. Rukopisy vlastní (próza, články, cestovní črty).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Tomek Ferdinand

1860 - 1940; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1884 - 1935.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, článek).
4. Výstřižky.
5. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Ferdinand Tomek, Praha 1995, edice inv. č. 694.

Otevřít fond Tomek Ferdinand

Tomeš Jan Maria

1913 - 2010; básník, překladatel, historik umění.

Osobní fond v rozsahu 107 kartonů, 1913 - 2010.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (překlady, studie, edice, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Tomíček Antonín

1866 - 1935; poštovní úředník, vlastivědný pracovník v Litomyšli.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1918 - 1957.

1. Rukopisy vlastní (vlastivědné práce, přípravný materiál, poznámky).
2. Tisky.
3. Fotografie.

V původním uspořádání.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli.

Tonner Emanuel

1829 - 1900; středoškolský profesor, politik, publicista.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1829 - 1900.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Goll, E. Grégr, J. Grégr, A. Rybička, F. Smolka); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (historická excerpta, poznámky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Topič František - nakladatelský archiv

1858 - 1941; knihkupec a nakladatel v Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy F. Topič (založena r.1883) v rozsahu 10 kartonů, 1858 - 1985.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, I. Herrmann, J. Holeček, L. Quis, E. Vráz); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (J. Neruda A. Holinové).
3. Rukopisy cizí (S. Čech, J. Neruda).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Formánková: František Topič, Topičovo nakladatelství, 1. část, Praha 1970, edice inv. č. 204 (v rozsahu 5 kartonů); E. Bílková: Nakladatelství F. Topič, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 1073 (v rozsahu 2 kartonů). M. Formánková, E. Bílková, D. Hrazdirová: František Topič, Topičovo nakladatelství, Praha 2009 (revize).

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie.

Otevřít fond Topič František a nakladatelský archiv

Topol Filip

1965 - 2013; hudebník, skladatel a textař, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1965 - 2013.

1. Rukopisy vlastní.
2. Fotografie.
3. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Topol Jáchym

1962; básník, prozaik, překladatel, dramatik, redaktor, programový ředitel Knihovny Václava Havla.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1962 - 2017.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Topolová Jiřina

1935 - 2015; dcera Karla Schulze, provdaná za dramatika Josefa Topola.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1935 - 2015.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Torst - nakladatelský archiv

1990; nakladatelství v Praze.

Nakladatelský fond v rozsahu 28 kartonů, 1990 - 2013.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (V. Durych, I. Dvořák, J. Chalupecký, M. Otruba, J. Putík, I. Schneedorfer ad.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Toužil Augustin

1852 - 1915; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu,1870 - 1910.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (povídky, články, divadelní výstupy); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Träger Josef

1904 - 1971; divadelní kritik, redaktor, spisovatel, scenárista.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1904 - 1989.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Bednář, K. J. Beneš, P. Bezruč, I. Blatný, J. Čep, V. Černý, J. Durych, E. Filla, J. B. Foerster, J. Frejka, B. Fučík, J. Glazarová, F. Götz, F. Halas, J. Heyduk, V. Holan, J. Hora, E. Hostovský, M. Hýsek, J. John, K. Konrád, J. Kopta, V. Lacina, S. Lom, J. S. Machar, M. Majerová, B. Mathesius, J. Mukařovský, R. Nasková, V. Nezval, A. Novák, L. Novomeský, K. Nový, I. Olbracht, A. M. Píša, A. Pražák, V. Renč, J. Seifert, M. Součková, K. Svolinský, V. Špála, J. Šusta, V. Tittelbach, K. Toman, J. Urbánková, V. Vančura, J. Žák); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Josef Träger, Praha 1998, edice inv. č. 872.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní filmový archiv .

Otevřít fond Träger Josef

Traub Hugo

1879 - 1942; docent historie na Vysoké škole technické v Brně.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1686 - 1940.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, F. Drtina); b) cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky (z oboru historie).
5. Fotografie.
6. Dokumentace.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Hugo Traub, Praha 1989, edice inv. č. 695.

Otevřít fond Traub Hugo

Trávníček Mojmír

1931 - 2011; literární kritik a historik, esejista, editor děl českých katolicky orientovaných autorů.

Osobní fond v rozsahu 66 kartonů, 1931 - 2011.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (M. Balaštík, V. Binar, P. Borkovec, I. Diviš, V. Durych, G. Florián, J. Hanuš, P. Hora, J. Hořec, V. Justl, Z. Kaprál, F. Křelina, J. Kuběna, J. Med, J. Opelík, B. Pavlok, M. Pluháček, K. Švestka, V. Vokolek aj.); b) odeslaná; c) cizí (J. Deml, J. Durych).
3. Rukopisy a) vlastní (recenze, studie, články, práce pro tisk, pracovní materiály); b) cizí (J. Florian, F. Křelina, I. Slavík aj.)
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentace.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Trefulka Jan

1929 - 2012; spisovatel, literární kritik, scenárista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1970 - 1995.

1. Rukopisy vlastní (sešity z 80. - 90.let).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Tréval Emil (vl. jm. Václav Walter)

1859 - 1929; lékař, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1887 - 1930.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (romány, povídky, drama).
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Š. Charousková: Emil Tréval, Praha 1998, edice inv. č. 1029.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Mladoboleslavska.

Otevřít fond Tréval Emil

Triáda - nakladatelský archiv

nakladatelství vzniklé v roce 1994, zakladatelé Lucie Medková, Robert Krumphanzl a Václav Vokolek.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1994 - 2016.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy.
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Trmal z Toušic Emanuel

1830 - 1914; právník, zemský poslanec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1888 - 1916.

1. Korespondence a) přijatá (J. Herben); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poznámky); b) cizí (Ladislav Trmal z Toušic).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Trnka Jaroslav

1905 - 1992; právník, diplomat, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 2001.

1. Korespondence a) přijatá (J. Voskovec); b) odeslaná; c) cizí (P. Kotyk, V. Stránský, J. Škvorecký)
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jaroslav Trnka, Praha 2002, edice inv. č. 1146.

Otevřít fond Trnka Jaroslav

Trnková-Chvojková Helena

1914 - 1988; malířka, grafička, prozaička, manželka Jiřího Trnky.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1914 - 1988. Složka korespondence nepřístupná k badatelským a studijním účelům do roku 2030 bez souhlasu dědiců autorských práv.

1. Korespondence přijatá (Fr. Hrubín).
2. Rukopisy a) vlastní (Vychovatel matek, Svátky lásky, Nezvoní zvonek, Maminko moje, Vážený Pavle aj.; b)cizí (František Hrubín - Běsná, Domů, Hirošima, Chvála rondelu, Karlova Karla, Křtiny, Neboť kdo ostrov blažených nespatřil, Všem mrtvým, Vyžle aj., překlady Fr. Hrubína.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Trnobranský Václav V.

1819 - 1883; soudní úředník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1869 - 1883.

1. Korespondence a) přijatá (fotokopie); b) rodinná (fotokopie).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí (J. Šob - vzpomínky na V. V. Trnobranského).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: Václav Trnobranský, Praha 1999, edice inv. č. 966.

Otevřít fond Trnobranský Václav

Trojan Alois Pravoslav

1815 - 1893; notář, poslanec.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1815 - 1913.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Adámek, J. Grégr, F. L. Rieger); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poznámky k politické práci, koncepty poslaneckých a jiných projevů); b) cizí (Paměti na A. P. Trojana sepsané Bohuslavem Trojanem).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Hejný, Danuše Hrazdirová: Alois Pravoslav Trojan, Praha 1998, edice inv. č. 822.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Rakovník.

Otevřít fond Trojan Alois Pravoslav

Troníček Jan

1894 - 1964; soudce Nejvyššího soudu v Brně.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1894 - 1964.

1. Rukopisy vlastní (studie, opisy a výpisy soudních akt o K. Havlíčku Borovském).

Neuspořádáno.

Trost Pavel

1907 - 1987; profesor srovnávací indoevropské jazykovědy a baltské filologie na univerzitách v Olomouci, Brně a Praze.

Osobní fond v rozsahu 44 kartonů, 1907 - 1987.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Beneš, E. Eichler, G. Spiess, J. Povejšil); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, pracovní materiály); b) cizí (A. Jedlička, J. Vilikovský, Z. Winter).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Truhlář Antonín

1849 - 1908; středoškolský profesor, klasický filolog, literární historik, editor.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1826 - 1922.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Král); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Antonín Truhlář, Praha 1998, edice inv. č. 873.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou a Okresní muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

Otevřít fond Truhlář Antonín

Truhlář Josef

1870 - 1957; právník, starosta Československé obce sokolské, publicista.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, 1903 - 1957.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (stuhy).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu (oddělení Národního muzea v Praze) a Státní okresní archiv v Nymburce.

Trýb Antonín

1884 - 1960; profesor lékařství na univerzitě v Brně, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 - 1957.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Antonín Trýb, Praha 1998, edice inv. č. 924.

Otevřít fond Trýb Antonín

Třesohlavá Marie

1891 - 1975; středoškolská profesorka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů,1891 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (L. Šebestová - S. Buonaccini); b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, koncepty, koncept životopisu S. Buonaccini); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Neuspořádáno.

Tukalevskij Vladimir Nikolajevič

1881 - 1936; ředitel Slovanské knihovny v Praze.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1906 - 1933.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. D. Balmont); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Vladimir Nikolajevič Tukalevskij, Praha 1995, edice inv. č. 485.

Otevřít fond Tukalevskij Vladimir Nikolajevič

Tůma Karel

1843 - 1917; redaktor Národních listů, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1852 - 1945.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) vlastní; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, fragmenty prózy).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Karel Tůma, Praha 1998, edice inv. č. 728.

Otevřít fond Tůma Karel

Tůma-Zevloun Ladislav

1876 - 1956; redaktor Národních listů, spisovatel, syn Karla Tůmy.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1843 - 1956.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (I. Herrmann); b) odeslaná; c) cizí (R. Jesenská I. Herrmannovi, Národní listy).
3. Rukopisy a) vlastní (próza, fejetony, články); b) cizí (V. Dyk, J. Herben, J. Holeček, J. Karásek ze Lvovic, K. Kramář).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Opočenská: Ladislav Tůma-Zevloun, Praha 2017.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Písek.

Tupetz Theodor

1852 - 1938; zemský školní inspektor, historik, editor.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1849 - 1942.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí ( A. Knischek, H. Schmerber).
3. Rukopisy vlastní a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Petrbok, K .Bílek: Theodor Tupetz, Praha 2005, edice inv. č. 1211

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Tupetz Theodor

Turečková-Čambalová Alžběta

1902 - 1987; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1902 - 1987.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá osobní a nakladatelská (J. John, F. Kožík, F. X. Šalda).
3. Rukopisy vlastní (vzpomínka na E. Urxe; dětská próza; pracovní materiály).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Turinský František

1797 - 1852; soudce, básník, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1826 - 1882 (1952).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (Mořic Turinský).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (z úřední činnosti); c) cizí (M. Turinský).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Dokumentace (fotokopie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: František Turinský, Praha 1968, edice inv. č. 181 (v rozsahu 1 kartonu). Dodatek v rozsahu 5 kartonů neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Polabské muzeum v Poděbradech.

Otevřít fond Turinský František

Turistický oddíl - spolkový archiv

Turistický spolek v rozsahu 30 kartonů, 1913 - 2010.

1. Doklady.
2. Korespondence oddílová a úřední.
3. Rukopisy.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Turková Margit

1939; esperantistka, redaktorka, editorka, členka organizace OSIEK.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1970 - 2017.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Turnovský Josef Ladislav

1838 - 1901; herec, dramatik, prozaik, překladatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1859 - 1914.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. V. Jeřábek, J. Neruda, J. Pospíšil, B. Viková-Kunětická); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie o F. V. Jeřábkovi, J. K. Tylovi); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Ladislav Turnovský, Praha 1975, edice inv. č. 286. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Turnovský Josef Ladislav

Tvar - redakční archiv

1990; literární časopis.

Fond v rozsahu 32 kartonů, 1990 - 2005.

1. Doklady (smlouvy, účetnictví, bankovní výpisy, peněžní deníky, objednávky).
2. Korespondence a) přijatá (K. Šebek); b) odeslaná.
3. Rukopisy cizí (A. Bajaja, J. a Z. Hrdličkovi, P. Janoušek, L. Kasal, J. Načeradský, M. Nápravník, K. Trinkewitz aj., strojopisy, kopie strojopisů a korespondence různých autorů s příspěvky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Tvář - redakční archiv

1964 - 1965, 1968 - 1969, umělecký a kritický časopis.

Torzo redakčního archivu v rozsahu 2 kartonů, 1964 - 1965, 1968 - 1969.

1. Doklady.
2. Koresponcence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b). cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Tyl Josef Kajetán

1808 - 1856; prozaik, dramatik, dramaturg Stavovského divadla, divadelní herec, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1832 - 1952.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (J. Pospíšilovi); c) rodinná; d) cizí (J. Kaška).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, překlady divadelních her); b) cizí (J. Kaška).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Josef Kajetán Tyl, Praha 1994, edice inv. č. 509 (revize 2020). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně, Muzeum JUDr. Otakara Kudrny, Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Tyl Josef Kajetán

Týml Jan

1905 - 1945; odborný učitel, reportér, básník, autor knih pro mládež.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1926 - 1945.

1. Korespondence a) přijatá (K. Toman, O. Vaňorný); b) odeslaná; c) cizí (K. Toman).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, poznámky); b) cizí (F. Hrubín, Z. Kalista, E. Štorch, K. Toman, O. Vaňorný).
3. Výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jan Týml, Praha 1975, edice inv. č. 239. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Týml Jan

Tyrš Miroslav a Tyršová Renata

1832 - 1884; profesor dějin umění na Univerzitě Karlově v Praze, výtvarný historik a estetik, zakladatel Sokola a jeho dlouholetý náčelník. TYRŠOVÁ Renata 1854 - 1937; inspektorka českých dívčích škol, publicistka, výtvarná kritička, manželka M. Tyrše.

Osobní fondy v rozsahu 2 kartonů, 1851 - 1937.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, proslovy); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.
8. Varia (medaile).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Miroslav Tyrš a Renata Tyršová, Praha 1996, edice inv. č. 536. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Archiv tělesné výchovy a sportu.

Otevřít fond Tyrš Miroslav, Tyršová Renata

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace