Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Uhlíř Jiří

1937; středoškolský profesor, bibliograf a historiograf.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1991 - 1998.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jiří Uhlíř, Praha 1998, edice inv. č. 925.

Otevřít fond Uhlíř Jiří

Úlehla Vladimír

1888 - 1947; profesor fyziologie rostlin na univerzitě v Brně.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1914 - 1918.

1. Korespondence a) přijatá (M. Podolská); b) odeslaná; c) rodinná.
2. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Masarykovy univerzity v Brně.

Ullmann Ignác Vojtěch

1822 - 1897; architekt, stavitel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1839 - 1956.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Mánes); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby, náčrty, plány).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Ignác Vojtěch Ullmann, Praha 1974, edice inv. č. 262. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv architektury Národního technického muzea v Praze.

Otevřít fond Ullmann Ignác Vojtěch

Ulrich Emanuel August

? - 1909; tajemník litomyšlského okresu.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1875 - 1959.

1. Korespondence přijatá (Al. Bráf, G. Eim, J. Grégr, F. Lobkovic, L. Rieger, A. Zucker ad.).
2. Rukopisy cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Ulrychová Eva

1952; archeoložka, odborná spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1992 - 2004.

1. Doklady
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (archeologické články, poznámky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Dokumentace.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Uman František

1829 - 1864; redaktor Moravské orlice, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1849 - 1933.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Škarda); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Čiháková: František Uman, Praha 1998, edice inv. č. 949.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Uman František

Umancev Aleksandr Aleksejevič

1893 - 1982; profesor na Ruské lidové univerzitě, ruský slavista žijící v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1938 - 1969.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (strojopisy odborných děl, autobiografie).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Konstantin Alexandrovič Čcheidze, Sergej Jakovlevič Savinov, Michail Alexandrovič Sukennikov, Alexandr Alexejevič Umancev, Valerij Sergejevič Vilinskij, Konstantin Konstantinovič Viskovatyj, Praha 1993, edice inv. č. 481.

Otevřít fond Umancev Alexandr Alexejev

Umělecká beseda - spolkový archiv

1863 - 1972; umělecký spolek v Praze.

Spolkový archiv a sbírka v rozsahu 622 kartonů a knihovna hudebního odboru, 1863 - 1974 (2002).

1. Doklady právní a účetní.
2. Korespondence a) spolková; b) cizí.
3. Rukopisy (zápisy ze schůzí a další dokumentační materiál k činnosti následujících odborů spolku: a) správní výbor - I. S. Turgeněv; b) hudební odbor - knihovna hudebního archivu, A. Dvořák, B. Smetana; c) výtvarný odbor; d) divadelní odbor; e) literární odbor - včetně rukopisů sbírky Literární archiv; V. Č. Bendl, K. J. Erben, J. Grégr, V. Hálek, V. K. Klicpera, J. Kollár, J. J. Langer, F. B. Mikovec, M. S. Patrčka, V. Šolc, F. Turinský, J. K. Tyl, F. J. Vacek-Kamenický).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno tematicky.

Úmrtní oznámení - archiv sbírky

Sbírka úmrtních oznámení vytvořená Literárním archivem PNP v rozsahu 23 kartonů.

1. Tisky úmrtních oznámení.

Uspořádáno abecedně.

Uprka Joža

1861 - 1940; malíř a grafik.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1880 - 2002.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí..
2. Korespondence a) přijatá;b) odeslaná; c) rodinná (Jan Uprka, Božena Nováková-Uprková, Karel Novák); d) cizí (A. Mrštík).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Hašková M.: Uprka Joža, Praha 2019.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Archiv Matice slovenskej v Martine, Archiv Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Urban Jaroslav A. (vl. jm. Jaroslav Urban)

1899 - 1962; novinář, filmový dramaturg, kritik, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1912 - 2002.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (V. Dyk, J. Glazarová, I. Hermann, V. V. Jankovič, J. John, B. Nušić, L. Vojnovič ); b) cizí (J. Weiss)
3. Rukopisy cizí (příspěvky do ankety Čeští spisovatelé, umělci a novináři, jak začínali a Co se mi na jihoslovanském Jadranu nejvíce líbilo).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jaroslav A. Urban, Praha 1972, edice inv. č. 242.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Urban Jaroslav

Urban Jaroslav František

1889 - 1960; ředitel měšťanské školy v Kadani, redaktor, vlastivědný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1909 - 1950.

1. Korespondence a) přijatá (A. Kožmínová, J. Kvapil, H. Sedláček, F. Wenig); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (bibliografie různých spisovatelů); b) cizí (J. Lebeda).
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Urban Ladislav

1906 - 1987; úředník Penzijního ústavu v Praze, kreslíř, ilustrátor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1925 - 1983.

1. Korespondence přijatá (F. Branislav, V. Holan, I. Olbracht, Ž. Pohorecká, F. X. Svoboda, J. Šnobr).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (poezie V. Holana).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie (spisovatelé).
5. Varia (kresby, gramodeska).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Urbánek František Augustin a synové - osobní fond a nakladatelský archiv

1842 - 1919; nakladatel hudebnin v Praze, nakladatelství Fr. A. Urbánek a synové 1872 - 1949.

Část nakladatelského archivu a osobní fondy majitelů - Františka Augustina Urbánka a jeho syna Vladimíra Urbánka (1878 - 1948) v rozsahu 7 kartonů, 1865 - 1948.

1. Doklady a) právní a účetní z nakladatelské činnosti; b) vlastní; c) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bartoš, S. Čech, L. Janáček, J. Jindřich, I. L. Kober, K. V. Rais, K. Stecker); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (I. Krejčí: Kniha o Smetanovi).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – J. Bílková, A. Zach: František Augustin Urbánek a synové, Praha 1994, edice inv. č. 696.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně, Státní okresní archiv Třebíč.

Otevřít fond Urbánek František Augustin

Urbánek Rudolf

1877 - 1962; docent českých dějin na Univerzitě Karlově v Praze, profesor československých dějin na univerzitě v Brně.

Osobní fond v rozsahu 97 kartonů, (1702) 1877 - 1962 (2002).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, J. Dřímal, V. Fialová, J. Glücklich, J. Goll, F. Hrubý, J. Hanák, F. Hrubý, M. Hýsek, E. Chalupný, F. Chudoba, V. Kybal, J. Laichter, F. Laichter, J. Mareš, F. Matějček, B. Navrátil, V. Novotný, J. Pekař, F. Procházka, J. Roubal, J. Šebánek, B. Šindelář, V. Vojtíšek); b) odeslaná (rodičům); c) rodinná (manželky Zdeňky Urbánkové).
3. Rukopisy a) vlastní (bibliografie, odborné práce, univerzitní přednášky, poznámky, pracovní materiály); b) cizí (V. Dyk, J. Goll, A. Jirásek, Z. Kalandra, Z. Kalista, J. Kvapil, V. Kybala, O. Theer).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (exlibris, kresby, odznaky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský, M. Sládek: Rudolf Urbánek, 2. doplněné vydání, Praha 1974 - 2004, edice inv. č. 265.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Urbánek Rudolf

Urbánek Zdeněk

1917 - 2008; redaktor, pracovník ministerstva informací a osvěty, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1917 - 1988.

1. Korespondence a) přijatá (K. Bednář, F. Halas, M. Hanuš, J. Chalupecký, J. John, J. Kolář, J. Orten, J. Voskovec); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (próza, překlady, projevy, deníky z let 1936 - 1940); b) cizí (J. Orten - opis).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Urbánková Jarmila

1911 - 2000; básnířka, překladatelka, redaktorka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1911 - 2000.

1. Rukopisy vlastní (poezie, torzo pamětí).

Zpracováno ve 2. stupni evidence – Eva Bílková: Jarmila Urbánková, Praha 2002, edice inv. č.1158.

Otevřít fond Urbánková Jarmila

Urbanová Anna

1894 - 1979; knihovnice, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1924 - 1972.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (překlady); b) cizí (jihoslovanských autorů).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Anna Urbanová, Praha 1977, edice inv. č. 321.

Otevřít fond Urbanová Anna

Ústřední svaz slovanských novinářů - spolkový archiv

1902 - 1912; spolek slovanských novinářů v Praze.

Spolkový archiv v rozsahu 2 kartonů, 1902 - 1912.

1. Doklady (zápisní knihy, stanovy).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: Ústřední svaz slovanských novinářů, Praha 1995, edice inv. č. 697.

Otevřít fond Ústřední svaz slovanských novinářů

Utitz Bedřich

1920 - 2017; knihovník, dokumentarista, novinář a překladatel, zakladatel exilového nakladatelství INDEX.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1920 - 2017.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (Goldstücker E., Kadlec V., Prečan V., Syllaba J., Utitz Z.)
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Utlerová Jitka

1875 - 1948; překladatelka, básnířka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1904 - 1940.

1. Korespondence přijatá (R. Jesenská).
2. Rukopisy a) vlastní (vzpomínky na Růženu Jesenskou, překlady českých autorů do francouzštiny); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jitka Utlerová, Praha 1999, edice inv. č. 1013.

Otevřít fond Utlerová Jitka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace