Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Vaca Josef

1904 - 1966; učitel, přírodopisec, autor rozhlasových her a pohádek.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1942 - 1994.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (verše, články, hry, rozhlasová pásma aj.); b) cizí (P. Marek).
4. Tisky a výstřižky (plakáty)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vacek Bohumil

1871 - 1965; ředitel Státního zdravotního ústavu, docent hygieny na Univerzitě Karlově v Praze, purkyňovský badatel, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1893 - 1961.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, poznámky - o J. E. Purkyňovi, J. Thomayerovi, J. Kabelíkovi); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Holmanová: Bohumil Vacek, Praha 1988, edice inv. č. 462.

Otevřít fond Vacek Bohumil

Vacek Jaroslav Václav

1865 - 1935; člen řádu premonstrátů v Teplé, hudební skladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1883 - 1935.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (hudební a z dějin hudby).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně a Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci.

Vacek-Kamenický František Jaroslav

1806 - 1869; katolický kněz, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1830 - 1860.

1. Korespondence cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie).
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vacík Miloš

1922 - 1999; básník, redaktor, publicista.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů,1922 - 1999.

1. Korespondence přijatá (F. Hrubín, M. Majerová, V. Závada).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (A. Hoffmeister, I. Klíma, Z. Nejedlý).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Václavek Bedřich

1897 - 1943; knihovník, literární kritik, historik.

Osobní fond v rozsahu 140 kartonů, 1897 - 1943.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. L. Fischer, O. Fischer, J. Fučík, F. Halas, P. Jilemnický, J. Mahen, M. Majerová, F. Nechvátal, S. K. Neumann, I. Olbracht, J. V. Pleva, L. Svoboda, F. X. Šalda, J. Taufer, K. Teige, T. Tzara, J. Václavková, V. Vančura); b) odeslaná (F. Halasovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (literární studie, přednášky, články, překlady, recenze, poznámky).
4. Tisky a výstřižky (kramářské písně).
5. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Václavková Jaroslava

1905 - 1978; ředitelka PNP v Praze, publicistka, manželka Bedřicha Václavka.

Osobní fond v rozsahu 64 kartonů, 1925 - 1969.

1. Doklady (týkající se Památníku národního písemnictví).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poznámky, záznamy).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace (opisy vlastních dokladů B. Václavka).

Neuspořádáno.

Vaculík Lubomír (pseud. Lubomír Tomek)

1926 - 2006; redaktor, pracovník LA PNP v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 50 kartonů, 1926 - 1999.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (M. Blahynka, O. Malevič, J. Žemlička); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (dramata,próza, publicistika,verše, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vaculík Ludvík

1926 - 2015; prozaik, publicista, zakladatel a redaktor Edice Petlice.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1926 - 2011.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (V. Červené).
2. Rukopisy vlastní (Kniha studentská, Cesta na Praděd ad.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vaculíková Madla (vl. jm. Marie Vaculíková)

1925 - 2020; spisovatelka, manželka Ludvíka Vaculíka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1925 - 1997.

1. Korespondence a) odeslaná (opisy korespondence J. Kolářovi); b) cizí.
2. Rukopisy cizí (V. Kubešová).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vagner Nikolaj Petrovič

1829 - 1907; ruský zoolog a spisovatel, profesor na univerzitě v Petrohradě.

Osobní fond v rozsahu 35 kartonů, 1732 - 1928.

1. Doklady vlastní a rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková, M. Kuthanová: Vagner Nikolaj Petrovič, Praha 2016.

Vahalík František

1866 - 1901; právník, publicista, politik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1882 - 1938.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poznámky, výpisy); b) cizí (životopis F. Vahalíka, přípravné materiály).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Vácha Stanislav

1930 - 2000; vědecký pracovník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1957 - 1998.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Váchal Josef

1884 - 1969; malíř, grafik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 34 kartonů, 1888 - 1969.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (B. Beneš-Buchlovan, S. Bouška, M. Helcelet, J. Hodek, J. Imlauf, A. Laurin, A. Macková, R. Medek, J. Portman, V. Pour, A. Sáňka, E. Svoboda, F. Tichý, M. Váchalová); b) odeslaná; c) rodinná (A. Macková, M. Váchalová); d) cizí (uměleckého sdružení SURSUM).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, vzpomínky, přednášky, články); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (vlastní pozitivy, negativy, cizí fotografie).

Fond je nově zpracováván.

Otevřít fond Váchal Josef

Vachek Emil

1889 - 1964; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 54 kartonů, 1895 - 1964.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (B. Janda, F. Kocourek, F. V. Krejčí, A. C. Nor, K. Vachková); b odeslaná; c) rodinná (K. Vachkové); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (romány, povídky, přednášky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Vinařová: Emil Vachek, 1. část, Praha 1970, edice inv. č. 220 (v rozsahu 52 kartonů); L. Šolcová: Emil Vachek, 2. část, Praha 1996, edice inv. č. 698 (v rozsahu 2 kartonů).

Otevřít fond Vachek Emil 1. část

Otevřít fond Vachek Emil 2. část

Vajs Václav

1882 - 1948; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1921 - 1948.

1. Korespondence a) přijatá (B. Jarolímek); b) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, kázání, smuteční projevy, články); b) cizí (O. M. Korvas).
3. Tisky a výstřižky.
4. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Václav Vajs, Praha 1997, edice inv. č. 767.

Otevřít fond Vajs Václav

Valečka Edvard - nakladatelský archiv

1841 - 1905; nakladatel, publicista.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1845 - 1904.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. I. Čajkovský, S. Čech, A. Heyduk, J. Neruda, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná; d) obchodní; e) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky, deníkové záznamy); b) cizí (J. Arbes).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Edvard Valečka, Praha 1975, edice inv. č. 273.

Otevřít fond Valečka Edvard

Valenta Edvard

1901 - 1978; básník, prozaik, redaktor Lidových novin.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1890 - 2001.

1.Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Taudyová, K. Turková: Edvard Valenta, Praha 2017.

Otevřít fond Valenta Edvard

Valja Jiří

1914 - 1967; redaktor, tajemník překladatelské sekce Svazu čs. spisovatelů, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1852-1967.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (I. Blatný, H. Bonn, F. Halas, M. Hanuš, D. Kvíz, Z. Lederer, J. Liesler, M. Majerová, P. Tigrid, K. M. Walló); b) odeslana; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, přednášky, recenze); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Hulíková: Jiří Valja, vl. jm. Josef Bubeník, Praha 2004, edice inv. č. 1223.

Otevřít fond Valja Jiří

Valko Jiří

1917 - 2000; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1917 - 2000.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Valníček Leopold František

1828 - 1906; archivář, kulturní pracovník v Brně.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1852 - 1906.

1. Rukopisy vlastní (deníky z let 1852 - 1906).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Váňa František a Hlas domova - redakční archiv

1916 - 1994; úředník, exilový novinář.

Osobní fond v rozsahu 53 kartonů, 1945 - 1994.

1. Doklady cizí (Československý zahraniční ústav v exilu, Hlas domova).
2. Korespondence přijatá (P. Tigrid).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky (sbírka českého emigrantského tisku).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Libri prohibiti v Praze.

Vančura Vladislav

1891 - 1942; lékař, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1907 - 1979.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (manželky Ludmily Vančurové, žaloba historiků o spoluautorství na Obrazech).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (manželky).
3. Rukopisy a) vlastní (romány, povídky, divadelní hry, scénáře a náměty k filmům, články, přednášky, lektorské posudky filmů, poznámky); b) cizí (L. Vančurová: Dvacet šest krásných let).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Vladislav Vančura, Praha 1991, edice inv. č. 775. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Vančura Vladislav

Vaněček Arnošt

1900 - 1983; překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1918 - 1957.

1. Korespondence přijatá (O. Vočadlo).
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, překlady).
3. Tisky a výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Vaněčková Galina

1930; rusistka, vědecká pracovnice.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1920 - 2005.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (pracovní materiály k životu a dílu M. Cvetajevové).
3. Tisky a výstřižky.

Částečně uspořádáno.

Vaněk František Oldřich

1857 - 1923; knihovník Městské knihovny v Praze, orientalista.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1860 - 1921.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie, práce historické, orientalistické a cestopisné, studie z dějin filozofie a náboženství, poznámky k dějinám aeronautiky).
4. Tisky a výstřižky (hilsneriáda, dějiny aeronautiky).
5. Fotografie.
6. Varia (kresby, obrázek).

Neuspořádáno.

Vaněk Jindřich

1888 - 1965; architekt, umělecký fotograf.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1916 - 1965.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jindřich Vaněk, Praha 1987, edice inv. č. 467.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Vaněk Jindřich

Vaněk Karel

1887 - 1933; novinář a spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1915 - 1933.

1. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (Střepiny); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky (k Haškovu Švejkovi).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vaněk Václav

1833 - 1900; řídící učitel, hudebník, sběratel partitur především církevní hudby.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1809 - 1900.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Kredba); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, deníky z let 1852 - 1896); b) cizí (církevní hudba).
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Václav Vaněk, Praha 1972, edice inv. č. 248.

Otevřít fond Vaněk Václav

Vápeník Rudolf

1911 - 1990; překladatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1930 - 1983.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (H. Barbusse, P. Eisner, I. Erenburg, L. Fürnberg, A. Seghersová); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (překlady B. Brechta, pracovní materiály); b) cizí (A. Seghersová).
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Rudolf Vápeník, Praha 1999, edice inv. č. 974 (v rozsahu 1 kartonu). Dodatek v rozsahu 3 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Vápeník Rudolf

Varia - archiv sbírky

17. - 21. stol.; sbírka jednotlivých archiválií, jejichž původci nemají v literárním archivu vlastní fond.

Sbírka jednotlivých archiválií v rozsahu 291 kartonů, 1650 - 2015.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Varia, Praha 2009.

Otevřít fond Varia

Vašica Josef

1884 - 1968; profesor slovanské liturgie na Univerzitě Karlově v Praze, filolog, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 50 kartonů, 1884 - 1968.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Čep, D. Čyževský, F. Halas, V. Holan, J. Kadlec, O. Králík, F. V. Mareš, A. Škarka, J. Zahradníček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, přednášky, edice, překlady, excerpta, opisy, kartotéky); b) cizí (sborník k 70. narozeninám J. Vašici, O. Králík aj.).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (barokní tisky a bible).
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Kyralová, M. Sládek: Josef Vašica, Praha 1993, edice inv. č. 501. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Vašica Josef

Vašková Anuše

? - ?; učitelka v Praze.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1958 - 1965.

1. Rukopisy vlastní (4 díly pamětí, vázané v knihách).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, L. Šolcová: Anuše Vašková, Praha 1999, edice inv. č. 1014.

Otevřít fond Vašková Anuše

Vašta Milo

1862 - 1931; člen řádu premonstrátů na Strahově, teologický spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1892 - 1927.

1. Rukopisy vlastní (kázání, poznámky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence – P. Křivský, L. Šolcová: Milo Vašta, Praha 2000, edice inv. č. 1036.

Otevřít fond Vašta Milo

Vavák František Jan

1741 - 1816; rychtář v Milčicích, písmák.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, (1622) 1771 - 1886 (1916).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. V. Hek, J. Chmela, J. Rulík); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: František Vavák, Praha 1966, edice inv. č. 182. Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Polabské muzeum v Poděbradech.

Otevřít fond Vavák František

Vávra Antonín

1876 - 1952; řídící učitel, osvětově zaměřený spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1936 - 1951.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (osvětové, návrh na "lidoslužebnou" organizaci); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Antonín Vávra, Praha 2000, edice inv. č. 1083.

Otevřít fond Vávra Antonín

Vávra Jan

1843 - 1900; ředitel záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1848 - 1903.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (divadelní hry); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky (práce J. Vávry, almanach Dobroslava).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jan Vávra, Praha 1993, edice inv. č. 502.

Otevřít fond Vávra Jan

Vávra Josef

1838 - 1912; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1633 - 1922.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (články o českých dějinách, dějiny Berouna, genealogické výpisy, kartotéka).
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Kolíně.

Vávra Stanislav

1933; knihař, básník a prozaik.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1933 - 2013.

1. Korespondence.
2. Rukopisy a) vlastní b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vávra Vincenc

1849 - 1936; středoškolský profesor, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1868 - 1936.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence přijatá (A. Jirásek, L. Janáček, J. Volf); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, edice, projevy, vzpomínky); b) cizí (E. Krásnohorská).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková, J. Bílková: Vincenc Vávra, Praha 2000, edice inv. č. 1090.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Vávra Vincenc

Vávra-Haštalský Vincenc (vl. jm. Vincenc Vávra)

1824 - 1877; novinář, redaktor, úředník advokátní kanceláře, poslanec českého zemského sněmu, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1847 - 1907.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Vincenc Vávra-Haštalský, Praha 1998, edice inv. č. 875.

Otevřít fond Vávra-Haštalský Vincenc

Vavroušek Bohumil

1875 - 1939; ředitel měšťanských škol, sběratel památek venkovského života, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1813 - 1936.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (J. Arbes, F. A. Brauner, K. M. Čapek-Chod, S. Čech, A. Heyduk, Š. Hněvkovský, J. M. Hurban, A. Jirásek, E. Krásnohorská, J. S. Machar, V. Mrštík, J. Neruda, K. V. Rais, A. Rajská, J. V. Sládek, K. Světlá, O. Theer, J. K. Tyl, J. Vrchlický, Z. Winter, J. Zeyer).
3. Rukopisy cizí (J. Arbes, J. Goll, F. Herites, A. Jirásek, K. Klostermann, V. Krolmus, M. Marten, T. Nováková, F. X. Svoboda, R. Svobodová, J. K. Tyl, B. Viková-Kunětická).
4. Tisky .
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Šebestová: Bohumil Vavroušek, Praha 2000, edice inv. č. 1091.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Vavroušek Bohumil

Vávrová Marie

1892 - 1982; dělnice, básnířka.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1940 - 2001.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná. 2 Rukopisy a) vlastní (poezie, úvahy, zápisky); b) cizí.
3. Výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Pacltová: Marie Vávrová, Praha 2005, edice inv. č. 1212.

Otevřít fond Vávrová Marie

Vážný Václav

1892 - 1966; profesor českého jazyka na Univerzitě Karlově v Praze a na univerzitě v Bratislavě.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1919 - 1967.

1. Korespondence a) přijatá (J. Ludvíkovský, J. Zubatý); b) rodinná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (články, studie, přípravné materiály, lístkovnice).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Včelička Géza (vl. jm. Antonín Eduard Včelička)

1901 - 1966; redaktor, spisovatel, fotograf.

Osobní fond v rozsahu 84 kartonů, 1947 - 1968.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, přípravné materiály, paměti, poznámky); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Macková: Géza Včelička, Praha 1981, edice inv. č. 386 (v rozsahu 7 kartonů). Dodatky v rozsahu 77 kartonů neuspořádány.

Otevřít fond Včelička Géza

Večerka Kazimír

1924 -1999; filosof, matematik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1924 - 1999.

1. Rukopisy vlastní a cizí (fotokopie rukopisů B: Bolzana a přepisy K. Večerky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vedral František

1916 - 1969; ředitel Staroměstské reálky v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1916 - 1996.

1. Korespondence přijatá (Bártovi, Formánková M., Kalus J., Kudela L., Nedomová O., Roudnický K., Železný J. aj.).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Veith Antonín

1793 - 1853; podnikatel, majitel zámku a panství Liběchov, mecenáš.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1627 - 1941.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Antonín Veith a František Emanuel Velc, Praha 1971, edice inv. č. 233.

Otevřít fond Veith Antonín, Velc František Emanuel

Vejvoda Jaroslav

1940; právník, novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1978 - 1995.

1. Rukopisy vlastní (prózy).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Velc František Emanuel

1816 - 1890; sekretář Antonína Veitha, přítel F. M. Klácela.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1821 - 1860.

1. Rukopisy vlastní (vzpomínky).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Antonín Veith a František Emanuel Velc, Praha 1971, edice inv. č. 233.

Velemínský Karel

1880 - 1934; pedagog, překladatel, úředník ministerstva školství a národní osvěty.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1900 - 1934.

1. Korespondence přijatá (fragment).
2. Rukopisy vlastní (pedagogické a vzdělávací kurzy, zápisníky).
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Velišský František

1840 - 1883; středoškolský profesor, klasický filolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1860 - 1880.

1. Rukopisy vlastní (články, fejetony, studie, přípravný materiál ke knize Život Řeků a Římanů).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: František Velišský, Praha 1997, edice inv. č. 542.

Otevřít fond Velišský František

Velková Emilie

? - ?; sběratelka.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 9 kartonů, 1890 - 1953.

1. Korespondence a) přijatá (G. Preissová); b) cizí (Ottovo nakladatelství).
2. Rukopisy cizí (G. Preissová, autografy, navštívenky).
3. Tisky a výstřižky (plakáty, divadelní programy ze začátku století).
4. Fotografie.
5. Varia.

Neuspořádáno.

Venišová Jana

1885 - 1964; učitelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1873 - 1955.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (R. Fuchs); b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, práce literárně historické o otázkách ženského hnutí).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Věrný Arsen

1929 - 1979; zubní lékař v Ústí nad Labem, syn druhé Haškovy manželky Šury Haškové-Věrné.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1929 -1979.

1. Doklady a) vlastní (i smlouvy týkající se autorských práv na spisy J. Haška); b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Tisky a výstřižky (vzpomínky Šury Haškové-Věrné).
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Veselá Julie (pseud. Julia Ignota)

1869 - 1930; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1899 - 1930.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, studie, články, fejetony, překlady); b) cizí.
3. Výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Makovcová: Julie Veselá, Praha 1995, edice inv. č. 700.

Otevřít fond Veselá Julie

Veselý Adolf

1886 - 1961; redaktor, odborný spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1921 - 1955.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá (O. F. Babler, O. Březina, M. Calma, J. Deml, J. Durych, V. Dyk, O. Fischer, F. Hrubín, M. Hýsek, J. Karásek ze Lvovic, J. Kopta, E. Lešehrad, J. Mahen, J. S. Machar, R. Medek, A. Mrštík, V. Nezval, A. Sova, K. Svolinský, M. Švabinský, R. Těsnohlídek, J. Úprka, J. Váchal, V. Vančura, J. Wolker); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (uměnovědné); b) cizí (výňatky z úředních lektorských posudků díla A. Veselého).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (obrazů a sochařských děl, moravských výtvarníků).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Brožová: Adolf Veselý, Praha 2000, edice inv. č. 1069

Otevřít fond Veselý Adolf

Veselý Antonín

1888 - 1945; literární a divadelní kritik, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1897 - 1960.

1. Korespondence a) přijatá (Z. Bár, J. Durych, R. Habřina, M. Hübnerová, Š. Jež, A. C. Nor, A. Novák, Z. Rón, E. Siblík, F. X. Šalda, K. Vik); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, dramata, literárněhistorické práce, poznámky); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Antonín Veselý, Praha 1971, edice inv. č. 232.

Otevřít fond Veselý Antonín

Veselý Antonín Pravoslav

1873 - 1904; typograf, redaktor, omladinář.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1879 - 1935.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. Majerová); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, výpisy, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Antonín Pravoslav Veselý, Praha 1998, edice inv. č. 926.

Otevřít fond Veselý Antonín Pravoslav

Veselý Jindřich

1885 - 1939; ředitel reálky v Českých Budějovicích, literární historik, dramatik, loutkář.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1905 - 1938.

1. Korespondence a) přijatá (M. Hýsek, A. Kašpar, M. Mašek); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, loutkové hry); b) cizí (loutkové hry).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jindřich Veselý, Praha 1968, edice inv. č. 188.

Otevřít fond Veselý Jindřich

Veselý Josef

1875 - 1934; redaktor, omladinář, bratr A. P. Veselého.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1893 - 1934.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (knihy o Praze, novely, vzpomínky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Veselý Richard

1880 - 1933; hudební historik.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1900 - 1930.

1. Rukopisy a) vlastní (záznamy univerzitních přednášek, notové sešity); b) cizí (soubor písemností ke sporu o vlastenectví J. Suka).
2. Tisky.
3. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Kolíně.

Vetešník František Matějovič

1784 - 1850; katolický kněz, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1811 - 1848.

1. Korespondence a) přijatá (J. Jungmann, A. Marek, F. Šír); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, poznámky, výpisky); b) cizí (opisy korespondence pořízené A. J. Bernardem).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: František Matějovič Vetešník, Praha 1975, edice inv. č. 325 (součástí inventáře jsou i soupisy dalších částí fondu uložených ve Státním okresním archivu v Jičíně a děkanském úřadu v Sobotce).

Otevřít fond Vetešník František Matějovič

Vetterová-Bečvářová Anna

1884 - 1968; středoškolská profesorka, redaktorka, poslankyně.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1919 - 1929.

1. Korespondence přijatá (E. Krásnohorská, F. X. Svoboda, R. Svobodová, A. M. Tilschová).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šternová: Anna Vetterová-Bečvářová, Praha 1999, edice inv. č. 819.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze a Státní ústřední archiv v Praze.

Otevřít fond Vetterová-Bečvářová Anna

Vetti O. S. (vl. jm. Alois Koudelka)

1861 - 1942; katolický kněz, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1861 - 1942.

1. Korespondence a) přijatá (V. Bitnar); b) odeslaná (V. Bitnarovi, kopie).
2. Rukopisy a) vlastní (překlady, bibliografie vlastních prací); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Neuspořádáno.

Vičar Jiří

1882 - 1952; středoškolský profesor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1904 - 1939.

1. Korespondence přijatá (I. Herrmann, F. A. Šubert); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (překlad díla G. Sandové).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Víšková: Jiří Vičar, Praha 2001, edice inv. č. 1128.

Otevřít fond Vičar Jiří

Videotéka a audiotéka Literárního archivu PNP - archiv sbírky

Videotéka a fonotéka v rozsahu 1411 kinematografických filmů a 2884 zvukových záznamů, 1932 -2013.

Videotéka a fonotéka literárního archivu PNPNatočené snímky můžeme rozdělit do několika okruhů (letopočet označuje rok vzniku nahrávky):1) Fonozáznamy získané od Československého rozhlasu:1932: J. Hora, Z. Nejedlý, V. Vančura 1933: A. M. Píša, F. X. Šalda 1934: F. Bílek 1935: P. Eisner 1936: E. Bass, J. Čapek, V. Nezval 1937: K. Čapek, R. Jesenská 1938: O. Fischer, B. Václavek 1940: J. Durych, F. Halas, J. Kopta, A. M. Tilschová 1941: K. Biebl 1944: J. Š. Kubín 1945: J. Voskovec 1954: J. Rybák, V. Řezáč, J. Taufer 1956: O. Mikulášek, M. Pujmanová, V. Závada 1957: G. Včelička 1958: J. Noha, B. Říha 1959: F. Hrubín, M. Majerová, J. Pilař 1960: M. Ivanov 1961: N. Frýd, K. Nový 1962: J. Glazarová 1964: F. Kožík 1969: A. Hoffmeister 1974: L. Štoll 1976: J. Kozák 1978: A. Branald, F. Branislav, M. Florian 1979: E. Petiška2) Videozáznamy pořizované na zakázku pro LA PNP:1989: J. Foglar, L. Fuks, M. Hanuš, M. Holub, Z. Jirotka, F. Kožík, H. Šmahelová3) Záznamy veřejných vystoupení tvůrců a teoretiků, zejména autorských čtení a přednášek:1990: I. Binar, P. Borkovec, J. Brabec, M. Červenka, I. Diviš, O. Filip, S. Fischerová, M. Horanský, E. Kantůrková, P. Král, E. Juliš, M. Jungmann, A. Kliment, J. Lopotka, J. Nesvadba, K. Pecka, J. Putík, J. Rulf, V. Stiborová, I. Sviták, K. Šiktanc, P. Šrut, I. Wernisch 1991: J. Beneš, A. Brousek, J. Burian, J. Čert, V. Daněk, I. Fleischmann, P. Kabeš, E. Kantůrková, S. Karásek, F. Kautman, M. Knížák, V. Kocourek, M. Koryčan, K. Kryl, L. Kundera, A. J. Liehm, J. Lopatka, A. Lustig, V. Merta, F. D. Merth, L. Mňačko, A. Opasek, J. Pížl, I. Procházková, Z. Rotrekl, P. Řezníček, Z. Salivarová, J. Smetanová, K. Šebek, J. Škvorecký, P. Tigrid, M. Uhde, M. Vacík, B. Volková 1992: A. Berková, V. Bělohradský, C. Biedermannová, A. Branald, L. Čivrný, V. Dvořáčková, T. Fischerová, V. Fischl, T. Glanc, M. Grygar, A. Haman, M. Holub, B. Hrabal, K. Hvížďala, I. M. Jirous, J. Kameníček, V. Kocourek, P. Kohout, J. Křesadlo, V. Křivánek, J. Lukeš, A. Lustig, Z. Mahler, S. Machonin, I. Medek, J. Med, A. Měšťan, L. Moníková, Z. Pešat, V. Preclík, R. Preisner, V. Schönová, I. Slavík, A. Stich, Z. Svejkovský, P. Šrut, J. Štroblová, P. Tigrid, K.Trinkiewitz, J. Vejvoda, B. Volková 1993: E. Brikcius, P. Brycz, J. Čermák, E. Goldstücker, M. Holubová, J. Holý, V. Hulpach, V. Jamek, J. Janáčková, P. Janoušek, K. Kaplan, V. Karfík, J. Kolár, Z. Kožmín, O. Král, P. Král, I. Kraus, V. Linhartová, E. Macek, V. Macura, Z. Pešat, Z. Pokorná, S. Richterová, V. Schönová, J. Slomek, H. Šmahelová 1994: V. Bělohradský, P. Demetz, I. Diviš, L. Doležel, J. Gruša, P. Janoušek, I. M. Jirous, L. Koval, P. Král, K. Krolop, M. Machovec, K. Milota, J. Peňás, J. Putík, M. C. Putna, Z. Rotrekl, M. Špirit, J. Šulc, M. Vacík, M. Viewegh, I. Wernisch 1995: M. Ajvaz, P. Becher, P. Borkovec, T. Boučková, A. Brousek, V. Fischerová, A. Goldflam, D. Hodrová, M. Holub, E. Kantůrková, L. Kasal, I. Klíma, J. Kolář, J. Kratochvil, Z. Lorenc, S. Machonin, F. Nepil, Z. Neubauer, J. Olič, P. Placák, M. Pluháček, I. Procházková, L. Procházková, K. Sidon, J. Smetanová, B. Správcová, Z. Stolz-Hladká, J. Stránský, M. Suchomel, J. Topol, J. Trefulka, M. Uhde, O. Ulč, M. Vacík, L. Vaculík, J. Vejvoda 1996: O. Filip, D. Fischerová, M. Holub, J. Hrubý, J. Hutka, V. Jirousová, I. Klíma, L. Klukanová, Z. Rotrekl 1997: I. Binar, J. Brabec, A. Brousek, M. Červenka, I. Diviš, M. Exner, Z. Kaprál, L. Kasal, P. Kolmačka, J. H. Krchovský, K. Křepelka, J. Kuběna, L. Marks, O. Neff, P. Reichert,.P. Řezníček, I. Slavík, B. Správcová, J. Suchý, J. Štolba, S. Richterová 1998: V. Linhartová, J. Med, V. Prečan, M. Zelinský 1999: J. Červenková, L. Čivrný, M. Doležal, P. Hrbáč, P. Kabeš, Sv. Karásek, Vl. Karfík, L. Kundera, Vl. Macura, M. Palla, I. Pekárková, J. Pížl, J. Pokorný, M. C. Putna, M. Reiner, K. Sidon, I. Slavík, Z. Salivarová, P. Skoumal, A. Stankovič, J. Škvorecký, M. Uhde, L. Vaculík, B. Vaněk, J. Vodňanský 2000: Petr Kabeš, Eva Kantůrková, Ivan Klíma, Ludvík Kundera, Z. Rotrekl, Petr Skoumal, Ludvík Vaculík, Jan Vodňanský, Ivan Vyskočil 2001: Igor Malijevský, Petr Borkovec, Karel Kuna, Václav Kahuda, Věra Rosí, Milan Schulz, Miloš Urban, Ludvík Vaculík 2002: slavnostní premiéra nového vydání knihy I. Diviše: Teorie spolehlivosti a Antonína J. Liehma Ostře sledované filmy, autorské čtení L. Reinerové, L. Vaculíka: Loučení k panně, předání ceny Revolver Revue za rok 2001 L. Vachtové 2004: autorská čtení L. Vaculíka, P. Ruta, P. Řezníčka, Vratislava Brabence, Edy Kriseové předávání Seifertovy ceny, Státní ceny za literaturu 2005: Cena Jaroslava Seiferta, J. Červenka, M. Doležal, D. Fischerová, V. Fischerová, J. Jandourek, P. Holman, E. Kriseová, R. Krumphanzl, J. Lukeš, I. Medek, T. Míka, J. Mlejnek, L. Moníková, T. Přidal, J. Putík, M. Novotný, M. Ohnisko, H. Pachtová, H. Pražáková, F. Stočes, Státní cena za literaturu, J. Stránský, M. Šanda, P. Šrut, J. Tichá, Jáchym Topol, Josef Topol, B. Trojak, Jan Řezáč, K. Vachek, J. Vladislav, Ivan Wernisch, P. Zdražil 2006: Jana Barochová, Zbyněk Benýšek, Petr Borkovec, Zdena Bratršovská, Cena Karla Čapka.- Jiří Stránský, Irena Dousková, Stanislav Dvorský, Karla Erbová, Gustav Erhart, Jiří Hájíček, Petr Halmay, Jiří Honzík, Z. Hutňanová, Zdeněk Janík, Ivan Jirous, Ivan Klíma, Vl. Körner, Petr Král, J. Kratochvil, Olga Lomová, R. Luža, Lubomír Martínek, Petr Mikšíček, Věra Nosková, Lenka Reinerová, Pavel Řezníček, R. Szpuk, P. Šabach, Martin Šmaus, Vlastimil Třešňák, Jaromír Typlt, Pavel Řezníček, Ludvík Vaculík, Bronislava Volková, Prokop Voskovec, Ivan Vyskočil, Ivan Wernisch 2007: M. Ajvaz, J. Diensbier, St. Dvorský, J. Gold, J. Hájek, Z. Hejda, J. Hrubý, P. Hruška, P. Hůlová, L. Chateau, J. ChobotI. J. Janatka, M. Jirous, V. Jirousová, Z. Janík, Z. Kotrlý, K. Kováčová, P. Král, E. Kriseová, L. Kundera, M. Novotný, M. Pátková, S. Richterová, J. Rudiš, J. Slíva, J. Stránský, J. Šalamoun, M. Šťastná, J.Topol, L. Vaculík, J. Vejvoda, P. Voskovec, Ivan Wernisch4) Rozhovory pořizované s autory přímo pro literární archiv:1990: L. Hájek, E. Kriseová, S. Rothová 1991: E. Juliš, K. Jadrný, A. Opasek, Z. Phillipsová, L. Procházková, M. Uhde, L. Vaculík, J. Vodňanský, S. Zedníček 1992: V. Brzorád, K. Janovický, J. Kolář, E. Kovtun, J. Kovtun, Z. Mastník, A. Opasek, M. Povolný, R. Preisner, P. Tigrid, I. Tigridová, A. Tomský, J. Vladislav 1993: R. Belcredi, V. Fischl, J. Hiršal a B. Grögerová, M. Holubová, Z. Urbánek, I. Vyskočil, H. Žantovská, V. Žantovská 1995: V. Fischerová, Z. Urbánek 1996: Dnešek je celý nesvůj - kulatý stůl pamětníků literatury let 1945 - 1948 (J. Hauková, J. Hiršal, J. Hořec, I. Slavík, J. Stránský, Zd. Urbánek)5) Záznamy pořadů a konferencí o životě a díle autorů, kulatých stolů literárních kritiků apod.:1990: konference. o F. Werfelovi, setkání bohemistů, pořad z díla I. Blatného ve Viole, J. Brabec: K. Teige 1991: J. Brabec: Z. Kalandra, kulatý stůl literárních kritiků Dobříš, konference o J. Nerudovi, 1992: konference o K. Poláčkovi, o J. Jedličkovi, o J. Langerovi, seminář Obraz české literatury po dvou letech svobody 1993: konference o V. Černém, seminář Čtyři roky poté, konference Paříž -Praha, konference o E. Hostovském Hronov, Večer E. Frynty, konference o F. Vodičkovi, Typologie české kultury 60. let 1994: Pivo a česká literatura, konference Nezávislá literatura po pěti letech, Světový kongres PEN klubů Praha, konference Kriminalita a literatura 1995: konference V. Černý - život a dílo, 1. kongres literárněvědné bohemistiky Praha 1996: konference Literární muzea,, konference Psychoanalýza v Čechách (mj. L. Šváb) 1997: konference Česká literatura 1945-48 1998: konference o Janu Vladislavovi 1999: konference o J. Schulzovi, konference o S. Nádherné, konference Demokratická revoluce v Československu 1989 2000: Karel Schulz, Bítov 99, Demokratická revoluce v Československu 1989, Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí, Literární ekuména Eugena Brikcia 2002: Konference o M. Medkovi6) Vystoupení tvůrčích skupin a autorů sdružených okolo časopisů:1990: Kvašňák, derniéra Zeleného peří 1992: Kritický sborník, Lidové noviny, Vokno, Katolický samizdat, Brněnský samizdat, Jazzová sekce, Vokno a Revolver revue, Slovenský samizdat, Originální videojournal, Analogon, Primus, Klub osvobozeného samizdatu, Pražská imaginace 1993: Iniciály, Fragment 1994: Vrh kostek, Box, Tvář 1995: Tvar ve Viole, Moderní analfabet 1996: Bítov 96 1997: Bítov 97 1999: Bítov 99, Literární ekuména II. E. Brikcia7) Záznamy vzpomínek rodiny, přátel, spolupracovníků:1991: J. Hovorka o J. Werichovi, E. Štolbová a H. Ponická o D. Tatarkovi, vzpomínka na J. Seiferta, J. a D. Reynkovi o B. Reynkovi, S. Zedníček o V. Holanovi a F. Halasovi, M. Braud o Svědectví, J. Helikar o J. Zahradníčkovi 1992: Z. Nagy o M. Součkové, M. Pellé o Z. Braunerové, Z. Zbořil o J. Muchovi, Z. Mastník o P. Tigridovi, J. Kovtun o Svědectví 1993: M. Vaculíková o L. Vaculíkovi 1995: V. Krtil o Opus bonum, V. Jedličková o P. Buksovi a J. Jedličkovi, E. Grosmanová o L. GrosmanoviU jednotlivých osobností je dnes záznamů zpravidla několik (např. s J. Lopatkou deset) a výše uvedené okruhy se zpravidla překrývají. Snímky projektu Authentic (viz body 3 - 7) jsou pořizovány pro badatelské účely, přístupné jsou často jen se svolením zachycených osobností. Na základě uskutečněných natáčení je již dnes možno říci, že se jedná o unikátní záznamy vzpomínek, myšlenek, názorů a pochybností, vedle četby a přednesu vlastních děl. Archivovány jsou nesestříhané audio a videosnímky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vidman Čestmír

1921 - 2013; básník.

Osobní fond v rozsahu 54 kartonů, 1921 - 2004.

1.Korespondence přijatá (Adámek M., Bieblová M., Brett Vl., Cvejn K., Dub Ota., Fišar V., Florian V., Grofovi, Hilčr J., Horelová E., Jiřincová L., Justl V., Kožík Fr., Kundera L., Leger K., Loukotka L., Mertlík R., Obrtel V., Otradovicová J., Patera J., Ruch M., Rumler J., Spilka Z., Škvorecký J., Urbánková J., Vránová G., Závada V., Zika J.) aj.
2. Rukopisy vlastní (strojopisy básní a pracovní materiály).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vích Václav Josef

1885 - 1942; novinář.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1885 - 1942.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Fotografie.
5. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Víchová Zdenka

1928; autorka biografie o odbojové skupině za německé okupace.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1928 - 2015.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vichra Jindřich

1918 - 1944; zaměstnanec Avie, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1936 - 1985.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky (sborníky týkající se sbírky Má appassionáta).
4. Fotografie (negativy korespondence a tvorby J. Vichry).

Zpracováno ve 2. stupni evidence – L. Šolcová: Jindřich Vichra, Praha 2000, edice inv. č. 1037.

Otevřít fond Vichra Jindřich

Vik Karel

1883 - 1964; malíř a grafik.

Sbírka v rozsahu 3 kartonů, 1913 - 1933.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (J. a N. Borovským, Kroftovi V.K.); c) rodinná; d) cizí (N. Borovská).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky a výstřižky (o M. Švabinském, K. Vikovi).
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Štěpánová: Karel Vik, Praha 1998, edice inv. č. 888.

Otevřít fond Vik Karel

Viková-Kunětická Božena (vl. jm. Božena Viková)

1862 - 1934; spisovatelka, senátorka.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1879 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (J. S. Guth-Jarkovský, K. H. Hilar, R. Jesenská, K. Kramář, J. Kvapil, J. S. Machar, J. Pelcl, G. Preissová); b) odeslaná; c)rodinná, c) cizí (J. Hilbert, J. Zeyer).
2. Rukopisy a) vlastní (próza, drama, články, proslovy, paměti); b) cizí (V. Dyk).
3. Tisky a výstřižky.
4.Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Pacltová, J. Wagner: Božena Viková-Kunětická, Praha 1959, edice inv. č. 1187. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Viková-Kunětická Božena

Vildman Miroslav

1937 - 1991; divadelní režisér.

Osobní fond v rozsahu 73 kartonů, 1937 - 1991.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (pracovní materiály, režijní knihy a hry různých autorů s poznámkami k inscenování ad.) ; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotogrfie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vilímek Josef Richard - nakladatelský archiv

1835 - 1911; VILÍMEK Josef Richard ml. 1860 - 1938; nakladatelství v Praze.

Nakladatelský archiv a osobní fondy majitelů - Josefa Richarda Vilímka st. (1835 - 1911) a Josefa Richarda Vilímka ml. (1860 - 1938) v rozsahu 425 kartonů, 1858 - 1950.

1. Doklady právní a účetní z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (kopie).
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Fragmenty osobních fondů majitelů nakladatelství.

Část fondu (v rozsahu 151 kartonů) zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, část fondu (v rozsahu 274 kartonů) neuspořádána.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze, fotoarchiv LA PNP.

Vilinskij Valerij Sergejevič

1903 - 1955; úředník v ústředních státních orgánech v Praze, novinář, kulturní historik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1933.

1. Rukopisy vlastní (poznámky).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Konstantin Alexandrovič Čcheidze, Sergej Jakovlevič Savinov, Michail Alexandrovič Sukennikov, Alexandr Alexejevič Umancev, Valerij Sergejevič Vilinskij, Konstantin Konstantinovič Viskovatyj, Praha 1993, edice inv. č. 481.

Části archivního souboru v jiných institucích: Zemský archiv v Opavě.

Villani Karel Maria Drahotín (vl. jm. Karel Ignác svobodný pán Villani de Castello Pillonico)

1818 - 1883; politik, básník.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1838 - 1963.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Černý, V. Sowinská: Karel Maria Drahotín Villani, Praha 1994, edice inv. č. 701.

Otevřít fond Villani Karel Maria Drahotín

Vinařický Karel Alois

1803 - 1869; katolický kněz, spisovatel, klasický filolog, lexikograf.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1803 - 1941.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. de Carro, F. L. Čelakovský, V. Hanka, J. Jireček, J. Jungmann, V. B. Nebeský, F. Palacký, P. J. Šafařík, J. K. Tyl); b) odeslaná (J. de Carro, F. L. Čelakovskému, J. Fričovi, V. Hankovi, J. K. Chmelenskému, J. Jirečkovi, F. Palackému, V. Staňkovi); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, studie, výpisy, poznámky, slovníková hesla); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby)
7. Dokumentace (fond editora V. O. Slavíka.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, H. Mikulová: Kartel Alois Vinařický, Praha 2004, edice inv. č. 1192.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum Týn nad Vltavou.

Otevřít fond Vinařický Karel Alois

Vinařová Milena

1939 - 1986; literární historička, editorka, pracovnice LA PNP.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1964 - 1985.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. V. Pleva).
3. Rukopisy a) vlastní (edice, libreta výstav); b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vinkler František

1839 - 1899; politik, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1860 - 1908.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (G. Eim, J. Grégr, E. Špindler, E. Tonner); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Horáčková: František Vinkler, Praha 1975, edice inv. č. 279.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Mělníku.

Otevřít fond Vinkler František

Viskovatá Janina

1895 - 1970; česko-polská kulturní pracovnice, literární historička.

Osobní fond v rozsahu 40 kartonů, 1915 - 1970.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (manžela Konstantina Viskovatého); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (povídky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Viskovatyj Konstantin Konstantinovič

1889 - 1953; ruský slavista, knihovník Slovanské knihovny v Praze, literární historik, filolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1926 - 1952.

1. Rukopisy vlastní (překlady, práce filologické).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Konstantin Alexandrovič Čcheidze, Sergej Jakovlevič Savinov, Michail Alexandrovič Sukennikov, Alexandr Alexejevič Umancev, Valerij Sergejevič Vilinskij, Konstantin Konstantinovič Viskovatyj, Praha 1993, edice inv. č. 481.

Víšková Jarmila

1927 - 2017; literární historička, textoložka, editorka.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, 1927 - 2017.

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vitáček Jaroslav

1924 - 1985; politický pracovník, sběratel exlibris.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1969 -1984.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. Janků, V. Komárek, V. Mikule); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (články, poznámky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia (kresba).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Samšiňák: Jaroslav Vitáček, Praha 1990, edice inv. č. 702.

Otevřít fond Vitáček Jaroslav

Vladislav Jan (vl. jm. Ladislav Bambásek)

1923 - 2009; spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 241 kartonů, 1923 - 2009.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (V. Havel, J. Levý, J. Patočka, J. Seifert, V. Vokolek); b) rodinná..
3. Rukopisy a) vlastní (samizdaty : Samomluvy, Věty, Tajný čtenář, Pařížský deník, studie, články, překlady, poznámky, poezie, pohádky aj.); b) cizí ( V. Fischerová, J. Hiršal, F. Kautman, J. Kolář, M. Marčanová, J. Seifert, I. Wernisch, folklorní literatura ruská, ukrajinská, rumunská, francouzská, německá).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (diskety, CD).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vlach Miroslav

1896 - 1968; důstojník, vlastivědný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 54 kartonů, 1877 - 1969.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Rukopisy a) vlastní (články a studie o Sobotecku, pracovní materiály); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Miroslav Vlach, Praha 1987, edice inv. č. 731.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vojenský historický ústav v Praze, Národní muzeum v Praze (divadelní oddělení), Archiv Fráni Šrámka v Sobotce.

Otevřít fond Vlach Miroslav

Vlček František

1858 - 1925; chemik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1906 - 1966.

1. Rukopisy a) vlastní (překlady děl Goethových, recenze); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: František Vlček, Praha 1998, edice inv. č. 927.

Otevřít fond Vlček František

Vlček Jan B.

1805 - 1879; katolický kněz, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1835 - 1837.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (teologické práce, překlady).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Macura: Jan B. Vlček, Praha 1998, edice inv. č. 950.

Otevřít fond Vlček Jan B.

Vlček Jaroslav

1860 - 1930; profesor dějin české literatury na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1843 - 1930.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Heřmanský. S. H. Vajanský, M. Hýsek, Š. Krčméry, A. Novák, J. Škultéty); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, studie, pracovní materiály, materiály z činnosti v České akademii věd); b) cizí (P. O. Hviezdoslav).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Boháčová: Jaroslav Vlček, Praha 1978, edice inv. č. 328.

Otevřít fond Vlček Jaroslav

Vlček Václav

1839 - 1908; redaktor Osvěty, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 31 kartonů, 1840 - 1943.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Čenský, J. A. Helfert, A. Heyduk, E. Krásnohorská, J. Ladecký, F. L. Rieger, F. A. Šubert, R. Tyršová, F. Zákrejs); b) odeslaná; c) rodinná (A. Vlčková); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (redakční z Osvěty - F. Čenský, A. Jirásek, E. Krásnohorská, Z. Winter).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Václav Vlček, Praha 1966, edice inv. č. 184 (v rozsahu 30 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu neuspořádán.

Otevřít fond Vlček Václav

Voborník Jan

1854 - 1946; středoškolský profesor, literární historik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 45 kartonů, 1875 - 1946.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (B. Brabcová, J. Dvořák, J. Holeček, A. Jirásek, J. Karásek ze Lvovic, F. Krejčí, A. Klášterský, F. Páta, J. Páta, J. Pelcl, J. Preiss, F. S. Procházka, J. V. Sládek, V. Vlček); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (próza, divadelní hry, literárně historické práce, pracovní materiály, poznámky, zápisníky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (hmotné památky).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Litomyšli.

Vocel Jan Erazim (též Wocel)

1802 - 1871; profesor archeologie na Univerzitě Karlově v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1831 - 1937.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (H. a J. Jirečkové, J. Kollár, P. J. Šafařík); b) odeslaná.; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Jan Erazim Vocel, Praha 1998, edice inv. č. 792.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Univerzity Karlovy v Praze a Okresní muzeum v Kutné Hoře.

Otevřít fond Vocel Jan Erazim

Vočadlo Otakar

1895 - 1974; profesor anglické řeči a literatury na Univerzitě Karlově v Praze, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 78 kartonů, 1862 - 1997.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Borovička, K. Čapek, O. Fischer, O. Jespersen, E. Jurčinová, J. Laichter, J. Lester, J. Levý, F. Marchant, V. Mathesius, J. Mothersole, O. Odložilík, B. Pares, Z. Vančura, J. Vilikovský, J. Vránek, R. a M. Weatherallovi, V. Závada); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, přednášky, zápisníky, poznámky); b) cizí (překlady).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Vaníčková: Otakar Vočadlo, Praha 2008, edice inv.č. 1244.

Otevřít fond Vočadlo Otakar

Vodák Jindřich

1867 - 1940; středoškolský profesor, literární a divadelní kritik, překladatel, spisovatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 39 kartonů, 1893 - 1947.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (P. Buzková, E. Konrád, J. Laichter, R. Nasková, F. S. Procházka, F. Tetauer, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná (Antoníny Vodákové - manželky).
3. Rukopisy a) vlastní (články, překlady, kritiky, články o divadelních hrách, záznamy přednášek); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Vodička Bedřich

1884 - 1970; ekonom, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1910 - 1970.

1. Rukopisy vlastní (poezie, próza, divadelní hry).
2. Tisky (odborné práce B. Vodičky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vodička Felix

1909 - 1974; profesor dějin české literatury na Univerzitě Karlově v Praze, ředitel Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, literární vědec.

Osobní fond v rozsahu 40 kartonů, 1907 - 2010.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (přednášky, projevy, pracovní materiály); b) cizí (M. Drozda, O. Králík).
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Kuthanová: Felix Vodička, Praha 2012.

Otevřít fond Vodička Felix

Vodička Stanislav

1910 - 1982; umělecký knihař, spisovatel, přítel Jakuba Demla.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1946 - 2001.

1. Korespondence přijatá (J. Deml).
2. Rukopisy vlastní (poezie, drobné lyrické prózy).
3. Výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: S. Vodička, Praha 2002, edice inv. č. 1154.

Otevřít fond Vodička Stanislav

Vodňanský Jan

1941; básník, textař, scenárista.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1959 - 1996.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, texty písní, scénáře, poznámky, přípravný materiál).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia (magnetofonové záznamy pořadů).

Neuspořádáno.

Vohryzek Josef

1926 - 1998; literární kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1926 - 1998.

1. Rukopisy vlastní (kritiky, rozhovory, studie, překlady).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vohryzek Viktor

1864 - 1918; lékař v Pardubicích, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1918.

1. Korespondence přijatá (fotokopie - E. Destinnová, F. Herites, F. Langer, J. S. Machar, T. G. Masaryk, A. M. Tilschová, J. Vrchlický, J. Zeyer).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vojáček Václav

1821 - 1898; středoškolský profesor, klasický filolog, básník, překladatel z latiny.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1860 - 1888.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (překlady, pracovní materiály, poznámky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Čiháková: Václav Vojáček, Praha 1998, edice inv. č. 951.

Otevřít fond Vojáček Václav

Vojnovič Ivo

1857 - 1929; chorvatský dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1944.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Š. Dvořáková: Ivo Vojnovič, Praha 1997, edice inv. č. 768.

Otevřít fond Vojnovič Ivo

Vojta Jaroslav

1888 - 1970; herec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1921 - 1970.

1. Korespondence přijatá (K. Konrád).
2. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Hrazdirová: Jaroslav Vojta, Praha 1998, edice inv. č. 805.

Otevřít fond Vojta Jaroslav

Vokolek Vladimír

1913 - 1988; učitel, knihovník, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1939 - 1993.

1. Korespondence a) přijatá (I. Diviš, B. Fučík, F. Halas, J. Seifert, J. Zahradníček); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, edice korespondence J. Zahradníčka). Část fondu (deníky a korespondence) je uložena ve fondu Wernisch Ivan.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Hlaváčová: Vladimír Vokolek, Praha 1996, edice inv. č. 703.

Otevřít fond Vokolek Vladimír

Vokolek Vlastimil

1903 - 1985; tiskař, nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 90 kartonů, 1637 - 2003.

1. Doklady a) vlastní; b) tiskárna V. Vokolek a syn; c) rodinné; d) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H.Vaníčková: Vlastimil Vokolek, Praha 2014.

Otevřít fond Vokolek Vlastimil

Volf František

1897 - 1983; učitel, malíř, pedagogický spisovatel, národopisec.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů,1897 - 1983.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Famíra, J. Hála, V. Fišar, O. Holan, D. Konečný, Š. Krčméry, K. Plicka); b) odeslaná; c) rodinná (Marie Volfové - manželky: J. Hlaváček, A. Ježek, E. Křenek, K. Plicka, M. Růžek, J. Špála); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (přípravný materiál ke vzpomínkám, zápisníky, poznámkové sešity, kartotéky); b) cizí (K. Plicka).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Volf Josef - regionalista

1907 - 1979; bankovní úředník, regionální pracovník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1975.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Volf Josef PhDr.

1878 - 1937; ředitel Knihovny Národního muzea v Praze, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 65 kartonů, (1833) 1893 - 1937.

1. Doklady úřední (Slovanský ústav, Státní škola knihovnická, Knihovní rada, Matice česká).
2. Korespondence a) přijatá (J. Adámek, E. Bass, E. Beneš, J. Emler, J. Mahen, A. Podlaha); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (o J. E. Purkyňovi, o české šlechtě, kartotéka); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Část fondu (v rozsahu 31 kartonů) uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu (v rozsahu 34 kartonů) neuspořádán.

Volf Svatopluk

1893 - 1990; právník, kulturní pracovník v Jičíně.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1863 - 1989.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (M. Blahynka, J. B. Foerster, V. Holzknecht); b) odeslaná (M. Blahynkovi); c) rodinná (Františka a Marie Volfových - rodičů: J. B. Foerster, J. Vrchlický); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (o J. B. Foersterovi, K. Krausovi, J. Vrchlickém); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Petráčková: Svatopluk Volf, Praha 1995, edice inv. č. 704.

Otevřít fond Volf Svatopluk

Volková Bronislava

1946; básnířka, literární historička, profesorka Indiana University v Bloomingtonu (USA).

Osobní fond v rozsahu 63 kartonů, 1946 - 2015.

1. Doklady.
2. Rukopisy a) vlastní (verše, pracovní materiály, kartotéky aj.); b) cizí (D. Fischerová, práce studentů, referáty aj.).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Volprecht Jindřich

1910 - 1987; novinář, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1947 - 1984.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (povídka, projev k úmrtí V. Šlapánka); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Jindřich Volprecht, Praha 2002, edicr inv. č. 1159

Otevřít fond Volprecht Jindřich

Vondráček František

1865 - 1954; okresní školní inspektor, překladatel z polštiny.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1887 - 1945.

1. Korespondence a) přijatá (L. Rydel); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (články, překlady); b) cizí (polských autorů).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: František Vondráček, Praha 1968, edice inv. č. 185 (revize 2002).

Otevřít fond Vondráček František

Vondráček Jan a Vondráčková Kateřina

1836 - 1906; politik, vlastivědný pracovník. VONDRÁČKOVÁ Kateřina 1864 - 1931; učitelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1884 - 1930.

1. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (manželky Kateřiny Vondráčkové: I. Herrmann, E. Krásnohorská).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Jan Vondráček, Praha 1963, edice inv. č. 123 (revize 2002).

Otevřít fond Vondráček Jan

Vondráčková Jaroslava

1894 - 1986; textilní výtvarnice, publicistka, přítelkyně Mileny Jesenské.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1857 - 1990.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. M. Tilschová, M. Weatherallová); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (vzpomínky, články); b) cizí.
4. Tisky.
5. Kresby a drobné tisky.
6. Výstřižky.
7. Fotografie.
8. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Jaroslava Vondráčková, Praha 1994, edice inv. č. 705. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Vondráčková Jaroslava

Vonka Rudolf Jordán

1877 - 1964; učitel, pracovník ministerstva zahraničí, komeniolog.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1907 - 1959.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá (P. Moudrá); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, odborné práce filozofické, o Komenském, Masarykovi, o zednářství, překlady, poznámky); b) cizí (J. Herben, G. Jaroš-Gamma).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Steinbauerová: Rudolf Jordan Vonka, Praha 2000, edice inv. č. 1074.

Části archivního souboru v jiných institucích: Polabské muzeum v Poděbradech.

Otevřít fond Vonka Rudolf Jordan

Vopravil Jaroslav Stanislav

1917 - 1977; prozaik, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 41 kartonů,1917 - 1977.

1. Korespondence a) přijatá (S. Augusta, A. Branald, J. K. Čemus, J. Černý, O. Červenka, A. Hanousek, J. Hlávka, V. Křížová, B. Mach, O. Papež, F. Prošek, A. F. Stehlík, A. a V. Štětinovi, J. Vrzalík); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (próza, články, Slovník pseudonymů, pracovní materiály, výpisky); b) cizí (R. Černý, J. Mellan, K. Režný, o RKZ).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Část fondu neuspořádána v rozsahu 36 kartonů, dodatek v rozsahu 5 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Vorel Ludvík

1829 - 1900; starosta města Žebráku, poslanec, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1842 - 1900.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá (F. L. Rieger).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Vostřebalová Věra

1896 - 1970; sociální pracovnice, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1863 - 1971.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (V. Tille); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (rozhlasová hra, odborné práce, monografické studie, pracovní materiály); b) cizí (V. Tille).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Věra Vostřebalová, Praha 2002, edice inv. č. 1161.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Vostřebalová Věra

Votka Jan Křtitel

1825 - 1899; člen řádu Tovaryšstva Ježíšova, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1839 - 1899.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Emler).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Kovařík: Jan Křtitel Votka, Praha 1999, edice inv. č. 934.

Otevřít fond Votka Jan Křtitel

Votruba Jan Alexander

1884 - 1965; člen orchestru Národního divadla v Praze, malíř a grafik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1885 - 1965.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (historie českých hradů).
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: Jan Alexander Votruba, Praha 2000, edice inv. č. 1080 (v rozsahu 1 kartonu). Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Votruba Jan Alexander

Vránek Čestmír

1901 - 1978; středoškolský profesor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1901 - 1978.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (O. Smrčka); b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie); b) cizí (A. Kořínková-Malostranská - matka; O. Smrčka).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Vraný Josef

1903 - ?; právník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1950 - 1999.

1. Korespondence cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (román).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Vraný, Praha 1999, edice inv. č. 876.

Otevřít fond Vraný Josef

Vrátný Karel

1867 - 1937; katolický kněz, středoškolský profesor, překladatel severských literatur.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, (1809) 1867 - 1937.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, články, překlady, poznámky, výpisky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Kyralová: Karel Vrátný, Praha 1968, edice inv. č. 186.

Otevřít fond Vrátný Karel

Vráz Enrique Stanko

1860 - 1932; cestovatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1938.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Enrique Stanko Vráz, Praha 1996, edice inv. č. 706.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Otevřít fond Vráz Enrique Stanko

Vrba Jan

1889 - 1961; učitel lesnických škol, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 39 kartonů, 1899 - 1961.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Š Baar, P. Bezruč, F. Bílek, O. Březina, O. Fischer, R. Jesenská, J. Jindřich, A. Jirásek, A. Klášterský, J. Knap, A. Lauermannová-Mikschová, J. S. Machar, A. C. Nor, A. Novák, F. S. Procházka, F. X. Šalda, K. Špilar, E. Vachek, K. Vik, J. Vančura, F. Vrobel); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, romány, povídky, články, přípravný materiál); b) cizí (J. Š. Baar, J. Hora, M. Nohejl, J. Wolker).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (notové záznamy).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Vrbecký František

1934 - 1991; prozaik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1934 - 1991.

1. Rukopisy vlastní (próza s tematikou odboje za
2. světové války a poválečného pohraničí).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: František Vrbecký, Praha 1996, edice inv. č. 707.

Otevřít fond Vrbecký František

Vrbka Josef

1888 - 1964; rolník, vlastivědný pracovník, redaktor v Nákle.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1937 - 1941.

1. Tisky (vlastivědný časopis Mojmírova říše).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Jakešová, M. Šrůtová: Josef Vrbka, Praha 1999, edice inv. č. 868.

Otevřít fond Vrbka Josef

Vrbová Alena

1919 - 2004; lékařka, prozaička, básnířka.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1919 - 2004.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní ( Antigony, Benátská, Čarodějný čas, Do krve, Dálkové povídky, Host, Indiánské léto, Mořská milostná, Ohlédnutí, Povídky, Rašení, V erbu lvice ad., pracovní materiály).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vrchlický Jaroslav (vl. jm. Emil Frída)

1853 - 1912; profesor dějin moderní literatury na Univerzitě Karlově v Praze, básník, dramatik, překladatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 101 kartonů, 1865 - 1943.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (E. Albert, G. Eim, J. Goll, F. Herites, A. Heyduk, A. Jensen, A. Jirásek, M. Kalašová, E. Krásnohorská, K. Kučera, F. Kvapil, J. S. Machar, S. Podlipská, Z. Przesmycki, J. V. Sládek, M. A. Šimáček, F. A. Šubert, E. Teza, L. Vrchlická); b) odeslaná (K. Bezdíčková, M. Kalašová, A. Kolář, J. Vondroušová); c) rodinná; d) cizí (spolek Máj).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, překlady, literární studie, referáty, články, přednášky, pracovní materiály, poznámky, kartotéka); b) cizí (E. Albert, V. Boos-Waldeck, J. Goll).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Krulichová: Jaroslav Vrchlický, Praha 1976, edice inv. č. 301 (v rozsahu 98 kartonů). Dodatek v rozsahu 3 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Chodska v Domažlicích, Podještědské muzeum.

Otevřít fond Vrchlický Jaroslav

Vrla Leopold

1909 - 1991; středoškolský a vysokoškolský pedagog, literární vědec, překladatel z francouzštiny, básník.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1909 - 1991.

1. Dokaldy.
2. Korespondendce a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (deníky, přednášky, překlady, texty ad.); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vrťátko Antonín Jaroslav

1815 - 1892; knihovník Národního muzea v Praze.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, 1837 - 1892.

1. Doklady a) vlastní; b) z úřední činnosti muzea.
2. Korespondence a) přijatá (F. R. Bezděka, J. J. Clam-Martinic, M. Červinková-Riegrová, J. Emler, E. Engel, J. Gebauer, J. Grégr, hr. Harrachové, E. Holub, J. V. Jirsík, E. Krásnohorská, J. Kvačala, F. Lützow, J. Martinovský, A. V. Šembera, J. Šolc, F. A. Šubert, F. L. Rieger, V. V. Tomek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, historická a filologická excerpta, překlady, lístkovnice); b) cizí (k písemným památkám uloženým v Národním muzeu v Praze).
4. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Vrzalík Jan

1904 - 1971; středoškolský profesor, obránce pravosti RKZ.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1937 - 1961.

1. Rukopisy vlastní (o RKZ, o Hostýně).
2. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jan Vrzalík, Praha 2000, edice inv. č. 1038.

Otevřít fond Vrzalík Jan

Vuršer Svatopluk

1864 - 1932; účetní městské spořitelny v Plzni, majitel penzionátu.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, (1781) 1864 - 1933.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Čermáková-Sluková, J. Jindřich, E. Krásnohorská, P. Maternová, T. Nováková, V. Sokolová-Seidlová); b) rodinná (Klotildy Vuršrové - manželky).
3. Rukopisy vlastní (výpisky).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Výbor pro oslavy Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 1936

1936.

Spolkový výbor v rozsahu 1 kartonu, 1936.

1. Korespondence.
2. Rukopisy.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Výbor pro volební právo žen - spolkový archiv

1905 - 1938; ženský spolek.

Spolkový fond v rozsahu 4 kartonů, 1903 - 1936.

1. Doklady spolkové.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy (členek spolku).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Výbor pro volební právo žen, Praha 1997, edice inv. č. 546.

Otevřít fond Výbor pro volební právo žen

Vycpálek Vratislav

1892 - 1962; hudební skladatel, hudební historik a kritik.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, 1906 - 1962.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (C. Kurek, M. Nejedlá, J. Pawlowska, F. Švec); b) rodinná (Zdeny Vaňorné-manželky); c) cizí (V. Hrdlička, R. Mertlík).
3. Rukopisy a) vlastní (z historie hudby, Hudební slovník, deník z 30. let, přednášky, referáty, bibliografie, kartotéka, fotokopie ); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (notové záznamy, kresby, štočky).

Neuspořádáno.

Vydra Bohumil

1889 - 1952; středoškolský profesor, polonista, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1883 - 1951.

1. Korespondence přijatá (J. Páta, polští spisovatelé); cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Peisertová: Bohumil Vydra, Praha 2001, edice inv. č. 1129.

Otevřít fond Vydra Bohumil

Vydra Stanislav

1741 - 1804; profesor matematiky na Univerzitě Karlově v Praze, spisovatel, národní buditel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1775 - 1804.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, rektorské řeči, seznamy posluchačů z let 1775 - 1804 s klasifikací, kresby); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Stanislav Vydra, Praha 1974, edice inv. č. 268.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Vydra Stanislav

Vydrovy besedy - redakční archiv

1901 - 1943; časopis továrny na poživatiny Fr. Vydry v Praze-Libni, redigovaný Miloslavou Sísovou.

Část redakčního archivu v rozsahu 4 kartonů, 1901 - 1943.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy cizí.

Neuspořádáno.

Vyleťal Valdemar (vl. jm. František Vyleťal)

1900 - 1928; učitel, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1919 - 1936.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (poezie).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Valdemar Vyleťal, Praha 1963, edice inv. č. 124 (revize 2002).

Otevřít fond Vyleťal Valdemar

Vymetal Alois Ladislav

1865 - 1918; ředitel kůru v Písku, hudební skladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1885 - 1918.

1. Korespondence přijatá (J. B. Foerster, K. Hašler, B. Jeremiáš, J. Jindřich, O. Ševčík, J. N. Škroup).
2. Rukopisy a) vlastní (píseň); b) cizí.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Alois Ladislav Vymetal, Praha 1998, edice inv. č. 952.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Vymetal Alois Ladislav

Výroční zprávy středních škol - archiv sbírky

Sbírka v rozsahu 226 kartonů, 1820 - 1950.

1. Výroční zprávy středních škol Rakouska-Uherska a ČSR.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Hlaváček: Výroční zprávy středních škol 1820 - 1950, Praha 1971, edice tematických celků IX.

Otevřít fond Výroční zprávy středních škol

Vyskočil Albert

1890 - 1966; literární historik, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 42 kartonů, 1890 - 1966.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (K. Bochořák, E. Frynta, F. Halas, V. Holan, F. Malý, A. Novák, O. Reiner, J. Zahradníček); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní ( pracovní materiály, překlady).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Vyskočil Quido Maria (vl. jm. Antonín Ludvík Vyskočil)

1881 - 1969; knihovník ministerstva obchodu, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1903 - 1966.

1. Korespondence a) přijatá (F. Flos, J. Havlasa, F. Herites, V. K. Jeřábek, F. S. Procházka, J. Vlček); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza).
3. Fotografie.

Přírůstek z roku 1998 v rozsahu 7 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán (v rozsahu 19 kartonů) .

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Příbrami.

Vysoký Arnošt

1823 - 1872; lexikograf, úředník hornického a hutního průmyslu.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1860 - 1865.

1. Rukopisy vlastní.
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Výstřižkový archiv Literárního archivu PNP - archiv sbírky

1964 (blíže viz. tematický popis).

Výstřižkový archiv v rozsahu 703 kartonů, 1850 - 2010.

Výstřižkový archiv LA PNPInventář výstřižkového archivu Literárního archivu PNP reflektuje změny, k nimž došlo od roku 1996, kdy byl poprvé uveden v Dodatcích k Průvodci po fondech LA PNP (1988 - 1995), vydal PNP Praha 199
6.Změny vznikly vydělením jádra výstřižkového archivu, které bylo ponecháno na Strahově, a uložením speciálních souborů na detašovaném pracovišti Staré Hrady. Jádrem jsou tři veliké celky - Osobnosti, Čeští a zahraniční spisovatelé a Galerie Jiřího Karáska ze Lvovic. Cílem zpracování, prováděného v součinnosti s grantem Literárního archivu PNP, je zhodnocení výstřižků a jejich zrovnoprávnění s materiálem fotoarchivu. Přitom výstřižky neznamenají pouze výběr hesel z tisku, zahrnují veškeré zajímavé nálezy reprodukovaného, kopírovaného, letákového a tiskového materiálu k určitému heslu.I. Sbírka Osobnosti: výstřižková sbírka literárních, kulturních, politických osobností z tisku 20. století- kartóny 1-128: jmenná hesla osobností českého a zahraničního literárního, hudebního, výtvarného, politického, vědeckého světa A-Ž (z tohoto počtu jsou samostatné kartóny věnovány jménům, dokumentovaným širším materiálem: F. Bartel, K. a J. Čapkové, J. Hašek, Karel Havlíček-Borovský, J. Holeček, A. Jirásek, J. A. Komenský, K. Kramář, J. Lada, K. H. Mácha, Mánesové, T. G. Masaryk, B. Němcová, J. Neruda, S. K. Neumann, V. Nezval, B. Smetana, Svaz čs. spisovatelů, M. R. Štefánik, L. N. Tolstoj, J. Vrchlický, J. Wolker)- kartóny 129-133: letáky, divadlo, volby, fejetony české, fejetony německé, Bohemia, politika ČSR 1914 - 1938, politika ČSR a protektorát Böhmen und Mähren 1939 – 1945- kartóny 134-166: hudbaCelkem 166 kartónů, soupis 133 kartónů v počítači pod názvem Osobnosti.II. Čeští a slovenští spisovatelé, zahraniční spisovatelé (jmenná hesla A-Ž, pořízená z tisku 20. stol.):a) spisovatelé české a slovenské literatury – kartóny 1- 93b) spisovatelé zahraničních literatur významných států – kartóny 1-114, pod hesly řazenými podle zeměpisných názvů (Afrika, Albánie, Argentina, Austrálie, Brazílie, Británie, Bulharsko, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Guatemala, Haiti, Holandsko, Chile, Indie, Indonésie, Irák, Irán, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jugoslávie, Kambodža, Kanada, Kolumbie, Korea, Kuba, Lužice, Maďarsko, Mexiko, Mongolsko, Německo, Norsko, Pákistán, Paraguay, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, SSSR, Turecko, USA, Vietnam)Celkem 207 kartónů (ve zpracování).III. Karáskova galerievýstřižková sbírka širokého kulturního, literárního, výtvarného, hudebního a místopisného záměru, vzešlá z činnosti Jiřího Karáska ze Lvovic a jeho pokračovatelů, pořízená z tisku 1
9. a 20. století (zahraniční kulturní a političtí činitelé, čeští kulturní a političtí činitelé, slovanští kulturní a političtí činitelé, divadlo, Čechy, události analisticky řazené, místopis, volební plakáty, mapy, pragensia, český místopis, varia, fejetony, kalendárium, různé, zahraniční výtvarní umělci, herci, hudebníci, čeští výtvarní umělci)Celkem 488 kartónů.IV. Současnost: sbírka výstřižků ze současných deníků od roku 1998kartóny velkého rozměru 1- 36: výstřižky členěny podle hesel (vnitřně řazených abecedně) - Památník národního písemnictví, české instituce, česká galerie, bohemistika, česká próza, česká poezie, české drama, literatura faktu, periferní literatura, dětská a mládežnická literatura, cestopis, sportovní literatura, proletářská a profesní literatura, literatura legend, sci-fi a magie, antika, politická a kritická literatura, překladatelství a lexikografie, literární vztahy a krajanství, nakladatelství, edice a tisk, příroda a literatura, evropská literatura, euroasijská literatura, americká literatura, africká (arabská a izraelská literatura), tichomořská literaturaCelkem 36 kartónů velkého rozměru (průběžně zpracováváno).Vedle těchto základních sbírek, na jejichž definitivním utřídění a počítačovém soupisu se pracuje, jsou nyní ve Starých Hradech k dispozici tyto speciální výstřižkové sbírky:Sbírka Antonína Ernesta:výstřižky o literatuře 1906-1955, 14 svazků.Sbírka výstřižků z knihovny Národního muzea:výstřižky z českého a německého tisku 1894-1900, 2 svazky.Sbírka výstřižků Pavla Mnoučka (Vnoučka):výstřižky kulturněhistorického obsahu z druhé poloviny 1
9. století, 35 svazků.Pamětní kniha Jednoty občanů pražských:výstřižky o Jednotě občanů pražských,1 svazek.Sbírka Czechoslovakia:výstřižky z amerického tisku o Československu z let 1933 - 1938, 1 svazek.Sbírka Geografie:výstřižky z německého tisku se zeměpisnou tematikou, 1 svazek.Sbírka Tisky:tisky z fondů Literárního archivu PNP, 44 kartónů.Část výstřižkových sbírek byla přiřazena k příslušným fondům - do fondu P. Buzkové (13 kartónů), do fondu J. V. Šmejkala (2 svazky), do fondu K. Průchy (pedagogika, 1 svazek), do fondu B. Musilové-Hončíkové (feminismus, 1 svazek), do fondu J. V. Matiny (4 svazky), do fondu K. Kramáře (1 složka).Ostatní zlomky výstřižkového fondu budou perspektivně vřazeny k příslušným heslům do základní řady. Kromě těchto několika výraznějších sbírek speciálního obsahu bude definitivně upuštěno od tříštění jednotlivin a samostatného uchovávání fragmentů.Helena Mikulová

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Výšek Antonín Dobroslav

1809 - 1878; policejní úředník, sběratel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1800 - 1899.

1. Rukopisy vlastní (seznamy sbírek, příspěvky k historii českého výtvarného umění).
2. Tisky.
3. Fotografie (středověké iluminované rukopisy).
4. Varia (kresby).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace