Archiv Akademie věd České republiky

Vědecké kolegium technické kybernetiky a elektrotechniky ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1966 - 1978
Původce:
Vědecké kolegium technické kybernetiky a elektrotechniky ČSAV (1966-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Vědecké kolegium teoretických základů zemědělství ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje materiály o působnosti kolegia jako celostátního vědeckého orgánu pro obory biologických věd, tvořících základ zemědělské vědy, lesnické a veterinární vědy.
Archiv:
Datace:
1962 - 1988
Původce:
Vědecké kolegium biologických základů zemědělství ČSAV (1962-1966) Vědecké kolegium teoretických základů zemědělství ČSAV (1966-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Vědecké kolegium věd o státu a právu ČSAV

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje závažné písemnosti o složení vědeckého kolegia, jeho činnosti, styku s Úřadem presidia ČSAV, styku s vědeckým kolegiem pro ekonomii, stát a právo SAV, styku s komisemi (Ediční radou aj.); dále písemnosti vztahující se k udělování vyznamenání, cen a odměn, návrhy na volbu nových členů ČSAV, posuzování otázek výchovy a zvyšování vědecké kvalifikace, výzkum a plány vědeckovýzkumné činnosti, písemnosti ke spolupráci s vysokými školami, zahraničím (účast na mezinárodních akcích apod.)
Archiv:
Datace:
1962 - 1969
Původce:
Vědecké kolegium věd o státu a právu ČSAV (1962-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Vědecké kolegium věd o umění ČSAV

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1962 - 1992
Původce:
Vědecké kolegium věd o umění ČSAV (1962-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd

Vědecký film

Otevřít
Tematický popis: Vědecké a dokumentární filmy vzniklé v ústavech ČSAV.
Archiv:
Datace:
1953 - 1985
Původce:
Ústavy ČSAV v letech 1953-1985
Místo vzniku:
Most, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština
Tematická skupina:
Sbírky

Vejdovský František

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, osobní korespondence, vědecké práce, recenze, referáty, materiály k veřejné činnosti, fotografie, vzpomínky na prof. Vejdovského.
Archiv:
Datace:
1876 - 1940
Původce:
František Vejdovský (1849-1939); zoologie, srovnávací anatomie; profesor UK v Praze, člen KČSN;
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Velenovský Josef

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, rukopisy prací, písemnosti týkající se veřejné činnosti, výstřižky, vzpomínky na prof. Velenovského, recenze jeho prací a jejich bibliografie, nekrology, písemnosti manželky Boženy, materiál cizí.
Archiv:
Datace:
(1800) 1868 - 1949
Původce:
Josef Velenovský (1858-1949); systematická botanika, fytopatologie, fytopaleontologie; prof. UK v Praze (ředitel Botanického ústavu), ředitel Botanické zahrady v Praze; člen KČSN, člen ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Velíšek Josef

Otevřít
Tematický popis: Osobní a školní doklady, osobní a institucionální korespondence, rukopisy, separáty prací, překlady, přípravný materiál, písemnosti týkající se veřejné činnosti, vzpomínky na něho a nekrology o něm, písemnosti choti J. Velíška Heleny, která působila jako jednatelka brněnské pobočky Čs. společnosti pro vědeckou kinematografii, kniha zápisů o schůzích brněnské pobočky Čs. společnosti pro vědecký film z let 1933-1946, separáty prací Velíškových profesorů a žáků.
Archiv:
Datace:
1896 - 1947
Původce:
Velíšek Josef (1896-1947); fyzikální chemie, technická fyzika; Profesor České vysoké školy technické v Brně.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Veselý Vítězslav

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence, rukopisy, památky na cestu V. Veselého do Číny.
Archiv:
Datace:
1896 - 1959
Původce:
Vítězslav Veselý (1877-1964); organická chemie, technologie plastických hmot, tuků a barviv; profesor České vysoké školy technické v Brně; člen KČSN, ČAVU.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Video sbírka

Otevřít
Tematický popis: Profesionálně zpracované videokazety a videokopie starších filmů.
Archiv:
Datace:
1991 - 2004
Původce:
Uměle vytvořená sbírka v Archivu Akademie věd ČR.
Místo vzniku:
Lhota u Opavy, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Sbírky
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace