Co nás čeká na trhu s nemovitostmi?

house

Trh s nemovitostmi v České republice v posledních letech prochází poměrně turbulentním obdobím. Ceny u nás jsou v současné době na velmi vysoké úrovni, dosahují historická maxima, a to se týká v podstatě všech typů nemovitostí. Jak se tedy trh v posledních několika letech vyvíjel a co můžeme očekávat v nejbližším období?

Ceny rostly nadprůměrně

V roce 2021 ceny nemovitostí zaznamenaly opravdu velmi výrazný nárůst, v meziročním porovnání s rokem 2020 se jednalo o více než třetinové průměrné navýšení cen. Tento nárůst byl nejvyšší v rámci celé Evropy a Česká republika se tak v této pro kupující nelichotivé statistice dostalo na první místo. Důvodů k tomuto poměrně zásadnímu zvýšení cen je vícero, mezi ty hlavní patří následující:

  • Vysoká poptávka po nemovitostech v České republice
  • Pomalá výstavba nových nemovitostí
  • Nízké úrokové sazby na hypotéky
  • Zvyšující se ceny materiálů a služeb

Vysoká poptávka

V naší zemi je v posledních letech opravdu vysoká poptávka po koupi nemovitostí, co se logicky odráží ve zvýšených cenách. S tím je úzce propojeno také to, že lidé u nás měli ještě donedávna možnost využívat skutečně velmi nízké úrokové sazby na hypotekární úvěry, díky čemu byly hypotéky dostupnější pro více lidí a také bylo výhodnější využít možnost zajistit si takovým způsobem vlastní bydlení.

Investiční nemovitosti

Příznivá ekonomická situace a také i výše zmiňované nízké úrokové sazby na hypotékách vytvořily také dobré podmínky pro investiční nákup nemovitostí, co také zvyšovalo poptávku v tomto odvětví. To se ale s narůstajícími úroky na hypotéky změnilo a atraktivita nákupu investiční nemovitosti je v současné době na nižší úrovni.

Pomalá výstavba v Česku

Dalším faktorem, který sehrává důležitou roli v nárůstu cen nemovitostí v roce 2021, no také i v několika předcházejících letech, je i pomalá výstavba nových bytů či domů. Tempo výstavby totiž není zdaleka takové, aby dokázalo uspokojit poptávku po nemovitostech, co opět vytváří tlak na zvyšování cen. V mnoha zemích Evropy je standardem, že na trhu mají poměrně velké zastoupení nájemné byty, které mají státem regulované ceny za pronájem, díky čemu je i tlak na růst cen nemovitostí o něco nižší. Česká republika na tom v této oblasti není příliš dobře a nájemných bytů u nás opravdu není mnoho.

Ceny materiálů a služeb

Mezi důvody růstu cen nemovitostí v posledních letech určitě patří i nárůst cen materiálů a služeb, které jsou spojeny s výstavbou nových nemovitostí. Již před invazí Ruska na Ukrajinu jsme zaznamenávali nárůsty cen zboží a služeb v různých oblastech a tato situace v této oblasti vše jen zhoršila. Ceny materiálů a služeb, které jsou spojeny se stavebnictvím, však zaznamenaly jeden z nejvýraznějších cenových nárůstů, a tak bylo toto odvětví zasaženo opravdu hodně.

Jaké jsou vyhlídky na nejbližší období?

Ceny nemovitostí u nás dosahují svá historická maxima a potenciální kupující jistě zajímá, jaký vývoj lze v nejbližší době na trhu s nemovitostmi očekávat. Co nás tedy čeká a bude trend rostoucích cen nemovitostí i nadále pokračovat?

Výše v tomto článku jsme si uvedli hlavní faktory, které stojí za dlouhodobým a výrazným růstem cen nemovitostí v České republice. Pokud se podíváme na to, jak se tyto faktory budou vyvíjet v nejbližším období, může nám to dát alespoň částečně odpověď na otázku, jaký bude vývoj cen nemovitostí.

Co se týče výstavby nemovitostí v naší zemi, nepředpokládáme, že by se v nejbližší době tempo mělo nějakým zásadním způsobem zrychlit. Změnu ale již dnes zaznamenáváme například v oblasti úrokových sazeb na hypotekární úvěry. Ty byly v posledních letech na opravdu velmi nízké úrovni, a proto bylo velmi atraktivní brát si hypotéky na nemovitosti. To se ale mění a úroky na hypotekární úvěry v posledním období poměrně výrazně narostli. To logicky odrazuje lidi od toho, aby si hypotéky brali a tím pádem to snižuje poptávku po koupi nemovitostí.

Dalším faktorem, který může přispět ke snížení poptávky po nemovitostech u nás je i aktuální geopolitická situace a s ní spojená inflace, které způsobují to, že lidé začínají velmi dobře zvažovat, jestli budou ochotni a schopni uskutečnit tak velkou investici, jakou nákup nemovitosti určitě je.

Dále musíme zmínit i to, že ceny nemovitostí u nás již dosáhly hodnot, kdy i v příznivém ekonomickém klimatu mnoho lidí nemá šanci získat hypotekární úvěr, zejména pokud musejí část z ceny nemovitosti „vykrýt“ z vlastních finančních prostředků.

Očekává se zpomalení růstu

Výše zmíněné jsou jen některé z faktorů, které přispívají k očekávání, že ceny nemovitostí by po letech velmi rychlého růstu mohly zpomalit, a nebo by se ceny mohly dokonce i stabilizovat. To by bylo pro mnoho lidí jistě dobrou zprávou, protože zejména nemovitosti ve velkých městech, zvlášť v Praze, jsou v současné době dostupné pro pořád méně lidí a koupit si byt například v „dobré čtvrti“ Prahy je pro většinu jejich obyvatelů v podstatě nemožné.

Právě v hlavním městě v meziročním porovnání vzrostly ceny nemovitostí o 4,8 %. Procentuální meziroční nárůst je však větší v jiných městech, například kupující v Pardubicích si oproti červnu letošního roku musí připravit až o 30 % víc finančních prostředků.

Určitě bude zajímavé i nadále sledovat, jak se bude inflace u nás, no i v zahraničí vyvíjet, no budeme doufat, že se naplní prognózy odborníků a vrátí se na mnohem nižší úrovně, které známe z posledních let.