Ceny pohonných hmot jsou na vzestupu

petrol price

V současné době svět jako celek a zejména Evropa procházejí velmi turbulentním obdobím. Poté, co po přibližně dvou letech došlo k utlumení pandemie COVID-19 a celý svět se začal postupně vracet do normálu, přišla invaze Ruska na Ukrajinu. S touto invazí se samozřejmě spojuje i mnoho důsledků, které mají vliv jak na evropskou, tak i na celosvětovou ekonomiku. V tomto článku se budeme věnovat jednomu z nepříjemných důsledků této války, kterým jsou zvyšující se ceny pohonných hmot.

Celosvětový problém

I když naše čtenáře jistě zajímají zejména dopady na Českou republiku a na její obyvatele, budeme se věnovat i tomu, jak tato krize zasáhla celý svět. V první řadě musíme říct, že nejsilněji z celého světa pociťují důsledky v této oblasti právě země starého kontinentu. Zvýšení cen, které zaplatí na čerpacích stanicích za pohonné hmoty, ale zaznamenávají také i v jiných částech světa, a proto se jedná o celosvětový problém.

Jak jsme již zmínili, Evropa je v tomto ohledu zasažena nejvíce a zde si za benzin i naftu připlatíme nejvíce. Česko patří mezi země, které i v rámci Evropy pociťují tyto důsledky v nejvyšší míře. Zde je ale jedním dechem potřeba dodat, že ceny pohonných hmot stoupaly již před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, no ta tento nárůst velmi výrazně akcelerovala.

Nejlépe je na tom Maďarsko

Ze zemí Evropské unie je na tom v této oblasti v současné době nejlépe Maďarsko, kde se zvyšování cen pohonných hmot přemítlo do cen přímo na čerpacích stanicích v nejnižší míře. Je však nutno říct, že Maďaři se vydali cestou zastropování cen za pohonné hmoty a je na debatu, jestli se jedná o správný přístup. Pro toto zastropování se ale nerozhodli pouze kvůli probíhající válce a aktuálnímu cenovému nárůstu, ale již několik měsíců předtím, v listopadu minulého roku.

Na tento krok maďarské vlády však pochopitelně výrazně doplácejí prodejci pohonných hmot, kteří kvůli němu neprožívají právě nejlepší časy. Tamní vláda právě z tohoto důvodu plánuje zavedení nových daní, které by měly zasáhnout velké zahraniční společnosti. Z těchto daní by měl být následně vytvořen fond, prostřednictvím kterého budou tito prodejci pohonných hmot dotováni.

Na Maltě beze změny

Další ze zemí v rámci Evropské unie, kde se zvýšení cen pohonných hmot obyvatelů přímo nedotklo, je i Malta. Tento ostrovní stát se také již před začátkem války rozhodl přistoupit k zastropování cen, a to nejen za benzin a naftu, ale také za energie. Ceny na čerpacích stanicích se tedy v této zemi vlivem války na Ukrajině nijak nezměnily. Zde je ale také potřeba dodat, že i když obyvatelé Malty platí dlouhodobě za pohonné hmoty v podstatě stejné ceny, zastropování se samozřejmě ve státním rozpočtu projeví. Je tedy otázkou, jestli se jedná o správné řešení.

Změna cen pohonných hmot v Česku

Jak jsme již zmínili výše v rámci našeho článku, Česká republika patří i v rámci Evropské unie mezi země, které jsou zvyšováním cen paliv zasaženy nejvíce. Čím je ale tento nárůst způsoben? V první řadě samozřejmě platí, že nejvyšší zvyšování cen zaznamenáváme v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu. Ceny však rostly již předtím, a to proto, že rostly ceny ropy na celosvětových trzích. Pro porovnání ale cena benzinu v České republice tři dny před začátkem ruské invaze, tedy 21. února 2022, měla průměrnou hodnotu 1,54 eura za litr. O tři měsíce později ale cena benzinu dosáhla průměrné úrovně 1,82 eura a cenový přírůstek za čtvrtletí má tak hodnotu přibližně 18 procent. Jednalo se tak o jedenáctý nejvyšší růst ceny za litr benzinu v Evropské unii. V případě nafty se průměrná cena za litr v tomto období změnila ještě výrazněji, přibližně o 25 procent a jedná se tak o sedmé nejvyšší zvýšení ceny za benzin v rámci Evropské unie.

V EU však existují země, které zaznamenávají ještě výraznější skok cen za pohonné hmoty, v případě nafty je na tom nejhůře Polsko, a to samé platí i pro cenový nárůst za litr benzinu.

Příčiny nárůstu cen v České republice

Jak již bylo řečeno, právě probíhající válka je faktorem, který hraje ve zvyšování cen za pohonné hmoty významnou roli, no není tím jediným. Které faktory tedy ovlivňují ceny paliv v České republice?

  • Vývoj marží v odvětví jako celku
  • Ekonomická situace v České republice

Vývoj marží v řetězci je také poměrně významným faktorem, který sehrává důležitou roli ve zvyšování cen za pohonné hmoty. Další věc, která dle názoru vícero odborníků může mít nezanedbatelný vliv v této oblasti, je i ekonomická situace v České republice.

Česko se totiž může pochlubit velmi nízkou úrovní nezaměstnanosti, nebo třeba tím, že za poslední více než dva roky, kdy byl svět silně zasažen pandemií COVID-19, se úspory českých domácností zvýšily. Ekonomika byla utlumená a lidé z obav o vývoj situace, a také i kvůli výrazně omezeným možnostem, utráceli mnohem méně než v „normálním“ stavu.

Z toho následně vyplývá větší ochota akceptovat vyšší ceny za pohonné hmoty i jiné zboží a služby. I to tedy může být jeden z faktorů, proč u nás dochází k nadstandardnímu zvýšení cen za paliva než v některých jiných zemích v rámci Evropské unie.

Bude zajímavé sledovat, jak se budou vyvíjet ceny pohonných hmot v České republice v nejbližších letech. Budeme doufat, že tak výrazný růst je jen dočasný a ceny se opět vrátí na nižší úroveň.