Inflace v České republice a v ostatních zemích

inflation

Pojem inflace zejména v posledních týdnech a měsících zaznívá v podstatě z každé strany. S inflací v současné době musí bojovat země celého světa a Česká republika v tomto ohledu není žádnou výjimkou. S jakou inflací se tedy naše země, její obyvatelé a firmy působící u nás musí vypořádat? Jaké jsou vyhlídky v této oblasti na nejbližší období?

Inflace v Česku v současnosti

Inflace

Aktuálně se tedy naše země potýká s velmi vysokou úrovní inflace, která v květnu roku 2022 v meziročním porovnání dosáhla až 16 %, což je skutečně vysoké číslo. Za duben roku 2022 měla hodnotu 14,2 %, za březen stejného roku 12,7 %, za únor 11,1 % a za leden 9,9 %. Jak je vidět, v roce 2022 má inflace výrazně stoupající tendenci a bude zajímavé sledovat její vývoj v nejbližších měsících.

Dalším důležitým údajem kromě samotné inflace je i průměrný index spotřebitelských cen, který nám říká, jak se pohybují ceny zboží a služeb, které je nakupováno spotřebiteli. Jedná se tedy zejména o položky jako potraviny, nealkoholické nápoje a bydlení. Tento index má však také velmi silnou stoupající tendenci, za květen roku 2022 zaznamenal meziroční nárůst ve výši až 8,1 %.

Inflace v jiných zemích

Jak jsme již řekli výše v rámci našeho článku, inflace se v současné době týká zemí v podstatě na celém světě a určitě nemůžeme mluvit o tom, že by se jednalo pouze o český problém. Jak jsou tedy na tom další země v rámci Evropské Unie?

V rámci EU patří Česká republika mezi země s nejvyšší inflací, no tímto ekonomickým fenoménem jsou zasaženy v podstatě všechny země EU i starého kontinentu celkově. V rámci EU se v současné době v meziročním porovnání s nejvyšší mírou inflace potýká Estonsko, kde tento údaj dosahuje závratných 20 %, což je opravdu velmi vysoké číslo. Dále má velmi vysokou inflaci také i Litva, kde zdražování v meziročním porovnání dosahuje 18,9 %.

V rámci Evropy má v současné době nejvyšší inflaci Moldavsko, kde dosahuje až 29,1 %, což je zejména pro zemi s tak špatnou ekonomickou situací, jakou Moldavsko dlouhodobě je, velmi zásadní problém.

Situace na Slovensku

Náš soused, Slovensko, se s vysokou úrovní inflací potýká také, no situace je zde v tomto ohledu o něco lepší než u nás. V současné době dosahuje inflace v meziročním porovnání úroveň 11,8 %, což je také velmi vysoké číslo.

Jedním ze zásadních rozdílů, které mohou mít vliv na rozdíl míry inflace v ČR a SR je to, že naše země na rozdíl od Slovenska není součástí eurozóny.

Situace ve Velké Británii

I Velká Británie je samozřejmě zasažena vysokou inflací a v této zemi v meziročním porovnání v současné době dosahuje míry až 9 %. V této zemi se tak jedná o nejvyšší inflaci za posledních 40 let.

USA

Ve Spojených státech amerických je problém s inflací o něco menší než v rámci Evropy, no USA se také potýkají s poměrně vysokým růstem spotřebitelských cen, v současnosti zde inflace dosahuje až 8,6 %. Spojené státy americké jsou však například výrazně méně zasaženy válkou na Ukrajině.

Jaké jsou příčiny inflace u nás i v zahraničí ?

I když jsou v současnosti inflace a informace o ní v podstatě všudypřítomné a dočte se o nich snad každý, ne všichni vědí, co tuto situaci způsobuje. Jaké jsou tedy hlavní příčiny aktuální vysoké míry inflace?

Mezi hlavní příčiny současné vysoké inflace můžeme zařadit:

  • Válka na Ukrajině
  • Podzimní energetická krize
  • Sankce vůči Rusku
  • Pandemie COVID-19

Výše uvedené můžeme zařadit mezi ty nejdůležitější faktory, které způsobují aktuální vysokou míru inflace v podstatě na celém světě. I když se na první pohled může zdát, že inflace je způsobena v současnosti probíhající válkou na Ukrajině, no i když musíme říct, že tato válka má na vysoké úrovni inflace zejména v Evropě velký podíl, není jediným faktorem, který zde sehrává svou důležitou roli.

Již na podzim nás totiž zaskočila energetická krize, která způsobila to, že ceny energií poměrně výrazně vzrostly, co přispělo k vyšší inflaci. Další vcelku významný faktor, který ovlivňuje růst cen, je i pandemie COVID-19, která je sice v současné době na ústupu a mnoho lidí má pocit, že je již za námi, no od roku 2020 velmi výrazně zasahovala i do ekonomické situace. Například různé vládní balíčky či pobídky, které se vlády v mnoha zemích rozhodly rozdělit mezi své obyvatele způsobily, že poptávka a koupěschopnost lidí se zvýšila, co vytvářelo tlak na ceny zboží a služeb.

Dalším poměrně výrazným faktorem, který má vliv na to, jak se vyvíjí ceny u nás i jinde ve světě, zejména v Evropě, jsou i sankce, které jsme se rozhodli zavést vůči Rusku v reakci na jeho vojenskou invazi na Ukrajinu. Tyto sankce způsobily zvýšení cen mnoha zboží a služeb a nejzásadněji se odrážejí v cenách energií a pohonných hmot, které za posledních několik měsíců vzrostly opravdu zásadně.

Co nás čeká v nejbližším období?

Inflace dnes dosahuje skutečně vysoké míry, no co nás čeká dále? Podle prognóz odborníků ještě nedosáhla svůj vrchol a v dohledné době můžeme očekávat v meziročním porovnání až 17% inflaci. Dobrou zprávou ale je, že vrchol by měla dosáhnout někdy ve 3. čtvrtletí roku 2022.

Řešení současné situace je však poměrně náročné a odborníci upozorňují, že s vysokou úrovní inflace se bohužel budeme potýkat pravděpodobně ještě několik let.