Archiv Akademie věd České republiky

Weizsäcker Wilhelm

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence rodinná, osobní a s institucemi, vědecképráce, písemnosti týkající se veřejné činnosti, ilustrační materiál, písemnosti rodiny, materiály cizí provenience.
Archiv:
Datace:
(1834) 1886 - 1945
Původce:
Wilhelm Weizsäcker (1886-1961); právní historie; profesor Deutsche Universität im Prag; člen KČSN a Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur im Böhmen.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Wenig - Malovský Arnošt

Otevřít
Tematický popis: Korespondence (několik kusů), univerzitní přednášky, posudky, návrhy zákonů.
Archiv:
Datace:
1945 - 1964
Původce:
Arnošt Wenig - Malovský (1883-1964); právo (občanské a obchodní); profesor UK a VŠE v Praze; člen ČAVU, člen korespondent ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Wenig Jaromír

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, zlomek korespondence, bibliografie prací původce fondu, nekrology.
Archiv:
Datace:
1877 - 1933
Původce:
Jaromír Wenig (1877-1933); zoologie (anatomie a srovnávací morfologie); profesor UK v Praze (přednosta Zoologického ústavu), člen KČSN a ČAVU
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Wenig Karel

Otevřít
Tematický popis: Přípravné materiály, rukopisy prací.
Archiv:
Datace:
1930 - 1959
Původce:
Karel Wenig (1878-1964); klasický filolog, středoškolský profesor, docent a profesor FF UK v Praze, člen KČSN a ČAVU, autor prací o antickém řečnictví a literatuře.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Werstadt Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje životopisný materiál, korespondenci, texty vědeckých a odborných prací, projevů, popularizačních článků, dále doklady o veřejné činnosti, ilustrační materiál (fotografie, vzpomínky, recenze), rodinné písemnosti.
Archiv:
Datace:
(1864) 1888 - 1991
Původce:
Jaroslav Werstadt (1888-1930); historie, archivnictví; přednosta oddělení a ředitel Památníku osvobození v Praze.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, italština, jazyk blíže neurčený, němčina, polština, řečtina, rumunština, ruština, slovenština, slovinština, srbochorvatština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Weyr František

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, částečně korespondence, písemnosti rodinných příslušníků.
Archiv:
Datace:
(1863) 1885 - 1948
Původce:
František Weyr (1879-1951); právo (ústavní); profesor České vysoké školy technické v Brně; rektor Masarykovy univerzity v Brně a děkan její Právnické fakulty; člen KČSN a ČAVU
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Wichterle Otto

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, diáře, disertační práce, rukopis pamětí, korespondence, texty prací (strojopisy, tisky), rukopisy přednášek, laboratorní deníky, dokumentační fotografie, doklady z činnosti v ČSAV (jejích ústředních orgánů a Ústavu makromolekulární chemie), na vysoké škole, v průmyslových podnicích, politická činnost atd., bibliografie, soupisy patentů a patentových přihlášek, separáty.
Archiv:
Datace:
1913 - 1998
Původce:
Otto Wichterle (1913-1998); organická - makromolekulární chemie; prof. VŠCHT v Praze, ředitel Ústavu makromolekulární chemie ČSAV; akademik ČSAV; předseda ČSAV 1990-1992, poté čestný předseda AV ČR.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Winternitz Moritz

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence, rukopisy vědeckých prací.
Archiv:
Datace:
1880 - 1937
Původce:
Winternitz Moritz (1863-1937) indologie; Profesor Deutsche Univerzität in Prag, člen KČSN a Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Winters Stanley B.

Otevřít
Tematický popis:
Archiv:
Datace:
1967 - 2011
Původce:
Stanley B. Winters (1924-2011); historik (specializace na moderní české politické a kulturní dějiny), profesor na New Jersey Institute of Technology (původně Newark College of Engineering).
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Wolf Jan

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, rukopisy vědeckých prací, separáty, přípravný a studiní vědecký materiál.
Archiv:
Datace:
1900 - 1970
Původce:
Wolf Jan (1894-1977); histologie, embryologie; Profesor UK v Praze (ředitel Ústavu pro histologii), vedoucí Laboratoře pro elektronovou mikroskopii v biologii, resp. mikroskopii a experimentální morfologii ČSAV, člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace