Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Adámek Bohumil

1848 - 1915; básník, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1883 - 1915.

1. Korespondence přijatá (A. Jirásek, K. V. Rais, F. Strejček, V. Vlček).
2. Rukopisy vlastní (poezie).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Bohumil Adámek, Praha 1963, edice inv. č. 1.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Adámek Bohumil

Adámek Vladimír

1921 - 1990; profesor DAMU v Praze, ředitel divadla J. Wolkera.

Osobní fond v rozsahu 61 kartonů, 1921 - 1990.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Adamíra Josef Alois

1877 - 1953; odborový rada učební stanice Zemědělské rady v Praze, hermetik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1898 - 1952.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (F. Zavřel); b) cizí (J. Volf).
3. Rukopisy cizí (F. Zavřel).
4. Tisky.
5. Výstřižky (týkající se zednářů).
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bartoš: Josef Alois Adamíra, Praha 1994, edice inv. č. 503.

Otevřít fond Adamíra Josef Alois

Adla Zdeněk

1910 - 1990; redaktor, spisovatel, autor knih pro děti a mládež.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1956 - 1990.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (povídky, pohádky, publicistika).
3. Tisky a výstřižky.
4. Varia (ilustrace, kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Nováčková a kol.: Zdeněk Adla, Praha 2000, edice inv. č. 1044.

Otevřít fond Adla Zdeněk

Adler Friedrich

1857 - 1938; právník, česko-německý básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1878 - 1937.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (P. Leppin); b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, pracovní poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: Friedrich Adler, Praha 1963, edice inv. č. 2. Korespondence rodinná nerozepsána a jako konvolut připojena na konci fondu.

Otevřít fond Adler Friedrich

Ajvaz Michal

1949; básník, spisovatel, esejista.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1970 - 2011.

1. Rukopisy vlastní (básně, povídky, studie, romány, pracovní materiály).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Akademie flekovská - spolkový archiv

1902 -1935; přátelská společnost spisovatelů, malířů, herců scházející se v hostinci U Fleků v Praze.

Spolkový archiv v rozsahu 1 kartonu, 1902 - 1935.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy (pamětní zápisy, poznámky L. Nováka).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Šimáňová: Akademie flekovská, Praha 1998, edice inv. č. 889.

Otevřít fond Akademie flekovská - spolkový archiv

Akselová Tamara Michailovna a Moločkovskij Georgij Nikolajevič

1912 - 1990; pracovnice sovětského konzulátu v Praze, překladatelka. MOLOČKOVSKIJ Georgij Nikolajevič 1910 - 1970; pracovník sovětského konzulátu, manžel T. M. Akselové.

Osobní fondy v rozsahu 1 kartonu, 1938 - 1974.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Tamara Michailovna Akselová - Georgij Nikolajevič Moločkovskij, Praha 1998, edice inv. č. 825.

Otevřít fond Akselová Tamara, Moločkovskij Georgij

Albert Eduard

1841 - 1900; profesor chirurgie na univerzitě ve Vídni, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1872 - 1930.

1. Korespondence a) přijatá (M. Červinková, A. Dvořák, J. Gebauer, J. Goll, J. Grégr, V. Jagić, J. Kaizl, D. von Liliencron, T. G. Masaryk, J. Neruda, L. Pasteur, F. L. Rieger, E. Taafe, J. Vrchlický); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, práce z dějin lékařství, překlady); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Eduard Albert, Praha 1966, edice inv. č. 130 (v rozsahu 4 kartonů). Dodatky v rozsahu 2 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí, Městské muzeum Žamberk.

Otevřít fond Albert Eduard

Alda Jan (vl. jm. Alexander Hořejší)

1901 - 1970; učitel, redaktor, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 48 kartonů, (1892) 1926 - 1970.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (Jindřich Hořejší).
2. Korespondence a) přijatá (M. Hanuš, F. Hrubín, A. C. Nor, K. Nový, J. V. Pleva, J. Seifert, K. Toman, V. Závada); b) rodinná (Jindřich Hořejší).
3. Rukopisy vlastní (poezie, náčrty, poznámky, deníky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 39 kartonů neuspořádána, dodatky z roku 1987 a 1988 v rozsahu 9 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Aleš Mikoláš

1852 - 1913; malíř a ilustrátor.

Osobní fond v rozsahu 127 kartonů, 1691 - 1973.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, J. Bosáček, D. Čajda, S. Čech, Věnc. Černý, A. Čížek, B. Dvořák, I. Herrmann, A. Jirásek, D. Jurkovič, J. Mauder, J. V. Myslbek, J. Otto, J. Prousek, K. V. Rais, O. Riegel, R. Stech, F. Strejček, L. Stroupežnický, K. Špillar, Č. Vosmík, O. Zachar); b) odeslaná (A. Jiráskovi, E. Noltschové - Adamové); c) rodinná (J. Aleš - Lyžec, M. Alšová, R. Hlubinka, E. Svoboda, M. Svobodová).
3. Rukopisy a) vlastní (zápisníky, studijní materiály); b) cizí (K. V. Rais).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby, studie, náčrty).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Mikoláš Aleš, Praha 1963, edice inv. č. 3 (v rozsahu 15 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze a fotoarchiv LA.

Otevřít fond Aleš Mikoláš

Aleš-Lyžec Josef

1862 - 1927; učitel, překladatel, práce z oboru geologie, propagátor sportu a turistiky.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1848 - 1927 (1935).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (zápisníky, kresby); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Aleš-Lyžec, Praha 1978, edice inv. č. 349.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Mladé Boleslavi.

Otevřít fond Aleš-Lyžec Josef

Amerling Karel Slavoj

1807 - 1884; lékař, pedagog, popularizátor, zakladatel vzdělávacího ústavu Budeč.

Osobní fond v rozsahu 82 kartonů, 1830 - 1884.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Augustini, J. Barrande, T. Burian, F. L. Čelakovský, V. Hanka, S. Hroboň, J. M. Hurban, J. Kadavý, F. C. Kampelík, J. Kollár, Š. Krčméry, A. Marek, F. Palacký, J. Palkovič, J. Regner, J. Schnirch, J. F. Smetana, P. J. Šafařík, A. V. Šembera, L. Štúr, K. V. Zap); b) odeslaná (I. Srezněvskému, L. Thunovi); c) cizí (A. V. Šembera).
3. Rukopisy vlastní (pedagogické práce, hesla pro slovník o botanice, přírodních vědách, historii, filozofii, jazykovědě).
4. Fragment archivu Spolku fyziokratů (spolková korespondence, zápisy o činnosti).

Korespondence uspořádána v 1. stupni evidence. Zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze.

Amort Vilém

1864 - 1913; sochař, štukatér.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1884 - 1912 (1996).

1. Korespondence přijatá a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní (deník z let 1884 - 1912); b) cizí.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner, J. Pacltová, L. Šolcová: Vilím Amort, Praha 1963, edice inv. č. 4 (revize 2003).

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Amort Vilim

Ančík Zdena

1900 - 1972; básník, novinář, redaktor Trnu, znalec díla J. Haška.

Osobní fond v rozsahu 69 kartonů, 1898 - 1972.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Halas, B. Hůla, K. Konrád, Z. M. Kuděj, J. Mahen, M. Majerová, V. Nezval, I. Olbracht, J. Zaorálek); b) odeslaná ; c) cizí (z části redakční Trnu, J. Lada).
3. Rukopisy a) vlastní (o J. Haškovi; b) cizí (Z. M. Kuděj, J. Mahen).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 59 kartonů zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře. Zbytek fondu v rozsahu10 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Anýž Josef

1852 - 1912; redaktor Národních listů, politik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1874 - 1912.

1. Doklady vlastní (úmrtní oznámení).
2. Korespondence a) přijatá ( Pacák B., Podlipný j.); b) odeslaná (Grégr P. Pivoda F., nezjištění).

Zpracováno ve 2. stupni evidence: Anýž Josef. Vydal Památník národního písemnictví, Praha 2009, edice inv. č. 1254.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Anýž Josef

Arbes Jakub

1840 - 1914; redaktor, publicista, novinář, tvůrce nového literárního žánru - romaneto, překladatel, literární a divadelní kritik, dramatik, básník, nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 330 kartonů, 1784 - 2015.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b)odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky a) vlastní; b) cizí; c) obrazové; d) ostatní; e) tiskoviny.
5. Fotografie a) osobní; b) rodinné; c) cizí.
6. Varia a) vlastní; b) rodinná; c) cizí; d) trojrozměrná.
7. Archiv Karla Grubera (vnuka J. Arbesa).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Šebestová: Jakub Arbes, Praha 2015 (v rozsahu 329 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Arbes Jakub

Arcibiskupská knihtiskárna - vydavatelský archiv

1630 - 1928; tiskárna v Praze, od roku 1859 Rohlíček a Sievers.

Část archivu tiskárny v rozsahu 1 kartonu, 1758 - 1906.

1. Doklady (inventáře tiskárny z let 1758 - 1759, nakladatelské smlouvy z let 1881 - 1902).
2. Korespondence přijatá (nástupců - F. Rohlíčka, L. Sieverse).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Arcibiskupská knihtiskárna v Praze, Praha 1961, edice inv. č. 5.

Otevřít fond Arcibiskupská knihtiskárna

Archleb Luděk

1859 - 1912; železniční zaměstnanec, autor humoristických povídek.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1895 - 1910.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (libreto operety, divadelní hra).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence: Archleb Luděk. Vydal Památník národního písemnictví, Praha 2009, edice inv. č. 1246.

Otevřít fond Archleb Luděk

Arleth Louis (vl. jm. Jindřich Koblic)

1876 - 1910; básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1897 - 1907.

1. Rukopisy vlastní (poezie, autobiografie, bibliografie básní L. Arletha v časopisech).
2. Varia (kresba L. Arletha od P. F. Malého).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Louis Arleth, Praha 1963, edice inv. č. 6 (revize 2002).

Otevřít fond Arleth Louis

Arnstein Ignát

1867 - 1933; právník, odborný spisovatel, pracovník v oblasti česko-židovských vztahů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1837) 1884 - 1934.

1. Doklady a) vlastní (o veřejné činnosti); b) rodinné.
2. Rukopisy vlastní (fragmenty právnických spisů).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Aškenazy Ludvík

1921 - 1986; novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1950 - 1982.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (drama, články).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Augusta Jan Maria (pseud. Rixor)

1897 - 1939; redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1919 - 1937.

1. Korespondence přijatá (J. Š. Baar, P. Bezruč, F. Bílek, Z. Braunerová, J. B. Foerster, A. Muka, A. Stašek).
2. Tisky (s napoleonskými tématy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: Jan Maria Augusta, Praha 1995, edice inv. č. 550.

Otevřít fond Augusta Jan Maria

Augusta Stanislav

1915 - 1990; knihovník, básník.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1941 - 1991.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. J. Beneš, P. Bezruč, Š. A. Brezány, R. Nasková, J. V. Pleva, F. Strejček, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky); b) cizí (F. Strejček, J. V. Pleva).
4. Tisky a výstřižky (separáty, vlastní práce).
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Stanislav Augusta, Praha 1995, edice inv. č. 551.

Otevřít fond Augusta Stanislav

Augustinová Božena

1851 - 1936; odborná spisovatelka, předsedkyně Záštity.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1882 - 1929.

1. Korespondence a) přijatá (J. Zeyer); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (fragment životopisu otce Václava Zeleného).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Božena Augustinová, Praha 1963, edice inv. č. 7 (revize 2002). Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Augustinová Božena

Auředníček Otakar

1868 - 1947; právník, úředník státních drah, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1889 - 1932.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Otakar Auředníček, Praha 1963, edice inv. č. 8 (revize 2002).

Otevřít fond Auředníček Otakar

Auředníčková Anna

1873 - 1957; překladatelka, kulturní pracovnice mezi vídeňskými Čechy.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1842 - 1972.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky, rozhlasové projevy, překlady); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Anna Auředníčková, Praha 1999, edice inv. č. 1032.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Českého rozhlasu v Praze, Ústav T. G. Masaryka v Praze, Židovské muzeum v Praze.

Otevřít fond Auředníčková Anna

Aventinum a Štorch-Marien Otakar - nakladatelský archiv

1919 - 1934, 1945 - 1949; nakladatelství v Praze. ŠTORCH-MARIEN Otakar 1897 - 1974; básník a nakladatel.

Nakladatelský archiv a osobní fond nakladatele Otakara Štorcha-Mariena (1897 - 1974) v rozsahu 180 kartonů, 1924 - 1949.

1. Doklady právní a účetní z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence přijatá (bří Čapkové, I. Erenburg, J. Mahen, F. Muzika, S. K. Neumann, V. Nezval, B. Novák, K. Poláček, Ph. Soupault, Toyen, O. Vočadlo, V. Závada).
3. Rukopisy cizí (P. Eisner, J. z Wojkowicz).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Osobní fond zakladatele nakladatelství.

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Kolíně.

Baar Jindřich Šimon

1869 - 1925; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1882 - 1926.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Bouška, K. Farský, G. Habermann, J. Holeček, F. Teplý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, romány, povídky, články a projevy J. Š. Baara jako předsedy Jednoty katolického duchovenstva; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Jindřich Šimon Baar, Praha 1976, edice inv. č. 290, součástí inventáře je i soupis části fondu uloženého v Klenčí pod Čerchovem zpracovaný M. Červenkou v rozsahu 22 kartonů. Jednotliviny uspořádány v 1. stupni evidence. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum J. Š. Baara v Klenčí pod Čerchovem, Archiv města Plzně.

Otevřít fond Baar Jindřich Šimon

Babák Eduard

1873 - 1926; lékař, profesor fyziologie na Univerzitě Karlově v Praze a na univerzitě v Brně.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1885 - 1926.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (I. A. Bláha, K. Čapek, F. Drtina, T. G. Masaryk, A. Novák, E. Rádl, F. X. Šalda); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Oulehlová: Eduard Babák, Praha 1988, edice inv. č. 455.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze, Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Otevřít fond Babák Eduard

Babánek Karel

1872 - 1937; magistrátní úředník, básník, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1884 - 1937.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry); b) cizí (báseň A. Klášterského).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Karel Babánek, Praha 1998, edice inv. č. 827.

Otevřít fond Babánek Karel

Babler Otto František

1901 - 1984; knihovník, překladatel, editor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1934 - 1986.

1. Korespondence a) přijatá; b)odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (překlady).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Otto František Babler, Praha 1996, edice inv. č. 518.

Části archivního souboru v jiných institucích: Zemský archiv v Opavě, Muzeum umění Olomouc.

Otevřít fond Babler Otto František

Babula Vladimír

1919 - 1966; novinář, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1919 - 1966.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Bačkovský Alexandr (pseud. Jean Rowalski)

1880 - 1925; ministerský rada, literární kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1916 - 1923.

1. Korespondence a) přijatá (J. Masaryk, V. Tusar); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (překlady, studie, próza); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Horáčková: Alexandr Bačkovský, Praha 1976, edice inv. č. 293.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Chrudimi.

Otevřít fond Bačkovský Alexandr

Bačkovský František - nakladatelský archiv

1854 - 1908; nakladatel a knihkupec v Praze, odborný spisovatel.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy František Bačkovský (zal. 1889) v rozsahu 2 kartonů, 1874 - 1908.

1. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, E. Grégr, F. L. Rieger); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: František Bačkovský, Praha 1963, edice inv. č. 9 (revize 2002).

Otevřít fond Bačkovský František

Bačkovský Jindřich

1882 - ?; knihkupec a nakladatel v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 -1945.

1.Korespondence přijatá (M. Hýsek, E. Krásnohorská, I. Olbracht, A. Sova, V. Vančura, Z. Winter).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha, K. Bílek: Jindřich Bačkovský, Praha 2004, edice inv. č. 10.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Bačkovský Jindřich

Balák Jaroslav

1880 - 1935; šéfredaktor Vinohradských listů, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1867 - 1930.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Klofáč, J. Neruda); b) cizí (z části redakční).
3. Rukopisy a) vlastní (divadelní hry, články); b) cizí (redakční, paměti otce J. Baláka).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Neuspořádáno.

Balán František

? - ?

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1926 - 1960.

1. Rukopisy vlastní (synoptická tabulka světových literárních dějin).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, P. Šternová: František Balán, Praha 1999, edice inv. č. 799.

Otevřít fond Balán František

Balvín Jan

1881 - 1961; učitel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1960.

1. Rukopisy vlastní (poezie, próza).

V původním uspořádání.

Části archivního souboru v jiných institucích: Husitské muzeum v Táboře, Národopisný archiv v Soběslavi.

Barák Josef

1833 - 1883; novinář, politik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1833 - 1884.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (přednášky).
4. Výstřižky (k životu a dílu J. Baráka).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Barák, Praha 1963, edice inv. č. 11. Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Barák Josef

Barborka Zdeněk

1938 - 1994; básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1938 - 1994.

1. Rukopisy a) vlastní (poezie, rozhlasové kompozice, libreta, scénáře, studie); b) cizí (P.Kunová).
2. Tisk.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Barkman Josef

1911 - 1980; lidový básník a písmák.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1937 - 1980.

1. Rukopisy vlastní (povídky, drama).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Barkman, Praha 2000, edice inv. č. 1048.

Otevřít fond Barkman Josef

Barták Cyprián

1809 - ?; národopisec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1809 - 1887.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, P. Šternová: Cyprián Barták, Praha 1999, edice inv. č. 881.

Otevřít fond Barták Cyprián

Bartel František

1841 - 1911; rytec, tiskař, vydavatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1866 - 1900.

1. Doklady (o vydavatelské činnosti).
2. Korespondence přijatá (E. Grégr, V. Matyáš-Lipovský, A. Rybička, E. Salomon z Friedbergu, A. V. Šembera, jihoslovanští spisovatelé).
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Varia (kresby, štočky, dřevořezy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: František Bartel, Praha, 1963, edice inv. č. 12 (revize 2003).

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního technického muzea.

Otevřít fond Bartel František

Bartoš František Michálek

1889 - 1972; historik, profesor Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1917 - 1972.

1. Korespondence a) přijatá (V. Flajšhans); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (z dějin husitství).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Hrazdirová: František Michálek Bartoš, Praha 2009, edice inv. č. 1236.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Bartoš František Michálek

Bartoš Jan

1893 - 1946; přednosta divadelního oddělení Národního muzea v Praze, divadelní kritik a dramatik.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1909 - 1946.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. F. Burian, K. Čapek, L. Dostalová, O. Fischer, J. Florian, J. B. Foerster, J. Frejka, K. H. Hilar, J. Honzl, R. Kremlička, J. Kvapil, M. Majerová, S. K. Neumann, V. Nezval, I. Olbracht, J. Seifert, F. X. Šalda, J. Šíma, V. Špála, J. Štyrský, K. Teige, V. Vančura, Ch. Vildrac, J. Voskovec a J. Werich, R. Weiner, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, vědecké práce); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Knap: Jan Bartoš, Praha 1959, edice inv. č. 13. Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Bartoš Jan

Bartoš Josef

1887 - 1952; středoškolský profesor, hudební kritik., redaktor časopisů Smetana, Prager Presse.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1913 - 1950.

1. Korespondence přijatá (F. Čáda, J. Deml, P. Eisner, J. B. Foerster, L. Janáček, O. Jeremiáš, K. B. Jirák).

Korespondence uspořádána abecedně v původních obálkách.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Bartsch Josef

1731 - 1803; katolický kněz, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1760 - 1800.

1. Korespondence a) vlastní; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (fragment Slovníku učenců, biografická a bibliografická excerpta k slovníku, soupis bohemikálních tisků, poznámky); b) cizí (Herrmann z Herrmannsdorfu).
3. Tisky.
4. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Josef Bartsch, Praha 1991, edice inv. č. 552.

Části archivního souboru v jiných institucích: Moravský zemský archiv v Brně (Cerroniho sbírka).

Otevřít fond Bartsch Josef

Bartušek Antonín

1921 - 1974; historik dějin umění a scénografie, básník a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 50 kartonů, 1921 - 1974.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Bednář, P. Claudel, F. Halas, F. Hrubín, S. Lom-Mojžíš, A. M. Píša, B. Šeda, V. Závada); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, překlady, odborné práce z dějin umění, přípravný materiál, poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Bass Eduard (vl. jm. Eduard Schmidt)

1888 - 1946; šéfredaktor Lidových novin, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 58 kartonů, 1888 - 1946.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Averčenko, H. Boettinger, K. Čapek, A. Heinrich, V. Holan, J. John, E. E. Kisch, J. Kopta, J. Mach, M. Majerová, A. Novák, F. X. Šalda, F. Šrámek, J. Šusta, K. Toman, V. Vančura, R. Weiner); b) odeslaná; c) cizí (J. Galsworthy, G. K. Chesterton, G. B. Shaw K. Čapkovi).
3. Rukopisy a) vlastní (romány, fejetony, články, zápisníky, výpisky, lístkové katalogy k různým tématům); b) cizí (A. Sova).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby, grafika).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková, V. Zůrek: Eduard Bass, Praha 1959, edice inv. č. 14 (v rozsahu 48 kartonů). Korespondence z nových dodatků v rozsahu 8 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu (2 kartony) neuspořádán.

Otevřít fond Bass Eduard

Baťha František

1909 - 1985; pracovník Literárního archivu PNP, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1889 - 1983.

1. Korespondence přijatá (F. Hrubín, V. Neff, B. Polan); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie (skleněné negativy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: František Baťha, Praha 2000, edice inv. č. 1094.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Baťha František

Baudník Zdeněk

? - ?; filosof.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1920 - 1950.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (k Schopenhauerově filozofii, kartotéky, poznámky, zápisníky).
4. Tisky a výstřižky.

V původním uspořádání.

Bauše Bohumil

1845 - 1924; středoškolský profesor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1914 - 1924.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (odborné články a přednášky).
3. Tisky a výstřižky (vlastních prací).
4. Fotografie.
5. Varia (kresby)

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Bauše Ivan

1886 - 1959; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1908 - 1959 (1971).

1. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, literárněkritické studie); b) cizí (K. Čcheidze).
2. Tisky.
3. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 4 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, 2 kartony neuspořádány.

Části archivního souboru v jiných institucích: Zemský archiv v Opavě.

Bayer Josef

1827 - 1910; profesor dějin literatury na polytechnice ve Vídni.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1827 - 1910.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence, vloženy neuspořádané dodatky.

Bayerová Anna

1852 - 1924; první česká lékařka, pracovnice ženského hnutí.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1871 - 1924.

1. Korespondence a) přijatá (M. Červinková-Riegrová, E. Krásnohorská, P. Moudrá, S. Podlipská); b) cizí.
2. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Anna Bayerová, Praha 1963, edice inv. č. 15.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Bayerová Anna

Bednář Jaroslav

1889 - 1976; lékárník, básník a prozaik.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1920 - 1976.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (J. Drda, J. Glazarová, J. Mukařovský, J. Palivec, J. Seifert, J. Štyrský).
3. Rukopisy vlastní (poezie, pracovní materiály, zápisníky).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 6 kartonů rukopisů vlastních a 3 kartonů korespondence uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu (v rozsahu 20 kartonů) neuspořádán.

Bednář Kamil

1912 - 1972; redaktor, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 35 kartonů, 1895 - 1972.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (V. Holan, F. Hrubín, R. Jeffers, V. Závada); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, překlady díla R. Jefferse, články); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Kamil Bednář, Praha 1979, edice inv. č. 364 (v rozsahu 33 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Bednář Kamil

Bednářová Eva

1937 - 1986; grafička, ilustrátorka a malířka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1937 - 1986.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Dokumentace.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Běhounek Josef

1898 - 1986; středoškolský profesor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1945 - 1977.

1. Korespondence a) přijatá (P. Jilemnický); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (paměti).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Josef Běhounek, Praha 2005, edice inv č. 1209.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Louny.

Otevřít fond Běhounek Josef

Běhounek Václav

1902 - 1980; redaktor, archivář, knihovník, literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 45 kartonů, 1920 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. J. Beneš, V. Dobiáš, J. B. Foerster, A. Hess, J. John, F. Langer, M. Majerová, A. M. Píša, J. Pojar, M. Pujmanová, A. Sedlmayerová, J. Seifert, V. Zelenka); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (překlady, články); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Bělíková Marie

1947; literární teoretička, nakladatelská redaktorka.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1947 - 2007.

1.Korespondence a) přijata; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (V. Brodský, pracovní materiály).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Bělohoubek Augustin

1847 - 1908; profesor chemie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1871 - 1892.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (z oboru chemie, filozofie, psychologie a lékárnictví).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Augustin Bělohoubek, Praha 1995, edice inv. č. 510.

Otevřít fond Bělohoubek Augustin

Bělohrobský Vojtěch M. V. (vl. jm. Vojtěch Vejskrab)

1839 - 1869; učitel, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1860 - 1917.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady); b) cizí (o V. Bělohrobském).
4. Dokumentace (opisy rukopisů uložených v archivu muzea v Blovicích).
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Vojtěch Bělohrobský, Praha 1963, edice inv. č. 16.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích.

Otevřít fond Bělohrobský Vojtěch

Bem Alfred Ljudvigovič

1886 - 1945; lektor ruského jazyka na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik, organizátor ruského kulturního života v Praze.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1914 - 1945.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (D. I. Čyževskij, V. Fjodorov, O. Fischer, Z. N. Gippiusová, A. Golovinová, V. M. Lebeděv, V. Mansvetov, M. Murko, A. Novák, T. Ratgouzová); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (z ruské literární historie, česko-ruské vztahy); b) cizí (autorů skupiny Skit: V. Lebeděv, V. Fjodorov).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Alfred Bem, Praha 1985, edice inv. č. 403.

Otevřít fond Bem Alfred Ljudvigovič

Benda Jaroslav

1882 - 1970; profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, malíř, grafik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1906 - 1962.

1. Korespondence a) přijatá (O. Březina, O. Fischer, S. K. Neumann, A. Sova); b) cizí.
2. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Jaroslav Benda, Praha 1998, edice inv. č. 828.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Benda Jaroslav

Bendl-Stránický Václav Čeněk

1832 - 1870; katolický kněz, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1847 - 1860.

1. Korespondence a) přijatá (F. Palacký); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, překlady A. S. Puškina, kázání, zápisník).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Václav Čeněk Bendl, Praha 1963, edice inv. č. 17 (revize 2002).

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum ve Volyni, Muzeum Českého ráje.

Otevřít fond Bendl Václav Čeněk

Beneš Josef PhDr.

1902 - 1984; lingvista, odborník na onomastiku.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1902 - 1984.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a pracovní materiály (kartotéky).
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Beneš Josef ThDr. h.c.

1905 - 1979; katolický kněz, profesor Bohoslovecké fakulty v Litoměřicích, redaktor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1942 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (týkající se pronásledování za
2. světové války); odeslaná (otci z koncentračního tábora v Dachau).
3. Rukopisy cizí (památníček z Dachau, o pronásledování duchovních za
2. světové války).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentace.
7. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Josef Beneš, Praha 1995, edice inv. č. 553.

Otevřít fond Beneš Josef teolog

Beneš Karel Josef

1896 - 1969; úředník Státního plánovacího úřadu v Praze, knihovník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 108 kartonů, 1902 - 1969.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (E. Bass, A. Branald, Z. Braunerová, M. Brod, K. Čapek, V. Dyk, O. Fischer, A. Fuchs, F. Halas, J. John, F. Langer, J. Mahen, I. Olbracht, M. Pujmanová, R. Svobodová, F. Šrámek, A. M. Tilschová, R. Weiner); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, materiál k činnosti v čs. odboji, materiál o činnosti Svazu čs. spisovatelů, publicistika); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Macková: Karel Josef Beneš, 1. část, Praha 1986, edice inv. č. 413; E. Bílková: Karel Josef Beneš, 2. část, Praha 1994, edice. inv. č. 504 .

Otevřít fond Beneš Karel Josef 1. část

Otevřít fond Beneš Karel Josef 2. část

Beneš Třebízský Václav (vl. jm. Václav Beneš)

1849 - 1884; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1820 - 1893.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Braun, S. Čech, G. Dörfl, J. Neruda, F. Schulz, J. V. Sládek, P. Sobotka, V. Vlček); b) odeslaná ; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (romány, povídky, kázání, autobiografie); b) cizí (o V. Třebízském).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Václav Beneš Třebízský, Praha 1976, edice inv. č. 308 (revize 2019). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Památník Václava Beneše Třebízského v Třebízi.

Otevřít fond Beneš Třebízský Václav

Benešová Božena

1873 - 1936; básnířka, prozaička.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1884 - 1934.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. M. Čapek - Chod, H. Dvořáková, E. Konrád, R. Svobodová, F. X. Šalda, A. M. Tilschová, A. Veselý); b) odeslaná (R. Svobodové); c) cizí (J. S. Machar, R. Svobodová).
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, divadelní hry, recenze, přednášky).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Božena Benešová, Praha 1964, edice inv. č. 19 (v rozsahu 11 kartonů). Zbytek fondu v rozsahu 3 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Benešová Božena

Beránek Jan

1859 - 1931; magistrátní úředník v Praze, národopisec.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1868 - 1924.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, A. Heyduk, J. Jakubec, L. Niederle, L. Stroupežnický, J. L. Turnovský, V. Vlček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (poezie Josefa Jakubce).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jan Beránek, Praha 1997, edice inv. č. 778.

Otevřít fond Beránek Jan

Berdychová Jana

1909 - 2007; tělovýchovná pracovnice, profesorka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1949 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (B. Říha); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (televizní a rozhlasové relace, přednášky, články)
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Jana Berdychová, Praha 2000, edice inv.č. 1055.

Otevřít fond Berdychová Jana

Bérence Fred (vl. jm. Frederic Behrens)

1889 - 1977; básník, prozaik, dramatik, esejista, historik umění, novinář, překladatel, v letech 1911 - 1932 žijící v Praze.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1902 - 1983.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Prokop: Fred Bérence, Praha 2016.

Části archivního souboru v jiných institucích: Převážná část fondu je v majetku Oliviera Cedea na zámku Ferrieres ve Francii.

Berger Jan

? - ?; básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1842.

1. Rukopisy vlastní (poezie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč, P. Šternová: Jan Berger, Praha 1999, edice inv. č. 884.

Otevřít fond Berger Jan

Berger Vojtěch

1882 - 1965; tesař, dělnický písmák.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1901 - 1957.

1. Rukopisy vlastní (zápisy písní lidových a zlidovělých, politických, vojenských).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Vojtěch Berger, Praha 2000, edice inv. č. 1056.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Berger Vojtěch

Bergrová Zdenka

1923 - 2008; knihovnice, překladatelka z ruštiny, básnířka.

Osobní fond v rozsahu 53 kartonů, 1923 - 2012.

1. Doklady.
2. Korespondence vlastní a) odeslaná; b) přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (audionahrávky, videonahrávky, diskety).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Beringer Antonín

1888 - 1939; pracovník ministerstva školství, překladatel, tajemník Československo-jugoslávské ligy.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1924 - 1938.

1. Korespondence a) přijatá (L. Kuba, R. Nasková, I. Vojnovič); b) cizí (I. Vojnovič).
2. Rukopisy cizí (I. Vojnovič).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Antonín Beringer, Praha 1985, edice inv. č. 417.

Otevřít fond Beringer Antonín

Berkovec Jan

1807 - 1888; katolický kněz, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1822 - 1888.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (historické cestopisy, deníky, kázání).
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Bernard Alexander Josef

1859 - 1912; středoškolský profesor, spisovatel, přírodovědec, archeolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1870 - 1992.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Alexander Josef Bernard, Praha 1993, edice inv. č. 480.

Otevřít fond Bernard Alexander Josef

Bernau Bedřich

1849 - 1904; archeolog, historik.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1865 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Kuthanová, N. Košková, T. Šámalová, M. Kolářová,J. Roušar, D. Lábusová, M. Sládek: Bernau Bedřich, Praha 2014.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Bernau Bedřich

Bernkopfová-Jeníková Aurélie

1905 - 1994; spisovatelka, básnířka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1960 - 1985.

1. Korespondence přijatá (Antonín Bartušek).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, prózy, deníky); b) cizí (poezie A. Bartuška)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Bezděk Ctibor Hugo

1872 - 1956; lékař, kulturní pracovník, tolstojovec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1917 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (F. X. Šalda); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (Jasnopoljanské vzpomínky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Ctibor Bezděk, Praha 1963, edice inv. č. 20.

Otevřít fond Bezděk Ctibor

Bezděka Antonín

1833 - ?; úředník Okresního úřadu v Týně nad Vltavou a Okresního soudu ve Vodňanech, středoškolský profesor v Písku.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1830) 1850 - 1890.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá (F. R. Bezděka)
3. Rukopisy vlastní (o společenském životě z poloviny 1
9. stol.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Bezděka František Rudolf

1788 - 1871; katolický kněz, středoskolský profesor, historik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1808 - 1880.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (z oboru historie, kázání).
4. Tisky (katalogy gymnázia v Písku z 1. poloviny 1
9. stol.).

Korespondence v rozsahu 5 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu v rozsahu 6 kartonů neuspořádán.

Bezruč Petr (vl. jm. Vladimír Vašek)

1867 - 1958; básník, poštovní úředník..

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1861 - 1986.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Petr Bezruč, Praha 2019. Fond digitalizován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Prostějovska v Prostějově, Slezské zemské muzeum v Opavě - Památník Petra Bezruče, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Otevřít fond Bezruč Petr

Bidlo František

1895 - 1945; redaktor časopisu Simplicus, karikaturista, ilustrátor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1926 - 1970.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence cizí (E. Horáčková - přítelkyně F. Bidla).
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kynclová: František Bidlo, Praha 1989, edice inv. č. 442.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Bidlo František

Biebl Konstantin

1898 - 1951; básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1925 - 1951.

1. Korespondence a) přijatá (J. Mahen, V. Nezval, J. Štyrský, K. Teige, J. Wolker); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, výpisky).
3. Výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Konstantin Biebl, Praha 1978, edice inv. č. 332 (v rozsahu 3 kartonů). Zbytek fondu v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Biebl Konstantin

Biheller Bedřich

1908 - 1972; pracovník ministerstva zahraničních věcí, redaktor, interbrigadista.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1930 - 1966.

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
2. Tisky.
3. Fotografie (vztahující se k soudobým dějinám Latinské Ameriky, zejména Kuby).

Neuspořádáno.

Bílá labuť Praha - archiv kabaretu

1907 - 1936; kabaret nacházející se v Praze Na Poříčí.

Sbírka v rozsahu 11 kartonů, 1905 - 1936.

1. Rukopisy kabaretních scén z Bílé labuti, překlady her.
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová, M. Šilhan: Kabaret Bílá labuť, Praha 1996, edice inv. č. 594.

Otevřít fond Bílá labuť kabaret

Bílek František

1872 - 1941; sochař, řezbář, grafik, architekt.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1863 - 1941.

1. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, V. Bitnar, S. Bouška, O. Březina, J. Deml, K. Dostál-Lutinov, A. Heyduk, M. Marten, J. Zeyer, S. Zweig); b) odeslaná; c) rodinná (O. Březina, J. Deml); d) cizí (K. Čapek).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: František Bílek, Praha 1989, edice inv. č. 730 (v rozsahu 4 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze, Městské muzeum Počátky, Galerie hlavního města Prahy, Archiv města Plzně.

Otevřít fond Bílek František

Biliánová Popelka (vl. jm. Marie Biliánová)

1862 - 1941; spisovatelka, folkloristka.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1847 - 1941.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí (F. Bačkovskému).
3. Rukopisy a) vlastní (próza, divadelní hry, články, přednášky, pracovní materiály, poznámky); b) cizí (opisy prací P. Biliánové).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Berouně.

Bílková-Kyzivátová Drahomíra

1909 - 1990; učitelka, kulturní pracovnice v Sobotce.

Osobní fond v rozsahu 40 kartonů, 1900 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Glazarová); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (přednášky, pracovní materiály týkající se festivalu Šrámkova Sobotka); b) cizí (J. Glazarová).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Neuspořádáno.

Bílý František

1854 - 1920; zemský školní inspektor, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 48 kartonů, (1785) 1869 - 1920.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bartoš, F. Drtina, I. Herrmann, A. Jirásek, K. V. Rais, V. Vlček, J. Vodák); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (záznamy univerzitních přednášek, zápisníky, deníky); b) cizí (F. L. Čelakovský, V. Dyk, A. Jirásek, A. Stašek, J. K. Šlejhar, J. Vrchlický, Z. Winter).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: František Bílý, 1. část, Praha 1978, edice inv. č. 334 (v rozsahu 45 kartonů); K. Bílek: František Bílý, 2. část, Praha 1980, edice inv. č. 379 (v rozsahu 3 kartonů).

Otevřít fond Bílý František

Binar Vladimír

1941 - 2016; básník, prozaik, překladatel, literární historik a kritik.

Osobní fond v rozsahu 39 kartonů, 1941 - 2016.

1. Korespondence a) přijatá (L. Kundera); b) cizí (R. Černý, J. Deml, B Fučík, J. Zahradníček).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, pracovní materiály, studie); b) cizí (J. Deml, B. Fučík, S.Vodička).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Binek Jiří

1923 - 1988; redaktor poezie v nakladatelství Mladá fronta, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1979 - 1983.

1. Korespondence přijatá (L. Kundera, J. Skácel, O. Mikulášek).
2. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jiří Binek, Praha 1999, edice inv. č. 981.

Otevřít fond Binek Jiří

Bitnar Vilém

1874 - 1948; organizátor katolického literárního života, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 202 kartonů, 1878 - 1950.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Š. Baar, O. F. Babler, S. Bouška, X. Dvořák, J. Laichter, J. Skopec, A. L. Stříž, J. Váchal); b) odeslaná; c) cizí (J. Š. Baar, K. Dostál-Lutinov).
3. Rukopisy a) vlastní (články, výpisky, bibliografie); b) cizí (J. Š. Baar, K. Dostál-Lutinov, F. Teplý).
4. Tisky.
5. Výstřižkový a dokumentační archiv k dějinám české literatury.
6. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 22 kartonů zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, zbytek fondu uspořádán.

Bittner Konrád

1890 - 1967; německý historik, docent dějin české a německé literatury na bývalé německé univerzitě v Praze, profesor na univerzitě v Poznani a v Mohuči.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1910 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (R. Slawitschek).
3. Rukopisy vlastní (odborné a vědecké práce).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Blatný Ivan

1919 - 1990; básník.

Osobní fond v rozsahu 45 kartonů, 1870 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová, D. Lábusová: Ivan Blatný, Praha 2014.

Otevřít fond Blatný Ivan

Blattný Emanuel

1892 - 1957; magistrátní úředník ve Znojmě.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1858) 1924 - 1943.

1. Doklady (úmrtní list otce).
2. Korespondence přijatá (K. Čapek, T. G. Masaryk, A. Mucha, I. Olbracht, K. Toman).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Emanuel Blattný, Praha 1963, edice inv. č. 23 (revize 2002).

Otevřít fond Blattný Emanuel

Bodlák Karel

1903 - 1989; literární historik a esejista, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1903 -1989.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (K. Bednář, Z. Kalista, L. Kundera).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, odborné studie, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Husitské muzeum v Táboře.

Boettinger Hugo (pseud. Dr. Desiderius)

1880 - 1934; karikaturista, malíř, grafik.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, (1860) 1896 - 1934 (1962).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (I. Herrmann, E. Krásnohorská, M. Švabinský); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (zápisníky, životopisné poznámky, sešity, kartotéka kreseb a karikatur); b) cizí (O. Nedbal).
4. Tisky a výstřižky (památky na J. Suka, katalogy výstav).
5. Fotografie.
6. Varia (kresby, karikatury, myrtový věneček).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Boettinger Hugo (pseud. Dr. Desiderius), Praha 2015.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze, fotoarchivu LA PNP, Archiv města Plzně.

Otevřít fond Boettinger Hugo

Boháč Antonín

1926 - 1992; pracovník Literárního archivu PNP, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1940 - 1980.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí (PNP).
2. Rukopisy vlastní (články, studie, scénáře výstav).
3. Fotografie.
4. Dokumentace (materiály k výstavám).

Fond je zpracováván.

Böhm Jindřich Hanuš

1836 - 1916; divadelní a hudební kritik, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1865 - 1883.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry, články, překlady); b) cizí.
4. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Breň: Jindřich Hanuš Böhm, Praha 1998, edice inv. č. 890.

Otevřít fond Böhm Jindřich Hanuš

Bolzano Bernard

1781 - 1848; katolický kněz, profesor náboženské vědy na Univerzitě Karlově v Praze, filosof, matematik, logik, sociální myslitel.

Osobní fond v rozsahu 57 kartonů, 1792 - 1898.

1. Doklady vlastní (zejména k procesu a vydávání spisů).
2. Korespondence a) přijatá (F. Exner, M. J. Fesl, M. Grün, J. P. Romang, J. Sommer, J. B. Stoppani); b) odeslaná (J. Dobrovskému, M. J. Feslovi, V. Hankovi, F. Příhonskému).
3. Rukopisy a) vlastní (filozofické, teologické, matematické, logické, estetické, utopické, vědecké deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský, M. Pavlíková: Bernard Bolzano, Praha 1981, edice inv. č. 382 (v rozsahu 45 kartonů). Dodatky v rozsahu 12 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum v Praze a Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni sign: SN 3448 - 3477. Podrobný katalog - J. Berg: Katalog des Bolzano-Nachlasses in der Österreichischen Nationalbibliothek: in: Bernard Bolzano-Gesamtausgabe, Einleitungsband 211: Bolzano-Biographie und Editionsprinzipien der Gesamtausgabe, Stuttgart - Bad Cannstatt 1972, s. 17 - 79. Osobní fond Kazimíra Večerky, LA PNP.

Otevřít fond Bolzano Bernard

Bolzano Jan Křtitel

1777 - 1859; obchodník, bratr Bernarda Bolzana, pokladník Vlašského sirotčince v Praze.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1806 - 1859.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (B. Bolzano); b) odeslaná; c) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Jan Křtitel Bolzano, Praha 1972, edice inv. č. 251.

Otevřít fond Bolzano Jan Křtitel

Bolzano Petr Eduard

1793 - 1818; lékař, bratr Bernarda Bolzana.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1804 - 1818.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (fragment); b) odeslaná (T. Pfeiffrové, snoubence).
3. Rukopisy vlastní (z oboru medicíny, filozofie, školní sešity, záznamy univerzitních přednášek).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Petr Eduard Bolzano, Praha 1973, edice inv. č. 255.

Otevřít fond Bolzano Petr Eduard

Bondy Egon (vl. jm. Zbyněk Fišer)

1930 - 2007; filosof, básník.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1930 - 2007.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (M. Klečacká-Beyly, J. Nováková).
2. Rukopisy a) vlastní (Dějiny filozofie, Čína, Gottschalk, pracovní materiály); b) cizí.
3. Fotografie.

Neuspořádáno.

Bonhard Roman

1929 - 1990; český klavírista, autor dramat.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1929 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Bonhardová Nina (vl. jm. Anna Bonhardová)

1907 - 1981; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1912 - 1996.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (romány, články, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Nina Bonhardová, 1. část, Praha 1987, edice inv. č. 463 (v rozsahu 6 kartonů); L. Šolcová: Nina Bonhardová, 2. část, Praha 2001, edice inv. č. 1103 (v rozsahu 6 kartonů). Dodatek v rozsahu 3 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Bonhardová Nina 1. část

Otevřít fond Bonhardová Nina 2. část

Bonn Hanuš

1913 - 1941; básník, překladatel, literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1931 - 1941.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, překlady).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Kuthanová: Hanuš Bonn, Praha 2018.

Bor Jan (vl. jm. Jan Jaroslav Strejček)

1886 - 1943; režisér a umělecký vedoucí Divadla na Vinohradech, později činohry Národního divadla v Praze.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1900 - 1950.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (dramatizace, režijní knihy, studie); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Borecký Jaromír

1869 - 1951; ředitel Univerzitní knihovny v Praze, redaktor, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1877 - 1951.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (R. Dvořák, J. B. Foerster, I. Herrmann, A. Heyduk, L. Janáček, F. V. Krejčí, F. Mistral, L. Quis, A. Sova, F. Strejček, F. X. Šalda, J. Šusta, V. Talich, V. Tille, J. Vlček, J. Vrchlický, A. Wenig, J. Zubatý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, studie, překlady, autobiografie); b) cizí (O. Auředníček, J. S. Machar, M. Marten, J. Zubatý).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Vinařová: Jaromír Borecký, Praha 1972, edice inv. č. 252. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Borecký Jaromír

Borecký Karel

1896 - 1954; nakladatelský pracovník v Praze, spoluzakladatel Komunistického knihkupectví.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 1953.

1. Korespondence přijatá.
2. Dokumentace (xerokopie nakladatelských smluv).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová, D. Hrazdirová: Karel Borecký, Praha 2009, edice inv. č. 1247.

Otevřít fond Borecký Karel

Borek Vlastimil

1886 - 1952; redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1892 - 1953.

1. Korespondence a) přijatá (I. Erenburg, F. Halas, F. Šrámek); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (A. Hoffmeister, M. Kácha, B. Vrbenský).
3. Tisky.
4. Výstřižky (zvl. anarchistické).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Vlastimil Borek, Praha 1976, edice inv. č. 302.

Otevřít fond Borek Vlastimil

Borovička Josef

1885 - 1971; archivář, profesor všeobecných dějin na univerzitě v Bratislavě a v Brně, profesor politických dějin na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 48 kartonů, (1829) 1896 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (historické práce, poznámky, výpisky, přípravné materiály, opisy korespondence F. Palackého - příprava edice, univerzitní přednášky a skripta).
4. Výstřižky.

Korespondence uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Borovský František A.

1852 - 1933; historik výtvarného umění, ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1900 - 1933.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (soupis díla V. Hollara).
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní technické muzeum v Praze, Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích.

Borový František - nakladatelský archiv

1874 - 1936; nakladatel v Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy František Borový (zal. 1912) v rozsahu 2 kartonů, 1875 - 1947.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, S. K. Neumann, F. X. Šalda, F. Šrámek); b) odeslaná (S. K. Neumannovi); c) rodinná (F. Borového st. - otce); d) cizí.
3. Rukopisy cizí (F. Stiebitz).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner, M. Šrůtová: František Borový, 2. rozšířené vydání, Praha 2000, edice inv. č. 1084.

Otevřít fond Borový František

Borská Ilona a Štuka Ivo

1928 - 2007; spisovatelka, redaktorka. ŠTUKA Ivo 1930 - 2007; spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1950 - 1990.

1. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí (I. Štuka).
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Borůvka Otakar

1867 - 1918; magistrátní úředník v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1865 - 1947.

1. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí (F. Palacký, J. Vrchlický).
2. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Otakar Borůvka, Praha 1998, edice inv. č. 891.

Otevřít fond Borůvka Otakar

Bouček Bohuslav

1886 - 1953; profesor farmakologie na univerzitě v Brně, profesor deontologie na Univerzitě Karlově v Praze, odborný spisovatel, purkyňovský badatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1925 - 1954.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (studie, články, přednášky); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Holmanová: Bohuslav Bouček, Praha 1988, edice inv. č. 457.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Masarykovy univerzity v Brně a Polabské muzeum v Poděbradech.

Otevřít fond Bouček Bohuslav

Boudník Vladimír

1924 - 1968; malíř, grafik, básník.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1880 - 2017.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Hašková: Vladimír Boudník, Praha 2018.

Boudyš Jan

1897 - 1972; učitel, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1930 - 1976.

1. Korespondence a) vlastní; b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie, články).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Jan Boudyš, Praha 1998, edice inv. č. 892.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Mladá Boleslav.

Otevřít fond Boudyš Jan

Bouška Sigismund (vl. jm. Ludvík Bouška)

1867 - 1942; katolický kněz, člen řádu benediktinů, literární a výtvarný kritik, organizátor Katolické moderny, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 68 kartonů, 1887 - 1942.

1. Korespondence a) přijatá (J. Š. Baar, F. Bílek, V. Bitnar, Z. Braunerová, O. Březina, J. Deml, K. Dostál-Lutinov, J. Durych, X. Dvořák, bří Mrštíkové, A. Podlaha, F. X. Šalda, J. Váchal, J. Verdaguer, J. Zeyer); b) odeslaná (O. Březinovi).
2. Rukopisy vlastní (poezie, články, překlady, deníky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie (J. Váchal).
6. Varia (kresby, grafika J. Váchala).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Sigismund Bouška, Praha 2010 (revize 2017).

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Státní okresní archiv Náchod.

Otevřít fond Bouška Sigismund

Bowring John

1792 - 1872; diplomat, anglický slavista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1826 - 1838.

1. Korespondence přijatá (F. L. Čelakovský, V. S. Karadžić, J. Kollár, B. Kopitar, P. J. Šafařík).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šternová: John Bowring, Praha 1999, edice inv. č. 816.

Bozděch Emanuel

1841 - 1889; dramaturg Národního divadla v Praze, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1868 - 1933.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Emanuel Bozděch, Praha 1981, edice inv. č. 389.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Bozděch Emanuel

Bozděch Vladimír

1928 - 1991; básník, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1928 - 1991.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Kovářík, J. Suchý); b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, odborné práce).
4. Tisky (skripta).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Brábek František

1848 - 1926; lektor maďarštiny na Univerzitě Karlově v Praze, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1867 - 1923.

1. Korespondence a) přijatá (J. Vrchlický, J. Zubatý); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: František Brábek, Praha 1961, edice inv. č. 28 (revize 2002).

Otevřít fond Brábek František

Bradáč Ludvík

1885 - 1947; umělecký knihař.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1910 - 1941.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (o dějinách knihařství).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Ludvík Bradáč, Praha 1997, edice inv. č. 734.

Otevřít fond Bradáč Ludvík

Bradbrooková Bohuslava Růžena

1922 - 2019; literární historička, univerzitní docentka, od r. 1952 žijící v Anglii.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1922 - 2008.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a ) vlastní; b) cizí .
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Brambora Josef

1904 - 1980; středoškolský profesor, literární historik, komeniolog.

Osobní fond a výstřižkový archiv v rozsahu 127 kartonů, 1923 - 1978.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (O. Kádner, J. Ludvíkovský, M. Očadlík); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, přednášky, články, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižkový archiv v rozsahu 66 kartonů.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Josef Brambora, Praha 1997, edice inv. č. 779. Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Brambora Josef

Branald Adolf

1910 - 2008; redaktor, spisovatel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 96 kartonů, 1910 -2008.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (próza, korektury, pracovní verze, přípravný materiál); b) cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Dokumentace (z činnosti A. Branalda v Českém literárním fondu).
6. Sbírka A. Branalda (korespondence, rukopisy: N. Frýd, F. Halas, F. Horčička: Biographie des F. M. Pelzel, J. Hora, J. Krapka-Náchodský, A. Sedláček, J. V. Sládek; tisky - literární věda a kritici, překladatelé, cestovatelé, lékaři, spisovatelé, politika a společnost).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Brandejs Vladimír

1937 - 2005; básník, učitel, redaktor, nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1950 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Branislav František (vl. jm. František Blecha)

1900 - 1968; redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 1950.

1. Korespondence a) odeslaná; b) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (poezie).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Hrazdirová: František Branislav, Praha 2009, edice inv. č. 1249.

Otevřít fond Branislav František

Braun Josef

1864 - 1891; učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1885 - 1929.

1. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, pracovní materiály, zápisníky); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Volencová: Josef Braun, Praha 1998, edice inv. č. 829.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Braun Josef

Braun Vladimír

1905 - 1984; bankovní úředník, vlastivědný pracovník ve Volyni.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1946 - 1980.

1. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (články o Družstevní práci); b) cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Vladimír Braun, Praha 1995, edice inv. č. 554.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv ve Strakonicích.

Otevřít fond Braun Vladimír

Brauner Bohuslav

1855 - 1935; profesor chemie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1861 - 1935.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (D. I. Mendělejev).
3. Rukopisy vlastní (chemické studie, zápisníky).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního technického muzea.

Brauner František August

1810 - 1880; právník , politik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1849 - 1891.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Mánes); b) rodinná (Augusty Braunerové - manželky).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Litomyšli, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

Braunerová Zdenka

1858 - 1934; malířka, grafička.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1876 - 1943.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, S. Bouška, P. Claudel, A. Chitussi, A. Macek, J. Maria, M. Marten, V. Mrštík, A. Rodin, F. X. Šalda, J. Zeyer); b) odeslaná (opisy dopisů Zeyerovi); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Zdenka Braunerová, Praha 1997, edice inv. č. 970.

Části archivního souboru v jiných institucích: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Státní okresní archiv Praha - západ.

Otevřít fond Braunerová Zdenka

Brdlíková Josefína

1843 - 1910; hudební skladatelka, básnířka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1870 - 1952.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) vlastní (Z. Havlíčková, S. Podlipská); b) cizí.
3. Rukopisy a) přijatá; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mašková: Josefína Brdlíková, Praha 1998, edice inv. č. 893.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum Počátky.

Otevřít fond Brdlíková Josefína

Breska Alfons

1873 - 1946; poštovní úředník, básník.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1853 - 1960.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (S. Przybyszewski, F. X. Šalda); b) cizí (F. Skácelík).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (P. Bezruč, Z. Kalista, J. Opolský).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Alfons Breska, Praha 1998, edice inv. č. 894.

Otevřít fond Breska Alfons

Bretter Emil

1857 - 1919; redaktor deníku Politik.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1880 - 1919 (1969).

1. Korespondence a) přijatá (K. Kramář, J. S. Skrejšovský); b) rodinná (manželky Josefy, dcery Zdenky).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Emil Bretter, Praha 1972, edice inv. č. 240.

Otevřít fond Bretter Emil

Brikcius Eugen

1942; básník, esejista, výtvarník, autor happeningů a her pro děti.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1965 - 1996.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy (poezie, scénáře, odborné texty, překlady).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Brod Lev

1905 - 1988; právník, novinář, spisovatel, státní úředník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1916 - 1966.

1. Rukopisy vlastní (články v židovském tisku).
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Brousek Antonín

1941 - 2013; rozhlasový a časopisecký redaktor, básník, literární kritik, překladatel, bohemista, pedagog.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1941 - 2013.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Brož Josef Jindřich

1871 - 1955; inspektor ČSD.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1920 - 1955.

1. Rukopisy vlastní (materiál k slovníku českých a světových spisovatelů).
2. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Brožek Josef (pseud. Vlastimil Jizerský)

1875 - 1935; zaměstnanec ČSD, lidový povídkář, autor knih pro děti a mládež.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1918 - 1995.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (próza); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Josef Brožek, Praha 1997, edice inv. č. 735.

Otevřít fond Brožek Josef

Brožová-Malá Julie

1883 - 1971; úřednice, spisovatelka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1920 - 1960.

1. Rukopisy vlastní (poezie, povídky, črty, pohádky, překlady, drama).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Češková: Julie Brožová - Malá, Praha 2000, edice inv. č. 1057.

Otevřít fond Brožová-Malá Julie

Brtník Václav

1895 - 1955; pracovník Univerzitní knihovny v Praze, literární historik, básník.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1910 - 1948.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí (J. Vrchlický).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, přednášky, literárněhistorické práce, opisy korespondence a děl J. Vrchlického, bibliografie J. Vrchlického, lístkový katalog k dílu J. Vrchlického); b) cizí (J. Vrchlický).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fragment spolkového archivu Společnosti J. Vrchlického.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Brtníková-Petříková Anna

1896 - 1980; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1907 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. Calma-Veselá, J. Deml, J. Havlasa, J. S. Machar, F. X. Svoboda, F. X. Šalda); b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (vzpomínky z let 1916 - 1921, deníky); b) cizí (alba se zápisy osobností).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (gramofonové desky).

Neuspořádáno.

Březina Otokar (vl. jm. Václav Jebavý)

1868 - 1929; učitel, básník.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1868 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, J. Deml, J. Durych, O. Fischer, J. Florian, J. Karásek ze Lvovic, E. Lakomá, E. Lešehrad, A. Pammrová, R. Pannwitz, A. Procházka, E. Saudek, J. Váchal); b) odeslaná (F. Bílkovi, J. Demlovi, E. Chalupnému); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, poznámky, deník, eseje); b) cizí (P. Holman - Frekvenční slovník básnického díla O. B., M. Lukšů, F. Werfel).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Otokar Březina, Praha 2001, edice inv. č. 519 (v rozsahu 26 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Západomoravské muzeum v Třebíči, Památník Otokara Březiny v Počátkách a Muzeum Otokara Březiny v Jaroměřicích. Korespondence A. Pammrové Pavle Moudré je uložena v Okresním archivu v Benešově.

Otevřít fond Březina Otokar

Březovský Bohuslav

1912 - 1976; spisovatel, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1930 - 1976.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, divadelní hry, literárněvědné práce); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Steidlová: Bohuslav Březovský, Praha 1994, edice inv. č. 555.

Otevřít fond Březovský Bohuslav

Budín Stanislav (vl. jm. Benzion Bať)

1903 - 1979; novinář, literární historik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1946 - 1967.

1. Korespondence přijatá (L. Novomeský).
2. Rukopisy vlastní (paměti).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Buhajčuk Kornel

1910 - ?; učitel ve Lvově a Vratislavi.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1934 - 1944.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Bukovský Adolf Vojtěch

1889 - 1953; tajemník KSČ v Hrádku nad Nisou, spisovatel samouk.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1937 - 1948.

1. Korespondence a) vlastní; b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (povídky, romány, divadelní hry).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Jakešová, L. Šolcová: Adolf Vojtěch Bukovský, Praha 1999, edice inv. č. 982.

Otevřít fond Bukovský Adolf Vojtěch

Bukovský Josef

1902 - 1946; učitel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1923 - 1984.

1. Korespondence a) přijatá (J. Š. Baar, J. Glazarová, S. Špálová); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Glazarová).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Hlaváčová: Josef Bukovský, Praha 1994, edice inv. č. 505.

Otevřít fond Bukovský Josef

Bulgakov Valentin Fjodorovič

1886 - 1966; sekretář L. N. Tolstého, filosof, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 49 kartonů, 1910 - 1948.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (P. Pitter, A. Tesková, opisy korespondence M. Cvetajevové, Z. Gippiusové, I. Naživina); b) odeslaná; c)rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, odborné práce, týkající se L. N. Tolstého, náboženské a literární problematiky); b) cizí.
4. Tisky a) vlastní; b) cizí.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Valentin Fjodorovič Bulgakov, Praha 1998, edice inv. č. 882.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ruský státní archiv literatury a umění v Moskvě.

Otevřít fond Bulgakov Valentin Fjodorovič

Bund der Deutschen in Böhmen - spolkový archiv

1894 - 1938; organizace vzniklá za účelem "ochrany" příslušníků německé národnosti v Čechách.

Část spolkového archivu v rozsahu 2 kartonů, 1904 - 1932.

1. Doklady.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Petkovová: Bund der Deutschen In Böhmen, Praha 2013.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Bund der Deutschen in Böhmen

Buonaccini Simonetta (vl. jm. Ludmila Bučanová)

1893 - 1935; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1898 - 1987.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. X. Šalda); b) odeslaná (F. X. Šaldovi, A. Scheinerovi); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, výpisky, články, deníky); b) cizí (F. Halas).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Formánková: Simonetta Buonaccini, 1. část, Praha 1964, edice inv. č. 132 (v rozsahu 6 kartonů); L. Šolcová: Simonetta Buonaccini, 2. část, Praha 2001, edice inv. č. 1108 (v rozsahu 1 kartonu).

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Vysočiny Pelhřimov.

Otevřít fond Buonaccini Simonetta 1. část

Otevřít fond Buonaccini Simonetta 2. část

Bureš Miloslav

1909 - 1968; redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1894 - 1995.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Eisner, F. Hrubín, F. Wurm); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, rozhlasová pásma, články, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Štěchová: Miloslav Bureš, Praha 2004 inv. č. 1190.

Otevřít fond Bureš Miloslav

Burian Emil František

1904 - 1959; básník, skladatel, dramatik, režisér, herec.

Osobní fond v rozsahu 50 kartonů, 1930 - 1959.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (dramatické práce, adaptace, prózy, studie); b) cizí.
4. Tisky (programy).
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Kresby delimitovány do Uměleckých sbírek PNP v roce 1997.

Burian Jan

1952; básník, skladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1982 - 1996.

1. Tisky a výstřižky.

Neuspořádáno.

Burian Karel

1870 - 1924; operní pěvec.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1901 - 1924.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí (hudební rukopisy Jindřicha Jindřicha).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Karel Burian, Praha 1995, edice inv. č. 556.

Otevřít fond Burian Karel

Burian Tomáš

1802 - 1874; profesor české řeči a literatury na vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1819 - 1873.

1. Korespondence a) přijatá (K. S. Amerling, M. Fialka, J. Jeník z Bratřic, J. Jungmann, J. Kollár, J. Pospíšil, K. Villani); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (fragment); b) cizí (životopis T. Buriana).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Tomáš Burian, Praha 1963, edice inv. č. 30 (v rozsahu 1 kartonu). Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Burian Tomáš

Burian Vlasta (vl. jm. Vlastimil Josef Burian)

1891 - 1962; filmový a divadelní komik, zakladatel Burianova divadla v Praze.

Osobní fond a archiv divadla V. Buriana v rozsahu 36 kartonů, 1898 - 1988.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (texty divadelních her, rozpisy rolí); b) cizí (E. A. Longen, J. Červený).
4. Tisky (plakáty).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Štěpánová a kol.: Vlasta Burian, Praha 1999, edice inv. č. 956.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní filmový archiv.

Otevřít fond Burian Vlasta

Buriánek Antonín

1907 - 1976; úředník, bibliofil, básník.

Osobní fond a sbírka autografů v rozsahu 24 kartonů, 1878 - 1974.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (H. Boettinger, J. Deml, J. Opolský, A. Stašek).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí (sbírka literárních autografů: V. Dyk, J. Grmela).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Fragment vlastního fondu A. Masarykové (korespondence: K. Čapek, E. Destinnová, J. S. Machar, I. Olbracht; rukopisy).
7. Fragment osobního fondu K. Sezimy (korespondence J. Karáska ze Lvovic).
8. Fragment spolkového archivu Kruhu přátel J. Vrchlického (spolkové doklady a korespondence, rukopisy J. Vrchlického).

Neuspořádáno.

Buriánek František

1917 - 1995; profesor české literatury na Univerzitě Karlově v Praze, literární kritik a historik.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1940 - 1995.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (O. Dub, E. Petiška, J. Šnobr, J. Toman); b) odeslaná (J. O. Fischerovi, J. Karenovi).
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, vzpomínky, zápisníky); b) cizí (J. Glazarová).
4. Tisky (separáty vlastních prací).
5. Dokumentace (opis autobiografie J. Glazarové).

Část fondu v rozsahu 6 kartonů zpracována ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován. Dodatek v rozsahu 15 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Buvová Barbora

1849 - 1932; manželka továrníka ve Vysokém Veselí, kulturní pracovnice.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1834 - 1941.

1. Doklady a)vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (L. Bráfová, M. Červinková-Riegrová, A. Stašek, J. Thomayer); b) rodinná (F. L. Rieger M. Buvové); c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace (opisy dopisů Z. Braunerové, M. Kalašové, J. Zeyera).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Barbora Buvová, Praha 1985, edice inv. č. 416.

Otevřít fond Buvová Barbora

Buzková Pavla

1885 - 1949; učitelka,spisovatelka.

Osobní fond a výstřižkový archiv v rozsahu 50 kartonů, 1907 - 1949.

1. Korespondence a) přijatá (B. Benešová, M. Majerová, V. Mathesius, A. M. Tilschová); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (próza, odborné studie, práce kritické a novinářské).
3. Tisky.
4. Výstřižkový archiv (literatura, sport, Sokol, kultura aj.).
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Pavla Buzková, Praha 1963, edice inv. č. 31 (v rozsahu 29 kartonů). Dodatek v rozsahu 21 kartonů neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Náchodě.

Otevřít fond Buzková Pavla

Bydelský Celestin

1866 - ?; lidový písmák, informátor Aloise Jiráska o Náchodsku.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1853 - 1938.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poznámky, paměti); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: Celestin Bydelský, Praha 1995, edice inv. č. 557.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Náchod.

Otevřít fond Bydelský Celestin

Bykovskij Levko Ustymovyč

1895 - 1992; knihovník, člen bibliografické komise Ukrajinské vědecké společnosti v Poděbradech.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1909 - 1927.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. J. Beneš); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (ukrajinské).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková, B. Zilynský: Levko Ustymovyč Bykovskij, Praha 1993, edice inv. č. 558.

Otevřít fond Bykovskij Levko Ustinovič

Cajthaml David

1959; malíř, grafik, architekt, hudebník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1959 - 2010.

1. Korespondence (V. Čeperková, A. Goldflam, T. Stoppard).
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Calma Marie (vl. jm. Marie Veselá)

1881 - 1966; koncertní pěvkyně, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 103 kartonů, 1859 - 1993.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, K. Čapek, F. Drtina, P. Eisner, B. Foerster, J. Herben, A. Heyduk, M. a V. Hübnerovi, M. Hýsek, R. Jesenská, A. Jirásek, J. Křička, L. Kuba, A. Lauermannová-Mikschová, J. S. Machar, T. G. Masaryk, bří Mrštíkové, B. Niederlová, A. Novák, V. Novák , A. Pražák, G. Preissová, F. S. Procházka, K. V. Rais, R. Svobodová, J. V. Sládek, F. X. Šalda, R. Tyršová, E. Valenta, J. Vodák, J Zahradníček, V. Závada) ; b) odeslaná; c) rodinná (J. Herben, J. Holeček, A. Rodin, J. V. Sládek, J. Štursa, J. Thomayer, S. E. Vráz, J. Vrchlický; d) cizí (P. Bezruč, C. Bouda, A. Heyduk, L. Janáček, E. Krásnohorská, V. Preissig, B. Smetana, M. Švabinský.)
3. Rukopisy a) vlastní (pozie, próza, drama, články, fejetony, přednášky, překlady, opisy, pracovní materiály); b) cizí (O. Hurych, V. Závada).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Marie Calma-Veselá, Praha 2004, edice inv. č.1193.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Calma-Veselá Marie

Cardová-Lamblová Anna

1836 - 1919; předsedkyně Spolku pro ochranu opuštěných a zanedbaných dívek, spoluzakladatelka Ženského výrobního spolku, sestra Viléma Dušana Lambla.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1854 - 1917.

1. Korespondence a) přijatá (E. Krásnohorská); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, prózy, sbírky českých národních písní, deníky); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Vilém Dušan Lambl, Jan Křtitel Lambl, Anna Cardová-Lamblová, Praha 1996, edice inv. č. 863.

Carro Jean

1770 - 1857; švýcarský lékař, odborný spisovatel, editor, od r. 1826 žijící v Karlových Varech.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1820 - 1850.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (K. Chotek, K. Vinařický).
3. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Karlovy Vary.

Cejpek Jan

1895 - 1965; středoškolský profesor, kulturní pracovník a sběratel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 3 kartonů, 1879 - 1964.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, O. Kubín-Coubine, A. C. Nor, K. Svolinský, F. Šrámek); b) cizí (J. Neruda).
3. Rukopisy a) vlastní (poznámky); b) cizí (V. Holan, M. Majerová, F. Nechvátal, B. Slavík).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Jan Cejpek, Praha 1987, edice inv. č. 418.

Otevřít fond Cejpek Jan

Cesta - redakční archiv

1918 - 1930; kulturní týdeník.

Část redakčního archivu v rozsahu 4 kartonů, 1918 - 1925.

1. Korespondence redakční.
2. Rukopisy otištěné v časopise (K. M. Čapek-Chod, J. Čep, J. Durych, J. Frejka, A. Hoffmeister, překlad díla F. Kafky, M. Rutte).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Cesta, Praha 2001, edice inv. č. 1114.

Otevřít fond Cesta

Cífka František

1792 - 1872; purkmistr v Budyni nad Ohří.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1762 - 1855.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (materiál k historii Budyně a okolí).
3. Tisky a výstřižky.

Neuspořádáno.

Cimélie - archiv sbírky

sbírka korespondence a rukopisů z české a světové literatury.

Sbírka vzácných archiválií v rozsahu 3 kartonů,1595 - 1969.

1. Korespondence a rukopisy významných českých a světových osobností: L. Aragon, L. van Beethoven, Benedikt XIII., G. R. Děržavin, A. Dumas ml., A. Dvořák, M. Ebner-Eschenbachová, I. Erenburg, G. Garibaldi, I. A. Gončarov, J. Grimm, J. G. Herder, H. von Hoffmannstahl, A. von Humboldt, L. Janáček, J. Jessenius, A. Koniáš, Š. Lomnický z Budče, Mme de Maintenon, A. Maurois, D. Merežkovskij, A. Mickiewicz, T. Mommsen, A. Oxenstjerna, A. S. Puškin, R. Rolland, H. Sienkiewicz, A. Sládkovič, J. Strauss, J. J. Strossmayer, Alžběta Stuartovna, V. Šklovskij, K. Schlik, L. Štúr, R. Tagore, A. N. Tolstoj, M. Twain, I. Vazov, E. Wallace, F. Werfel, E. Zola.

Uspořádáno abecedně.

Cinner Gustav

1866 - 1958; člen Rotary klubu, sběratel, ředitel tabákové továrny v Bratislavě.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1866 - 1958.

1. Korespondence přijatá (J. Čapek , H. Dostálová , A. Foerster, K. Kolár, J. Křička , V. Novák , V. Štech, D. Vuliševič aj.)
2. Tisky.
3. Fotografie.
4. Varia (drobní kresby K. Čapka)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Cinybulk Vojtěch

1915 - 1994; profesor na Akademii výtvarných umění v Praze, grafik, loutkář, autor knih pro děti.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1896 - 1999.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky (novoročenky různých osobností, grafiky, portréty, paměti).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Vojtěch Cinybulk, 1. část, Praha 1998, edice inv. č. 895; K. Bílek: Vojtěch Cinybulk, 2. část, Praha 1999, edice inv. č. 983.

Otevřít fond Cinybulk Vojtěch 1. a 2. část

Císařová-Kolářová Anna

1887 - 1963; pracovnice Státní a univerzitní knihovny v Praze, historička.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1915 - 1962.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (z české historie, z dějin knižní kultury); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Anna Císařová-Kolářová, 1. část, Praha 1970, edice inv. č. 219; P. Křivský: Anna Císařová-Kolářová, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 1087 (v rozsahu 5 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Císařová-Kolářová Anna 1. část

Constans (vl. jm. Marie Drdová)

1889 - 1970; hudební skladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1940.

1. Rukopisy vlastní (libreta vlastních oper).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Crha Václav Antonín

1836 - 1905; novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1854 - 1905.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, zápisníky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Antonín Crha, Praha 1975, edice inv. č. 289.

Otevřít fond Crha Václav Antonín

Cumpfe Karel

1853 - 1931; klasický filolog, ředitel gymnázia v Písku.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1865 - 1931.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, F. Schulz, J. Vrchlický); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Karel Cumpfe, Praha 1993, edice inv. č. 494.

Otevřít fond Cumpfe Karel

Cvejn Karel

1911 - 1986; středoškolský profesor, literární kritik, redaktor, bibliofil.

Osobní fond v rozsahu 42 kartonů, 1911 - 1986.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Bednář, F. Halas, V. Holan, J. John, V. Lacina, K. Nový, J. Seifert, J. Träger); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady, edice, zápisníky, poznámky); b) cizí (F. Halas, B. Jelínek, J. John, J. Seifert, J. Sekera, K. Vokáč).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Cvrček Josef

1895 - 1966; učitel, okresní školní inspektor, správce muzea a archivu v Dobrušce.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 1966.

1. Korespondence a) přijatá (F. Halas, P. Jilemnický, J. John, F. Laichter, M. Malířová, K. Michl); b) odeslaná; c) cizí.
2. Výstřižky.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Barešová: Josef Cvrček, Praha 1994, edice inv. č. 559.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou.

Otevřít fond Cvrček Josef

Čábela Josef - nakladatelský archiv

1914 - 1970; ředitel nakladatelství Vysočina v Havlíčkově Brodě.

Část nakladatelského archivu v rozsahu 4 kartonů, 1950 - 1970.

1. Korespondence.
2. Tisky a výstřižky (činnost nakladatelství).

V původním uspořádání.

Čacký Antonín

1892 - 1971; bankovní úředník, bibliofil.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1857 - 1968.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy cizí (psané studentské časopisy z let 1865, 1908, 1909, opisy Tyrolských elegií od K. Havlíčka z r. 1857).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Čáda František

1865 - 1918; profesor filosofie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1802) 1884 - 1918.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (studie, školní sešity, přednášky); b) cizí (přednášky F. X. Němečka o morální filozofii z r. 1802).
3. Tisky.
4. Fragment spolkového archivu Komitétu pro uměleckou výchovu (úřední doklady, korespondence).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze a Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze.

Čan (vl. jm. Tomáš Ungár)

1946 - 1997; básník, překladatel, jaderný fyzik, matematik, informatik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 2007 - 2009.

1. Rukopisy vlastní.
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Čáp-Horčápský Gabriel Imanuel (vl. jm. Gabriel Čáp)

1873 - 1954; hospodářský úředník, spisovatel, bratr Růženy Svobodové.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1875 - 1952.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (R. Svobodová).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Gabriel Imanuel Čáp-Horčápský, Praha 1966, edice inv. č. 131. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Čáp-Horčápský Gabriel Imanuel

Čapek František Miroslav

1873 - 1946; poštovní úředník v Českých Budějovicích, předseda a propagátor Kubatova spolku.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1895 - 1919.

1. Korespondence a) přijatá (K. Klostermann); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, články); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky (propagační materiál týkající se Kubatova spolku).
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šťovíček: František Miroslav Čapek, Praha 2004. edice inv. č. 1183.

Části archivního souboru v jiných institucích: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

Otevřít fond Čapek František Miroslav

Čapek Karel

1890 - 1938; novinář, prozaik, dramatik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 84 kartonů, 1868 - 1980.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Adler, K. Balmont, B. Cassirer, T. Dreiser, J. Fabricius, F. Langer, A. Maurois, A. Novák, F. X. Šalda, F. Šrámek); b) odeslaná (F. Kholovi, T. G. Masarykovi, F. X. Šaldovi); c) rodinná (Josefa Čapka - bratra, Olgy Scheinpflugové - manželky); d) cizí (F. Peroutkovi).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, studie, překlady, pracovní materiály, poznámky); b) cizí (J. Čapek, L. Durtain, J. Durych, H. Jelínek, E. Rádl, V. Renč, O. Scheinpflugová).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.
8. Varia (kresby K. Čapka, portréty K. Čapka).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Karel Čapek, Praha 1997, edice inv. č. 724.

Otevřít fond Čapek Karel

Čapek Karel Jan

1962 - 1997; básník.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1962 - 1997.

1. Doklady.
2. Korespondence prijatá (J. Kuběna, J. Róna, I. Wernisch, J. Veselský aj.).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Čapek Michal

1966 - 1995; básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1966 - 1995.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (básnické sbírky, pracovní materiály).
3. Tisky a výstřižky

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Čapek Norbert Fabián

1870 - 1942; předseda církve československých unitářů.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1901 - 1936.

1. Rukopisy vlastní (týkající se náboženské a hospodářské problematiky církve unitářů).
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Čapek Stanislav

1913 - 1938; středoškolský profesor, novinář.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1924 - 1938.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Volencová: Stanislav Čapek, Praha 1998, edice inv. č. 830.

Otevřít fond Čapek Stanislav

Čapek-Chod Karel Matěj

1860 - 1927; redaktor Národních listů, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 41 kartonů, 1865 - 1927.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Borový, E. Destinnová, I. Herrmann, V. Hynais, A. Jirásek, J. Kvapil, F. S. Procházka, K. V. Rais, R. Svobodová, M. A. Šimáček, J. Thomayer, Z. Winter); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, divadelní hry, články, poznámky, zápisníky, kalendáře, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Karel Matěj Čapek Chod, Praha 1997, edice inv. č. 487.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně.

Otevřít fond Čapek-Chod Karel Matěj

Čarek Jan

1898 - 1966; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 38 kartonů, 1918 - 1966.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, M. Hýsek, J. Knap, V. Krška, F. Křelina, J. Š. Kubín. L. Stehlík); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, poznámky, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Jan Čarek, 1980, edice inv. č. 381 (v rozsahu 36 kartonů); L. Šolcová: Jan Čarek, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 1070 (v rozsahu 2 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Písek.

Otevřít fond Čarek Jan 1. část

Otevřít fond Čarek Jan 2. část

Časopisy psané - archiv sbírky

1845 - 1948; soubory a jednotlivá čísla rukopisných časopisů.

Sbírka v rozsahu 5 kartonů, 1845 - 1948.

1. Rukopisy (časopisy studentské - Ruch, Hvězda Německo-brodská, Libuša, Flora, Varyto; spolkové - Friedlandia, Slavie; sokolské - Črty sokolské; závodní - Žihadlo ČKD; vojenské - Svobodné slovo, Plamínek, Kam to spějem).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Brož, G. Romanová: Časopisy psané, Praha 2002, edice inv. č. 1166.

Otevřít fond Časopisy psané

Čech Leandr

1854 - 1911; literární historik, ředitel gymnázia v Novém Městě na Moravě.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1866 - 1911.

1. Korespondence a) přijatá (F. Bílý, J. Herben, F. B. Kalina, V. Křeček, J. F. Kubín); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (studie, projevy, poznámky o literatuře, pracovní materiály).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Leandr Čech, Praha 1966, edice inv. č.134 (v rozsahu 3 kartonů). Dodatky v rozsahu 4 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Moravský zemský archiv v Brně.

Otevřít fond Čech Leander

Čech Svatopluk

1846 - 1908; redaktor, básník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 65 kartonů, 1858 - 1908 (1945).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, I. Geisslová, J. Grégr, I. Herrmann, A. Heyduk, O. Hostinský, E. Krásnohorská, bří Mrštíkové, J. V. Sládek, J. Zeyer); b) odeslaná (J. Grégrovi, K. V. Raisovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, poznámky, zápisníky); b) cizí (Čechův sborník).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně. Zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Mělníku, Městské muzeum Hořice.

Čechová Olga

1925 - 2010; grafička, malířka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 2010.

1. Rukopisy vlastní (drobné texty, básně, pracovní materiály).

Uspořádáno v 1. stupni evidence

Čechová Růžena

1861 - 1921; učitelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1861 - 1921.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (povídky, vzpomínky na S. Čecha).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Danuše Hrazdirová: Růžena Čechová, Praha 2009, edice inv. č. 1250.

Otevřít fond Čechová Růžena

Čejka Josef Jan

1812 - 1862; lékař, překladatel, přítel B. Němcové.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1830 - 1860.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (překlady díla W. Shakespeara).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Čelakovský František Ladislav

1799 - 1852; profesor slovanské filologie na Univerzitě Karlově v Praze a na univerzitě ve Vratislavi, básník.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, (1585) 1781 - 1999.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (V. Staňka - poručníka dětí F. L. Čelakovského); c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Bowring, J. V. Frič, J. K. Chmelenský, J. Jungmann, J. V. Kamarýt, V. S. Karadžič, J. Kollár, J. E. Purkyně, F. Palacký, W. Scott, A. B. Rajská, P. J. Šafařík, V. Staněk, L. Thun, K. Vinařický); b) odeslaná; c) rodinná (A. B. Rajské - manželky); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, sbírky folklórní slovesnosti, vědecké studie a články, kartotéky, opisy); b) cizí (I. J. Hanuš, J. Jungmann, J. Kollár, F. Palacký).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Kirschner, H. Kokešová, M. Sládek: František Ladislav Čelakovský, Praha 2003, edice inv. č. 135 (revize 2017). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv ve Strakonicích.

Otevřít fond Čelakovský František Ladislav

Čelakovský Jaromír

1846 - 1914; profesor dějin českého práva na Univerzitě Karlově v Praze, archivář města Prahy, syn F. L. Čelakovského.

Osobní fond v rozsahu 65 kartonů, 1844 - 1913.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Neruda); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (odborné práce, opisy listin - Codex iuris municipalis, I, II, přípravný materiál k historickoprávním pracím).
4. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Archiv hlavního města Prahy a Archiv města Plzně.

Čeleda Jaroslav

1890 - 1974; houslista, hudební historik a popularizátor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1927 - 1937.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (týkající se hudebníků hraběte F. A. Šporka); b) cizí (opisy písemností, které se týkají F. A. Šporka a historie Kuksu).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Jaroslav Čeleda, Praha 1997, edice inv. č. 736.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Čeleda Jaroslav

Čenský Ferdinand

1829 - 1887; důstojník, profesor české literatury na Vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1835 - 1888 (1937).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. V. Frič, E. Grégr, A. Heyduk, A. Jirásek, J. Neruda, A. Rybička, E. Salomon z Friedbergu, A. V. Šembera, F. A. Urbánek, V. Vlček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (zápisky, vzpomínky, výpisy ); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Ferdinand Čenský, Praha 1961; J. Pacltová, L. Šolcová: Ferdinand Čenský, Praha 2003, edice inv. č. 33 (revize 2003).

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Benešově.

Otevřít fond Čenský Ferdinand

Čep Jan

1902 - 1974; básník, prozaik, redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1922 - 1986.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Florian, E. Frynta, F. Halas, J. Hertl, B. Novák, F. X. Šalda, A. Vyskočil); b) odeslaná ; b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, drobnější práce a přednášky, deník, poznámky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Pavlíček: Jan Čep, Praha 2002, edice inv. č. 1162.

Otevřít fond Čep Jan

Čermák Kliment

1852 - 1917; učitel, ředitel muzea v Čáslavi, archeolog.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1866 - 1917 (1952).

1. Korespondence a) přijatá (L. Niederle, L. Quis, Č. Zíbrt); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský, E. Bílková: Kliment Čermák, Praha 1994, edice inv. č. 560.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Čermák Kliment

Čermáková-Sluková Anežka

1864 - 1947; spisovatelka, neteř a sekretářka K. Světlé.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1858 - 1948.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (K. Světlá).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Anežka Čermáková-Sluková, Praha 1996, edice inv. č. 520 (v rozsahu 2 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Čermáková-Sluková Anežka

Černá-Šlapáková Marie Ludmila

1897 - 1970; knihovnice Univerzitní knihovny v Praze.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1920 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Černík Artuš

1900 - 1953; redaktor, filmový dramaturg, člen Devětsilu, básník.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1916 - 1984.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. J. Beneš, F. Halas, J. Honzl, J. John, V. Roštlapil, J. Seifert, J. Šíma, K. Teige, B. Václavek); b) odeslaná; c) cizí (L. Linhart, K. Teige).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, přednášky); b) cizí (F. Halas).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Jankovič: Artuš Černík, Praha 1972, edice inv. č. 236 (v rozsahu 17 kartonů). Dodatky v rozsahu 4 kartonů neuspořádány.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní filmový archiv.

Otevřít fond Černík Artuš

Černý Antonín Bohumil

1868 - 1926; nakladatel a redaktor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1906 - 1939.

1. Doklady cizí (finanční).
2. Korespondence a) přijatá (J. Braniš, V. Chaloupecký, H. Kuffner); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poznámky); b) cizí (H. Gross).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Černý, P. Černý: Antonín Bohumil Černý, Praha 1994, edice inv. č. 506.

Otevřít fond Černý Antonín Bohumil

Černý Arnošt Julius

1857 - 1921; skladatel, hudební pedagog a spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1881.

1. Rukopisy vlastní (z oboru hudební teorie a pedagogiky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml: Arnošt Julius Černý, Praha 2001, edice inv. č. 1115.

Otevřít fond Černý Arnošt Julius

Černý František

1926 - 2010; profesor katedry dějin a teorie divadla, teatrolog, historik a kritik, předseda Společnosti bratří Čapků.

Osobní fond v rozsahu 139 kartonů, 1926 - 2010.

1. Korespondence vlastní a) přijatá; b (cizí).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy, Státní okresní archiv Náchod.

Černý Karel Ireněj

1864 - 1934; středoškolský profesor působící v Rusku, filolog.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1874 - 1934.

1. Korespondence přijatá (J. Gebauer, T. G. Masaryk, J. Niederle, A. V. Šembera).
2. Rukopisy vlastní (odborné práce, přípravný vědecký materiál).
3. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Černý Rudolf

1920 - 1982; prozaik, publicista.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1970 - 1980.

1. Rukopisy vlastní (odborná práce).
2. Dokumentace.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Černý Tomáš

1840 - 1909; starosta Prahy, právník, politik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1868 - 1901 (1934).

1. Doklady cizí (knihy zápisů Spolku přátel ruského jazyka, V. Brožík).
2. Korespondence a) přijatá (M. Červinková-Riegrová, E. Grégr, J. Jireček, J. Náprstková, F. L. Rieger); b) odeslaná; c) cizí.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Tomáš Černý, Praha 1971, edice inv. č. 197.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze a Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu (oddělení Národního muzea v Praze).

Otevřít fond Černý Tomáš

Černý Václav - herec

1864 - 1894; herec, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1877 - 1881.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady z anglické literatury); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Černý, P. Černý: Václav Černý, Praha 1994, edice inv. č. 561.

Otevřít fond Černý Václav herec

Černý Václav - profesor

1905 - 1987; docent srovnávací literatury na univerzitě v Ženevě, profesor srovnávací literární historie na Univerzitě Karlově v Praze, literární vědec, překladatel, redaktor.

Osobní fond a redakční archiv Kritického měsíčníku (1938 - 1948) v rozsahu 107 kartonů, 1910 - 1995.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Bednář, P. Eisner, F. Halas, V. Havel, V. Holan, E. Hostovský, F. Hrubín, J. John, J. Kolář, F. Kovárna, A. Novák, J. Orten, J. Palivec, E. A. Saudek, J. Seifert, I. Slavík, O. Sus; redakční korespondence Kritického měsíčníku); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, překlady, edice, přednášky, vzpomínky, pracovní materiály, poznámky); b) cizí (Z. Kalista, J. Kolář, J. Palivec, A. Pražák).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Václav Černý, 1. část, Praha 1997, edice inv. č. 490 (v rozsahu 82 kartonů); R.Hamanová: Václav Černý, 2. část, Praha 2012 (v rozsahu 18 kartonů).

Otevřít fond Černý Václav profesor

Otevřít fond Černý Václav profesor 2

Černý Václav - učitel

1862 - 1941; řídící učitel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1909 - 1922.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílý, V. Ertl, J. Herben, O. Hostinský, A. Jirásek, A. Novák, K. V. Rais, J. Vlček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Dokumentace.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Černý Václav Jaromír

1832 - 1883; autor historických spisů o Sobotecku, redaktor Almanachu rodáků soboteckých.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1832 - 1883.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (F. V. Jeřábek, F. L. Rieger); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. V. Frič, J. L. Kendík, F. L. Rieger).
4. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Černý Vratislav

1871 - 1933; právník, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1908 - 1914.

1. Korespondence přijatá (I. Herrmann, J. Holeček, A. Jirásek, J. Štolba).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Červená-Dostálová Anna

1881 - 1952; herečka Národního divadla v Praze v letech 1900 - 1925.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1896 - 1935.

1. Korespondence a) přijatá (M. Hübnerová); b) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč, M. Šrůtová: Anna Červená-Dostálová, Praha 1998, edice inv. č. 831.

Otevřít fond Červená-Dostálová Anna

Červenka Jan

1925 - 1991; asistent na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1925 - 1991.

1. Doklady (nakladatelské smlouvy).
2. Korespondence přijatá (Mezinárodní sdružení dětské knihy).
3. Rukopisy (články, lektorské posudky).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Červenka Miroslav

1932 - 2005; literární historik, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 84 kartonů, 1932 - 2005.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (M. Balaštík, K. Bílek, P. Borkovec, A. Brousek, F. Černý, M. Dandová, P. Dostál, J. Fatka, V. Fišerová, J. Gruša, A. Haman, J. Hauková, J. Hiršal, J. Chalupecký, P. Janáček, P. Jiráček, E. Juliš, Z. Kalista, R. Karfík, J. Kotalík, E. Kriseová, J. Linka, J. Lopatka, J. Loužil, J. Olič, J. Opelík, J. Patočka, V. Prečan, R. Pytlík, J. Schmidt, J. Skácel, J. Skoumal, K. Šiktanc, J. Škvorecký,J. Táborská, M. Uhde, J. Veis, J. Vladislav, Závada aj.); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, práce z literární teorie, dějin literatury a versologie, estetika, překlady, kartotéka, pracovní materiály, zápisníky); b) cizí (M. Holub, J. Průšek, J. Šotola).
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Červenková Jana

1939; prozaička, redaktorka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1969 - 2004.

1. Korespondence přijatá (L. Čivrný, O. Filip, J. Hauková, V. Havel, P. Kabeš, S. Machonin, F. Pavlíček, Z. Rotrekl, E. Schorm, Z. Urbánek, M. Zikmund).
2. Rukopisy vlastní (povídky, pracovní materiály, próza).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Červenková Marie

1897 - 1971; básnířka.

Část rodinného fondu v rozsahu 1 kartonu, 1897 - 1971.

1. Doklady a) rodinné; b) cizí.
2. Korespondence a) rodinná; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (opisy poezie); b) cizí (A. S. Červenka, autograf Kryštofa Haranta z Polžic).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (náčrty map).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Červený Jiří a Červená sedma - archiv kabaretu

1887 - 1962; právník, zakladatel kabaretu Červená sedma, písničkář.

Osobní fond a archiv kabaretu Červená sedma v rozsahu 24 kartonů, 1910 - 1960.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. A. Longen); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, fejetony, studie, paměti, hry a kabaretní výstupy, písně, notové záznamy); b) cizí (E. Bass, V. Dyk, J. Mahen, V. Tille a spolupracovníci Červené sedmy).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Jiří Červený a Červená sedma, Praha 1996, edice inv. č. 794.

Otevřít fond Červený Jiří a Červená sedma

Červený Václav František

1819 - 1896; výrobce hudebních nástrojů, politik, kulturní pracovník, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1838 - 1890.

1. Korespondence a) přijatá (J. Barák, J. Grégr, F. C. Kampelík, J. Neruda, F. L. Rieger, V. Vávra-Haštalský; b) odeslaná; c) rodinná; c) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Václav František, Červený, Praha 2002, edice inv. č. 34.

Části archivního souboru v jiných institucích: Další část fondu: Státní okresní archiv Hradec Králové.

Otevřít fond Červený Václav František

Červinka Jaroslav

1918 - 1998; literární kritik, teoretik a historik, překladatel, redaktor, středoškolský pedagog.

Osobní fond v rozsahu10 kartonů, 1934 - 1999.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Jaroslav Červinka, Praha 2013.

Otevřít fond Červinka Jaroslav

Červinka Otakar

1846 - 1915; magistrátní úředník, básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1857 - 1929.

1. Korespondence přijatá (J. V. Sládek, V. Vlček).
2. Rukopisy vlastní (poezie, povídky, romány, divadelní hry, deníky).
3. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Červinka Václav ml.

1844 - 1929; hospodářský správce, spisovatel, zeť F. L. Riegra.

Osobní fond v rozsahu 35 kartonů, 1815 - 1929.

1. Korespondence a) přijatá (M. Červinková-Riegrová, F. L. Rieger); b) odeslaná (M. Červinkové-Riegrové); c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Červinka Václav st.

1807 - 1870; právník, velkostatkář v Ostředku.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1837 - 1891.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Fragment vlastního fondu Miloše Červinky - syna (1853 - 1891), odborného lesnického spisovatele a básníka.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Zámrsku a Archiv Národního muzea v Praze.

Červinková Milada

1924 - 1983; sekretářka ministra Zdeňka Nejedlého, odborná pracovnice Ústavu českých a světových dějin ČSAV v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1952 - 1962.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (Z. Nejedlý); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (denní záznamy o práci se Z. Nejedlým); b) cizí (Z. Nejedlý).
4. Tisky.
5. Fotografie (Z. Nejedlý).
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Milada Červinková, Praha 1997, edice inv. č. 795.

Otevřít fond Červinková Milada

Červinková-Riegrová Marie

1854 - 1895; libretistka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1854 - 1931.

1. Korespondence a) přijatá (E. Albert, S. Čech, A. Dvořák, L. Leger, G. Preissová, T. G. Masaryk, F. L. Rieger, M. Riegrová, L. Stroupežnický, F. A. Šubrt, V. Vlček, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) odeslaná (E. Albertovi, F. L. Riegrovi, M. Riegrové); c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, deníky); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Marie Červinková-Riegrová, Praha 1976, edice inv. č. 291.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Červinková-Riegrová Marie

Česká expedice - redakční archiv

1979 - 1989; samizdatová edice vedená Jaromírem Hořcem.

Archiv edice v rozsahu 7 kartonů, 1975 - 1990.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Řada Prostor.
4. Edice Česká expedice (J. Andrenik, I. Blatný, P. Burian, J. Hanč, F. Halas, J. Hořec, J. Hynek, Z. Kalista, F. Lazecký, I. Rožek, V. Vokolek, P. Zmrzlík, sborník Na střepech volnosti).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Českolužický spolek Adolf Černý v Praze - spolkový archiv

1907 - 1932; spolek na podporu Lužických Srbů.

Část spolkového archivu v rozsahu 4 kartonů, 1875 - 1945.

1. Doklady spolkové.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy (poezie, próza, stati a přednášky o Lužici).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Šimáňová: Českolužický spolek Adolf Černý, Praha 1998, edice inv. č. 896.

Otevřít fond Českolužický spolek Adolf Černý

Československá biografie - redakční archiv

1935 - 1939; původně Biographic Archive publishers of Who is Who of the little Entente (redaktor P. Husárek), později Biografii převzal Tiskový odbor prezídia ministerské rady (redaktor B. Koutník).

Část redakčního archivu v rozsahu 16 kartonů, 1935 - 1939.

1. Rukopisy (abecedně seřazené životopisy význačných činitelů vědy, umění, průmyslu a veřejného života, které sami vyplňovali na předtištěných formulářích).
2. Dokumentace.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Československá jednota - spolkový archiv

1896 - 1939; společnost pro posíleni jednoty Čechů a Slováků.

Spolkový archiv v rozsahu 24 kartonů, 1896 - 1939.

1. Doklady (právní, účetní, zápisové knihy).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek archivu neuspořádán.

Československá ochrana ženských zájmů - spolkový archiv

1919 - 1951; spolek pro podporu chudých žen.

Spolkový archiv v rozsahu 1 kartonu, 1941 - 1952.

1. Doklady spolkové.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Československá ochrana ženských zájmů, Praha 1997, edice inv. č. 543.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Českosl. ochrana žen. zájmů

Československá společnost - spolkový archiv

1945 - 1954; společnost pro prohloubení národních a kulturních zájmů českých a slovenských, nástupní organizace Československé jednoty.

Spolkový archiv v rozsahu 19 kartonů, 1945 - 1954.

1. Doklady (právní, zápisové knihy).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

V původním uspořádání.

Československá společnost knihovědná - spolkový archiv

1930 - 1945; společnost pro studium knižní kultury.

Spolkový archiv v rozsahu 11 kartonů, 1929 - 1945.

1. Doklady spolkové.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Šimáňová: Československá společnost knihovědná, Praha 1999, edice inv. č. 936.

Otevřít fond Československá společnost knihovědná

Československý spisovatel - nakladatelský archiv

1949 - 1997; nakladatelství Českého literárního fondu.

Část nakladatelského archivu v rozsahu 1 216 kartonů, 1949 - 1997.

1. Doklady nakladatelské (podniková dokumentace, nakladatelské smlouvy, lektorské posudky).
2. Rukopisy děl a) vydaných nakladatelstvím do roku 1989; b) nevydaných nakladatelstvím po roce 1989, kartotéka.
3. Tisky a výstřižky.

V původním uspořádání.

Český čtenář - redakční archiv

1907 - 1935; čtenářský spolek pro šíření poučné i krásné české literatury.

Spolkový archiv v rozsahu 1 kartonu, 1911 - 1932.

1. Doklady spolkové (účetní, zápisová kniha 1918 - 1929).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) korespondence F. Páty; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Český čtenář, Praha 1995, edice inv. č. 562.

Otevřít fond Český čtenář

Český literární fond - spolkový archiv

1954 - 1993; později (v r. 1994) Nadace Český literární fond.

Nadační fond v rozsahu 232 kartonů, 1954 - 1993.

1. Korespondence.
2. Rukopisy.
3. Výstřižky.
4. Dokumentace - stipendia, autorské smlouvy.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Čcheidze Konstantin Aleksandrovič

1897 - 1974; gruzínský spisovatel, autor románů a kavkazských pohádek.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1921 - 1972.

1. Korespondence a) přijatá (V. Kaplický, Ž. Pohorecká); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (Paměti, překlady).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Písemnosti Ruské historické společnosti v Praze (doklady, korespondence, rukopisy J. F. Maximoviče, A. A. Kizevettera).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Konstantin Aleksandrovič Čcheidze, Sergej Jakovlevič Savinov, Michail Aleksandrovič Sukennikov, Aleksandr Aleksejevič Umancev, Valerij Sergejevič Vilinskij, Konstantin Konstantinovič Viskovatyj, Praha 1993, edice inv. č. 481.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ve fondu Fjodoroviana Pragensia.

Čin - nakladatelský archiv

1920 - 1949; tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů v Praze.

Nakladatelský archiv v rozsahu 157 kartonů, 1920 - 1948.

1. Doklady (právní a účetní z nakladatelské činnosti).
2. Korespondence přijatá (J. Kratochvíl, M. Majerová).
3. Rukopisy cizí (včetně korektur - M. Brod, J. Kopta, F. Kubka, F. Langer).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Čivrný Lumír

1915 - 2001; nakladatelský redaktor, básník, prozaik, překladatel, politik.

Osobní fond v rozsahu 51 kartonů, 1930 - 2001.

1. Korespondence přijatá (N. Guillén, P. Neruda, O. Paz).
2. Rukopisy a) vlastní (povídky, pracovní materiály, překlady z bulharštiny, francouzštiny, španělštiny a portugalštiny); b) cizí (J. Hutka, V. Chramostová, E. Kantůrková, V. Havel, P. Kohout, J. Kolář, M. Uhde, B. Václavek aj.).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Čížek Antonín

1865 - 1897; redaktor, omladinář.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1858 - 1894.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (zejména z období Omladiny: J. S. Machar, A. Rašín); b) cizí.
3. Tisky (vlastní články).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Čížek František Josef

1820 - 1887; herec. režisér a ředitel divadelní společnosti.

Část archivu Čížkovy divadelní společnosti v rozsahu 2 kartonů, 1844 - 1915.

1. Rukopisy (opisy divadelních her z archivu Čížkovy divadelní společnosti).
2. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2.stupni evidence - M. Čtvrtník: František Josef Čížek, Praha 2000, edice inv. č. 1058.

Otevřít fond Čížek Frantisek Josef

Čtvrtečka Adolf František

1838 - 1889; poštovní úředník, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1859 - 1889 (1942).

1. Korespondence a) přijatá (J. Grégr); b) rodinná; c) cizí (redakci Národní politiky).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Arbes, J. K. Chmelenský, A. Jirásek, K. Klostermann, F. L. Rieger, F. X. Šalda, J. K. Tyl).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: František Adolf Čtvrtečka, Praha 1980, edice inv. č. 370.

Otevřít fond Čtvrtečka František Adolf

Čtvrtek Václav (vl. jm. Václav Cafourek)

1911 - 1976; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 31 kartonů, 1919 - 1985.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, pohádky, povídky, scénáře, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Václav Čtvrtek, Praha 1987, edice inv. č. 477 (v rozsahu 30 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Čtvrtek Václav

Čulík Jan

1925 - 1995; anglista a překladatel..

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1950 - 1996.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poznámky, recenze, překlady G. Greena, pracovní materiály).
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Čupr František

1821 - 1882; filolog, středoškolský profesor.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1834 - 1907.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (zejména pedagogické).
4. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Dačeva Rumjana

1941; kunsthistorička, pracovnice Uměleckých sbírek PNP.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1941 - 2017.

1. Rukopisy vlastní.
2. Tisky.
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Dandová Marta

1934; literární historička, editorka, kurátorka a pracovnice Literárního archivu PNP zabývající se tematikou česko-ruských literárních vztahů.

Osobní fond v rozsahu 65 kartonů, 1960 - 2006.

1. Rukopisy vlastní (libreta, publikační materiály, scénáře literárních výstav a večerů, dokumentace aj.), materiály z činnosti Literárně-expozičního oddělení PNP.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Daneš František

1807 - 1892; katolický kněz, pedagogický a homiletický spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1845 - 1906.

1. Korespondence přijatá (S. Čech, F. Doucha, B. M. Kulda); b) odeslaná.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: František Daneš, Praha 2000, edice inv. č. 1078.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Písku se sídlem v Mirovicích.

Otevřít fond Daneš František

Daniel Jiří (vl. jm. František Schulmann)

1916 - 1945; básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1935 - 1945.

1. Korespondence odeslaná (J. Ortenovi, Z. Urbánkovi).
2. Rukopisy vlastní (poezie, deníky, překlady).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Danko Ladislav

1877 - ?; úředník státních drah v Pečkách.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1950.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (okultistické texty, poznámky); b) cizí (M. Maixner).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Dastich Josef

1835 - 1870; český filosof a estetik, představitel herbartismu.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1820 - 1918.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence. - I. Dererová, L. Zemanová, T. Felcman, M. Kuthanová: Josef Dastich, Praha 2015.

Otevřít fond Dastich Josef

David Josef Julius

1871 - 1941; středoškolský profesor, překladatel z angličtiny.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1940.

1. Rukopisy vlastní (překlady, poznámky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Volencová: Josef Julius David, Praha 1997, edice inv. č. 737.

Otevřít fond David Josef Julius

Dědeček Jiří

1953; básník, překladatel, písničkář.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1970 - 1991.

1. Rukopisy vlastní (poezie, scénáře, překlady).
2. Výstřižky.
3. Fotografie.
4. Varia (zvukový záznam).

Část fondu zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře (v rozsahu 1 kartonu). Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Dědictví Komenského Praha - nakladatelský archiv

1892 - 1951; nakladatelství.

Část nakladatelského archivu v rozsahu 3 kartonů, 1874 - 1944.

1. Doklady (nakladatelské smlouvy).
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš, A. Jirásek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí (lektorské posudky).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Steinbauerová: Dědictví Komenského, Praha 1998, edice inv. č. 832.

Otevřít fond Dědictví Komenského

Dejmek Petr

1870 - 1945; odborný učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1945.

1. Rukopisy vlastní (poezie, próza).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Štěpánová: Petr Dejmek, Praha 1997, edice inv. č. 717.

Otevřít fond Dejmek Petr

Deml Jakub

1878 - 1961; katolický kněz, básník, prozaik, esejista.

Osobní fond v rozsahu 60 kartonů, 1875 - 1960.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (Pavla Kytlicová).
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, S. Bouška, S. Braito, K. Čapek, J. Čep, J. Durych, B. Fučík, V. Holan, R. Jakobson, F. Jech, J. Konůpek, K. Kryl st., P. Kytlicová, T. Lessing, R. Medek, E. Rohmer, F. X. Šalda, R. Škeřík, J. Vašica, J. Zahradníček); b) odeslaná (M. Tischlitzová); c) cizí (M. R. Junová, P. Kytlicová, J. Ševčík).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, biografie, články, přednášky); b) cizí (J. Deml st., P. Kytlicová).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jakub Deml, Praha 1963, edice inv. č. 35 (v rozsahu 43 kartonů). Dodatek v rozsahu 6 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence, 11 kartonů neuspořádáno (včetně 5 kartonů archivu nakladatele J. A. Vernera).

Části archivního souboru v jiných institucích: Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Mělník.

Otevřít fond Deml Jakub

Den Petr (vl. jm. Ladislav Radimský)

1898 - 1970; diplomat, publicista, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1899 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) vlastní; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Hájek: Petr Den, Praha 1998, edice inv. č. 897.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Stanfordské univerzity v USA.

Otevřít fond Den Petr

Dérer Ivan

1884 -1973; sociálně demokratický politik, propagátor česko-slovenské jednoty, politický publicista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1894 - 1973.

1. Doklady (průkazy, rehabilitační řízení).
2. Korespondence (zejm. kondolenční).
3. Rukopisy vlastní a pracovní materiály.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Destinnová Ema (vl. jm. Emilie Kittlová)

1878 - 1930; operní pěvkyně, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1895 - 1928.

1. Doklady.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Ema Destinnová, Praha 1993, edice inv. č. 495.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní muzeum v Jindřichově Hradci a Polabské muzeum v Poděbradech.

Otevřít fond Destinnová Ema

Dewetter Karel

1882 - 1962; redaktor, ředitel tiskového oddělení a knihovny ministerstva financí, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1911 - 1951.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (próza, divadelní hry, poznámky); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Vybíral: Karel Dewetter, Praha 1993, edice inv. č. 563.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vojenský historický archiv.

Otevřít fond Dewetter Karel

Dienstbier Jiří

1937 - 2011; publicista, rozhlasový redaktor, překladatel, politik.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1960 - 1997.

1. Korespondence.
2. Výstřižky.
3. Fotografie.
4. Dokumentace.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Divadlo E. F. Buriana - D 34 - divadelní archiv

1933 - 1959 (viz též fond BURIAN Emil František).

Archiv divadla v rozsahu 379 kartonů, 1934 - 1959.

1. Korespondence a) přijatá (O. Krejča, J. Topol, J. Weiss); b) odeslaná (kopie dopisů E. F. Buriana a divadla D 34).
2. Rukopisy (divadelní hry - tištěné s rukopisnými poznámkami, strojopisy, režijní knihy, hudebniny, články E. F. Buriana, poznámky, projevy, životopisy E. F. Buriana, odpovědi na anketu D 39 - V. Kaplický, F. Křelina, K. Nový, I. Olbracht, F. X. Svoboda, V. Vančura, F. Wedekind: přednáška)
3. Tisky (hudebniny, divadelní plakáty, programy, pozvánky).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby E. F. Buriana, návrhy kostýmů).
7. Dokumentace (opisy dopisů, cenzur her D 34 – D 41).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Diviš Ivan

1924 - 1999; básník, esejista, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1942 - 1969.

1. Rukopisy vlastní.
2. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Diviš-Čistecký ze Šerlinku Václav

1839 - 1934; přednosta dráhy v Pardubicích, konzervátor památkové péče.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1875 - 1914.

1.Doklady
2. Korespondence přijatá (J. L. Píč, J. Smolík).
3. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Diviš Čistecký ze Šerlinku, Praha 1995, edice inv. č. 564.

Otevřít fond Diviš Čistecký ze Šerlinku Václav

Dlabač Bohumír Jan

1758 - 1820; člen řádu premonstrátů, knihovník na Strahově, obrozenecký básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1778 - 1821.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Dobrovský, V. F. Durych, F. Pubička, A. Strnad, F. Tvrdý, K. R. Ungar); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, teologické spisy, popis cesty z roku 1800, životopis, poznámky); b) cizí (A. Fischer, V. Hanka).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Bohumír Jan Dlabač, Praha 1971, edice inv. č. 263.

Otevřít fond Dlabač Bohumír Jan

Dlouhá Běla

1879 - 1950; katolická novinářka.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1900 - 1950.

1. Korespondence a) přijatá (A. Fuchs, A. Podlaha); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, přednášky); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky (pozvánky na kulturní akce).
4. Fotografie (církevní hodnostáři).

Neuspořádáno.

Dlouhý Václav

1844 - 1918; řídící učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1915.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence rodinná.
3. Rukopisy vlastní (cestopisy, paměti, zápisky z 1. světové války, zápisníky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Václav Dlouhý, Praha 2000, edice inv. č. 1059.

Otevřít fond Dlouhý Václav

Dobner Gelasius

1719 - 1790; člen řádu piaristů, církevní historik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1750 - 1780.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (autobiografie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šternová: Gelasius Dobner, Praha 1998, edice inv. č. 821.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Dobner Gelasius

Dobrovský Josef

1753 - 1829; katolický kněz, filolog (slavista, bohemista, orientalista), církevní historik, editor, kritik.

Osobní fond v rozsahu 61 kartonů, (1603) 1770 - 1829 (1986).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Ch. Adelung, K. G. Anton, J. S. Bandtke, J. P. Cerroni, V. F. Durych, B. J. Dlabač, J. Ch. Engel, V. Hanka, A. Helfert, J. Hormayer, J. Kopitar, P. I. Koeppen, J. G. Meinert, J. Monse, F. Palacký, F. M. Pelcl, G. H. Pertz, A. J. Puchmajer, J. Ribay, V. Stach, G. Swieten, P. J. Šafařík, B. Tablic, K. I. Thám, F. Tkadlík, V. Zahradník, J. L. Ziegler, A. Zippe, J. V. Zlobický); b) odeslaná (V. F. Durychovi, S. Lindemu, J. V. Monseovi, G. H. Pertzovi); c) cizí (J. Hormayer F. A. Kolovratu-Libštejnskému, V. S. Karadžič J. Kopitarovi).
3. Rukopisy a) vlastní (seřazené podle oborů: diplomatář, lidověda, encyklopedie, slavica, historica et grammatica, biblica, historie česká, vocabularia, gramatika česká, hebraica - vesměs s vlastními poznámkami a vpisky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (náhrobek).
7. Varia (podobizny J. D.).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Mikulová: Josef Dobrovský, Praha 2009, edice inv. č. 136.

Otevřít fond Dobrovský Josef

Dobšinský Pavol

1828 - 1885; slovenský evangelický kněz, básník, folklorista, překladatel.

Sbírka v rozsahu 1 kartonu, 1848.

1. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Jakešová, E. Bílková ml.: Pavol Dobšinský, Praha 1998, edice inv. č. 833.

Otevřít fond Dobšinský Pavol

Dofek Tomáš

1860 - 1923; krajanský spisovatel v Bosně a Hercegovině.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1860 - 1923.

1. Korespondence a)odeslaná (xerokopie, T. G. M.); přijatá (xerokipie).
2. Rukopisy vlastní (xerokopie).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Dohnal František

1876 - 1956; katolický kněz, redaktor katolických časopisů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1888 - 1935.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Š. Baar, S. Bouška, X. Dvořák); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: František Dohnal, Praha 1995, edice inv. č. 565.

Části archivního souboru v jiných institucích: Zemský archiv v Opavě.

Otevřít fond Dohnal František

Dokoupil Vilém

1852 - 1927; úředník ministerstva kultury a vyučování ve Vídni, ředitel Státní odborné školy sochařské v Hořicích, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1871 - 1947.

1. Korespondence a) přijatá (E. Albert, A. Bráf, K. Coudenhove, J. S. Guth-Jarkovský, E. Holub, O. Kubín-Coubine, J. V. Myslbek, S. Podlipská, A. Rezek, S. Sucharda, L. Šaloun, R. Tyršová); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Vilém Dokoupil, Praha 1968, edice inv. č. 137.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum Hořice.

Otevřít fond Dokoupil Vilém

Dokulil Miloš

1912 - 2002; filolog, pracovník Ústavu pro jazyk český, autor odborných prací a překladů z oboru konfrontační a obecné jazykovědy.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1912 - 2002.

1. Korespondence a)přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (posudky, přednášky, kartotéky, korektury publikací, pracovní materiály); b) cizí (J. Filipec, F. Daneč, M. Jelínek).
3. Tisky (separáty vlastní a cizí).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Dolanská-Holečková Jelena

1899 - 1980; profesorka zpěvu, odborná asistentka na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1900 - 1980.

1. Korespondence přijatá (B. Heritesová, M. Hýsek).
2. Rukopisy vlastní (studie, poznámky, překlady, vzpomínky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Dolanský Julius

1903 - 1975; profesor jihoslovanských jazyků a literatur na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 169 kartonů, 1903 - 1975.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (slavisté a literární vědci); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (odborné práce, pracovní poznámky, přípravný vědecký materiál).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Dolejšek Boleslav

1862 - 1942; školní inspektor ve Velkém Meziříčí, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1867 - 1932.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (A. Heyduk).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, vlastivědné práce); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Korespondence a rukopisy uspořádány v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Táboře, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou.

Dolénková Karla (vl. jm. Karla Dolínková)

1895 - 1977; veřejná pracovnice v ženském hnutí a tělovýchově, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, (1890) 1895 - 1960.

1. Rukopisy vlastní (články, povídky pro mládež, pracovní materiály).
2. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Dolenský Antonín

1884 - 1956; knihovník Národního muzea v Praze, historik umění, bibliograf.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1900 - 1956.

1. Doklady vlastní (o úřední činnosti v Knihovně Národního muzea, ke knihovnickým sjezdům a organizacím, Spolku čs. bibliofilů).
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (práce odborné, dotazníky ke kulturnímu adresáři A - Z).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Dolenský Jan

1859 - 1933; ředitel měšťanské školy, překladatel, odborný spisovatel.

Osobní fond a fragmenty spolkových archivů v rozsahu 10 kartonů, 1859 - 1935.

1. Korespondence přijatá.
2. Fragmenty spolkových archivů: Spolku učitelského konviktu, Komise pro zkoumání knih pro mládež, Učitelské jednoty, Učitelského sirotčince Bernarda Bolzana.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze.

Doležal Jan Pavel (pseud. Pavel Vokán)

1890 - ?; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1908 - 1921.

1. Rukopisy vlastní (poezie, próza, scénáře).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Doležal Jaromír (pseud. J. K. Pojezdný)

1883 - 1965; diplomat, pracovník ministerstva zahraničí, literární historik, novinář, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1882 - 1964.

1. Korespondence a) přijatá (M. Benka, O. Březina, J. Čapek, J. Deml, J. B. Foerster, M. Gorkij, M. Hýsek, A. Kuprin, J. S. Machar, T. G. Masaryk, I. F. Naživin, Z. Nejedlý, I. Olbracht, E. Pacovský, A. Pražák, E. Saudek); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (bibliografie, studie); b) cizí (K. Čapek, J. Bart-Čišinský, F. Halas, J. Holeček, E. Krásnohorská, J. Mach, I. F. Naživin, E. Saudek).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Kyralová: Jaromír Doležal-Pojezdný, Praha 1968, edice inv. č. 138.

Otevřít fond Doležal Jaromír

Domorázek Karel

1875 - 1943; prezident zemského finančního ředitelství v Košicích, sokolský pracovník, kritik.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1899 - 1940.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (k sokolským sletům, M. Tyršovi, J. Fügnerovi).
3. Tisky (sokolské).
4. Výstřižky.
5. Fragment spolkového archivu Mladého sdružení.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu (oddělení Národního muzea v Praze).

Dorazil Otakar

1889 - 1979; středoškolský profesor, historik.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1940 - 1960.

1. Rukopisy vlastní (nepublikované historické práce).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Vsetín.

Dörfl Gustav

1854 - 1902; redaktor České rodiny, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1871 - 1903.

1. Korespondence a) přijatá (převážně redakční; J. Braun, A. Heyduk, W. Rassmann); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, překlady); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Gustav Dörfl, Praha 1963, edice inv. č. 36.

Otevřít fond Dörfl Gustav

Dorošenko Volodymyr Viktorovyč

1878 - 1963; bibliograf, literární kritik, redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1915 - 1945.

1. Korespondence přijatá (ruská a ukrajinská).
2. Rukopisy vlastní (historie Ukrajiny, poznámky a výpisky k vědeckým pracím).

Korespondence v rozsahu 21 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, 8 kartonů neuspořádáno.

Doskočil Karel

1908 - 1962; archivář, historik, básník.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, (1820) 1844 - 1972.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Zahradníček, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) rodinná (M. Doskočilové - manželkz); d) cizí (První stolní společnost Turnováků v Praze).
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, odborné práce a edice); b) cizí (F. Kořínek).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Karel Doskočil, Praha 2000, edice inv. č. 1076.

Otevřít fond Doskočil Karel

Dostal Adolf Bohuslav

1873 - 1940; redaktor, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1855 - 1920.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (L. Dostalová, J. Kvapil, K. Mašek, K. Toman, E. Zola); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, deníky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Adolf Bohuslav Dostal, Praha 1978, edice inv. č. 346.

Otevřít fond Dostal Adolf Bohuslav

Dostál Alois

1858 - 1934; katolický kněz, spisovatel.

Doklady vlastního fondu v rozsahu 2 kartonů, 1869 - 1933.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Š. Baar, V. Kosmák, J. R. Vilímek).
3. Rukopisy vlastní (povídky, zápisníky, poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Dostál Vladimír

1930 - 1975; kritik, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1945 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (L. Fuks, M. Kundera, M. A. Lifšic, A. M. Píša, J. Šotola, L. Vaculík-Tomek); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (náčrty, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Dostál-Lutinov Karel (vl. jm. Karel Dostál)

1871 - 1923; katolický kněz, spisovatel, publicista.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1893 - 1921.

1. Korespondence přijatá (J. Š. Baar, S. Bouška, O. Březina, J. Deml, K. Dvořák, B. M. Kulda, J. Zeyer).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí (edice a studie o Dostálovi-Lutinovi od O. Svozila).
3. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Zemský archiv v Opavě.

Doubnerová Jiřina

1922; malířka, ředitelka Muzea Aloise Jiráska v Letohrádku Hvězda, v odborné literární činnosti zabývající se alšovskou tematikou.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1922 - 2005.

1. Korespondence přijatá (L. Fuks, L. Halasová, D. Jirásková, J. Mourková, V. Rabas, J. Seifert, V. Žilka aj. ).
2. Rukopisy vlastní (Přemítání nad zrcadlem Ladislava Fukse)
3. Tisky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Doucha František

1810 - 1884; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, (1782) 1810 - 1884.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. L. Kober, F. A. Urbánek); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Drábková Květa

1918; nakladatelská redaktorka v Praze.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1939 - 1970.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence přijatá (K. Konrád).
3. Rukopisy cizí (V. Černý, K. Konrád, M. Majerová, J. Weil).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Květuše Drábková, Praha 2000, Edice inv. č. 1081.

Otevřít fond Drábková Květuše

Drda Jan

1915 - 1970; spisovatel, předseda Svazu československých spisovatelů.

Osobní fond v rozsahu 109 kartonů, 1934 - 1994.

1. Doklady a) vlastní; b) o činnosti Svazu čs. spisovatelů.
2. Korespondence a) přijatá (J. Amado, I. Erenburg, P. Neruda, A. Zápotocký); b) rodinná (Mileny Drdové - manželky: J. Amado).
3. Rukopisy a) vlastní (především poválečné tvorby - romány, povídky, pohádky, divadelní hry, pracovní a přípravné materiály, poznámky, náčrty); b) cizí (V. Holan, J. Strnadel).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Jan Drda, Praha 2013.

Otevřít fond Drda Jan

Drobečková Irena

1909 - 1978; úřednice Okresního národního výboru v Kolíně, osvětová pracovnice činná v ženském hnutí.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1909 - 1978.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (Dykovi, Horáčkovi, Tomanovi, Zelenkovi aj.); b) odeslaná; c)rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (Bojovníci za mír, Československý svaz žen, deníky, záznamy, opisy, výpisky).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Drozda Miroslav

1924 - 1990; profesor dějin ruské a sovětské literatury, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 43 kartonů, 1924 - 1990.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (Z. Kalista, J. M. Lotman, R. Parolek).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, kartotéka, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

V původním uspořádání.

Drtina František

1861 - 1925; profesor filosofie a pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1889 - 1923.

1. Korespondence a) přijatá (V. Brtník, J. Goll, F. Chudoba, J. S. Machar, V. Novák, F. Šeracký, J. Vančura, E. S. Vráz, F. Wenig); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Šícha, D. Hrazdirová: František Drtina, Praha 1999, edice inv. č. 883 (v rozsahu 8 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze.

Otevřít fond Drtina František

Drunecký František

1885 - ?; středoškolský profesor, historik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1920 - 1940.

1. Rukopisy vlastní (Abecední seznam kulturních pracovníků, Zahrádka pseudonymů, Historický kalendář abecedně uspořádaný, Historický kalendář podle dní).

V původním uspořádání.

Družstevní práce - nakladatelský archiv

1922 - 1952; nakladatelské družstvo v Praze.

Nakladatelský archiv v rozsahu 147 kartonů, 1922 - 1951.

1. Doklady právní a účetní z nakladatelské činnosti (zápisy dozorčí rady z let 1927 - 1942, protokoly schůzí a valných hromad).
2. Korespondence a) přijatá (Š. Asch, J.-R. Bloch, J. Čapek, A. Döblin, P. Eisner, B. Frank, F. Halas, H. Hesse, J. Holeček, J. Honzl, F. Hrubín, E. Chalupný, G. Chevalier, L. Infeld, J. John, S. Lagerlöfová, J. Mahen, M. Majerová, A. Malraux, S. K. Neumann, J. Seifert, V. Vančura, J. Wassermann, J. Zaorálek, A. Zweig); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) redakční; b) cizí (V. Černý, P. Eisner, J. Honzl, J. John, J. Seifert, V. Vančura, J. Zaorálek).
4. Tisky.
5. Výstřižkový archiv.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Knap: Archiv Družstevní práce, Praha 1971, edice inv. č. 200, rejstřík a dodatky zpracoval K. Bílek, Praha 1975.

Části archivního souboru v jiných institucích: ve fotoarchivu LA PNP.

Otevřít fond Družstevní práce

Drvota Mojmír

1923 - 2006; spisovatel, filmový historik, teoretik, scenárista a režisér, od roku 1958 žijící v USA.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1923 - 2006.

1. Rukopisy vlastní.
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Dub Ota

1909 - 1987; lékař, docent všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 63 kartonů, 1887 - 1987.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) Českého literárního fondu.
2. Korespondence a) přijatá (P. Eisner, J. Hilčr, J. Hrabák, V. Lacina, K. Michl, J. Mikula, O. Scheinpflugová, J. Taufer, V. Vokolek); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (F. X. Šalda, F. Šrámek, nakladatelství Gustava Dubského).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, odborné práce, recenze); b) cizí (F. Langer, K. Světlá).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (magnetofonové pásky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. a K. Bílkovi: Ota Dub, 1. část, Praha 1991, edice inv. č. 566; K. Bílek: Ota Dub, 2. část, Praha 1999, edice inv. č. 984.

Otevřít fond Dub Ota 1. část

Otevřít fond Dub Ota 2. část

Dubňanská Bohumila (vl. jm. Bohumila Brabcová)

1883 - 1966; prozaička, dramatička.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1885 - 1965.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (povídky).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Dubrovská Tereza

1878 - 1951; básnířka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1878 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) spolkové.
2. Korespondence a) přijatá (J. Karásek ze Lvovic, J. Kvapil); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, překlady, zápisníky).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Dudová Milena

1925; dělnice, autorka trampských textů.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1940 - 1986.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (deníky, texty písní).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Milena Dudová, Praha 1994, edice inv. č. 567.

Otevřít fond Dudová Milena

Dufek Jan

1837 - 1924; učitel a spolupracovník K. S. Amerlinga.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1848 - 1900.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (K. S. Amerling).
3. Rukopisy a) vlastní (fragment); b) cizí (K. S. Amerling: přírodovědné a filozofické spisy).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Dumasová-Tardyová Jiřina (roz. Boudová)

1922 - 1986; novinářka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1949 - 1982.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (próza, překlady); b) cizí.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – J. Bílková, O. Šumberová: Jiřina Dumasová, Praha 1993, edice inv. č. 568.

Otevřít fond Dumasová Jiřina

Dumek Josef

1844 - 1903; ředitel hospodářské školy v Doubravicích, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1840 - 1902.

1. Doklady a) vlastní (o činnosti v různých korporacích); b) úřední spisy.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (přednášky, články).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Dundr Josef Alexandr

1802 - 1874; skriptor Národního muzea v Praze, spisovatel, bratr Václava Jiřího Dundra.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1802 - 1874.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Hanka, J. Pospíšil, J. S. Presl); b) odeslaná .
3. Rukopisy a) vlastní (topografie, stavitelství, knihopis, historické články, výpisky); b) cizí (J. A. Linka: Nazional Lexikon).
4. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Dundr Václav Jiří

1811 - 1872; hospodářský správce ve Štýrsku, odborný spisovatel, bratr Josefa Alexandra Dundra.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1820 - 1870.

1. Doklady vlastní (panství Neu-Cilly).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (o činnosti Národní gardy 1848).
4. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Durdík Alois

1839 - 1906; soudce, literární historik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1871 - 1901.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (literárně historické práce, překlady z ruské literatury); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Durdíkové Alois, Josef, Pavel a Petr, Praha 1961, edice inv. č. 37.

Durdík Antonín

1801 - 1875; katolický kněz, spolupracovník Časopisu katolického duchovenstva.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1812 - 1870.

1. Rukopisy vlastní (kázání, záznamy církevních písní, zápisy z oboru botaniky, školní sešity).

Neuspořádáno.

Durdík Josef (pseud. Jan Bušil)

1837 - 1902; profesor filosofie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1854 - 1890.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. Drossbach, bří Durdíkové, J. Emler, V. Jandečka, V. Náprstek, F. Schulz, V. Vlček, F. Zákrejs); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, filozofické studie, životopis, výpisky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Durdíkové Alois, Josef, Pavel a Petr, Praha 1961, edice inv. č. 37.

Durdík Pavel

1843 - 1903; lékař, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1858 - 1871.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (zápisníky, deníky z let 1858 - 1870).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Durdíkové Alois, Josef, Pavel a Petr, Praha 1961, edice inv. č. 37.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum Hořice.

Durdík Petr

1845 - 1909; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1873 - 1914.

1. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (Josefiny Durdíkové - manželky).
2. Rukopisy a) vlastní (divadelní hra, univerzitní přednášky); b) cizí.
3. Tisky.
4. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Durdíkové Alois, Josef, Pavel a Petr, Praha 1961, edice inv. č. 37.

Durych Jaroslav

1886 - 1962; vojenský lékař, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 83 kartonů, 1904 - 1996.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, J. S. Braito, Z. Braunerová, O. Březina, J. Čep, J. Deml, V. Dyk, P. Eisner, J. Florian, A. Hrabal, A. Kubín, S. K. Neumann, J. Portman, A. Skoumal, F. X. Šalda, O. Štorch-Marien, V. Vančura, J. Vašica, R. Weiner, J. Zahradníček, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, články, překlady); b) cizí (I. Lavecký: Bibliografie díla J. D.).
4. Tisky (bibliografie díla, kartotéka).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková, J. Dvořáková: Jaroslav Durych, Praha 1996, edice inv. č. 521 (v rozsahu 29 kartonů). Dodatek v rozsahu 54 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Durych Jaroslav

Durych Václav

1930 - 2011; spisovatel, editor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 2010.

1. Rukopísy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Durych Václav Fortunát

1735 - 1802; filolog (slavista), člen řádu pavlánů.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1769 - 1802.

1. Korespondence a) přijatá (B. J. Dlabač, J. Dobrovský, F. M. Pelcl, F. F. Procházka, J. Ribay, J. V. Zlobický); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (Collectanea, excerpta, poznámky); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Václav Fortunát Durych, Praha 1978, edice inv. č. 330.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Českého ráje v Turnově.

Otevřít fond Durych Václav Fortunát

Dušek Vavřinec Josef

1858 - 1911; středoškolský profesor, národopisec, historik.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1853 - 1911 (1959).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Drtina, J. Gebauer, T. G. Masaryk, O. Hostinský); b) rodinná (V. Merhouta - synovce); c) cizí (k Národopisné výstavě 1895, J. Vrchlický J. Zeyerovi).
3. Rukopisy a) vlastní (odborné články, recenze); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Vavřinec Josef Dušek, Praha 1975, edice inv. č. 309.

Otevřít fond Dušek Vavřinec Josef

Dvorský František Ivan

1839 - 1907; historik, archivář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1839 - 1907.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (přednášky, poezie, dramata, opisy a edice starší české literatury, aforismy).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Dvorský Ladislav

1931 - 1995; nakladatelský redaktor, autor knih pro děti a mládež.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1931 - 1995.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (V. Komárek, O. Kryštofek, J. Kuběna, J. Muzika); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (diáře, pracovní materiály, pohádky, verše ad.); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Dvořák Arnošt

1881 - 1933; vojenský lékař, dramatik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1913 - 1920.

1. Korespondence a) přijatá (F. X. Šalda); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (divadelní hry, články).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Arnošt Dvořák, Praha 1981, edice inv. č. 395. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Otevřít fond Dvořák Arnošt

Dvořák Jan

1849 - 1916; redaktor odborných časopisů, lékař, ředitel porodnice a nalezince v Praze, poslanec.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1872 - 1913.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (odborní a kulturní pracovníci).
3. Rukopisy a) vlastní (řeči a referáty z veřejné a poslanecké činnosti); b) cizí (týkající se péče o děti a historie města Opočna).
4. Tisky (týkající se péče o děti a historie města Opočna).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou.

Dvořák Josef

1901 - 1958; redaktor Robotníckych novín v Bratislavě, básník a prozaik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1929 - 1944.

1. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, J. Hora, F. Kráľ); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Dvořák, Praha 1965, edice inv. č. 139 (revize 2002).

Otevřít fond Dvořák Josef

Dvořák Karel a Dvořák Vilém

1893 - 1950; sochař, profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. DVOŘÁK Vilém 1886 - 1937; výtvarný kritik, profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, bratr Karla Dvořáka.

Osobní fondy v rozsahu 2 kartonů, 1908 - 1955.

1. Doklady Viléma Dvořáka.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Vilém Dvořák a Karel Dvořák, Praha 1976, edice inv. č. 281.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Dvořák Vilém a Dvořák Karel

Dvořák Ladislav

1920 - 1983; básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1937 - 1994.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Ladislav Dvořák, Praha 2015.

Otevřít fond Dvořák Ladislav

Dvořák Rudolf

1861 - 1919; ředitel gymnázia v Zábřehu, moravský historik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1887 - 1912. Revize fondu provedena v roce 2002.

1. Korespondence a) přijatá (J. Pekař); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Rudolf Dvořák, Praha 1965, edice inv. č. 140 (revize 2002).

Otevřít fond Dvořák Rudolf

Dvořák Stanislav

1884 - 1965; středoškolský profesor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1888 - 1942.

1. Korespondence a) přijatá (K. V. Rais); b) cizí (F. Halas, F. X. Šalda).
2. Rukopisy cizí (K. V. Rais).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová, D. Hrazdirová: Stanislav Dvořák, Praha 2009, edice inv. č. 1251.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Benešově a Státní okresní archiv v Táboře.

Otevřít fond Dvořák Stanislav

Dvořák Xaver

1858 - 1939; středoškolský profesor, básník, spoluzakladatel Jednoty katolického duchovenstva.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1878 - 1939.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Š. Baar, F. Bílek, S. Bouška, J. V. Sládek, F. X. Šalda); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, řeči, církevní dějepis); b) cizí (S. Bouška).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Xaver Dvořák, Praha 1976, edice inv. č. 296 (v rozsahu10 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Dvořák Xaver

Dvořák Zdeněk

1897 - 1943; sochař, medailér, malíř.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1909 - 1954.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (z 1. světové války a z koncentračního tábora); c) rodinná.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie (vlastních uměleckých děl).
6. Varia.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Dvořáková Barbora

1849 - 1941; pečovatelka J. Vrchlického.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1868 - 1942.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (Marie Dvořákové - dcery).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (M. Dvořákové - dcery); d) cizí (J. Vrchlickému).
3. Rukopisy a) vlastní (vzpomínky); b) cizí (J. Vrchlický: poezie diktované B. Dvořákové).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Krulichová: Barbora Dvořáková, Praha 1975, edice inv. č. 282.

Otevřít fond Dvořáková Barbora

Dvořáková Helena

1895 - 1970; autorka literatury pro děti.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, (1905) 1922 - 1967.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (romány, povídky, poznámky, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Dvořáková Jana

1944; pracovnice PNP, středoškolská učitelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1961 - 1990.

1. Doklady a) vlastní (výkazy práce); b) cizí (místní skupina ČSČK).
2. Korespondence přijatá a cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (scénáře výstav aj.); rukopisy cizí.
4. Tisky
5. Fotografie (k výstavám a literárněhistorické práci)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Dyk Alois

1881 - 1971; bankovní ředitel, vydavatel edice Emporium.

Osobní fond a vydavatelský archiv Emporia v rozsahu 13 kartonů, 1905 - 1963.

1. Korespondence přijatá (O. F. Babler, P. Eisner, V. Hofman, J. Konůpek, V. Lesný).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace (archiv Emporia).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Alois Dyk, Praha 1999, edice inv. č. 975.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Dyk Alois

Dyk Viktor

1877 - 1931; politik, publicista, básník, prozaik, dramatik, divadelní a literární kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1896 - 1946.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí (protokoly schůzí Kruhu českých spisovatelů).
2. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, J. Durych, O. Fischer, H. Jelínek, J. Karásek ze Lvovic, A. Novák, A. Procházka, O. Theer, J. Vlček, R. Weiner); b) rodinná (Zdeňky Dykové-Háskové - manželky); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, překlady, zápisníky); b) cizí (J. Arbes, F. Šrámek, R. Těsnohlídek, O. Vaňorný).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Borotová: Viktor Dyk a Zdeňka Dyková-Hásková, Praha 1958, edice inv. č. 40 (v rozsahu 25 kartonů). Dodatky v rozsahu 7 kartonů neuspořádány.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vlastivědné muzeum v Mělníku.

Otevřít fond Dyk Viktor

Ebert Karl Egon

1801 - 1882; básník.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1822 - 1871.

1. Korespondence přijatá (M. Egon von Fürstenberg, F. Roeder).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Edgar Emil (vl. jm. Emil Kratochvíl)

1884 - 1963; architekt, redaktor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1906 - 1922.

1. Korespondence přijatá (V. Mrštík).
2. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Steinbauerová: Emil Edgar, Praha 1998, edice inv. č. 834.

Otevřít fond Edgar Emil

Ehrlich Ladislav

1886 - 1965; malíř a grafik, úředník ministerstva železnic.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1898) 1917 - 1959.

1. Korespondence a) přijatá (O. Fastrová, F. X. Harlas, J. Krecar, Z. M. Kuděj); b) cizí.
2. Rukopisy cizí (J. Krecar, Z. Němeček, Jan z Wojkovicz).
3. Tisky a výstřižky (Bohmanovy karikatury, grafika).
4. Fotografie.
5. Varia (kresby F. X. Harlase).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Chmelíková, L. Šolcová: Ladislav Ehrlich, Praha 2003, edice inv. č. 1172.

Otevřít fond Ehrlich Ladislav

Eichler Karel

1921 - 1999, dělník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1939 - 1998.

1. Korespondence.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Eim Gustav

1849 - 1897; novinář, publicista, politik.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1848 - 1949.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Adámek, E. Albert, E. Engel, bří Grégrové, S. Heller, K. Chodounský, J. Kaizl, K. Kramář, J. S. Machar, T. G. Masaryk, J. V. Myslbek, J. Neruda, J. Penížek, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná (matky a sester); cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Gustav Eim, Praha 1995, edice inv. č. 798.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Náchodě.

Otevřít fond Eim Gustav

Eiselt Bohumil Jan

1831 - 1908; profesor lékařské fakulty na Univerzitě Karlově v Praze, redaktor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1839 - 1959.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Bohumil Jan Eiselt, Praha 1988, edice inv. č. 441.

Otevřít fond Eiselt Bohumil Jan

Eisner Pavel

1889 - 1958; básník, esejista, publicista, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 34 kartonů, 1876 - 1968.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Deml, J. Durych, F. Halas, J. Hořejší, J. John, J. Kopta, J. Mahen, J. Mach, J. S. Machar, A. Novák, A. Sova, L. Stehlík, V. Vančura, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, přednášky, překlady, dramatické práce a libreta); b) cizí (D. Eisnerové).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Holmanová: Pavel Eisner, 1. část Praha 1989, edice inv. č. 569 (v rozsahu 32 kartonů); M. Šrůtová: Pavel Eisner, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 1045 (v rozsahu 2 kartonů).

Otevřít fond Eisner Pavel 1. část

Otevřít fond Eisner Pavel 2. část

Elgart-Sokol Karel (vl. jm. Karel Elgart)

1874 - 1929; učitel, spisovatel, dramatik, literární a výtvarný kritik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1929.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (próza, články).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Karel Elgart-Sokol, Praha 1997, edice inv. č. 738.

Otevřít fond Elgart-Sokol Karel

Eliasberg Aleksandr Samojlovič

1878 - 1924; ruský spisovatel, literární historik a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1788 - 1932.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. D. Balmont, A. Blok, V. J. Brjusov, I. Bunin, A. Einstein, M. Gorkij, H. Mann, T. Mann, D. S. Merežkovskij, S. Przybyszewski, A. M. Remizov, A. N. Tolstoj, J. Wassermann, S. Zweig); b) odeslaná (A. M. Remizovovi); c) cizí (velkokníže Konstantin Pavlovič, F. Wedekind).
3. Rukopisy cizí (K. Balmont, A. Bělyj, I. Erenburg, T. Mann, D. S. Merežkovskij, B. Pilňak, A. M. Remizov).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Alexandr Samojlovič Eliasberg, Praha 1981, edice inv. č. 390.

Otevřít fond Eliasberg Alexandr Samojlovič

Eliášová Barbora Markéta

1874 - 1957; středoškolská profesorka, cestovatelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1905 - 1958.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Náprstkova muzea v Praze.

Otevřít fond Eliášová Barbora Markéta

Elpl Mirek (vl. jm. Eduard Elpl)

1905 - 1960; spisovatel, báňský inženýr.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1917 - 1974.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (V. Kaplický, I. Olbracht); b) rodinná (Anny Elplové - manželky); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, přednášky, články); b) cizí (K. Balmont).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Macková: Mirek Elpl, Praha 1978, edice inv. č. 340.

Otevřít fond Elpl Mirek

Emingerová Kateřina

1856 - 1934; profesorka na konzervatoři v Praze, klavírní virtuoska, hudební publicistka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1775 - 1931.

1. Korespondence a) přijatá (A. Jirásek, E. Krásnohorská, H. Kvapilová, S. Podlipská); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky a výstřižky a) vlastní; b) cizí.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Makovcová: Kateřina Emingerová, Praha 1996, edice inv. č. 570.

Otevřít fond Emingerová Kateřina

Emler Jan

1877 - 1951; ředitel Univerzitní knihovny v Praze.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1880 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Bečka, J. Borecký, J. Goll, V. Jarník, D. Jurkovič, A. Novák, A. Pražák, J. Rypka, A. Sova, V. Tapié, Z. Tobolka, O. Theer, V. Tille, V. Vojtíšek, Z. Wirth, V. Závada); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (přednášky, články a drobné práce z dějin knihoven, z oboru památkové péče a historie Prahy, zprávy o výstavách, knihovnické organizaci a knihovnických sjezdech).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Emler Josef

1836 - 1899; historik, archivář města Prahy, profesor pomocných věd historických na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1862 - 1946.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (historické a literárněvědné).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Emler, Praha 1989, edice inv. č. 436. Jednotliviny uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR, Historický ústav Akademie věd ČR a Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Emler Josef

Engel Emanuel

1844 - 1907; lékař, mladočeský politik, publicista, básník.

Osobní fond a část archivu Národní strany svobodomyslné (1874 - 1917) v rozsahu 33 kartonů, (1767) 1802 - 1907.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí (spolku Ruch).
2. Korespondence a) přijatá (G. Eim, J. Kaizl, K. Kramář, A. Rezek, R. M. Rilke, L. Thun); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (archiv Národní strany svobodomyslné, F. Vavák: Regiment).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Engelmüller Ferdinand

1867 - 1924; malíř a grafik.

Část rodinného archivu v rozsahu 1 kartonu, 1881 - 1967.

1. Doklady.
2. Korespondence a) vlastní; b) rodinná (K. Engelmüller).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, deníky a zápisník); b) cizí.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Vaculík, M. Šrůtová: Ferdinand Engelmüller, Praha 1998, edice inv. č. 898.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Engelmüller Ferdinand

Engliš Karel

1880 - 1961; právník, národohospodář, profesor finanční vědy na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1924 - 1950.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Karel Engliš, Praha 1996, edice inv. č. 522.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Engliš Karel

Entner Hanuš

1902 - 1986; úředník ministerstva železnic, autor průvodce po Lotyšsku.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1897 - 1962.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Branald, E. Chalupný, J. Kuchař, E. Lešehrad, G. Preissová, M. Šárecká-Radoňová); b) cizí (A. Mrštík, F. Mrštík, K. Mrštík,V. Mrštík).
3. Rukopisy cizí (E. Krásnohorská, A. Veselý).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Křížek: Hanuš Entner, Praha 1998, edice inv. č. 899.

Otevřít fond Entner Hanuš

Erben Josef Ladislav

1888 - 1958; cestovatel, autor cestopisů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1857 - 1979.

1. Rukopisy vlastní (Kronika naší rodiny).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Ladislav Erben, Praha 1998, edice inv. č. 900.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Otevřít fond Erben Josef Ladislav

Erben Karel Jaromír

1811 - 1870; básník, sběratel lidových písní a pohádek, historik, archivář hlavního města Prahy.

Osobní fond v rozsahu 34 kartonů, 1827 - 1995.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Gebauer, V. Hanka, K. Havlíček, Š. Hněvkovský, J. Jireček, L. Leger, B. Němcová, J. Neruda, J. Richter, J. M. Roštlapil, A. Rybička, I. J. Srezněvskij, P. J. Šafařík, A. V. Šembera, V. V. Tomek, S. Vráz); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramata, vědecké práce, překlady, lístkovnice pohádek a písní, pracovní materiály, diáře, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (velké formáty - diplomy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Karel Jaromír Erben, Praha 1997, edice inv. č. 804 (revize 2017). Fond digitalizován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Erben Karel Jaromír

Erben Václav

1930 - 2003; autor románů a detektivek.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1930 - 2003.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní (Vše k Pamětem Jiříka, Trapný konec rytíře Bartoloměje, Orlí dvůr, Podivuhodný oddech, Smrt talentovaného ševce, Vražda ve spol. Consul, Poslední pád mistra M.); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Erhart Gustav

1886 -1942; středoškolský profesor, klasický filolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1886 - 1942.

1. Korespondence přijatá (P. Bezruč, A. Heyduk, A. Jirásek, E. Krásnohorská, A. C. Nor aj.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Ernest Adolf

1879 - 1960, profesor agrochemie Vysoké školy zemědělské a lesního inženýrství.

Osovní fond v rozsahu 12 kartonů, 1906 - 1955.

1. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Ertl Václav

1875 - 1929; středoškolský profesor, literární historik, filolog.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1900 - 1947.

1. Korespondence a) přijatá (F. Bílý, K. V. Rais); b) rodinná (Boženy Ertlové - manželky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Košvancová: Václav Ertl, Praha 1978, edice inv. č. 323.

Otevřít fond Ertl Václav

Evropský literární klub - nakladatelský archiv

1935 - 1949; nakladatelství, čtenářský klub.

Část nakladatelského archivu v rozsahu 2 kartonů, 1940 - 1949.

1. Rukopisy.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Evropský literární klub, Praha 1994, edice inv. č. 571.

Otevřít fond Evropský literární klub

Fabkovičová Marie

1833 - 1915; učitelka, prozaička, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1890 - 1914.

1. Korespondence přijatá (E. Krásnohorská, J. Náprstková, V. Sokolová-Seidlová, D. I. Ujevič).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Steinbauerová: Marie Fabkovičová, Praha 1997, edice inv. č. 739.

Otevřít fond Fabkovičeva Marie

Fabricius Sebastian Andreas

1716 - 1790; inspektor v domě sirotků (tiskárna biblí) v Halle v Německu.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1748 - 1789.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (písemnosti týkající se tisku české bible).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Sebastian Andreas Fabricius, Praha 1963, edice inv. č. 41.

Otevřít fond Fabricius Sebastian Andreas

Fanta Josef

1856 - 1954; profesor architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, (1807) 1856 - 1954.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, J. Hlávka, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná (Julie Fantová); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí (Julie Fantová, J. Zeyer).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Fanta, Praha 1966, edice inv. č. 141.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv architektury Národního technického muzea v Praze.

Otevřít fond Fanta Josef

Faster Jiří

? - 1960; pravnuk Petra Fastra.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1954 - 1955.

1. Rukopisy vlastní (životopis Petra Fastra, lístkovnice k životopisu Petra Fastra).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Jiří Faster, Praha 1996, edice inv. č. 523.

Otevřít fond Faster Jiří

Fastrová Olga

1876 - 1965; učitelka, novinářka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1868 - 1977.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (R. Jesenská, H. Malířová, M. Laudová, Č. Zíbrt); b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky, vzpomínky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková, L. Šolcová: Olga Fastrová, Praha 2003, edice inv. č. 1176.

Otevřít fond Fastrová Olga

Feigl Ernst

1887 - 1957; pražský německo-židovský spisovatel a novinář, herec Německého zemského divadla v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1918 - 1951.

1. Rukopisy vlastní (poezie, divadelní hry).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Ernst Feigl, Praha 1998, edice inv. č. 858.

Otevřít fond Feigl Ernst

Feist Ladislav

? - ?; právník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1899 - 1922.

1. Doklady vlastní (o úřednické činnosti).
2. Rukopisy a) vlastní (zápisy přednášek z právnické fakulty); b) cizí.

Neuspořádáno.

Feistmantel Otakar

1848 - 1891; profesor mineralogie a geologie na České vysoké škole technické v Praze, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1873 - 1890.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (zejména k činnosti J. E. Purkyně).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Otakar Feistmantel, Praha 1989, edice inv. č. 437.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Otevřít fond Feistmantel Otakar

Feldstein Valter

1911 - 1970; docent pro obor televizní tvorby.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1943 - 2015.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Fencl Antonín

1881 - 1952; učitel těsnopisu, herec, divadelní ředitel, odborný spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1900 - 1960.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (smlouvy s J. Haškem).
2. Korespondence a) přijatá (R. Deyl, J. Křička); b) rodinná; c) cizí (L. Rydel).
3. Rukopisy vlastní (próza, divadelní hra, studie, poznámky, kalendáře).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Fesl Michal Josef

1788 - 1863; katolický kněz, vydavatel spisů B. Bolzana, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 41 kartonů, (1771) 1805 - 1863.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, lístkovnice); b) cizí.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Fiala Václav

1891 - 1968; středoškolský profesor kreslení, malíř.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1913 - 1945.

1. Korespondence a) přijatá (J. John, S. K. Neumann); b) odeslaná; c) cizí (J. Skupa E. Fillovi).
2. Tisky.
3. Varia (památky na S. K. Neumanna z albánské fronty).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Václav Fiala, Praha 1998, edice inv. č. 901.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Fiala Václav

Fiala Vlastimil

1920 - 1993; redaktor, ředitel Nakladatelství československých výtvarných umělců, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1947 - 1981.

1. Korespondence odeslaná.
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Vlastimil Fiala, Praha 1999, edice inv. č. 960.

Otevřít fond Fiala Vlastimil

Field T. R. (vl. jm. Bohdan Vojtěch Šumavanský)

1891 - 1969; básník.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1904 - 1970.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (A. Kraus); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby, obrazy, drobné objekty).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Groschupová: T. R. Field, Praha 1998, edice inv. č. 824.

Otevřít fond Field T. R.

Figulus Jiří Viktor

1858 - 1927; obchodník, pracovník ministerstva obchodu, potomek J. A. Komenského.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1841) 1921 - 1938.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Jiří Viktor Figulus, Praha 1981, edice inv. č. 388.

Otevřít fond Figulus Jiří Viktor

Fikar Ladislav

1920 - 1975; básník, redaktor, divadelní kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1930 - 1975.

1. Doklady vlastní (smlouvy, čestná uznání, vyznamenání, diplomy).
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, E. F. Burian, J. Drda, J. Durych, V. Holan, F. Hrubín, M. Majerová, O. Mikulášek, V. Nezval, J. Palivec, M. Pujmanová, J. Seifert, I. Slavík, S. Ščipačev); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, překlady); b) cizí.
4. Fotografie.
5. Varia (řády).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Pavlíček: Ladislav Fikar, Praha 1996, edice inv. č. 524.

Otevřít fond Fikar Ladislav

Fingerland Antonín

1900 - 1999; profesor Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, patolog.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1909 - 2004.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (E. Bílková, J. K. Čeliš, prof. J. Procházka aj.); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (přednáškz, články); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Jíchová a kol.: Antonín Fingerland, Praha 2004, edice inv. č. 1194.

Otevřít fond Fingerland Antonín

Firt Julius

1897 - 1979; redaktor, publicista.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1897 - 1979.

1. Rukopisy vlastní (Knihy a osudy).

Fond je nově zpracováván.

Fischer Josef

1891 - 1945; docent filosofie na Univerzitě Karlově v Praze, publicista, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1918 - 1939.

1. Korespondence přijatá (bří Čapkové, O. Fischer, E. Konrád, K. Konrád, R. Pannwitz, E. Rádl, J. Slavík).
2. Rukopisy vlastní (týkající se F. Palackého, osvětové činnosti).
3. Tisky (jednotlivá čísla cizojazyčných časopisů z oboru filozofie a sociologie).

Část fondu (3 kartony korespondence) uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Fischer Josef Ludvík

1894 - 1973; profesor sociologie a filosofie, práce z oboru teorie kultury a literární vědy, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1894 - 1973.

1. Korespondence odeslaná (J. Kantorkové - Fischerové).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Fischer Otokar

1883 - 1938; germanista, profesor dějin německé literatury na Univerzitě Karlově v Praze, básník, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 80 kartonů, 1892 - 1938.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Bass, M. Brod, B. Croce, bří Čapkové, P. Eisner, J. Goll, H. v. Hofmannstahl, J. Hora, O. Hostinský, R. Jakobson, M. Krleža, J. Mahen, J. S. Machar, M. Majerová, H. Malířová, A. Mrštík, Z. Nejedlý, S. K. Neumann, A. Novák, I. Olbracht, H. Pirenne, M. Pujmanová, R. Rolland, A. Schnitzler, A. Sova, A. Spire, F. X. Šalda, O. Theer, V. Tille, K. Toman, B. Václavek, Ch. Vildrac, F. Wedekind, R. Weiner, R. Wellek, F. Zavřel); b) odeslaná (B. Fischerové); c) cizí (E. Albert, O. Theer, F. Wedekind).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, studie, články, monografie, univerzitní přednášky, diáře); b) cizí (S. K. Neumann, K. H. Hilar, překlady děl O. Fischera).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Otokar Fischer, Praha 1990, edice inv. č. 633 (v rozsahu 64 kartonů). Dodatky v rozsahu 16 kartonů neuspořádány.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Kolíně.

Otevřít fond Fischer Otokar

Fischl Viktor (přijatým jm. Avigdor Dagan)

1912 - 2006; básník, prozaik, překladatel, od roku 1939 žijící v emigraci (Velká Británie, Izrael), diplomat.

Osobní fond v rozsahu 62 kartonů, 1929 - 2007.

1. Korespondence přijatá (Alda Jan, Brod Max, Bass Eduard, Bucquet H. S., Bacon Jehuda, Bondy Rut, Čapek Karel, Čapek Josef, Čapek J. B., Černý Václav, Eisner Pavel, Forman Miloš), Fischer Otokar, Fischer Josef, Fabricius Johan, Filip Ota, Fürth Julius, Fischer J. L., Fischer Otto, Fraenkl Otto, Fleischman Karel, Feigl Bedřich, Fučík Bedřich, Gascoyne David, Goldstücker Eduard, Halas František, Haas Hugo, Jasný Vojtěch, Jameson M. S., Kalista Zdeněk, Lehman J., Herben Ivan, Laichter Jan, Langerovi Fr. a Anna, Lustig Arnošt, Michalowska Danuta, Karsk G., Konrád Edmund, Kotarbinski Tadeusz, Kristofori Jan, Kopta Josef, Kožík Fr., Langer Jaroslav, Masaryková Alice, Munk Fr., Novák Arne, Plicka Karel, Melanová Míla, Konievič Milan, Lowrie A., Laurie Lee, Neizvestny Ernst, Seifert Jaroslav, Skuszanka Krystyna, Osers Ewald, Opasek Anastáz, Orland J., Ould Hermon, Parandowski Jan, Píša A. M., Pojer J. V., Pavel Emil, Průcha Jar., Rotha Paul, Steinbach Karel, Šimsa Jaroslav, Spender S., Selver Paul, Thomas - Deutsch Adriene , Torberg Friedrich, Weltsch Felix, Šrámek Jan, Scheinpflug Karel, Slowimski A., Samek Edwin, Stránský Jaroslav, Štěpničková Jiřina, Tilschová A. M., Tigrid Pavel, Topolski F., Trinkiewitz Karel., Třešňák Vlastimil, Tůmová Jiřina, Träger Josef, Vigodski Stanslav, Voskovec Jiří, Weiss Jiří, Zelenka Fr., Zenkl Petr, Zeromska Monika a další)
2. Rukopisy vlastní (ALL MY UNCLES, Kafka v Jerusalému, Loučení s Jeruzalémem, Povídky ze starého cylindru, Ulice zvaná Mamilah, Modrý kolotoč ad, deníky a pracovní materiály.)
3. Výstřižky.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence -J. Schreiberová: Viktor Fischl, Praha 2012.

Otevřít fond Fischl Viktor /přijatým jménem Avigdor Dagan/

Fjodoroviana Pragensia - archiv sbírky

sbírka archiválií skupiny ruských emigrantů propagující ideje filozofa a náboženského myslitele N. F. Fjodorova. ČCHEIDZE Konstantin Aleksandrovič 1897 - 1974; FJODOROV Nikolaj Fjodorovič 1829 - 1903; SETNICKIJ Nikolaj Aleksandrovič 1888 -1937; USTRJALOV Nikolaj Vasiljevič 1890 - 1937.

Sbírka v rozsahu 31 kartonů,1913 - 1935 (1970).

1. Rukopis edice filozofických spisů N. F. Fjodorova za redakce B. A. Koževnikova a N. P. Petersona.
2. Fragment osobního fondu N. A. Setnického – doklady, korespondence (přijatá, odeslaná, cizí), rukopisy (vlastní, cizí).
3. Fragment osobního fondu N. V. Ustrjalova - korespondence (přijatá, odeslaná – opisy), rukopisy vlastní, tisky.
4. Fragment osobního fondu K. A. Čcheidzeho (týkající se N. F. Fjodorova).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Bradová, J. Loužil: Fjodoroviana Pragensia, Praha 1962, edice inv. č. 42.

Otevřít fond Fjodoroviana Pragensia

Flajšhans Václav

1866 - 1950; středoškolský profesor, literární historik, autor prací o J. Husovi.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1894 - 1948.

1. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, P. Bezruč, V. Dyk); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Václav Flajšhans, Praha 1959, edice inv. č. 44 (v rozsahu 1 kartonu). Část korespondence v rozsahu 2 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Flajšhans Václav

Flajšhansová Jindřiška

1868 - 1931; předsedkyně Ženského výrobního spolku v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1871 - 1929.

1. Korespondence a) přijatá (E. Krásnohorská, E. Špindler, E. S. Vráz); b) odeslaná; c) cizí (K. Světlá).
2. Rukopisy cizí (I. Geisslová, E. Krásnohorská).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Jindřiška Flajšhansová, Praha 1959, edice inv. č. 45.

Otevřít fond Flajšhansová Jindřiška

Fleischmann Adam

1841 - 1915; ředitel gymnázia v Kolíně a Jičíně.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1892 - 1920.

1. Korespondence a) vlastní; b) rodinná.
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Adam Fleischmann, Praha 1997, edice inv. č. 718.

Otevřít fond Fleischmann Adam

Fleischmann Ivo

1921 - 1997; básník, prozaik, překladatel, vydavatel deníku MF, kulturní pracovník na velvyslanectví v Paříži.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1939 - 2002.

1. Korespondence.
2. Rukopisy vlastní ( básně, články, pracovní materiály).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Fleischner Jindřich

1879 - 1922; inženýr chemie, sociolog, národohospodář.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1901 - 1923.

1. Korespondence a) přijatá (Fr. Kaván, E. Lederer, Č. Musil); b) odeslaná (J. Morávek).
2. Rukopisy cizí (J. Kopal).
3. Výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jindřich Fleischner, Praha 2001, edice inv. č. 1104.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní knihovny.

Otevřít fond Fleischner Jindřich

Florian Josef

1873 - 1941; katolický myslitel, vydavatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1873 - 1941.

1. Korespondence a) přijatá (K. Schwarzenberg); b) rodinná (J. Florian ml.)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Flos František

1864 - 1961; okresní školní inspektor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1902 - 1922.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: František Flos, Praha 1996, edice inv. č. 525.

Otevřít fond Flos František

Foerster Josef Bohuslav

1859 - 1951; skladatel, profesor teorie a skladby na konzervatoři v Praze.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1878 - 1951.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (E. Axman, F. Bílek, K. Burian, J. Deml, P. Eisner; J. Florian, I. Hermann, R. Jesenská, A. Klášterský, I. Krejčí, J. Křička, J. Lebeda, O. Nejedlý, V. Novák, I. Olbracht, J. Plavec, G. Preissová, J. Suk, V. Stretti, F. Táborský, K. Toman, K. Vlk, J. Vrchlický, R. Zeman aj); b) odeslaná (Z. Nejedlému, V. Novákovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, paměti, výpisky); cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace (kronika Dětenic o dějinách obce, školy a rodu Foeresterů).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Hrdina: Josef Bohuslav Foerster, Praha 1988, edice inv. č. 471 (v rozsahu 2 kartonů). Dodatek v rozsahu 4 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Foerster Josef Bohuslav

Foglar Jaroslav

1907 - 1999; úředník, redaktor, autor literatury pro mládež.

Osobní fond v rozsahu 281 kartonů, 1896 - 2010.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramatizace, seriály, deníky, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky .
5. Fotografie.
6. Dokumentace (fotonegativy).
7. Varia (kresby, seriály, ilustrace).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Jaroslav Foglar, Praha 2006, edice inv. č. 1222.

Otevřít fond Foglar Jaroslav

Foit Bohuslav

1870 - 1959; redaktor časopisu Naše kniha, prokurista nakladatelství a knihkupectví A. Neubert v Praze.

Osobní fond a část redakčního archivu v rozsahu 9 kartonů, 1910 - 1935.

1. Korespondence přijatá (F. Flos, E. Krásnohorská, A. Mucha, J. Páta).
2. Tisky.
3. Výstřižky.
4. Část redakčního archivu časopisu Naše kniha (korespondence, rukopisy).

Neuspořádáno.

Formanová Eva

1910 - 1980; prozaička, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1886 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (E. Krásnohorská, R. Medek, J. V. Myslbek, K. V. Rais, J. V. Sládek, J. Slavíček, A. Sova, F. X. Šalda, J. Vrchlický).
3. Rukopisy a) vlastní (články, lektorské posudky, překlady, rozhlasové pořady); b) cizí (O. Březina, V. Dyk, A. Heyduk, J. S. Machar, autografy v památnících).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová: Eva Formanová, Praha 1995, edice inv. č. 572.

Otevřít fond Formanová Eva

Forst Vladimír

1921 - 2010; literární historik a kritik, lexikograf a autor učebnic.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1921 - 2010.

1. Doklady.
2. Korespondence prijatá (P. Čornej, V. Durych, J. Kotalík, J. Loužil, O. Králík, V. Macura, R. Pytlík, P. Sgall, R. Toman ad.).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, recenze, vzpomínky, portréty, pracovní materiály). b) cizí (samizdatové edice).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Foršt Duchoslav

1901 - 1983; zaměstnanec pojišťoven, překladatel a publicista.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1930 - 1983.

1. Korespondence přijatá (J. Vrba).
2. Rukopisy vlastní (próza, studie, překlady, poznámky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Prokop: Foršt Duchoslav, Praha 2016.

Fořtel Josef

1890 - 1977; katolický kněz, prozaik, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1890 - 1977.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Fořtová Pavla (provd. Šámalová)

1886 - 1974; malířka a grafička.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 3 kartonů, (1870) 1933 - 1954.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí (sbírka autogramů - politické osobnosti z doby Rakouska-Uherska).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Fotoarchiv LA PNP

Fond v rozsahu 1402 kartonů, 1860 - 2002.

Fotoarchiv LA PNPFotoarchiv tvoří samostatnou část literárního archivu PNP. Je v něm soustředěn materiál (pozitivy a jiná obrazová dokumentace, negativy, mikrofilmy), který vznikl sbírkotvornou činností PNP či jednotlivců. Cennou součást fotosbírek představují fotoarchivy významných nakladatelství a fotoateliérů.Materiál je členěn do celků podle původce sbírky (PNP či jednotlivé osobnosti) a podle charakteru sbírky (fotodokumentace, mikrofilmy, pohlednice). Fotoarchiv má vlastní kartotéku a jednotlivé zpracované celky jsou evidovány na kartách.Sbírka literárního archivu PNPa) Fotodokumentace k politickým, kulturním a literárním dějinám v rozsahu 150 kartonů pozitivů a 60 000 negativů. Zpracováno 45 000 negativů a 130 kartonů pozitivů.b) Sbírka mikrofilmů převážně vlastní produkce PNP z materiálů Strahovské knihovny (prvotisky, staré tisky, rukopisy) a významných materiálů z fondů literárního archivu (především korespondence a rukopisy literárních děl) v rozsahu 37 kartonů (tj. cca 750 ks mikrofilmů). Zpracováno 30 kartonů, 7 kartonů částečně uspořádáno.ADAMEC Jan 1954; dokumentace díla VOKOLKA Vojmíra 1910 - 2001.Uspořádáno.BERMANN Bedřich ? - ?; fotograf.Portréty známých osobností z 30. let. 1. Pozitivy (1 karton).
2. Negativy (1 karton).Uspořádáno.BOETTINGER Hugo 1880 - 1934; karikaturista, malíř, grafik.Osobní fond pozitivů v rozsahu 9 kartonů. 1. Osobní (portréty vlastní, rodinné, přátel).
2. Reprodukce vlastních výtvarných děl.Částečně uspořádáno.DRUŽSTEVNÍ PRÁCE 1922 - 1951; nakladatelské družstvo v Praze.Nakladatelský archiv pozitivů použitých v časopisu Panorama a v propagačních materiálech nakladatelství v rozsahu 6 kartonů.Částečně uspořádáno.JIRÁSEK Alois 1851 - 1930; spisovatel.ALEŠ Mikoláš 1852 - 1913; malíř, ilustrátor.Sbírka dokumentačních materiálů k životu a dílu Aloise Jiráska a Mikoláše Alše. 1. Pozitivy (16 500 ks).
2. Negativy (10 000 ks).
3. Diapozitivy (1 250 ks).
4. Xerokopie (620 ks).
5. Magnetofonové pásky (57 ks).Zpracováno.KRÁĽ Janko 1822 - 1876; slovenský básník.Sbírka dokumentace v rozsahu 1 kartonu, 1847 - 1861. 1. Dokumentace (faksimile korespondence odeslané a rukopisů vlastních).Zpracováno ve
2. stupni evidence - P. Šternová: Janko Kráľ, Praha 1999, edice inv. č. 81
4.KVAPILOVÁ Hana 1860 - 1907; herečka, spisovatelka.Sbírka portrétů (pozitivů) známých osobností (část s autografy) v rozsahu 8 kartonů.Částečně uspořádáno.MELANTRICH 1910 - 1996; tiskový koncern nár. socialistické strany (1910 - 1949), od 1950 nakladatelství Čs. strany socialistické.Nakladatelský fond v rozsahu 84 kartonů, 1910 - 1996 (fotografie a negativy, př. č. 20/2013). Nakladatelský fotoarchiv v původním uložení s vlastní kartotékou,
2. pol. 1
9. stol. - 1996 1. Pozitivy (30.000)
2. Negativy (20.000)Uspořádáno tematicky (osobnosti, města, Praha aj.)MULAČ Jan 1845 - 1905; fotograf.MULAČ Josef 1864 - 1941; fotograf.Firemní archiv negativů portrétů slavných osobností v rozsahu 420 negativů.Zpracováno.OTTO Jan 1871 - 1949; nakladatelství v PrazeNakladatelský archiv pozitivů v rozsahu 153 kartonů.1. Portréty známých osobností (83 kartonů).
2. Místopis cizina (6 kartonů).
3. Místopis Československo (8 kartonů).
4. Místopis Praha (19 kartonů).
5. Události cizina (3 kartony).
6. Události Československo (2 kartony).
7. I. světová válka (3 kartony).
8. Interiéry výstav (4 kartony).
9. Reprodukce výtvarných děl (26 kartonů).Zpracován oddíl 1 (portréty), oddíly 2 - 9 částečně uspořádány.POHLEDNICE 1900 - 1980Sbírka místopisných pohlednic v rozsahu 51 kartonů.Zpracováno 20 kartonů.POSSELT Jan 1885 - 1970; fotograf.Sbírka místopisných negativů v rozsahu 1780 negativů. 1. Místopis Československa včetně Podkarpatské Rusi (1162 neg.).
2. Místopis Prahy (618 neg.).Částečně zpracováno.SPOLEK ČESKOSLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKŮ 1926 - 1992; fotografie knihoven ČSR a knihoven ze světa, Mezinárodní kongres knihovníků a přátel knihy, Praha 192
6.Nález v Oddělení prezentace sbírek PNP, neuspořádáno, fond v rozsahu 2 kartonů většího tvaru.ŠTENCŮV ARCHIV Sbírka fotografií nakladatelství Jana Štence (1871 - 1947), zakladatele grafického závodu a grafického kabinetu v Praze (1913 - 1950).Fond v rozsahu 106 kartonů včetně 11 dvojkartonů.Uspořádáno. Yvetta Dörflová.VILÍMEK Josef Richard 1858 - 1949; nakladatelství v Praze.Fragment nakladatelského archivu pozitivů v rozsahu 6 kartonů. 1. Portréty známých osobností.
2. Varia (fotografie pro časopisy vydávané nakladatelstvím).Částečně uspořádáno. Yvetta Dörflová, Jana Štursová

Částečně uspořádáno.

Frabša František Salesius

1887 - 1956; redaktor a spisovatel, přísedící Zemského výboru v Praze.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1918 - 1952.

1. Korespondence přijatá (dotazníky a korespondence k chystanému Soupisu spisovatelů).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, Soupis spisovatelů A - C).
3. Tisky.

V původním uspořádání.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Francev Vladimir Andrejevič

1867 - 1942; profesor slovanské filologie na univerzitě ve Varšavě a na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1825 - 1940.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. D. Balmont, I. Bunin, V. Jagić, A. Jirásek, J. F. Karskij, B. N. Ljapunov, Z. Nejedlý, V. I. Srezněvskij, M. V. Šachmatov); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie a přípravné práce k edicím, bibliografický materiál a excerpta z oblasti srovnávací slavistiky, překlady); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Vladimír Andrejevič Francev, Praha 1995, edice inv. č. 482.

Otevřít fond Francev Vladimir Andrejevič

Franěk Jiří

1922 - 2007; slavista (rusista), literární vědec.

Osobní fond v rozsahu 42 kartonů, 1922 - 2007.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (drobné studie, posudky, recenze, vzpomínka, články, kartotéky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Franko Ivan Jakovyč

1856 - 1916; ukrajinský spisovatel, významný národní činitel.

Sbírka v rozsahu 1 kartonu, 1885 - 1910.

1. Korespondence přijatá (fotokopie dopisů českých pisatelů).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Ivan Jakovyč Franko, Praha 1996, edice inv. č. 526.

Otevřít fond Franko Ivan Jakovyč

Franta Karel

1857 - 1945; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1848 - 1932.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Karel Franta, Praha 1995, edice inv. č. 573.

Otevřít fond Franta Karel

Franta Šumavský Josef

1796 - 1857; lexikograf, pedagog.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, (1634) 1828 - 1907 (1929).

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, studie, pracovní materiály pro slovníky a gramatiky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Josef Franta Šumavský, Praha 2006, edice inv. č. 1234.

Otevřít fond Franta-Šumavský Josef

Franz Jan

1910 - 1946; překladatel, literární kritik, spoluzakladatel revue Řád.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1921 - 1949.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Taudyová: Jan Franz, Praha 2015.

Otevřít fond Franz Jan

Freiová Ludmila

1926 - 2014; učitelka na základní a střední škole, spisovatelka, autorka knih pro mládež a science fiction. Překladatelka sci-fi literatury z italštiny

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1926 - 2014.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

French Alfred

1917 - 1997; bohemista, překladatel z českého jazyka, autor studií o české literatuře, avantgardě a editor výborů české poezie.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1917 - 1997.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá a odeslaná (P. Brázda, M. Holub, Z. Horová, O. Jelínek, E. Osers, J. Pleva, J. Seifert, A. Skoumal, J. Šotola, P. Tigrid ad.).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Frič Alberto Vojtěch

1882 - 1944; cestovatel a spisovatel, syn Vojtěcha Friče.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1915 - 1940.

1. Rukopisy vlastní.
2. Tisky (práce A. V. Friče a časopis Očista, který A. V. Frič vydával).

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur .

Otevřít fond Frič Alberto Vojtěch

Frič Antonín

1832 - 1913; profesor zoologie na Univerzitě Karlově v Praze, bratr J. V. Friče.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1855 - 1913.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (články, paměti, zápisníky).
4. Dokumentace (kopie korespondence odeslané ve vázaných albech).

Částečně uspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea Praha.

Frič Coelestin

1856 - 1886; autor biografií, překladatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1882.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Coelestin Frič, Praha 1995, edice inv. č. 511.

Otevřít fond Frič Coelestin

Frič Josef

1900 - 1973; básník, zakládající člen Devětsilu.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1900 - 1973.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Frič Josef František

1804 - 1876; právník, politik, profesor soudního řádu na Univerzitě Karlově v Praze, otec J. V. Friče.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, (1690) 1805 - 1876.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (Johanny Fričové-Reissové - manželky, dětí).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (zápisníky).
4. Tisky.

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Frič Josef Jan

1861 - 1945; astronom, továrník, syn J. V. Friče.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1894 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (V. Šafařík).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Frič Josef Václav

1829 - 1890; básník, prozaik, překladatel, novinář, politik.

Osobní fond v rozsahu 156 kartonů, 1842 - 1890.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (sbírka 129 úmrtních oznámení).
2. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, M. Bakunin, J. Čelakovský, Fričové, A. Gercen, bří Grégrové, S. B. Hroboň, M. Jókai, A. Kavalírová, J. L. Kober, L. Kossuth, E. Krásnohorská, J. I. Kraszewski, B. Krawc, M. Leskov, B. Němcová, J. Neruda, J. Otto, S. N. Pinkas, J. E. Purkyně, A. N. Pypin, K. Sabina, J. S. Skrejšovský, K. Světlá, V. K. Šembera, V. Šnajdr, I. S. Turgeněv); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, řeči, zápisníky, Paměti); b) cizí (opisy korespondence J. V. Friče a Pamětí).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia (hmotné památky).

Neuspořádáno.

Frič Karel

1834 - 1915; obchodník v Rostově, bratr J. V. Friče.

Osobní fond v rozsahu18 kartonů, 1834 - 1938.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Yvetta Dörflová: Karel Frič, Praha 2013.

Otevřít fond Frič Karel

Frič Vojtěch

1844 - 1918; advokát v Praze, městský radní, bratr J. V. Friče.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1864 - 1918.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (deníky).
3. Tisky.
4. Varia (kresby).

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Moravský zemský archiv v Brně.

Otevřít fond Frič Vojtěch

Fričová Božena

1865 - 1923; dcera J. V. Friče a pořadatelka jeho pozůstalosti.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1891 - 1923.

1. Korespondence a) přijatá (H. Traub); b) odeslaná; c) rodinná.
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Fond je zpracováván.

Fričová Růžena

1851 - 1935; manželka pražského advokáta Vojtěcha Friče, bratra J. V. Friče.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1873 - 1930.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Neruda, J. V. Sládek, A. Stašek, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy cizí (J. Zeyer).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (rodinné památky).

Fond je zpracováván.

Otevřít fond Fričová Růžena

Frída Bedřich

1855 - 1918; prozaik, překladatel, bratr Jaroslava Vrchlického.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1869 - 1933.

1. Korespondence a) přijatá (J. Kvapil, bří Mrštíkové, J. V. Sládek, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná (J. Zeyer B. Frídové).
2. Rukopisy a) vlastní (paměti); b) cizí (paměti B. Frídové - manželky).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Bedřich Frída, Praha 1996, edice inv. č. 574.

Otevřít fond Frída Bedřich

Frída Vladimír

1885 - 1949; magistrátní úředník v Praze, básník, synovec Jaroslava Vrchlického.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 18 kartonů, 1885 - 1949.

1. Korespondence cizí: Bedřichu Frídovi (A. Jirásek, J. a H. Kvapilovi, J. V. Sládek, F. A. Šubert); Boženě Frídové (R. Jesenská, T. Nováková, J. V. Sládek); Jaroslavu Vrchlickému.
2. Rukopisy (týkající se J. Vrchlického).
3. Sbírka fotografií a autografů (T. Cannizzaro, K. Čapek, E. Destinnová, J. Galsworthy, L. Janáček, J. V. Sládek, K. Světlá, F. X. Šalda).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Frinta Antonín

1884 - 1975; profesor bulharského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1884 - 1950.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Cyž, B. Krawc, J. Slizinski, V. Šmilauer, O. Vočadlo).
3. Rukopisy vlastní (odborné práce, přípravný materiál k vědeckým pracím).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence bez inventáře (v rozsahu 2 kartonů). Dodatky v rozsahu 18 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Fromek Jan

1901 - 1966; zakladatel nakladatelství Odeon v Praze, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1926 - 1963.

1. Korespondence a) přijatá (H. Barbusse, P. Bezruč, Z. Kalista, M. Majerová, S. K. Neumann, I. Olbracht, J. Seifert, F. Šrámek, J. Zaorálek); b) odeslaná; c) rodinná.
2. Rukopisy cizí (V. Nezval).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Š. Koukalová: Jan Fromek, Praha 1998, edice inv. č. 815.

Otevřít fond Fromek Jan

Frýba Václav

1900 - 1968; odborný učitel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1900 - 1970.

1. Korespondence a) přijatá (V. Peča, J. Pícek, J. Podobský, V. Ruda, M. Vlach ); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (studie, články, edice, přednášky, výpisky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Fučík Bedřich

1900 - 1984; kritik, editor, překladatel, ředitel nakladatelství Melantrich, J. R. Vilímek, Vyšehrad a Universum.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1970 - 1989.

1. Samizdatová vydání knih (Čtrnáctero zastavení, Kritické příležitosti, Píseň o zemi, Setkávání a míjení).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Fučík Julius

1903 - 1943; komunistický politik, redaktor, literární a divadelní kritik, autor monografií, politických statí, publikací o SSSR, překladů z ruštiny.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1912 - 1973.

1. Korespondence rodinná (Gusty Fučíkové - manželky).
2. Rukopisy vlastní (divadelní kritiky).
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Dokumentace.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum dělnického hnutí v Praze.

Fučík Milan

1876 - 1934; úředník, básník, dramatik, prozaik a překladatel, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1888 - 1933.

1. Doklady vlastní (týkající se účasti v hnutí Omladiny).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová : Milan Fučík, Praha 2002, edici inv. č. 1135.

Fuchs Rudolf

1890 - 1942; česko-německý básník, překladatel, kritik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1909 - 1937.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, M. Brod, bří Čapkové, H. von Hofmannstahl, R. M. Rilke, F. Werfel, S. Zweig); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (překlady).
4. Varia (kresba R. Fuchse?).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Rudolf Fuchs, Praha 1972, edice inv. č. 247.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Fuchs Rudolf

Fuks Ladislav

1923 - 1994; prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 115 kartonů,1923 -1994.

1. Doklady a) vlastní; b)rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (R. Barana, V. Basovník, Z. Bělinová, L. Bělohradská, J. Dočekal, J. Grygar, M. Kadlečíková, F. Kouřil, P. Kovář, A. Kozák, D. Hamšík, V. Justl, F. Kožík, V. Lacina, J. Loukotková, A. a V. Mertlovi, L. Pelcová, P. Prouza, L. Sprock, A. F. Stehlík, J. Velda aj.); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (povídky, romány, filmové a rozhlasové scénáře, vědecké a odborné práce, články, rozhovory, recenze, doslovy, projevy, přednášky, pracovní materiály); b) cizí (o něm).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová: Ladislav Fuks, Praha 2006, edice inv. č. 1228 (v rozsahu 114 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Fuks Ladislav

Fux Antonín

1838 - 1908; filolog, magistrátní úředník v Praze.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1850 - 1908.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (studie a články z oboru klasické a středověké filologie).

Neuspořádáno.

Gabler Vilém

1821 - 1897; ředitel vyšší dívčí školy v Praze, publicista, přítel K. Havlíčka Borovského.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1861 - 1895 (1917).

1. Korespondence a) přijatá (J. A. Helfert, M. Mackenzie, S. H. Pinkas, F. Zach); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (zápisníky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Korespondence v rozsahu 2 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Gabler z Adlersdorfu Antonín

? - ?

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1790 - 1839.

1. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (syna Josefa Gablera).
2. Rukopisy cizí.

Neuspořádáno.

Gabriel Josef Ambrož

1820 - 1880; právník, notář v Bechyni, politik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1837 - 1941.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (E. Arnold, V. Č. Bendl, E. Grégr, V. K. Klicpera, S. Podlipská, F. L. Rieger, K. Sladkovský, J. F. Smetana, A. V. Šembera); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poznámky, výpisky, německo-český právnický slovník); b) cizí (historický kalendář).
4. Tisky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kotalová a kol.: Josef Ambrož Gabriel, Praha 2003, edice inv. č. 1173.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Klatovech.

Otevřít fond Gabriel Josef Arnošt

Gardavský František Aurel

1868 - ?; rektor koleje piaristů v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1901 - 1903.

1. Korespondence přijatá.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Hrušková: František Aurel Gardavský, Praha 2000, edice inv. č. 1046.

Otevřít fond Gardavský František Aurel

Garver Bruce Morton

1938; historik, profesor na Univerzitě Nebraska v městě Omaha, USA.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1970 - 1980.

1. Dokumentace (xerokopie historické práce).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Gebauer Jan ml.

1884 - 1908; úředník Zemského archivu v Praze, historik, syn bohemisty Jana Gebauera.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1904 - 1907.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (paměti z let 1905 - 1907); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Jan Gebauer ml., Praha 1996, edice inv. č. 527.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Gebauer Jan ml.

Gebauer Jan st.

1838 - 1907; bohemista, profesor slovanské filologie nu Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1851 - 1908.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Albert, F. Bartoš, J. Coll, J. Král, J. Kvíčala, A. Leskien, F. Miklošič, A. Rezek, F. Tempsky); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (filologické práce, univerzitní přednášky).
4. Tisky.

Korespondence v rozsahu 6 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Gebauerová Marie

1869 - 1928; odborná učitelka, spisovatelka, dcera bohemisty Jana Gebauera.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1899 - 1932.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Masaryková, F. X. Šalda, V. Tille); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, přednášky o B. Němcové, vzpomínky, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová, D. Hrazdirová: Marie Gebauerová, Praha 1990, edice inv. č. 953.

Otevřít fond Gebauerová Marie

Gebhartová Vladimíra

1931 - 2018; redaktorka, autorka čítanek pro základní školy, práce z oboru historie a kritiky dětské literatury.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1946 - 2007.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Geisslová Irma

1855 - 1914; básnířka, prozaička.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1883 - 1995.

1. Doklady.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, souborné opisy Ivana Slavíka)
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Irma Geisslová, Praha 1997, edice inv. č. 741.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní muzeum a galerie v Jičíně.

Otevřít fond Geisslová Irma

Gel František (vl. jm. František Feigel)

1901 - 1972; rozhlasový redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1901 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (pracovní materiály k rozhlasovým pořadům); b) cizí (diplomová práce o F. Gelovi).
4. Tisky a výstřižky (rozhlasová pásma).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Gellner František

1881 - 1914; básník, prozaik, fejetonista, ilustrátor, karikaturista, redaktor, anarchista.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1875 - 2007.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (bratrů Gustava a Pavla Gellnerových).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, fejetony, studie, překlady, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: František Gellner, Praha 2018. Fond digitalizován.

Otevřít fond Gellner František

Girgal Otto - nakladatelský archiv

1886 - 1958; nakladatel a knihkupec v Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy Otto Girgal (zal.1918) v rozsahu 11 kartonů, 1887 - 1955.

1. Korespondence a) přijatá (J. Bartoš, K. Čapek, F. Halas, J. Hora, E. Chalupný, J. Karásek ze Lvovic, J. S. Machar, M. Majerová, J. Mukařovský, Z. Nejedlý, S. K. Neumann, A. Novák, K. Nový, I. Olbracht, J. Seifert, F. X. Šalda, K. Teige, K. Toman, L. Trockij, V. Vančura); b) cizí (M. Gorkij J. Kallinikovovi).
2. Rukopisy a) vlastní (články, vzpomínky); b) cizí (K. Čapek, J. Fučík, F. Halas, J. Hora, J. Karásek ze Lvovic, J. S. Machar, S. K. Neumann, I. Olbracht, F. X. Šalda, K. Teige, K. Toman).
3. Část spolkového archivu Společnosti F. X. Šaldy.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Otto Girgal, 1. část, Praha 1969, edice inv. č. 196 (v rozsahu 6 kartonů); K. Bílek: Otto Girgal, 2. část, Praha 1975, edice inv. č. 274 (v rozsahu 5 kartonů).

Otevřít fond Girgal Otto 1. část

Otevřít fond Girgal Otto 2. část

Glazarová Jarmila

1901 - 1977; prozaička, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 106 kartonů, 1913 - 1977.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Alda, L. Aškenázy, P. Bezruč, A. Branald, F. Branislav, E. F. Burian, Dvořákovi, E. Filla, F. Halas, J. Hilčr, J. Hora, F. Hrubín, J. Jíra, J. John, M. Kabrhelová, V. Kocourek, P. Kočí, J. Kotalík, F. Kožík, J. Š. Kubín, F. Kupka, V. Lacina, J. Liesler, S. Machonin, J. Marek, R. Nasková, J. Noha, K. Nový, M. Otruba, E. Petiška, J. V. Pleva, G. Preissová, V. Rabas, J. Rybák, B. Říha, J. Skácel, J. Skupa, L. Švarc, L. Štoll, F. Táborský, F. Tomášek, J. Urbánková, L. Vaculík, J. Weiss, V. Závada, J. Zrzavý aj.); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (T. G. Masaryk O. Sedlmayerové).
3. Rukopisy a) vlastní (památníček z dětství, články, deníky, zápisníky); b) cizí (M. Calma, J. Pilař, J. Pleva, V. Rabas aj.).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Památník Petra Bezruče v Opavě, Muzeum Novojičínska.

Otevřít fond Glazarová Jarmila

Goethe Johann Wolfgang

1749 - 1832; německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník, politik, biolog, stavitel a malíř.

Sbírka v rozsahu 2 kartonů, 1800 - 1830.

1. Korespondence odeslaná (D. Knollovi).
2. Rukopisy a) vlastní (fotokopie); b) cizí (opisy Goethových děl).
3. Tisky.
4. Dokumentace (fotokopie).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Gogol Nikolaj Vasiljevič

1809 - 1852; ruský spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1844 - 1952.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (opis).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Nikolaj Vasiljevič Gogol, Praha 1996, edice inv. č. 528.

Otevřít fond Gogol Nikolaj Vasiljevič

Gollerová Elsa

1868 - 1955; překladatelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1841 - 1952.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. P. Čechov, H. Hesse, J. Karásek ze Lvovic, A. Mucha, J. Zeyer, E. Zola); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, fejetony, zápisníky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Elsa Gollerová, Praha 1971, edice inv. č. 221.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Otevřít fond Gollerová Elsa

Gorelov Michail Michajlovič (vl. jm. Gakkebus)

1874 - 1929; ruský novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 1930.

1. Rukopisy vlastní (román Anno Diaboli).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Boris Alexandrovič Lazarevskij, Michail Michajlovič Gorelov, Praha 1997, edice inv. č. 575.

Gorlová Anežka

1910 - 1993; lidová básnířka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1866 - 1981.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (próza, texty písní).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Gottlieb František

1903 - 1974; právník, pracovník ministerstva zahraničních věcí, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1929 - 1938.

1. Rukopisy vlastní (romány, povídky, korektury vlastních děl).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: František Gottlieb, Praha 2002, edice inv. č. 1134.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Gottlieb František

Götz František

1894 - 1974; šéf činohry Národního divadla v Praze, profesor dramaturgie na Akademii múzických umění a na Univerzitě Karlově v Praze, literární kritik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1924 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (I. Blatný, K. H. Hilar, R. Jesenská, Č. Jeřábek, J. Kvapil, R. Nasková, A. M. Píša, A. Sedláčková, L. Stehlík, F. X. Šalda, J. Vodák, V. Vydra, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná (adresovaná manželce J. Götzové: F. Götz, R. Jesenská, E. A. Longen, T. G. Masaryk, A. Sedláčková, F. X. Šalda); c) cizí (R. Rolland K. H. Hilarovi).
3. Rukopisy a) vlastní (romány, dramatické adaptace, monografie, recenze, studie, články); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: František Götz, Praha 1981, edice inv. č. 394 (v rozsahu 1 kartonu). Dodatky v rozsahu 19 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence. Fond je nově zpracováván.

Otevřít fond Götz František

Grabowski Bronislaw

1841 - 1900; básník, dramatik, polský literární historik, překladatel české literatury.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1867 - 1900.

1. Korespondence a) přijatá (E. Jelínek, F. Kvapil, J. Vrchlický, J. Zeyer, Č. Zíbrt); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (překlad od J. Vrchlického); b) cizí (J. Smoleŕ).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Bronislaw Grabowski, Praha 1965, edice inv. č. 142 (revize 2002).

Otevřít fond Grabowski Bronislav

Grebeníčková Růžena

1925 - 1997; literární historička, teoretička, redaktorka a překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1925 - 1997.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Gregor Josef

1873 - 1961; ředitel měšťanské školy v Praze, kulturní a spolkový činitel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1889 - 1957.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Gregor, Praha 1997, edice inv. č. 529.

Otevřít fond Gregor Josef

Gregorová Ludmila

1900 - 1977; učitelka, organizátorka kulturního života v Mladé Boleslavi.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1849 - 1976.

1. Korespondence a) přijatá (J. Brumlík, P. Eisner, V. Holan, R. Jesenská, F. Jílek-Oberpfalcer, K. Lhoták, M. Majerová, M. Novotný, J. Seifert); b) rodinná (R. Jesenská, J. Kvapil); c) cizí (K. Steckerovi).
2. Rukopisy cizí (P. Eisner).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Ludmila Gregorová, Praha 1989, edice inv. č. 443.

Otevřít fond Gregorová Ludmila

Grégr Eduard

1827 - 1907; lékař, majitel knihtiskárny, politik, novinář.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1862 - 1908.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, J. Grégr, A. Heyduk, V. Kaunic, E. Krásnohorská, K. V. Rais, A. Šťastný); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, odborné práce z oboru medicíny, projevy, deníky z let 1867 - 1907).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Eduard Grégr, Praha 1971, edice inv. č. 223 (v rozsahu 3 kartonů). Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Grégr Eduard

Grégr Julius

1831 - 1896; právník, majitel Národních listů, politik, novinář.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1862 - 1931.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, G. Eim, T. G. Masaryk, V. Mrštík, J. Neruda, F. L. Rieger, K. Sladkovský); b) odeslaná; c) cizí (S. Čech, E. Krásnohorská, J. Neruda).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (S. B. Heller: Dr. Julius Grégr).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Julius Grégr, Praha 1971, edice inv. č. 224 (v rozsahu 5 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Grégr Julius

Grégr Prokop

1868 - 1926; ředitel knihtiskárny a vydavatelství Národních listů, novinář, politik.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1892 - 1921.

1. Korespondence a) přijatá (bří Grégrové, S. B. Heller, I. Herrmann, V. Hladík, F. Lützow, A. Mucha, E. Vojan); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Prokop Grégr, Praha 1971, edice inv. č. 225.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Archiv Národní knihovny.

Otevřít fond Grégr Prokop

Gremium pražských knihkupců - spolkový archiv

1790 - 1917; živnostenský spolek.

Spolkový archiv v rozsahu 8 kartonů, 1830 - 1910.

1. Doklady spolkové.
2. Korespondence přijatá (jednotlivé firmy).

Neuspořádáno.

Grim Jan

? - ?, sběratel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 3 kartonů, 1936 - 1945.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy cizí (sbírka rukopisů a autografů - M. Aymé, J. Deml, G. Duhamel, J. Durych, A. Gide, G. Gunnarsson, K. Hamsun, G. Chevallier, S. Lagerlöfová, M. Maeterlinck, H. Mann, Ch. - F. Ramuz).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Jan Grim, Praha 2000, edice inv. č. 1060.

Otevřít fond Grim Jan

Grmela Jan

1895 - 1957; ředitel Městské knihovny v Praze, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1922 - 1954.

1. Korespondence přijatá (E. Bass, J. Čep, J. John, Z. Kalista, J. Vrba).
2. Rukopisy vlastní (poezie, romány, divadelní hry, studie, překlady).
3. Fotografie.

Neuspořádáno.

Groh František

1863 - 1940; profesor klasické filologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1876 - 1940.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, D. Hrazdirová: František Groh, Praha 2009, edice inv. č. 1254.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Groh František

Grohmann Adolf

1887 - 1977; profesor semitské filologie a kulturních dějin Blízkého východu na německé univerzitě v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1911 - 1944.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) vlastní; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (z oboru orientalistiky, univerzitní přednášky).
4. Tisky.
5. Fotografie (orientálních papyrů).

Zpracováno ve 2. stupni evidence – M. Kyralová, P. Šternová: Adolf Grohmann, Praha 1999, edice inv. č. 885.

Otevřít fond Grohmann Adolf

Gröschl Ignác

? - ?; lékař, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1850.

1. Rukopisy vlastní (překlad lékařské práce J. Conollyho O šílenství do němčiny).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Grosman Ladislav

1921 - 1981; spisovatel, scenárista.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1968 - 1996.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Hašková: Grosman Ladislav, Praha 2016.

Otevřít fond Grosman Ladislav

Gross Hynek

1859 - 1945; archivář Schwarzenberského archivu Český Krumlov.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1888 - 1916.

1. Korespondence a) přijatá (J. Braniš, J. Kalousek); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Vrtiš: Hynek Gross, Praha 1994, edice inv. č. 576.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci.

Otevřít fond Gross Hynek

Gruber Tobiáš

1744 - 1806; katolický kněz, matematik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1773 - 1797.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (historicko-topografické: Chebsko).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Tobiáš Gruber, Praha 1961, edice inv. č. 46.

Otevřít fond Gruber Tobiáš

Gruberová-Goepfertová Gertruda

1924 - 2014; výtvarnice, básnířka, prozaička.

Osobní fond v rozsahu 63 kartonů,1924 - 2014.

1. Dokaldy.
2. Korespondence a) přijatá (Bradna A., Čep J., Diviš I., Doležal M., Filip O., Haller B., Hiršal J., Jedlička J., Kolíbal S.,Kryl K. , Kuběna J., Loubal A., Med J., Olič J., Rumler J., Skála M., Součková M., Suda K.,Škvorecká Z.,Tigrid P., Trávníček M., Uhde M.,aj. ); b) odeslaná; c) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní ; b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Grund Antonín

1904 - 1952; literární historik, profesor dějin české literatury na univerzitě v Brně a na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1892 - 1961.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí (V. Dyk).
2. Rukopisy a) vlastní (studie o J. Dobrovském, V. Dykovi, univerzitní přednášky); c) cizí (V. Dyk).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Grym Pavel

1930 - 2004; redaktor, scenárista, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1930 - 1999.

1. Rukopisy vlastní (prózy, pohádky).
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Guth Viktor

1841 - 1911; právník, novinář, kritik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1860 - 1911.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (G. Eim, L. Stroupežnický, J. Šmaha, V. Vlček); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky (pozvánky, taneční pořádky, novoročenky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mašková: Viktor Guth, Praha 1998, edice inv. č. 902.

Otevřít fond Guth Viktor

Guth-Jarkovský Jiří Stanislav (vl. jm. Jiří Guth)

1861 - 1943; středoškolský profesor, pracovník v olympijském hnutí, ceremoniář prezidenta republiky.

Osobní fond v rozsahu 129 kartonů, 1880 - 1940.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (P. Coubertin).
3. Rukopisy vlastní (materiály z činnosti v čsl. olympijském hnutí - v Čsl. olympijském výboru, adresář, drobné rukopisy).
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia (památky na dětství).

Část fondu (56 kartonů korespondence, 26 kartonů rukopisů a 5 kartonů materiálů Čs. olympijského výboru) uspořádána v 1. stupni evidence. Zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Archiv tělesné výchovy a sportu

Haasová-Nečasová Jarmila

1896 - 1990; novinářka, redaktorka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 73 kartonů, 1827 - 1998.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (týkající se vydávání díla E. E. Kische); c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (E. E. Kisch, W. Haas); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (práce o E. E. Kischovi); b) cizí (E. E. Kisch, W. Haas, J. Reiner).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - N. Macurová: Jarmila Haasová-Nečasová, Praha 2019.

Habřina Rajmund (vl. jm. Rajmund Chatrný)

1907 - 1960; spisovatel, literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1907 - 1960.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (O. F. Babler, P. Bezruč, F. Götz, J. Hora, Č. Jeřábek, V. K. Jeřábek, J. Knap, F. Kožík, A. Novák, J. V. Pleva, V. Prokůpek, B. Slavík, J. V. Sedlák, B. Václavek, V. Vančura, A. Veselý); b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (próza, články, poznámky).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Hackenschmiedová Božena

1881 - 1982; redaktorka, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1893 - 1948.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Hackenschmied, J. John); b) odeslaná (A. Hackenschmiedovi); c) rodinná; d) cizí (J. John).
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hadrbolec Karel

1909 - 1986; novinář, malíř, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1907 - 1970.

1. Korespondence a) přijatá (F. Halas, A. Jirásek, Ch.-F. Ramuz, J. Werich); b) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Karel Hadrbolec, Praha 1998, edice inv. č. 835.

Otevřít fond Hadrbolec Karel

Haenke Tadeáš Xaver

1761 - 1817; přírodovědec (botanik), cestovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1786 - 1809.

1. Korespondence a) odeslaná (rodičům); b) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (?).
3. Tisky.
4. Dokumentace (fotokopie dopisů T. H.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Děčíně.

Haering Vladimír

1882 - 1942; vojenský lékař, práce z oboru.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1882 - 1942.

1. Korespondence a)přijatá (A. Bradáčová, L. Froman, K. Halla, R. Hellichová, K. Kálal, V. Libenský, A.+A. Masaryková, R. Medek, V. Písek, F. Táborský M. Žďárská aj., korporace); korespondence přijatá manželky Haeringové Heleny (H. Benešová, F. Blahovec, M. Breyová, J. Emingerová, M. Havránková, J. Krofta, O. Scheinerová, M. Strettiová, F. Táborský, V. Talich, A. Žekuliná aj., korporace); b) cizí.
2. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hais František

1872 - 1935; spisovatel, novinář.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1879 - 1940.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: František Hais, Praha 1997, edice inv. č. 742.

Otevřít fond Hais František

Háj Felix (vl. jm. Marie Wagnerová)

1887 - 1934; autorka knih pro mládež.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1906 - 1946.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (Viléma Wagnera - syna).
3. Rukopisy vlastní.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Felix Háj, Praha 1979, edice inv. č. 361 (v rozsahu 1 kartonu). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Háj Felix

Hájek František

1915 - 2001; profesor psychiatrie, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1930 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (B. Hrubý, S. Nevole).
3. Dokumentace Akademického odboru turistů (videokazeta, fotografie, diapozitivy).

Doklady a rukopisy v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence, 1 karton dokumentace neuspořádán.

Hajniš František

1815 - 1885; poštovní úředník, spisovatel, redaktor Palečku.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1848 - 1869.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – J. Bílková: František Hajniš, Praha 1997, edice inv. č. 780.

Otevřít fond Hajniš František

Hakl Bohumil František

1827 - 1904; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1851 - 1903.

1. Korespondence a) přijatá (K. Borový, B. M. Kulda); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Bohumil František Hakl, Praha 1997, edice inv. č. 781.

Otevřít fond Hakl Bohumil František

Halas František

1901 - 1949; básník, esejista, redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1926 - 1949.

1. Korespondence přijatá (S. K. Neumann, B. Václavek).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí (opisy veršů, překlady Halasových veršů).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Literární oddělení Moravského muzea v Brně.

Hálek Ivan

1872 - 1945; lékař, autor memoárů, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1870 - 1990.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (D. Hálková, K. Kálal, D. Makovický, V. Šrobár, K. Velemínský); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (vzpomínky, články, přednášky, poznámky); b) cizí (L. Hálková).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Hálek Vítězslav

1835 - 1874; básník, prozaik, dramatik, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1853 - 1873 (2003).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (B. Hálkové-Horáčkové - manželce).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry, korektury); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Vítězslav Hálek, Praha 1991, edice inv. č. 699 (revize 2020). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Otevřít fond Hálek Vítězslav

Halík Miroslav

1901 - 1975; literární historik, bibliograf a editor díla K. Čapka.

Osobní fond v rozsahu 66 kartonů, 1920 - 1979.

1. Rukopisy vlastní (soubor bibliografií bří Čapků a O. Scheinpflugové).
2. Tisky.
3. Fotografie.
4. Dokumentace (k činnosti bří Čapků).

Neuspořádáno.

Haman Aleš

1932; literární historik a kritik, autor publikací z oboru, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 52 kartonů, 1932 - 2010.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní (Česká literatura 1
9. století, Nerudovské materiály, oponentury, posudky, přednášky, příspěvky ke konferencím, kartotéky.); b) cizí (Grygar Mojmír).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hamanová Pavlína

1894 - 1978; odborná pracovnice Univerzitní knihovny v Praze, filoložka.

Osobní fond v rozsahu 38 kartonů, 1894 - 1978.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (O. F. Babler, B. Lifka, J. Rypka, P. Spunar, J. Šnobr, J. Vašica); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (články o historii knihy, pracovní materiály, poznámky).
4. Tisky.
5. Fotografie (knižních vazeb, ilustrací starých tisků).

Neuspořádáno.

Hamanová Růžena

1942; literární historička, pracovnice Literárního archivu PNP.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1942 - 2012.

1. Korespondence.
2. Rukopisy a) vlastní (články, scénáře, pracovní materiály); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hampl František

1901 - 1977; profesor na Vysoké škole ekonomické v Praze, básník a prozaik.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1901 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. J. Beneš, P. Bezruč, F. Halas, M. Hýsek, Z. M. Kuděj, I. Olbracht, A. M. Píša, J. Seifert, L. Stehlík, E. Valenta); b) odeslaná; c) cizí (J. John, Z. M. Kuděj).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, divadelní hry, studie, vzpomínky, poznámky); b) cizí (Z. M. Kuděj).
4. Výstřižky.

Korespondence v rozsahu 4 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kolín.

Hanka Václav

1791 - 1861; knihovník Národního muzea v Praze, slavista, editor, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 64 kartonů, 1808 - 1860 (1910).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (G. S. Bandtke, J. de Carro, J. P. Cerroni, J. Dobrovský, J. Grimm, J. Chmela, F. Chopin, J. Jungmann, V. S. Karadžič, D. Kinský, P. A. Klar, J. Kollár, B. Kopitar, J. P. Koubek, V. Kramerius, J. I. Kraszewski, V. Krolmus, G. T. Legis-Glückselig, W. A. Maciejowski, A. Marek, A. Mickiewicz, M. Millauer, V. Pešina z Čechorodu, J. H. Pospíšil, A. J. Puchmajer, I. Srezněvskij, P. J. Šafařík, A. V. Šembera, K. Šternberk, L. Štúr, L. Thun, H. J. Zeidler); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, odborné práce, životopis, edice, překlady, školní sešity, výpisky, písemnosti týkající se činnosti ve Společnosti vlasteneckého muzea); b) cizí (J. Linda).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Václav Hanka, Praha 1987, edice inv. č. 419.

Otevřít fond Hanka Václav

Hantich Jindřich

1855 - 1919; středoškolský profesor, odborný spisovatel, překladatel z francouzštiny.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1919.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá (E. Denis); b) odeslaná.
3. Rukopisy cizí.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Jukl a kol.: Jindřich Hantich, Praha 2003, edice inv. č. 1170.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Hantich Jindřich

Hanuš Ignác Jan

1812 - 1869; literární historik, knihovník, profesor filosofie na univerzitě ve Lvově, Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1812 - 1862.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (T. F. Bratránek, J. Helcelet, F. M. Klácel, F. Miklošič, V. B. Nebeský, B. Němcová, A. V. Šembera); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: Ignác Jan Hanuš, Praha 1963, edice inv. č. 48 (v rozsahu 7 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů neuspořádán.

Otevřít fond Hanuš Ignác Jan

Hanuš Josef PhDr.

1862 - 1941; profesor české literatury na Univerzitě Karlově v Praze a na univerzitě v Bratislavě.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1908 - 1941.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a)vlastní (literárně historické práce o humanistické a barokní literatuře, literatuře osvícenství a národního obrození, přípravný materiál); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Josef Hanuš, Praha 1998, edice inv. č. 811.

Otevřít fond Hanuš Josef PhDr.

Hanuš Josef ThDr.

1876 - 1928; katolický kněz, docent dějin náboženství na Univerzitě Karlově v Praze, publicista.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1886 - 1928.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (koncepty kázání); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šternová: Josef Hanuš, Praha 1999, edice inv. č. 886.

Otevřít fond Hanuš Josef ThDr.

Hanuš Miroslav

1907 - 1995; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1907 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Bednář,J. Drda, F. Halas, J. John, F. Kožík, L. Kundera, A. C. Nor, J. Seifert, J. Tomeček, L. Vaculík, ); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, projevy, články, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Přírůstky č. 48/98 (v rozsahu 9 kartonů) a 54/2002 (v rozsahu 11 kartonů) uspořádány v 1. stupni evidence. Zbytek fondu (9 kartonů) neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Hanuš Stanislav

1885 - 1943; knihovník Národního shromáždění, překladatel, redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1909 - 1941.

1. Korespondence a) přijatá (bří Čapkové, O. Fischer, F. Halas, J. Hora, J. a P. Křičkové, R. Medek, A. Novák, J. Novotná, A. Sova, V. Talich, O. Theer, K. Toman); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie, překlady, deníky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Šusová: Stanislav Hanuš, Praha 1978, edice inv. č. 347 (v rozsahu 3 kartonů). Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Hanuš Stanislav

Hanušová Marie Rafaela

1903 - 1982; sekretářka Sigismunda Boušky, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1930 - 1978.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Hanzálková Jarmila

1910 - 1992; učitelka, básnířka, autorka divadelních her pro děti, kulturní pracovnice.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1941 - 1984.

1. Korespondence a) přijatá (O. Beníšková, M. Disman, J. B. Foerster, J. Glazarová, K. Höger, F. Hrubín, R. Nasková, J. Seifert, F. Smolík, M. Smolíková, Z. Štěpánek, L. Švarc, N. Tanská); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Siranová, M. Marková: Jarmila Hanzálková, Praha 1993, edice inv. č. 577.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vlastivědné muzeum v Kamenici nad Lipou.

Otevřít fond Hanzálková Jarmila

Harlas František Xaver

1865 - 1947; ředitel Muzea hl. města Prahy, výtvarný kritik, malíř.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1906 - 1943.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (kritické články, recenze, studie).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: František Xaver Harlas, Praha 1995, edice inv. č. 578.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Harlas František Xaver

Harna Josef

1939 - 2015; historik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1950 - 1980.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (poznámky, kartotéka).

Neuspořádáno.

Hartl Antonín

1885 - 1944; pracovník Univerzitní knihovny v Praze, redaktor, literární historik a kritik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1901 - 1950.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kopta, J. Kvapil, F. X. Šalda, J. Šusta, V. Vančura); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Antonín Hartl, Praha 1997, edice inv. č. 782.

Otevřít fond Hartl Antonín

Hartman František

? - ?; ředitel pěvecko-herecké společnosti.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1875 - 1890.

1. Rukopisy a) vlastní (kuplety, divadelní výstupy); b) cizí (kuplety, divadelní výstupy).

Neuspořádáno.

Hartmann Antonín

1925 - 2007; historik umění, práce a překlady z oboru.

Osobní fond v rozsahu 42 kartonů, 1925 - 2012.

1. Doklady.
2. Korespondence a)přijatá; b) odeslaná (M. Rusinský, A. Sapík).
3. Rukopisy a) vlastní (pracovní materiály); b) cizí (J. Hejdánek, P. Eisner, J. Chalupecký, J. Kroutvor aj., samizdaty, opisy, část osobního fondu Vladimíra Boudníka).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (fotografie děl Vojtěcha Sapíka, fotografiie Lad. Michálka).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hásek Jindřich

1947 - 2007; básník, historik, publicista, grafik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1966 -2006.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (grafiky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hašek Jaroslav

1883 - 1923; novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů,1900 - 1983.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (Z. M. Kuděj, J. Mach); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (Dobrý voják Švejk, Dějiny strany mírného pokroku a jiná próza, články); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Jankovič: Jaroslav Hašek, Praha 1976, edice inv. č. 322 (revize 2016). Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence. Fond digitalizován.

Otevřít fond Hašek Jaroslav

Hašková Jarmila

1887 - 1931; spisovatelka, manželka Jaroslava Haška.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1893 - 1931 (1953).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (Richarda Haška - syna).
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky (o J. Haškovi a J. Haškové).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Hašková Taťána

1922 - 1985; redaktorka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1922 - 1960.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (články, překlady); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Hattala Martin

1821 - 1903; profesor slovanské filologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1828 - 1892.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Gebauer, J. Grégr, V. Jagić, J. Jireček, J. Kvíčala, L. Leger); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (filologické práce ke sporu o RKZ, lístkovnice); b) cizí (A. Ludwig, J. Zubatý).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Hauft Jindřich

1931 - 1996; spisovatel, redaktor, geolog.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1931 - 1996.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (J. Bednář, P. Bojar, K. Kinský, St. Kostka, J. Malý, J. Pilař, O. Zemek, L. N. Zvěřina ); odeslaná ( K. Hofman. M. Houra, J. Hrubý, L. Jiřincová, J. V. Pleva, J. Poláček, V. Poppe).
3. Rukopisy a) vlastní (Tak šel život, Geologické historky); b) cizí (Vl. Holan, J. Seifert, O. Zemek).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hauková Jiřina

1919 - 2005; spisovatelka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1919 - 2005.

1. Doklady (vysvědčení).
2. Korespondence a) přijatá (K. Bednář, I. Blatný, J. Deml, F. Halas, V. Holan, J. Chalupecký, J. Kainar, J. Kolář, A. Kroupa, J. Urbánková, V. Závada); b) odeslaná (rodičům); c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (M. Součková).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Havel Norbert

1890 - 1974; středoškolský profesor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1905- 2002.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí,
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bauernöplová a kol.: Norbert Havel, Praha 2002, edice inv. č. 1138.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní vlastivědné středisko Havlíčkův Brod, OA Pardubice.

Havel Rudolf

1911 - 1993; literární historik, editor, pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV.

Osobní fond v rozsahu 50 kartonů, 1911 - 1993.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (J.Alda, O. F. Babler, J. Brabec, E. Bass, P. Bezruč, K. Biebl, J. B. Čapek, J. Čep, J. Dokulil, J. Durych, J. Filipec, J. Glazarová, J. Hilčr, V. Holan, P. Holman, J. Janáčková, A. Jedlička, V. Kocourek, V. Komárek, A. Kratochvil, F. Křelina, L. Kundera, J. Loužil, M. Macek, V. Macura, J. Mukařovský, J. Noha, A. Novák, K. Nový, I. Olbracht, J. Olič, J. Opelík, J. Pelán, A. M. Píša, M. Popel, A. Skoumal, J. Slomek, F. X. Svoboda, K. Šiktanc, F. Šrámek, A.Stroblová, J. Thon, M. Trávníček, J. Urbánková, O. Vočadlo, V. Vokolek, J. Zahradníček, J. Zemina, A. Závodský, J. Žantovský aj.); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (Disertační práce O. Březina a A. Schopenhauer); b) cizí (I. Klíma, J. Mucha, O. Pavel, J. Rybák, J. Sekera, L. Vaculík, L. Vančurová, J. Weil, A. Zápotocký, kopie sborníku Rudolfovi Havlovi k sedmdesátinám).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Havel Václav

1936 - 2011; prezident ČR, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1975 - 1989.

1. Korespondence odeslaná (172 dopisů Olze Havlové).

V původním chronologickém uspořádání.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Havelka Matěj

1809 - 1892; rada vrchního zemského soudu v Praze, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1854 - 1856.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Matěj Havelka, Praha 1998, edice inv. č. 836.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Rakovník.

Otevřít fond Havelka Matěj

Havelka Richard

1883 - 1964; dramatik, spisovatel, jednatel Spolku českých spisovatelů.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1934 - 1957.

1. Rukopisy vlastní (poezie, román, povídky, divadelní hry).
2. Tisky (rozmnožená vydání, knižní vydání vlastních textů)

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Aixner, M. Šrůtová: Richard Havelka, Praha 1998, edice inv. č. 1031.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Havelka Richard

Havlasa Jan (vl. jm. Jan Klecanda ml.)

1883 - 1964; vyslanec ČSR v Brazílii, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1908 - 1968.

1. Korespondence a) přijatá (M. Haluza); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, vzpomínky, projevy); b) cizí (životopis J. Havlasy od M. Haluzy).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Havlíček Borovský Karel (vl. jm. Karel Havlíček)

1821 - 1856; novinář, básník, prozaik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 69 kartonů, 1824 - 1856 (1962).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (Zdenky Havlíčkové - dcery).
2. Korespondence a) přijatá (V. Gabler, J. T. Klejzar, C. W. Medau, F. Mudra, A. M. Pinkas, F. Weidenhofferová); b) odeslaná (rodině, J. T. Klejzarovi, F. Weidenhofferové, K. V. Zapovi); c) rodinná (Zdenky Havlíčkové - dcery); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramata, studie, články, pracovní poznámky); b) cizí (falza a opisy).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.
8. Varia (obrazový materiál).
9. Archiv Studijní společnosti Karla Havlíčka Borovského.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Karel Havlíček Borovský, Praha 1987, edice inv. č. 435 (v rozsahu 68 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní muzeum v Havlíčkově Brodě, Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Havlíček Karel

Havlíček Jaroslav

1896 - 1943; úředník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1896 - 1950.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Bednář, J. Glazarová, F. S. Procházka); b) odeslaná (M. Havlíčkové); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, scénáře, pohádky články. fejetony, přednášky, pracovní materiály, deníky); b) cizí (Z. Havlíček).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Taudyová: Jaroslav Havlíček, Praha 2002, edice inv. č. 1137.

Části archivního souboru v jiných institucích: Krkonošské muzeum v Jilemnici.

Otevřít fond Havlíček Jaroslav

Havlíček Václav

1784 - 1869; učitel a regenschori, strýc Karla Havlíčka Borovského.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, (1739) 1782 - 1965.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí (úředník z Ledče nad Sázavou).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná c) rodinná d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (ledečská školní a městská pamětní kniha, zápisy písní, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Václav Havlíček, Praha 2000, edice inv. č. 1052.

Otevřít fond Havlíček Václav

Havlíček Zbyněk

1922 - 1969; surrealistický básník a teoretik, klinický psycholog, psychoanalytik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1922 - 1993 (2013).

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (Věře Havlíčkové), c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, odborné práce z oblasti psychologie a teorie surrealismu, překlady, záznamy snů.; b) cizí (Marie Havlíčková, Robert Kalivoda).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (osobní, rodinné, "spořilovští surrealisté").
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Taudyová: Zbyněk Havlíček, Praha 2014 (v rozsahu 9 kartonů). Dodatek v rozsahu 24 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Havlíček Zbyněk

Havlík Antonín

1855 - 1925; středoškolský profesor, filolog.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, (1800) 1855 - 1924.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, poznámky k dějinám Rožďalovic); b) cizí (J. Havlík - otec).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Havlík Josef

1850 - 1912; magistrátní úředník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1860 - 1936.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. V. Rais, J. V. Sládek, F. A. Šubert); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, divadelní hry); b) cizí (J. Kolman-Cassius).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Vinařová: Josef Havlík, Praha 1969, edice inv. č. 211. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Havlík Josef

Havlín Josef (vl. jm. Josefa Havlíková)

1886 - 1968; spisovatelka, manželka básníka J. Kolmana-Cassia.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1886 - 1951.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (I. Herrmann, K. H. Hilar, V. Hladík, A. Sova); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, drama, poznámky).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Vinařová: Josef Havlín, Praha 1970, edice inv. č. 207.

Otevřít fond Havlín Josef

Havránek Bohuslav

1893 - 1978; profesor srovnávací slovanské filologie na univerzitě v Brně a na Univerzitě Karlově v Praze, rektor Vysoké školy ruského jazyka a literatury, ředitel Ústavu pro jazyk český ČSAV, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 82 kartonů, 1893 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Antošová, A. Bláha, J. B. Čapek, K. Čupr, M. Dokulil, M. Drozda, V. Ertl, B. Fučík, F. Halas, K. Hrdina, M. Hýsek, E. Chalupný, K. Janský, M. Komárek, J. Kroha, O. Levý, J. Marek, P. Novák, J. Petr, F. Ryšánek, E. Starý, M. Sova, J. Šup, J. Urbánková, J. Urbánková, V. Závada, ad.); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (filologické práce, studie, články, přednášky, poznámky, výpisky, kartotéky, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1.stupni evidence.

Havránek Hubert

1887 - 1970; právník, odborový přednosta ministerstva zdravotnictví, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 34 kartonů, 1900 - 1978.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Fürst, F. X. Procházka, K. M. J. Žůrek); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články); b) cizí (Luisy Havránkové - manželky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Hubert Havránek, 1. část, Praha 1979, edice inv. č. 351 (v rozsahu 32 kartonů); L. Šolcová: Hubert Havránek, 2. část, Praha 1996, edice inv. č. 579 (v rozsahu 2 kartonů).

Otevřít fond Havránek Hubert

Otevřít fond Havránek Hubert 2. část

Heber Petr

1944; restaurátor, galerista.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1984 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (Emanuel Bosák, Martin Doktor, Petr Kavan, Vladimír Komárek, Jaroslav Wagner aj.).
3. Rukopisy a) vlastní (povídky, články); b) cizí (Emanuel Bosák, Ivo Brodský, Josef Bucek).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hedrlin-Satalický Bohumil

1879 - 1906; básník, spisovatel, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1895 - 1906.

1. Rukopisy a) vlastní (poezie, písničky, přednášky, studie); cizí (O. Březina, V. Krofta, E. Šimek, J. Skarlani).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hejda a Tuček - nakladatelský archiv

1900 - 1930; nakladatelství v Praze.

Část nakladatelského archivu v rozsahu 1 kartonu,1900 - 1930.

1. Doklady vlastní (nakladatelské smlouvy).
2. Korespondence přijatá.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Hejda a Tuček, Praha 1999, edice inv. č. 965.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Hejda a Tuček

Hejl Vilém

1934 - 1989; prozaik, autor rozhlasových her, komentátor, po r. 1968 žijící v Mnichově.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1934 - 1989.

1 .Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná. 3 .Rukopisy a) vlastní (Hodina hvězdopravců, Jazykový koutek Václava Hudce, Zásada sporu aj., filmové scénáře, divadelní a rozhalsové hry, příspěvky, pracovní matriály ad.,); b) cizí (Ota Rambousek).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence bez inventáře.

Hejná Olga

1928; sochařka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1950 - 1980.

1. Rukopisy vlastní (poezie a próza pro děti).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hejret Jan

1868 - 1947; redaktor Národních listů a Národní politiky, propagátor slovanské vzájemnosti.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1868 - 1940.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Helcelet Jan

1812 - 1876; lékař, profesor hospodářství a přírodních dějin na univerzitě v Olomouci a na Vysoké škole technické v Brně.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, (1775) 1830 - 1875 (1905).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (Ctiboru Helceletovi - synovi).
3. Rukopisy a) vlastní (deníky, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.

Korespondence v rozsahu1 kartonu uspořádána abecedně, 1 karton rukopisů neuspořádán.

Held Jan Theobald

1770 - 1851; lékař, profesor lékařství na Univerzitě Karlově v Praze, skladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1760 - 1850.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Palacký - opisy, A. V. Svoboda); b) odeslaná (F. Palackému, L. Rittersbergovi).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, proslovy, lékařské posudky, Daten zu meinem künftigen Nekrolog); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Jan Theobald Held, Praha 1963, edice inv. č. 50 (v rozsahu 3 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Hradci Králové.

Otevřít fond Held Jan Theobald

Heller Servác Bonifác

1845 - 1922; spisovatel, novinář.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1868 - 1920.

1. Korespondence přijatá (G. Eim).
2. Rukopisy vlastní (próza, politické projevy a články).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Benešově a Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Hellich Jan

1850 - 1931; archeolog, lékárník v Poděbradech.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1927.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (statistiky zeměpisné, etnografické, historické).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bauernöplová: Jan Hellich, Praha 2002, edice inv. č. 1139.

Části archivního souboru v jiných institucích: Polabské muzeum v Poděbradech a Státní okresní archiv v Nymburce.

Otevřít fond Hellich Jan

Hellich Josef Vojtěch

1807 - 1880; malíř.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1848 - 1880.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (A. Marek, F. Mikovec, F. Palacký, V. Pešina z Čechorodu, A. V. Svoboda, V. Štulc).
3. Rukopisy vlastní (deníky, autobiografie).
4. Fotografie.
5. Varia (náčrty).

Část fondu (3 kartony dokumentace k dílu) uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Polabské muzeum v Poděbradech a Archiv Národního muzea v Praze.

Hellmuth-Brauner Vladimír

1910 - 1982; právník, literární historik, diplomat.

Osobní fond v rozsahu 44 kartonů, 1910 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (B. Brauner, A. Klecandová-Martenová, M. Pellé, A. Pražák, M. Řepková, J. Zrzavý); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (próza, studie, články, paměti, přednášky, poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Hellmuthová Marta

1917 - 1988; středoškolská profesorka, překladatelka, manželka V. Hellmutha-Braunera.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, 1950 - 1980.

1. Korespondence a) přijatá (B. Heritesová, E. Jánský, A. Klecandová-Martenová, J. a M. Kostohryzovi, J. Palivec, Taha-Hussein, H. Zaorálková); b) odeslaná (M. Waltarimu); c) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (překlady z finštiny, bibliografie díla Taha-Husseina, edice korespondence Z. Braunerové a A. Bourgesové, poznámky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Hemerka ze Stanmíru Augustin

1842 - 1911; kulturní a osvětový pracovník na Slánsku.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1858 - 1912.

1. Korespondence a) přijatá (S. Podlipská); b) rodinná (S. Podlipské).
2. Rukopisy cizí (S. Podlipská).

Zpracováno ve 2. stupni evidence – A. Volencová: Augustin Hemerka ze Stanmíru, Praha 1998, edice inv. č. 837.

Otevřít fond Hemerka ze Stanmíru Augustin

Hendrich Josef

1888 - 1950; profesor pedagogiky na univerzitě v Bratislavě.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1922 - 1949.

1. Korespondence přijatá (I. Hálek, O. Kádner, J. Kvíčala, J. V. Klíma, S. Souček, J. Uher, F. Žákavec); b) odeslaná; c) cizí.
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Josef Hendrich, Praha 2002, edice inv. č. 1148.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Otevřít fond Hendrich Josef

Herben Ivan

1900 - 1968; novinář, politik, syn Jana Herbena.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1900 - 1965.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (H. Boettinger, E. F. Burian, O. Fischer, J. John, E. E. Kisch, J. Kopta, J. Mach, M. Majerová, B. Martinů, A. Novák, I. Olbracht, F. Peroutka, R. W. Seton-Watson, J. Vrba, J. Žák); b) cizí (E. Bass, J. Deml, J. John, B. Martinů, R. Těsnohlídek).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (E. Bass, bří Čapkové, J. Durych, J. Hora, V. Klofáč, E. Konrád, P. Křička, F. Langer, J. Mach, V. Nezval, A. Novák, M. Pujmanová, F. Peroutka, E. Rádl, J. Seifert, J. Vrba, R. Weiner).

Korespondence a rukopisy cizí uspořádány abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Herben Jan

1857 - 1936; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 49 kartonů, 1860 - 1947.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (E. Bass, P. Bezruč, M. Brod, K. Čapek, F. Drtina, L. Janáček, J. Kaizl, V. Klofáč, K. Kramář, J. Kvapil, J. S. Machar, T. G. Masaryk, V. Mrštík, Z. Nejedlý, A. Rezek, R. W. Seton-Watson, H. G. Schauer, A. Slavíček, J. Suk, F. X. Šalda, P. Šámal, M. Švabinský, Úprkové, R. Weiner); b) odeslaná; c) cizí (E. Grégr, J. Kvíčala, J. S. Machar, T. G. Masaryk, V. Šrobár).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, romány, deníky, zápisníky, studie); b) cizí (J. S. Machar, H. Malířová, T. G. Masaryk, A. N. Pypin, H. G. Schauer).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Fond je zpracováván. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze a Vojenský historický archiv v Praze, Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, Moravský zemský archiv v Brně.

Herbenová Bronislava

1861 - 1942; redaktorka, překladatelka, autorka knih pro mládež.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1872 - 1942.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Drtina, Z. Foustka, I. Herben, J. Herben, P. Herben, G. Preissová, J. Suk, V. Tille); b) odeslaná (G. Preissové); c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, články, deník, vzpomínky, překlady, poznámky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Andrýsková, J. Karlická: Bronislava Herbenová, Praha 2004. edice inv. č. 1180.

Otevřít fond Herbenová Bronislava

Herites František

1851 - 1929; lékárník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 59 kartonů, (1774) 1816 - 1937.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Auředníčková, J. Š. Baar, F. Bílý, J. Borecký, S. Čech, G. Eim, bří Grégrové, J. Guth-Jarkovský, J. Havlasa, I. Herrmann, A. Heyduk, J. Holeček, V. Hübner, A. Klášterský, K. Klostermann, F. a J. Kvapilové, J. Lier, F. Lützov, J. Mauder, A. a V. Mrštíkové, O. Mokrý, J. Neruda, J. Otto, F. S. Procházka, K. V. Rais, F. Sekanina, F. Schulz, J. V. Sládek, A. Sova, F. X. Šalda, O. Ševčík, M. A. Šimáček, F. A. Šubert, J. Thomayer, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (J. K. Tyl).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, fejetony, divadelní hry, zápisníky); b) cizí (A. Heyduk, A. Mrštík, A. Pražák, F. Sekanina, J. Vodák, J. Vrchlický).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: František Herites, Praha 1975, edice inv. č. 277 (v rozsahu 56 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů neuspořádány.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum ve Vodňanech.

Otevřít fond Herites František

Heritesová Božena

1883 - 1963; středoškolská profesorka, literární historička, dcera Františka Heritese.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1898 - 1963.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Novák, A. Pražák, F. Sekanina, O. Štorch-Marien, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, deníky, ediční práce); b) cizí (J. Havlasa, B. Smrčka).
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Božena Heritesová, Praha 1976, edice inv. č. 285.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum ve Vodňanech.

Otevřít fond Heritesová Božena

Herman František

1871 - 1949; právník, magistrátní úředník, funkcionář Ústředí divadelního ochotnictva.

Osobní fond a sbírka autografů v rozsahu 11 kartonů, 1860 - 1940.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Bartoš, K. Čapek, O. Fischer, A. Jirásek, J. Kvapil, F. S. Procházka, A. Sova, F. Strejček, B. Viková-Kunětická, Z. Wirth).
3. Rukopisy a) vlastní (próza, divadelní hry); b) cizí (sbírka autografů: F. Sokol-Tůma, K. Světlá).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Herold Josef Věnceslav

1850 - 1908; právník, politik, intendant Národního divadla v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1868 - 1905.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Josef Věnceslav Herold, Praha 1996, edice inv. č. 530.

Otevřít fond Herold Josef Věnceslav

Herrmann Ignát

1854 - 1935; novinář, povídkář, romanopisec, fejetonista, autor kulturněhistoricky cenných memoárů.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1851 - 1960.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Šebestová: Ignát Herrmann, Praha 2016. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Městské muzeum v Chotěboři.

Otevřít fond Herrmann Ignát

Herrmann z Herrmannsdorfu Johann Franz

1748 - 1816; odborný spisovatel ve Vídni.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů,1567 - 1829.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Herrmann z Herrmannsdorfu Johann Franz, Praha 2014.

Otevřít fond Herrmann z Herrmannsdorfu Johann Franz

Herzer Jan

1850 - 1903; lektor francouzštiny na České vysoké škole technické v Praze, lexikograf.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1900.

1. Rukopisy vlastní (pracovní materiály k česko-německému slovníku).

Neuspořádáno.

Heřman Karel

1875 - 1951; brigádní generál, účastník 1. odboje.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1915 - 1963.

1. Doklady vlastní
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Hylmar: Karel Heřman, Praha 2000, edice inv. č. 1071.

Otevřít fond Heřman Karel

Heřman Miroslav

1903 - 1971; literární historik, editor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1922 - 1969.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Miroslav Heřman, Praha 1997, edice inv. č. 783.

Otevřít fond Heřman Miroslav

Hess Pavel Ondřej

1863 - 1937; lékař, sběratel folkloru v Mladé Boleslavi.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1835 - 1867.

1. Rukopisy vlastní (opisy lidových písní).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Pavel Ondřej Hess, Praha 1999, edice inv. č. 957.

Otevřít fond Hess Pavel Ondřej

Hessen Sergej Josifovič

1916 - ?; překladatel, syn S. I. Hessena. HESSEN Jevgenij Sergejevič 1910 - 1945; básník, syn S. I. Hessena. HESSEN Sergej Josifovič 1887 - 1950; filosof, pedagog, právník, historik.

Část rodinného fondu v rozsahu 2 kartonů, 1927 - 1994.

1. Doklady (jen S. I. Hessen).
2. Korespondence a) přijatá (u všech tří); b) cizí (u S. I. Hessena a J. S. Hessena).
3. Rukopisy a) vlastní (u všech tří); b) cizí (u všech tří).
4. Tisky (J. S. Hessen, D. S. Hessen).
5. Varia (J. S. Hessen).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: S. I. Hessen, J. S. Hessen, D. S. Hessen, Praha 1997, edice inv. č. 732.

Otevřít fond Hessen Sergej Iosifovič a synové

Heyduk Adolf

1835 - 1923; středoškolský profesor, básník.

Osobní fond v rozsahu 55 kartonů, 1862 - 1935.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, V. Brtník, T. Cannizzaro, S. Čech, F. Drtina, J. V. Frič, F. Herites, J. Holeček, E. Chalupný, A. Jirásek, K. Kálal, A. Klášterský, E. Krásnohorská, F. Kvapil, J. V. Myslbek, J. Neruda, T. Nováková, R. Pokorný, A. Pražák, F. S. Procházka, K. V. Rais, F. Schulz, J. V. Sládek, V. Sokolová-Seidlová, A. Sova, F. Strejček, M. A. Šimáček, V. Vlček, J. Vrchlický, F. Zákrejs, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná (Emilie Heydukové-manželky: J. Neruda); d) cizí (P. O. Hviezdoslav).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, překlady, poznámky); b) cizí (T. Cannizzaro, E. Krásnohorská, F. Strejček).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Krulichová: Adolf Heyduk, Praha 1970, edice inv. č. 215 (v rozsahu 54 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Písku se sídlem v Mirovicích a Památník Adolfa Heyduka při Prácheňském muzeu v Písku, Městské muzeum ve Skutči.

Otevřít fond Heyduk Adolf

Heyduk Josef

1904 - 1994; spisovatel, překladatel, literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1924 - 1980.

1. Korespondence přijatá (A. Branald, E. F. Burian, P. Eisner, J. Knap, F. Křelina, A. Malraux, J. Palivec, A. Radok, J. Seifert, J. Topol, V. Vančura).
2. Rukopisy a) vlastní (próza, články); b) cizí (A. Branald, F. Křelina, J. Palivec, A. Radok, H. Wernischová, J. Zrzavý).

Část fondu v rozsahu 3 kartonů zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, 8 kartonů uspořádáno v 1. stupni evidence, 2 kartony zapečetěny, 1 karton neuspořádán.

Hilar Karel Hugo (vl. jm. Karel H. Bakule)

1885 - 1935; divadelní režisér, kritik, redaktor, ředitel Národního divadla v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1904 - 1939.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Karel Hugo Hilar, Praha 1996, edice inv. č. 531.

Otevřít fond Hilar Karel Hugo

Hilarová Dagmar

1928 - 1996; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1928 - 1996.

1. Rukopisy vlastní (Nemám žádné jméno).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hilbert Jaroslav

1871 - 1936; redaktor, spisovatel, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1890 - 1944.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Dvořák, K. Hlaváček, K. H. Hilar, J. Kvapil, J. S. Machar, A. Novák, P. Országh-Hviezdoslav, G. Schmoranz, F. A. Šubert, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná (Milady Hilbertové-manželky); d) cizí (fragment korespondence Dramatického svazu).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, překlady); b) cizí (A. Dvořák, V. Dyk, J. Knap, F. X. Šalda, J. Šusta).
4. Tisky (plakáty).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jaroslav Hilbert, Praha 1962, edice inv. č. 52. Jednotliviny uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Hilbert Jaroslav

Hilbert Kamil

1869 - 1933; architekt, stavitel chrámu sv. Víta v Praze.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1908 - 1933.

1. Korespondence a) přijatá (M. Dvořák, A. Jirásek, K. B. Mádl, A. Matějček, J. V. Myslbek, A. Podlaha, J. Šusta, M. Švabinský); b) odeslaná; c) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – J. Bílková: Kamil Hilbert, Praha 1996, edice inv. č. 580.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Pražského hradu a Archiv architektury Národního technického muzea v Praze.

Otevřít fond Hilbert Kamil

Hilčr Jindřich

1921 - 2003; autor knih pro děti, nakladatelský redaktor, překladatel z ruštiny a slovenštiny.

Osobní fond v rozsahu 84 kartonů, 1921 - 2003.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hink Otakar

1885 - 1964; středoškolský profesor, divadelní ochotník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1898 - 1964.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Tisky (o činnosti českých divadelních ochotníků, o Jiráskově Hronově).
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Otakar Hink, Praha 1999, edice inv. č. 937.

Otevřít fond Hink Otakar

Hipman Karel František

1867 - 1914; redaktor, zakladatel časopisu Český svět.

Osobní fond a výstřižkový archiv v rozsahu 67 kartonů, 1885 - 1914.

1. Korespondence přijatá (J. Guth-Jarkovský, V. Hladík, H. Jelínek, F. V. Krejčí, J. Kvapil, L. Leger, J. Mauder, K. Schwarzenberg, R. Tyršová).
2. Tisky.
3. Výstřižkový archiv redaktorské činnosti.

Korespondence v rozsahu 2 kartonů uspořádána abecedně, 65 kartonů výstřižkového archivu neuspořádáno.

Hipman Silvestr

1893 - 1974; právník, úředník Všeobecného penzijního ústavu v Praze, hudební skladatel a kritik.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1931 - 1939.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (pipanovský archiv - zápisníky).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Hiršal Josef - Grögerová Bohumila

1920 - 2003; učitel, redaktor, básník, editor. GRÖGEROVÁ Bohumila 1921 - 2014; spisovatelka, překladatelka, editorka.

Osobní fond v rozsahu 105 kartonů, 1920 - 2014.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (Z. Barborka, K. Bednář, P. Bojar, L. Fikar, L. Fuks, J. Grossman, G. Goepfertová, E. Hostovský, E. Juliš V. Kocourek, J. Kopecký, F. Listopad, J. V. Pleva, O. Sekora, J. Šotola, J. Valja, A. Vrbová, J. Vydra, J. Zábrana, H. Zmatlíková aj.); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, paměti); b) cizí (O. Adamec).
4. Tisky a výstřižky (archiv konkrétní poezie).
5. Fotografie.
6. Archiv experimentální poezie.

Fond je zpracováván.

Hladík Václav

1868 - 1913; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1890 - 1913.

1. Korespondence a) přijatá (S. Čech, P. Grégr, I. Herrmann, A. Heyduk, R. Jesenská, A. Jirásek, J. Kvapil, bří Mrštíkové, A. Mucha, J. V. Sládek, R. Svobodová, F. X. Šalda, F. Šrámek, J. Vlček, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) cizí (E. Denis, A. Chéradame, L. Leger).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, divadelní hry); b) cizí (I. Geisslová, A. Heyduk).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Václav Hladík, Praha 1958, edice inv. č. 53.

Otevřít fond Hladík Václav

Hlaváč Bedřich

1868 - 1936; šéfredaktor Tribuny, novinář.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1880 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (M. Coudenhove, F. Peroutka, J. Štenc, M. Švabinský, Z. V. Tobolka, K. Weiss); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (články, zápisníky, paměti); b) cizí (B. Pacák, K. Poláček v překladu O. Picka).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Vaculík: Bedřich Hlaváč, Praha 1970, edice inv. č. 214.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Hlaváč Bedřich

Hlaváč Oldřich (pseud. Alarich)

1895 - 1942; zubní lékař, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1913 - 1980.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (L. Hlaváčové - manželky); d) cizí
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, motáky z vězení); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bydžovská, D. Hakenová: Oldřich Hlaváč, Praha 2000, edice inv. č. 1072.

Otevřít fond Hlaváč Oldřich

Hlaváček Antonín

1898 - 1989; archivář, překladatel pedagogické literatury.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1950 - 1983.

1. Rukopisy vlastní (Soupis pseudonymů a šifer, pracovní materiály).
2. Výstřižky s bohemikální tematikou.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hlaváček Karel

1874 - 1898; básník a grafik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1820 - 1942.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Procházka); b) odeslaná (M. Balounové - opisy); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky (vlastní práce, ilustrace, kresby, náčrty, reprodukce, plakáty).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Karel Hlaváček, Praha 1964, edice inv. č. 54 (v rozsahu 6 kartonů; revize 2016). Dodatky v rozsahu 5 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence. Fond digitalizován.

Otevřít fond Hlaváček Karel

Hlavatý Adolf

1908 - 1961; tajemník firmy Hlavatý a ekonomický úředník v nakladatelství Orbis.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1909 - 1960.

1. Doklady a) vlaszní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (V. Dobiáš, J. B. Foerster, F. Halas, V. Holan, A. Sova); b) cizí (J. K. Doležal-Pojezdný, F. Hrubín, J. John, I. Olbracht, A. Pražák, J. Seifert, F. X. Šalda).
3. Rukopisy cizí (E. Beneš, K. Čapek, V. Dobiáš, F. Halas, T. G. Masaryk).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby F. Bidla).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová: Adolf Hlavatý, Praha 2000, edice inv. č. 1042.

Otevřít fond Hlavatý Adolf

Hlávka Josef

1831 - 1908; architekt, stavitel, zakladatel České akademie pro vědy, slovesnost a umění, mecenáš.

Osobní fond v rozsahu 96 kartonů, (1689) 1777 - 1908.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (spisy, týkající se ČAVU, Akademie malířské, Moderní galerie, Muzea království českého, Sněmu a Říšské rady, Studentské koleje,Zemské banky, stavitelství, hospodářství, statku Lužany, domů v Praze a ve Vídni).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Josef Hlávka, Praha 2006, edice inv. č. 1227.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze a Archiv architektury Národního technického muzea v Praze.

Otevřít fond Hlávka Josef

Hloch Karel Vladimír (pseud. V. H. Roklan)

1900 - 1989; ministerský úředník, rozhlasový redaktor, divadelní a hudební kritik.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1900 - 1977.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy vlastní (deníky a dokumentace k deníku).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Převážná část fondu (8 kartonů deníku a 6 kartonů dokumentace k deníku) v původním chronologickém uspořádání.

Hloucha Josef

1912 - 1982; sběratel, organizátor kulturního života v Liberci.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 14 kartonů, 1900 - 1980.

1. Korespondence přijatá.
2. Sbírka korespondence, rukopisů a fotografií českých kulturních osobností 1
9. a 20. stol. (O. Dub, A. Heyduk, A. Jirásek, Z. Kalista, V. Kaplický, F. Kožík, V. Lacina, S. K. Neumann, A. M. Píša, A. Pražák, J. Seifert, J. Rybák, L. Stehlík).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

V původním abecedním uspořádání.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Písek.

Hloucha Karel

1880 - 1957; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1887 - 1957.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Hlubinka Rudolf

1878 - 1951; magistrátní úředník v Praze, pracovník památkové péče.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1921 - 1950.

1. Korespondence a) přijatá (V. Mencl, Z. Wirth); b) odeslaná.
2. Rukopisy cizí (V. Mencl).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Rudolf Hlubinka, Praha 1998, edice inv. č. 838.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav dějin umění Akademie věd ČR.

Otevřít fond Hlubinka Rudolf

Hněvkovský Jaroslav

1884 - 1956; akademický malíř, autor cestopisu z Indie.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1884 - 1956.

1. Rukopisy vlastní (Deník 1955, 1956, Paměti).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hněvkovský Šebestián

1770 - 1847; právník, básník.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1782 - 1853.

1. Doklady vlastní (rodokmen).
2. Korespondence a) přijatá (F. L. Čelakovský, V. K. Klicpera, A. J. Puchmajer, M. D. Rettigová, J. Rulík, V. Sedláček, K. Šternberk, J. L. Ziegler); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, poznámky); b) cizí (F. L. Čelakovský, V. Nejedlý, P. Šedivý).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Šebestián Hněvkovský, Praha 1978, edice inv. č. 333 (v rozsahu 8 kartonů). Dodatky v rozsahu 2 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Hněvkovský Šebestián

Hněvkovský Vojtěch

1808 - 1890; katolický kněz, básník.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1814 - 1890.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (Š. Hněvkovský, V. Krolmus); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, kázání, výpisky, poznámky).
4. Poznámkový materiál k životopisu a dílu Š. Hněvkovského.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Vojtěch Hněvkovský, Praha 1978, edice inv. č. 336 (v rozsahu 11 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Hněvkovský Vojtěch

Hnilička Alois

1858 - 1939; soudní rada, historik hudby.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů,1858 - 1943.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (hudební studie, zápisníky, poznámky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Hodáčová Lilly (vl. jm. Ludmila Hodáčová)

1910 - 1998; spisovatelka, herečka.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1935 - 1957.

1. Korespondence přijatá (V. Nezval).
2. Rukopisy a) vlastní (paměti); b) cizí (V. Nezval).
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Dokumentace (magnetofonová kazeta).

Část fondu v rozsahu 15 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Hodek Josef

1888 - 1973; malíř a grafik.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1928 - 1966.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (B. Beneš-Buchlovan, J. John, V. Karel, P. Kotík, A. Machová, M. Majerová, A. Moravec, A. Novák, J. Portman, A. Procházka, L. Stehlík, J. Šnobr, J Váchal, J. Vrba, J. Wenig, K. Zink); b) odeslaná (otci Josefu Hodkovi); c) rodinná; d) cizí (J. Váchal).
3. Rukopisy a) vlastní (Písničky nehezké); b) cizí (J. Váchal).
4. Tisky (J. Váchal).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Samšiňák: Josef Hodek, Praha 1991, edice inv. č. 722. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Hodek Josef

Hof Karel Vít

1826 - 1887; úředník finanční správy, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1794) 1798 - 1826 (1888).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (heraldické a právní výpisky).
4. Tisky (mapy).
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hofbauer Arnošt

1869 - 1944; profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, malíř, grafik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1899 - 1935.

1. Korespondence přijatá (M. Jiránek, V. a M. Kratochvílovi).
2. Rukopisy vlastní (články).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Hoffmann Franz

1814 - 1882; německý autor knih pro mládež.

Sbírka v rozsahu 1 kartonu, 1850 - 1899.

1. Rukopisy cizí (české překlady povídek F. Hoffmanna).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Zuzáková: Franz Hoffmann, Praha 2005, edice inv. č. 1215.

Otevřít fond Hoffmann Franz

Hoffmannová Jana

1937 - 2002; profesorka, literární historička.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1940 - 2002.

1. Korespondence a) přijatá ; b) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní (články, studie); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hoffmannová-Koppová Anna

1831 - 1880; manželka majitele huti ve Slavětíně, přítelkyně B. Bolzana.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, (1757) 1809 - 1873 (1929).

1. Doklady a) rodinné; b) cizí (zápisy o darování pozůstalosti A. Hoffmannové-Koppové Archivu Národního muzea v Praze).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Anna Hoffmannová-Koppová, Praha 1973, edice inv. č. 256.

Části archivního souboru v jiných institucích: Další část fondu (obrazy): Národní muzeum v Praze.

Otevřít fond Hoffmannová-Koppová Anna

Hoffmeister Adolf

1902 - 1973; profesor filmové grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, malíř, spisovatel, diplomat.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1908 - 1976.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Stillerová: Adolf Hoffmeister, Praha 2009, edice inv. č. 1257.

Otevřít fond Hoffmeister Adolf

Hoffmeister Karel

1868 - 1952; klavírní virtuos, profesor na konzervatoři v Praze, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1874 - 1967.

1. Korespondence a) přijatá (J. B. Foerster, J. Křička, J. Kvapil, V. Novák, J. Štursa); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (L. Janáček, O. Nedbal).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Kvapil, A. Sova).
3. Tisky.
4. Fotografie
5. Varia (notové záznamy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Karel Hoffmeister, 1. část, Praha 1998, edice inv. č. 1047; K. Bílek: Karel Hoffmeister, 2. část, Praha 2004, edice inv. č. 1197 .

Otevřít fond Hoffmeister Karel 1. část

Otevřít fond Hoffmeister Karel 2. část

Hofman Jan

1883 - 1945; úředník památkové péče v Bratislavě, historik umění.

Osobní fond v rozsahu 49 kartonů, 1836 - 1945.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí (úřední spisy).
2. Korespondence a) přijatá; b)odeslaná; c) rodinná (S. Čech); d) cizí (Studentský almanach v Praze, Klub Za starou Prahu, Státní referát na ochranu památek v Bratislavě).
3. Rukopisy a) vlastní (z oboru památkové péče a dějin umění, přednášky, recenze, pracovní materiály, úřední písemnosti), b) cizí (články otce ing. Jana Hofmana, týkající se pražské asanace a esperanta).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (karikatury, kresby, taneční pořádky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Holmanová: Jan Ješek Hofman, Praha 1993, edice inv. č. 493.

Otevřít fond Hofman Jan Ješek

Hofmeister Rudolf Richard

1868 - 1934; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1890 - 1935 (1968).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, K. M. Čapek-Chod, M. Hýsek, J. John, J. Konůpek, F. S. Procházka, F. Sekanina); b) rodinná (R. Hofmeister ml.).
3. Rukopisy a) vlastní (próza, paměti, bibliografie); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresba).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč: Richard Rudolf Hofmeister, 1. část, Praha 1968, edice inv. č. 191 (v rozsahu 7 kartonů); K. Bílek: Richard Rudolf Hofmeister, 2. část, Praha 1975, edice inv. č. 305 (v rozsahu 11 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Hofmeister R. R. 1. část

Otevřít fond Hofmeister R. R. 2. část

Höfnerová-Žlábková Marie

1883 - 1963; ředitelka měšťanských škol, redaktorka učitelského tisku.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1902 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (O. Fastrová, J. B. Foerster, J. S. Guth Jarkovský, F. Herites, E. Lešetický, F.S. Procházka); b) odeslaná; c) rodinná, d) cizí.
2. Rukopisy vlastní (pezie, recenze, poznámky); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mrázková, E. Šabatková: Marie Höfnerová-Žlábková, Praha 2005, edice inv. č. 1216.

Otevřít fond Hőfnerová-Žlábková Marie

Höger Karel

1909 - 1977; herec Národního divadla, autor memoárů.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1909 - 1977.

1. Fotografie.
2. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hokův Václav

1932 - 1986; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1950 - 1999.

1. Korespondence přijatá (J. Netušil, A. Truhlář).
2. Rukopisy vlastní (Hodina jazzu, Znamení Kozoroha, pracovní materiály).
3. Tisky.
4. Varia (kresby).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Holan Vladimír

1905 - 1980; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 52 kartonů, 1893 - 1985.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (V. Černý, J. Deml, I. Diviš, J. Durych, L. Fikar, J. Florian, E. Frynta, M. Glabazňová, F. Halas, M. Hanuš, R. Havel, Z. Hejda, F. Hrubín, J. Chalupecký, D. Jeřábek, V. Justl, J. Kolář, O. Králík, R. Lukavský, O. Mikulášek, J. Palivec, J. Podroužek, A. M. Ripellino, J. Seifert, J. Skácel, I. Slavík, J. Taufer, J. Vašica, V. Vokolek, J. Werich, J. Zahradníček, V. Závada, S. Zedníček); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady, pracovní materiály); b) cizí (L. Egert, M. Glabazňová, B. Reynek, T. Wilden, překlady poezie V. Holana).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (gramofonové desky, drobné hmotné památky, pamětní knihy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Pavlíček: Vladimír Holan, Praha 2001, edice inv. č. 1133 (v rozsahu 49 kartonů). Dodatek v rozsahu 3 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Holan Vladimír

Holas Čeněk

1855 - 1939; středoškolský profesor, sokolský pracovník, sběratel lidových písní.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1885 - 1933.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kvapil); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie o české národní písni, o K. J. Erbenovi, divadelní hry).
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Čeněk Holas, Praha 1987, edice inv. č. 468.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Písku se sídlem v Mirovicích.

Otevřít fond Holas Čeněk

Holeček Josef

1853 - 1929; spisovatel a novinář.

Osobní fond v rozsahu 41 kartonů, 1801 - 2005.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, O. Červený, V. A. Francev, J. V. Frič, bří Grégrové, F. Herites, A. Heyduk, S. Hurban-Vajanský, A. Jirásek, J. Karásek, P. Kulakovskij, T. G. Masaryk, S. Milićević, O. Mokrý, V. Mrštík, J. Neruda, M. Pavlović, K. Pippich, A. Řezáč, N. M. Sokolv, O. Souček, V. P. Svatkovskij, R. Svobodová, K. S. Taušanović, F. Topič, J. Voborník); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, projevy, překlady, opisy, poznámky, zápisníky); b) cizí (J. Hovorka, E. Chalupný, J. F. Karas, J. Karásek, S. Podlipská, A. Řezáč, S. Verner).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Macura: Josef Holeček, Praha 2005, edice inv. č. 1219.

Otevřít fond Holeček Josef

Holešovský Antonín V.

1900 - 1979; kronikář, genealog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1971.

1. Rukopisy vlastní (kronika rodu Macháčků z Radotína s dobovými fotografiemi).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, P. Šternová: Antonín V. Holešovský, Praha 1999, edice inv. č. 887.

Otevřít fond Holešovský Antonín

Holman Petr

1951 - 2019; literární historik, editor, bohemista, indolog.

Osobní fond v rozsahu 70 kartonů, 1966- 2018.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (frekvenční slovník básnického díla O. Březiny a jiné březinovské materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Holman Vladimír

1914 - 2000; učitel a kulturní pracovník v Podkrkonoší.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1975 - 1983.

1. Korespondence přijatá (Č. Pavlík).
2. Rukopisy vlastní (články).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Holub Vladimír

1912 - 1995; knihovník, výtvarník autodidakt, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 59 kartonů, 1930 - 1995.

1. Korespondence a) přijatá (J. Daniel, A. Diviš, V. Effenberger, J. Hiršal, J. Chalupecký, Z. Kalista, Z. Kaprál, N. Melniková-Papoušková, O. Menhart, F. D. Merth, V. Mertl, J. Mucha, J. Sidorenko, J. Škvorecký, J. Štyrský, J. Valoch, J. Zábrana); b) odeslaná; c) cizí (sbírka).
2. Rukopisy a) vlastní (drobné rukopisy, deníky); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Varia (soubor koláží V. Holuba).
5. Sbírka (abecedně řazená podle jednotlivých témat a jmen, poznámky, různé pracovní materiály, tisky, výstřižky).

Korespondence uspořádána abecedně, sbírka v původním uspořádání, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Jindřichův Hradec.

Holubová Miloslava

1913 - 2001; historička umění.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1913 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (V. Černý, E. Kohák, H. Konstantinová, R. Kubelík, A. Opasek, A. Palivec, A. Přidal, Z. Rotrekl, J. Šiklová, R. Turek).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Holuby Jozef L'udovít

1836 - 1923; slovenský evangelický kněz, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1912 - 1919.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (próza).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Boháčová: Jozef Ludovít Holuby, Praha 1980, edice inv. č. 376.

Části archivního souboru v jiných institucích: Literární archiv Matice slovenské Martin, inventář fondu č. 56.

Otevřít fond Holuby Josef Ludovít

Holý Josef

1874 - 1928; středoškolský profesor, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1898 - 1958.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, drama); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Makovcová: Josef Holý, Praha 1996, edice inv. č. 581.

Otevřít fond Holý Josef

Holý Kamil (pseud. Clarus Hild)

1873 - 1952; generál československé armády, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1917 - 1939.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kvapil, J. S. Machar, J. Vodák); b) odeslaná.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Kamil Holý, Praha 1998, edice inv. č. 903.

Otevřít fond Holý Kamil

Holzbach Antonín

1874 - 1959; redaktor Pražských novin, Národních listů.

Výstřižkový archiv v rozsahu 229 kartonů, 1874 - 1959.

1. Výstřižky (z různých oborů lidské činnosti, zejména literatury, kultury, historie, zeměpisu a politiky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Hlaváček: Antonín Holzbach, Praha 1968, edice inv. č. 143. Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Holzbach Antonín

Holzbachová Mira

1901 - 1982; sólová tanečnice, choreografka, novinářka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1925 - 1979.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, články, reportáže, vzpomínky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Chmelíková, M Šrůtová: Mira Holzbachová, Praha 2004, edice inv. č. 1198.

Otevřít fond Holzbachová Mira

Honzáková Albína

1877 - 1973; středoškolská profesorka, pracovnice v ženském hnutí.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1848 - 1973.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (M. Jesenská, E. Krásnohorská, N. K. Krupská, L. Landová-Štychová, F. Plamínková, M. Třesohlavá, M. Vítková); b) odeslaná (M. Třesohlavé); c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, vzpomínky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Albína Honzáková, Praha 1997, edice inv. č. 538.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Honzáková Albína

Honzáková Anna

1875 - 1940; první česká lékařka promovaná na české lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pracovnice v ženském hnutí.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1895 - 1943.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (E. Krásnohorská, F. Plamínková); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí (L. Dostalová, I. Hálek).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Anna Honzáková, Praha 1997, edice inv. č. 539.

Části archivního souboru v jiných institucích: Zdravotnické muzeum v Praze.

Otevřít fond Honzáková Anna

Honzík Jiří (pseud. Martin Zik)

1924 - 2018; básník, prozaik, literární historik, rusista, vysokoškolský učitel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1938 - 2015.

1. Doklady.
2. Korespondence a) rodinná; b) úřední.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Honzíková Milena

1925 - 2001; literární historička, publicistka, překladatelka, scenáristka, vysokoškolská učitelka.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1945 - 1976.

1. Doklady.
2. Korespondence a) rodinná; b) úřední.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hora Josef

1891 - 1945; novinář, básník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 99 kartonů a 52 kartoték, 1891 - 1970.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Biebl, F. Branislav, K. Čapek, F. Halas, V. Holan, J. John, B. Klička, K. Konrád, J. Kopta, M. Majerová, H. Malířová, B. Pasternak, A. M. Píša, A. Pražák, M. Pujmanová, J. Seifert, L. Stehlík, F. X. Šalda, K. Toman, B. Václavek, V. Vančura, J. Vodák, J. Wolker, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (E. Filla).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, pracovní materiály, poznámky); b) cizí (F. Halas, V. Holan, M. Majerová; Z. Horová: Bibliografie J. Hory).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Josef Hora, Praha 1988, edice inv. č. 447 (v rozsahu 89 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Hora Josef

Horák Jiří

1940 - 2004; spisovatel, scénárista a dramatik.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1940 - 2004.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (rozhlasové a divadelní hry, pohádky, povídky, pracovní materiály).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Horák Josef

1883 - 1968; učitel, spisovatel, folklorista.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1882 - 1985.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Jech, J. Jindřich, A. Kutinová); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (Krkonošské koledy, Šplechty a poudačky, přednášky, články); b) cizí (J. B. Foerster, J. Jech).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Josef Horák, Praha 1990, edice inv. č. 582.

Části archivního souboru v jiných institucích: Polabské muzeum v Poděbradech.

Otevřít fond Horák Josef

Horák Václav

1853 - 1925; literární historik, kulturní publicista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1853 - 1925.

1. Rukopisy vlastní (etymologický slovník český I - V).

Uspořádáno abecedně.

Horálek Karel

1908 - 1992; folklorista, profesor slovanské jazykovědy nu Univerzitě Karlově v Praze.

Část osobního archivu v rozsahu 6 kartonů, 1943 - 1971.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (zahraniční vědecké instituce a badatelé); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, posudky, přípravný materiál); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Macura: Karel Horálek, Praha 2000, edice inv. č. 1061.

Otevřít fond Horálek Karel

Horálková-Lintymerová Eva

1920; spisovatelka, dcera Evy Jurčinové.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1950 - 1987.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (F. Kožík, B. Lifka).
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, články, deník).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Horelová Eliška (vl. jm. Eliška Nováková)

1925 - 2015; odborná asistentka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 125 kartonů, 1925 - 2005.

1. Korespondence a) přijatá (M. Bojar, V. Horníček, F. Kožík, F. Nepil, H. Šmahelová, M. Zinerová aj.); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, fejetony, pracovní materiály, sociologické výzkumy); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Magnetofonové pásky a kazety s nahrávkami z 60. - 90. let

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Horká Helena

1879 - 1951; učitelka, manželka malíře Františka Horkého.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1871 - 1949.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence rodinná (manžela F. Horkého).
3. Rukopisy vlastní (deníky, památníky).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Osobní fond Františka Horkého (1879 - 1936).

Korespondence v rozsahu 9 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Horký Karel

1879 - 1965; redaktor, básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1895 - 1966.

1. Korespondence a) přijatá (E. Beneš, V. Dyk, I. Herrmann, J. Mach, J. Seifert); b) rodinná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, paměti, články); b) cizí (V. Dyk).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč: Karel Horký, Praha 1968, edice inv. č. 192 (v rozsahu 7 kartonů). Dodatky v rozsahu 20 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence. Fond je nově zpracováván.

Otevřít fond Horký Karel

Horníček Miroslav

1918 - 2003; prozaik, dramatik, divadelní teoretik, herec, režisér, výtvarník.

Osobní fond v rozsahu 73 kartonů, 1918 - 2003.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (Běla Horníčková); d) cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Horník Ondřej

1864 - 1917; profesor na konzervatoři v Praze, hudebník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1806 - 1916.

1. Doklady vlastní; b) cizí (F. Vavák).
2. Korespondence a) přijatá (E. Destinnová, A. Dvořák, Z. Nejedlý); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (církevní hudba, metodika vyučování hudby, zápisníky); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, I. Tomková: Ondřej Horník, Praha 1987, edice inv. č. 464.

Otevřít fond Horník Ondřej

Hornof Zdeněk

1910 - 1973; docent tělovýchovného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, editor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1770 - 1969.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (J. Neruda, V. Kruta).
3. Rukopisy a) vlastní (o díle J. E. Purkyně); b) cizí (J. Ryba).
4. Tisky
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Holmanová: Zdeněk Hornof, Praha 1988, edice inv. č. 458.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy, Archiv města Plzně.

Otevřít fond Hornof Zdeněk

Horová Zdena

1893 - 1969; manželka Josefa Hory.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1893 - 1970.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) k budování archivu Josefa Hory.
2. Korespondence a) přijatá (K. Čcheidze, F. Halas, M. Majerová, A. M. Píša, L. Stehlík, A. M. Tilschová, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná (J. Hory); d) cizí (F. Hrubín, V. Závada).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Hora, O. Fischer, F. Kovárna, V. Majakovský, M. Majerová, J. Mukařovský, A. M. Tilschová, J. Vodák, J. Zahradníček).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Zdena Horová, Praha 1979, edice inv. č. 353.

Otevřít fond Horová Zdena

Horská Jiřina (vl. jm. Filipina Hofmannová)

1876 - 1960; učitelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 1950.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, román).

Neuspořádáno.

Horst Bernard (vl. jm. Otakar Poupa)

1905 - 1979; ministerský úředník, redaktor, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1900 - 1986.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (F. X. Šalda).
3. Rukopisy vlastní (próza, filmový scénář, náčrty, poznámky, pracovní materiál, korektury).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Horyna Václav

1906 - 1997; učitel, ředitel studia Československého rozhlasu v Hradci Králové, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1906 - 1999.

1. Korespondence a) přijatá (V. Beneš, K. Michl, F. Strejček); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (próza, vlastivědné články a rozhlasové pořady). b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Navrátilová: Václav Horyna, Praha 2002, edice inv. č. 1145.

Otevřít fond Horyna Václav

Hořec Jaromír

1921 - 2009; redaktor, básník, publicista.

Osobní fond v rozsahu 219 kartonů, 1921 - 2009.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Hořejš Jaromír

1903 - 1961; odborný učitel, básník.

Osobní fond v rozsahu 39 kartonů, (1824) 1909 - 1959.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč); b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, zápisníky, poznámky).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Hořejší Jindřich

1886 - 1941; úředník Státního ústavu statistického, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů,1901 - 1940 (1966).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (bratr Josef Hořejší); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady); b) cizí (O. F. Babler, Josef Hořejší).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.
8. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Dvořáková: Jindřich Hořejší, Praha 1989, edice inv. č. 446 (v rozsahu 24 kartonů). Dodatky v rozsahu 4 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Hořejší Jindřich

Hořejší Jiřina

1932 - 2019; historička umění, redaktorka.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1952 - 2019.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hostinský Otakar

1847 - 1910; profesor estetiky na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartónu, 1871 - 1909.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Durdík); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, poznámky); b) cizí.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Macura: Otakar Hostinský, Praha 1998, edice inv. č. 839.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze, Ústav pro etnologii Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Hostinský Otakar

Hostovský Egon

1908 - 1973; prozaik, překladatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1929 - 2007 (2013).

1. Doklady.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Hostovský Egon, Praha 2014.

Hovorka Josef Miroslav

1848 - 1914; ředitel knihkupecké školy v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1855 - 1958.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Neruda); b) odeslaná; c) rodinná (Josefina Hovorková - dcera Josefa Mánesa: J. Neruda); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, divadelní hry, studie); b) cizí (J. Hovorková, J. Neruda, F. Šrámek, J.Vrchlický).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Miroslav Hovorka, Praha 1976, edice inv. č. 306.

Otevřít fond Hovorka J. M.

Hovorková Zorka

1865 - 1939; překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1701) 1898 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (E. Krásnohorská, B. Viková-Kunětická, I. Vojnovič); b) odeslaná; c) rodinná.
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Zorka Hovorková, Praha 1996, edice inv. č. 583.

Otevřít fond Hovorková Zorka

Hozdecký Josef

1851 - 1929; novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, (1827) 1868 - 1947.

1. Korespondence a) přijatá (J. Grégr, A. Hajn); b) rodinná (Václava Hozdeckého - syna); c) cizí.
2. Rukopisy cizí (redakční, V. Štech).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Hozdecký, Praha 1970, edice inv. č. 205 (revize 2002).

Otevřít fond Hozdecký Josef

Hrabal Bohumil

1914 - 1997; právník, prozaik, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 44 kartonů, 1950 - 1999.

1. Korespondence a) přijatá (K. Marysko, O. Sus); b) rodinná
2. Rukopisy a) vlastní (próza); b) cizí (J. Kladiva, K. Marysko, R. Pytlík, J. Zumr).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vlastivědné muzeum Nymburk.

Hrbek František

1852 - 1899; středoškolský profesor, klasický filolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1872 - 1899.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Král, P. Hrubý).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hrdina Josef Leopold

1856 - 1933; pracovník finančních úřadů, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1883 - 1929.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Heyduk, J. V. Sládek); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, povídky, román).
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Josef Leopold Hrdina, Praha 1995, edice inv. č. 584.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd České republiky.

Otevřít fond Hrdina Josef Leopold

Hrdina Karel

1882 - 1949; středoškolský profesor, klasický filolog, pracovník ministerstva školství.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1890 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Groh, G. Hejzlar, J. Ludvíkovský, B. Ryba, F. Stiebitz); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie ze středověké literatury); b) cizí (bibliografie K. Hrdiny).
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Karel Hrdina, Praha 1974, edice inv. č. 260.

Otevřít fond Hrdina Karel

Hrdinová Josefa

1888 - 1949; učitelka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1900 - 1999.

1.Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (bratři Čapkové, G. Duhamel, R. Rolland, Ch. Vildrac, J. Zrzavý).
3. Tisky.
4. Varia (grafické listy, akvarel Ch. Vildraca).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hromádko Jan Nepomuk Norbert

1783 - 1850; profesor české řeči na univerzitě ve Vídni, redaktor a vydavatel Vídeňských novin s literární přílohou Listy.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1811 - 1849.

1. Korespondence a) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Šotolová, D. Lábusová: Jan Nepomuk Norbert Hromádko, Praha 2015.

Otevřít fond Hromádko Jan Nepomuk Norbert

Hrubín František

1910 - 1971; úředník Městské knihovny v Praze, redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 78 kartonů, 1910 - 1995.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (Svaz československých spisovatelů).
2. Korespondence a) přijatá (J. Bednář, K. Bednář, J. Brabec, A. Branald, L. Čivrný, L. Dvořák, L. Fikar, E. Frynta, B. Fučík, F. Halas, A. Hoffmeister, V. Holan, V. Justl, E. Kolár, J. Kostohryz, A. Kraus, O. Krejča, A. Kroupa, L. Kundera, K. Lhoták, R. Mertlík, L. Munzar, V. Obrtel, J. Palivec, E. Petiška, J. Pilař, J. Seifert, J. Skácel, J. Strnadel, K. Sýs, R. Škeřík, J. Träger, J. Trnka, E. Vrchlická, L. Zapletal, V. Závada, A. Zhoř); b) odeslaná; c) rodinná (manželka Jarmila Hrubínová).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, prózy, dramata, překlady); b) cizí (J. Kolář, O. Mikulášek, J. Seifert, K. Sýs).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby, noty).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová, M. Zahradníková: František Hrubín, Praha 2012.

Otevřít fond Hrubín František

Hrubý Adolf

1893 - 1951; rolník, ministr zemědělství a lesnictví.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1943.

1. Rukopisy cizí (texty k 50. narozeninám A. Hrubého: D. Šajner, M. Tůma).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Adolf Hrubý, Praha 1998, edice inv. č. 904.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Hrubý Adolf

Hrubý Antonín

1821 - 1892; učitel v Chrudimi a v Lázních Bělohrad.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1832 - 1890.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) odeslaná (koncepty); b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, školní přípravy).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Hrubý Jaromír

1852 - 1916; redaktor Národních listů, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1872 - 1931.

1. Korespondence a) přijatá (J. V. Kalaš); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (články, povídky, historické a rodopisné poznámky, opisy národních písní lotyšských a ruských, překlady), b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: Jaromír Hrubý, Praha 1995, edice inv. č. 585.

Otevřít fond Hrubý Jaromír

Hruška Emerich Alois

1895 - 1957; poštovní úředník, malíř, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1911 - 1939.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Váchal).
3. Rukopisy vlastní (poezie, divadelní hry, divadelní kritiky).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Hruška Jaroslav Otakar

1866 - 1929; docent romanistiky na Univerzitě Karlově v Praze, překladatel z francouzštiny.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1890 - 1929.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (L. Leger, F. Mistral).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Volencová: Jaroslav Otakar Hruška, Praha 1997, edice inv. č. 743.

Otevřít fond Hruška Jaroslav Otakar

Hübner Václav

1857 - 1920; divadelní ředitel, redaktor Národní politiky.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1875 - 1919.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. M. Čapek-Chod, A. Černý, F. K. Hejda, F. Herites, I. Herrmann, A. Jirásek, A. Klášterský, A. Kolísek, F. S. Procházka, J. Rotnágl, M. A. Šimáček, J. Šmaha); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Hübner, Praha 1981, edice inv. č. 383.

Otevřít fond Hübner Václav

Hübnerová Marie

1865 - 1931; herečka.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1893 - 1931.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. B. Dostal, V. Hübner, F. Kurš, J. Kvapil, H. Kvapilová, H. Malířová, R. Nasková, L. Odstrčilová, A. Sedláčková, V. Tille, J. Vodák); b) odeslaná (matce O. Rufferové); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Marie Hübnerová, Praha 1981, edice inv. č. 384.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum v Praze – divadelní oddělení.

Otevřít fond Hübnerová Marie

Hudec Marcel

1909 - 1989; básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1904 - 1990.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Hudeček Jaroš

1885 -1937; hudebník, zpěvák, spisovatel, folklorista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1885 - 1937.

1. Tisky (drobné tisky a xerokopie prací Jaroše Hudečka).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hujer Oldřich

1880 - 1942; profesor srovnávacího jazykozpytu indoevropského na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1910 - 1940.

1. Rukopisy vlastní (excerpta pro Staročeský slovník, kartotéka, písmena U - Ž).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Oldřich Hujer, 1. část, Praha 1997, edice inv. č. 744; K. Bílek: Oldřich Hujer, 2. část, Praha 1999, edice inv. č. 986.

Otevřít fond Hujer Oldřich 2. část

Otevřít fond Hujer Oldřich 1. část

Hukal Josef

1794 - 1867; právník, dramatik, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1817 - 1853.

1. Korespondence přijatá (V. A. Svoboda).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Josef Hukal, Praha 1966, edice inv. č. 144.

Otevřít fond Hukal Josef

Hůla Břetislav

1894 - 1964; spisovatel, překladatel, tajemník Umělecké besedy, znalec díla J. Haška.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1896 - 1953.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, pracovní materiály); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – L. Šolcová: Břetislav Hůla, Praha 2000, edice inv. č. 1023.

Otevřít fond Hůla Břetislav

Hůlka Jaroslav

1899 - 1924; prozaik, básník.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1899 - 1973.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Wolker); b) odeslaná (A. M. Píšovi, J. Wolkerovi); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí (Z. Kalista, A. M. Píša).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Jaroslav Hůlka, Praha 1978, edice inv. č. 315.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum, Volyně.

Otevřít fond Hůlka Jaroslav

Hurban Josef Miloslav

1817 - 1888; slovenský evangelický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1842 - 1860.

1. Korespondence přijatá (J. Král').
2. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hurdálek Josef František

1747 - 1833; rektor pražského generálního semináře, biskup litoměřický.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1771 - 1938.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (J. L. Hayovi).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Josef František Hurdálek, Praha 1974, edice inv. č. 257.

Otevřít fond Hurdálek Josef František

Hurikán Bob (vl. jm. Josef Peterka)

1907 - 1965, novinář, spisovatel, trampský písničkář.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 1998.

1. Korespondence a) přijatá (Z. M. Kuděj); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (články, zápisníky); b) cizí (Z. M. Kuděj).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč, M. Šrůtová: Bob Hurikán, Praha 1998, edice inv. č. 840.

Otevřít fond Hurikán Bob

Hurt Jiří (pseud. Jiří Haras)

1915 - 1998; novinář žijící v Austrálii.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1915 - 1997.

1. Korespondence přijatá (J. Havlasa).
2. Rukopisy vlastní (poezie, články).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Hurych Otakar

1876 - 1949; advokát v Praze - Žižkově, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1928 - 1937.

1. Korespondence přijatá.
2. Tisky (o rodině Marie Calmy).
3. Výstřižky (vlastních prací).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Otakar Hurych, Praha 1996, edice inv. č. 532.

Otevřít fond Hurych Otakar

Husová Marie (pseud. Petr Tichý)

1902 - 1990; středoškolská profesorka, spisovatelka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1917 - 1986.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (L. Kundera, J. Ludvíkovský); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady); b) cizí (L. Kundera).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mašínová: Marie Husová, Praha 1993, edice inv. č. 586.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Mladoboleslavska.

Otevřít fond Husová Marie

Hýsek Miloslav

1885 - 1957; literární historik, profesor dějin české literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 122 kartonů, 1858 - 1957.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, O. Fischer, V. Flajšhans, H. Jelínek, J. Karásek, O. Králík, O. Kubín, J. Kvapil, B. Mrštíková, A. Novák, L. Páleníček, F. S. Procházka, E. Saudek, A. Stašek, J. Šach, F. Trávníček, J. Uher, J. Vlček); b) odeslaná; c) cizí (F. Bartoš, F. Bílý, L. Čech, S. Čech, A. Heyduk, A. Jirásek, E. Krásnohorská, Z. Przesmycki, A. V. Šembera).
3. Rukopisy a) vlastní (články, edice, studie a excerpta, týkající se dějin české literatury); b) cizí (V. Dyk, O. Fischer, V. Flajšhans, E. Jelínek, E. Krásnohorská, J. S. Machar, T. G. Masaryk, J. Merhaut, J. Opolský, J. Pekař, S. Podlipská, A. Procházka, K. Sezima, F. X. Svoboda, R. Svobodová, J. Uher, J. Voborník, J. Vodák, R. Weiner).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Hyšman Filip

1851 - 1922; učitel, autor dětské literatury.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1880 - 1922.

1. Rukopisy vlastní (poezie, divadelní hry, drama).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Baštařová a kol.: Filip Hyšman, Praha 2001, edice inv. č. 1109.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Rakovník.

Otevřít fond Hyšman Filip

Chaloupka Josef

1898 - 1930; učitel a básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1919 - 1930.

1. Rukopisy vlastní (básně).
2. Tisky.
3. Výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Josef Chaloupka, Praha 1966, edice inv. č. 145.

Otevřít fond Chaloupka Josef

Chalupecký Jindřich

1910 - 1990; výtvarný a literární kritik, esejista, teoretik Skupiny 42.

Osobní fond v rozsahu 51 kartonů, 1910 - 1990.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Baluch, I. Blatný, V. Boštík, E. Brikcius, V. Fiala, K. Gebauer, F. Halas, V. Havel, V. Holan, V. Holub, D. Chatrný, R. O. Jakobson, I. Jelínek, E. Juliš, J. Kainar, J. Kolář, S. Kolíbal, J. Kotalík, O. Králík, L. Kundera, K. Lhoták, M. Mládková, K. Nepraš, L. Novák, J. Olič, J. Orten, J. Patočka, L. Radimský, M. Součková, O. Stritzko, J. Šetlík, M. Topinka, J. Träger, J. Vladislav, P. Wilson, O. Zoubek); b) odeslaná; c) rodinná (M. Součková J. Haukové).
3. Rukopisy a) vlastní (eseje, studie, poznámky); b) cizí (E. Hostovský, J. Kainar, J. Kolář, J. Nesvadba, L. Novák, K. Pecka, J. Škvorecký).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - N. Macurová: Jindřich Chalupecký, Praha 2015.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Chalupný Emanuel

1879 - 1958; sociolog, advokát v Táboře.

Osobní fond v rozsahu 75 kartonů, 1899 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Babák, O. Březina, A. Drtil, A. Heyduk, J. Kabeš, E. Reich, E. Saudek, J. Stuchlík, F. X. Šalda, F. Šelepa, J. Wolker); b) odeslaná; c) cizí (redakční korespondence týdeníku Přehled).
3. Rukopisy a) vlastní (práce filozofické, právnické, sociologické, literárněvědné, paměti, články, přednášky, pracovní materiály); b) cizí (J. Kabeš, K. Mácha).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Emanuel Chalupný, Praha 1993, edice inv. č. 587 (v rozsahu 21 kartonů). Zbývající část fondu v rozsahu 54 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Chalupný Emanuel

Charous Čeněk

1899 - 1955; učitel, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1899 - 1955.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (M. Benka).
3. Rukopisy vlastní (próza, přednášky, učebnice).
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Charousová-Gardavská Marie

1893 - 1967; učitelka, autorka dětské literatury.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1893 - 1967.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Hrubín, V. Trojan); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, divadelní hry, překlady, články).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Chmelenský Josef Krasoslav

1800 - 1839; právník, divadelní a literární kritik, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1823 - 1838 (1927).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, divadelní hry).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Krasoslav Chmelenský, Praha 1963, edice inv. č. 58.

Otevřít fond Chmelenský Josef Krasoslav

Chmelík Antonín

1924 - 1995; knihař, kreslíř a kartograf, vlastivědný pracovník v Podkrkonoší.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1950 - 1995.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (notové záznamy písní, perokresby); b) cizí.
3. Výstřižky.
3. Varia (akvarely).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Antonín Chmelík, Praha 2012.

Otevřít fond Chmelík Antonín

Chocholoušek Prokop

1819 - 1864; publicista, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1847 - 1994.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (povídky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentace (stavba pomníku v Nadějkově, jubilejní oslavy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Taudyová: Prokop Chocholoušek, Praha 1997, edice inv. č. 721.

Otevřít fond Chocholoušek Prokop

Christov Kyril

1875 - 1944; bulharský básník.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1900 - 1954.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Karasová, N. Christovová); b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, romány, deníky); b) cizí (překlady děl K. Christova).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Část fondu (2 kartony korespondence) zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, 1 karton rukopisů uspořádán v 1. stupni evidence, 15 kartonů neuspořádáno.

Chvála Alois

1885 - 1973, typograf, pedagog v oblasti knihtisku, redaktor typografických časopisů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1908 - 1970.

1. Korespondence a) přijatá ( P. Bezruč, C. Bouda, O. Fiala, J. Křička, B. Lifka, F. Muzika, F. Navrátil aj.); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Hasan: Alois Chvála, Praha 2008, edice inv. č. 1238.

Otevřít fond Chvála Alois

Chvalovský Karel

1902 - 1977; učitel, hudební skladatel, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1902 - 1977.

1. Doklady vlastní. 2 . Korespondence a) přijatá (F. Vojtíšek); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, hudební skladby); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Ilek Bohuslav

1902 - 1988, profesor ruské literatury na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1950 - 1997.

1. Rukopisy vlastní (překlady, poznámky, kartotéka).
2. Tisky.

Neuspořádáno.

Impuls - redakční archiv

1966 - 1969; měsíčník pro literární kritiku a teorii.

Redakční archiv v rozsahu 9 kartonů, 1966 - 1969.

1. Doklady redakční.
2. Korespondence redakční a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy (F. Buriánek, E. Goldstücker, B. Grőgerová, J. Hiršal, J. Marek, J. Mukařovský, J. Seifert, V. Závada).
4. Tisky a Výstřižky.
5. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Vicherková: Impuls, Praha 2005, edice inv. č. 1229.

Otevřít fond Impuls

Irmann Adolf

1903 - 1993; překladatel do němčiny, autor knihy Pravda o matce Boženy Němcové.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1903 - 1993.

1. Rukopisy vlastní (kopie článků novin a korespondence o B.Němcové).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Irmler Alois

1846 - 1915; hutní inženýr, ředitel dolů, tchán Arnošta Muky.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1895 - 1915.

1. Doklady úřední (hornické z Jílového u Prahy, účetní knihy).

Neuspořádáno.

Isoz Jindřich F.

1916 - 2004; nakladatelský pracovník, odborný publicista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1941 - 1961.

1. Korespondence přijatá (F. Hrubín, M. Majerová, I. Olbracht).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Vaculík, L. Šolcová: Jindřich Isoz, Praha 1999, edice inv. č. 987.

Otevřít fond Isoz Jindřich F.

Ivanov Miroslav

redaktor, spisovatel, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 138 kartonů, 1929 -1999.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (Atentát na Reinharda Heydricha, Akce Tetřev, Lenin v Praze, články, pracovní materiály).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem.

Jablonský Boleslav (vl. jm. Eugen Karel Tupý)

1813 - 1881; básník, člen premonstrátského kláštera na Strahově.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1834 - 1949.

1. Doklady a) vlastní; cizí (týkající se převezení pozůstatků Boleslava Jablonského z Krakova do Prahy)
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní ( básně, próza, kázání, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Boleslav Jablonský, Praha 2004, edice inv. č. 1204.

Otevřít fond Jablonský Boleslav

Jaenig Karel

1835 - 1914; katolický kněz, kulturní pracovník.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1861 - 1922.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (kázání); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Karel Jaenig, Praha 1970, edice inv. č. 238.

Otevřít fond Jaenig Karel

Jahn Jiljí Vratislav

1838 - 1902; ředitel reálné školy, básník, dramatik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1789 - 1933.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Bělohoubek, V. Brandl, J. Gebauer, E. Holub, E. Krásnohorská, J. Neruda, J. V. Prášek, L. Procházka, Z. Przesmycki, B. Smetana, V. Šolc, A. Tille, E. Tonner, F. A. Urbánek, V. Vlček, A. Vysoký, Z. Winter, nakladatelství I. L. Kober); b) rodinná; c) cizí (K. S. Amerling).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, divadelní hry, články, deníky, poznámky); b) cizí (K. J. Erben, V. Svoboda, V. Šolc).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Jiljí Vratislav Jahn, Praha 1998, edice inv. č. 801.

Otevřít fond Jahn Jiljí Vratislav

Jahn Metoděj

1865 - 1942; učitel, básník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1886 - 1925.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, povídky).
3. Výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Š. Charousková: Metoděj Jahn, Praha 1998, edice inv. č. 905.

Části archivního souboru v jiných institucích: Památník Petra Bezruče v Opavě, Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, Muzeum ve Valašském Meziříčí, Valašské muzeum v přírodě, Národní kulturní památka, Slezské zemské muzeum v Opavě.

Otevřít fond Jahn Metoděj

Jahoda Josef

1872 - 1946; učitel, novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1888 - 1946.

1. Korespondence a) přijatá (F. Flos, J. S. Guth-Jarkovský, A. Jirásek, V. Klofáč, J. S. Machar, F. S. Procházka, F. Sekanina, F. Vrobel); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, divadelní hry); b) cizí (J. Imlauf).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Jahoda, Praha 1966, edice inv. č. 146.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Havlíčkově Brodě.

Otevřít fond Jahoda Josef

Jakobson Roman Osipovič

1896 - 1982; ruský slavista, profesor ruské filologie na univerzitě v Brně a na univerzitách v USA.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1922 - 1939.

1. Korespondence a) přijatá (A. Novák, I. Olbracht, B. Pilňak, J. Werich); b cizí (T. Mann A. M. Remizovovi, V. B. Šklovskij).
2. Rukopisy cizí (jazykozpytné studie L. A. Bulachovského, N. Durnova, J. D. Polivanova, V. B. Šklovského).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Roman Osipovič Jakobson, Praha 1995, edice inv. č. 484.

Otevřít fond Jakobson Roman Osipovič

Jakubec Jan

1862 - 1936; profesor české literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1819 - 2003.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Drtina, V. Flajšhans, J. Horák, M. Hýsek, J. Karásek, E. Krásnohorská, J. Laichter, J. S. Machar, T. G. Masaryk, M. Murko, J. Polívka, A. Pražák, F. X. Šalda, V. Tille, J. Vlček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (pracovní materiály, koncepty); b) cizí (J. Kollár).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Taudyová: Jan Jakubec, Praha 2019.

Jakubička Josef

1814 - 1886; soudce, vlastivědný pracovník Voticka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1848.

1. Rukopisy vlastní (poznámky o roce 1848).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv (genealogická sbírka), Státní okresní archiv v Benešově.

Janáček Jaroslav

1878 - 1963; úředník, osvětový pracovník, tolstojovský filosof.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1895 - 1952.

1. Korespondence a) přijatá (I. Hálek, J. B. Kozák, D. Makovický, T. G. Masaryk, A. Škarvan, K. Velemínský, J. Zrzavý); b) odeslaná (D. Makovickému); c) cizí (T. G. Masaryk).
2. Rukopisy a) vlastní (Kronika obce krucemburské, články, přednášky, deníky); b) cizí (A. Škarvan, K. Velemínský).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Jaroslav Janáček, Praha 1970, edice inv. č. 218.

Otevřít fond Janáček Jaroslav

Janáčková Jaroslava

1930; profesorka české literatury na Filosofické fakultě UK, literární historička, editorka literatury 19. století.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1930 - 2013.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Janata Miroslav

? - ?; úředník Občanské záložny, sběratel.

Sbírka v rozsahu 1 kartonu, 1950 - 1980.

1. Korespondence přijatá.
2. Fotografie.

Neuspořádáno.

Janda Josef

1898 - 1960; odborný lékař, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1927 - 1971.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence přijatá (K. Biebl, K. Konrád, V. Nezval, A. Trýb).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky (korektury Konrádových Epištol k nesmělým milencům).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová: Josef Janda, Praha 2000, edice inv. č. 1043 .

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Janda Josef

Janda-Cidlinský Bohumil

1831 - 1875; básník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1846 - 1925.

1. Korespondence a) přijatá (V. Hálek, G. Pfleger-Moravský, K. Sladkovský); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (V. K. Klicperovi).
2. Rukopisy vlastní (poezie, zápisníky, poznámky).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Bohumil Janda-Cidlinský, Praha 1997, edice inv. č. 745.

Části archivního souboru v jiných institucích: Polabské muzeum.

Otevřít fond Janda-Cidlinský Bohumil

Jandera Josef Ladislav

1776 - 1857; člen řádu premonstrátů na Strahově, profesor matematiky na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1805 - 1853.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (B. Bolzano, F. A. Vacek, ); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (univerzitní přednášky, matematické spisy); b) cizí (V. Hanka).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Ladislav Jandera, Praha 1976, edice inv. č. 303 (součástí inventáře je i soupis části fondu uložené ve Státním ústředním archivu v Praze). Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv, Strahovská knihovna v Praze, Státní okresní archiv v Jičíně, Městské muzeum Hořice v Podkrkonoší.

Otevřít fond Jandera Ladislav

Jandík Stanislav

1902 - 1970; grafik, redaktor, publicista.

Osobní fond v rozsahu 58 kartonů, 1920 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (fragment).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentační materiál ke kulturní historii 30. - 50. let.

Neuspořádáno.

Janeček Karel

1903 - 1974; hudební skladatel a teoretik, profesor na Akademii múzických umění v Praze.

Osobní fond v rozsahu 53 kartonů, 1896 - 1974.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Borkovec, J. Plavec, B. Štědroň); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (studie, přednášky, kartotéky, deníky).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (notové záznamy, magnetofonové pásky).

Neuspořádáno.

Janíček Rudolf

1904 - 1988; středoškolský profesor, překladatel z hindštiny.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1904 - 1988.

1. Korespondence přijatá (J. Plavec, R. Mukerdží).
2. Rukopisy vlastní (překlady, zvl. Bhagavadgítá).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie (diapozitivy z cest po Asii).

Část fondu (10 kartonů fotografií a diapozitivů) uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Janík Zdeněk

1923 - 2014; básník a publicista, esejista, verše a pohádky pro děti, překlady z angličtiny.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1923 - 2014.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (pracovní materiály).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Janka Otto

1930 - 2009; pracovník Národního muzea, autor cestopisů, rozhlasových her.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1930 - 2009.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (P. Dostál, J. Gruša, R. Kadlec, J. Ryšavý); odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (Historie vodní Dvojky 1943 - 1993, sborník příspěvků, pracovní materiály a poznámky týkající se Sidonie Nádherné, rozhlasové hry).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Jankovič Milan

1929 - 2019; literární teoretik a historik, editor.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1979 - 1999.

1. Doklady.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (P. Blažíček, M. Červenka, M. Drozda, A. Haman, K. Chvatík, J. Janáčková, M. Jungmann, M. Jůzl, V. Karfík, M. Langerová, J. Lopatka, J. Loužil, J. Mourková, Z. Pešat, R. Pytlík, T. Vlček, J. Zumr aj.)
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Janota Ladislav

1899 - 1969; úředník, badatel v oboru filozofie a přírodních věd.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1868 - 1969.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (E. Filla, J. Heyrovský); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (K. Vorovka).
3. Rukopisy vlastní (články, studie, poznámky z oboru filozofie a psychologie).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (2 alba).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Ladislav Janota, Praha 2002, edice inv. č. 1151.

Otevřít fond Janota Ladislav

Janouch Václav

? - ?; středoškolský profesor, literární historik a filolog.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1891 - 1956.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (studie k překladu Alexandreidy a k staročeské literatuře).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (textu Alexandreidy staročeské a latinské).
7. Varia (slovníková hesla).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Mikulová: Václav Janouch, Praha 2004, edice inv. č. 1189.

Otevřít fond Janouch Václav

Janouš Karel

1879 - 1928; středoškolský profesor, autor regionální literatury.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 - 1927.

1. Korespondence rodinná.
2. Rukopisy vlastní (materiál k životopisu herce a literáta Jana Kašky-Zbraslavského).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Janoušek Jaroslav

1906 - 1993; úředník, redaktor, prozaik a básník, literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1932 - 1993.

1. Korespondence přijatá (M. Prušáková, K. Scheinpflug, V. Závada, J. Znoj).
2. Rukopisy vlastní (povídky, články).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Janovský Heřman

1862 - 1911; advokát, statkář v Trpoměchách u Slaného, politik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1862 - 1934.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (H. Janda); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, články).
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Heřman Janovský, Praha 1997, edice inv. č. 784.

Otevřít fond Janovský Heřman

Janovský Miroslav

1903 - 1974; knihovník, bibliofil.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 25 kartonů, 1571 - 1993.

1. Doklady vlastní a)vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Havlíček, K. Kazbunda, R. Medek, J. Šnobr, K. Vik, J. Weiss); b)odeslaná (sbírka: M. Aleš, J. Arbes, Z. Braunerová, K. Čapek, S. Čech. E. Filla, V. Holan, J. Karafiát, E. Krásnohorská, Z. M. Kuděj, F. Langer, T. G. Masaryk, A. Mucha, J. V. Myslbek, L. Niederle, A. Novák, V. Silovský, J. V. Sládek, V. Špála, B. Václavek, J. Váchal).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, vzpomínky, přednášky, projevy); b) cizí (sbírka: F. Doucha, V. Dyk, K. Havlíček Borovský, J. Kvapil, J. Mošna, A. Sova, J. Wolker).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.
7. Část osobního fondu V. Preissiga (korespondence, tisky, fotografie, kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Miroslav Janovský, Praha 2004. edice inv. č. 1184.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vojenský historický archiv.

Otevřít fond Janovský Miroslav

Janský Emanuel

1900 -1965; archivář pojišťovny, divadelní kritik, dramaturg Vesnického divadla.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1900 - 1965.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (D. Moldanová, O. Spalová).
3. Rukopisy a) vlastní (Divák světem okouzlený, Laboratoř hlásí ztráty, Velké maličkosti aj.); b) cizí (E. Kohout, J. Pokorný, J. Trojan aj.).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Janský Karel a Hyperion - nakladatelský archiv

1890 - 1959; bankovní úředník, máchovský badatel, literární historik, vydavatel bibliofilií.

Osobní fond a nakladatelský archiv Hyperion (1907 - 1959) v rozsahu 26 kartonů.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (C. Bouda, J. Hora, J. Konůpek, O. Králík, S. K. Neumann, J. Seifert, K. Svolinský, F. X. Šalda, K. Teige, Toyen); b) odeslaná; c) rodinná (manželky Erny Janské); d) cizí (F. X. Šalda).
3. Rukopisy a) vlastní (o K. H. Máchovi, V. B. Nebeském a J. Lindovi); b) cizí (K. Bednář, F. Hrubín, M. Majerová, S. K. Neumann).
4. Tisky (týkající se K. H. Máchy).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (portrét Josefa Lindy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Karel Janský, Praha 2001, edice inv. č. 1107 (v rozsahu 16 kartonů). Dodatek k fondu v rozsahu 10 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Janský Karel

Janský Pavel

1929 - 2006; básník, překladatel z angličtiny, němčiny, slovenštiny.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1929 - 2006.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (P. Bláha, J. Dušek, G. Gminski, Z. Hadrbolcová, J. Hořec, V. Justl, P. Kabeš, J. Kořán, Z. Lipanská, J. Pařík, H. Rokyta, N. Terlecký, M. Uhde, V. Vild, J. Vladislav, P. Zachovalová aj.);
3. Rukopisy a) vlastní (pracovní materiály, překlady); b) cizí (V. Černý, J. Polách, N. Terlecký, J. Tichý, S. Stránský aj.);
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jarolímek Josef

1946 - 2012; publicista, básník, scenárista, režisér, člen Obce spisovatelů a Eurocreation Conseil Paris.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1946 - 2012.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (dramatizace her, literární scénáře, pracovní materiály).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jaroš Gustav (pseud. Jaroš-Gamma Gustav)

1867 - 1948; novinář, publicista, magistrátní úředník.

Osobní fond v rozsahu 71 kartonů, 1868 - 1949.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. B. Čapek, J. B. Foerster, J. Herben, E. Chalupný, J. Kvapil, M. Majerová, Z. Nejedlý, A. Pammrová, J. Vodák, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, poznámky, články, výpisky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 20 kartonů zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, zbytek fondu neuspořádán.

Jarošová Emma (vl. jm. Emilia Koukol)

1911 - 2008; novinářka žijící v Kanadě (Toronto), folkloristka.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1911 - 2008.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (deníky, romány, národopisné fejetony).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (drobné hmotné památky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Letohradě.

Javořická Vlasta (vl. jm. Marie Zezulková)

1890 - 1979; autorka populárních románů a povídek z vesnického života, veršovaných pohádek.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1902 - 1975.

1. Korespondence a) přijatá (především od čtenářů); b) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (autobiografie, próza, poznámky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Javůrek Josef

1900 - 1981; zemědělec, kronikář v Dolních Rokytňanech.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1935 - 1995.

1. Rukopisy a) vlastní (rodinná kronika); b) cizí (životopis J. Javůrka).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Josef Javůrek, Praha 1995, edice inv. č. 588.

Otevřít fond Javůrek Josef

Javůrek Karel

1815 - 1909; malíř a restaurátor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1837 - 1909 (1982).

1. Doklady a) rodinné; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (kresby); b) cizí (díla o K. Javůrkovi).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby - T. Javůrková).
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Karel Javůrek, Praha 2001, edice inv. č. 1130.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Javůrek Karel

Jedlička Jaromír

1901 - 1965; lektor gruzínštiny a odborný asistent arménštiny na Univerzitě Karlově v Praze, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1940 - 1965.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Alda, K. Bednář, O. Dorazil, J. Kopta, M. Majerová, F. Nechvátal, A. Novák, J. Patočka, M. Pujmanová, J. Seifert, J. Vašica, V. Závada, gruzínská a arménská korespondence, zahraniční orientalisté a amerikanisté); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (odborné statě, překlady, přípravný materiál, lingvistická kaukazologická kartotéka, hesla pro Kindlers Literatur Lexikon).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jedlička Jaroslav

1891 - 1974; profesor ftizeologie na Univerzitě Karlově v Praze, historik lékařství.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1864 - 1975.

1. Doklady a) vlastní, b) rodinné, c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (V. Kruta, O. Matoušek, J. Plojhar, J. Sajner, L. Syllaba); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (vědecké práce z oboru lékařství, historiografické práce, přípravný, dokumentační a pracovní materiál k pracím o E. Albertovi, J. E. Purkyňovi, J. Thomayerovi); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Holmanová: Jaroslav Jedlička, Praha 1988, edice inv. č. 459.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Jedlička Jaroslav

Jedlička Josef

1927 - 1990; prozaik, esejista, redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa.

Osobní fond v rozsahu 40 kartonů, 1927 - 2007.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (V. Fischerová, K. Michal).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Merthová: Josef Jedlička, Praha 2020.

Jedlička Otakar

1845 - 1883; lékař, novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1817 - 1883.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, J. Barák, J. Neruda, E. Špindler); b) rodinná; c) cizí (redakci Národních listů).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články); c) cizí (J. Barák, S. Čech, J. Goll, V. Hanka, J. V. Sládek).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Otakar Jedlička, Praha 1959, edice inv. č. 59 (revize 2003).

Otevřít fond Jedlička Otakar

Jednota českých spisovatelů - spolkový archiv

1874 - 1875; ochranný spolek autorský v Praze.

Část spolkového archivu v rozsahu 1 kartonu, 1874 - 1875.

1. Doklady spolkové (zápisy ze schůzí).
2. Korespondence přijatá (spolková).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Badalová: Jednota českých spisovatelů, Praha 1998, edice inv. č. 841.

Otevřít fond Jednota českých spisovatelů

Jednota dramatických spisovatelů a skladatelů českých - spolkový archiv

1873 - 1885; ochranný spolek autorský v Praze.

Část spolkového archivu v rozsahu 1 kartonu, 1873 - 1885.

1. Doklady spolkové (stanovy, zápisy ze schůzí, smlouvy, účetní doklady).
2. Korespondence a) vlastní (J. J. Stankovský); b) odeslaná.
3. Rukopisy.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Šobrová: Jednota dramatických spisovatelů a skladatelů českých, Praha 1998, edice inv. č. 842.

Otevřít fond Jednota dramatických spisovatelů

Jednota katolického duchovenstva - spolkový archiv

1902 - 1907; 1918 - 1921; spolek reformního katolického duchovenstva.

Část spolkového archivu v rozsahu 5 kartonů, 1902 - 1934.

1. Doklady spolkové (spolkové knihy).
2. Korespondence vlastní.
3. Rukopisy (články).
4. Tisky (oběžníky, časopisy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský, M. Šrůtová: Jednota katolického duchovenstva, Praha 1999, edice inv. č. 938.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Jednota katolického duchovenstva

Jednota Svatopluka Čecha - spolkový archiv

1912 - 1952; původně Jednota Svatopluka Čecha na povznesení jazyka a písemnictví českého, později Jednota Svatopluka Čecha, jež v roce 1952 splynula s Literárněhistorickou společností v Praze.

Spolkový archiv v rozsahu 4 kartonů, 1909 - 1952.

1. Doklady spolkové (stanovy, prezenční listiny od r. 1923, seznam členů, podací protokol, doklady příjmů a vydání, zápisy o schůzích z let 1912 - 1952).
2. Korespondence vlastní.
3. Tisky (Věstník Jednoty Svatopluka Čecha).
4. Fragment spolkového archivu Klubu mladé generace československé na Smíchově (1909 - 1925).
5. Fragment spolkového archivu Sdružené spolky Svatopluka Čecha ve Velké Praze (1923).

Část fondu uspořádána v 1. stupni evidence, 1 karton korespondence neuspořádán.

Jech Jaromír

1918 - 1992; spisovatel, literární historik, germanista, folklorista, publicista.

Osobní fond v rozsahu 45 kartonů, 1945 - 1993.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (E. Baláš, C. Bouda, Jiří Horák, Josef Horák, M. Kubátová, J. Š. Kubín, S. Metelka, A. Satke, O. Sirovátka, J. Tywoniak).
3. Rukopisy a) vlastní (pohádky, studie, články, přednášky, záznamy lidových vypravěčů, edice - J. Š. Kubín, V. Metelka, lidová vyprávění); b) cizí.
4. Tisky a výstřiýky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Jaromír Jech, Praha 2002, edice inv. č. 1157.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Semily.

Otevřít fond Jech Jaromír

Jech Josef Jindřich

1882 - 1967; hospodářský úředník, bibliofil.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1929 - 1967.

1. Korespondence a) přijatá (M. Kaláb, Q. M. Vyskočil); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy cizí (Q. M. Vyskočil).
3. Tisky (M. Kaláb).
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Josef Jindřich Jech, Praha 1996, edice inv. č. 589.

Otevřít fond Jech Josef Jindřich

Jecho Evžen

1945; spisovatel, novinář, pedagog, sochař, grafik, fotograf, architekt.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1945 - 2018.

1. Korespondence přijatá.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jechová Eliška

1921 - 2015; dopisovatelka do novin Hospodář (vydává česká menšina v USA ve státě Texas), prozaička, autorka povídek a filosofických úvah.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1921 - 2015.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jelen Jiří

1906 - 1961; advokát, tiskař, kulturní pracovník.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1839 - 1961.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (O. Menhart, V. Zeman); b) odeslaná (O. Menhartovi); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, výpisky, kartotékové zápisy rodopisné a topografické); b) cizí (F. Strejček).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (exlibris).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Jiří Jelen, Praha 1971, edice inv. č. 226.

Otevřít fond Jelen Jiří

Jelínek Antonín

1805 - 1894; hospodářský ředitel panství knížete Windischgrätze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1826 - 1894.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (zetě, spisovatele Karla Štěpánka).
3. Tisky.

V původním uspořádání.

Jelínek Bohdan

1851 - 1874; poštovní úředník, básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1870 - 1957.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Vrchlický); b) rodinná (otce Václava Jelínka, bratra Josefa Jelínka - A. Jirásek); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, zápisníky), b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Bohdan Jelínek, Praha 1997, edice inv. č. 774.

Otevřít fond Jelínek Bohdan

Jelínek Edvard

1855 - 1897; magistrátní úředník v Praze, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1862 - 1897.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (Baudouin de Courteney, S. Čech, B. Grabowski, M. Hornik, J. M. Hurban, A. Jirásek, A. H. Kirkor, J. I. Kraszewski, L. Kuba, F. Kvapil, J. Neruda, E. Orzeszkowa, J. Polívka, Z. Przesmycki, F. Řehoř, H. Sienkiewicz, J. V. Sládek, J. Štolba, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) odeslaná; c) cizí (B. Smetana).
3. Rukopisy a) vlastní (články, divadelní hry, výpisky, bulharsko-český slovník, bibliografie o Polsku); b) cizí (E. Orzeszkowa, J. Vrchlický).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Edvard Jelínek, Praha 1966, edice inv. č. 147. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Jelínek Edvard

Jelínek Hanuš

1878 - 1944; pracovník ministerstva zahraničí, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 34 kartonů, 1825 - 1944.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Balmont, E. Beneš, J.-R. Bloch, A. Bourdelle, O. Březina, bří Čapkové, E. Denis, G. Duhamel, J. Durych, V. Dyk, O. Fischer, F. Gellner, J. Giraudoux, J. Goll, F. Halas, E. Herriot, K. H. Hilar, M. Hýsek, M. Janin, A. Jirásek, Z. Kalista, O. Kubín-Coubine, J. Kvapil, L. Leger, F. Lützow, R. Martin du Gard, R. Medek, bří Mrštíkové, Z. Nejedlý, A. Novák, J. Opolský, J. Palivec, J.-E. Pichon, F. Skácelík, A.-E. Sorel, P. Soupault, A. Sova, F. X. Šalda, O. Šimek, J. Šusta, K. Toman, P. Valéry, Ch. Vildrac, R. Weiner); b) odeslaná; c) rodinná (manželky Boženy Jelínkové-Jiráskové); d) cizí (S. Zweig).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady); b) cizí (J. Cassou, M. Janin, K. Kálal, K. Toman, J. Zahradníček).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Hanuš Jelínek, Praha 1966, edice inv. č. 148. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Jelínek Hanuš

Jelínek Ivan

1909 - 2002; advokát, básník, redaktor, publicista.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1909 - 2002.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (G. Greene, V. Linhartová, A. Malraux, A. Miller).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady); b) cizí (K. Brušák).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jelínek Jan

1909 - 1970; středoškolský profesor, bibliofil.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1931 - 1960.

1. Korespondence a) přijatá (O. F. Babler, F. Halas, B. Lacina, M. Majerová, J. Seifert); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (bibliografie díla F. Halase); b) cizí (F. Halas, J. Seifert, J. Zahradníček).
3. Tisky.
4. Výstřižky (s autogramy).
5. Fotografie (s autogramy).
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Červenka: Jan Jelínek, 1. část, Praha 1975, edice inv. č. 276 (v rozsahu 2 kartonů); M. Červenka, L. Šolcová: Jan Jelínek, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 1028.

Otevřít fond Jelínek Jan 1. část

Otevřít fond Jelínek Jan 2. část

Jeník z Bratřic Jan

1756 - 1845; setník, národní buditel, sběratel českého folkloru.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1831 - 1945.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (členů Společnosti Jana Jeníka z Bratřic, F. Materny, E. Skálové, R. Ságnera-Habrovského).
2. Rukopisy vlastní (poznámky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace (písemnosti o činnosti Společnosti Jana Jeníka z Bratřic).
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Jan Jeník z Bratřic, Praha 1988, edice inv. č. 590.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze, Moravský zemský archiv v Brně.

Otevřít fond Jeník z Bratřic Jan

Jenko Josef

1776 - 1858; profesor matematiky na univerzitě ve Vídni.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1776 - 1857.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Bach, B. Kopitar); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, recenze, posudky a návrhy, excerpta); b) cizí (J. J. Litrow, F. Opiz).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Josef Jenko, Praha 1978, edice inv. č. 339.

Otevřít fond Jenko Josef

Jersák Jan

1905 - 1984; historik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1933 - 1984.

1. Rukopisy vlastní (studie z dějin Polska a Francie, pracovní materiály).
2. Tisky.

Rukopisy uspořádány v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Jeřábek Čestmír

1893 - 1981; magistrátní úředník v Brně, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1899 - 1979.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (L. Blatný, F. Götz, F. Halas, Z. Kalista, J. Knap, A. C. Nor, A. M. Píša, B. Vlček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Kovář: Čestmír Jeřábek, 1. část, Praha 1985, edice inv. č. 415 (v rozsahu 4 kartonů); J. Bílková: Čestmír Jeřábek, 2. část, Praha 1993, edice inv. č. 719 (v rozsahu 1 kartonu).

Otevřít fond Jeřábek Čestmír 1. část

Otevřít fond Jeřábek Čestmír 2. část

Jeřábek František Věnceslav

1836 - 1893; dramatik, spisovatel, politik.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1806 - 1907.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. Červinková-Riegrová, bří Grégrové, F. L. Rieger, J. Vrchlický); b) odeslaná (J. Šolcovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry, články, projevy); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: František Věnceslav Jeřábek, 1. část, Praha 1976, edice inv. č. 311 (v rozsahu 5 kartonů); K. Bílek: František Věnceslav Jeřábek, 2. část, Praha 1992, edice inv. č. 496 (v rozsahu 3 kartonů).

Otevřít fond Jeřábek František Věnceslav 1. část

Otevřít fond Jeřábek František Věnceslav 2. část

Jeřábek Luboš

1864 - 1937; právník, přednosta Státního památkového úřadu, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1901 - 1937.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Breň: Luboš Jeřábek, Praha 1999, edice inv. č. 906.

Otevřít fond Jeřábek Luboš

Jeřábek Viktor Kamil

1859 - 1946; učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1908 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (próza).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Viktor Kamil Jeřábek, Praha 1997, edice inv. č. 746.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Jeřábek Viktor Kamil

Jesenská Milena

1896 - 1944; novinářka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1896-1944.

1. Korespondence odeslaná (A. Mayer, E. Mráčková provdaná Mendlová).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jesenská Růžena

1863 - 1940; učitelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1850 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (H. Benešová, S. Čech, A. Jirásek, J. Karásek ze Lvovic, J. Kvapil, M. Marten, V. Mrštík, A. Mucha, J. Neruda, A. Procházka, J. V. Sládek, M. A. Šimáček, F. A. Šubert, O. Theer); b) odeslaná; c) cizí (J. Barrande, V. Hanka, B. Němcová).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, vzpomínky, divadelní hry, zápisníky); b) cizí (A. Klášterský, B. Viková-Kunětická).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Růžena Jesenská, Praha 1974, edice inv. č. 267 (v rozsahu 10 kartonů). Dodatky zpracovány ve 2. stupni evidence bez inventáře.

Otevřít fond Jesenská Růžena

Jetel František

1865 - 1923; lékař.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1900 - 1916.

1. Doklady lékařské.
2. Korespondence přijatá.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jezbera František Jan

1829 - 1901, profesor slovanských jazyků na univerzitě ve Varšavě.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1848 - 1898.

1. Korespondence a) přijatá (K. Čermák, B. Jelínek, D. Tolstoj); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, filologické práce, překlady); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: František Jan Jezbera, Praha 1995, edice inv. č. 591.

Otevřít fond Jezbera František Jan

Jež Štěpán

1885 - 1970; středoškolský profesor, výtvarný a literární kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1885 - 1970.

1. Korespondence přijatá (K. Čapek, V. Dyk, M. Hýsek, L. Kuba, M. Majerová, R. Medek, A. Novák, K. Sezima, F. X. Šalda, J. Vlček, J. Zahradníček).
2. Rukopisy a) vlastní (studie, články, poznámky); b) cizí (V. Dyk, J. Opolský, K. Toman).

Neuspořádáno.

Ježek František

1890 - 1969; vrchní rada Československých státních drah, redaktor, politik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1846 - 1969.

1. Korespondence a) přijatá (J. S. Machar); b) rodinná (otce Václava Ježka: A. Heyduk).
2. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: František Ježek, Praha 1979, edice inv. č. 357.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Státní okresní archiv Chrudim.

Otevřít fond Ježek František

Ježek Jan

1849 - 1913; katolický kněz, profesor, literární a církevní historik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1880 - 1914.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (život sv. Vojtěcha, Arnošt z Pardubic, dějiny katechismu, lidové lékařství).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Ježek Jiří

1901 - 1963; knihovník Univerzitní knihovny v Praze, literární kritik, překladatel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 5 kartonů, 1877 - 1978.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (Z. Kalista, F. X. Šalda, V. Tille, K. Toman); b) rodinná; c) cizí (F. X. Šalda).
3. Rukopisy a) vlastní (překlady, poznámky o české literatuře); b) cizí (sbírka rukopisů českých spisovatelů: V. Nezval, J. Orten, A. Sova, F. X. Šalda).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Jiří Ježek, 1. část, Praha 1966, edice inv. č. 149 (v rozsahu 2 kartonů); L. Šolcová: Jiří Ježek, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 793 (v rozsahu 3 kartonů).

Otevřít fond Ježek Jiří 1. část

Otevřít fond Ježek Jiří 2. část

Ježek Svatopluk

1908 - 1981; filmový kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1927 - 1950.

1. Korespondence přijatá (F. Kožík).
2. Rukopisy a) vlastní (divadelní hry, scénář, překlad); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Svatopluk Ježek, Praha 2002, edie inv. č. 1149.

Otevřít fond Ježek Svatopluk

Ježková Marie Vítězslava

1872 - 1951; učitelka hudby, básnířka.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1873 - 1974.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, O. Březina, J. B. Foerster, A. Hába, J. Knap, F. Křelina, A. Pammrová, J. V. Šimák, L. Šimáková); b) odeslaná (O. Březinovi, L. Šimákové); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Vyvlečková: Marie Vítězslava Ježková, Praha 1994, edice inv. č. 592.

Otevřít fond Ježková Marie Vítězslava

Jíhlavec Jaroslav

1901 - 1980; bankovní úředník, vlastivědný pracovník.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1932 - 1980.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Filip, I. Honl); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (vlastivědné práce a poznámky - místní jména, kronikářská práce); b) cizí (vlastivědné články).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (z různých oblastí Čech, zejména Roztocko, Mnichovohradišťsko).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Šimáňová: Jaroslav Jíhlavec, Praha 2000, edice inv. č. 1088.

Části archivního souboru v jiných institucích: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

Otevřít fond Jíhlavec Jaroslav

Jílek-Oberpfalcer František

1890 - 1973; profesor českého jazyka na Univerzitě Karlově v Praze, editor.

Osobní fond v rozsahu 81 kartonů, 1890 - 1973.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (vědecké práce, pracovní materiály, paměti); b) cizí (práce studentů ze semináře F. Jílka-Oberpfalcera).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 10 kartonů zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře. Zbytek fondu neuspořádán.

Jilemnický Peter

1901 - 1949; učitel, slovenský spisovatel, člen skupiny DAV.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1918 - 1952.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články); b) cizí (Š. Lehocký: dokumentární materiál ke Kronice).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Petr Jilemnický, Praha 1962, edice inv. č. 60. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Jilemnický Petr

Jindra Jaroslav

1890 - 1970; úředník ministerstva zahraničí, kulturní pracovník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1890 - 1970.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (studie o V. Mrštíkovi, výpisky o J. Arbesovi a V. Mrštíkovi); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Jiráček Václav

1948; archivář, básník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1948 - 2015.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jiránek Miloš

1875 - 1911; malíř, překladatel, esejista.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1869 - 1944.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (W. Ritter, F. X. Šalda); b) odeslaná; c) rodinná (rodičů: J. Neruda; bratra Ladislava Jiránka: J. Mahen).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady, články, zápisník); b) cizí (W. Ritter).
4. Tisky (katalogy výstav).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Miloš Jiránek, Praha 1960, edice inv. č. 61 (revize 2003).

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Jiránek Miloš

Jirásek Alois

1851 - 1930; středoškolský profesor, autor historických próz, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 261 kartonů, 1787 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš, F. Bartoš, J. Botto, V. Budil, C. Bydelský, J. Cádra, S. Čech, A. Heyduk, J. L. Holuby, K. Janků, H. Jelínek, A. Kašpar, J. Kvapil, J. S. Machar, T. G. Masaryk, J. V. Myslbek, Z. Nejedlý, J. Otto, O. Popler, L. Quis, K. V. Rais, A. Rezek, A. Sedláček, F. Schulz, J. V. Sládek, K. Světlá, F. X. Svoboda, F. Šimáček, F. A. Šubert, J. Thomayer, J. R. Vilímek, J. Vrchlický, Z. Winter); b) odeslaná (J. L. Holuby - kopie); c) rodinná (J. Jirásek).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Mikulová: Alois Jirásek, Praha 2012 (258 kartonů). Dodatek v rozsahu 3 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Litomyšli.

Jirásek Josef

1884 - 1972; profesor na Masarykově Univerzitě v Brně, literární historik, editor, rusista.

Osobní fond v rozsahu 45 kartonů, 1905 - 1972.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, I. Dérer, M. Gorkij, L. Janáček, J. Páta, A. Pražák, F.Tichý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, divadelní hry, studie, edice dopisů T. G. Masaryka, přednášky, překlady, výpisky, poznámky, zápisníky, přípravný materiál k edicím a studiím).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentace (fotokopie korespondence T. G. Masaryka).
7. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Jirásková Marie

1938; pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, editorka, autorka bibliografií.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1978 - 2001.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (M. Červenka, J. Seifert).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jirásková-Kreidlová Amálie

1892 - ?; oční lékařka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1970.

1. Korespondence a) přijatá (J. Pelnář); b) odeslaná; c) rodinná.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Amálie Jirásková-Kreidlová, Praha 1999, edice inv. č. 972.

Otevřít fond Jirásková-Kreidlová Amálie

Jirásková-Pešková Anna

1896 - 1973; básnířka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1952 - 1963.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, články, výpisky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Anna Jirásková-Pešková, Praha 1998, edice inv. č. 843.

Otevřít fond Jirásková-Pešková Anna

Jirát Vojtěch

1902 - 1945; docent germanistiky na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1918 - 1948.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (O. Fischer, A. Kraus, K. Polák); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (studie z dějin české a německé literatury, přednášky, poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Vojtěch Jirát, Praha 1969, edice inv. č. 208.

Otevřít fond Jirát Vojtěch

Jireček Hermenegild

1827 - 1909; státní úředník ve Vídni, historik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1844 - 1909.

1. Rukopisy vlastní (poznámky, výpisky, materiál k Životopisům válečníků českých v XV. stol.).
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd České republiky, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí.

Jireček Josef

1825 - 1888; filolog, editor, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 31 kartonů, 1838 - 1888.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Gindely, J. Hlávka, V. Jagič, A. Rybička, P. J. Šafařík, F. Tempský, V. V. Tomek, K. Vinařický); b) odeslaná (F. Tempskému, V. V. Tomkovi); c) rodinná; d) cizí (P. J. Šafařík).
3. Rukopisy a) vlastní (opisy, výpisky, poznámky, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky (týkající se r. 1848).
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Jireček Konstantin (vl. jm. Josef Konstantin Jireček)

1854 - 1918; historik, profesor na Univerzitě Karlově v Praze a na univerzitě ve Vídni, ministr osvěty v Bulharsku.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1918.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jirko Miloš

1900 - 1961; knihovník, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1920 - 1961.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (A. M. Tilschová).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Miloš Jirko, Praha 1964, edice inv. č. 62.

Otevřít fond Jirko Miloš

Jirous Ivan Martin

1944 - 2011; básník, publicista, výtvarný kritik, přední představitel českého undergroundu.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1973 - 1989.

1. Korespondence z vězení a) odeslaná; b) přijatá (Juliana Jirousová).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jiroušek Tomáš Josef

1858 - 1940; novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1875 - 1949.

1. Korespondence přijatá (V. Beneš Třebízský).
2. Rukopisy vlastní (k dějinám katolického dělnického hnutí).

Neuspořádáno.

Jirsíková Nina (vl. jm. Anna Gurská)

1910 - 1978; tanečnice, choreografka, kostýmní výtvarnice.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1926 - 1978.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (paměti); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (Osvobozené divadlo, D 34).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Kulová: Nina Jirsíková, Praha 2002, edice inv. č. 1150.

Otevřít fond Jirsíková Nina

Jiskrová Jaroslava

1949; scenáristka, nakladatelská redaktorka, editorka.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1949 - 2011.

1. Rukopisy cizí (K. Kryl).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jist Adam (vl. jm.Jindřich Styblík)

1907 - 1995; básník.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1907 - 1995.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (Bratrstvo, Kolo s gumovou rourou, Kopa kopců, Písničkář, Pověsti českých a moravských hradů a zámků, různé příspěvky do rozhlasu, nedokončené rukopisy, pracovní materiály ad.).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

John Jaromír (vl. jm. Bohumil Markalous)

1882 - 1952; spisovatel, profesor estetiky na univerzitě v Olomouci.

Osobní fond v rozsahu 106 kartonů, 1878 - 1962.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, I. A. Bláha, V. Černý, P. Eisner, J. L. Fischer, F. Halas, P. Jilemnický, J. Kopta, M. Kornelová, F. Krátký, O. Kubín, F. Laichter, A. Lauermannová-Mikschová, A. Laurin, J. S. Machar, M. Majerová, K. Michl, V. Poláček, A. Pražák, J. Seifert, J. Slavíček, K. Strass, J. Šafařík, F. X. Šalda, V. K. Škrach, V. Vančura, J. Weil, J. Zhor); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, studie, univerzitní přednášky, články, přednášky, překlady, zápisníky); b) cizí (K. Čapek, V. Černý, F. Langer, J. S. Machar, K. Teige, Z. Wirth).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (ilustrace ke knihám J. Johna, medaile).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J Wagner: Jaromír John, Praha 1963, edice inv. č. 63 (v rozsahu 2 kartonů). Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond John Jaromír

Joklík František

1865 - 1942; soudní úředník, odborný spisovatel, překladatel Aristotela.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1865 - 1942.

1. Rukopisy vlastní (překlad Aristotela).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Kolajová: František Joklík, Praha 1998, edice inv. č. 844.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Joklík František

Josek Otakar

1854 - 1926; středoškolský profesor, historik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1870 - 1915.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (k životopisu J. Kalouska a I. J. Hanuše, poezie, výpisky, články); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Část fondu v rozsahu 3 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, 1 karton neuspořádán.

Josten Josef

1913 - 1985; novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1911 - 1993.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Selver); b) cizí (E. Beneš, V. Dyk, J. John, F. Langer, J. Masaryk, A. Masaryková, A. Novák, F. S. Procházka, F. X. Šalda, F. Šrámek, M. Švabinský, K. Toman, R. Weiner, přijatá korespondence P. Selvera).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (autoportrét W. Hofmana).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Josef Josten, Praha 1999, edice inv. č. 959.

Otevřít fond Josten Josef

Juda Karel

1871 - 1959; středoškolský profesor, redaktor Národních listů, beletrista, publicista.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1871 - 1959.

1. Korespondence.
2. Rukopisy vlastní (strojopisy, pracovní materiály).
3. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské vlastivědné muzeum Kamenice nad Lipou.

Juliš Emil

1920 - 2006; básník, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1947 - 1998.

1. Korespondence přijatá (Z. Barborka).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, překlady, poznámky); b) cizí (Z. Barborka, P. Demetz, L. Kundera, K. Milota).
3. Tisky (samizdat, bibliofilie).
4. Výstřižky.
5. Fotografie (M. Koreček).
6. Varia (koláže, kaligrafie, grafika).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jungmann Josef

1773 - 1847; středoškolský profesor, jazykovědec, literární historik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1773 - 1978.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Dobrovský, J. Kollár, A. Marek, F. Palacký, A. J. Puchmajer, P. J. Šafařík, L. Štúr); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, odborné články, přednášky, překlady, pracovní materiály, poznámky, koncepty, lístkovnice); b) cizí (J. Kollár, A. Marek).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentace (oslavy J. Jungmanna).
7. Varia (kuchařské knihy dcery, obrazy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Josef Jungmann, Praha 1997, edice inv. č. 486 (revize 2017). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Otevřít fond Jungmann Josef

Jungmann Josef Josefovič

1801 - 1833; auskultant zemského soudu v Praze, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1820 - 1833.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (A. Marek).
3. Rukopisy a) vlastní (hudebně-pedagogické, překlad, opisy veršů, poznámky); b) cizí.
4. Varia (notové záznamy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Josef Josefovič Jungmann, Praha 1959, edice inv. č. 64.

Otevřít fond Jungmann Josef Josefovič

Jungmann Milan

1922 - 2012; knihovník, redaktor, literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1922 - 2012.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (studie, recenze, lektorské posudky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jurčinová Eva (vl. jm. Anna Weberová)

1886 - 1969; novinářka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1856 - 1998.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. S. Machar, A. Novák, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, studie, články, edice, překlady); b) cizí (dcera Eva Horálková).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šťastná: Eva Jurčinová, 1. část, Praha 1995, edice inv. č. 720 (v rozsahu 8 kartonů); L. Šolcová: Eva Jurčinová, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 1020 (v rozsahu 1 kartonu). Dodatky (1 karton) uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Fond Karáskovy galerie v LA.

Otevřít fond Jurčinová Eva 1. část

Otevřít fond Jurčinová Eva 2. část

Justl Vladimír

1928 - 2010; literární historik a kritik, redaktor nakladatelství Odeon, režisér divadla Viola.

Osobní fond v rozsahu 55 kartonů, 1963 - 2003.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (studie, scénáře poetické kavárny Viola, články, poznámky); b) cizí (I. Sviták, J. Tvrzník, J. Zahradníček).
3. Tisky a výstřižky (týkající se Violy a divadel, výstavní katalogy).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kabát Marcel

1927; autor psychologické prózy.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů,1900 - 1999.

1. Doklady cizí (nakladatelské smlouvy nakladatelství Melantrich (J. Čep, J. Deml, J. Durych, J. John, M. Pujmanová).
2. Korespondence a) přijatá (V. Černý, J. Chalupecký); b) odeslaná; c) cizí (J. Kameník).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kabeláč Vojtěch

1931 - 2000; dramaturg.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1954 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Rýdlová: Vojtěch Kabeláč, Praha 2009, edice inv. č. 1269.

Otevřít fond Kabeláč Vojtěch

Kabelík Jan

1864 - 1928; středoškolský profesor, školní inspektor, literární historik, editor.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1840 - 1922.

1. Korespondence a) přijatá (F. Bílý, Č. Zíbrt); b) odeslaná; c) cizí ( M. Procházka: dopisy K. Borového, Jar. Pospíšila, F. V. Sasinka, A. V. Šembera: F. A. Braunerovi, D. Slobodovi, F. M. Klácelovi, A. Vaškovi).
2. Rukopisy vlastní (články, opisy korespondence A. V. Šembery a V. K. Šembery, bibliografie).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Přerově, Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace.

Kabeš Jaroslav

1896 - 1964; bankovní úředník, komunistický politik, novinář, překladatel z němčiny, editor a sběratel korespondence a rukopisů Ladislava Klímy.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1896 - 1964.

1. Doklady (Klíma L.)
2. Korespondence zejména Ladislava Klímy a) přijatá (Březina O., Kříž A., Srb M., Zlámal J.); b) odeslaná (Lososová K., Hellerová M., Klíma L., Pavel A., Kříž A., Srb M., opisy dopisů L. Klímy); cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (konvolut materiálů k životu a dílu Lad. Klímy); b) cizí (Klíma L., Bohler F., Srb M.).
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Boháčová: Jaroslav Kabeš, Praha 2016.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv, Státní okresní archiv Jičín.

Kabeš Petr

1941 - 2005; básník, publicista, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1941 - 2006.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Gruša, J. Jedlička, I. Jelínek, E. Juliš, J. Kořán, J. Seifert, Z. Urbánek, J. Zábrana aj.); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, pracovní materiály a poznámky); b) cizí (I. Diviš, L. Vaculík, V. Závada).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová: Petr Kabeš, Praha 2019.

Otevřít fond Kabeš Petr

Kabinet ex libris - archiv sbírky

1992 - 2019; sbírka vzniklá činností Oddělení uměleckých sbírek PNP v Praze. Sbírka katalogů, pozvánek, plakátů, korespondence, novinových článků a časopisů dokumentující tvorbu knižní grafiky domácích i zahraničních výtvarných autorů.

Sbírkový fond v rozsahu 128 kartonů a 1 kartonu většího tvaru, 1937 - 2019.

1. Výstavy autorů ex libris.
2. Klub přátel výtvarného umění.
3. Mezinárodní soutěž ex libris Pardubice.
4. Trienále českého ex libris Chrudim.
5. Mezinárodní kongres FISAE 199
6.
6. Pozvánky, plakáty, katalogy, pamětní knihy.
7. Tisky.
8. Výstřižky.
9. Fotografie.
10. Varia (CD, DVD).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kabinet Jaroslava Haška - archiv ústavu

Archiv ústavu v rozsahu 34 kartonů, 1900 - 1989.

1. Doklady spolkové.
2. Rukopisy spolkové a cizí
3. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace - kartotéka děl J. Haška.

Uspořádáno v 1. stupni evedence.

Kadlec Ignác

1856 - 1932; středoškolský profesor, filosof.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1879 - 1915.

1. Korespondence přijatá (J. Durdík, J. Neudert).

Uspořádáno abecedně.

Kadlec Josef

1912 - 2000; právník, básník, rozhlasový pracovník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů,1912 - 1996.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy vlastní (básně, próza, překlady).
3. Tisky.
4. Výstřižky (časopisy).
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kafka Alois

1908 - 1980; lékař, autor regionální literatury ze Sobotecka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1947 - 1966.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Alois Kafka, Praha 1994, edice inv. č. 596.

Otevřít fond Kafka Alois

Kafka Franz

1883 - 1924; pražský německy píšící prozaik židovského původu, úředník Dělnické úrazové pojišťovny v Praze.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1902 - 1983.

1. Doklady vlastní (osobní spisy z Dělnické úrazové pojišťovny, lékařská vysvědčení, úmrtní oznámení).
2. Korespondence odeslaná (rodičům, Julii Wohryzkové).
3. Tisky.
4. Dokumentace (fotokopie rodinné korespondence a jiných písemností).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Svatoš, D. Lábusová: Franz Kafka, Praha 1984 - 2009, edice inv. č. 398 (revize 2019; součástí inventáře jsou také soupisy archiválií uložených ve Státním oblastním archivu v Praze, Archivu hl. města Prahy a Archivu Univerzity Karlovy v Praze). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Otevřít fond Kafka Franz

Kainar Josef

1917 - 1971; básník, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 45 kartonů, 1936 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (I. Blatný, E. Kolár, J. Kolář, J. Skácel); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, studie, poznámky); b) cizí (J. Otčenášek, J. Voskovec).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (vlastní).
7. Varia (kresby, notové záznamy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Josef Kainar, Praha 1979, edice inv. č. 358 (v rozsahu 42 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Kainar Josef

Kainarová Pavla Františka

1909 - 1993; loutkářka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 - 1993.

1. Korespondence přijatá (K. Bochořák, L. Kundera, K. Trost, P. Trost ad.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kaizl Edmund Břetislav

1836 - 1900; právník, básník, prozaik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1827 - 1969.

1. Korespondence a) přijatá (fragment); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, cestopisy, odborné práce, překlady, deníky z let 1851 - 1900).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Edmund Břetislav Kaizl, Praha 2000, edice inv. č. 1095.

Otevřít fond Kaizl Edmund Břetislav

Kaizl Ladislav

1898 - 1957; lékař, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1935 - 1974.

1. Rukopisy cizí.
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Jakešová, E. Bílková ml.: Ladislav Kaizl, Praha 1998, edice inv. č. 845.

Otevřít fond Kaizl Ladislav

Kaláb Metod

1885 - 1963; ředitel Průmyslové tiskárny v Praze, typograf.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1908 - 1973.

1. Korespondence a) přijatá (E. Bass, Z. Braunerová, J. Deml, K. Dyrynk, P. Křička, M. Majerová, Z. Nejedlý, S. K. Neumann, A. Sova, K. Svolinský, F. X. Šalda, F. Táborský, O. Theer); b) rodinná (manželky Růženy Kalábové: M. Majerová, K. Svolinský); c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (F. Táborský).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč, M. Šrůtová, L. Vaculík: Metod Kaláb, Praha 1998, edice inv. č. 846.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Kaláb Method

Kálal Karel

1860 - 1930; ředitel škol, spisovatel, propagátor česko-slovenských styků.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1863 - 1997.

1. Korespondence a) přijatá (A. Bielek, A. Černý, F. Drtina, I. Hálek, J. Herben, A. Heyduk, A. Hlinka, A. Holub, F. Houdek, F. Hrnčíř, P. Országh-Hviezdoslav, A. Kmeť, F. Kupka, K. Leger, D. Makovický, T. G. Masaryk, L. Novomestský, F. Pastrnek, L. Podjavorinská, A. Pražák, L. V. Rízner, K. Salva, F. Sláma, J. Svítil-Karník, P. Šámal, V. Šrobár, R. Tyršová, K. Velemínský, J. Vlček, V. Vlček, Z. Winter); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, přednášky, poznámky, zápisníky); b) cizí (J. Kálal, M. Kálal, D. Makovický).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Boháčová, K. Bílek: Karel Kálal, Praha 1998, edice inv. č. 932.

Otevřít fond Kálal Karel

Kálalová-di Lotti Vlasta

1896 - 1971; lékařka, spisovatelka, neteř K. Kálala.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1923 - 1978.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (materiál k dílu Přes Bospor k Tigridu); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Pšeidová: Vlasta Kálalová-di Lotti, Praha 1995, edice inv. č. 597.

Otevřít fond Kálalová-di Lotti Vlasta

Kalandra Albert Jan

1826 - 1909; funkcionář českých krajanských spolků ve Vídni, básník, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1871 - 1907.

1. Korespondence cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie, články, překlady).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Albert Jan Kalandra, Praha 1999, edice inv. č. 964.

Otevřít fond Kalandra Albert Jan

Kalašová Klementina

1850 - 1889; operní pěvkyně, editorka korespondence rodiny Kalašových a Julia Zeyera.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1858 - 1907.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. V. Sládek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (notové záznamy, kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Marie a Klementina Kalašovy, Praha 1966, edice inv. č. 150.

Otevřít fond Kalašová Klementina a Marie

Kalašová Marie

1854 - 1937; esejistka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1858 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (J. Deml, J. Karásek ze Lvovic, J. Kvapil, M. Maeterlinck, A. Novák, T. Nováková, S. Podlipská, A. Pražák, G. Preissová, R. Rolland, J. V. Sládek, F. X. Šalda, O. Theer, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (přednášky, překlady, poznámky); b) cizí (zápisníky rodiny Kalašovy, J. V. Sládek).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (stuhy, kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Marie a Klementina Kalašovy, Praha 1966, edice inv. č. 150.

Kalbáč Václav

1835 - 1910; účetní Matice lidu, básník, překladatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1903 - 1910.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Václav Kalbáč, Praha 1999, edice inv. č. 907.

Otevřít fond Kalbáč Václav

Kalčík Rudolf

1923 - 1980, středoškolský profesor, redaktor, autor kriminálních románů a filmů.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1923 - 1980.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (básně, prózy, scénáře); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kalfus František

1862 - 1946; berní úředník, osvětový pracovník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1896 - 1946.

1. Korespondence přijatá (F. Kaván).
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – F. Baťha: František Kalfus, Praha 1972, edice inv. č. 813.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou.

Otevřít fond Kalfus František

Kalfus Radim

1920 - 1985; tajemník Jednoty bratrské v Praze, cestovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1940 - 1985.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (Z. Štěpánek).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Radim Kalfus, Praha 1995, edice inv. č. 598.

Otevřít fond Kalfus Radim

Kalina Antonín Pravoslav

1873 - 1955; redaktor, omladinář.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1906 - 1925.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy cizí (životopis A. P. Kaliny).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Antonín Pravoslav Kalina, Praha 1997, edice inv. č. 747.

Otevřít fond Kalina Antonín Pravoslav

Kalina Josef Jaroslav

1816 - 1847; básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1835 - 1916.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c)cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, zápisníky, poznámky, výpisky); b) cizí. 4) Tisky. 5) Výstřižky. 6) Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Macura: Josef Jaroslav Kalina, Praha 2000, edice inv. č. 1075.

Otevřít fond Kalina Josef Jaroslav

Kalina Vladimír

1927 - 1995; prozaik, scenárista.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1927 - 1995.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (povídky, pracovní materiály, scénáře); b) cizí (M. Hlaváč, E. Kulka, P. Nohart, N. Tomková-Laubeová, N. Vandurová, Z. V. Vlašimská).
4. Tisky (učební texty vysokých škol).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kalina z Jäthensteinu Matyáš

1772 - 1848; právník v Praze, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů,1780 - 1845.

1. Korespondence a) přijatá (V. Hanka, V. Krolmus, E. Schliková); b) cizí (J. V. Zlobický K. R. Ungarovi).
2. Rukopisy a) vlastní (články, výpisky, poznámky); b) cizí (J. Jeník z Bratřic, V. Krolmus, M. Millauer).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Matyáš Kalina z Jäthensteinu, Praha 1963, edice inv. č. 65.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Plzni.

Otevřít fond Kalina Matyáš z Jäthensteinu

Kalista Zdeněk

1900 - 1982; profesor československých dějin na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik, básník, dramatik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 152 kartonů, 1900 - 1982.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Biebl, F. Götz, H. Jelínek, S. Kadlec, A. M. Píša, J. Šusta, J. Wolker, Z. Wolkerová); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (Kruh českých spisovatelů, redakce neuskutečněného časopisu Tchechische Geisteswelt).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, přednášky, překlady, paměti); b) cizí (J. Fencl, J. Frejka, I. Gool, F. Götz, M. Jacob, F. Křelina, J. S. Machar, R. Medek, F. D. Merth, A. Ráž, část redakčního archivu časopisu Lumír).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Zdeněk Kalista, Praha 2001, edice inv. č. 999.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Mladoboleslavska.

Otevřít fond Kalista Zdeněk

Kalus Josef

1855 - 1934; učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1910 - 1936.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, drama).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Josef Kalus, Praha 1997, edice inv. č. 748.

Části archivního souboru v jiných institucích: Památník Petra Bezruče v Opavě a Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Slezské zemské muzeum v Opavě.

Otevřít fond Kalus Josef

Kamarýt Josef Vlastimil

1797 - 1833; katolický kněz, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1816 - 1856.

1. Korespondence a) přijatá (F. L. Čelakovský, J. V. Plánek, F. J. Vacek-Kamenický); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (výpisky a poznámky); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Kovařík: Josef Vlastimil Kamarýt, Praha 1996, edice inv. č. 593.

Otevřít fond Kamarýt Josef Vlastimil

Kameníček František

1856 - 1930; profesor rakouských dějin na České technice v Brně, historik, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1880 - 1939.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Moravský zemský archiv v Brně.

Kameník Jan (vl. jm. Ludmila Macešková)

1898 - 1974; výtvarnice, básnířka.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1898 - 1993.

1. Korespondence a) přijatá (B. Fučík, I. Diviš, V. Justl, L. Matoušová, V. Mertl, V. Vokolek); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, překlady - J. Cocteau, deníky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová: Jan Kameník, Praha 2009, edice inv. č. 1256 (v rozsahu 8 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Kameník Jan (vl.jm. Macešková Ludmila)

Kaminský Bohdan (vl. jm. Karel Bušek)

1859 - 1929; básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1893 - 1929.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, překlady); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Bohdan Kaminský, Praha 1987, edice inv. č. 420.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Českého ráje v Turnově.

Otevřít fond Kaminský Bohdan

Kampelík František Cyril

1805 - 1872; lékař, spisovatel, novinář.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1804 - 1985.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kollár, D. Lichard); b) odeslaná (J. Kollárovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, články); b) cizí (J. Kollár).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (stuhy z pohřebních věnců, vzorkovník léků).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Štěpánová: František Cyril Kampelík, Praha 1998, edice inv. č. 908.

Otevřít fond Kampelík František Cyril

Kamper Jaroslav

1871 - 1911; dramaturg Divadla na Vinohradech, novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1894 - 1911.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Dyk, A. Jirásek, J. Mauder, V. Mrštík, T. Nováková, A. Sova, J. Vlček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, drama, překlady); b) cizí (F. Lützow, J. Mahen).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Borotová: Jaroslav Kamper, Praha 1958, edice inv. č. 66 (v rozsahu 6 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Kamper Jaroslav

Kantůrek Jiří

1932 - 1998; publicista, televizní pracovník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1932 - 1998.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní. (scénáře, televizní proslovy ad.).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kantůrková Eva

1930; prozaička, filmová scenáristka, politická pracovnice.

Osobní fond v rozsahu 118 kartonů, 1950 - 2017.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kantůrek); b) odeslaná (J. Kantůrek).
3. Rukopisy a) vlastní (romány, povídky, divadelní hry, filmové a televizní scénáře); b) cizí (F. Kautman, R. Palouš, F. Pavlíček, J. Zvěřina aj.)
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Havlíková: Eva Kantůrková, Praha 1966, edice inv. č. 599 (v rozsahu 5 kartonů).

Otevřít fond Kantůrková Eva

Kaplický Václav

1895 - 1982; prozaik, publicista, nakladatelský redaktor.

Osobní fond v rozsahu 95 kartonů, 1900 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. Majerová, J. V. Pleva); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (romány, povídky, články, pracovní materiály, vzpomínky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Zámek Frýdlant, Státní okresní archiv Tábor, Husitské muzeum v Táboře.

Kapp Otto

1889 - 1982; technik, ekonom, odborný spisovatel, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1925 - 1981.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (K. Čapek, A. Pražák); b) odeslaná; c)cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, studie); b) cizí (V. Dyk, J. Vrchlický).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Pluhařová: Otto Kapp, Praha 2004, edice inv. č. 1199.

Otevřít fond Kapp Otto

Kapper Siegfried

1821 - 1879; lékař, česko-německý básník, prozaik, publicista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1840 - 1878.

1. Korespondence a) přijatá (A. Humboldt); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, poznámky); b) cizí.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Pípal: Siegfried Kapper, Praha 1991, edice inv. č. 800.

Otevřít fond Kapper Siegfried

Karafiát Jan

1846 - 1929; evangelický kněz, pedagog, autor náboženské a memoárové literatury.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1868 - 1996.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (povídka Broučci, poznámky, zápisníky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Jan Karafiát, Praha 1997, edice inv. č. 749.

Otevřít fond Karafiát Jan

Karásek Josef

1868 - 1916; historik slovanských literatur, novinář.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1855 - 1934.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Doležal-Pojezdný, J. Gebauer, J. Goll, J. Holeček, S. Hurban-Vajanský, M. Hýsek, V. Jagič, J. Jakubec, A. Jensen, K. Jireček, J. V. Klíma, L. Kuba, O. Kubín, F. Menčík, bří Mrštíkové, A. Muka, M. Murko, A. Novák, F. Pastrnek, J. Pelcl, J. Polívka, D. Prohaska, F. S. Procházka, J. Z. Raušar, A. Rezek, P. Selver, A. Truhlář, J. Voborník, Č. Zíbrt); b) odeslaná; c) rodinná (manželky Melanie Karáskové: J. Doležal-Pojezdný, M. Hýsek, J. Kabelík, L. Kuba, D. Prohaska); c) cizí (K. J. Erben).
3. Rukopisy a) vlastní (lístkový rejstřík korespondence K. J. Erbena, výpisky, poznámky); b) cizí.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Barešová: Josef Karásek, Praha 1995, edice inv. č. 600.

Otevřít fond Karásek Josef

Karásek ze Lvovic Jiří (vl. jm. Josef Karásek)

1871 - 1951; poštovní úředník, redaktor, básník, prozaik, dramatik, překladatel, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1890 - 1956.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, články, próza, autografy).
3. Tisky.
4. Výstřižky (o J. Karáskovi a Karáskově galerii).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Karáskova galerie - archiv sbírky

15. - 20. stol.; archivní soubor korespondence a rukopisů vzniklý sbírkotvornou činností básníka Jiřího Karáska ze Lvovic.

Sbírka v rozsahu 544 kartonů, 15. stol. - 1968.

1. Doklady (knihy výpůjček, pokladní knihy, podací protokoly, knihy přírůstků).
2. Korespondence a) úřední; b) listiny a písemnosti z patnáctého - osmnáctého stol. a autografy kulturních osobností činných v devatenáctém a 1. pol. dvacátého stol.: J. Arbes, K. Balmont, J. Barbey ďAurevilly, A. Barret, P. Bezruč, F. Bílek, E. A. Bourdelle, Z. Braunerová, W. Bunikiewicz, P. Claudel, A. Daudet, J. L. David. R. Dehmel, I. P. Dějev, E. Delacroix, J. Deml, E. Destinnová, T. Dubrovská-Koseová, A. Dumas, V. Dyk, J. Fanta, J. B. Foerster, P. Fort, bří Goncourtové, V. Hálek, V. Hanka, K. Havlíček Borovský, I. Herrmann, K. Hlaváček, W. Hofman, J. Hora, V. Hugo, A. Chittussi, H. Ibsen, J. A. D. Ingres, R. Jesenská, J. Karásek ze Lvovic, B. Knoesl, F. Kobliha, J. Konůpek, J. Kopta, B. Krawc, O. Kubín, J. Laichter, J. Mach, S. Mallarmé, A. Marek, L. Marold, C. Mauclair, D. S. Merežkovskij, P. Merimée, K. Michaelisová, F. Mistral, C. Monet, A. Někrasov, J. Neruda, J. Opolský, F. Palacký, J. Palivec, A. Procházka, S. Przybyszewski, J. E. Purkyně, O. Redon, H. de Régnier, W. S. Reymont, A. Rodin, R. Rolland, Ch.-A. Sainte-Beuve, G. B. Shaw, J. J. Stankovský, F. Stiebitz, A. Strindberg, F. X. Šalda, J. K. Šlejhar, O. Štorch-Marien, J. Štursa, M. Švabinský, H.-A. Taine, K. Teige, L. Tieck, J. K. Tyl, J. Wolker, S. Wyspianski, W. B. Yeats).
3. Rukopisy (k činnosti Karáskovy galerie i sbírka).
4. Tisky (drobné tisky, exlibris, PF, příležitostné tisky, kramářské písně).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Korespondence a rukopisy zpracovány ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Karáskova galerie, sbírka

Části archivního souboru v jiných institucích: Výstřižkový archiv LA.

Otevřít fond Karáskova galerie

Karasová Jiřina

1898 - 1943; knihovnice Národního muzea v Praze, překladatelka, propagátorka styků česko-jihoslovanských.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1885 - 1942.

1. Korespondence a) přijatá (K. Christov, D. Raisová); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (divadelní hra, zápisníky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jiřina Karasová, Praha 1995, edice inv. č. 601.

Otevřít fond Karasová Jiřina

Karen Jiří (vl. jm. Ladislav Podmele)

1920 - 2000; středoškolský profesor, autor učebnic a básnických sbírek.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1920 - 2000.

1. Korespondence přijatá (F. Lazecký, j. Šotola, J. Zahradníček).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, paměti); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Litomyšli.

Karfík Vladimír

1931; literární kritik a historik, editor, šéfredaktor Literárních novin.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1970 - 1990.

1. Korespondence cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí; (soubor samizdatovýck fejetonů - L. Dobrovský, J. Hutka, E. Kantůrková, B. Komárková, P. Kohout, S. Machonin, Z. Pochop, P. Pithart, J. Trefulka, J. Gruša, O. Vaculík) a prohlášení Charty 7
7.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kasalický Jan

1894 - 1965; brigádní generál v Praze, vlastivědný pracovník a historik vojenství.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1894-1966.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Horák, J. V. Kučera); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (vlastivědné, vojensko-historické a turistické práce, výpisky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – T. Hylmar: Jan Kasalický, Praha 2000, edice inv. č. 1040.

Otevřít fond Kasalický Jan

Kästnerová Božena

1887 - 1965; kulturní pracovnice v Litomyšli.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1913 - 1962.

1. Korespondence přijatá (P. Bezruč).
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Kašpar Adolf

1877 - 1934; malíř, ilustrátor.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1857 - 1972.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (H. Boettinger, A. Jirásek, D. Jurkovič, J. Mařatka, F. Páta, K. V. Rais, H. Schwaiger, F. Strejček, E. S. Vráz, A. Wenig, Z. Winter); b) odeslaná; c) rodinná (J. Kašparové-Řepkové - manželky, J. Horníkové-Kašparové - dcery); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (zápisník); b) cizí (o A. Kašparovi).
4. Tisky (pohlednice, reprodukce kreseb a ilustrací A. Kašpara).
5. Výstřižky.
6. Fotografie (cestopisné a národopisné fotografie A. Kašpara).
7. Varia (2 filmové kotouče).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Kašpar Alois

1843 - 1913; kurátor a knihovník Náprstkova muzea v Praze, profesor v Petrohradě a Simferopoli, filolog, archeolog, přítel J. Zeyera.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1862 - 1900.

1. Korespondence a) přijatá (J. Zeyer); b) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (překlady, poznámky, výpisky, zápisy z přednášek).
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Breň: Alois Kašpar, Praha 1998, edice inv. č. 859.

Otevřít fond Kašpar Alois

Kašpar František

1879 - 1959; básník.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1900 - 2004.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková : František Kašpar, Praha 2016.

Katz Leopold

1854 - 1927; zemský advokát v Praze, příznivec umění.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1848 - 1933.

1. Korespondence a) přijatá (V. Hynais, A. Jirásek, K. May, F. Ohmann); b) rodinná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (školní sešit); b) cizí (J. Schikaneder).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Leopold Katz, Praha 1979, edice inv. č. 359.

Otevřít fond Katz Leopold

Kautman František

1927 - 2016; literární historik a kritik, estetik, prozaik, básník a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 86 kartonů, 1927 - 2014.

1. Doklady a) osobní ; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, K. Biebl, G. Janouch, J. Hořec, K. Konrád, M. Kubišová, M. Majerová, Z. Nejedlý, V. Nezval, I. Olbracht, A. Pražák, V. Řezáč, J. Škvorecký, Z. Urbánek) ; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (diáře, studie, výpisky a pracovní materiály - F. M. Dostojevskij, E. Hostovský, F. Kafka, T. G. Masaryk, S. K. Neumann, F. X. Šalda); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kaván František

1866 - 1941; malíř, básník.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1866 - 1958.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (P. Kavánové - manželce, J. Neudörflovi); c) cizí (S. Klírovi).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (portréty, reprodukce obrazů).
7. Dokumentace (opisy korespondence a literárního díla F. Kavána, pořízené S. Klírem).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Chalupa: František Kaván, Praha 1986, edice inv. č. 421.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze, Krkonošské muzeum Jilemnice.

Otevřít fond Kaván František

Keblová Marie (pseud. Starohradská)

1882 - 1959; lidová básnířka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1896 - 1952.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (K. K. Chvalovský, F. K. Zeman).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, pohádky); b) cizí (opisy básní M. Keblové).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Horáčková: Marie Keblová, Praha 1976, edice inv. č. 298.

Otevřít fond Keblová Marie

Kepl Rudolf

1876 - 1958, novinář, diplomat, pařížský dopisovatel Národních listů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1902 - 1957.

1. Korespondence a) vlastní (E.Beneš, J. Čapek, J. Kvapil, B. Martinů, R. Weiner); b) cizí (Š. Ouzký).
2. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Rudolf Kepl, Praha 1999, edice inv. č. 988.

Otevřít fond Kepl Rudolf

Kettner Jindřich

1848 - 1928; revident panství hraběte Buquoye, propagátor těsnopisu.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1886 - 1909.

1. Korespondence přijatá (Jindřich Kettner - syn).

Uspořádáno abecedně.

Khás Ladislav

1905 - 1976; novinář, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1905 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (E. Bass).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Plzni.

Kheil Karel Petr

1843 - 1908; ředitel obchodní školy, docent na České vysoké škole technické v Praze, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1832 - 1927.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí (Z. Havlíčková).
2. Korespondence a) přijatá (Z. Havlíčková, J. Vrchlický); b) odeslaná (Z. Havlíčkové); c) rodinná; d) cizí (Z. Havlíačková).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (poznámky Z. Havlíčkové).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Půlpánová: Karel Petr Kheil, Praha 2002, edice inv. č. 1144.

Otevřít fond Kheil Karel Petr

Khol František

1877 - 1930; knihovník Národního muzea v Praze, dramaturg Národního divadla v Praze.

Osobní fond a části spolkových archivů v rozsahu 33 kartonů, 1871 - 1930.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (bří Čapkové, V. Dyk, O. Fischer, K. H. Hilar, H. Jelínek, F. Kafka, F. Langer, S. Lom-Mojžíš, J. Mahen, K. Mašek, V. Mrštík, A. Novák, A. Sova, R. Svobodová, A. M. Tilschová, J. Vlček, V. Vojtíšek, R. Weiner, F. Werfel); b) odeslaná; c) rodinná (Bohumile Kholové-Touškové - manželce) d) cizí (fragmenty korespondence divadelní agentury Centrum a české pobočky PEN klubu: bří Čapkové, J. Galsworthy).
3. Rukopisy vlastní (divadelní hry, články).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Část fondu (v rozsahu 19 kartonů korespondence) uspořádána abecedně, zbytek fondu v rozsahu 14 kartonů neuspořádán.

Kholová-Toušlová Bohumila

1894 -1954; manželka Khola Františka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1894 - 1954.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kinský Karel

1901 - 1969; malíř a grafik, vlastivědný pracovník v Turnově.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1861 - 1968.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (články, bibliografie, pracovní materiály); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Havlůjová, D. Kelnerová: Karel Kinský, Praha 1995, edice inv. č. 602.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Českého ráje v Turnově.

Otevřít fond Kinský Karel

Kirkor Adam Honory

1818 - 1886; polský archeolog a publicista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1850 - 1872.

1. Korespondence přijatá.
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Adam Honory Kinkor, Praha 1965, edice inv. č. 151.

Otevřít fond Kinkor Adam Honory

Kirschner Zdeněk

1928; historik literatury a fotografie, překladatel z angličtiny, publicista.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1928 - 2005.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (Disciplinární komise FF UK, J. Hlaváčová, J. Chalupecký, J. Jedlička, J. Klusák, A. Kopecky, J. Kopecky, V. C. Kosina, J. a Č. Pavelkovi, V. Prokop, J. Schulzová-Prokopová, P. Smetáček, V. Sokol, J. Zábrana, J. Žantovský aj).
3. Rukopisy vlastní (pracovní materiály, texty, přednášky, proslovy, studie).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kisch Bedřich

1894 - 1968; chirurg, bratr E. E. Kische.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1870 - 1968.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (Kischovi); b) odeslaná (Kischové); c) cizí (M. Brod, O. Fischer, E. E. Kisch, R. Musil).
3. Fotografie (vlastní, rodinné, přátel a míst).

Fond je zpracováván.

Kisch Egon Erwin

1885 - 1948; novinář, reportér, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 131 kartonů, 1875 - 1968.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (P. Kisch, A. Laurin, H. Mann, G. Včelička, A. Zweig); b) odeslaná (A. Döblin, K. Gottwald, P. Kisch, A. Macek, U. Sinclair, A. Zweig); c) rodinná (Gisely Kischové); d) cizí (E. Caldwell, L. Feuchtwanger, V. Pozner, U. Sinclair).
3. Rukopisy a) vlastní (zejména reportáže); b) cizí.
4. Tisky (časopisy z doby emigrace s příspěvky E. E. Kische).
5. Výstřižky (vlastní práce, recenze, jubilea, nekrology).
6. Fotografie (vlastní, rodinné, přátel, míst).

Zpracováno ve 2. stupni evidence – J. Poláček: E. E. Kisch, Praha 1999, edice inv. č. 1011.

Otevřít fond Kisch Egon Ervín

Klácel František Matouš

1808 - 1882; člen řádu augustiniánů, filosof, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1827 - 1908.

1. Korespondence přijatá (A. V. Šembera).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady); b) cizí (životopis F. M. Klácela).
3. Tisky.
4. Dokumentace (fotokopie korespondence).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: František Matouš Klácel, Praha 1995, edice inv. č. 603.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur a Moravský zemský archiv v Brně.

Otevřít fond Klácel František Matouš

Kladiva Jaroslav

1919 - 1987; literární a divadelní kritik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1996.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (studie o E. F. Burianovi).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Klánský Mojmír

1921 - 1983; spisovatel, novinář, rozhlasový redaktor.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1921 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy vlastní (próza, pracovní materiály).
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Klášterský Antonín

1866 - 1938; odborový přednosta zemského správního výboru v Praze, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 76 kartonů, 1894 - 1938.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Adler, J. Š. Baar, J. Borecký, S. Čech, A. Černý, E. Hácha, F. Herites, I. Herrmann, A. Heyduk, M. Hýsek, A. Jirásek, E. Krásnohorská, J. Kvapil, J. S. Machar, A. Novák, F. S. Procházka, K. V. Rais, J. V. Sládek, J. Svítil, M. A. Šimáček, J. Vrba, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná (Antonie Klášterské - manželky, Ivana Klášterského - syna); d) cizí (K. D. Balmont J. S. Macharovi, J. Vrchlický K. Bezdíčkové).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, články, pracovní materiály, zápisníky); b) cizí (K. Sabina, J. Vrchlický, I. Klášterský - bibliografie a kartotéka díla A. Klášterského).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Část fondu (v rozsahu 54 kartonů) zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, dodatek uspořádán v 1. stupni evidence.

Klebelsberg František Josef

1774 - 1857; prezident dvorské komory, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1800 - 1857.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (kartotéka sbírky mincí a knih).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Klecandová Anna (pseud. Aťa Martenová)

1892 - 1974; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1946 - 1974.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Anna Klecandová-Martenová, Praha 1999, edice inv. č. 989.

Otevřít fond Klecandová-Martenová Anna

Kleiner Kamil

1892 - 1954; vedoucí pracovník ředitelství Škodových závodů, publicista.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1938 - 1948.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (k židovské otázce).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Kleinschnitzová Flora

1891 - 1946; docentka literární historie na Univerzitě Karlově v Praze, publicistka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1893 - 1941.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, přednášky, překlady, poznámky, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Flora Kleinschnitzová, Praha 1997, edice inv. č. 740.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní knihovny.

Otevřít fond Kleinschnitzová Flora

Klejzar Josef Tadeáš

1820 - 1882; člen řádu premonstrátů v Želivě, od r. 1848 evangelický kněz, odborný spisovatel, přítel K. Havlíčka Borovského.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1840 - 1899.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy vlastní (pedagogické práce).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: Josef Tadeáš Klejzar, Praha 1999, edice inv. č. 990.

Otevřít fond Klejzar Josef Tadeáš

Klement František (pseud. Quido Mansvet)

1851 - 1933; cestovatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1891 - 1908.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (próza).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Makovcová: František Klement, Praha 1995, edice inv. č. 604.

Otevřít fond Klement František

Kles Petr (vl. jm. Vilém Vordren)

1869 - 1916; právník, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1870 - 1969.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá (J. V. Sládek).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Petr Kles, Praha 1980, edice inv. č. 374.

Otevřít fond Kles Petr

Klicpera Eduard

1879 - 1942; středoškolský profesor v Rakovníku, sokolský funkcionář.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1900 - 1941.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a)vlastní (deníky, články); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Eduard Klicpera, Praha 2001, edice inv. č. 1116.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Archiv tělesné výchovy a sportu.

Otevřít fond Klicpera Eduard

Klicpera Ivan

1845 - 1881; právník, spisovatel, syn V. K. Klicpery.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1847 - 1878.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (próza, zápisy univerzitních přednášek).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Ivan Klicpera, Praha 1966, edice inv. č. 152.

Otevřít fond Klicpera Ivan

Klicpera Václav Kliment

1792 - 1859; středoškolský profesor, ředitel gymnázia v Praze, spisovatel, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1810 - 1952.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (Š. Hněvkovský, F. Turinský); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, výpisky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Dokumentace (reprodukce z expozic V. K. Klicpery).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Václav Kliment Klicpera, Praha 1966, edice inv. č. 153 ( v rozsahu 3 kartonů). Dodatky v rozsahu 4 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Klicpera Václav Kliment

Klička Benjamin (vl. jm. Benjamin Frágner)

1897 - 1943; lékař, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1918 - 1941.

1. Korespondence a) přijatá (F. X. Šalda); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, romány, projevy); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Benjamin Klička, Praha 1962, edice inv. č. 67.

Otevřít fond Klička Benjamin

Klika Břetislav Maria - nakladatelský archiv

1884 - 1958; nakladatel, později pracovník Družstevní práce v Praze.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy B. M. Klika - Zátiší knihy, srdce i ducha (zal. 1917) v rozsahu 92 kartonů, 1896 - 1958.

1. Doklady a) vlastní; b) z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence a) přijatá (J. Bartoš, bří Čapkové, J. Čep, V. Hofman, A. Novák, V. Rada, F. Šrámek); b) rodinná; c) nakladatelská (přijatá, odeslaná).
3. Rukopisy a) vlastní (články, deníky, výpisky); b) cizí (K. Čapek, J. Deml, P. Eisner, O. Fischer, V. Holan, J. Chaloupka, J. Jenčík, J. Křička, J. Lada, J. Mahen, J. Seifert, F. Šrámek, F. Tichý, V. Tille).
4. Tisky (nakladatelské seznamy knih, aukční katalogy, časopisy).
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Klíma Jaromír

1876 - 1954; úředník zemského výboru, publicista.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1896 - 1936.

1. Doklady vlastní (ze spolkové a veřejné činnosti).
2. Rukopisy vlastní (články a projevy, biografické seznamy).
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Klíma Jiří Václav

1874 - 1948; docent pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1841 - 1947.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Albert, F. Bílý, J. U. Jarník, J. John, O. Kádner, L. Syllaba); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, přednášky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jiří Václav Klíma, Praha 1976, edice inv. č. 312.

Otevřít fond Klíma Jiří Václav

Klíma Ladislav

1878 - 1928; filosof, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1878 - 1999.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (F. Böhler,A. Fiedler, E. Frynta, E. Chalupný, B. Janda, J. Kodíček); b) odeslaná (F. Drtikolovi, A. Fiedlerovi).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie; próza - Český román, Lidská tragedie a Boží komedie, Matěj Poctivý, Slavná Nemesis, Utrpení knížete Sternenhocha, "Velký román", knižně nepublikované články, aforismy, opisy, deníky, pracovní materiály); b) cizí (F. Böhler, V Gardavský, K. Lososová, D. Součeky).
4. Tisky (fragment vlastní knihovny).
5. Výstřižky (o L. Klímovi).
6. Fotografie.
7. Dokumenrace (k uvedení hry Boj o vše ve Washingtonu 1999).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Čiháková: Ladislav Klíma, Praha 2000, edice inv. č. 1054.

Otevřít fond Klíma Ladislav

Kliment Alexandr

1929 - 2017; spisovatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1929 - 2012.

1. Doklady (Kruh nezávislých spisovatelů, Charta 77, smlouvy).
2. Korespondence a) přijatá (L. Dvořák, L. Fuks, J. Gruša, V. Havel, I. Klíma, J. Šimsa); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (prózy, scénáře, články, recenze, fejetony, povídky, pohádky, pracovní materiály); b) cizí (J. Šimsa, samizdaty).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Klivar Miroslav

1932 - 2014; teoretik a historik umění, výtvarník, publikace také v oborech ergoterapie, arteterapie a psychoterapie.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1932 - 2008.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (sbírky básní).
3.Tisky a výstřižky (katalog k výstavní činnosti a publicity, plakáty, letáky).
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kloboučník Jan

1919 - 1974; nakladatel, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1900 - 1976.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace.

Neuspořádáno.

Klobouk Jiří

1933; autor rozhlasových a televizních her, románů a povídek, kameraman, jazzový pianista, žijící od roku 1968 v Kanadě.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů 1933 - 2013.

1. Doklady.
2. Korespondende.
3. Rukopisy vlastní (rozhlasové a divadelní hry, filmové scénáře, náměty, povídky ad.).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Klofáč Václav Jaroslav

1868 - 1942; novinář a politik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1899 - 1930.

1. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, K. Čapek, A. Jirásek, L. Kuba, J. Kvapil); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Klostermann Karel

1848 - 1923; středoškolský profesor, redaktor, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1895 - 1923.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (povídky, román).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Karel Klostermann, Praha 1965, edice inv. č. 154. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Šumavy v Sušici a Státní oblastní archiv v Plzni.

Otevřít fond Klostermann Karel

Klub esperantistů v Praze - spolkový archiv

1902 - 1944; od r. 1904 Esperantista klubo en Prago, první předseda Eduard Weinfurter, nakladatel a knihkupec.

Sbírka rukopisů a dokladů esperantského hnutí v rozsahu 8 kartonů, 1907 - 1937.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy (referáty, studie, zápisky).
4. Tisky (noviny, časopisy, učebnice, propagační tisky v esperantu).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Šimáňová: Klub esperantistů, Praha 1998, edice inv. č. 860.

Otevřít fond Klub esperantistů

Klub osvobozeného samizdatu (KOS) - nakladatelský archiv

1989 - 1996; fond nakladatelství navazujícího na samizdat.

Spolkový archiv v rozsahu 5 kartonů, 1989 - 1996.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy (lektorské posudky, rukopisy jednotlivých autorů).
4. Tisky (knihy vydané KOS).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Klub polski w Pradze - spolkový archiv

1887 - 1940; krajanský spolek v Praze.

Část spolkového archivu v rozsahu 1 kartonu, 1923 - 1939.

1. Doklady vlastní (spolkové knihy).
2. Korespondence a) přijatá (hlavně ke spolkovým jubileím); b) odeslaná (kopie).
3. Tisky (statut klubu, pozvánky, brožurky).
4. Výstřižky (o činnosti klubu).
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Klunnyj Petro

1874 - 1953; profesor na univerzitě v Paříži, ukrajinský kulturní pracovník.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1922 - 1938.

1. Doklady cizí (o činnosti ukrajinských odborných společností, např. Ukrajinští právníci).
2. Korespondence přijatá.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Klvaňa Josef

1857 - 1919; středoškolský profesor, přírodopisec, národopisec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1757 - 1928.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Heyduk, J. I. Holuby, J. S. Machar, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (vzpomínky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Josef Klvaňa, Praha 1993, edice inv. č. 497.

Části archivního souboru v jiných institucích: Moravské zemské muzeum v Brně, Státní okresní archiv v Uherském Hradišti.

Otevřít fond Klvaňa Josef

KMEN - klub moderních nakladatelů - sdružený archiv

1926 – 1948; volné sdružení nakladatelských firem, soukromých vydavatelů a knihkupců.

Spolkový archiv v rozsahu 7 kartonů, 1926 - 1949.

1. Doklady (stanovy, zápisy ze schůzí).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Knajsl Matěj

1805 - 1890; středoškolský profesor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1805 - 1882.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, články); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Matěj Knajsl, Praha 1961, edice inv. č. 68 (revize 2003).

Otevřít fond Knajsl Matěj

Knap Josef

1900 - 1973; přednosta divadelního oddělení Národního muzea v Praze, spisovatel, divadelní a literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 55 kartonů, 1865 - 1997.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Branald, J. Čarek, Z. Kalista, J. Knob, J. Kostohryz, F. Křelina, V. Prokůpek, V. Renč, J. V. Sedlák, J. Seifert, F. X. Šalda, F. Šrámek, J. Wolker, J. Zahradníček); b) odeslaná (manželce); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, studie, články, přednášky, recenze, vzpomínky, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Knap, Praha 1997, edice inv. č. 785 (v rozsahu 51 kartonů). Dodatky v rozsahu 4 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Knap Josef

Knapp Mamert

1837 - 1896; nakladatel a knihkupec v Praze-Karlíně.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy M. Knapp (zal. 1897) v rozsahu 1 kartonu, 1853 - 1934.

1. Doklady a) vlastní; b) fragment právních dokladů z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, I. L. Kober, K. Sabina); b) rodinná (Václava Knappa - syna); c) cizí (G. Mahler, J. K. Tyl).
3. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Mamert Knapp, Praha 1979, edice inv. č. 362.

Otevřít fond Knapp Mamert

Kneidl František

1855 - 1928; ředitel škol, autor publikace z oboru numismatiky.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1881 - 1925.

1. Korespondence a) přijatá (A. Jirásek, J. Kořenský, J. Otto, K. V. Rais, P. Šámal, F. A. Urbánek); b) odeslaná (J. Čelakovskému); c) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kneidl Pravoslav

1927 - 2003; odborný pracovník PNP, historik knižní kultury.

Osobní fond v rozsahu 55 kartonů, 1950 - 1996.

1. Korespondence a) přijatá (F. Čáda, F. Černý, V. Černý, A. Irmann, J. Johanides, A. Kovanda, F. Muzika, A. Sáňka); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (scénáře výstav); b) cizí (sborník Strahovská knihovna).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Knížák Milan

1940; profesor na Akademii výtvarných umění v Praze, ředitel Národní galerie v Praze, tvůrce happeningů, zakladatel skupiny Aktuál.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1962 - 1969.

1. Rukopisy vlastní (knihy akcí Aktuálu).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Knížek Antonín

1890 - 1974; učitel, vlastivědný pracovník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1910 - 1974.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, vlastivědné práce z Jičínska, deníky, výpisky); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Škodová: Antonín Knížek, Praha 1985, edice inv. č. 405.

Otevřít fond Knížek Antonín

Knob Jan

1904 - 1977; ředitel Muzea Českého ráje v Turnově, odborný učitel a spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1878 - 1977.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Ježek, J. Knap, F. Křelina, F. Lesař, V. Rada); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, studie, články, přednášky); b) cizí (J. Ježek, Z. Kalista, J. Knap, F. Křelina, B. Slavík).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Štěpánková: Jan Knob, Praha 1980, edice inv. č. 367.

Otevřít fond Knob Jan

Knobloch Prokop

1800 - 1880; učitel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1845 - 1999.

1. Rukopisy vlastní (učebnice počtů, zpěvník).
2. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Prokop Knobloch, Praha 2000, edice inv. č. 1079.

Otevřít fond Knobloch Prokop

Knoesl Bohuslav

1873 - 1958; poštovní úředník, editor, básník.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1896 - 1958.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Borecký, V. Dyk, H. Jelínek, Z. Kalista, J. Karásek ze Lvovic, J. Kvapil, A. M. Lauermannová, A. Novák, S.F. Svoboda, M. Švabinský, O. Theer, B. Wellek, J. Zeyer, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, projevy, paměti, zápisy univerzitních přednášek); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Jarůšek: Bohuslav Knoesl, Praha 2004. edice inv. č. 1181.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Otevřít fond Knoesl Bohuslav

Knoflíček Jan

? - ?, sběratel.

Sbírka v rozsahu 3 kartonů, 1914 - 1946.

1. Sbírka historických dokumentů (rukopisy cizí, tisky a výstřižky - B. Smetana, František Ferdinand d´Este,
2. světová válka, rok 1848, rkp. sborníky písní, cechovní listiny z 1
8. stol.).

Neuspořádáno.

Knopp František

1946 - 2014; divadelní teoretik a historik, pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1946 - 2014.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Knytl Jaroslav

1891 - 1970; úředník Agrární banky, jednatel Společnosti V. Dyka, bibliofil.

Osobní fond a část spolkového archivu společnosti V. Dyka v rozsahu 12 kartonů, 1910 - 1970.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (bibliografie díla V. Dyka).
3. Tisky.
4. Fragment spolkového archivu Společnosti V. Dyka.

Neuspořádáno.

Kober Ignác Leopold

1825 - 1866; nakladatel a knihkupec v Táboře, později v Praze.

Osobní fond a fond nakladatelství Kober-Salač v rozsahu 15 kartonů, 1845 - 1882.

1. Doklady a) vlastní; b) právní a účetní z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence přijatá (J. E. Purkyně, J. K. Tyl).
3. Rukopisy vlastní (I. L. Kober).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Ignác Leopold Kober, Praha 1971, edice inv. č. 234 ( v rozsahu 1 kartonu). Dodatky v rozsahu 14 kartonů neuspořádány.

Otevřít fond Kober Ignác Leopold

Kobliha František

1877 - 1962; malíř, grafik, ilustrátor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1901 - 1974.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková, A. Volencová: František Kobliha, Praha 1997, edice inv. č. 750.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Kobliha František

Kobliska Alois

1815 - 1882; středoškolský profesor, vychovatel, odborný spisovatel, přítel K. Havlíčka Borovského.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1820 - 1920.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (rodina Kozlova v Rusku, V. Zelený); b) odeslaná; c) rodinná (M. Kobliskové-Dobřanské - manželky; V. Dobřanského - tchána; Vladimíra Koblisky - syna).
3. Rukopisy a) vlastní (životopis, zápisníky).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Kocián Josef

1924 - 1970; literární historik.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1954 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (S. Kociánová)
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, překlady, studie, deníky, pracovní materiály týkající se J. Ortena, surrealismu aj.); b) cizí (K. Sidon, I. Sviták, A.Šabatková).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L.Šolcová: Josef Kocián, Praha 2003, edice inv. č. 1185.

Otevřít fond Kocián Josef

Kociánová Soňa

1930 - 1970; učitelka, básnířka.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1931- 1977.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, deníky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Soňa Kociánová, Praha 2003, edice inv. č. 605 (revize 2002).

Otevřít fond Kociánová Soňa

Kocourek Vítězslav

1920 - 1995; básník, prozaik, překladatel a nakladatelský pracovník.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1934 - 1994.

1. Doklady.
2. Korespondence a) vlastní přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Merthová: Vítězslav Kocourek, Praha 2017.

Otevřít fond Kocourek Vítězslav

Kočí Bedřich - nakladatelský archiv

1869 - 1955; nakladatel v Plzni, později v Praze.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy B. Kočí (zal. r. 1893) v rozsahu 88 kartonů, 1880 - 1955.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) právní a účetní z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence a) přijatá (vlastní i nakladatelská); b) odeslaná (manželce Marii); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (okultistické, zápisníky); b) cizí (naučný slovník); c) z činnosti nakladatelství.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Část fondu v rozsahu 10 kartonů (korespondence) zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, zbytek fondu neuspořádán.

Kočí Stanislav

1887 - 1948; nakladatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1815 - 1946.

1. Korespondence a) přijatá (J. Mahen); b) odeslaná; c) cizí (F. Halase, J. Johna).
2. Rukopisy cizí (F. Halas).
3. Tisky a výstřižky (cirkuláře, vyhlášky, výstřižky z krajanského tisku).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Stanislav Kočí, Praha 1995, edice inv. č. 606.

Otevřít fond Kočí Stanislav

Kočová Zuzana

1922 - 1988; herečka, spisovatelka, dramaturgyně, manželka E. F. Buriana.

Osobní fond a fond divadla Maringotka v rozsahu 35 kartonů (1922 - 1988), 26 kartonů bylo vráceno synovi Janu Burianovi.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (divadlo Maringotka).
2. Korespondence cizí (divadla Maringotka).
3. Rukopisy vlastní (scénáře, próza, pracovní materiály).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kodejš Milan

1933; restaurátor, grafik, v letech 1958 - 1980 výtvarník v Památníku národního písemnictví.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1953 - 2017.

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
2. Výtvarná díla vlastní.
3. Fotografie a plakáty výstavních projektů.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kodym Filip Stanislav

1811 - 1884; lékař, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1829 - 1907.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Podlipský); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (V. Kodyma - otce).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - N. Macurová: Filip Stanislav Kodym, Praha 1997, edice inv. č. 751.

Otevřít fond Kodym Filip Stanislav

Koenigsmark Josef

1916 - 1993; básník, spisovatel, dramaturg, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1916 - 1993.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (Koordinační výbor kulturní fronty Plzeň).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (dramatizace, překlady, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kohout Alois Bohumil

1897 - 1977; nakladatelský redaktor a spisovatel.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy SFINX v rozsahu 3 kartonů, 1925 - 1952.

1. Korespondence přijatá (K. Biebl, M. Brod, J. Hora, E. Hostovský, J. Maria, B. Mathesius, J. Mukařovský, V. Nezval, I. Olbracht, J. Štyrský, K. Teige, E. Vachek, V. Vančura).
2. Rukopisy cizí (V. Černý, F. Halas, A. Hoffmeister, J. Hora, J. Maria, I. Olbracht, A. M. Píša, Ph. Soupault, K. Teige, B. Václavek, J. Voskovec, J. Werich).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hejtmánková a kol.: Alois Bohumil Kohout, Praha 2003, edice inv. č. 1171.

Otevřít fond Kohout Alois Bohumil

Kohout František

? - 1921; úředník, lexikograf.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1890 - 1921.

1. Rukopisy vlastní (Slovník cizích slov, mluvnice, opisy přednášek J. Gebauera).

Neuspořádáno.

Kohout Josef Baltazar

1803 - 1865; magistrátní úředník a soudce v Hradci Králové.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů,1803 - 1865.

1. Rukopisy vlastní (přípravný materiál pro právnický slovník).

Neuspořádáno.

Kojecká Marie

1904 - 1976; překladatelka z rumunštiny, novinářka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1930 - 1957.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (rumunští spisovatelé).
3. Rukopisy vlastní (překlady, bibliografie).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Kolár Jaroslav

1929 - 2013; literární historik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 49 kartonů, 1929 - 1997.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bogatyrev, J. Daňhelka, A. Gurevič, J. Hrabák, M. Kopecký, E. Petrů, O. Sus, M. Šváb); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (studie, články, pracovní materiály); b) cizí (pracovní materiály R. Urbánka).
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kolár Josef Jiří

1812 - 1896; herec, režisér činohry Prozatímního divadla v Praze, dramatik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1830 - 1896.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, divadelní hry, články, povídky, výpisky z četby).
4. Tisky.

Korespondence a část rukopisů zpracovány ve 2. stupni evidence bez inventáře. Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Kolář Jan Nepomuk

1885 - 1961; ředitel školy, hudební skladatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1910 - 1960.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, vzpomínky).
3. Varia (hudební kompozice).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Pražské konzervatoře.

Kolář Jiří

1914 - 2002; básník, překladatel, výtvarník.

Osobní fond v rozsahu 64 kartonů, 1914 - 2002.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (Adam J., Aue W., Bart I., Bednář I., Bednář K., Blatný I., Boudník Vl., Boudníková V., Brož J., Buchholz G., Cassou J., Cox K., Čivrný L., Delaunay S., Demartini H., Divadlo Na Zábradlí - Havel V., Dvořák L., Falk D., Fischerová V., Foustka R., Frynta E, Garnier P., Giedekier B., Gosewitz L., Gross Fr., Hála R., Halas Fr., Haller J., Hák M., Hauková J., Herzogová V., Hiltsche I., Hiršal J. - Grögerová B., Hlaváček J., Honys J., Hořec J., Hudeček Fr., Hudeček V., Chalupecký J., Chopin H., Chvála A., Janík J., Janošek Č., Janoušková A., Janský E., Jasia R., Jelínková M., Juliš E., Justl V., Kainar J., Karfík Vl., Kistler H., Knížák M., Kolářová B., Koryčan M., Kotalík J., Kotík J., Kratina R., Kroupa A., Kundera L., Lamač M., Látal J., Lhoták K., Lorenc Z., Juliš E., Mahlow D., Mayröcker F., Masaryková A., Mašek J., Meacham M., Noha J., Novák L., Obrtel V., Padrta J., Pašek M., Pekárek V., Pekárková M., Petiška E., Plocek V., Podesta M., Procházka J., Přibyl L., Rabas V., Reimann H., Riese H., Riha K., Rühm G., Rychlík B., Řezníček P., Seghers P., Seifert J., Schulz M., Smetana J., Stýblo B., Souček K., Součková M., Svoboda J., Svoboda V., Škach J., Škvorecký J., Šváb M., Uhde M., Urban T., Urbánek Z., Zikmund V., Vaculík L., Vaculíková M., Vachtová L., Valenta J., Valoch J., Vymazal O., Wedewer R., Zábrana J., Zahradníček J., Závada V., Zeller G., Zikmund V., Zívr L.; korporace - Dilia, Galerie Lambert, Literární noviny , Miami Museum od Modern Art, Mladá fronta, Nakl. mladých, Syndikát českých spisovatelů, Umělecká beseda aj.) b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (Mor v Athénách, Přestupný rok, Moudrý Ezop, Zpátky do ráje, Slovník metod, překlady - Eliot T. S., Ionesco E., Seghers P., Birot P. A.); b) cizí (Adamus K., Burda Vl., Barborka Z., Havel V., Havlíček Z., Hlaváček J., Hrabal B., Juliš E., Král O., Kuběna J., Marysko K., Milota K., Nebeský L., Novák L., Procházka J., Topinka M., Trinkewitz K., Vladislav J.; Studie o J. Kolářovi - Červenka M., Hlaváček J., Chalupecký J., Padrta J., Karfík Vl. aj.)
4. Tisky (recenze a kritiky, rozhovory).
5. Výstřižky.
6. Fotografie, skleněné desky a negativy.

Fond je zpracováván. Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Kolář Josef

1830 - 1910; profesor slovanských jazyků na České vysoké škole technické v Praze, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1845 - 1909.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. A. Balakirev, V. A. Francev, N. Leskov, M. P. Petrovskij, A. Pypin, I. I. Srezněvskij); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady, filologické práce).
4. Fotografie.

Korespondence v rozsahu 2 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Kolářík Jaroslav

1895 - 1961; novinář, překladatel, ekonom.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1956.

1. Korespondence přijatá.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Karol Bílek: Jaroslav Kolářík, Praha 2001, edice inv. č. 1117.

Otevřít fond Kolářík Jaroslav

Kolářský Josef Jan

1831 - 1872; kupec v Jaroměři.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1831 - 1872.

1. Rukopisy vlastní (zápisky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Josef Jan Kolářský, Praha 2002, edice inv. č. 1156.

Otevřít fond Kolářský Josef

Kolek Antonín

1895 - 1983; pedagog, beletrista, autor regionálně historických prací.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1895 - 1983.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kolessa Oleksandr Mychajlovič

1867 - 1945; profesor ukrajinského jazyka a literatury na univerzitě ve Lvově, profesor na Ukrajinské univerzitě v Praze, profesor ukrajinštiny na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1868 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (přednášky, vědecké práce); b) cizí (seminární práce studentů).
4. Výstřižky (o Ukrajině a Haliči z let 1914 - 1918).

Neuspořádáno.

Kollár Jan

1793 - 1852; evangelický kněz, básník, profesor slovanských starožitností na univerzitě ve Vídni.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1793 - 1952.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Jungmann, F. C. Kampelík, F. Palacký, P. J. Šafařík); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, studie, přednášky, paměti, deníky, poznámky, excerpta); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (příležitostné studie, materiály k Slávy dceři, tisky).
8. Varia (osobní věci J. Kollára a jeho ženy a dcery).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Jan Kollár, Praha 1994, edice inv. č. 802 (revize 2019). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Otevřít fond Kollár Jan

Koller Alexander ml.

1850 - ?; dvorní rada ve Vídni.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1859 - 1910.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (deníky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Neuspořádáno.

Koller Alexander st.

1813 - 1890; rakouský diplomat, místodržitel v Praze.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1813 - 1890.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (deníky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Koller August

1805 - 1883; rakouský diplomat.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 19 kartonů, 1830 - 1883.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (deníky); b) cizí (sbírka autografů: G. Byron, J. W. Goethe, A. Humboldt, G. Sandová, F. Schiller).
4. Tisky.
5. Varia (kresby).

Neuspořádáno.

Koller Franz

1767 - 1826; rakouský generál.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1814 - 1865.

1. Doklady a) vlastní (o cestě na Elbu s Napoleonem r. 1814); b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Koller Wilhelm

1811 - 1866; pobočník mexického císaře Maxmiliána.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů,1850 - 1899.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Kolman-Cassius Jaroslav (vl. jm. Jaroslav Kolman)

1883 - 1951; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1891 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Dostál, J. Kopta, K. Mašek, J. Obrovský); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, překlady, poznámkový materiál); b) cizí (bratr Karel Kolman).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Vinařová: Jaroslav Kolman-Cassius, Praha 1970, edice inv. č. 203.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Kolman-Cassius Jaroslav

Komárek Vladimír

1928 - 2002; malíř a grafik, středoškolský profesor.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1928 - 2002.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (autobiografie); b) cizí (příspěvky do časopisu Okno).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Komeštík Rudolf

1903 - 1986; úředník, archivář.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1964 - 1981.

1. Rukopisy vlastní (strojopisy týkající se dějin východních Čech s výpisky z archivů, z literatury a s dokumentací - mapy, výstřižky, fotografie).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Koňák Zdeněk

1919 - 1999; novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1919 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kondakov Nikodim Pavlovič

1844 - 1925; profesor historie byzantského umění na Univerzitě Karlově v Praze, ruský archeolog.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1892 - 1925.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (S. N. Kondakova); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, přednášky, pracovní materiály, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (reprodukce byzantského umění).
7. Dokumentace (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová, L. Kopecká: Nikodim Pavlovič Kondakov, Praha 1995, edice inv. č. 483.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav dějin umění Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Kondakov Nikodim Pavlovič

Koníčková Karla

1877 - 1951; ředitelka hospodyňské školy, odborná spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1891 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Holmanová: Karla Koníčková, Praha 1993, edice inv. č. 607.

Otevřít fond Koníčková Karla

Königsmark Václav

1946 - 1996; teatrolog, literární kritik, editor.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1946 - 1996.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Konrád Edmond

1889 - 1957; dramatik, redaktor, divadelní kritik.

Osobní fond v rozsahu 59 kartonů, 1889 - 1957.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (divadelní hry, romány, články, přednášky, vzpomínky, zápisníky, kartotéka článků).
4. Tisky.
5. Výstřižky (recenze, články).
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Konrád Josef Deograt

1859 - 1921; ředitel banky Slavie, spisovatel, spoluzakladatel spolku Máj.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1875 - 1941.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (F. Herites, J. V. Sládek, A. M. Šimáček, V. Vlček, B. Zahradník-Brodský); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, zápisníky); b) cizí (N. Vratislavová-Konrádová: životopis J. Konráda).
4. Výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Volencová: Josef Deograt Konrád, Praha 1998, edice inv. č. 861.

Otevřít fond Konrád Josef Deograt

Konrád Karel

1899 - 1971; prozaik.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1874 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek, V. Šůsová: Karel Konrád, Praha 2016.

Konůpek Jan

1883 - 1950; profesor grafické školy, malíř a grafik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1906 - 1948.

1. Korespondence přijatá (J. Čapek, J. Mach, B. Polan, T. F. Šimon).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Š. Snížková: Jan Konůpek, Praha 1993, edice inv. č. 608.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze, Archiv města Plzně.

Otevřít fond Konůpek Jan

Kopecký Jan

1919 - 1992; profesor divadelní vědy, literární a divadelní kritik, překladatel z ruštiny, francouzštiny , němčiny.

Osobní fond v rozsahu 155 kartonů, 1919 - 1992.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupní evidence.

Kopetz Václav Gustav

1781 - 1857; profesor politických věd na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1798 - 1846.

1. Rukopisy vlastní (odborné práce).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Kopitar Bartoloměj (vl. jm. Kopitar Jernej)

1780 - 1844; kustod univerzitní knihovny ve Vídni, slovanský filolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1815 - 1857.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (autobiografie).
3. Dokumentace (kopie dopisů P. J. Šafaříka).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Kopta Josef

1894 - 1962; redaktor, básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 49 kartonů, 1912 - 1962.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Auředníčková, E. Bass, H. Benešová, A. Branald, L. Dostalová, J. Durych, H. Haas, J. John, J. Křenek, F. Kvapil, F. Langer, J. Mach, J. Seifert, L. Stehlík, F. X. Šalda, F. Šrámek, K. Toman, E. Valenta, V. Vančura, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (redakční – nakladatelství Čin).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, scénáře, romány, povídky, fejetony, články, deníky); b) cizí (sborník o J. Nerudovi).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (legie v Rusku).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Josef Kopta, 1. část, Praha 1985, edice inv. č. 422 (v rozsahu 40 kartonů); R. Hamanová: Josef Kopta, 2. část, Praha 1990, edice inv. č. 609.

Otevřít fond Kopta Josef 1. část

Otevřít fond Kopta Josef 2. část

Kopta Petr

1927 - 1983; básník, překladatel, textař, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů,1927 - 1983.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy vlastní (poezie, překlady, pracovní materiály).
3. Tisky (materiály Svazu čs. spisovatelů).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Koráb Julius Alois

1874 - 1940; soudce a kulturní pracovník v Českých Budějovicích, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1889 - 1939.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, proslovy, překlady); b) cizí (životopis J. A. Korába).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Kornelová Marie (vl. jm. Marie Hrubešová)

1909 - 1978; středoškolská profesorka, spisovatelka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1909 - 1990.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. John, J. Noha, K. Nový, H. Šmahelová, V. Vančura); b) odeslaná (J. Noha, M. Táborská); c) cizí (K. Lánská, L. Lánský, J. V. Sládek).
3. Rukopisy vlastní (próza, články, překlady, pracovní materiály, zápisníky); b) cizí (L. Kundera, K. Michal, O. Pavel, I. Štuka, J. Voskovec).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Korolivová Natalena

1888 - 1966; ukrajinská spisovatelka španělského původu žijící v Československu.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1888 - 1966.

1. Rukopisy vlastní (prózy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, K. Zilynská: Natalena Korolivová, Praha 2000, edice inv. č. 1062.

Otevřít fond Korolivová Natalena

Koryčan Miroslav

1938 - 2016; matematik, básník, výtvarník.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1950 - 1996.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Hiršal, J. Chalupecký, V. Justl); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, texty, hry, deníky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie (diapozitivy).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kořán Jaroslav

1940 - 2017; dramaturg, filmový scenárista, překladatel, politik.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1940 - 1998.

1. Rukopisy vlastní (překlady).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kosík Karel

1926 - 2003; profesor filosofie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 68 kartonů, 1926 - 2003.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

V původním uspořádání.

Kosina Jan Evangelista

1827 - 1899; ředitel gymnázia, zemský školní inspektor v Praze, pedagogický a odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1843 - 1893.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bartoš, J. Kvíčala); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (články).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Kosta Oskar (pseud. Petr Pont)

1888 - 1973; středoškolský profesor, pracovník tiskového odboru ministerstva informací, pražský německý básník, překladatel, bratranec E. E. Kische.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1887 - 1973.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie, překlady, odborné práce, pracovní materiály).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Kosterka Hugo

1867 - 1956; poštovní úředník, vydavatel, překladatel ze severských jazyků.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1886 - 1967.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. Andersen-Nexö, F. Bílek, O. Březina, J. Deml, H. Ibsen, J. Karásek ze Lvovic, K. Michaelisová, A. Procházka, A. Strindberg, F. Topič, J. R. Vilímek); b) odeslaná; c) cizí (S. Hedin).
3. Rukopisy a) vlastní (články, překlady, výpisky); b) cizí (O. Březina, V. Dyk, K. Hlaváček, L. Riotor, A. Sova, O. Theer).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Hugo Kosterka, Praha 1973, edice inv. č. 287.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Kosterka Hugo

Kostohryz Josef

1907 - 1987; středoškolský profesor češtiny a francouzštiny, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 51 kartonů, 1907 - 1987.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (E. Lo Gatto, M. Hellmuthová, L. Jehlička, F. Lazecký, B. Lifka, A. di Paola, V. Renč, J. Seifert, L. Stehlík, V. Závada); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, studie, referáty, překlady); b) cizí (sborník J. Kostohryzovi k 7
5. narozeninám, M. Kostohryzová, L. Jehlička, F. Lazecký, A. di Paola).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Kostohryzová Marie

1931 - 2018; knihovnice, autorka básní, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1931 - 2008.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3.Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Košáková Zdenka

1899 - 1945; odborná učitelka na zahradnické škole v Krči, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1915 - 1932.

1. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry, odborné práce o zahradách); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Zdena Košáková, Praha 2001, edice inv. č. 1096.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv architektury Národního technického muzea v Praze.

Otevřít fond Košáková Zdeňka

Košatková Iva

1980; básnířka, muzejní pracovnice.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1995 - 2006.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Košut Jaromír Břetislav

1854 - 1880; docent orientálních jazyků na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1850) 1873 - 1880.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (přednášky z orientalistiky); b) cizí (orientální, kázání Benjamina Košuta, autobiografie Bedřicha Viléma Košuta).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kott František Štěpán

1825 - 1915; středoškolský profesor, lexikograf, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1843 - 1914.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (přednášky, slovník).

Neuspořádáno.

Kotva Václav

1922 - 2004; herec Činoherního klubu, autor divadelních her, básní a dramat.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1948 -2003.

1. Rukopisy vlastní (poezie - Blouznivé sny, Dětem, Jiskrami času, Vzpomínání. Dramata, soupisy, různé texty).
2. Tisky.
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Rokycany.

Kouba Josef

1824 - 1885; středoškolský profesor, ředitel hospodářských škol v Karlíně, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1839 - 1906.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (biografické poznámky); b) cizí (práce žáků).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kouble Josef František

1785 - 1824; středoškolský profesor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1815 - 1870.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy vlastní (dějiny české literatury, přírodopisné články, slovníkové práce).
3. Tisky.
4. Fotografie (J. A. Koubele).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Petrbok, K. Bílek: Josef František Kouble, Praha 2005, edice inv. č. 1210.

Otevřít fond Kouble Josef František

Koudela Jaroslav

? - ?; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1901 - 1909.

1. Rukopisy vlastní (poezie, pohádky, povídky, články, přednášky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Koukl Antonín

1860 - 1884; studující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1882.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry); b) cizí.
3. Tisky.
4. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Antonín Koukl, Praha 1995, edice inv. č. 610.

Otevřít fond Koukl Antonín

Kouřil Miroslav

1911 - 1984; teatrolog, scénograf, profesor teorie divadla na Univerzitě Karlově v Praze, spolupracovník E. F. Buriana.

Osobní fond v rozsahu 75 kartonů, 1900 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, pracovní materiály, zápisníky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (nákresy, scénické návrhy).

Neuspořádáno.

Koutník Bohuslav

1891 - 1965; středoškolský profesor, knihovník, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 46 kartonů, 1815 - 1965.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Mahen, J. Volf); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, recenze, přednášky, poznámky); b) cizí (s knihovnickou tematikou).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – E. Košvancová, J. Šimáňová: Bohuslav Koutník, Praha 2000, edice inv. č. 1021.

Otevřít fond Koutník Bohuslav

Koval Karel (vl. jm. Karel Šlais)

1896 - 1956; novinář, redaktor, spisovatel a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1930 - 1956.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (studie a přípravný materiál k monografii o W. A. Mozartovi).

Neuspořádáno.

Kovárna František

1905 - 1952; publicista, spisovatel, překladatel, výtvarný kritik a estetik.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1903 - 2000.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Hašková: Kovárna František, Praha 2017.

Koževniková Květa

asistentka ruské literatury, publikace z oboru, poezie, překlady z ruštiny.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 1981.

1. Rukopisy vlastní (pracovní materiály).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kožík František

1909 - 1997; rozhlasový redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, 1909 - 1999.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (M. Hanuš, B. Říha, H. Šmahelová ad.); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (romány, filmové a televizní scénáře, vzpomínky, pracovní matriály).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Část fondu v rozsahu 23 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu v rozsahu 24 kartonů neuspořádán.

Kožíková Olga

1921 - 2009; redaktorka, autorka knih pro děti a mládež, filmových scénářů a rozhlasových her.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1921 - 2011.

1. Korespondence přijatá (Kožík František).
2. Rukopisy vlastní (Bouří zrozeni, Dobrodružství ježka Kubíka, Oběť, Písnička za groš, První kroky, Sabrina, Věštkyně, ad.).
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kraft Otto

1876 - 1951; středoškolský profesor, pražský německý spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1876 - 1982.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza , drama, filozofická pojednání); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Petrbok, I. Pluhařová: Otto Kraft, Praha 2004, edice inv. č. 1200.

Otevřít fond Kraft Otto

Krajník Miroslav

1850 - 1907; právník v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1864 - 1907.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (J. Neruda, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná (manželky); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, projevy, překlady); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Miroslav Krajník, Praha 1985, edice inv. č. 423.

Otevřít fond Krajník Miroslav

Král Fraňo

1903 - 1955; učitel, slovenský básník a prozaik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 1951.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí (fotokopie).
2. Rukopisy a) vlastní (fotokopie veršů, článků).
3. Tisky (fotokopie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Boháčová: Fraňo Král, Praha 1980, edice inv. č. 371.

Otevřít fond Kráľ Fraňo

Kráľ Janko

1822 - 1876; slovenský básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1847 - 1861.

1. Dokumentace (faksimile korespondence odeslané a rukopisů vlastních).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Petra Šternová: Janko Kráĺ, Praha 1999, edice inv. č. 814.

Otevřít fond Kráľ Janko

Král Josef

1853 - 1917; profesor klasické filologie na Univerzitě Karlově v Praze, předseda Královské české společnosti nauk.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1850 - 1941.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Gebauer, A. Jirásek, J. Kvíčala, J. V. Sládek, J. Vrchlický); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, překlady, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.
8. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Svatoš: Josef Král, Praha 1980, edice inv. č. 380 ( v rozsahu12 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Archiv Akademie věd ČR v Praze, Archiv Národního muzea v Praze, Národní archiv.

Otevřít fond Král Josef

Králík Oldřich

1907 - 1975; profesor české literatury na univerzitě v Olomouci.

Osobní fond v rozsahu 99 kartonů, 1900 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (odborné práce, pracovní poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentace.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Univerzity Palackého v Olomouci.

Královská česká společnost nauk

1790 - 1952; česká vědecká společnost.

Část korporačního archivu v rozsahu 2 kartónů, 1807 - 2. pol. 19. stol.

1. Doklady (protokoly ze zasedání, úřední agenda).
2. Rukopisy (přednášky).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Kramář Karel

1860 - 1937; národně demokratický politik, poslanec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1899 - 1937.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky (o činnosti).
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Karel Kramář, Praha 1997, edice inv. č. 752.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Muzeum a Pojizerská galerie.

Otevřít fond Kramář Karel

Kramář Oldřich

1848 - 1924; středoškolský profesor a filolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1848 - 1924.

1. Rukopisy vlastní (z oboru klasické filologie).
2. Tisky.

Neuspořádáno.

Kramářské písně - archiv sbírky

Sbírka v rozsahu 1 kartonu, 1808 - 1861.

1. Tisky kramářských písní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kramerius Karel

1797 - 1874; středoškolský profesor, bratr nakladatele Václava Rodomila Krameria.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1794 - 1870.

1. Rukopisy vlastní (deníky).
2. Varia (mapy z r. 1794).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Kramuele Josef Emil

1822 - 1884; herec, divadelní ředitel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1849 - 1927 (1958).

1. Doklady a) vlastní (soupis Kramuelova divadelního archivu); b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, dramata, proslovy); b) cizí (divadelní hry z Pištěkova divadla).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Hylmar: Josef Emil Kramuele, Praha 2003, edice inv. č. 1178.

Otevřít fond Kramuele Josef Emil

Krapka-Náchodský Josef (vl. jm. Josef Krapka)

1862 - 1909; redaktor dělnického tisku, organizátor sociálně demokratické strany na Moravě, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1885 - 1909.

1. Korespondence a) přijatá (J. Machar, T. G. Masaryk); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Josef Krapka-Náchodský, Praha 1976, edice inv. č. 320.

Otevřít fond Krapka-Náchodský Josef

Kráslová Marie Anastazie

1901 - 1994; novinářka, spisovatelka, překladatelka, literární a výtvarná kritička.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1854 - 1985.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (malíře Anastazia Papáčka - otce; překladatele Pavla Papáčka - strýce).
2. Korespondence a) přijatá (J. Kutálek, V. Rada, J. Slavíček, J. Smetana); b) odeslaná; c) rodinná (A. Papáčka - otce, P. Papáčka - strýce).
3. Rukopisy a) vlastní (rozhlasové hry a pohádky, kritiky); b) cizí (P. Hanuš).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Krásnohorská Eliška (vl. jm. Alžběta Pechová)

1847 - 1926; redaktorka, autorka povídek, románů, libret, memoárové literatury, literární kritička, překladatelka, zakladatelka Minervy - spolku pro ženské studium.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1838 - 1965.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, A. Heyduk, J. Jakubec, A. Klášterský, P. Maternová, J. Neruda, A. Pražák, F. S. Procházka, K. V. Rais, F. Sekanina, J. V. Sládek, B. Smetana, F. Strejček, V. Vlček, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, vzpomínky, libreta, dramata, překlady); b) cizí.
4. Tisky a v ýstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby, notové opisy, kartotéka památek na E. Krásnohorskou).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner, M. Kuthanová: Eliška Krásnohorská, Praha 1966 - 2006, edice inv. č. 1225 (revize 2019). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze, Archiv města Plzně, Podještědské muzeum.

Otevřít fond Krásnohorská Eliška

Krátký Radovan

1921 - 1973; prozaik, dramatik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1961 - 1973.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kratochvil Antonín

1924 - 2004; literární historik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1989.

1. Rukopis vlastní (Das böhmische Barock).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kratochvíl Jaroslav

1885 - 1945; publicista, prozaik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1908 - 1943.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (opisy).
3. Rukopisy a) vlastní (próza, články, přednášky, překlad, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Jaroslav Kratochvíl, Praha 1964, edice inv. č. 156 (v rozsahu 11 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Kratochvíl Jaroslav

Kratochvil Jiří

1940; spisovatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1940 - 2001.

1. Rukopisy vlastní (Siamský příběh, Urmědvěd).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kratochvíl Josef

1850 - 1921; učitel a redaktor v Českých Budějovicích.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1867 - 1927.

1. Korespondence přijatá (J. Kvapil, K. V. Rais, J. Vrchlický).
2. Rukopisy vlastní (poezie, historické pojednání o válce 1866).
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Kratochvíl Zdeněk

1883 - 1961; profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kreslíř, karikaturista.

Osobní fond v rozsahu 31 kartonů, 1901 - 1967.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (E. Bass, A. Hoffmeister, H. Chvojková-Trnková, P. Janák, K. Kinský, F. Křelina, J. Lada, A. Pelc, Z. Sklenář, J. Stivín, F. X. Šalda, R. Škeřík, M. Švabinský, Z. Wirth); b) odeslaná; c) rodinná (manželky Růženy - V. H. Brunner, Z. Kalista, R. Škeřík, J. Zrzavý).
3. Rukopisy a) vlastní (paměti Světlem a stínem života, články, recenze, povídky, fejetony); b) cizí (manželky Růženy - cestopisné vzpomínky, E. Bass, Z. Kalista).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (rodinné, reprodukce kreseb a karikatur).
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Zdeněk Kratochvíl, Praha 2002, edice inv. č. 1125.

Otevřít fond Kratochvíl Zdeněk

Kraus Arno

1895 - 1974; prozaik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 38 kartonů, 1925 - 1974.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence přijatá (P. Eisner, W. Hering, F. Kermendi, J. Š. Kubín, L. Mašínová, L. Suchý, J. Weiss).
3. Rukopisy vlastní (próza, překlady, poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Kraus Karel

1920 - 2014; dramaturg, dramatik, teatrolog, literární teoretik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 67 kartonů, 1920 - 2012.

1. Rukopisy a) vlastní (články, projevy, adaptace her, překlady); b) cizí (F. Hrubín, M. Kundera, S. Lom-Mojžíš, J. Pilař, A. Přidal, J. Vladislav).
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kraus Otto B.

1921 - 2000; docent anglického jazyka a literatury, filosof. Autor děl s tematikou holokaustu a života v Izraeli.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1921 - 2000.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kraus Valtr

1912 - ?; překladatel a tlumočník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1912 - 2015.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (překlady).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Krawc Bjarnat (vl.jm. Bernhard Schneider)

1861 - 1948; lužickosrbský spisovatel, hudební skladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1924 - 1931.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, poznámky z mytologie); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Bjarnat Krawc, Praha 1995, edice inv. č. 611.

Otevřít fond Krawc Bjarnat

Krbal Josef - nakladatelský archiv

1891 - 1957; knihkupec a nakladatel ve Vrchlabí a v Lázních Bělohradě.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy Josef Krbal (zal. 1927) v rozsahu 12 kartonů, 1887 - 1960.

1. Doklady a) vlastní; b) z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence a) přijatá (F. Jílek-Oberpfalcer, V. K. Krofta, J. Laube, J. Skrbek, J. Šach); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (Vzpomínky); b) cizí (J. Šír).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Josef Krbal, Praha 1990, edice inv. č. 414.

Otevřít fond Krbal Josef

Krčma František st.

1885 - 1950; literární historik, překladatel, středoškolský učitel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1885 - 1950.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Krčmář Jan

1877 - 1950; profesor soukromého práva na Univerzitě Karlově v Praze, ministr školství.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1829 - 1926.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (paměti); b) cizí.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jan Krčmář, Praha 1997, edice inv. č. 540.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Krčmář Jan

Krecar Jarmil (pseud. Jarmil Krecar z Růžokvětu)

1884 - 1959; knihovník Národního muzea v Praze, sběratel, básník, esejista, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 90 kartonů, 1898 - 1959.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Blei, Z. Braunerová, A. Breisky, V. Dyk, K. H. Hilar, W. Hofman, H. von Hofmannsthal, R. Jesenská, S. Klír, J. Kvapil, M. Marten, K. Mašek, J. Opolský, A. Procházka, V. Rabas); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, eseje, články, přednášky, překlady, pracovní materiály); b) cizí (R. Jesenská, J. Opolský).
4. Tisky (plakáty, pozvánky).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno. Dodatek v rozsahu 9 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Kredba Václav ml.

1870 - 1939; magistrátní úředník v Praze, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1894 - 1937.

1. Korespondence přijatá (česká, polská).
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kredba Václav st.

1834 - 1913; řídící učitel, redaktor v Praze.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1844 - 1899.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Václav Kredba, Praha 1971, edice inv. č. 243.

Otevřít fond Kredba Václav st.

Krejčí František

1858 - 1934; profesor filosofie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1876 - 1933.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (záznamy univerzitních přednášek).
4. Tisky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: František Krejčí, Praha 1966, edice inv. č. 157.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze a Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze.

Otevřít fond Krejčí František

Krejčí František Václav

1867 - 1941; novinář, literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1893 - 1927.

1. Doklady vlastní (nakladatelské smlouvy).
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, povídky); b) cizí (bibliografická kartotéka díla F. V. Krejčího).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Krejčí Karel

1904 - 1979; profesor polského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 83 kartonů, 1928 - 1978.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (studie, články, přípravný materiál, přednášky, excerpta, lístkovnice).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Krejčí Milan

1921 - 2002; literární publicista a autor publikací o Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1921 - 2002.

1. Korespondence přijatá (C. Bouda, A. Branald, O. Neff, M. Štorch, V. Zamarovský aj.).
2. Rukopisy vlastní (pracovní materiály, katalogy, výstřižky k výstavám).
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kremer Václav Vilém

1906 - 1990; úředník ministerstva školství, archivář, vlastivědný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu18 kartonů, (1885) 1940 - 1990.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, proslovy, vlastivědné a historické práce z dějin Dobrušska, Českobrdska, Čáslavska, pracovní materiály); b) cizí (J. Resl).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová, M. Šrůtová: Václav Vilém Kremer, 1. část, Praha 1999, edice inv. č. 992 (v rozsahu 3 kartonů); M. Sládek: Václav Vilém Kremer, 2. část, Praha 2003 (v rozsahu 15 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora, Státní okresní archiv Kolín.

Otevřít fond Kremer Václav Vilém

Kripner Viktor

1906 - 1956; chargé ďaffaires v Bruselu, básník.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1924 - 1956.

1. Korespondence přijatá (V. Dyk, Z. Dyková-Hásková).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, eseje, filologické práce, překlady); b) cizí (V. Dyk).

Neuspořádáno.

Kriseová Eda

1940; prozaička, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1960 - 2007.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (V. Havel, L. Vaculík).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (L. Moníková, J. Sláma, L. Klíma, Charta 77 aj).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kritický sborník - redakční archiv

1981 - 2001; původně samizdatový, od r. 1990 oficiálně vydávaný časopis pro literární a jazykovou kritiku, reflexi uměleckých projevů a filosofii.

Část redakčního archivu v rozsahu 13 kartonů, 1981 - 2001.

1. Rukopisy.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Krivoss Vladimír

1865 -1942; slovenský polyglot, stenografista, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1865 - 1942.

1. Korespondence a) rodinná; b) cizí (L. Novomeský).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Krječmar Mikuláš

1891 - 1967; docent dějin lužickosrbské literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1861 - 1967.

1. Korespondence přijatá (J. Bart-Čišinski).
2. Rukopisy vlastní (odborné práce, přípravný materiál a výpisky k nim).
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Krofta Václav

1875 - 1972; ředitel učitelského ústavu, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1969 - 1970.

1. Rukopisy vlastní (poezie, epigramy, bajky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Krofta Václav Karel

1896 - 1974; úředník dělnické úrazové pojišťovny, básník a prozaik.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1896 -1974.

1. Korespondence přijatá (P. Bezruč, K. Biebl, J. Glazarová, A. Jirásek, J. S. Machar, I. Olbracht).
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, články, přednášky, vzpomínky).
3. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Krok - redakční archiv

1963 - 1967; kulturně historický časopis v Košicích.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1962 - 1975.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy (redakční příspěvky, recenze, eseje, próza, poezie).

Neuspořádáno.

Krolmus Václav

1787 - 1861; katolický kněz, národopisec, archeolog, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1811 - 1880.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (V. Hněvkovský, R. Thurn-Taxis); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, články, pracovní materiály, poznámky, opisy); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia (kresby, materiál k přenesení ostatků Šebestiána Hněvkovského).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Krejčová: Václav Krolmus, Praha 1981 - 2009, edice inv. č. 393. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea a Knihovna Národního muzea v Praze - rukopisné oddělení.

Otevřít fond Krolmus Václav

Krolop Kurt

1930 - 2016; germanista, literární historik, profesor na Univerzitě Karlově.

Osobní fond v rozsahu 120 kartonů, 1930 - 2016.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kropáč František

1898 - 1966; úředník Zemského úřadu a Ministerstva vnitra v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1900 - 1964.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie, romány, přípravný materiál, poznámky).
4. Výstřižky.

Část fondu v rozsahu 4 kartonů zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, zbytek fondu neuspořádán.

Krpata Karel Rudolf

1900 - 1972; právník v Pardubicích, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1930 - 1972.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, překlady, přípravný materiál k vlastním pracím); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (kartografická a fotografická dokumentace židovského hřbitova na Skalce u Dobrušky).
8. Varia (kresby, grafika, scénické návrhy, zvukové záznamy).

Část fondu v rozsahu 12 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Krsek František

1854 - 1928; zemský školní inspektor, klasický filolog.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1854 - 1928.

1. Korespondence přijatá (S. Čech, F. Drtina, J. Goll, A. Jirásek, A. Klášterský, J. V. Sládek, L. Syllaba, J. Vrchlický, Z. Winter).
2. Rukopisy vlastní (životopis A. Jiráska, překlady, paměti, autobiografie).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kruh přátel Jaroslava Vrchlického - spolkový archiv

1938 - 1976; literární spolek.

Spolkový archiv v rozsahu 63 kartonů, 1938 - 1976.

1. Doklady spolkové (právní a účetní).
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (J. Vrchlického a rodiny Frídovy).
3. Rukopisy (J. Vrchlický).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Krulichová Marie

1940 - 2002; akviziční pracovnice Literárního archivu PNP, editorka.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1950 - 1999.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (scénáře literárních pořadů, výstav); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Krupička Jiří

1913 - 2014; český geolog, esejista a exulant, emeritní profesor University of Alberta v Edmontonu.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1913 - 2014.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy.

Uspořádáno v 1. stupni evedence.

Krušina ze Švamberka Josef

1859 - 1914; učitel, národopisný pracovník, prozaik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1859 - 1914.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Herben, I. Herrmann, A. Jirásek); b) odeslaná (rodině).
3. Rukopisy vlastní (próza, pracovní materiál).
4. Tisky (kalendáře).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 7 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Kryštůfek Jan

1844 - 1924; středoškolský profesor, historik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1849 - 1931.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) odeslaná; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (historické studie, poznámky, zápisníky); b) cizí (zápisník z r. 1849 - 1850).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Křížek: Jan Kryštůfek, Praha 1998, edice inv. č. 847.

Otevřít fond Kryštůfek Jan

Křeček Jindřich (pseud. Karel Jituš)

1909 - 1979; kreslíř a ilustrátor z Podkrkonoší, regionální spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1909 - 1979.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Červený, W. Hofman, L. Mašínová, F. Sekanina, Q. M. Vyskočil, příslušníci zahraničního odboje); b) odeslaná; c) rodinná (manželky); d) cizí (Z. Ančík, A. Pražák, W. Hofman, R. Nasková: F. Sekaninovi, Q. M. Vyskočilovi).
3. Rukopisy a) vlastní (vzpomínky, články, poznámky); b) cizí (Z. Ančík, A. Branald, J. Červený, R. Kocourek, J. Petrus, O. Pospíšil, A. Pražák, Q. M. Vyskočil, R. Zoulek, texty týkající se zahraničního odboje).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby, kovolisty).

Část fondu v rozsahu 16 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Křelina František

1903 - 1976; učitel, redaktor, básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 68 kartonů, 1903 - 1976.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Čep, J. Deml, J. Durych, B. Fučík, F. Götz, F. Halas, J. Heyduk, J. Hora, E. Hostovský, Z. Kalista, J. Knap, J. Knob, F. Langer, J. Lukeš, V. Prokůpek, V. Renč, K. Schulz, F. Šrámek, M. Trávníček, J. Trnka, J. Zahradníček); b) odeslaná; c) rodinná (Anna Křelinová); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, vzpomínky, zápisníky); b) cizí (J. Čep, B. Fučík, J. Hora, Z. Kalista, J. Knap, A. M. Píša, M. Trávníček: Bibliografie F. Křeliny, J. Zahradníček).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace vlastních prací.
8. Varia (kresby, grafika).

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Karoliny Světlé v Českém Dubu, Podještědské muzeum.

Křenek Jaroslav

1890 - 1964; básník, spisovatel, kronikář, bankovní úředník, znalec Albánie.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1890 - 1964.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Engelmüller, J. U. Jarník, J. Kopta, R. Medek, J. Seifert, K. Toman, Č. Zíbrt); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, deníkové záznamy, vzpomínky, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Litoměřicích.

Křesadlo Jan (vl. jm. Václav Pinkava)

1926 - 1995; psycholog, spisovatel, matematický logik, hudebník , karikaturista.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1946 - 2002.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (literární a hudební dílo s ilustracemi, poznámkami, dekorativní grafikou); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Brožová: Jan Křesadlo, Praha 2018.

Křička Petr

1884 - 1949; úředník ministerstva školství, nakladatelský redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1901 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Hanuš, J. a P. Křičkovi, J. Svítil-Karník); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Petr Křička, Praha 1988, edice inv. č. 476.

Části archivního souboru v jiných institucích: Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě.

Otevřít fond Křička Petr

Křivský Pavel

1912 - 1989; pracovník Literárního archivu PNP, historik, filosof.

Osobní fond v rozsahu 127 kartonů, 1912 - 1989.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (pracovní materiály k B. Bolzanovi a k historii Strahovského kláštera v Praze).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kříž Karel

1877 - 1904; studující Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, máchovský badatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1883 - 1904 (1913).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence cizí.
3. Rukopisy vlastní (k životu a dílu K. H. Máchy).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Křížek Václav

1833 - 1881; ředitel gymnázia v Táboře, poslanec, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1875 - 1881.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. V. Jirsík).
3. Rukopisy vlastní (historické práce).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Kelnerová, M. Havlůjová: Václav Křížek, Praha 1995, edice inv. č. 612.

Otevřít fond Křížek Václav

Kuba Ludvík

1863 - 1956; profesor na Akademii výtvarných umění v Praze, malíř, folklorista.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1884 - 1953.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (studie).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Mikulová: Ludvík Kuba, Praha 1996, edice inv. č. 613.

Části archivního souboru v jiných institucích: Polabské muzeum v Poděbradech, Archiv Národní galerie v Praze, Státní okresní archiv v Benešově, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Otevřít fond Kuba Ludvík

Kubálek Josef - pedagog

1876 - 1968; středoškolský profesor, odborný spisovatel, autor knih pro mládež.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1822 - 1961.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Hradci Králové.

Kubálek Josef JUDr.

1909 - ? ; právník, odborný spisovatel, osvětový pracovník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1856 - 1987.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (V. Lesný); b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (vzpomínky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: JUDr. Josef Kubálek, Praha 2000, edice inv. č. 1082.

Otevřít fond Kubálek Josef JUDr.

Kubátová Marie

1922 - 2013; lékárnice, prozaička, dramatička, folkloristka.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1922 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Branald, J. Dvořák, M. Nyklová,); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (povídky, články, divadelní hry); b) cizí (dipl. práce).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kubíček Chrysogon Alexander

1896 - 1915; básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1914 - 1915.

1. Rukopisy vlastní (poezie, povídky).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Chmelíková: Chrysogon Alexander Kubíček, Praha 2003, edice inv. č. 1174.

Otevřít fond Kubíček Chrysogon Alexander

Kubička-Týnský Josef

1887 - 1953; nakladatel, učitel, autor dětské literatury.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1887 - 1953.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (próza, pracovní materiály).
4. Fotografie.
5. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kubín Josef Štefan

1864 - 1965; středoškolský profesor, národopisec, dialektolog, prozaik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1850 - 1965.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Horák, A. Houba, J. Jech, A. Kraus, J. Průcha, A. Seifert, L. Suchý, J. a M. Tomanovi, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, práce etnografické a lingvistické, zápisníky, výpisky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Štefan Kubín, Praha 1968, edice inv. č.193 (v rozsahu 18 kartonů). Dodatky v rozsahu 14 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Kubín Josef Štefan

Kubín Otakar

1883 - 1969; český malíř, grafik a sochař působící ve Francii.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1906 - 1973.

1. Doklady.
2. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
3. Rukopisy cizí (články a proslovy F. Kovárny a Z. Němečka o O. Kubínovi).
4. Tisky (monografie o O. Kubínovi, katalogy výstav).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hojdarová, M. Kuthanová: Otakar Kubín, Praha 2018.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Moravské národní galerie v Brně, archiv Národní galerie v Praze.

Kubínová Josefa

1817 - 1860; učitelka, funkcionářka spolku Denice slovanská, spisovatelka.

Osobní fond a spolkový archiv v rozsahu 1 kartonu, 1848 - 1849.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, divadelní hra).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kubišta Ivan

1899 - 1966; filmový herec a režisér, scenárista, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1887 - 1957.

1. Korespondence přijatá (Purkyňova komise).
2. Rukopisy vlastní (filmové scénáře o J. E. Purkyňovi, pracovní materiály).
3. Tisky a výstřižky.
4. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Burešová a kol.: Ivan Kubišta, Praha 2005, edice inv. č. 1217.

Otevřít fond Kubišta Ivan

Kubka František

1894 - 1969; novinář, diplomat, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 59 kartonů, 1909 - 1969.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kopta, A. Novák,); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, divadelní hry, studie, vzpomínky, pracovní materiál, poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Kubů Jan

1861 - 1935; obuvník v Sobotce, lidový básník, kreslíř.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1890 - 1935.

1. Rukopisy vlastní (poezie).
2. Tisky a výstřižky.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Jan Kubů, Praha, 1994, edice inv. č. 614.

Otevřít fond Kubů Jan

Kučera Josef

1906 - 1992; knihkupec v Praze.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1906 - 1992.

1. Korespondence přijatá.
2. Tisky.

Část fondu v rozsahu1 kartonu uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Kučera Karel

1854 - 1915; středoškolský profesor, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1865 - 1942.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, F. Herites, A. Jirásek, J. Lier, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hra, překlady, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Karel Kučera, Praha 1976, edice inv. č. 318.

Otevřít fond Kučera Karel

Kučera Ladislav

1889 - 1965; knihovník, básník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů,1889 - 1965.

1. Rukopisy vlastní (poezie, paměti).
2. Tisky.

Neuspořádáno.

Kučera Otakar

1906 - 1980; psychiatr, literární vědec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1906 - 1980.

1. Rukopisy a) vlastní (studie o vývoji moderní francouzské lyriky); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Otakar Kučera, Praha 1996, edice inv. č. 615.

Otevřít fond Kučera Otakar

Kučerová Anna

1896 - 1975; překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1902 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Hanuš); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Anna Kučerová, Praha 1978, edice inv. č. 319.

Otevřít fond Kučerová Anna

Kučírek Karel (pseud. Karel Salaba)

1886 - 1918; redaktor, publicista, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1908 - 1968.

1. Korespondence cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, pracovní materiály); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Karel Kučírek Salaba, Praha 1975, edice inv. č. 288.

Otevřít fond Kučírek Karel

Kuděj Zdeněk Matěj (vl. jm. Zdeněk Matěj)

(vl. jm. Zdeněk Matěj) 1881 - 1955; spisovatel, novinář, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1913 - 1974.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková, M. Hašková: Zdeněk Matěj Kuděj, Praha 2015.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Kuděj Zdeněk Matěj (vl. jm. Zdeněk Matěj)

Kuchař Jaromír

1906 - 1993; pracovník ministerstva školství, později PNP v Praze, vlastivědný pracovník.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1906 - 1993.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (články, paměti, poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Neuspořádáno.

Kuchař Josef

1847 - 1926; básník, redaktor, bankovní úředník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1874 - 1926.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, I. Herrmann, A. Heyduk, A. Jirásek, A. Klášterský, J. S. Machar, K. V. Rais, J. V. Sládek, A. Sova, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, paměti, poznámky, překlady); b) cizí.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – K. Bílek: Josef Kuchař, Praha 1998, edice inv. č. 1030.

Otevřít fond Kuchař Josef

Kuchyňka Karel

1902 - 1984; právník, novinář, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1902 -1984.

1. Korespondence přijatá (Doyle Arthur Conan sir, J. John, V. Mikuška).
2. Rukopisy vlastní (studie, články, překlady, pracovní materiály).
3. Tisky.
4. Fotografie (soubor pro časopis Pestrý týden).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kukučín Martin (vl. jm. Matej Bencúr)

1860 - 1928; lékař, slovenský spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1893 - 1905.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Škultéty); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (próza, cestopisy, překlady, recenze).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Boháčová: Martin Kukučín, Praha 1978, edice inv. č. 329.

Části archivního souboru v jiných institucích: Literární archiv Matice slovenské v Martině.

Otevřít fond Kukučín Martin

Kulda Beneš Metod

1820 - 1903; katolický kněz, sběratel písní a pohádek, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1820 - 1928.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Bouška, V. Brandl, K. Dostál-Lutinov, J. V. Jirsík, A. Podlaha, A. Rybička, V. Štulc); b) odeslaná; c) cizí (M. Volfové - Kuldově sekretářce).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, zápisníky z let 1852 - 1889); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Beneš Metod Kulda, Praha 1974, edice inv. č. 258.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní muzeum Brněnska, pobočka v Ivančicích, Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Otevřít fond Kulda Beneš Metod

Kulturní rada Národního souručenství - archiv instituce

1939 - 1944; instituce Národního souručenství.

Část archivu v rozsahu 3 kartonů, 1939 - 1944.

1. Protokoly o schůzích sekcí Kulturní rady Národního souručenství z let 1939 - 194
4.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Čtvrtník: Kulturní rada Národního souručenství, Praha 2001, edice inv. č. 1097.

Otevřít fond Kulturní rada Národního souručenství

Kunc Jaroslav

1912 - 1983; knihovník, bibliograf, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů a 125 kartoték, 1900 - 1999.

1. Rukopisy vlastní (kartotéka českých publicistů 1800 - 1982; Slovník českých spisovatelů 1918 - 1980).
2. Rukopisy cizí (J. Kuncové – manželky: pokračování kartotéky českých publicistů).

Uspořádáno abecedně.

Otevřít fond Kunc Jaroslav

Kuncíř Ladislav

1890 - 1974; redaktor, nakladatel v Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy L. Kuncíř (zal. 1922) v rozsahu 2 kartonů, 1925 - 1972.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (korektury vzpomínek, články, seznam vydaných knih).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Matouš: Ladislav Kuncíř, Praha 1994, edice inv. č. 616.

Otevřít fond Kuncíř Ladislav

Kupka Jiří Svetozar

1921 - 2017; prozaik, scenárista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1921 - 1998.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.

Neuspořádáno.

Kůrka Václav

1902 - 1973; soudce, archivář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 37 kartonů, 1902 - 1973.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (próza, odborné práce, pracovní materiály, archivní opisy).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Kutinová Amálie

1898 - 1965; lékárnice, autorka knih pro mládež, národopisná pracovnice.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1898 - 1965.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, folkloristické práce, vzpomínky); b) cizí (folkloristický sběr, zvl. M. Kubátová).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv ve Zlíně.

Kuttan Karel V.

1859 - 1940; obchodník, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1859 - 1940.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (próza, odborné práce, články, poznámky, školní sešity).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Kuzněcovová Raisa Romanovna

1920; profesorka na univerzitě v Moskvě, literární historička, bohemistka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1955 - 1981

1. Korespondnce přijatá (M. Majerová).
2. Rukopisy cizí (M. Majerová).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Kvapil František

1855 - 1925; ředitel kanceláře Národního muzea v Praze, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, (1744) 1834 - 1938.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Asnyk, H. Boettinger, S. Čech, A. Dvořák, B. Grabowski, J. Harrach, I. Herrmann, A. Heyduk, E. Holub, E. Jelínek, A. Jirásek, E. Krásnohorská, J. Kvapil, Z. Nejedlý, J. Neruda, S. Przybyszewski, K. Przerwa-Tetmajer, Z. Przesmycki-Miriam, B. Schwarzenberg, J. V. Sládek, F. Strejček, J. Tuwim, J. Vrchlický, Z. Winter, R. Zawiliňski a další polská korespondence); b) odeslaná; c) rodinná (Boženy Kvapilové-manželky: J. Neruda, A. Pražák; Boženy Kvapilové-dcery: A. Pražák, F. Strejček); d) cizí (K. J. Erben).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, články, překlady, autobiografie); b) cizí (památník B. Kvapilové manželky: B. Grabowski, F. X. Šalda; vzpomínky B. Kvapilové st.; zápisníky B. Kvapilové ml.).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia (kresby B. Kvapilové ml.).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Kvapil Jaroslav

1868 - 1950; šéf činohry Národního divadla a Divadla na Vinohradech v Praze, redaktor, básník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 43 kartonů, 1880 - 1950.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (H. Bahr, P. Bezruč, S. Čech, E. Destinnová, L. Dostalová, J. B. Foerster, J. Frejka, I. Herrmann, M. Hýsek, A. Jirásek, F. V. Krejčí, F. Langer, S. Lom-Mojžíš, J. Mahen, J. S. Machar, H. Malířová, V. Mrštík, R. Nasková, A. Novák, L. Quis, K. V. Rais, J. V. Sládek, F. X. Svoboda, R. Svobodová, F. Šrámek, K. Toman, J. Vodák, I. Vojnovič, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná (Zdeny Kvapilové -
2. manželky); d) cizí (B. Björnson, J. Neruda).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, překlady, korektury souborného vydání díla); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jaroslav Kvapil a Hana Kvapilová, Praha 1963, edice inv. č. 71 (v rozsahu 40 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum J. Dobrovského v Chudenicích.

Otevřít fond Kvapil Jaroslav, Kvapilová Hana

Kvapilová Božena Adalberta

1885 - 1938; básnířka, akademická malířka.

Sbírka v rozsahu 10 kartonů, 1885 - 1938.

1. Sbírka portrétů (fotografie, tisky a výstřižky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Kvapilová Božena Adalberta - fotoarchiv

Kvapilová Hana

1860 - 1907; herečka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1867 - 1937.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Jirásek, J. Kvapil); b) odeslaná (J. Kvapilovi, J. Rittersberkové-Slavínské); c) cizí (J. Kvapil J. Rittersberkové-Slavínské).
3. Rukopisy a) vlastní (povídky, články, poznámky, zápisky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (divadelní šperky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jaroslav Kvapil a Hana Kvapilová, Praha 1963, edice inv. č. 71 (v rozsahu 3 kartonů); J. Mourková: Hana Kvapilová, 2. část, Praha 1963, edice inv. č. 72 (v rozsahu 5 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum J. Dobrovského v Chudenicích a ve Fotoarchivu LA.

Otevřít fond Kvapilová Hana dodatky

Kvasnička a Hampl - nakladatelský archiv

1922 - 1949; nakladatelství v Praze.

Část nakladatelského archivu v rozsahu 1 kartonu, 1923 - 1947.

1. Korespondence a) přijatá (Věnc. Černý, P. Křička, F. X. Šalda); b) odeslaná (kopie korespondence Věnc. Černému).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová, M. Vinařová: Kvasnička a Hampl, Praha 1998, edice inv. č. 862.

Otevřít fond Kvasnička a Hampl

Květ František Boleslav

1825 - 1864; profesor české řeči a literatury na univerzitě ve Varšavě, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1836 - 1913.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie, vědecké práce, zápisy přednášek); cizí.
4. Tisky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Schlegelová: František Boleslav Květ, Praha 2000, edice inv. č. 1063.

Otevřít fond Květ František Bolemír

Květ Jindřich

1890 - 1948; soudní úředník v Bratislavě, hudební historik.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů,1890 - 1948.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (edice autobiografie J. T. Helda včetně překladu, přípravný materiál k uvedené edici).
4. Fotografie (J. T. Held).
5. Dokumentace (fotokopie rkp. J. T. Helda).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Květy - redakční archiv

1879 - 1915; literární měsíčník redigovaný S. Čechem, S. Hellerem, Vladimírem Čechem, Václavem Čechem a V. Jiřinou.

Část redakčního archivu v rozsahu 19 kartonů, 1879 - 1915.

1. Korespondence redakční.
2. Rukopisy (zaslané redakci).
3. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Kvíčala Jan

1834 - 1908; profesor klasické filologie na Univerzitě Karlově v Praze, politik.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1872 - 1908.

1. Doklady a) vlastní (diplomy); b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (T. G. Masaryk); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (univerzitní přednášky, odborné práce); c) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Pastyříková, Š. Štroblová: Jan Kvíčala, Praha 1994, edice inv. č. 507.

Otevřít fond Kvíčala Jan

Kyselý František (vl. jm. František Sauer, pseud. Bruno Kysela)

1857 - 1937; příslušník strahovské kanonie, hospodářský pracovník na premonstrátském statku v Hradišťku, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1922 - 1939.

1. Rukopisy vlastní (poezie, divadelní hry).
2. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský, L. Šolcová: František Kyselý, Praha 2000, edice inv. č. 1034.

Otevřít fond Kyselý František

Labor Josef

1790 - 1872; revident a tajemník hraběte z Vrbna.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 2 kartonů, 1707 - 1867.

1. Korespondence a) přijatá (V. Hanka, V. K. Klicpera, J. E. Purkyně); b) cizí (sbírka dopisů význačných osobností různým adresátům: L. Štúr K. S. Amerlingovi; J. N. Štěpánek Eugenovi z Vrbna, Josef II. Rudolfovi z Vrbna; J. Barrande, F. Grillparzer, Š. Hněvkovský, J. Jungmann, A. Kotzebue, V. M. Kramerius, Leopold I., Marie Terezie, B. Němcová, J. Palkovič, J. K. Tyl).
2. Rukopisy cizí (Památník J. Labora - P. Chocholoušek, J. E. Vocel).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Labor, Praha 1979, edice inv. č. 352.

Otevřít fond Labor Josef

Lacina Václav

1906 - 1993; básník, prozaik, autor odborných prací.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1906 - 1993.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, pracovní materiály, paměti); b) cizí (B. Hrabal).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence v rozsahu 8 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum, Volyně.

Ladecký Jan

1861 - 1907; učitel, redaktor, dramatik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1876 - 1912.

1. Korespondence a) přijatá (J. Krušina ze Švamberka, J. Kvapil, K. V. Rais, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (přípravný materiál k divadelnímu slovníku); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Balcarová: Jan Ladecký, Praha 1984, edice inv. č. 410.

Otevřít fond Ladecký Jan

Lácha Václav

? - ?; redaktor, jednatel Sdružení českých katolických zemědělců a domkářů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1908 - 1945.

1. Doklady cizí (týkající se Sdružení moravské mládeže v Čechách).
2. Korespondence a) přijatá (J. Deml, J. Váchal); b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (přednášky, články, poznámky).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Václav Lácha, Praha 1999, edice inv. č. 993.

Otevřít fond Lácha Vaclav

Laichter František - nakladatelský archiv

1902 - 1985; nakladatel v Praze, odborný spisovatel.

Osobní, rodinný fond a nakladatelský archiv firmy Jan Laichter (zal. r. 1896) v rozsahu 60 kartonů, 1892 - 1985.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) právní a účetní z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, J. B. Čapek, F. Drtina, P. Fraenkl, K. Krofta, A. Kříž, V. Mathesius, R. Mertlík, F. Novotný, J. Patočka, E. Rádl, R. Rolland, F. Stiebitz, J. Šusta, O. Vaňorný); b) odeslaná; c) rodinná (J. Laichter).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, pracovní materiály, výpisky); b) cizí (E. Rádl).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Laichter Jan ml. (pseud. Jan Lare)

1895 - 1976; spisovatel.

Osobní fond a výstřižkový archiv v rozsahu 108 kartonů, 1925 - 1958.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (romány, divadelní hry).
4. Výstřižkový archiv.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Laichter Jan st.

1858 - 1946; nakladatel v Praze.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy Jan Laichter (zal. r. 1896) v rozsahu 3 kartonů, 1858 - 1946.

1. Korespondence a) přijatá (B. Foustka, T. G. Masaryk, Z. Nejedlý, V. Novotný, E. Rádl, F. Stiebitz, V. Tille, O. Vaňorný, J. Vlček); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, zápisky).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Dobrušce.

Laichter Josef

1864 - 1949; úředník finanční prokuratury, spisovatel, kritik.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1879 - 1949.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (romány).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Laiske Miroslav

1923 - 1975; pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, bibliograf; literární historik.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů,1923 - 1975.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí (J. Andělovi, M. Murkovi).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Lambl Jan Baptista

1826 - 1909; profesor hospodářství a správovědy na České vysoké škole technické v Praze, agrotechnik, poslanec českého sněmu, odborný spisovatel, autor cestopisů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1851 - 1908.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Vilém Dušan Lambl, Jan Křtitel Lambl, Anna Cardová-Lamblová, Praha 1996, edice inv. č. 863.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního zemědělského muzea na zámku Kačina u Kutné Hory.

Lambl Vilém Dušan

1824 - 1895; docent patologické anatomie na Univerzitě Karlově v Praze, profesor patologie na univerzitě v Charkově, profesor terapie na univerzitě ve Varšavě, odborný spisovatel, národopisec, přítel Boženy Němcové.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1840 - 1911.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, překlady, poznámky, výpisky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Vilém Dušan Lambl, Jan Křtitel Lambl, Anna Cardová-Lamblová, Praha, 1996, edice inv. č. 863.

Otevřít fond Lambl Vilém Dušan a sourozenci

Landfrass Alois Josef

1797 - 1875; knihkupec a tiskař v Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích a Táboře.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1852 - 1853.

1. Tisky (z vlastní tiskárny: plakáty, drobné tisky).
2. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Alois Josef Landfrass, Praha 1998, edice inv. č. 848.

Otevřít fond Landfrass Alois Josef

Lang Jaromír

1914 - 1979; profesor české literatury na univerzitě v Olomouci a na Univerzitě 17. listopadu v Praze, publicista.

Osobní fond v rozsahu 117 kartonů, 1914 - 1979.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, články, přednášky, pracovní materiály, poznámky, kartotéky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia (materiály týkající se Univerzity 1
7. listopadu a dalších institucí).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Univerzity Palackého v Olomouci.

Langer František

1888 - 1965; lékař, dramatik, prozaik, autor knih pro děti.

Osobní fond v rozsahu 125 kartonů, 1890 - 2001.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, V. Fischl, J. Hejret, A. Hoffmeister, E. Hostovský, J. John, J. Kvapil, J. Löwenbach, M. Majerová, J. Preiss, J. Seifert, O. Scheinpflugová, F. Šrámek, A. M. Tilschová, J. Vacek, M. Weatherallová, V. Werner, V. Závada; b) odeslaná; c) rodinná (A. Langerová); d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, drama, články, přednášky, recenze, překlady, pracovní překlady Langerových dětí).
4. Tisky (vlastních děl, plakáty, příležitostné tisky, knihy s věnováním).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: František Langer, Praha 2005, edice inv. č. 1214.

Otevřít fond Langer František

Langer Josef Jaroslav

1806 - 1846; básník, prozaik, dramatik, folklorista a překladatel, autor literárních studií.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1826 - 1861.

1. Doklady.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Josef Jaroslav Langer, Praha 1995, edice inv. č. 512.

Otevřít fond Langer Josef Jaroslav

Langer-Schroll Eduard

1852 - 1914; továrník v Broumově, sběratel starých tisků a autogramů.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 14 kartonů, 1649 - 1938.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (úřední; E. Langra - otce).
3. Rukopisy a) vlastní (bibliografické a knihopisné); b) cizí (právnické: E. Langra - otce; cizí památníky).
4. Sbírka autogramů (U. Horn, A. Humboldt).
5. Výstřižky.
6. Tisky.
7. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Langner Jan Josef

1861 - 1919; redaktor ve Dvoře Králové a ve Vídni, spisovatel a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1880 - 1919.

1. Korespondence a) přijatá (M. Benka, I. Herrmann, K. Horký, J. S. Machar, T. G. Masaryk, I. Olbracht); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (překlady); b) cizí (V. H. Brunner, F. Drtina, J. Hašek, J. Pekař, A. Sova).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jan Josef Langner, Praha 1959, edice inv. č. 73.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem.

Otevřít fond Langner Jan Jaroslav

Otevřít fond Langner Jan Josef

Lašek Gotthard Josef

1854 - 1937; řídící učitel, odborný spisovatel, sbormistr.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1860 - 1937.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá (R. Pokorný, M. Václavek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: Gothard Josef Lašek, Praha 1995, edice inv. č. 617.

Otevřít fond Lašek Gothard Josef

Lauermannová-Mikschová Anna (pseud. Felix Téver)

1852 - 1932; prozaička, dramatička.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1840 - 1960 (1966).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (O. Votočková); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Lauermann, O. Votočková).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Kulová: Anna Lauermannová-Mikschová, Praha 2002, edice inv. č. 1152.

Otevřít fond Lauermannová-Mikschová Anna

Laurin Arne (vl. jm. Arnošt Lustig)

1889 - 1945; šéfredaktor Prager Presse, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 75 kartonů, 1865 - 1939.

1. Korespondence a) přijatá (A. Auředníčková, F. Blei, L. Bradáč, A. Černík, P. Ettinger, A. Hartl, T. T. Heine, J. John, H. Kanner, A. Kraus, F. Kubka, P. Leppin, A. V. Lunačarskij, A. S. Mágr, J. Mahen, R. Musil, A. Novák, E. Rádl, R. Saudek, V. Tille, A. B. Wolf); b) odeslaná; c) cizí (redakci Prager Presse, J. Johnovi, E. E. Kischovi, F. Kubkovi, A. S. Mágrovi, R. Musilovi, S. K. Neumannovi, O. Pickovi, R. Saudkovi, L. Strassovi, F. Šelepovi).
2. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí (F. M. Bartoš, F. Blei, A. Brückner, F. Crucy, E. Herriot, V. Joachim, H. Kanner, J. Kohn, A. Kraus, B. Krawc, V. Lesný, F. Lexa, R. Musil, E. Rádl, V. Tille, H. Traub, I. Vojnovič, J. Volf, R. Walser, F. Weyr).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Arne Laurin, Praha 1966, edice inv. č. 159.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd České republiky.

Otevřít fond Laurin Arne

Lazarevskij Boris Aleksandrovič

1871 - 1936; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1920 - 1923.

1. Rukopisy a) vlastní (deníky); b) cizí (překlady povídek).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Boris Aleksandrovič Lazarevskij, Michail Michajlovič Gorelov, Praha 1997, edice inv. č. 618.

Otevřít fond Lazarevskij B. A. a Gorelov M. M.

Lazecký František

1905 - 1984; pracovník knihovny Československé akademie věd v Praze, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 102 kartonů, 1900 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Adámek, O. F. Babler , K. Bochořák , I. Diviš, J. Dědina, M. Elpl, J. Florian, B. Fučík, K. Herot, J. Hreben, L. Jehlička, V. Justl, V. Kocourek, J. Kostohryz, F. Křelina, V. Lankoci, K. Lhoták J. Mazáč, F. D. Merth, V. Mertl, J. Rumler, Z. Řezníček, K. Schulz, A. Skoumal, E. Sobková, M. Trávníček, V. Vokolek, A. Vyskočil, S. Zedníček aj); b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramata, překlady, zápisníky, poznámky, bibliografie); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

V původním uspořádání.

Lederer Oskar (pseud. Vladimír Suk)

1903 - 1942; publicista, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1900 - 1950.

1. Rukopisy vlastní (poezie, próza, články, fejetony).
2. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Židovského muzea v Praze.

Leger Karel

1859 - 1934; statkář v Kolíně, básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1878 - 1939.

1. Korespondence a) přijatá (J. Neruda, J. V. Sládek); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Š. Charousková: Karel Leger, Praha 1998, edice inv. č. 864.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Kolíně.

Otevřít fond Leger Karel

Léger Louis

1843 - 1923; profesor slovanských jazyků a literatur na College de France, propagátor česko-francouzských styků.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1862 - 1902.

1. Korespondence a) přijatá (V. Jagič, K. Jireček, C. C. Maspero, E. Renan, F. L. Rieger, J. J. Strossmayer, I. S. Turgeněv); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (článek); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Louis Leger, Praha 1962, edice inv. č. 74.

Otevřít fond Léger Louis

Lego Jan V.

1833 - 1906; kustod Národního muzea v Praze, lingvista, autor cestopisů, pěstitel česko-slovinských vztahů.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1850 - 1933.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí (akta Česko-slovinského spolku).
2. Korespondence a) přijatá (F. Miklošič, M. Murko); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (Německo-český slovník, překlady, poznámky).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Lehár Jan

1949 - 2004; literární vědec, editor, docent starší české literatury.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1949 - 2004.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lehner Ferdinand Josef

1837 - 1914; katolický kněz, zakladatel časopisu Method, historik církevního umění.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, (1836) 1860 - 1913.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (autobiografie).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lejčar Jan (vl. jm. Jan Leitzer)

1890 - 1946; účetní ředitel Elektrických podniků Praha, spolupracovník kabaretu Červená sedma a K. Hašlera, přítel J. Haška.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1907 - 1977.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Červený); b) rodinná (Marie Lejčarová-Leitzerová); c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Volencová: Jan Lejčar - Leitzer, Praha 1997, edice inv. č. 753.

Otevřít fond Lejčar-Leitzer Jan

Lepař František a Lepař Jan

1831 - 1899; ředitel gymnázia v Jičíně, klasický filolog. LEPAŘ Jan 1827 - 1902; středoškolský profesor, odborný spisovatel, redaktor.

Osobní fondy v rozsahu 4 kartonů, 1864 - 1900.

1. Korespondence a) F. Lepaře přijatá (A. Truhlář); b) J. Lepaře přijatá; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy a) F. Lepaře (Řecko-český slovník, překlady, cvičebnice, poznámky); b) J. Lepaře (články).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Horáčková: František Lepař a Jan Lepař, Praha 1976, edice inv. č. 316.

Otevřít fond Lepař František, Lepař Jan

Leppin Paul

1878 - 1945; úředník ministerstva pošt a telegrafů, německý básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1857 - 1945 (1973).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (R. Dehmel, G. Meyrink, H. Salus, S. Zweig); b) rodinná (H. Leppinová - manželka).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, zápisník); b) cizí (P. Leppin ml., H. Dierk: Dizertační práce o P. Leppinovi).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: Paul Leppin, Praha 1963, edice inv. č. 75 (v rozsahu 6 kartonů). Dodatky v rozsahu 2 kartonů neuspořádány.

Otevřít fond Leppin Paul

Lesař František

1901 - 1945; prozaik, autor venkovských povídek a maloměstských románů.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1901 - 1945.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Leschinger Edvard

1858 - 1945; knihtiskař v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1858 - 1944.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (dopisy z koncentračního tábora); c) rodinná.
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lessing Theodor

1872 - 1933; německý filosof, profesor na technice v Hannoveru.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1898 - 1963.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Deml, A. Pammrová); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: Theodor Lessing, Praha 1963, edice inv. č. 76.

Otevřít fond Lessing Theodor

Lešehrad Emanuel (vl. jm. Josef Maria Emanuel Lešetický)

1877 - 1955; bankovní úředník, básník, prozaik, sběratel v Praze.

Osobní fond v rozsahu 81 kartonů, 1874 - 1954.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, studie, překlady); b) cizí (E. Krásnohorská).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Emanuel Lešehrad, Praha 1968, edice inv. č. 160 (v rozsahu 36 kartonů). Fond je revidován.

Otevřít fond Lešehrad Emanuel

Lešehradeum - archiv sbírky

1898 - 1952; soubor literárních a historických dokumentů vzniklý sbírkotvornou činností Emanuela z Lešehradu.

Sbírka autografů význačných osobností v rozsahu 275 kartonů, 1875 - 1952.

1. Doklady, korespondence a rukopisy (M. Aleš, E. ďAmicis, G. ďAnunzio, G. Apollinaire, H. de Balzac, H. Barbusse, L. van Beethoven, P. Bezruč, F. Bílek, B. Björnson, G. Brandes, F. Brixi, M. Brod, V. Bulgakov, G. C. Byron, J. B. Corot, M. Cvetajevová, K. Čapek, Ch. Darwin, C. Debussy, E. Delacroix, J. Deml, G. Duhamel, A. Dumas, J. Durych, A. Dvořák, V. Dyk, K. J. Erben, G. Flaubert, P. Fort, A. V. Frič, J. Fučík, G. Garibaldi, T. Gautier, F. Gellner, A. Gide, J. W. Goethe, E. a J. Goncourtové, F. Halas, K. Hamsun, G. Hauptmann, K. Havlíček Borovský, H. Hesse, H. von Hofmannsthal, J. Hora, V. Hugo, A. von Humboldt, K.-J. Huysmans, R. de Chateaubriand, H. Ibsen, F. Jammes, L. Janáček, J. Jungmann, J. Karásek ze Lvovic, J. Kollár, O. Kubín-Coubine, F. Liszt, M. Maeterlinck, G. Mahler, J. S. Machar, S. Mallarmé, T. Mann, F. E. Marinetti, T. G. Masaryk, K. May, D. S. Merežkovskij, P. Merimée, G. Meyrink, A. Mickiewicz, K. Michaelisová, A. Mombert, J. Moréas, A. de Musset, B. Němcová, J. Neruda, S. K. Neumann, M. A. Nexö, V. Nezval, U. Nobile, F. Palacký, J. Péladan, P. Picasso, M. Proust, S. Przybyszewski, O. Redon, H. Regnier, A. Remizov, R. M. Rilke, R. Rolland, D. C. Rossetti, J. Ruskin, A. Sainte-Beuve, G. Sandová, J. Seifert, G. B. Shaw, A. Schnitzler, H. Sienkiewicz, B. Smetana, P. Soupault, A. Sova, J. Strauss, A. Strindberg, P. J. Šafařík, F. X. Šalda, L. Šaloun, F. Šrámek, L. Štúr, J. Štyrský, K. Teige, K. I. Thám, A. Thiers, J. L. Tieck, L. N. Tolstoj, K. Toman, I. S. Turgeněv, J. K. Tyl, T. Tzara, B. Václavek, P. Valéry, V. Vančura, G. Verdi, A. de Vigny, V. de ľ Isle-Adam, J. Voskovec, J. Vrchlický, R. Wagner, F. Werfel, J. Whistler, J. Wolker).
2. Fragmenty vlastních archivů (K. Czörnig, E. Hauner, S. Klíma, J. Kuchař, A. a E. Řehákovy, J. Seifert, F. Sekanina).
3. Fragment spolkového archivu Máje.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Yvetta Dörflová: Lešehradeum - Emanuel Hauner, Praha 2010.

Otevřít fond Lešehradeum - Hauner Emanuel

Otevřít fond Lešehradeum - Řeháková Anna a Eliška

Otevřít fond Lešehradeum - Seifert Jaroslav

Otevřít fond Lešehradeum - spisovatelé

Otevřít fond Lešehradeum - tajné společnosti

Otevřít fond Lešehradeum - výtvarní umělci

Leubner František

1867 - 1930; katolický kněz, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1882 - 1929.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, zápisky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: František Leubner, Praha 1970, edice inv. č. 217.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Mělníku.

Otevřít fond Leubner František

Lev Josef

1832 - 1898; člen opery Národního divadla v Praze.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1849 - 1933.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Barák, J. Neruda); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (článek).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Josef Lev, 1. část, Praha 1985, edice inv. č. 424 (v rozsahu 1 kartonu); K. Bílek: Josef Lev, 2. část, Praha 1999, edice inv. č. 994 (v rozsahu 1 kartonu).

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Kladně, pobočka Velvary.

Otevřít fond Lev Josef 1. část

Otevřít fond Lev Josef 2. část

Lev Vojtěch

1882 - 1974; dělnický redaktor a novinář, beletrista.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1891 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, divadelní hry, přednášky, pracovní materiál o Klementině Kalašové); b) cizí (literární práce Klementiny Kalašové).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (Klementiny Kalašové).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy.

Lhota Antonín

1884 - 1956; bankovní úředník, regionální kulturní pracovník.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 4 kartonů, 1843 - 1954.

1. Korespondence a) přijatá (J. Deml, J. Karásek ze Lvovic, M. Majerová, S. K. Neumann); c) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Antonín Lhota, 1. část, Praha 1966, edice inv. č. 161 (v rozsahu 1 kartonu); E. Flanderková: Antonín Lhota, 2. část, Praha 1998, edice inv. č. 865 (v rozsahu 3 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Rakovník.

Otevřít fond Lhota Antonín 1. část

Otevřít fond Lhota Antonín 2. část

Lhoták Kamil Josef

1876 - 1926; profesor farmakologie na Univerzitě Karlově v Praze, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1868 - 1925.

1. Korespondence a) přijatá (E. Babák, C. Purkyně); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (přednášky, pracovní materiály, opisy některých Purkyňových prací).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Holmanová: Kamil Josef Lhoták, Praha 1988, edice inv. č. 453.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Lhoták Kamil Josef

Lidové noviny - redakční a výstřižkový archiv

1893 - 1952; deník vydávaný v Praze a Brně.

Redakční a výstřižkový archiv v rozsahu 220 kartonů, 1910 - 1954.

1. Korespondence přijatá (redaktorů LN J. Kolaříka, F. Šelepy aj.).
2. Rukopisy (J. Čapek, V. Černý, J. Durych, K. Engliš, L. Jiránek, J. Křička, O. Mrkvička, F. Peroutka, K. Poláček, E. Valenta ad.).
3. Výstřižkový archiv.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lier Jan

1852 - 1917; dramaturg Národního divadla v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1875 - 1900.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Arbes, V. Beneš Šumavský, S. Čech, F. Herites, A. Jirásek, E. Krásnohorská, F. Kvapil, G. Preisová, F. S. Procházka, K. V. Rais, J. V. Sládek, L. Stroupežnický, F. X. Svoboda, F. A. Šubert, J. Vrchlický, J. Zeyer).
3. Rukopisy a) vlastní (články o J. Husovi a F. A. Šubrtovi, divadelní hry); b) cizí.
4. Výstřižky.

Korespondence v rozsahu 4 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora.

Liga lesní moudrosti - spolkový archiv

hnutí propagující život v přírodě založené E. Th. Setonem roku 1902.

Fond v rozsahu 34 kartonů, 1912 - 2005.

1. Doklady.
2. Korespondence (záznamy o přijaté a odeslané ligové korespondenci).
3. Rukopisy vlastní (Kroniky, zápisky, strojopisy,opisy).
4. Tisky (Cíl a úkol výchovy vlčat, Duše indiánova, Dvanáct tajemství lesa, Lípa (časopis dorostu ČČK), Náboženství indiánů, Otevřený list skautům, různá čísla časopisů Liga Československých Woodcrafterů, Radost, U pravěkých ohňů, Zimní táboření ad).
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Linhart František

1882 - 1959; profesor filosofie náboženství Husovy fakulty v Praze.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1932 - 1949.

1. Korespondence a) přijatá (L. Ragaz); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (studie, články, překlady).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: František Linhart, Praha 1966, edice inv. č. 162.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Linhart František

Linhart Rudolf

1883 - 1915; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1894 - 1925.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, články, studie, kázání, výpisky).
4. Tisky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Linková Marie

1905 - 1992; učitelka hudby, básnířka.

Fond v rozsahu 7 kartonů, 1883- 2001.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, vzpomínky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Marie Linková, Praha 2004, edice inv. č. 1201.

Otevřít fond Linková Marie

List Pavel (vl. jm. Václav Schwab)

1862 - 1939; poštovní úředník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1882 - 1927.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Š. Baar, E. Krásnohorská, J. V. Sládek).
3. Rukopisy vlastní (próza).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mašková: Pavel List, Praha 1998, edice inv. č. 866.

Otevřít fond List Pavel

List Vladimír

1877 - 1971; profesor elektrotechniky na Vysoké škole technické v Brně.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1904 - 1965.

1. Korespondence a) přijatá (K. Engliš, Z. Kalista, J. Pekař); b) rodinná (H. Listové, M. Gebauerové).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Vladimír List, Praha 1998, edice inv. č. 777.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního technického muzea v Praze a Technické muzeum v Brně (fragment).

Otevřít fond List Vladimír

Listopad František

1921 - 2017; nakladatelský redaktor, básník, beletrista, publicista, lektor slavistiky, divadelní a filmový režisér, emigrant po roce1948.

Oosobní fond v rozsahu 124 kartonů, 1921 - 2014.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá ( V. Durych, J. Hořec, K. Hvížďala, I. Medek, V. Malý, J. Pelikán, J. Šulc, P. Tigrid, M. Vacík ad.).
3. Rukopisy a) vlastní (básně, publicistika, divadelní a tekevizní scénáře, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Liška Eugen

1920 - 1997; prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 42 kartonů, 1940 - 1997.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Literárně historická společnost československá - spolkový archiv

1934 - 1956; společnost pečující o rozvoj československého literárního dějepisu.

Spolkový archiv v rozsahu 8 kartonů, 1934 - 1938.

1. Doklady spolkové (zápisy z výborových schůzí).
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy (poznámky).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Literární noviny - redakční archiv

1952 - 1967; kulturně-politický týdeník Svazu československých spisovatelů.

Redakční archiv v rozsahu 2 kartonů, 1954 - 1960.

1. Korespondence a) redakční; b) Josefa Rybáka - šéfredaktora; c) Františky Faktorové - redaktorky; d) cizí.
2. Rukopisy pro Literární noviny (poezie, próza, články).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Literární noviny, Praha 1997, edice inv. č. 754.

Otevřít fond Literární noviny

Litterula - spolkový archiv

literární společnost vzniklá v r. 2000 v Praze, vydávající díla současných básníků.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 2000 - 2008.

1. Rukopisy (básně - A. Brousek, V. Daněk, V. Fischerová, V. Fischl, I. Jelínek, E. Juliš, J. Hiršal, P. Kabeš, J. Kuběna, F. Listopad, A. Přidal, Z. Rotrekl, J. Suchý, K. Šiktanc, P. Šrut, M. Topinka, I. Wernisch ad.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Ljacká Vidosava

1903 - 1991; překladatelka, odborná spisovatelka, pedagožka.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1878 - 1990.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Vidosava Ljacká, Praha 1997, edice inv. č. 733 (v rozsahu 10 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů zpracován jako popis fondu - M. Kuthanová: Vidosava Ljacká, Praha 2020.

Otevřít fond Ljacká Vidosava

Ljackij Jevgenij Aleksandrovič

1868 - 1942; profesor ruské řeči a literatury na Univerzitě Karlově v Praze, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 38 kartonů, 1881 - 1954.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Balmont, V. F. Bulgakov, I. Bunin, V. A. Francev, S. O. Hessen, N. H. Howard, A. I. Kuprin, V. Lesný, E. Lo Gatto, N. O. Losskij, D. S. Merežkovskij, M. Murko, V. Němirovič-Dančenko, J. Polívka, A. Remizov); b) odeslaná; c) cizí; d) fragmenty ruských nakladatelských a redakčních archivů vedených J. A. Ljackým.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, studie, články, recenze, přednášky, poznámky); b) cizí (Z. Gippius, D. Merežkovskij).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Vinařová: Jevgenij Alexandrovič Ljackij, Praha 1976, edice inv. č. 278 (v rozsahu 36 kartonů). Dodatky v rozsahu 2 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Ljackij Jevgenij Alexandrovič

Lom Stanislav (vl. jm. Stanislav Mojžíš)

1883 - 1967; režisér a ředitel Národního divadla v Praze, dramatik, ministerský rada.

Osobní fond v rozsahu 38 kartonů, 1883 - 1966.

1. Doklady a) vlastní a z úřední činnosti; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (P. Buzková, O. Fischer, J. Frejka, F. Götz, K. H. Hilar, J. Kvapil, A. Novák, Z. Štěpánek, V. Talich, J. Träger, J. Vodák, Z. Wirth, F. Zavřel, Z. Zguriška); b) odeslaná (J. Frejkovi, V. Talichovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, projevy, přednášky, pracovní materiály, poznámky); b) cizí (F. Götz).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Stanislav Lom, Praha 1981, edice inv. č. 385.

Otevřít fond Lom Stanislav

Longen Emil Artur (vl. jm. Emil Artur Pittermann)

1885 - 1936; herec, malíř, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1924 - 1936.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Sauer); b) odeslaná (P. Bogatyrevovi); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (náměty na scénáře, divadelní hra, poznámky, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Emil Artur Longen, Praha 1981, edice inv. č. 396.

Otevřít fond Longen Emil Artur

Longinová Helena

1930 - 2015; prozaička, profesorka němčiny.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1930 - 2009.

1. Korespondence přijatá (A. Jelínek).
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lopatka Jan

1940 - 1993; literární kritik, vydavatel samizdatové edice Petlice.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1940 - 1993.

1. Doklady.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a) vlastní; b) cizí.
5. Výstřižky a) vlastní; b) cizí.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Merthová: Jan Lopatka, Praha 2017.

Loub Adolf

1928; básník, pěvec, pedagog.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1945 - 2002.

1. Korespondence.
2. Rukopisy vlastní (Básně na modré téma, Čas nevítaných křídel, Den otevřených dveří, Sonately, ad.)
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Loubal Ladislav

1924 - 1997; lékař, literární badatel, sběratel exlibris.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1924 - 1997.

1. Korespondence přijatá (F. Dvořák, O. Janeček, F. Kobliha, V. Fišar, Z. Seydl, F. Nechvátal, M. Barták, J. Škvorecký).
2. Rukopisy vlastní (drobné studie o exlibris, deník 1994 - 1996).
3. Tisky a výstřižky.
4. Varia (portrét A. Breiského).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Loukotková Jarmila

1923 - 2007, beletristka, autorka historických románů a próz ze současnosti, překladatelka z francouzštiny.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1923 - 2004.

1. Rukopisy vlastní (Křik neviditelných pávů, Lhůta prošla).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Loužil Jan

1893 - 1960; lékař, kulturní pracovník v Jaroměři.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 8 kartonů, 1783 - 1959.

1. Doklady vlastní (týkající se věznění za
2. světové války).
2. Korespondence a) přijatá (F. Duša, J. John, A. V. Slavíček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, zápisníky, deníky); b) cizí (Vzpomínky A. Molnára).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby F. Duši a A. V. Slavíčka).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: Jan Loužil, Praha 1962, edice inv. č. 77 (v rozsahu 3 kartonů). Dodatky v rozsahu 5 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Náchod.

Otevřít fond Loužil Jan

Loužil Jaromír

1926 - 2013; vedoucí Literárního archivu PNP, literární historik, editor filosofických spisů, překladatel z němčiny.

Osobní fond v rozsahu 50 kartonů, (1783) 1945 -1999.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (monografie: B. Bolzano, Michal Silorad Patrčka, studie, články, překlady, lektorské posudky, přípravný materiál k edicím a vědeckým studiím, korektury monografie B. Bolzano, excerpta); b) cizí (deníky J. Mourkové 1945 – 1988).
4. Tisky (separáty a drobné tisky vlastní a cizí).
5. Výstřižky (k národnostní otázce 90. let 20. stol.).
6. Fotografie.
7. Dokumentace (xeroxy rukopisů a korespondence – I. J. Hanuš, F. T. Bratranek, B. Bolzano, S. Nádherná).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Löwe Johann Heinrich

1808 - 1892; profesor filosofie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1838 - 1892.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Babič, K. Habětínek, J. Jireček, J. Mayer, J. Stohl, V. V. Tomek); b) odeslaná; c) rodinná (Žofie Löwové a Marie Löwové); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (práce z oboru filozofie, přednášky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky (o H. J. Löwem).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Univerzity Karlovy v Praze.

Löwenbach Jan (pseud. J. L. Budín)

1880 - 1972; právník v Praze, později v USA, hudební kritik a historik.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1880 - 1972.

1. Korespondence přijatá (M. Brod, L. Janáček).
2. Rukopisy vlastní (týkající se historie hudby).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Löwenbach Josef

1900 - 1962; hudební teoretik.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1900 - 1962.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Ludvík Břetislav

1882 - 1956; tajemník Zemské jednoty pekařů v Praze, herec-ochotník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1900 - 1953.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (próza, divadelní hry, odborné práce).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Ludvík Josef Myslimír

1796 - 1856; katolický kněz, regionální historik a spisovatel Náchodska, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1825 - 1855.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (historické články).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Josef Myslimír Ludvík, Praha 1966, edice inv. č. 163 (revize 2002).

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Náchodě.

Otevřít fond Ludvík Josef Myslimír

Ludwig Alfred

1832 - 1912; profesor srovnávací jazykovědy na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1870 - 1910.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (filologické práce, poznámky).
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Archiv Národní knihovny.

Lukasík Josef

1914 - 1942; nakladatel v Ostravě.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy Josef Lukasík (zal. r. 1940) v rozsahu 12 kartonů, 1940 - 1949.

1. Doklady a) vlastní; b) právní a účetní z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence přijatá (M. Jahn, J. Strnadel, G. Včelička).
3. Rukopisy cizí (G. Včelička).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lukášová-Bojoslavová Anna

? - ?; básnířka, prozaička, hudební skladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1950.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (notové záznamy).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Lukavský František - nakladatelský archiv

1902 - 1982; knihkupec a nakladatel v České Třebové.

Osobní fond a nakladatelský archiv v rozsahu 6 kartonů, 1910 - 1942.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: František Lukavský, Praha 1995, edice inv. č. 619.

Otevřít fond Lukavský František

Lukeš František

1921 - 1998; katolický kněz, básník, prozaik, fejetonista, esejista, pedagog, autor memoárové literatury.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1951 - 1998.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Haken, L. Kuba, J. Suk); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí (Š. Kropíková, R. Kozderka).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (grafiky, exlibris).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: František Lukeš, Praha 2010.

Otevřít fond Lukeš František

Lukeš Jan

1912 - 1977; lékař, hudebník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1912 - 1979.

1. Rukopisy a) vlastní (próza); b) cizí (J. Stuchlík).
2. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Lukeš Jan - 333

1950; redaktor, literární kritik a recenzent, literární a filmový fejetonista.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1950 - 2015.

1. Rukopisy cizí.
2. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lumír - redakční archiv

1851 - 1940; časopis pro literaturu a umění.

Redakční archiv v rozsahu 2 kartonů, 1863 - 1932.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy redakční (poezie, próza, články).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Čermáková: Lumír - časopis, Praha 1996, edice inv. č. 620.

Otevřít fond Lumír

Luňáček Václav

1867 - 1948; malíř.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1860 - 1981.

1. Korespondence a) přijatá (F. Smotlacha); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (vzpomínková próza, články); b) cizí (M. Mužíková - fejetony).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Varia (kresby, hmotné památky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, L. Šolcová: Václav Luňáček, Praha 1999, edice inv. č. 935.

Otevřít fond Luňáček Václav

Luskač Rudolf

1899 - 1971; lesní inženýr, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1899 - 1971.

1. Rukopisy vlastní.
2. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lustig Arnošt

1926 - 2011; prozaik, publicista, autor filmových scénářů, televizních a rozhlasových her, redaktor, komunistický novinář, emigrant po roce 1968.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1926 - 2011.

1. Rukopisy vlastní (Krásné zelené oči).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Lützow František

1849 - 1916; majitel Žampachu, propagátor české kultury v Anglii a Americe, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1826 - 1949.

1. Korespondence a) přijatá (M. Twain); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (studie, články, deníky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (medaile, odznaky).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Lyra Pragensis - spolkový archiv

1967 - 2004; komorní sdružení pro hudbu, poezii a výtvarné umění vydavatelství Supraphon.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1964 - 2004.

1 .Doklady.
2. Korespondence ( Milan Friedl).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Českého rozhlasu.

Macanová Augusta

1859 - ?; učitelka, pracovnice v ženském hnutí.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1894 - 1937.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná); c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (vzpomínky).
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Hana Kvapilová, 2. část, Praha 1963, edice inv. č. 72.

Macek Antonín

1872 - 1923; redaktor, básník, překladatel, kritik, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1893 - 1961.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Goll, E. E. Kisch, J. S. Machar, I. Olbracht, F. S. Procházka, J. V. Sládek, F. X. Šalda); b) odeslaná; c) rodinná (Milady Mackové - manželky); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, poznámky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Formánková: Antonín Macek, Praha 1965, edice inv. č. 78 (v rozsahu 14 kartonů). Dodatky v rozsahu 8 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence. Fond je nově zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní muzeum v Mladé Boleslavi a Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Macek Antonín

Macek Emanuel

1924 - 1997; literární historik, bibliograf, editor, textolog.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1924 - 1997.

1. Doklady vlastní (pracovní smlouvy, znalecké posudky).
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (J. a V. Pražáka A. Pražákovi).
3. Rukopisy vlastní (studie, pracovní materiály, kartotéky, vlastní bibliografie, Lexikon české literatury).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace (Společnost F. X. Šaldy)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Maciejowski Waclav Aleksander

1792 - 1883; profesor římského práva na univerzitě ve Varšavě, polský literární historik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1816 - 1878.

1. Korespondence přijatá (O. M. Bodjanskij, V. Hanka, J. Kollár, N. Kratič, M. P. Pogodin, P. J. Šafařík).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Waclav Aleksander Maciejowski, Praha 1965, edice inv. č. 164 (revize 2002).

Otevřít fond Maciejowski Waclaw Alexander

Macková Anna

1887 - 1969; malířka, grafička.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1935 - 1965.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (deníky z let 1935 - 1963).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Samšiňák: Anna Macková, 1. část, Praha 1990, edice inv. č. 621 (v rozsahu 4 kartonů); K. Zilynská: Anna Macková, 2. část, Praha 1999, edice inv. č. 995 (v rozsahu 1 kartonu).

Otevřít fond Macková Anna 1. část

Otevřít fond Macková Anna 2. část

Macková Ivana

1957 - 1990; pracovnice Literárního archivu PNP ve Strarých Hradech, redaktorka Zpráv Šrámkovy Sobotky.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1928 - 1990.

1. Dokaldy vlastní
2. Korespondence přijatá
3. Rukopisy vlastní (soupisy fondů LA PNP)
4. Tisky a výstřižky

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Macura Vladimír

1945 - 1999; literární historik a kritik, prozaik, autor semioticky zaměřených prací, překladatel z estonštiny, ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR.

Osobní fond v rozsahu 70 kartonů, 1945 - 1999.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (A. Berková, F. Černý, P. Čornej, M. Drozda, B. Havránek, O. Králík, K. Pecka, A. Skoumal, A. Stich, J. Žáček ad.).
3. Rukopisy a) vlastní (próza, literárněvědné studie a články, překlady, pracovní materiály); b) cizí. . Tisky (separáty, brožury) a výstřižky.
3. Fotografie.
4. Dokumentace (materiály z kongresů, sympozií, soutěží).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mačenka Ferdinand

1872 - 1938; učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1874 - 1961.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (I. Herrmann, P. O. Hviezdoslav, K. V. Rais); b) odeslaná c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, drama, články, fejetony, přednášky, referáty, překlady); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Jakubcová: Ferdinand Mačenka, Praha 2004, edice inv. č. 1202.

Otevřít fond Mačenka Ferdinand

Mádl Karel Boromejský

1859 - 1932; profesor dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1885 - 1932.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš, J. B. Foerster, J. Goll, I. Herrmann, A. Jirásek, B. Kafka, J. Kotěra, F. Kupka, J. Kvapil, A. Macek, A. Mucha, J. V. Myslbek, O. Španiel, V. V. Štech, M. Švabinský, V. Volavka, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná (Marie Mádlové - manželky); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (o H. Kvapilové).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Horáčková: Karel B. Mádl, Praha 1980, edice inv. č. 373 (v rozsahu 12 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav dějin umění Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Mádl Karel B.

Mágr Antonín Stanislav

1887 - 1960; redaktor Prager Pressse, slavista.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1924 - 1960.

1. Doklady vlastní (i z redaktorské činnosti v Prager Presse).
2. Korespondence a) přijatá (J. Bidlo, D. Čyževskij, J. Horák, K. Christov, F. Táborský, E. Zegadlowicz); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, vlastní životopis); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Antonín Stanislav Mágr, Praha 1998, edice inv. č. 971.

Otevřít fond Mágr Antonín Stanislav

Mahen Jiří (vl. jm. Antonín Vančura)

1882 - 1939; knihovník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1882 - 1939.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Halas, K. H. Hilar, J. Honzl, L. Kuba, O. Kubín, J. Kvapil, S. K. Neumann, V. Nezval, S. Rambousek, B. Václavek, V. Vančura, J. Vodák); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, povídky, divadelní hry, články, odborné práce z oboru knihovnictví a rybářství, přednášky, pracovní materiál).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Jiří Mahen, Praha 1961, edice inv. č. 79 (v rozsahu 21 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Mahen Jiří

Mahler Zdeněk

1928 - 2018; spisovatel, scenárista, dramatik, publicista, pedagog, muzikolog.

Osobní fond v rozsahu 72 kartonů, 1951 - 2016.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mach Václav

1812 - 1897; rada vrchního zemského soudu v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1832 - 1909.

1. Rukopisy vlastní (paměti o době národního obrození, o K. H. Máchovi).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Václav Mach, Praha 1999, edice inv. č. 996.

Otevřít fond Mach Václav

Mácha Karel

1931; filosof, sociolog.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1931 - 2005.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (K. Hvížďala, E. Kohák, M. Machovec, O. Nahodil, R. Preisner, K. Skalický, K. Vrána); b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (studie, pracovní materiály).
4. Audionahrávky přednášek a rozhovorů.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mácha Karel Hynek

1810 - 1836; básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1826 - 2010.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (M. Mácha); c) týkající se fondu (odborné popisy).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, poznámky, deníky); b) cizí (opisy, falza, M. Mácha).
4. Tisky (o K. H. Máchovi).
5. Výstřižky.
6. Dokumentace (fotokopie rukopisů).
7. Varia (kresby, hmotné památky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Červenka, J. Loužil, H. Vaníčková: Karel Hynek Mácha, Praha 1973 - 2011 (revize 2016). Originální materiál popsán ve strojopisném vědeckém katalogu M. Červenky. Fond digitalizován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Památník K. H. Máchy v Litoměřicích.

Otevřít fond Mácha Karel Hynek

Macháček Pavel

1921 - 2008; historik, činovník Junáku, pedagog dospělých.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1931 - 2006.

1. Korespondence (dopisy a pracovní materiály Kruhu občanů ČR, vyhnaných v roce 1938).
2. Rukopisy vlastní (vzpomínky na činnost v Junáku, Didaktika - vzdělávání dospělých, pracovní materiály, různé opisy a kopie k politickým tématům).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Máchal Jan

1855 - 1939; profesor srovnávacích dějin slovanských literatur na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1877 - 1949.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, V. Flajšhans, J. Horák, M. Hýsek, J. Polívka, F. Strejček, F. X. Šalda, F. Trávníček, M. Weingart); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (přednášky, studie, články, poznámky, výpisky, korektury, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Korespondence v rozsahu 3 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Machar Josef Svatopluk

1864 - 1942; generální inspektor československé armády, novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 59 kartonů, 1840 - 1961.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Albert, P. Bezruč, K. Čapek, S. Čech, F. Drtina, G. Eim, O. Fischer, J. Herben, J. Jakubec, A. Jirásek, A. Klášterský, K. Kramář, F. V. Krejčí, F. Kupka, J. Laichter, E. Mandler, F. S. Procházka, H. Schwaiger, J. V. Sládek, F. X. Šalda, M. A. Šimáček, J. K. Šlejhar, B. Viková-Kunětická, J. Vodák, J. Vrchlický); b) odeslaná (H. Velemínské); c) cizí (A. Posonyimu).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, korektury); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (návrhy obálek – F. Kupka, H. Schwaiger).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Josef Svatopluk Machar, Praha 1962, edice inv. č. 80 (v rozsahu 39 kartonů). Zbývající část fondu v rozsahu 20 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Kolíně, Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace.

Otevřít fond Machar Josef Svatopluk

Machát Antonín

1880 - 1967, vedoucí vídeňských Čechů, poslanec, novinář.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1890 - 1970.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (K. Absolon, Z. Fierlinger, J. Trojan, Dr. Zahradníček)
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Rýdlová: Antonín Machát, Praha 2008, inv. č. 1242.

Otevřít fond Machát Antonín

Machát František

1876 - 1935; autor zeměpisných atlasů a učebnic.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1882 - 1998.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, přednášky, posudky, učebnice, maketa atlasu, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky .
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: František Machát, Praha 2002, edice inv. č. 1132.

Otevřít fond Machát František

Machulka Quido (vl. jm. Vratislav Machulka)

1950 - 1996; spisovatel, básník, autor textů písní, říkanek, pohádek, cestopisů, též autobiografických esejů.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1950 - 1996.

1. Rukopisy vlastní (básně, pracovní materiály).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Maiwald Vincenz

1862 - 1941; člen řádu benediktinů a ředitel řádového gymnázia v Broumově, historik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1862 - 1941.

1. Rukopisy a) vlastní (materiál týkající se benediktinského řádu a Broumovska); b) cizí (originální písemnosti 1
7. - 1
9. stol., týkající se benediktinského řádu a Broumovska).
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Náchodě.

Máj - nakladatelský archiv

1902 - 1915; nakladatelství časopisu.

Nakladatelský archiv v rozsahu 2 kartonů, 1904 - 1937.

1. Korespondence redakční (F. Herites).
2. Rukopisy pro nakladatelství (J. Š. Baar, J. Havlasa, F. Herites, K. Klostermann, J. D. Konrád).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Breň: Máj - časopis, Praha 2002, edice inv. č. 1143.

Otevřít fond Máj, redakce

Majer Antonín

1826 - 1880; ředitel průmyslové školy, poslanec, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1791 - 1877.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Hobza, V. Jandečka, J. Sedláček, F. Šanda); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Antonín Majer, Praha 1998, edice inv. č. 849.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Písek, Archiv Národního technického muzea.

Otevřít fond Majer Antonín

Majerová Marie

1882 - 1967; novinářka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 77 kartonů, 1886 - 1967.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, F. Branislav, V. Dyk, I. Erenburg, F. Gellner, J. Hájek, Z. Hásková-Dyková, V. Kaplický, R. Kuzněcovová, J. Kvapil, J. Mahen, J. S. Machar, H. Malířová, S. K. Neumann, B. Neumannová, A. M. Píša, B. N. Polevoj, F. X. Šalda, V. Tille, G. Včelička, A. Zápotocký); b) odeslaná; c) cizí (J. Stivínovi, S. Tusarovi).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, reportáže, vzpomínky, deníky, poznámky, scénáře, články); b) cizí (J. Čapek, F. Gellner, F. Halas, J. Hora).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Marie Majerová, Praha 1976, edice inv. č. 280 (v rozsahu 73 kartonů). Dodatky v rozsahu 4 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Majerová Marie

Makovický Dušan Petrovič

1866 - 1921; slovenský humanista, osobní lékař L. N. Tolstého.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1881 - 1919.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (L. N. Tolstého).
2. Korespondence a) přijatá (L. N. Tolstoj); b) odeslaná (J. Škultétymu); c) cizí (L. N. Tolstoj).
3. Rukopisy a) vlastní (Jasnopoljanské zápisky); b) cizí (L. N. Tolstoj).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Boháčová: Dušan Makovický, Praha 1978, edice inv. č. 338.

Části archivního souboru v jiných institucích: Literární archiv Matice slovenské v Martině.

Otevřít fond Makovický Dušan

Malevič Oleg Michailovič

1928 - 2013; ruský bohemista.

Osobní fond v rozsahu 132 kartonů,1950 - 2013.

1. Korespondence přijatá (M. Halík, F. Kubka, J. Palivec, K. Scheinpflug).
2. Rukopisy a) vlastní (odborné práce o K. Čapkovi); b) cizí (A. C. Nor).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Malinský Zbyněk

1923 - 2005; spisovatel, autor pohádek, scenárista a textař.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1923 - 2005.

1. Doklady.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Malířová Helena

1877 - 1940; prozaička, překladatelka, novinářka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1881 - 1942.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (O. Fischer, J. Kvapil, R. Nasková); b) odeslaná (R. Naskové); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Janásková: Helena Malířová, Praha 1989, edice inv. č. 474 (v rozsahu 4 kartonů). Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Malířová Helena

Malý František Pavel

1882 - 1952; malíř, grafik, prozaik, fejetonista.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1888 - 1941.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (deníky, zápisníky); b) cizí (V. Dyk).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Malý Jakub Josef

1811 - 1885; autor historických prací, redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1825 - 1884.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kollár, A. Rybička); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poznámky, statě).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: Jakub Josef Malý, Praha 1999, edice inv. č. 997.

Otevřít fond Malý Jakub Josef

Malý Jaroslav Josef

1890 - 1975; autor cestopisné literatury.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1935 -1941.

1. Rukopisy vlastní.
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jaroslav Josef Malý, Praha 2000, edice inv. č.1051 (1 karton). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Malý Jaroslav Josef

Malý Rudolf

1889 - 1965; ministerský úředník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1914 - 1976.

1. Korespondence a) přijatá (F. X. Šalda); b) rodinná (A. I. Malé - manželky: R. Svobodová, F. X. Šalda).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Malý Zbyšek

1938 - 2000; textař, libretista, dramaturg Čs.televize v Ostravě.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1938 - 2000.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (Bráškové, Člověk od novin, Dobrý den, Kilimandžáro, Lékař a lékárník, Marné cesty holubů, Melodie vzpomínek Vladimíra Brázdy, Monology, Odcházení, Pěší zóna, Sladký bídák, Vodník Václav, Vincentovo ucho, pracovní materiály).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Malybroková-Stielerová Otilie (vl. jm. Kleinschrodová)

1836 - 1913; německá spisovatelka, překladatelka české literatury.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1830 - 1913.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Albert, A. J. Helfert, E. Krásnohorská, F. Pivoda, L. Procházka, J. Zeyer); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Otilie Malybroková-Stielerová, Praha 1971, edice inv. č. 227.

Otevřít fond Malybroková-Stielerová Otilie

Mánes Josef

1820 - 1871; malíř.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 3 kartonů, 1862 - 1985.

1. Korespondence a) odeslaná (E. Wanklové); b) cizí.
2. Rukopisy cizí (J. a M. Angerovi).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Dokumentace (kopie dopisů a dokladů).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Mann Heinrich

1871 - 1950; německý spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1877 - 1963 (2002).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rocinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, poznámky); b) cizí (o H. Mannovi).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek a kol.: Heinrich Mann, Praha 2003, edice inv. č. 1169. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Otevřít fond Mann Heinrich

Manoušek Ota

1888 - 1966; středoškolský profesor, bibliograf.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1872 - 1950.

1. Rukopisy a) vlastní (opisy, výpisy, poznámky týkající se Emanuela Bozděcha, opisy); b) cizí.
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Marčanová Marie (pseud. Marta Marvanová)

1892 - 1979; učitelka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1931 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Achmatovová); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Jakešová, M. Šrůtová: Marie Marčanová, Praha 2000, edice inv. č. 1024.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Marčanová Marie

Marek Antonín

1785 - 1877; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1792 - 2000.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. S. Amerling, V. Hanka, J. Jungmann, P. J. Šafařík, J. K. Tyl ); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, odborné práce, články, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Antonín Marek, 1. část, Praha 1978, edice inv. č. 337 (v rozsahu 5 kartonů); K. Bílek: Antonín Marek, 2. část, Praha 2002, edice inv. č. 1131 (v rozsahu 1 kartonu).

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Šumavy v Kašperských Horách, Muzeum Českého ráje v Turnově.

Otevřít fond Marek Antonín 1. část

Otevřít fond Marek Antonín 2. část

Marek František

1874 - 1917; okresní zvěrolékař, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1885 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. V. Rais, A. Slavíček, K. Wellner, F. Žákavec); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: František Marek, Praha 1995, edice inv. č. 623.

Otevřít fond Marek František

Marek Jaroslav

1895 - 1988; kreslíř lidových staveb na Jičínsku, kominický mistr.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1850 - 1989.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky (regionální sbírka).
6. Varia (kresby lidové architektury).

Neuspořádáno.

Marek Jiří (vl. jm. Josef Jiří Puchwein)

1914 - 1994; docent české literatury na Univerzitě Karlově v Praze, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1950 - 1980.

1. Korespondence cizí.
2. Rukopisy vlastní (romány).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Havlíková: Jiří Marek, Praha 1997, edice inv. č. 755.

Otevřít fond Marek Jiří

Marek Josef

1887 - 1956; redaktor, publikace z oboru zemědělství, překlady z němčiny.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1887 - 1956.

1. Korespondence přijatá (A. Novák, K. Scheinpflug, F. X. Šalda).
2. Rukopisy vlastní.
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Marek Josef Richard

1883 - 1951; malíř, grafik, redaktor Venkova.

Osobní fond v rozsahu 40 kartonů, 1880 - 1968.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Čapek, J. Deml, J. Florian, M. Rutte, A. Stašek); b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, poznámky); b) cizí (J. Deml, J. Karásek ze Lvovic, A. Procházka, B. Reynek).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Šebestová: Josef Richard Marek, Praha 2002, edice inv. č. 1147.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Marek Josef Richard

Mareš Jan

1914 - 1986; autor knih pro mládež, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1945 - 1984.

1. Korespondence a) přijatá (P. Hanuš, J. Kalousek, V. Lacina, M. Liďák, J. Skácel); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (povídky, romány, scénáře, divadelní hry, články); b) cizí (V. Lacina).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Barešová: Jan Mareš, Praha 1994, edice inv. č. 624.

Otevřít fond Mareš Jan

Mareš Michal ( vl. jm. Josef Mareš)

1893 - 1971; reportér, filmový dramaturg, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1909 - 1965.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie, povídky, články, překlady, paměti).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Maria Jaroslav (vl. jm. Jaroslav Mayer)

1870 - 1942; právník, dramatik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1895 - 1942.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (biografie, zápisník).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jaroslav Maria, Praha 1997, edice inv. č. 756.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum husitského revolučního hnutí v Táboře.

Otevřít fond Maria Jaroslav

Marks Luděk

1963; pracovník Památkové péče, básník, redaktor časopisu Vokno.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1963 - 1996.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, recenze, literární studie); b) cizí (příspěvky do časopisu Vokno - E. Bondy, B. Hrabal).
3. Tisky (protestní podpisové akce, petice aj.).
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Marschal Joseph

? - ?; profesor Vojenské akademie v Turíně.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1848 - 1856.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy.

Neuspořádáno.

Maršík Ludvík

1879 - 1918; malíř pokojů, insitní umělec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1914 - 1921.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná (dopisy a pohlednice rodině z fronty 1. světové války s vlastními kresbami).
3. Fotografie.
4. Varia (vlastní kresby z let 1914 - 1917).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Ludvík Maršík, Praha 1997, edice inv. č. 757.

Otevřít fond Maršík Ludvík

Martanová Milada

1875 - 1962; poštovní úřednice, švagrová F. Heritese.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1880 - 1962.

1. Korespondence a) přijatá (J. Havlasa, B. Heritesová, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Milada Martanová, Praha 1975, edice inv. č. 275.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum ve Vodňanech.

Otevřít fond Martanová Milada

Marten Miloš (vl. jm. Miloš Šebesta)

1883 - 1917; magistrátní úředník, literární kritik, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1883 - 1950.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, Z. Braunerová, O. Březina, P. Claudel, R. Jesenská, F. Kobliha, J. Kvapil, A. Macek, A. Procházka, N. K. Roerich); b) odeslaná (Z. Braunerové, P. Claudelovi); c) rodinná (Anny Martenové-Kopalové - manželky); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, kritiky, překlady, zápisníky, poznámky, přípravný materiál); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby Z. Braunerové).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, I. Pšeidová: Miloš Marten, Praha 1997, edice inv. č. 786.

Otevřít fond Marten Miloš

Martínek Jan

? - ?; dělnický písmák z Rané u Loun.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1890 - 1905.

1. Rukopisy vlastní (záznamy básní, povídek a skutečných událostí z konce 1
9. stol.).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Jan Martínek, Praha 1999, edice inv. č. 998.

Otevřít fond Martínek Jan

Maruna Jan

1949; básník, regionální spisovatel, lidový léčitel, vlakvedoucí.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1949 - 2011.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (F. Dostál, D. Fischerová ad.).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Marvan Miloš (vl. jm. Josef Poláček)

1893 - 1919; úředník státních drah, dramatik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1910 - 1917.

1. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Marysko Karel

1915 - 1988; cellista orchestru Národního divadla v Praze, básník, přítel B. Hrabala.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1912 - 1996.

1. Korespondence a) odeslaná (B. Hrabal); b) rodinná (J. Koudelka).
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, divadelní hry, fejetony).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (magnetofonový pásek).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Taudyová: Karel Marysko, Praha 2020.

Mařan Ctibor

1915 - 1990; redaktor, filosof.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1915 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mařánek Jiří

1891 - 1959; prozaik, dramatik, filmový libretista.

Osobní fond v rozsahu 42 kartonů,1891 - 1959.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, divadelní hry, filmová libreta, články, deníky, kritiky, pracovní materiály); b) cizí (autogramy).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Masák Jan

1871 - 1936; ministerský úředník, spisovatel, publicista.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1891 - 1936.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, projevy, přednášky, vzpomínky, pracovní materiály o sokolstvu); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Jan Masák, Praha 2004, edice inv. č. 1203.

Otevřít fond Masák Jan

Masaryk Tomáš Garrigue

1850 - 1937; profesor filosofie na Univerzitě Karlově v Praze, politik, první prezident ČSR.

Sbírka v rozsahu 19 kartonů, 1900 - 1998.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J.S.Machar); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky (letáky, prospekty, projevy, pozvánky).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (kopie).
8. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Tomáš Garrigue Masaryk, Praha 2001, edice inv. č. 1111 (revize 2020). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Archiv Národního muzea, Národní archiv.

Otevřít fond Masaryk Tomáš Garrigue

Masaryková Alice

1879 - 1966; předsedkyně Československého červeného kříže, publicistka, překladatelka,dcera T. G. Masaryka.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1897 - 1948.

1. Doklady (týkající se Československého červeného kříže).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky, diáře, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Alice Masaryková, Praha 1999, edice inv. č. 1015.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Archiv Ústavu T. G. Masaryka v Praze, New York Public Library v USA.

Otevřít fond Masaryková Alice

Masařík Josef

1895 - 1980; legionář, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1906 - 1988.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (R. Medek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Josef Masařík, Praha 2018.

Otevřít fond Masařík Josef

Mašek Ignác B.

1837 - 1901; středoškolský profesor, filolog.

Osobní fond v rozsahu 58 kartonů, 1850 - 1899.

1. Korespondence přijatá (J. Gebauer).
2. Rukopisy a) vlastní (z oboru filologie a lexikologie); b) cizí (kartotéky staročeského sborníku podle jednotlivých památek).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Mašek Jiří

1905 - 1959; právník, básník, satirik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1886 - 1966.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry, překlady); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Mašek Karel (pseud. Fa Presto)

1867 - 1922; magistrátní úředník v Praze, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů,1890 - 1921.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Engelmüller, J. Kvapil, F. S. Procházka); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama) ; b) cizí .
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Breň: Karel Mašek, Praha 2000, edice inv. č. 1064.

Otevřít fond Mašek Karel

Mašek Václav

1893 - 1973; malíř, grafik.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1893 - 1973.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poznámkový materiál).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno. Zapečetěno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Mašínová Leontina

1882 - 1975; odborná učitelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 76 kartonů, 1891 - 1975.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (rodopisné); c) cizí (Jednoty bratrské).
2. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, A. Císařová-Kolářová, J. B. Čapek, J. Hilčr, F. Jílek-Oberpfalcer, A. Kraus, V. Lacina, J. S. Machar, A. Sedlmayerová, J. a M. Tomanovi); b) odeslaná (kopie); c) cizí (Ladislava a Boženy Šímových).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, překlady, slovník synonym, výpisky, poznámky); b) cizí (F. M. Bartoš, opisy).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Leontina Mašínová, Praha 1984, edice inv. č. 397 (v rozsahu 44 kartonů). Zbývající část fondu v rozsahu 32 kartonů neuspořádána.

Otevřít fond Mašínová Leontina

Maštálka Jindřich Gustav

1866 - 1926; politik, národohospodář, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1879 - 1918.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Kramář, T. G. Masaryk); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková, J. Bílek: Jindřich Gustav Maštálka, Praha 1993, edice inv. č. 626.

Otevřít fond Maštálka Jindřich Gustav

Matas Miloslav

1909 - 1973; notář v Plzni a Chomutově, ředitel státního zámku v Častolovicích, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1925 - 1970.

1. Korespondence a) přijatá (F. K. Bakule, P. Bezruč, J. B. Čapek, J. B. Foerster, A. Klášterský, J. S. Machar, V. Nezval, J. Obrovský, F. X. Šalda, V. Vančura, V. Váňová); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramatizace, adresář); b) cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Miloslav Matas, 1. část, Praha 1984, edice inv. č. 401 (v rozsahu 1 kartonu); J. Hansová, Z. Prokopová: Miloslav Matas, 2. část, Praha 1993, edice inv. č. 627 (v rozsahu 3 kartonů). Dodatky (2 kartony) zpracovány ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Miloslav Matas, Praha 2002.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Matas Miloslav 1. část

Otevřít fond Matas Miloslav 2. část

Matějka Jaroslav

1927 - 2010; spisovatel, scenárista, historik, pracovník Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1927 - 2010.

1. Rukopisy vlastní (Tisíc a jeden. Předčasné paměti a opožděné úvahy, díl 1-7).
2. Výstřižky.
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Maternová Pavla

1858 - 1923; redaktorka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1879 - 1923.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, E. Krásnohorská, T. Nováková, J. V. Sládek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, pracovní materiály); b) cizí (A. Škampa).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Pavla Maternová, Praha 1991, edice inv. č. 628.

Otevřít fond Maternová Pavla

Mathesius Bohumil

1888 - 1952; překladatel, redaktor, profesor ruské literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 43 kartonů, 1905 - 1951.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (P. Bezruč, J. S. Machar, M. Marčanová, V. Mathesius).
3. Rukopisy a) vlastní (překlady, literárněvědné studie, korektury, poznámky); b) cizí (J. Fučík, F. X. Šalda, režijní divadelní knihy).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Bohumil Mathesius, Praha 1958, edice inv. č. 83 (v rozsahu 18 kartonů). Dodatky v rozsahu 8 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence, 17 kartonů neuspořádáno.

Otevřít fond Mathesius Bohumil

Mathesius Vilém

1882 - 1945; profesor anglického jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 - 1945.

1. Korespondence přijatá (I. R. Malá).
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Matička Josef

1893 - 1976; malíř, architekt, sběratel.

Sbírka korespondence a rukopisů v rozsahu 29 kartonů, 1834 - 1985.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš, E. Bass, P. Bezruč, O. Fischer, M. Majerová, V. Nezval, A. Novák, I. Olbracht, A. Sova, J. Šíma, V. Vančura, J. Wolker, J. Zeyer); b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, zápisníky); b) cizí (S. Čech, J. Hašek, R. Jesenská, A. Klášterský, F. S. Procházka, F. J. Rubeš, J. N. Škroup, A. M. Tilschová, V. Beneš-Třebízský).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (koláže, plastiky, plaketa).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Josef Matička, Praha 2001, edice inv. č. 1126 (27 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, Městské muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Matička Josef

Matina Vincenc Jan

1882 - 1967; odborný lékař, spisovatel.

Osobní fond a spolkový archiv Jednoty starých českých rodů a redakční archiv jejího Sborníku v rozsahu 16 kartonů, 1918 - 1964.

1. Doklady vlastní a) vlastní; b) rodinné; c); cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Čarek, E. Destinnová, J. S. Guth-Jarkovský, F. Kaván, B. K. Krieshofer, F. Křelina, J. Laichter, A. Markus, L. Mašínová, J. Podobský, V. Renč, Z. Rón, J. Skrbek, F. X. Svoboda, R. F. Šimek, J. Šusta, V. Vajs, K. Vik); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, přednášky, projevy, poznámky); b) cizí (A. Pražák).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Fragment archivu Jednoty starých českých rodů (1930 - 1949): a) doklady spolkové; b) rukopisy (redakční); c) tisky; d) výstřižky.
8. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Balcarová: Vincenc Jan Matina, 1. část, Praha 1985, edice inv. č. 425 (v rozsahu 11 kartonů); J. Šimáňová: Vincenc Jan Matina, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 1049 (v rozsahu 5 kartonů).

Otevřít fond Matina Vincenc Jan 1. část

Otevřít fond Matina Vincenc Jan 2. část

Matouš Josef

1881 - 1971; středoškolský profesor, literární kritik, překladatel z polštiny.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1916 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Florian, F. Halas, A. Procházka, J. Urzidil); b) cizí (T. Mann, J. Pekař, F. Werfel - Johannu Urzidilovi).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (F. Halas, V. Holan, J. Urzidil).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: Josef Matouš, Praha 1971, edice inv. č. 241.

Otevřít fond Matouš Josef

Matoušková Božena

1898 - 1990; učitelka, autorka publikací z oboru filosofie a antropologie, přítelkyně Konstantina Biebla.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1898 - 1990.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Biebl); b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (pracovní materiály).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Mattuš Karel

1836 - 1919; vrchní ředitel Zemské banky v Praze, poslanec, publicista.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1856 - 1917.

1. Doklady (týkající se jednání v říšské radě).
2. Korespondence a) přijatá (A. Bráf, bří Grégrové, J. Hlávka, V. Jagič, J. Jireček, J. Kvíčala, J. Lobkowicz, F. Palacký, H. Sienkiewicz, A. O. Zeithammer); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, projevy, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Karel Mattuš, Praha 1990, edice inv. č. 629.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Mladé Boleslavi.

Otevřít fond Mattuš Karel

Matula Antonín

1885 - 1953; sekční šéf ministerstva školství a národní osvěty, literární historik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1900 - 1956.

1. Korespondence a) přijatá (M. Hýsek, J. Knap, J. Mahen, A. Mrštík, R. Svobodová, F. X. Šalda); b) odeslaná; c) rodinná (M. Matulová-Dvořáková - manželka); d) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (paměti); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: Antonín Matula, Praha 1995, edice inv. č. 630.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Novém Jičíně.

Otevřít fond Matula Antonín

Mauder Josef

1854 - 1920; sochař.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1866 - 1920.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš, F. Herites, A. Heyduk, B. Knüpfer, J. V. Myslbek, I. Repin, J. V. Sládek, E. S. Vráz, J. Vrchlický, A. Wiehl, J. Zeyer); b) odeslaná (J. Zeyer); c) rodinná (manželky J. Mauderové); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, studie,); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Horáčková: Josef Mauder, Praha 1979, edice inv. č. 360.

Otevřít fond Mauder Josef

Mauer Jan

1878 - 1937; ředitel Pedagogické knihovny Komenského v Praze, odborný spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, (1831) 1878 - 1936.

1. Doklady a) vlastní; b) z úřední činnosti.
2. Rukopisy vlastní (z oboru knihovnictví a pedagogiky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Mayer Rudolf

1837 - 1865; právník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1837 - 1951.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (zápisníky z let 1854 - 1862).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: Rudolf Mayer, Praha 1999, edice inv. č. 968.

Otevřít fond Mayer Rudolf

Mazáč Leopold - nakladatelský archiv

1900 - 1948; nakladatelství a knihkupectví v Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 1948.

1. Korespondence a) přijatá (F. Zavřel); b) odeslaná; c) rodinná(kondolence k úmrtí L. Mazáče).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Leopold Mazáč, Praha 1984, edice inv. č. 412.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Mazáč Leopold

Med Jaroslav

1932 - 2018; literární historik, docent české a světové literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1932 - 2016.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá .
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Medek Jaroslav

1893 - 1971; prozaik, publicista, nakladatelský a tiskárenský pracovník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1913 - 1944.

1. Korespondence vlastní.
2. Tisky.
3. Výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Jaroslav Medek, Praha 2018.

Medek Rudolf

1890 - 1940; generál, účastník 1. odboje, ředitel Památníku osvobození v Praze. Básník, dramatik, beletrista, publicista.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, 1890 - 1980.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (R. Adámek, E. Axman, C. Bartoň, J. Boetinger, A. Breska, K. M. Čapek-Chod, V. Dyk, L. Dymeš, J. B. Foerster, A. Hajn, S. Hanuš, A. Hoffmeister, V. Holeček, E. Hostovský, M. Hýsek, H. Jelínek, R. Jesenská, A. Jirásek, J. John, J. Karásek, B. Karen, Vl. Klecanda, S. Klír, J. Kopta, J. Kudela, Fr. Langer , A. Lauermanová-Mikschková, S. Lom, J. S. Machar, A. Masaryková, J. Mašek, I. Medek, V. Medek, K. Nešvera, A. Novák, J. Pasovský, A. Pražák, A. Procházka, F. Skácelík, B. Smola, V. Stehlík, O. Šimek, F. Tichý, K. Toman, R. Urbánek, J. Váchal, J. Vilímek, O. Zemek); b) odeslaná; c)rodinná; d)cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (básně, strojopisy článků z roku 1918 v Rusku, pracovní materiály); b) cizí ( E. Medková, E. Slavíčková, J. Seifert, aj.).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Přírůstky do roku 1988 (v rozsahu 4 kartonů) zpracovány ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Rudolf Medek, Praha 1996, edice inv. č. 797. Část v rozsahu 1 kartonu zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence. Fond je nově zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vojenský historický archiv.

Otevřít fond Medek Rudolf

Mědílek Boris

1925 - 2016; bibliograf, publicista, pracovník Národní knihovny a Památníku národního písemnictví.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1925 - 2016.

1. Korespondence.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Medková Eva

1895 - 1953; básnířka, prozaička, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1909 - 1953.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukupisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Eva Medková, Praha 2018.

Meissner Alfred

1822 - 1885; lékař, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1799 - 1879.

1. Korespondence a) odeslaná; b) rodinná (Augusta Gottlieba Meissnera).
2. Rukopisy vlastní (poezie, autobiografické poznámky).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Alfred Meissner, Praha 1963, edice inv. č. 84.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní knihovny.

Otevřít fond Meissner Alfred

Mejstřík Karel

1902 - 1994; regionální kulturní pracovník na Rakovnicku, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1902 - 1976.

1. Korespondence přijatá (F. Křelina, K. Nový, V. Rabas, J. Vrba).
2. Rukopisy a) vlastní (próza); b) cizí (F. Křelina).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Berouně, Státní okresní archiv Rakovník.

Melantrich - fotoarchiv

fotografie a negativy vyčleněné z nakladatelského archivu Melantrich.

Nakladatelský fond v rozsahu 82 kartonů, 1910 - 1996.

1. Fotografie a negativy.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Melantrich - nakladatelský archiv

1898 - 1999; nakladatelství.

Nakladatelský archiv v rozsahu 26 kartonů,1922 - 1965 (1998).

1. Korespondence redakční.
2. Spisy.
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Dokumentace.

Zpracováno ve 2.stupni evidence. - J. Bílek, E. Bílková: Melantrich - nakladatelský archiv, Praha 2015.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Melantrich

Mencák Břetislav

1903 - 1981; novinář, nakladatelský redaktor v Ottově nakladatelství a ve Státním pedagogickém nakladatelství, kulturní atašé ve Švédsku v letech 1946 - 1950, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1927 - 1979.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (H. Laxness, A. Lindgrenová); b) odeslaná (B. Václavkovi).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, poznámky); b) cizí (V. Nezval).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Holmanová: Břetislav Mencák, Praha 1986, edice inv. č. 454.

Otevřít fond Mencák Břetislav

Mencl Václav Eduard

1904 - 1987; písmomalíř, knihovník, poštovní úředník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1904 - 1987.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní a cizí.
4. Tisky.

Uspořádáno.

Menčík Ferdinand

1853 - 1916; knihovník, literární historik, editor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1879 - 1933.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (přepisy staročeských rukopisů).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Ferdinand Menčík, Praha 1991, edice inv. č. 631.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Jičín.

Otevřít fond Menčík Ferdinand

Menger Václav

1888 - 1947; herec, spisovatel, přítel Jaroslava Haška.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1902 - 1947.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Konrád); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, vzpomínky na J. Haška, pracovní materiály, opisy prací J. Haška); b) cizí (K. Konrád).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia (kresba).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Václav Menger, Praha 1999, edice inv. č. 961.

Otevřít fond Menger Václav

Menhard František Ladislav (pseud. Xaver Menhard Litoměřický)

1857 - 1909; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1876 - 1909.

1. Korespondence a) přijatá (S. Čech, J. Neruda); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Arbes, R. Pokorný, L. Stroupežnický).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: František Ladislav Menhard, Praha 1998, edice inv. č. 850.

Otevřít fond Menhard František Ladislav

Mensinger Karel

1813 - 1892; katolický kněz, odborný spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1850 - 1870.

1. Rukopisy vlastní (o přírodě a dějinách).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Karel Mensinger, Praha 1999, edice inv. č. 933.

Otevřít fond Mensinger Karel

Menšík Jan

1885 - 1949; úředník ministerstva školství, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1900 - 1949.

1. Korespondence a) přijatá (Timrava); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (studie, články, přednášky, poznámky, přípravný materiál).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Menzel Ladislav

1929 - 1978; filosof, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1929 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (eseje, recenze, přednášky, úvahy, překlady, deníky, povídky, pracovní materiály).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Merell Jan

1904 - 1986; docent biblického studia, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1904 - 1986.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Beran).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Merlínová Lída

1906 - 1988, tanečnice, prozaička.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1925 - 1960.

1. Tisky a výstřižky.
2. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mertl Václav

? - ?; rolník ve Stupně u Rokycan, písmák.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1839 - 1926.

1. Doklady a) přijatá; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, opisy básní a písní); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Václav Mertl, Praha 1998, edice inv. č. 909.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv České Budějovice.

Otevřít fond Mertl Václav

Mertl Věroslav

1929 - 2013; úředník, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1954 - 2002.

1. Korespondence přijatá (O. F. Babler, M. Dvořák, J. Forbelský, B. Fučík, L. Fuks, J. Heyduk, V. Justl, J. Kameník, F. Křelina, J. Med, L. Nakládal, B. Nuska, I. Slavík, J. Suchý, M. Trávníček).
2. Rukopisy vlastní (Paměti, Dům mezi větrem a řekou, Kruhy pod očima, Rezavý déšť).
3. Výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová : Věroslav Mertl, Praha 2012.

Otevřít fond Mertl Věroslav

Mertlík Rudolf

1913 - 1985; středoškolský profesor, klasický filolog, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1949 - 1978.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (J. Valešovi); b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (překlady, přednášky, pracovní materiál).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Gruberová: Rudolf Mertlík, Praha 1995, edice inv. č. 632.

Otevřít fond Mertlík Rudolf

Metelka Věnceslav

1807 - 1867; učitel, houslař a písmák v Pasekách nad Jizerou.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1820 - 1928.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, poznámky, deníky z let 1835 - 1866, notové rukopisy); b) cizí (zápisník J. Metelky z 1. světové války).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (šablony pro výzdobu a výrobu hudebních nástrojů).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Horáčková: Věnceslav Metelka, 1. část, Praha 1980, edice inv. č. 372 (v rozsahu 3 kartonů); E. Bílková, K. Bílek: Věnceslav Metelka, 2. část, Praha 1989, edice inv. č. 475 (v rozsahu 7 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Památník Zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou.

Otevřít fond Metelka Věnceslav 1. část

Otevřít fond Metelka Věnceslav 2. část

Michal Vladimír

1925 - 2000; redaktor, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1925 - 2000.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Michálek Ladislav

1937 - 2014; fotograf, přítel Vladimíra Boudníka a Bohumila Hrabala.

Osobní fond v rozsahu 37 kartonů, 1937 - 2014.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (pracovní materiály, sešity a výpisky o vojenských hřbitovech ad.).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie (Vl. Boudník, B. Hrabal, Z. Bouše, Libeň, židovské hřbitovy).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Michl Josef B.

1918 - 2001; profesor katedry germanistiky a nordistiky na Masarykově univerzitě v Brně, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1918 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní překlady (J. Borgen, J. Bojer, S. Hoesl, H. Ibsen, A. Lundkvist aj.), studie, pracovní materiály.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Michl Karel

1898 - 1982; učitel, editor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 42 kartonů, 1898 - 1982.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (F. Halas, V. Holan, J. Hostáň, L. Kundera, V. Lacina, M. Majerová, Z. Nejedlý, J. Píč, K. Polák, L. Štoll, J. Štyrský, J. Taufer, V. Vančura); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, přednášky, referáty, edice, vzpomínky, pracovní poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (magnetofonové pásky).

Část fondu v rozsahu 39 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, 3 kartony neuspořádány.

Mikolášek Vladimír

1918 - 1997; spisovatel, novinář.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1918 - 1997.

1. Korespondence přijatá (K. Bednář, Z. Kalista, J. Knap, F. Podešva).
2. Rukopisy vlastní (pohádky, pověsti, hry).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence bez inventáře - V. Matoušková: Vladimír Mikolášek, Praha 2004 (v rozsahu 3 kartonů). Dodatek v rozsahu 19 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Mikšíčková Anna Věra

1891 - ?; ředitelka školy, autorka knih pro mládež.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1950 - 1973.

1. Rukopisy vlastní (pohádky, povídky pro děti).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mikšovič Ivan Otto (pseud. Vlasta Čeřovský)

1909 - 1987; novinář, spisovatel.

Osobní fond a výstřižkový archiv v rozsahu 46 kartonů, 1909 - 1987.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, reportáže, dramata); b) cizí (Vzpomínky na rok 1945).
3. Tisky.
4. Výstřižkový archiv.

Výstřižkový archiv uspořádán abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Mikula Joža

1917 - 1982; pěvec a ředitel divadla v Ústí nad Labem, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1929 - 1982.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (O. Dub, I. Prachař, F. Vajnar); b) odeslaná (Antonínu Mikulovi - bratru); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, dramata, články, studie, poznámky, výpisky); b) cizí (K. J. Beneš).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Lukešová: Joža Mikula, Praha 1985, edice inv. č. 426.

Otevřít fond Mikula Joža

Mikulášek Oldřich

1910 - 1985; novinář, básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1910 - 1985.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, články, reportáže).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Část fondu (v rozsahu 2 kartonů poezie) zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Mikulová Helena

1948 - 2020; archivářka, pracovnice Literárního archivu PNP.

Osobní fond v rozsahu 109 kartonů, 1990 - 2015.

1. Rukopisy vlastní (Dějiny starověkých národů k ilustracím M. Mikulové; Hvězda; Literární a historické články; Literární vztahy středoevropských literatur; citace, cestovní deníky, kresby, poezie, próza, překlady, studie aj.)
2. Tisky (Starověké národy a civilzace; Světadíly aj.)
3. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mikuška Viktor

1882 - 1966; odborný spisovatel v oboru chemie, filosofie a metapsychologie.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1903 - 1966.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (M. Maeterlinck).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky (z oboru metapsychologie).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Milčan Bohumil (vl. jm. Bohumil Mühlstein)

1896 - 1975; novinář, redaktor, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1900 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, překlady).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Millauer František Xaver Maxmilián

1784 - 1840; profesor teologie na Univerzitě Karlově v Praze, jednatel Národního muzea v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1801 - 1837.

1. Korespondence přijatá (A. Eglseer).
2. Rukopisy a) vlastní ( fragmenty); b) cizí (A. Eglseer).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Třeboni.

Minerva - spolkový archiv

1890 - 1952; spolek pro ženské studium.

Spolkový archiv v rozsahu 1 kartonu, 1890 - 1952.

1. Doklady spolkové (jednací protokol).
2. Rukopisy (články o činnosti a dějinách spolku).
3. Tisky (výroční zprávy).
4. Fotografie (maturitní tabla gymnázia).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Minerva - spolek pro ženské studium v Praze, Praha 1997, edice inv. č. 544.

Otevřít fond Minerva

Míšková-Raisová Marie

1883 - 1968; učitelka, spisovatelka, dcera K. V. Raise.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1889 - 1968.

1. Korespondence a) přijatá (A. Jirásek, F. S. Procházka); b) odeslaná; c) rodinná (J. Míška - manžela, H. Míškové - dcery, D. Raisové - sestry).
2. Rukopisy a) vlastní (próza, články, vzpomínky na K. V. Raise, poznámky); b) cizí (D. Raisová).
3. Tisky a výstřižky (týkající se K. V. Raise).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Marie Míšková-Raisová, 1. část, Praha 1976, edice inv. č. 300 (v rozsahu 15 kartonů); K. Bílek: Marie Míšková-Raisová, 2. část, Praha 1989, edice inv. č. 427 (v rozsahu 1 kartonu).

Otevřít fond Míšková-Raisová Marie 1. část

Otevřít fond Míšková-Raisová Marie 2. část

Miškovský Josef

1859 - 1940; knihkupec a nakladatel, novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1932.

1. Korespondence a) přijatá (bří Grégrové, J. V. Frič); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. S. Machar, G. Preissová).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Miškovský, Praha 1998, edice inv. č. 867.

Otevřít fond Miškovský Josef

Mixa Vojtěch

1887 - 1953; beletrista, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1893 - 1953.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (K. Čapek, O. Fišer); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, scénáře); b) cizí (sborník Šedesátiletka).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Schlegelová: Vojtěch Mixa, Praha 2000, edice inv. č. 1065.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního technického muzea.

Otevřít fond Mixa Vojtěch

Mlčoch Melichar

1833 - 1917; profesor starozákonní bohovědy na univerzitě v Olomouci, odborný spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1844 - 1911.

1. Doklady vlastní (též z úřední činnosti na bohoslovecké fakultě a arcibiskupské konzistoři v Olomouci).
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (překlady bible, přednášky ze starozákonní bohovědy, deníky, zápisníky).

Neuspořádáno.

Mlynárik Ján

1933 - 2012; slovenský historik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1967 - 1968.

1. Rukopisy vlastní (studie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Mňačko Ladislav

1919 - 1994; spisovatel, publicista.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1919 - 1994.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, fejetony, přednášky, vzpomínky, pracovní materiály; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Mocker Josef

1835 - 1899; architekt, stavitel chrámu sv. Víta v Praze na Hradčanech.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1859 - 1899.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) odeslaná; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (zápisníky s kresbami a náčrty staveb).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Josef Mocker, Praha 1995, edice inv. č. 634.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Pražského hradu, Národní technické muzeum.

Otevřít fond Mocker Josef

Modráček František

1871 - 1960; novinář, sociálně demokratický politik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1894 - 1895.

1. Rukopisy vlastní (poznámky z četby ve vězení, výpisky z českých dějin, přehled sociálních dějin).
2. Tisky.
3. Varia (kresby z vězení).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Fenclová, L. Steinbachová: František Modráček, Praha 1996, edice inv. č. 807.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Modráček František

Mokrý František Viktor

1892 - 1975; malíř, středoškolský profesor, novinář, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 122 kartonů, 1892 - 1975.

1. Doklady a) vlastní; b) výtvarných spolků.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, články, pracovní materiály, paměti, deníky); b) cizí (J. Vydra).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Mokrý Otakar

1854 - 1899; notář ve Vodňanech, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1868 - 1944.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, F. Herites, J. V. Sládek, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, poznámky, koncepty); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky (o díle O. Mokrého).
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Otakar Mokrý, Praha 1963, edice inv. č. 85 (v rozsahu 2 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu neuspořádán.

Otevřít fond Mokrý Otakar

Moníková Libuše

1945 - 1998; anglistka, germanistka, prozaička.

Osobní fond v rozsahu 53 kartonů, 1945 - 1998.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (M. Herzog).
3. Rukopisy vlastní ( pracovní materiály).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Morava Jiří (vl. jm. Jiří Vlk)

1932 - 2012; archivář, publicista, literární historik, básník, prozaik, lektor češtiny na univerzitě v Innsbrucku.

Osobní fond v rozsahu 53 kartonů, 1932 - 2012.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (deníky, poezie, próza, publicistika, scénáře, studie o K. Havlíčkovi a B. Němcové).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Moravcová Hedvika

? - ?; publicistka, prozaička.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1923 - 1956.

1. Korespondence a) přijatá (L. Kuba, A. M. Tilschová); b) cizí (V. Ešnera s L. Kubou).
2. Rukopisy vlastní (povídky, fejetony).
3. Tisky (vlastních prací).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, L. Šolcová: Hedvika Moravcová, Praha 1999, edice inv. č. 980.

Otevřít fond Moravcová Hedvika

Moravec Josef

1904 - 1976; pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, literární vědec.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1904 - 1976.

1. Rukopisy cizí (opisy korespondence českých a slovenských literátů, soupis děl J. Vrchlického, paměti F. Procházky, paměti F. V. Krejčího, Jánský - Polák: K. H. Mácha).
2. Tisky (o spolku Máj).
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Morávek Jan

1888 - 1958; prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1908 - 1949.

1. Rukopisy vlastní.
2. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Morkovin Vadim Vladimirovič

1906 - 1973; rusista a ukrajinista, vědecký pracovník Československé akademie věd.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1921 - 1973.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.
8. Materiál k životu a dílu sester Teskových (korespondence s M. Cvetajevovou).
9. Materiál k básnické skupině Skit poetov.

V původním uspořádání.

Moser Vilém Ludvík

1886 - 1968; odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1900 - 1968.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (Bílá velmoc - dějiny výroby papíru).
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Varia (sbírka 1100 kusů filigránů, vzorky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mošna Jindřich

1837 - 1911; herec Prozatímního divadla a Národního divadla v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1869 - 1979.

1. Doklady (týkající se fondu).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) cizí (zápisníky syna O. Mošny z let 1905 - 1909, L. Páleníček - o Mošnovi).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (podpisy herců Národního divadla).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Jindřich Mošna, Praha 1996, edice inv. č. 796.

Otevřít fond Mošna Jindřich

Motyčka Vladimír (pseud. Vladimír Donát)

1903 - 1943; fotograf, knihovník, prozaik, autor literatury pro děti.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1903 - 1943.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (romány, filmové náměty, poznámky, pracovní materiály, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Moudrá Pavla

1861 - 1940; spisovatelka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1870 - 1938.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Bayerová, P. Maternová); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Pavla Moudrá, Praha 1995, edice inv. č. 635.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Benešově.

Otevřít fond Moudrá Pavla

Moudrý Gabriel

1869 - 1930; redaktor Národních listů, politik.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1888 - 1927.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Škarda); b) odeslaná; c) cizí (redakční, V. Škardovi).
3. Rukopisy a) vlastní (články, poznámky); b) cizí (materiály k politickým dějinám přelomu století, J. Herold, K. Kramář).
4. Tisky (k české politice a Národní straně svobodomyslné).
5. Varia (medaile, odznaky).

Neuspořádáno.

Moucha Jaroslav

1899 - 1993; železniční úředník, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 1984.

1. Doklady vlastní (o fondu).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hra); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Jaroslav Moucha, Praha 1997, edice inv. č. 758.

Otevřít fond Moucha Jaroslav

Mourková Jarmila

1931 - 1992; literární historička, prozaička, pracovnice LA PNP.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1931 - 1992.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (deníky, zápisníky, próza, literárně historické studie, lektorské posudky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mrázek Pavel

1938; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1938 - 2004

1. Rukopisy vlastní (Žil jsem ve vyhnanství s umělcem); cizí (Josef Pýcha - Pravda a krása o J. Dědinovi, J. C. Pavlín - Je později než se domníváte, Bratrstva našeho mládí).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Mrkvička František Vladimír

1895 - 1978; básník, učitel, vlastivědný pracovník na Hlinecku.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1891 - 1946.

1. Doklady cizí (J. Wolker).
2. Korespondence a) přijatá (J. V. z Finberka, J. John, F. Kaván, F. Zavřel); b) cizí (K. V. Rais).
3. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: František Vladimír Mrkvička, Praha 1996, edice inv. č. 636.

Otevřít fond Mrkvička František Vladimír

Mrštík Alois a Mrštík Vilém

1861 - 1925; ředitel školy, spisovatel. MRŠTÍK Vilém 1863 - 1912; novinář, spisovatel.

Osobní fondy v rozsahu 33 kartonů, 1845 - 1976.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (opisy korespondence L. Kuncíře).
8. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Alois a Vilém Mrštíkovi, Praha 1968, edice inv. č. 165 (v rozsahu 33 kartonů). Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Fond Boženy Mrštíkové (sestry): Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Otevřít fond Mrštík Alois a Mrštík Vilém

Mühlsteinová Berta

1841 - 1887; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1867 - 1883.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Neruda); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Jakešová, M. Šrůtová: Berta Mühlsteinová, Praha 1998, edice inv. č. 910.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Kladně, pobočka Velvary, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Otevřít fond Mühlsteinová Berta

Mucha Alfons

1860 - 1939; malíř.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1831 - 1964.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Kodera: Alfons Mucha, Praha 1993, edice inv. č. 637.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze, Státní okresní archiv v Břeclavi se sídlem v Mikulově, Archiv Národního muzea, Muzeum v Ivančicích.

Otevřít fond Mucha Alfons

Muka Arnošt (něm. Karl Ernst Mucke)

1854 - 1932; profesor v Budyšíně a Freiberku, lužickosrbský filolog.

Osobní fond v rozsahu 61 kartonů, 1830 - 1932.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Černý, M. Hórnik, L. Kuba, J. Páta); b) odeslaná; c) rodinná (L. Muková); cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (materiál k dolnolužickému slovníku, odborné práce, poznámky, deníky); b) cizí (A. Černý, F. Sommer).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Arnošt Muka, Praha 1959, edice inv. č. 86.

Otevřít fond Muka Arnošt

Mukařovský Jan

1891 - 1975; profesor estetiky na Univerzitě Karlově v Praze, literární vědec.

Osobní fond v rozsahu 65 kartonů, 1923 - 1974.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Černý, D. Čyževskyj, R. Havel, V. Holan, M. Hýsek, Z. Pešat, F. X. Šalda, J. Vašica, F. Vodička); b) odeslaná (J. Sychrovi); c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (studie, články, přednášky, zápisníky, poznámky, pracovní materiály, pracovní deník z 60. let.); b) cizí (K. Teige).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (vyznamenání, medaile).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Jan Mukařovský, Praha 1999, edice inv. č. 976.

Otevřít fond Mukařovský Jan

Mulač Jiří

1924 - 1989; básník, překladatel, spolupracovník Čs. rozhlasu.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1924 - 1989.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní (překlady a pracovní materiály - G. G. Byron, A. Camus, A. P. Čechov, F. M. Dostojevskij, G. Hauptmann, A. Ivanov, M. Jakob, M. Kuzmin, S. Malarmé, S. Orlov, J. Steinbeck, I. S. Turgeněv, O. Wilde aj.); b) cizí ( V. Daněk, J. Fuková aj.)
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Müldner Josef

1880 - 1954; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond a rodinný archiv v rozsahu 69 kartonů, 1857 - 1954.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (romány, povídky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Müller Jan Bohuslav

1823 - 1885; vychovatel ve šlechtických rodinách, překladatel, estetik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1855 - 1943.

1. Korespondence a) přijatá (F. E. Velc, V. Zelený); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (o malíři Kloviovi, překlad Macchiavelliho Historie Florencie).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jan Bohuslav Müller, Praha 1997, edice inv. č. 759.

Otevřít fond Müller Jan Bohuslav

Müller Karel

1875 - ?; středoškolský profesor, byzantinolog.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1885 - 1937.

1. Rukopisy vlastní (opisy, pracovní materiály, přednášky, poznámky, překlady).

Neuspořádáno.

Müller Václav

1865 - 1931; katolický kněz, badatel v oboru církevní hudby a zpěvu.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1820 - 1930.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (týkající se církevní hudby a redakce časopisu Cyril); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Müllerová Běla (vl. jm. Albína Müllerová)

1874 - 1957; výtvarnice, autorka rodinné kroniky.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1891 - 1944.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (Paměti matky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby k Pamětem matky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Gröger: Běla Müllerová, Praha 1997, edice inv. č. 760.

Otevřít fond Müllerová Běla

Murko Matija

1861 - 1952; profesor slovanské filologie na univerzitě ve Štýrském Hradci a v Lipsku, profesor jihoslovanských jazyků a literatur na Univerzitě Karlově v Praze, slovinský slavista.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1911 - 1952.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Dolanský, J. Horák, O. Hujer, J. Jakubec, K. Krejčí, L. Kuba, J. Kurz, J. A. Ljackij, L. Niederle, A. Novák, J. Páta, J. Polívka, M. Rešetar, J. Vajs, K. Viskovatij, M. Weingart, F. Wollman); b) odeslaná; c) rodinná (Jely Murkové - manželky); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (vlastní, rodinné, studijní).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Matija Murko, Praha 1963, edice inv. č. 87 (v rozsahu 25 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Murko Matija

Musil Alois

1868 - 1944; profesor pomocných věd historických a novější arabštiny na Univerzitě Karlově v Praze, cestovatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 55 kartonů, 1912 - 1935.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Bidlo, B. Hrozný, V. Lesný, L. Niederle, J. Rypka, F. Tauer, F. Teplý); b) odeslaná (A. Blechové - sekretářce); c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (cestopisy, články, korektury, výpisky, kartotéka); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Fond je zpracováván. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Musilová-Hončíková Božena

1900 - 1965; novinářka, tajemnice Československé strany národně socialistické v Praze, poslankyně.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, (1840) 1916 - 1965.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (projevy).
4. Tisky a výstřižky.

Neuspořádáno.

Muťovský Adolf (vl. jm. Adolf Truksa)

1864 - 1944; úředník cukrovaru, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1925 - 1941.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (překlady).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Adolf Muťovský-Truksa, Praha 2000, edice inv.č. 1098.

Otevřít fond Muťovský-Truksa Adolf

Mužík August Eugen

1859 - 1925; redaktor Světozoru, básník, překladatel, zakladatel spolku Máj.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, (1882) 1925 - 1929.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, články).
4. Tisky (knihy s věnováním A. E. Mužíkovi).
5. Výstřižky.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: August Eugen Mužík, Praha 1996, edice inv. č. 638.

Otevřít fond Mužík August Eugen

Myslbek Josef Václav

1848 - 1922; sochař, profesor na Akademii výtvarných umění v Praze.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1876 - 1929.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (M. Alešová, F. Anýž, K. Cvrk, V. Dlabač, A. Heyduk, J. Hlávka, A. Chvála, A. Jirásek, J. Kotěra, J.S. Machar, F. Ohmann, K. Pippich, K. V. Rais, H. Salus, K. Skopec, K. Stýblo, M. Švabinský, F. Táborský, F. Topič, J. Vrchlický, Z. Winter, A. Ženíšek aj., korporace); b) odeslaná (L. Katzovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poznámky, seznamy návrhů).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Václav Myslbek, Praha 1966, edice inv. č. 166 (v rozsahu 9 kartonů). Dodatek v rozsahu 4 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Myslbek Josef Václav

Myslík Julius

1877 - 1938; redaktor, spoluzakladatel a propagátor Volné myšlenky.

Osobní fond a část redakčního archivu Volné myšlenky v rozsahu 2 kartonů, 1869 - 1926.

1. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (otce Jana Myslíka: dopisy E. Tonnera); c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (fragment redakčního archivu Volné myšlenky).
3. Tisky (sbírka).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Julius Myslík, Praha 1995, edice inv. č. 639.

Otevřít fond Myslík Julius

Nadace Františka Langera - spolkový archiv

1995; literární nadace.

Část spolkového archivu v rozsahu 2 kartonů, 1995.

1. Rukopisy (došlé do soutěže o Cenu Františka Langra).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Náhlovská Luisa

1881 - 1963; kulturní pracovnice, sběratelka materiálu o rodině Náhlovských a o B. Bolzanovi.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1866 - 1963.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Luisa Náhlovská, Praha 1971, edice inv. č. 229.

Otevřít fond Náhlovská Luisa

Náhlovský František

1807 - 1853; katolický kněz, bolzanovec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1848 - 1853.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (životopisy F. Náhlovského).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: František Náhlovský, Praha 1971, edice inv. č. 230.

Otevřít fond Náhlovský František

Nakladatelské domy - archiv sbírky

1890 - 1950; sbírka nakladatelských tisků.

Sbírka tisků v rozsahu 48 kartonů, 1890 - 1950.

1. Tisky (nakladatelské prospekty).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Náprstek Vojta

1826 - 1894; podnikatel, cestovatel, vlastenecký kulturní pracovník, sběratel, mecenáš.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1845 - 1906.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (Josefy Náprstkové - manželky).
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Dokumentace (fotokopie rukopisů).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Vojtěch Náprstek, Praha 1986, edice inv. č. 622.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Náprstkova muzea v Praze.

Otevřít fond Náprstek Vojtěch

Národní listy - redakční archiv

1861 - 1941; deník Národní strany svobodomyslné, od r. 1919 Národní demokracie.

Část redakčního archivu v rozsahu 7 kartonů, 1860 - 1941.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy redakční (V. Dyk, R. Jesenská, K. Kramář, R. Medek, A. Wenig).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Naske František

1884 - 1959; malíř, manžel herečky Růženy Naskové.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1914 - 1959.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (paměti Vlastní podobizna v rámu).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: František Naske, Praha 1995, edice inv. č. 640.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Naske František

Naumann Pavel

1907 - 1976; historik, redaktor, pracovník památkové péče a ochrany přírody, autor próz a pohádek.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1907 - 1976.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (Člověl a krajina, Esej o člověku, Les, Loupež století, Psí povídání, Ráno ležela mlha, Vlak jel už dlouhou chvíli ad.).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Navrátil František

1903 - 1974, archivář.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1933 - 1950.

1. Korespondence přijatá (J. Beran, J. Hodek, Z. Kalista, J. Konůpek, L. Stehlík).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Třeboni, Městské muzeum Počátky.

Navrátil Hubert

1895 - 1967; ředitel Ústředního dělnického knihkupectví v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1933 - 1963.

1. Korespondence přijatá (P. Bezruč, M. Majerová, J. Seifert).
2. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Aixner, L. Šolcová: Hubert Navrátil, Praha 1999, edice inv. č. 1000.

Otevřít fond Navrátil Hubert

Navrátil Ladislav

1892 - 1980; redaktor, autor ekonomických prací.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1950 - 1980.

1.Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (romány, povídky, dramata, literatura faktu); b) cizí.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2.stupni evidence - E. Bílková: Ladislav Navrátil, Praha 2001, edice inv. č. 1102.

Otevřít fond Navrátil Ladislav

Navštívenky - archiv sbírky

1880 - 1980; sbírka.

Fond v rozsahu 6 kartonů, 1880 - 1980.

Navštívenky.

Uspořádáno abecedně.

Nebeský Václav Bolemír

1818 - 1882; sekretář Národního muzea v Praze, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1831 - 1882.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná
3. Rukopisy a) vlastní (překlady, zápisník); b) cizí.
4. Tisky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Václav Bolemír Nebeský, Praha 1996, edice inv. č. 533.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Nebeský Václav Bolemír

Nečas Jaroslav

1913 - 1988; literární historik, lexikograf.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1913 - 1987.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (S. Buonaccini, E. Smetánka).
3. Rukopisy a) vlastní (prózy, Slovník českých spisovatelů, Literární místopis, lístkovnice k místopisu); b) cizí (S. Buonaccini, J. Víšek).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Nedoma Jiří

1934; působící v Akademii věd ČR v oborech mechanika, geomechanika, geofyzika, aplikovaná matematika a biomechanika.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1934 - 2014.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (pracovní materiály, ilustrace k různým tematickým celkům).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Nedoma Miloslav

1875 - 1954; úředník zemského úřadu, sběratel rytin a rukopisů.

Osobní fond a sbírka autografů v rozsahu 3 kartonů, 1783 - 1940.

1. Korespondence přijatá.
2. Sbírka dopisů a rukopisů cizích spisovatelů, zejména německých, francouzských a anglických (P.-J. Béranger, B. Björnson, G. Braque, G. Courbet, F. A. David, R. Dehmel, E. Delacroix, A. Dumas, G. Flaubert, P. Fort, A. France, A. Gide, bří Goncourtové, V. Hugo, F.-R. de Chateaubriand, H. Ibsen, O. Kokoschka, A.-M. Lamartine, M. Maeterlinck, S. Mallarmé, G. Nerval, O. Redon, F. Rops, A. de Vigny, P.-A. Villiers de ľ Isle-Adam, E. Zola).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Miloslav Nedoma, Praha 1966, edice inv. č. 167.

Otevřít fond Nedoma Miloslav

Neduha Jaroslav Jeroným

1945; zpěvák, textař, skladatel, zakladatel skupiny Extempore, malíř a spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1945 - 2013.

1. Rukopisy vlastní (básně, prózy, vzpomínky, texty ad.).
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Neff Vladimír

1909 - 1983; nakladatelský redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1940 - 1979.

1. Rukopisy vlastní (romány, poznámky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Nechvátal František

1905 - 1983; učitel, kulturní atašé v Polsku a v Bulharsku, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 40 kartonů, 1933 - 1963.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (B. Václavek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, překlady, pracovní materiál); b) cizí (L. Svoboda, J. Seifert).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Nejedlý Jan

1776 - 1834; právník, profesor české řeči a literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1801 -1820.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. J. Puchmajer); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (přednášky o české literatuře, články); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Nejedlý Karel

1873 - 1927; malíř, ilustrátor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1898 - 1927.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; b) rodinná; c) cizí.
2. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Karel Nejedlý, Praha 2014.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie.

Otevřít fond Nejedlý Karel

Nejedlý Viktor

1884 - 1955; herec, člen Pištěkova divadla, bratr Zdeňka Nejedlého.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1889 - 1939.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (P. Laichter, Z. Nejedlý, J. Váchal); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (drama); b) cizí (J. Váchal).
4. Tisky (divadelní plakáty).
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Bílková: Viktor Nejedlý, Praha 1985, edice inv. č. 411.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Nejedlý Viktor

Nejedlý Vojtěch

1772 - 1844; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1790 - 1844.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Nejedlý Zdeněk

1878 - 1962; politik, prezident Československé akademie věd, literární a hudební historik, kritik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1914 - 1926.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (deníky).
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze, Regionální muzeum v Litomyšli.

Nekola František

1856 - 1941; středoškolský profesor, kulturní historik Klatov.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1856 -1941.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, Z. Kadlecová); b) odeslaná ; c) cizí (P. Bezruč, J. Kocián, J. Urbanec).
3. Rukopisy.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Němcová Božena

1820 - 1862; prozaička, sběratelka a autorka pohádek a pověstí.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1820 - 2006.

1. Doklady a) vlastní (fotokopie); b) rodinné; c) úřední.
2. Korespondence a) přijatá (částečně ve fotokopiích); b) odeslaná (částečně ve fotokopiích); c) rodinná (Josef Němec); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, zápisníky, poznámky, částečně ve fotokopiích); b) cizí.
4. Tisky
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Božena Němcová, Praha 2013 (revize 2017). Fond digitalizován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, Regionální muzeum v Litomyšli, Polabské muzeum, Muzeum JUDr. Otakara Kudrny.

Otevřít fond Němcová Božena - rekatalogizace

Němec Bohumil

1873 - 1966; profesor anatomie a fyziologie rostlin na Univerzitě Karlově v Praze, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1919 - 1957.

1. Korespondence přijatá (A. Denis).
2. Rukopisy vlastní (odborné práce).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Bohumil Němec, Praha 1987, edice inv. č. 466.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Němec Bohumil

Němec Rudolf

1936 - 2015; básník, malíř a sochař.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1960 - 2012.

1. Rukopisy a pracovní materiály.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Němeček Jan

1844 - ?; středoškolský profesor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1883 - 1916.

1. Rukopisy vlastní (poezie, učebnice, deníky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jan Němeček, Praha 2001, edice inv. č. 1118.

Otevřít fond Němeček Jan

Němeček Zdeněk

1894 - 1957; úředník ministerstva zahraničí, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1914 - 1939.

1. Rukopisy vlastní (romány, divadelní hry, zápisníky).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Mottlová: Zdeněk Němeček, Praha 2009, edice inv. č. 1248.

Otevřít fond Němeček Zdeněk

Nerad Josef a Nerad Josef Lev

1876 - 1944; intendant Národního divadla v Praze. NERAD Josef Lev 1913 - 1973; kunsthistorik, kritik.

Osobní fondy v rozsahu 7 kartonů, 1910 - 1968.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) Josefa Nerada; b) přijatá Josefa Lva Nerada (V. Beneš, O. Blažíček, C. Bouda, N. Frýd, B. Fučík, A. Hoffmeister, V. Nechleba, J. Seifert, K. Svolinský, V. Sychra); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence. 1 karton zpracován ve 2. stupni evidence bez inventáře.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Neruda Jan

1834 - 1891; novinář, básník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1803 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Grégr, A. Holinová, I. L. Kober, M. A. Šimáček); b) odeslaná (J. Grégrovi, A. Holinové, rodině Tichých); c) rodinná (úřední korespondence rodičů); d) cizí (J. Laborovi).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry, fejetony, články, poznámky); b) cizí (I. Herrmann, J. E. Purkyně, K. Sabina, P. J. Šafařík).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (hmotné památky).
8. Část osobního fondu Anny Holinové.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Jan Neruda, Praha 1964, edice inv. č. 89 (v rozsahu 28 kartonů). Dodatky v rozsahu 4 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Neruda Jan

Nesý Petr Celestýn

1865 - 1943; právník v Praze, autor právnických spisů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1884 - 1937.

1. Korespondence a) přijatá (A. Klášterský, E. Krásnohorská); b) rodinná; c) cizí.
2. Rukopisy cizí (A. Klášterský).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč, L. Šolcová: Petr Celestýn Nesý, Praha 1999, edice inv. č. 1001.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Nesý Petr Celestýn

Neubert Adolf

1911 - 1949; nakladatel v Praze.

Nakladatelský archiv firmy Zemědělské knihkupectví a nakladatelství A. Neubert v rozsahu 27 kartonů, 1911 - 1949.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy nakladatelské.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Varia (kresby, štočky).

Neuspořádáno.

Neubertová Miroslava

1954; architektka.

Rodinný archiv v rozsahu 2 kartonů, 1919 - 1959.

1. Sbírka rodinných archiválií (korespondence cizí: Bouška Sigismund, Neubert Karel, Salcmanová Marie, Solnař Vladimír, Zrzavý Jan).
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Neumann Stanislav

1927 - 1970; básník, publicista, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1945 - 1950.

1. Doklady.
2. Korespondence rodinná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Neumann Stanislav Kostka

1875 - 1947; redaktor, básník, prozaik, novinář.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1872 - 1950.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (L. Špačková).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, korektury, články, překlady, deník, vzpomínky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace (fotokopie).
7. Varia (akvarely z Albánie z let 1916 - 1917, linorytové destičky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Stanislav Kostka Neumann, 1. část, Praha 1963, edice inv. č. 90 (v rozsahu 8 kartonů); V. Dyková: Stanislav Kostka Neumann, 2. část, Praha 1999, edice inv. č. 826 (v rozsahu 16 kartonů). Přírůstky do roku 1988 zpracovány ve 2. stupni evidence bez inventáře. Dodatky neuspořádány.

Otevřít fond Neumann Stanislav Kostka 1. část

Otevřít fond Neumann Stanislav Kostka 2. část

Neumannová Božena

1882 - 1967; kulturní pracovnice, redaktorka, prozaička, druhá žena S. K. Neumanna.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, (1854) 1890 - 1967 (1981).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bouček, F. Dvořák, M. Helcelet, J. L. Krejčí, A. Macková, M. Majerová, M. Malínská, J. Miškovský, F. Plamínková, F. L. Rieger, J. Svozilová); b) odeslaná; c) rodinná, d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, články, vzpomínky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Božena Neumannová, Praha 2003, edice inv. č. 1164.

Otevřít fond Neumannová Božena

Neumannová Kamila

1874 - 1956; vydavatelka Knih dobrých autorů, první žena S. K. Neumanna, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 - 1949.

1. Korespondence a) přijatá (J. Karásek ze Lvovic, A. Procházka); b) odeslaná.
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Kamila Neumannová, Praha 1978, edice inv. č. 313.

Otevřít fond Neumannová Kamila

Nevrla František

1898 - 1982; vojenský zvěrolékař, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1898 - 1982.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (O. Vočadlo).
3. Rukopisy vlastní (próza, dramata, překlady Shakespeara).
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Nevšímal August Vojtěch

1847 - 1916; právník, spisovatel, redaktor časopisu Paleček.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1873 - 1927.

1. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, I. Herrmann, J. Neruda); b) rodinná (Kristiny Nevšímalové - manželky, E. Krásnohorská); c) cizí.
2. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: August Vojtěch Nevšímal, Praha 1995, edice inv. č. 641.

Otevřít fond Nevšímal August Vojtěch

Nezval Vítězslav

1900 - 1958; básník, prozaik, dramatik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 202 kartonů, 1862 - 1970.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (rodičů, manželky F. Nezvalové a jejích rodičů, družky O. Jungové a její rodiny, syna Roberta); c) cizí (Svaz československých spisovatelů).
2. Korespondence a) přijatá (J. Bartoš, K. Biebl, A. Breton, E. F. Burian, J. Cocteau, J. Deml, P. Eluard, E. Filla, K. Gottwald, L. Hodačová, A. Hoffmeister, J. Honzl, R. Jakobson, J. Ježek, L. Jíchová, V. Kopecký, L. Kuba, J. Mahen, H. Miller, J. Miró, B. Nezval - otec, E. Nezvalová - matka, F. Nezvalová - manželka, V. Nikodém, J. V. Pleva, B. Polevoj, J. Seifert, J. Slavíček, Z. Smolová, J. Svoboda, F. X. Šalda, J. Štyrský, J. Taufer, K. Teige, Toyen, J. Träger, T. Tzara, V. Vančura, J. Werich, A. Zápotocký, V. Závada); b) odeslaná (A. Bretonovi); c) rodinná (F. Nezvalové - manželky, B. Nezvala - otce, V. Fischerové - sestry, A. Fischera - švagra); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramata, scénáře, články, eseje, překlady, diáře, zápisníky, pracovní materiály, hudební skladby); b) cizí (tvorba autorů domácích i zahraničních, překlady děl V. Nezvala, překlady děl cizích autorů do češtiny).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková a kol.: Vítězslav Nezval, Praha 1997, edice inv. č. 489.

Části archivního souboru v jiných institucích: Literární oddělení Moravského muzea v Brně.

Otevřít fond Nezval Vítězslav

Nickerl František Antonín a Nickerl Ottokar

1813 - 1871; lékař, profesor přírodovědy na polytechnice v Praze, zoolog a mineralog. NICKERL Ottokar 1838 - 1920; lékař, profesor zoologie, botaniky a zbožíznalství na polytechnice v Praze, syn F. A. Nickerla.

Osobní fondy v rozsahu 1 kartonu, 1835 - 1912.

1. Doklady vlastní (diplomy a jmenování, doklady k vlastnictví domu).
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné); b) cizí.
4. Tisky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: František Antonín Nickerl, Otokar Nickerl, Praha 1997, edice inv. č. 787.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Nickerl František Antonín a Otokar

Niederle Václav

1867 - 1946; středoškolský profesor, klasický filolog, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1886 - 1936.

1. Rukopisy vlastní (zápisy univerzitních přednášek B. Hrozného, J. Krále, J. Kvíčaly, R. Nováka, seminární práce).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Niederle, Praha 1995, edice inv. č. 642.

Otevřít fond Niederle Václav

Nikodém Viktor

1885 - 1958; malíř.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1900 - 1951.

1. Rukopisy vlastní.
2. Výstřižky.
3. Fotografie.
4. Varia (kresby).

Neuspořádáno.

Noha Jan

1908 - 1966; typograf, redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1902 - 1966.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Jilemnický, O. Lysohorský, B. Václavek); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, recenze, články); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Jan Noha, Praha 1971, edice inv. č. 228. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Noha Jan

Nohejl Miloslav

1896 - 1974; knihovník města Plzně, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, (1894) 1914 - 1974.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá (J. Hodek, J. Knap, M. Rutte, L. Stehlík, J. Vrba).
3. Rukopisy vlastní (próza, poznámky, paměti).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Nor A. C. (vl. jm. Josef Kaván)

1903 - 1986; spisovatel, publicista.

Osobní fond v rozsahu 73 kartonů, 1903 - 1986.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (Z. Ančík, Z. Bár, P. Bezruč, L. Blatný, J. Havlasa, M. Hanuš, K. Horký, M. Hýsek, Č. Jeřábek, J. Knap, F. Kovárna, F. Kožík, F. Lazecký, V. Martínek, R. Mertlík, M. Nohejl, I. Olbracht, L. Páleníček, A. M. Píša, M. Rusinský, J. Seifert, F. Směja, F. Šrámek, E. Valenta, J. Vrba, F. Wenig, Z. Wokrová, V. Závada, L. N. Zvěřina, J. Žák); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, články, fejetony, paměti); b) cizí (J. Havlasa).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Nosek Josef

1829 - 1899; dělostřelecký setník, magistrátní úředník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1860 - 1868.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy cizí (prózy; opisy časopiseckých příspěvků Josefa Noska, které pořídila jeho neteř Barbora Farská).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Štěpánová: Josef Nosek, Praha 1997, edice inv. č. 716.

Otevřít fond Nosek Josef

Nostitz-Rieneck Robert

1798 - 1820; mecenáš umění.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1805 - 1820.

1. Doklady vlastní. 1. Korespondence přijatá.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Smutná: Robert Nostitz-Rieneck, Praha 2013.

Otevřít fond Nostitz-Rieneck Robert

Nouza Oldřich

1903 - 1974; učitel, básník, malíř a grafik, překladatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1903 - 1974.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (deníky).

Neuspořádáno.

Nováček Josef

1880 - 1957; úředník Městské spořitelny v Praze, bibliofil, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 58 kartonů, 1839 - 1957.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (J. V. Nováčka - otce).
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia (kresby V. H. Brunnera).

Neuspořádáno.

Novák Arne

1880 - 1939; profesor české literatury na Masarykově univerzitě v Brně, literární historik a kritik, syn Terézy Novákové.

Osobní fond v rozsahu 65 kartonů, 1860 - 1967.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (E. Bass, K. Čapek, J. Dolanský-Heidenreich, F. Drtina, V. Dyk, Z. Dyková-Hásková, P. Eisner, O. Fischer, P. Fraenkl, A. Grund, J. Horák, M. Hýsek, F. Chudoba, J. Jakubec, H. Jelínek, R. Jesenská, E. Jurčinová, J. Karásek ze Lvovic, A. Kraus, J. Kvapil, A. Lauermannová-Mikschová, S. Lom-Mojžíš, T. Nováková - matka, G. Pallas, J. Pekař, A. Pražák, R. Promberger, H. Siebenschein, F. Strejček, J. Svítil, R. Svobodová, F. X. Šalda, O. Šimek, J. Štenc, F. Táborský, J. Thon, A. M. Tilschová, J. Vlček, J. Vrba, J. z Wojkowicz); b) odeslaná; c) rodinná (J. Nováková - manželka, V. Haasz - švagr); d) cizí (J. Durdíka).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, odborné práce a články, přednášky, studie, recenze, projevy, poznámky, pracovní materiál); b) cizí (J. Horák, F. Chalupa, R. Jakobson, D. Jeřábek, M. Strettiová-Musilová).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Arne Novák, Teréza Nováková, Praha 1997, edice inv. č. 488.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze (v roce 1990 převedeno do LA PNP), Městské muzeum v Litomyšli, Archiv Masarykovy univerzity v Brně.

Otevřít fond Novák Arne, Nováková Teréza

Novák Arthur

1876 - 1957; úředník Zemského úřadu v Praze, redaktor časopisů Hollar a Vitrinka, výtvarný kritik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1909 - 1951.

1. Korespondence a) přijatá (O. F. Babler, H. Boettinger, J. Deml, J. Konůpek, A. Novák, J. Opolský, A. Procházka, V. Stretti, K. Štika, K. Vik); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí (A. Fiala, J. Opolský, F. Táborský).
3. Tisky a výstřižky.
4. Varia

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Arthur Novák, Praha 1999, edice inv. č. 939.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Novák Arthur

Novák Bohumil

1908 - 1992; nakladatelský redaktor u firmy F. Borový, pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, pracovník PNP v Praze a Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze, básník.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů,1908 - 1992.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (I. Blatný, J. Čep, V. Černý, J. Deml, P. Eisner, F. Halas, V. Holan, J. John, J. Kopta, R. Mertlík, O. Mikulášek, J. Palivec, A. M. Píša, J. V. Pojer, J. Seifert, J. Skácel, L. Stehlík, K. Toman, V. Vančura, J. z Wojkovic, J. Zaorálek); b) odeslaná (J. Zaorálkovi); c) cizí (R. Svobodová - F. X. Šalda).
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky); b) cizí (sborník o J. Palivcovi).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (týkající se činnosti B. Nováka v PNP).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Novák František (pseud. Doudlebský)

1848 - 1903; architekt a stavitel v Budapešti.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1866 - 1920.

1. Korespondence a) přijatá (J. V. Frič, J. Neruda, L. Quis, F. L. Rieger); b) rodinná (Anny Novákové - manželky).
2. Rukopisy cizí (I. Geisslová).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: František Novák, Praha 1963, edice inv. č. 92.

Části archivního souboru v jiných institucích: Husitské muzeum v Táboře.

Otevřít fond Novák František

Novák Jan

1925 - 1980; básník, představitel brněnské bohémy .

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1925 - 1980.

1. Doklady.
2. Rukopisy a) vlastní (básně, pracovní materiály); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Novák Jiří

1904 - ?; knihkupec, nakladatel, majitel knihtiskárny v Městci Králové.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1896 - 1947.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – V. Hellmuth Brauner, L. Šolcová: Jiří Novák, Praha 1999, edice inv. č. 1018.

Otevřít fond Novák Jiří

Novák Ladislav

1872 - 1946; politik, prozaik, dramatik, hudební referent, libretista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1896 - 1946.

1. Korespondence a) odeslaná; b) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní (román, články o divadle, korektury).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Ladislav Novák, Praha 1995, edice inv. č. 643.

Otevřít fond Novák Ladislav

Novák Ladislav

1925 - 1999; básník, prozaik, překladatel, výtvarník, středoškolský učitel působící v Třebíči.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1925 - 1999.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.

Korespondence uspořádána, rukopisy uspořádány částečně.

Novák Mirko

1901 - 1980; profesor estetiky na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1901 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (O. Sus).
3. Rukopisy vlastní (články, studie, přednášky, paměti, univerzitní přednášky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Nováková Julie

1909 - 1991; docentka na Univerzitě Palackého v Olomouci, klasická filoložka, spolueditorka díla J. A. Komenského.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 - 1990.

1. Rukopisy vlastní (paměti).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Julie Nováková, Praha 1995, edice inv. č. 644.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Nováková Julie

Nováková Teréza

1853 - 1912; proazička, redaktorka časopisu Ženský svět.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1867 - 1940.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Drtina, F. Jandl, A. Jirásek, E. Krásnohorská, P. Maternová, A. Novák - syn, J. Novák – manžel, V. Sokolová-Seidlová, F. X. Šalda, J. R. Vilímek); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, přednášky, studie, překlady); b) cizí (bibliografie prací Terézy Novákové, práce dětí T. Novákové).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Arne Novák, Teréza Nováková, Praha 1997, edice inv. č. 488.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum v Praze - národopisné oddělení, Městské muzeum v Litomyšli, Městské muzeum a galerie Polička.

Novomeský Laco (vl. jm. Ladislav Novomeský)

1904 - 1976; básník, publicista, politik, poslanec, pedagog.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1900 - 2013.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, poznámky, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Jáchimová: Laco Novomeský (vl. jm. Ladislav Novomeský), Praha 2019.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv bezpečnostních složek a Národní archiv v Praze, Literární archiv Slovenské národní knihovny v Martině.

Novotný František Svatopluk

1824 - 1866; katolický kněz.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1846 - 1852.

1. Rukopisy vlastní (drama, studie z českých církevních dějin).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Novotný Josef

1872 - 1926; profesor Teologické fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci, katolický kněz.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1893 - 1924.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (E. Brynycha).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Novotný Josef Cheth (pseud. Kuzma-Novotný)

1900 - 1967; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 64 kartonů, 1916 - 1967.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (romány, povídky, články, paměti, pracovní materiál).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Novotný Josef Otto

1894 - 1971; redaktor Národní politiky, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1913 - 1943.

1. Korespondence přijatá (V. Dyk, I. Herrmann, R. Jesenská, Z. Rón, K. Scheinpflug, V. Štech); b) cizí.
2. Rukopisy cizí (V. Dyk).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Novotný Kamil

1892 - 1959; úředník ministerstva školství a národní osvěty, historik umění, výtvarný kritik.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1898 - 1974.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Čapek, K. Domin, E. Filla, A. Fuchs, J. John, O. Kokoschka, J. Kvapil, J. Slavíček, Z. Wirth); b) odeslaná; c) rodinná (A. Novotná - manželka, Anna Masaryková); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (deníky, projevy, články, poznámky, excerpta); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografe.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Kamil Novotný, Praha 1995, edice inv. č. 645.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Novotný Kamil

Novotný Miloslav

1894 - 1966; ředitel Literárního archivu Národního muzea v Praze, literární kritik a historik, editor.

Osobní fond v rozsahu 76 kartonů, 1932 - 1948.

1. Korespondence přijatá ( z literární, novinářské, redakční a spolkové činnosti).
2. Rukopisy a) vlastní (k edici dopisů K. Havlíčka Borovského, korektury, koncepty, pracovní materiály); b) cizí (z redakční činnosti).
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Novotný Václav Juda

1849 - 1922; hudební kritik a skladatel, redaktor hudební přílohy týdeníku Zlatá Praha.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1885 - 1922.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Burian); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, zápisníky, poznámky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – L. Šolcová: Václav Juda Novotný, Praha 2000, edice inv. č. 1022.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum Počátky.

Otevřít fond Novotný Václav Juda

Nový Karel (vl. jm. Karel Novák)

1890 - 1980; spisovatel, novinář.

Osobní fond v rozsahu 44 kartonů, 1890 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (Z. Ančík., O. Berkopec , K. Biebl, K. Cvejn, K. Čapek, F. Halas, L.Čivrný, M. Elpl, L. Fikar, J. Glazarová, J. Hanč, R. Havel, M. Jirko, Z. Kalista, J. Kopta, P. Křička, E. A. Longen, M. Majerová, O. Malevič, A. a V. Mrštíkovi, J. Mukařovský, J. Noha, A. C. Nor, J. Noha, L. Novomeský, J. Otčenášek, F. Peroutka, A. Pražák, V. Rada, I. Skála, J. Slavíček, Z.Stěpánek, J. Taufer, J. Urbánková, V. Vančura aj); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (fejetony, poezie, próza, scénáře filmové a divadelní, články, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Nuska Bohumil

1932 ; filosof, historik a estetik, publikace a redakční činnost, prozaik, esejista, práce z teorie a kritiky dramatického umění, práce o renesančních knižních vazbách.

Osobní fond v rozsahu 59 kartonů, 1932 - 2017.

1. Korespondence.
2. Rukopisy.
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Nyplová Zdenka

1884 - 1967; spisovatelka, archivářka zámku Zbraslav.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1884 - 1967.

1. Rukopisy vlastní (kopie na CD).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Obec československých spisovatelů - spolkový archiv

1938 - 1939; sdružení spisovatelů na obranu republiky.

Část spolkového archivu v rozsahu 3 kartonů, 1937 - 1939.

1. Doklady (účty).
2. Korespondence a) přijatá (J. Kratochvíl, různé mezinárodní instituce); b) odeslaná.
3. Rukopisy (dotazníky, koncepty, překlady provolání a projevů, záznamy ze schůzí).
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Otevřít fond Obec československých spisovatelů

Obrátil Karel Jaroslav

1866 - 1945; učitel, ředitel škol, sběratel, vydavatel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 68 kartonů, 1838 - 1945.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš, J. Deml, J. V. Frič, A. Kalvoda, J. Klvaňa, A. Macková, J. S. Machar, J. Neruda, S. K. Neumann, J. Váchal, J. Vrchlický); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, pracovní materiály, katalog vlastní knihovny); b) cizí (sbírka autografů českých i cizích kulturních pracovníků, umělců a spisovatelů: J. Braun, F. J. Karas, B. M. Kulda, B. Němcová, S. Podlipská, P. Sula).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence a sbírka rukopisů cizích uspořádány abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace.

Ochová Sheila

1940 - 1999; novinářka, dramatička, prozaička, scénáristka, odborná asistentka na FAMU, po r. 1968 působící v exilu.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1904 - 1999.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (korektury, pracovní materiály).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Olbracht Ivan (vl. jm. Kamil Zeman)

1882 - 1952; novinář, spisovatel, syn Antala Staška.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1879 - 1972.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, přednášky, dramata, filmové scénáře, korektury, překlady, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Havel, E. Bílková: Ivan Olbracht, Praha 1982, edice inv. č. 729 (v rozsahu 9 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum a Pojizerská galerie.

Otevřít fond Olbracht Ivan

Oliva Jiří

1907 - 1990; mlynář, obchodní inženýr, horník, knihovník, montér, železničář, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1907 - 1990.

1. Korespondence a) přijatá (C. Bouda, J. Bouda, A. Doležal, S. Hlinovský, J. Hodek, V. Justl, V. Kaplický, V. Kolátor, A. Macková, L. Mašínová, B. Reynek, K. Vik); b) cizí (J. Konůpek, V. Rabas, K. Vik, J. Zrzavý).
2. Rukopisy cizí (L. Mašínová, Q. M. Vyskočil).
3. Tisky.
4. Výstřižky (E. Destinnová).
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Oliva Viktor

1861 - 1928; malíř, redaktor obrazové části časopisu Zlatá Praha.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1885 - 1929.

1. Korespondence a) přijatá (S. Čech, I. Herrmann, F. S. Procházka); b) cizí.
2. Rukopisy cizí (S. Čech, J. S. Machar, J. Vrchlický).
3. Fotografie.
4. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Formánková: Viktor Oliva, Praha 1965, edice inv. č. 168.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Oliva Viktor

Oliver Jussi

1934 - 2002; básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu 1996 - 2000.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Opasek Anastáz

1913 - 1999; opat benediktinského kláštera v Praze - Břevnově, básník, redaktor katolických literárních časopisů.

Osobní fond v rozsahu 51 kartonů, 1913 - 1999.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, kritiky, pracovní materiály); b) cizí (sympozia ve Frankenu, sborníky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (audiokazety Opus Bonum 1996, zvukový záznam pamětí).
7. Agenda a archiv sdružení Opus bonum (korespondence, referáty z konferencí ve Frankenu).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Opelík Jiří

1930; literární kritik, editorská, pořadatelská a bibliografická činnost v oblasti české literatury.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1930.

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Opiz Jan Ferdinand

1741 - 1812; vychovatel, finanční úředník v Čáslavi, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1767 - 1808.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (B. J. Dlabač); b) odeslaná (J. Casanovovi - opisy, J. L. Hayovi); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (autobiografie, excerpta historická, literární, filozofická); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Jan Ferdinand Opiz, Praha 1978, edice inv. č. 331 (součástí inventáře je i soupis rukopisů uložených v Knihovně Národního muzea).

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze a Knihovna Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Opiz Jan Ferdinand

Opolský Jan

1875 - 1942; úředník, malíř, básník.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1881 - 1993.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (A. Procházka).
2. Korespondence a) přijatá (V. Dyk, H. Jelínek, R. Jesenská, A. Procházka, F. Skácelík, Umělecká beseda - Praha); b) odeslaná (manželce); c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, eseje, články, zápisníky, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Jan Opolský, Praha 1998, edice inv. č. 851.

Otevřít fond Opolský Jan

Ort Jan

1917 - 1984; středoškolský profesor, literární historik a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 34 kartonů, 1917 - 1985.

1. Korespondence a) přijatá (F. Ph. Ingold, E. Macek, O. Malevič, J. Měrčink, R. Mertlík, F. Wurm); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (články, edice, překlady, poznámky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Orten Jiří

1919 - 1941; básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1937 - 1991.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Fingerová); b) odeslaná (V. Fingerové).
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, drama, deníky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (posmrtná maska)

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová, H. Klínková: Jiří Orten, Praha 1999, edice inv. č. 1017.

Otevřít fond Orten Jiří

Osers Ewald

1917 - 2011; spisovatel, básník, redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 46 kartonů, 1917 - 2000.

1. Korespondence a) přijatá (F. Bruegel, O. Filip, M. Holub, I. Klíma, R. Kunze, J. Lederer, V. Linhartová, A. Lustig, J. Meloun, J. Mucha, J. Seifert, J. Skácel, F. C. Weiskopf); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (básně, recenze, projevy, přednášky, překlady různých autorů do anličtiny a němčiny); b) cizí (R. Kunze, Ó. Lysohorský, J. Seifert, Z. Svěrák).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Audionahrávky, videonahrávky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Osten Jan (vl. jm. Jan Ohrenstein)

1871 - 1921; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1898 - 1920.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Otmar Antonín

1912 - 1988; úředník, novinář, vlastivědný pracovník z Turnovska.

Osobní fond v rozsahu 35 kartonů, 1912 - 1988.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (R. Hlava, A. Chmelík, J. Kasalický, K. Kinský, V. Prádler, K. Vik); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (K. Kinský, I. Olbracht, K. Vik).
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, výpisky, kartotéka o Českém ráji); b) cizí (A. Macková, J. Olič).
4. Tisky (sbírka pohlednic a plakátů Trosek).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Otradovicová Jarmila

1908 - 1996; básnířka, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 56 kartonů, 1908 - 1996.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Otruba Mojmír

1923 - 2003; vědecký pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, literární historik, redaktor, editor.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů,1923 - 2003.

1. Doklady cizí (týkající se Památníku národního písemnictví a Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV).
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (týkající se vydávání děl J. K. Tyla).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, pracovní materiály k dějinám české literatury); b) cizí (redakční).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Otto Jan - nakladatelský archiv

1871 - 1949; nakladatelství v Praze.

Nakladatelský archiv a osobní fond majitele Jana Otty (1841 - 1916) v rozsahu 364 kartonů, 1871 - 1949.

1. Doklady právní a účetní z nakladatelské činnosti.
2. Korespondence a) přijatá (A. Jirásek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (Ottův slovník naučný).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze, fotoarchiv LA.

Pacovský Emil a Veraikon

1879 - 1948; malíř, výtvarný kritik, vydavatel grafické edice Veraikon.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1878 - 1985.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) nakladatelské.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, V. Bitnar, J. Čapek, A. Dolenský, F. Duša, V. Holan, J. Konůpek, J. Laichter, M. Marten, R. Medek, A. Slavíček, K. Teige, O. Vočadlo); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (sdružení SURSUM, spolek Všelidová scéna).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Emil Pacovský, Praha 1997, edice inv. č. 723.

Otevřít fond Pacovský Emil

Pachmayer Josef

1864 - 1928; redaktor a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1879 - 1926.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (Paměti velezrádcovy, zápisníky).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pak Jiří

1865 - 1918; kronikář, knihtiskař, národně socialistický novinář a redaktor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1896 - 1908 (1940).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poznámky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Jiří Pak, Praha 1999, edice inv. č. 1002.

Otevřít fond Pak Jiří

Pala Dušan

1924 - 1945; básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1934 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Pala František

1887 - 1964; hudební kritik.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1911 - 1963.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá (J. B. Foerster, L. Janáček).
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce); b) cizí (J. Knap).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Palacký František

1798 - 1876; zemský historiograf království Českého, estetik, literární historik, historik, politik.

Osobní fond v rozsahu 51 kartonů, 1812 - 1876.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. A. Brockhaus, A. Gindely, V. Hanka, K. Havlíček Borovský, J. Hormayr, J. Kollár, J. E. Purkyně, P. J. Šafařík, A. V. Šembera); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (historické, estetické, literárně historické práce, poznámky, deníky); b) cizí (soupisy knihovny F. Palackého).
4. Tisky.
5. Varia (medaile, razítka).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: František Palacký, Praha 1967, edice inv. č. 169 (v rozsahu 31 kartonů). Dodatky v rozsahu 20 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Archiv města Plzně.

Otevřít fond Palacký František

Palacký Jan

1830 - 1908; profesor srovnávacího zeměpisu na Univerzitě Karlově v Praze, politik.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1790 - 1908.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Palacký Ondřej

1807 - 1871; bratr Františka Palackého.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1825 - 1868.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šternová: Ondřej Palacký, Praha 1999, edice inv. č. 818.

Otevřít fond Palacký Ondřej

Palát Jiří Mojmír

1922 - 1990; redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1905 - 1990.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jiří Mojmír Palát, Praha 1995, edice inv. č. 646.

Otevřít fond Palát Jiří Mojmír

Páleníček Ludvík

1904 - 1991; docent české kultury na Vysoké škole ekonomické v Praze, kulturní historik.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, 1900 - 1979.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (C. Bouda, F. Černý, O. Fischer, F. Halas, M. Hýsek, M. Majerová, L. Pešek, J. Průcha, M. Švabinský, V. Závada); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, vzpomínky, pracovní materiály); b) cizí (E. F. Burian, J. Seifert).
4. Tisky a výstřižky (bibliografie prací L. Páleníčka).
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní vlastivědné muzeum v Kroměříži.

Palivec Viktor

1908 - 1989; knihovník a bibliograf, básník, vlastivědné práce z Příbramska a Berounska, heraldik, skautská literatura.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1908 - 1989.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní (básně, fejetony, příspěvky, studie, rodové kroniky, pracovní materiály); b) rukopisy cizí (P. Bezruč, M. Jonáš).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Beroun, Státní okresní archiv Příbram.

Palkosková-Wiesenbergerová Albína

1908 - 2002; publicistka, spisovatelka, politická vězeňkyně.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů,1908 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (paměti).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Památníčky - archiv sbírky

Sbírka památníčků různých osob převážně z 19. stol. v rozsahu 1 kartonu, 1794 - 1952.

1. Rukopisy.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Památníčky, Praha 1995, edice inv. č. 647.

Otevřít fond Památníčky

Památník národního písemnictví Praha - podnikový archiv

Fond v rozsahu 848 kartonů, 1952 - 2015.

Fond obsahuje písemnosti vzniklé čiností zejména správních složek PNP Praha.

Částečně uspořádáno.

Pandulová Renata

1930 - 1987; básnířka.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1950 - 1987.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Paňkevyč Ivan Artemovič

1887 - 1958; docent ukrajinského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově a Ukrajinské volné univerzitě v Praze.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1910 - 1955.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí, kartotéky.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno.

Panorama - nakladatelský archiv

1930 - 1973; nakladatelství.

Nakladatelský fond v rozsahu 2 kartonů, 1978 - 1994.

1. Korespondence odeslaná (G. J. Moravovi).
2. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pařízek Ladislav Mikeš

1907 - 1988; cestovatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů,1907 - 1988.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (romány, povídky, cestopisy).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (magnetofonové pásky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pastrnek František

1853 - 1940; profesor slovanské filologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1887 - 1928.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. A. Baudouin de Courtenay, F. Bílý, A. Bráf, A. Brückner, F. Drtina, V. Dušek, J. Gebauer, A. Halaša, J. L. Holuby, O. Hostinský, P. Országh Hviezdoslav - připojena báseň, V. Jagič, J. Jakubec, J. Jireček, J. Kaizl, K. Kálal, F. Kameníček, J. Karásek, A. Kmeť, E. Kovář, J. Král, P. Križko, A. Leskien, M. Murko, L. Niederle, J. Polívka, M. Rešetar, L. V. Rizner, E. Smetánka, J. Škultéty, V. Šrobár, V. Tille, A. Truhlář, J. Vajs, J. Vlček, V. Vondrák, M. Weingart, A. P. Záturecký, J. Zubatý); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přípravný materiál, poznámky); b) cizí (část kartotéky korespondence F. Pastrnka).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: František Pastrnek, Praha 1995, edice inv. č. 648.

Otevřít fond Pastrnek František

Pašek Mirko (vl. jm. Vladimír Pašek)

1910 - 2002; úředník, spisovatel, filmový scenárista, dramaturg.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů,1910 - 1989.

1. Rukopisy vlastní (povídky, romány pro děti).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Páta František

1885 - 1942; knihovník Národního muzea v Praze.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1905 - 1941.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (zápisy z univerzity, korektury); b) cizí.
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Litomyšli, Archiv Národního muzea v Praze.

Páta Josef

1886 - 1942; profesor lužickosrbského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze, filolog.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1886 - 1993.

1. Doklady a)vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Christov, B. Jocov, M. Krječmar, L. Kuba, A. Muka); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, studie, přednášky, překlady, lístkovnice, poznámky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Josef Páta, 1. část, Praha 1989, edice inv. č. 400 (v rozsahu 9 kartonů); L. Šolcová: Josef Páta, 2. část, Praha 2001, edice inv. č. 1099 (v rozsahu 8 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Další části fondu: Městské muzeum v Litomyšli, Památník Petra Bezruče v Opavě, Lužickosrbský seminář filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Páta Josef 1. část

Otevřít fond Páta Josef 2. část

Patenty - archiv sbírky

Sbírka v rozsahu 14 kartonů, 1620 - 1990.

1. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence, dodatek v rozsahu 1 kartonu neuspořádán.

Patera Adolf

1836 - 1912; knihovník Národního muzea v Praze, filolog, editor.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1749 - 1937.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (Vladimíra Patery - syna).
2. Korespondence a) přijatá (M. Hórnik, V. Jagič, F. Lützow, F. Menčík); b) odeslaná; c) rodinná (Vladimíra Patery - syna); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, výpisky, opisy, poznámky, překlady, zápisníky); b) cizí (V. Patery - syna).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (medaile, razítko).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Paternoster, revue pro umění a kritiku - redakční archiv

Vídeň 1983 - 1989, Praha 1990 - 1992.

Nakladatelský fond v rozsahu 10 kartonů, 1983 - 1992.

1. Korespondence (V. Brabenec, O. Filip, V. Havel, J. Hutka, M. Hybler, P. Chudožilov, Fr. Janouch, P. Janýr, M. Konůpek, L. Martínek, J. Pelikán, V. Prečan, P. Sacher, M. Schulz).
2. Strojopisy, rukopisy (Z. Benýšek, E. Brikcius, J. Daníček, K. Hvížďala, B. Hrabal, J. Hutka, M. Hybler, V. Kremlička, K. Kryl, P. Rezek, A. Stankovič).
3. Fotoarchiv.
4. Typografie, grafika.
5. Administrativa, účetnictví.

Uspořádáno v 1. stupni evidence (ponecháno v původním řazení).

Patočka Josef

1869 - 1951; středoškolský profesor, ředitel učitelského ústavu v Praze, pedagogický spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1890 - 1932.

1. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (články, projevy, přednášky).
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Patrčka Michal Silorad

1787 - 1838; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1815 - 1823 (1956).

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (monografie o M. S. Patrčkovi).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Pšeidová: Michal Silorad Patrčka, Praha 1995, edice inv. č. 649.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Táboře.

Otevřít fond Patrčka Michal Silorád

Paulík Jaroslav Jan

1895 - 1945; středoškolský profesor, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1920 - 1937.

1. Korespondence a) přijatá ; b) odeslaná (V. Trnkové-Šrámkové); c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, referáty; b) cizí (V. Trnková-Šrámková).
3. Tisky.
4.Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Breň, P. Mikešová: Jaroslav Jan Paulík, Praha 2000, edice inv. č. 1066.

Otevřít fond Paulík Jaroslav Jan

Paulus Vojtěch

1883 - 1958; básník, filosof.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1883 - 1957.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (Blažíčková B., Křičkovi, Novák V., aj.).
3. Rukopisy vlastní (konvolut básní, úvahy, pracovní materiály).
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pavalová Olga

1930 - 1998; malířka, grafička, ilustrátorka především dětské literatury.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1945 - 1986.

1. Doklady vlastní.
2. Ilustrace a pracovní materiály ke knižním edicím v nakladatelství Albatros.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pavel Ladislav

1864 - 1928; expedient, později redaktor Práva lidu, autor průvodce Planou nad Lužnicí.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1897 - 1913

1. Korespondence vlastní a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
2. Rukopisy cizí (G. Habrman, M. Majerová, L. Zápotocký).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Ladislav Pavel, Praha 2002, edice inv. č. 1140.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Pavel Ladislav

Pavel Ota

1930 - 1973; sportovní novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1926 - 2006.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Audio a video materiály.
8. Varia .

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Čiháková, M. Kuthanová: Ota Pavel. Praha 2014.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Oty Pavla, Buštěhrad.

Otevřít fond Pavel Ota

Pavlíček Dobroslav Milan

1916 - 1963; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1910 - 1962.

1. Doklady cizí (o cenzurním řízení při vydání sborníku O. Březiny Stavitel chrámu z r. 1940).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (O. Březina).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (O. Březina, příspěvky sborníků Bezručův hlas, Stavitel chrámu).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – J. David, M. Šrůtová: Dobroslav Milan Pavlíček, Praha 1999, edice inv. č. 1019.

Otevřít fond Pavlíček Dobroslav Milan

Pavlíček František

1923 - 2004; beletrista, televizní dramaturg, autor rozhlasových a televizních her, filmových scénářů, překladatel ze slovenštiny.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 180 kartonů, 1923 - 2004.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní texty, scénáře, dramatizace, pohádky, rozhlasové hry, pracovní materiály aj.); b) cizí (V. Havel, M. Uhde, L. Vaculík).
4. Tisky (plakáty na divadelní hry, sbírka materiálů Charta 77, samizdaty, Obsah, Kritický sborník).
5. Výstřižky.
6. Fotogrfie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní filmový archiv.

Pavličuk Mykola

1902 - 1973; ukrajinista, bibliograf, badatel a sběratel v oblasti česko-ukrajinských vztahů.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1914 - 1952.

1. Rukopisy vlastní (ukrajinsko-české bibliografie a další práce, pracovní materiály).
2. Tisky a výstřižky.
3. Fotografie.
4. Varia (notové záznamy).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pavlíková Marie

1920 - 1995; archivářka, vědecká pracovnice.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1920 - 1995.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (deníky, pracovní materiály k monografii K. R. Ungara); b) cizí.

Neuspořádáno.

Pavlok Bohumil

1922 - 2002; básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1922 - 2002.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (O. Babler, J. Čep, J. Deml, J. Křička, L. Kundera, J. Med, F. Rafaja, Z. Rotrekl, J. Seifert, I. Slavík, M. Trávníček, A. Vyskočil, J. Zahradníček aj.; cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pavlousková Zdeňka

1898 - 1993; sociální pracovnice, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1895 - 1993.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Denis, J. Heyduk, V. Justl, A. Kroupa, J. Palivec); b) odeslaná (B. Fučíkovi, J. Seifertovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady); b) cizí (V. Holan).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence bez inventáře v rozsahu 1 kartonu. Zbývající část fondu uspořádána v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Slezské zemské muzeum v Opavě.

Pazourek Vladimír

1907 - 1987; učitel, spisovatel, teoretik literatury pro děti a mládež.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1928 - 1972.

1. Rukopisy vlastní (bibliografie díla).
2. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pecka Karel

1928 - 1997; dělník, politický vězeň, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 39 kartonů, 1928 - 1997.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (romány a povídky); b) cizí (J. Beneš, J. Škvorecký).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Peča Václav

1883 - 1971; generální ředitel banky Slavie, vlastivědný pracovník.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů,1883 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Klofáč, V. Štech); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, paměti); b) cizí (J. S. Machar).
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia (kresba).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního technického muzea.

Peča Vilém

1879 - 1900; učitel, básník, bratr Václava Peči.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1869 - 1958.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (F. Šrámek Václavu Pečovi - bratru).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, přednášky, poznámky); b) cizí (Václava Peči, hlavně o Vilému Pečovi).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Formánková: Vilém Peča, Praha 1972, edice inv. č. 198.

Otevřít fond Peča Vilém

Pěčka Ferdinand

1861 - 1937; katolický kněz, slezský spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1876 - 1930 (1962).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (S. Bouška, K. Dostál-Lutinov, A. Heyduk); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, deník); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Nováková: Ferdinand Pěčka, Praha 2004. edice inv. č. 1179.

Otevřít fond Pěčka Ferdinand

Pedagogická knihovna Berlín - archiv sbírky

1908 - 1945; sbírka rukopisů významných německých osobností vědy a kultury.

Sbírka rukopisů v rozsahu 1 kartonu, (1540) 1805 - 1941.

1. Korespondence.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Ďurovec: Pedagogická knihovna Berlín, Praha 2013.

Otevřít fond Pedagogická knihovna Berlín

Pedálová Josefa

1780 - 1831; řeholní sestra v klášteře alžbětinek v Praze, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1830 - 1948.

1. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí (J. Zbíral: Marie Antonie - Dobrovlastka).
3. Fotografie.
4. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Pšeidová: Josefa Pedálová, Praha 1995, edice inv. č. 651.

Otevřít fond Pedálová Josefa

Pechoušek-Vrážský Josef

spisovatel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 3 kartonů, 1933 - 1969.

1. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, dramata).

Neuspořádáno.

Pekárek Josef

1895 - 1985; zaměstnanec ministerstva zahraničního obchodu, pracovník Svazu protifašistických bojovníků.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1945 - 1986.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, projevy, vzpomínky); b) cizí (opisy veršů J. Čapka, vzpomínky na J. Čapka).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby, magnetofonový pásek).

Neuspořádáno.

Pekárek Václav

1907 - 1982; literární kritik, historik a teoretik, publicista, editor.

Osobní fond v rozsahu 76 kartonů, 1892 - 1982.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (Svaz čs. spisovatelů, ČSAV, Kabinet Z. Nejedlého).
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, A. Hůlka, G. Jaroš-Gamma, J. Lang, M. Majerová, Z. Nejedlý, S. K. Neumann, V. Nezval, K. Nový, J. V. Pleva, V. Rabas, F. X. Šalda, B. Václavek, V. Závada); b) odeslaná; c) cizí (J. V. Sládkovi, M. Sládkové - manželce J. V. Sládka, H. Sládkové - dceři J. V. Sládka; K. Konrád a S. K. Neumann B. Václavkovi; Z. Nejedlý).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, články, recenze, kritiky, opisy týkající se Z. Nejedlého, pracovní materiály, diáře, stati); b) cizí (V. Dostál, deník Jana Gebauera, O. Hostinský, O. Kryštofek, M. Majerová, Z. Nejedlý, V. Nezval, F. X. Šalda).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Pelantová Artemis (provd. Hujerová)

1903 - 1937; středoškolská profesorka, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1905 - 1951.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (Marie Randé - tety).
2. Rukopisy a) vlastní (školní sešity, články, recenze); b) cizí (Marie Randé - tety).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pelc Hynek

1844 - 1915; lékař, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1824 - 1939.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Hynek Pelc, Praha 1995, edice inv. č. 652.

Otevřít fond Pelc Hynek

Pelcl Josef - nakladatelský archiv

1861 - 1916; nakladatel v Praze, redaktor časopisu Rozhledy, spisovatel.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy Josef Pelcl (zal. 1903) v rozsahu 39 kartonů, 1890 - 1916.

1. Doklady nakladatelské.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (lístkovnice).
4. Tisky a výstřižky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze.

Pelda Miloš

1879 - 1954; bankovní úředník, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1879 - 1954.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Pekař, J. Pícek, J. Šusta); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (Vídeňští Češi, povídky).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Pelikán Josef Vladimír

1808 - 1876; soudce, odborný spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1751 - 1808 (1876).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. S. Amerling, V. Hanka, F. C. Kampelík, J. H. Pospíšil A. Rybička, A. V. Šembera); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza , drama, odborné spisy, články, recenze, přednášky, překlady); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Hylmar, L. Šolcová: Josef Vladimír Pelikán, Praha 2003, edice inv. č. 1175.

Pelíšek Rudolf

1884 - 1964; zemský školní inspektor, přírodovědec, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1943 - 1964.

1. Korespondence a) přijatá (B. Bouček, V. Kruta, O. Matoušek, J. W. Opatrný, J. Sajner, V. Zapletal); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (odborné práce věnované J. E. Purkyňovi a dějinám přírodovědy); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Holmanová: Rudolf Pelíšek, Praha 1988, edice inv. č. 460.

Otevřít fond Pelíšek Rudolf

Pellé Maurice César Joseph

1863 - 1924; francouzský generál a diplomat, náčelník hlavního štábu Československé armády v letech 1919 - 1921.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1869 - 1996.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Prokop: Maurice César Joseph Pellé, Praha 2015.

Části archivního souboru v jiných institucích: Další části fondu: Okresní muzeum Praha - západ v Jílovém u Prahy a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

Otevřít fond Pellé Maurice César Joseph

PEN klub - spolkový archiv

1925; československá odbočka mezinárodní organizace spisovatelů.

Část spolkového archivu v rozsahu 56 kartonů, 1925 - 1995.

1. Doklady o činnosti (jednatelské zápisy, akta sjezdu PEN klubů v Praze v r. 1938, kartotéka členů).
2. Korespondence a) přijatá (z let 1945 - 1967); b) odeslaná; c) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Penížek Josef

1858 - 1932; redaktor Národních listů, politik.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1900 - 1932.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (K. Penížková - manželka); d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (zápisníky, prózy).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Per Vladimír

1856 - 1896; továrník, cestovatel, publicista.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1857 - 1902.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (deníky); b) cizí (paměti Anny Perové - matky).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Vladimír Per, Praha 1995, edice inv. č. 653.

Otevřít fond Per Vladimír

Peroutka Ferdinand

1895 - 1978; literární a výtvarný kritik, spisovatel, zakladatel a ředitel českého vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1901 - 2005.

1. Doklady a)vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, drama, články, rozhlasové projevy, deník); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (audio, video).

Zpracováno ve 2.stupni evidence - M. Dandová: Ferdinand Peroutka, Praha 2006, edice inv. č. 1231.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Peroutka Ferdinand

Peřina Vincenc - výstřižkový archiv

1846 - ?; sběratel.

Osobní fond a výstřižkový archiv v rozsahu 32 kartonů, 1919-1931.

1. Rukopisy vlastní.
2. Výstřižkový archiv.
3. Fotografie.

V původním uspořádání.

Pešek Luděk

1919 - 1999; malíř, beletrista, fotograf, publicista.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1919 - 1999.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (Das kleine rote Viereck, Der Schwarze Kater, Die Zeit der Wahle, Diverse Themen, Ein Tropfen Wasser, Hiob, Job 23, Marťanská expedice, Past na Persea, Podobenství, Sonáta pro flétnu a kulomet, Velký Jonáš a malá velryba).
4. Tisky.
5. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pešina z Čechorodu Václav Michael

1782 - 1859; katolický kněz, redaktor Časopisu katolického duchovenstva a Dědictví sv. Jana Nepomuckého.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1799 - 1858.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. J. Sláma); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (M. D. Rettigová, V. Sedláček).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Václav Michael Pešina, Praha 1974, edice inv. č. 259.

Otevřít fond Pešina Václav Michael

Peška Bedřich

1820 - 1904; magistrátní úředník v Praze.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1838 - 1877.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, písně, epigramy); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Petera Rohoznický František (vl. jm. František Petera)

1798 - 1877; katolický kněz, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1820 - 1877.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (deníky z let 1855 - 1877, historické a archeologické práce).
3. Tisky.
4. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková, P. Křivský: František Petera Rohoznický, Praha 2000, edice inv. č. 1026.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Náchodě.

Otevřít fond Petera Rohoznický František

Petr Jaroslav

1902 - 1987; úředník, nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1920 - 1988.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (E. Štorch).
2. Korespondence a) přijatá (J. Bílek); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Jaroslav Petr, Praha 1994, edice inv. č. 654.

Otevřít fond Petr Jaroslav

Petr Václav - nakladatelský a výstřižkový archiv

1897 - 1978; nakladatel v Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy Václav Petr (1921 - 1949) v rozsahu 37 kartonů, 1920 - 1960.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy cizí (nakladatelské).
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Moravské muzeum v Brně, Okresní vlastivědné muzeum v Prostějově a Knihovna Národního muzea v Praze.

Petráčková Věra

1941 - 1998; bohemistka, lexikografka, docentka na Pedagogické fakultě UK.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1971 - 1997.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, pracovní materiály); cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Petrbok Jaroslav

1881 - 1960; učitel, paleontolog, básník, autor próz pro mládež, cestopisů a populárně vědeckých publikací z přírodovědné oblasti.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1926 - 1944.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná ; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Jaroslav Petrbok, Praha 2014.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Petrů Karel

1904 - 1993; historický encyklopedista.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1904 - 1993.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pflanzer Alfred

1882 - 1953; středoškolský profesor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1882 - 1953.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (A. Pražák).
3. Rukopisy vlastní (studie, poznámky, pracovní materiál).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pfleger Antonín (pseud. Kopidlanský)

1811 - 1896; hospodářský správce, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1750 - 1936.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (V. V: Tomek); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, historické práce); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, E. Bílková: Antonín Pfleger Kopidlanský, Praha 1988, edice inv. č. 472.

Otevřít fond Pfleger Kopidlanský Antonín

Pfleger Moravský Gustav (vl. jm. Gustav Pfleger)

1833 - 1875; úředník České spořitelny v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1850 - 1875 (1925).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, zápisníky, korektury); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Gustav Pfleger-Moravský, Praha 1995, edice inv. č. 655.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem.

Otevřít fond Pfleger-Moravský Gustav

Piaristé

koleje piaristického řádu v Českých Budějovicích, Kroměříži, Lipníku nad Bečvou a Mikulově.

Fragment korporačního archivu v rozsahu 2 kartonů, 1764 - 1855.

1. Doklady účetní.
2. Korespondence členů řádu.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Piaristé v Mikulově, Praha 1961, edice inv. č. 94.

Otevřít fond Piaristé v Mikulově

Pícek Josef

1874 – 1950; generál zdravotnictva, vlastivědný spisovatel, bratranec Fráni Šrámka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1872 - 1950.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (vlastivědné práce); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Pícek, Praha 2000, edice inv. č. 1027.

Otevřít fond Pícek Josef

Pick Jiří Robert

1925 - 1983; umělecký vedoucí divadla Paravan v Praze, dramatik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 41 kartonů, 1925 - 1983.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, scénky, hry, články, pracovní materiály, fejetony, překlady ad.); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Jiří Robert Pick, Praha 2012.

Otevřít fond Petrbok Jaroslav

Otevřít fond Pick Jiří Robert

Picko-Zásmucký František (vl. jm. František Picko)

1868 - 1931; berní ředitel v Unhošti, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1900 - 1930.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (povídky, romány, divadelní hry, překlady z němčiny).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia.

Neuspořádáno.

Pikhart Antonín

1861 - 1909; soudní úředník, překladatel ze španělštiny, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1881 - 1910.

1. Korespondence a) přijatá (I. Herrmann, V. Blasco Ibánez, J. V. Sládek, R. M. del Valle-Inclán); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, překlady); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mašínová: Antonín Pikhart, Praha 1997, edice inv. č. 788.

Otevřít fond Pikhart Antonín

Pilař František

1904 - 1980; redaktor nakladatelství v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1970 - 1980.

1. Korespondence přijatá .
2. Rukopisy vlastní (romány, povídky).
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Pilař Jan

1917 - 1996; redaktor, ředitel nakladatelství Československý spisovatel v Praze, básník.

Osobní fond v rozsahu 90 kartonů, 1917 - 1996.

1. Doklady nakladatelské.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, K. Biebl, L. Čivrný, I. Diviš, L. Fuks, V. Holan, F. Hrubín, O. Janeček, J. Kainar, V. Karfík, J. Kostrhun, F. Kožík, I. Kříž, V. Lacina, F. Listopad, S. Machonin, J. Marek, J. Mucha, O. Neff, V. Neff, V. Nezval, J. Nesvadba, O. Ornest, J. Otradovicová, V. Páral, O. Pavel, J. Peterka, J. Rumler, J. Seifert, J. Skácel, J. Suchý, K. Sýs, J. Tomeček, J. Urbánková, J. Voskovec, J. Werich, J. Weis, V. Závada, J. Zrzavý aj.); b) odeslaná; c) cizí (nakladatelství).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, deníky z let 1942-1967, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pilbauerová Herma (pseud. Věra Toužimská)

1867 - 1902; učitelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1815 - 1935.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Heyduk); b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, památník, próza, dramata).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Herma Pilbauerová, Praha 2001, edice inv. č. 1119.

Otevřít fond Pilbauerová Herma

Pilz Jaroslav

1901 - 1988; ředitel nakladatelství Československý spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1901 - 1988.

1. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, A. Branald, J. Firt, V. Holan, M. Jiránek, K. Konrád, L. Kuncíř, O. Mikulášek, S. K. Neumann, J. Seifert, K. Toman); b) odeslaná; c) cizí (E. Bass, I. Herben, A. Hoffmeister, F. Peroutka, V. Schwarz, K. Steinbach).
2. Rukopisy cizí (sborník Kmene - J. Čapek, J. Durych, F. Halas, V. Holan, F. Langer, A. Novák, J. Seifert, V. Vančura, J. Zahradníček).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pinkas Adolf Maria

1800 - 1865; právník, politik.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1790 - 1943.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Deymová-Buquoyová, V. Hanka, K. Havlíček Borovský, B. Kleist, A. Nostic, F. Palacký, H. S. Pinkas, K. Pinkasová, F. L. Rieger); b) odeslaná (A. Nosticovi); c) rodinná (Karoliny Pinkasové - manželky: H. S. Pinkas - syn, A. Pinkasová - dcera); d) cizí (J. Čermák, K. Havlíček Borovský).
3. Rukopisy vlastní (poznámky, deník).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Pinkas Hippolyt Soběslav

1827 - 1901; profesor dějin umění, malíř.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1850 - 1930.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, J. Čermák, E. Denis, J. Grégr, K. Havlíček Borovský, L. Leger, J. S. Machar, E. Picot, A. M. Pinkas, L. Pinkas, K. Pinkasová); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (přednášky z dějin umění a literatury, zápisníky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pinkas Ladislav

1863 - 1936; právník, politik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1874 - 1947.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) z úřední činnosti (advokátní kancelář).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (rodina Odkolků).
3. Rukopisy a) vlastní (zápisníky, deníky, kalendáře); b) cizí (divadelní hry, školní sešity).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy, Národní archiv.

Pinkas Otto

1849 - 1890; obchodník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1868 - 1915.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (O. Feistmantel, E. Holub, V. Hynais, F. L. Rieger, K. Schwarzenberg, J. Vašatý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Hájek: Otto Pinkas, Praha 1998, edice inv. č. 911.

Otevřít fond Pinkas Otto

Pinsker Čeněk

1846 - 1913; právník ve Voticích.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1890 - 1898.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (zápisníky, přednášky z právnické fakulty).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Kolajová: Čeněk Pinsker, Praha 1998, edice inv. č. 852.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Pinsker Čeněk

Pippich Karel

1849 - 1921; právník, poslanec, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1881 - 1904.

1. Korespondence a) přijatá (J. Kaizl); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Karel Pippich, Praha 1966, edice inv. č. 170 (revize 2002).

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Chrudimi, Státní okresní archiv v Chrudimi, Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu (oddělení Národního muzea v Praze).

Otevřít fond Pippich Karel

Pírek Zdeněk

1933 - 1990; učitel, publicista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1990 - 1991.

1. Rukopisy vlastní (strojopis knihy České časopisy pro děti a mládež).
2. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Piskáček Adolf

1873 - 1919; dirigent, hudební skladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 - 1940.

1. Korespondence a) odeslaná; b) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (libreta k vlastním operám a operetám).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Adolf Piskáček, Praha 1997, edice inv. č. 761.

Otevřít fond Piskáček Adolf

Píša Antonín Matěj

1902 - 1966; básník, literární a divadelní kritik, dramaturg, redaktor, lektor a editor.

Osobní fond v rozsahu 91 kartonů, 1839 - 1983.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí. Korespondence a) přijatá ; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia.
6. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - N. Macurová: Antonín Matěj Píša, Praha 2013 (v rozsahu 89 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Píša Antonín Matěj

Pištora Jiří

1932 - 1970; redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1958 - 1969.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (lektorské posudky, povídky, drobná próza, básně, recenze aj); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Jiří Pištora, Praha 1998, edice inv. č. 869 (v rozsahu 2 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Pištora Jiří

Pittnerová Vlasta

1858 - 1926; proazaička.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1882 - 1997.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Vlasta Pittnerová, Praha 2001, edice inv. č. 1120.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Vysočiny v Jihlavě.

Otevřít fond Pittnerová Vlasta

Placák Bedřich

1914 - 1993; lékař, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1944 - 1995.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (próza, vzpomínky, překlady děl M. Broda, E. Fromma).
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Bedřich Placák, Praha 1996, edice inv. č. 656.

Otevřít fond Placák Bedřich

Placák Petr

1964; spisovatel, zakladatel občanské iniciativy České děti.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu,1980 - 1990.

1. Rukopisy vlastní (Medorek).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Plajner Rudolf

1901 - 1987; středoškolský profesor, veřejný a osvětový pracovník, pracovník v mimoškolní výchově dětí a mládeže, odborný spisovatel, náčelník Junáka.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1892 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (A. B. Svojsíkovi).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články); b) cizí (P. Biliánová, F. Čáda, E. Roubal, F. Schlögel, A. B. Svojsík).
4. Tisky (časopisy, plakáty, příručky, bulletiny, pozvánky, oznámení, letáky).
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, E. Bílková: Rudolf Plajner, Praha 1990, edice inv. č. 498.

Otevřít fond Plajner Rudolf

Plamínková Františka

1875 - 1942; odborná učitelka, novinářka, pracovnice v ženském hnutí, senátorka.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1906 - 1953.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Honzáková, T. G. Masaryk); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Františka Plamínková, Praha 1997, edice inv. č. 541.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Plamínková Františka

Pleva Josef Věromír

1899 - 1985; učitel, prozaik, básník, komunistický publicista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1932 - 1986.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Věromír Pleva, Praha 1997, edice inv. č. 725.

Otevřít fond Pleva Josef Věromír

Pluhař Zdeněk

1913 - 1991; projektant, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1970 - 1982.

1. Rukopisy vlastní (román V šest večer v Astorii).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Volencová: Zdeněk Pluhař, Praha 1997, edice inv. č. 762.

Otevřít fond Pluhař Zdeněk

Poberová Slávka (vl. jm. Jaroslava Poberová)

1943; redaktorka, publicistka, překladatelka, prozaička.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1960 - 1998.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Podlipská Sofie

1833 - 1897; prozaička, dramatička, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1840 - 1996.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (I. Geisslová, K. Kalašová, M. Kalašová, J. Otto, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramata, zápisníky, deníky); b) cizí (G. Čáp, M. Čápová-Vrchlická, G. Eim, I. Geisslová, F. Herites, A. Heyduk, E. Krásnohorská, J. Mikuláš-Boleslavský, A. E. Mužík, T. Nováková, K. V. Rais, K. Světlá, F. X. Svoboda, M. A. Šimáček, A. P. Trojan, L. Vrchlická-Podlipská, J. Vrchlický, J. Zeyer).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Pavlíčková: Sofie Podlipská, Praha 2004, edice inv. č. 1207.

Části archivního souboru v jiných institucích: Podještědské muzeum.

Otevřít fond Podlipská Sofie

Podlipský Josef

1816 - 1867; lékař v Praze, spisovatel a organizátor vlasteneckého hnutí, redaktor Slovanské lípy.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1843 - 1898.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence odeslaná.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Hylmar, J. Pavlíčková: Josef Podlipský, Praha 2004, edice inv. č. 1206.

Otevřít fond Podlipský Josef

Podroužek Jaroslav - nakladatelský archiv

1913 - 1954; nakladatel v Praze, literární historik, prozaik, překladatel.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy Jaroslav Podroužek (založena r. 1939) v rozsahu 7 kartonů, 1913 - 1954.

1. Korespondence a) přijatá (P. Eisner); b) cizí (opisy dopisů A. Breiského).
2. Rukopisy a) vlastní (studie, pracovní materiál, poznámky, zápisníky); b) cizí (P. Eisner).
3. Tisky.
4. Fotografie (A. Breiský a B. Dapeciová).

Neuspořádáno.

Pohl Jan

1861 - 1914; právník ve Zbirohu, muzikolog a historik.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1821 - 1913.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poznámkový a excerpční muzikologický materiál); b) cizí.
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Pohorecká Žofie

1877 - 1963; prozaička, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 40 kartonů, 1892 - 1963.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. A. Čcheidze, J. Doležal-Pojezdný, H. Gregorová, J. Heyduk, F. V. Krejčí, E. A. Ljackij, F. X. Šalda); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (překlady, zápisníky, články).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Žofie Pohorecká, Praha 1965, edice inv. č. 95 (v rozsahu 36 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kolín.

Otevřít fond Pohorecká Žofie

Pokorná-Purkyňová Růžena

1864 - 1951; malířka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1881 - 1951.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (vzpomínkové práce).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Oulehlová: Růžena Pokorná-Purkyňová, Praha 1986, edice inv. č. 450.

Otevřít fond Pokorná-Purkyňová Růžena

Pokorný Dalibor

1927 - 2004; malíř, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 31 kartonů, 1927 - 1984.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá a odeslaná(J. Bauch, A. Branald, K. Brabec, K. Effa, V. Havel, A. J. Hlinomaz, Hoffmeister, V. Chochola, P. Kopta, H. Masaryková, M. Plzák, J. Slabý, O. Suchý, V. Tošovský, J. Vacek, I. Vyskočil, J. Werich, J. Žáček aj.).
3. Rukopisy a) vlastní (povídky, romány, rozhlasové a televizní scénáře, prózy a publikace); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pokorný František

1850 - 1904; úředník v Hořicích, archeolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1815 - 1909 (1994).

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí (J. Durdík, K. J. Erben).
3. Rukopisy a) vlastní (k dějinám Hořic); b) cizí (F. Pokorný).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: František Pokorný, Praha 1998, edice inv. č. 912.

Otevřít fond Pokorný František

Pokorný Jindřich

1927 - 2014; literární historik, redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 104 kartonů, 1960 - 2012.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pokorný Rudolf

1853 - 1887; okresní tajemník v Libochovicích, básník, prozaik, redaktor, propagátor česko-slovenské vzájemnosti.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1861 - 1937.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, A. Heyduk, J. M. Hurban, S. Hurban Vajanský, J. Neruda, J. Škultéty, V. Vlček); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, seznam prací, poznámky); b) cizí (J. Arbes, R. Pokorná).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresba).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. David: Rudolf Pokorný, Praha 1978, edice inv. č. 343.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Chrudimi.

Otevřít fond Pokorný Rudolf

Pokorný Václav

1851 - 1940; majitel velkostatku Dušníky, malíř.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1893 - 1965.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Havlasa, A. Wenig); b) rodinná (Berty Pokorné - dcery); c) cizí.
3. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Pokorný, Praha 1978, edice inv. č. 326.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Pokorný Václav

Pokorný-Pikulík Josef Václav (vl. jm. Josef Václav Pokorný)

1842 - 1933; švec v Kutné Hoře, lidový básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1845 - 1932.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Josef Pokorný-Pikulík, Praha 1978, edice inv. č. 345.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Pokorný-Pikulík Josef

Poláček Josef

1928 - 2004; germanista, externí spolupracovník Literárního archivu PNP, znalec života a díla E.E. Kische.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1928 - 2004.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (Adler H., Golstucker E. Haasová -Nečasová J., Hauptová Z., Kafka Fr., Kisch Clara, Kisch F., Krolop K., Maindl V., Reinerová L., Saudková V., Siebenschein H., Václavek L. ); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (xerokopie); cizí (xerokopie).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Poláček Julius

? - 1944; typograf Časopisu Českého muzea.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1892 - 1918.

1. Korespondence přijatá (A. Patera, J. V. Sládek, F. X. Šalda, Č. Zíbrt).
2. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Poláček Karel

1892 - 1945; redaktor, spisovatel, scenárista.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1892 - 1944 (1994).

1. Doklady.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (z otevření muzea v Rychnově nad Kněžnou, vlastní).
6. Dokumentace.
7. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Poláček Václav

1898 - 1969; spoluzakladatel a ředitel nakladatelství Družstevní práce v Praze, nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1884 - 1969.

1. Korespondence a) přijatá (E. Bass, J. John, J. Mahen, R. Těsnohlídek); b) odeslaná (J. Mahenovi).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Václav Poláček, Praha 1998, edice inv. č. 853.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Poláček Václav

Polák Josef

1913 - 2003; profesor katedry českého jazyka a literatury, literární historik, autor publikací z oboru.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1913 - 2003.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (Čapkovské studie, Dětství a mládí B. Němcové, Studie o J. Nerudovi, pracovní materiály k dílu J. V. Sládka).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Plzni.

Polák Karel

1903 - 1956; redaktor Práva lidu, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1904 - 1955.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (L. Mašínová); b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (literárně historické studie, pracovní materiál a poznámky k vlastním pracím).
4. Tisky a výstřižky.

Neuspořádáno.

Polák Milota Zdirad

1788 - 1856; profesor české řeči a literatury na vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1828 - 1876.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, přednášky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Nejezchlebová: Milota Zdirad Polák, Praha 1999, edice inv. č. 955.

Otevřít fond Polák Milota Zdirad

Politik - redakční archiv

1862 - 1907; český politický deník vydávaný J. S. Skrejšovským v německém jazyce, od r. 1870 majetek družstva.

Část redakčního archivu v rozsahu 1 kartonu, 1860 - 1900.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Drugdová, D. Lábusová, M. Sládek: Politik - redakční rchiv, Praha 2015.

Otevřít fond Politik

Polívka Jiří

1858 - 1933; profesor slovanské filologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1882 - 1932.

1. Korespondence a) přijatá (J. Bolte, A. V. Francev, J. Horák, J. Karlowicz, J. Š. Kubín, P. A. Lavrov, M. Murko, L. Niederle, J. Páta, M. N. Speranskij, V. Tille, F. Wollman); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (odborné články, poznámky; b) cizí (K. Kramář).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha, E. Pavlásková: Jiří Polívka, Praha 1959, edice inv. č. 96 (v rozsahu 2 kartonů). Dodatky v rozsahu 16 kartonů neuspořádány.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav pro etnologii Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Polívka Jiří

Ponická Hana

1922 - 2007; slovenská spisovatelka, novinářka.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1922 - 1994.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (próza Štoplík, přednášky, fejetony, pracovní materiály).
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Popel Miloš

1915 - 1983; tajemník Syndikátu spisovatelů, tajemník vědecké sekce Svazu čs. spisovatelů.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 5 kartonů, 1797 - 1963.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (I. Herrmann, M. Hýsek, A. Klášterský, R. Krupička, Z. M. Kuděj, J. S. Machar, F. X. Svoboda, A. M. Tilschová); b) odeslaná; c) rodinná; b) cizí.
3. Rukopisy cizí (J. Borecký a další pro sborník Karlu Legerovi k jeho 7
5. narozeninám, J. Kolman-Cassius, J. Pekař).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Miloš Popel, Praha 1994, edice inv. č. 508.

Otevřít fond Popel Miloš

Popelka Václav (pseud. Jan Horský, Jan Kvapil)

1866 - 1946; knihtiskař v Týně nad Vltavou a v Jaroměři, redaktor, básník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1900 - 1933.

1. Rukopisy vlastní (poezie, etnografické a regionální historické práce, rodinná kronika).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: Václav Popelka, Praha 2001, edice inv. č. 1105.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum v Praze – národopisné oddělení.

Otevřít fond Popelka Václav

Porák Jaroslav

1931 - 1985; docent českého a slovenského jazyka na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1965 - 1980.

1. Dokumentace (kopie staročeských textů pro zpracování vývoje českého jazyka ze sedmnáctého a osmnáctého stol.).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Miloš Sládek : Jaroslav Porák, Praha 2012.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Porák Jaroslav

Portman Josef

1893 - 1968; městský úředník, učitel, knihovník a knihtiskař v Litomyšli.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1913 - 1963.

1. Korespondence a) přijatá (O. F. Babler, P. Bezruč, F. Bílek, S. Bouška, Z. Braunerová, O. Březina, J. Durych, J. Florian, G. Grosz, J. Grus, J. Hodek, S. Klír, F. Kobliha, J. Konůpek, O. Kubín, M. Majerová, K. Mašek, S. K. Neumann, K. Neumannová, J. Palivec, V. Preissig, A. Schamoni, K. Svolinský, V. Špála, M. Švabinský, J. Váchal, K. Vik, L. Vrána); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poznámky); b) cizí (P. Claudel a další do sborníku In memoriam Zdenky Braunerové).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Josef Portman, Praha 1987, edice inv. č. 428.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Portman Josef

Pospíšil Gustav

? - ?; středoškolský profesor, bibliograf, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1920 - 1989.

1. Rukopisy vlastní (kartotéky českých spisovatelů, překladatelů, rozhlasových a filmových tvůrců, zápisy univerzitních přednášek).
2. Tisky a výstřižky (divadelní a literární kritiky).

V původním abecedním uspořádání.

Pospíšil Jan Hostivít (vl. jm. Jan František Pospíšil) - nakladatelský archiv

1785 - 1868; nakladatel v Hradci Králové a Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy J. H. Pospíšil (založena r. 1818) v rozsahu 2 kartonů, 1803 - 1932.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (V. Hanka, V. K. Klicpera, J. Kollár, J. S. Presl); b) odeslaná; c) rodinná, d) cizí (J. Holeček O. Pospíšilovi).
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jan Hostivít Pospíšil, Jaroslav Pospíšil, Praha 1993, edice inv. č. 657.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Otevřít fond Pospíšil Jan Hostivít

Pospíšil Jaroslav - nakladatelský archiv

1812 - 1889; nakladatel v Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy Jaroslav Pospíšil (založena r. 1842) v rozsahu 2 kartonů, 1832 - 1895.

1. Korespondence a) přijatá (T. Burian, M. Fialka, V. Hanka, J. M. Hurban, B. Jablonský, H. Jireček, J. Kollár, V. Kramerius, J. J. Marek, A. Rybička, L. Štúr, J. K. Tyl, J. E. Vocel); b) odeslaná (T. Burianovi); c) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jan Hostivít Pospíšil, Jaroslav Pospíšil, Praha 1993, edice inv. č. 657.

Pospíšil Josef

1895 - 1980; učitel, redaktor, rudoarmějec, přítel Jaroslava Haška.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1950.

1. Rukopisy vlastní (próza, vzpomínky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Šumperk, Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace.

Pospíšil Radomír

1938; ředitel Památníku národního písemnictví (v osmdesátých letech).

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1938 - 1990.

1. Rukopisy cizí.
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pospíšilová Anna

1910 - ?; redaktorka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1938 - 1988.

1. Rukopisy vlastní (romány, paměti).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L.Šolcová: Anna Pospíšilová, Praha 2001, edice inv. č. 1121.

Otevřít fond Pospíšilová Anna

Pospíšilová Bohumila

spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1943.

1. Rukopisy vlastní (romány).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Bohumila Pospíšilová, Praha 2001, edice inv.č. 1122.

Otevřít fond Pospíšilová Bohumila

Poštolka Kazimír

1917 - 1988; odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1978 - 1983.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (vlastivědné studie).
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Kazimír Poštolka, Praha 1995, edice inv. č. 658.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Poštolka Kazimír

Povejšil Jaromír

1931 - 2010; germanista a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1931 - 2007.

1. Rukopisy vlastní (pracovní materiály k překladu knihy germanisty Pavla Trosta).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pračka Břetislav

1881 - 1958; profesor na Vysoké škole technické v Brně, bibliofil, sběratel bezručovské literatury.

Osobní fond v rozsahu 57 kartonů, 1912 - 1952.

1. Korespondence a) přijatá (V. Preissig); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (o P. Bezručovi); b) cizí (M. Glabazňová, A. Vašek).
3. Tisky a výstřižky (o P. Bezručovi).
4. Fotografie.
5. Varia (film).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Břetislav Pračka, Praha 1966, edice inv. č. 171 (v rozsahu 2 kartonů). Dodatky v rozsahu 55 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Pračka Břetislav

Prádler Václav

1915 - 1989; redaktor v Turnově.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1917 - 1989.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Čapek, A. Černík, L. Dostalová); b) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Výstřižky (o J. Čapkovi a K. Čapkovi).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Prádler, Praha 1997, edice inv. č. 789.

Otevřít fond Prádler Václav

Prach Václav

1885 - ?; středoškolský profesor, klasický filolog.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1941.

1. Rukopisy a) vlastní (překlady z latiny a řečtiny); b) cizí (H. Mikulová).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Steinbauerová: Václav Prach, Praha 1998, edice inv. č. 854.

Otevřít fond Prach Václav

Pražák Albert

1880 - 1956; profesor dějin české literatury na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 172 kartonů, 1800 - 1856.

1. Doklady (vysokoškolské rukověti, které A. Pražák redigoval).
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, O. Fischer, J. B. Foerster, M. Fučík, I. Herrmann, V. Chaloupecký, J. John, E. Krásnohorská, J. Kvapil, J. S. Machar, M. Majerová, F. X. Šalda, J. R. Vilímek, J. Vlček); b) odeslaná (nakladatelství Melantrich); c) cizí (nakladatelství Melantrich: J. M. Hurban, A. Jirásek, J. Mahen, Z. Nejedlý, J. Neruda, J. V. Sládek, K. Světlá, J. Vrchlický, Z. Winter).
3. Rukopisy a) vlastní (vědecké studie, B. Benešová, T. Nováková, G. Preissová, projevy po roce 1945, pracovní materiály); b) cizí (týkající se slovenské literatury, J. M. Hurban, disertace studentů).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Část fondu zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře (v rozsahu 15 kartonů disertačních prací), část fondu v rozsahu 55 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Pražák Jiří

1846 - 1905; profesor veřejného práva na Univerzitě Karlově v Praze, redaktor časopisu Právník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1863 - 1905.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (projev, školní úlohy).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jiří Pražák, Praha 1963, edice inv. č. 97 (revize 2002).

Otevřít fond Pražák Jiří

Pražák Přemysl

1908 - 1966; právník, hudební historik a kritik.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1908 - 1966.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Karásek ze Lvovic, J. Kvapil, F. Vodička, V. Vydra st.).
3. Rukopisy vlastní (k dějinám hudby).
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pražáková Běla

1927 - 1989; historička, knihovnice v Archivu hl. města Prahy a v Památníku národního písemnictví.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1927 - 1989.

1. Rukopisy vlastní (záznamy z přednášek v oboru knihovnictví).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pražáková Hana

1930 - 2010; prozaička, rozhlasová redaktorka, překladatelka, dcera F. Křeliny.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1930 - 2010.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Preisner Rio

1925 - 2007; spisovatel, básník, překladatel, teatrolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 2007.

1. Rukopisy vlastní (Trialogy o toleranci).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Preissig Vojtěch

1873 - 1944; malíř, grafik, ilustrátor.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1892 - 2004.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Vojtěch Preissig, Praha 2015.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vojenský historický archiv v Praze a Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Preissig Vojtěch

Preissová Gabriela

1862 - 1946; prozaička a dramatička.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1873 - 2009.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (L. Janáček, F. L. Rieger, J. Šrámek); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (fragmenty próz); b) cizí (překlady děl G. Preissové, diplomové práce, E. Preissová: Bibliografie G. Preissové).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (hmotné památky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Taudyová: Gabriela Preissová, Praha 2012 (revize 2019). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Preissová Gabriela (roz. Sekerová)

Prell Ladislav

1882 - 1949; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1905 - 1947.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (povídky, překlady, poznámky, zápisníky).
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Presl Jan Svatopluk

1791 - 1849; lékař, profesor speciálního přírodopisu na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1835 - 1938.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (Botanica); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Pšeidová: Jan Svatopluk Presl, Praha 1995, edice inv. č. 808.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Presl Jan Svatopluk

Procházka Antonín

1885 - 1968; středoškolský profesor, předseda Československého abstinentního svazu, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 62 kartonů, 1906 - 1968.

1. Doklady a) vlastní; b) spolkové.
2. Korespondence přijatá (P. Bezruč, A. Heyduk, A. Jirásek, F. Sekanina, J. Vlček).
3. Rukopisy vlastní (odborné práce, články, přednášky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Procházka Arnošt

1869 - 1925; redaktor Moderní revue, básník, literární, divadelní a výtvarný kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1895 - 1925.

1. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, Z. Braunerová, O. Březina, V. Dyk, A. Gide, R. Jesenská, J. Karásek ze Lvovic, M. Marten, R. Medek, S. Przybyszewski); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (R. Jesenská, J. Karásek ze Lvovic).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Arnošt Procházka, Praha 1963, edice inv. č. 98 (v rozsahu 3 kartonů). Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Procházka Arnošt

Procházka František Faustin

1749 - 1809; člen řádu pavlánů, správce Univerzitní knihovny v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1779 - 1949.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (M. A. Voigtovi); c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (excerpta ke slovníku, pojednání, úvahy); b) cizí (K. J. Biener z Bienenberku, V. F. Durych).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: František Faustin Procházka, Praha 2000, 2. rozšířené vydání, edice inv. č. 1085.

Otevřít fond Procházka František Faustin

Procházka František Serafínský

1861 - 1939; knihovník, redaktor, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 53 kartonů, 1878 - 1956.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (V. Brtník, E. Čenkov, J. S. Guth-Jarkovský, J. Havlasa, A. Heyduk, M. Hýsek, L. Janáček, R. Jesenská, A. Jirásek, A. Klášterský, E. Krásnohorská, K. Leger, K. V. Rais, F. X. Svoboda, J. Vrba); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (fragmenty spolkové a redakční korespondence Máje, Unie a Zvonu).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Výstřižky.
5. Tisky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, E. Horáčková, E. Košvancová: František Serafínský Procházka, Praha 1978, edice inv. č. 348.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Otevřít fond Procházka František Serafínský

Procházka Jan

1929 - 1971; prozaik, filmový scenárista, publicista.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1929 - 1971.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (filmové scénáře, povídky).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Procházka Jiří

1925 - 1993; dramatik, filmový a televizní scenárista.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1925 - 1993.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (deníky, scénáře – Třicet případů majora Zemana).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Procházka Ladislav Prokop

1872 - 1955; lékař, hudební skladatel, ministr.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1905 - 1935.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, K. Čapek); b) odeslaná (manželce); c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (povídky, romány, odborné lékařské články, paměti).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Procházka Miroslav

1942 - 1997; profesor české literatury na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1942 - 1997

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (přednášky, rukopisy, pracovní materiály); b) cizí (M. Červenka, L. Doležel, J. Janáčková, I. Osolsobě, M. Otruba).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Procházková Lenka

1951; prozaička, publicistka, scenáristka.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1951 - 1994.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (D. Tatarka, L. Vaculík); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Procházka, L. Vaculík).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (videokazeta Fronda).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Procházková Markéta

1963; básnířka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu,1963 - 1998.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Prokeš Jaroslav

1895 - 1951; profesor československých dějin na Univerzitě Karlově v Praze, ředitel Archivu ministerstva vnitra ČSR.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1908 - 1938.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (přednášky, články, studie); b) cizí (V. Novotný).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K . Zilynská: Jaroslav Prokeš, Praha 2000, edice inv. č. 1067.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Archiv Národního muzea v Praze, Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Prokeš Jaroslav

Prokůpek Václav

1902 - 1974; tajemník Družstva Moravského kola spisovatelů, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1938 - 1976.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá ; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Václav Prokůpek, 2. část, Praha 2013 (v rozsahu 5 kartonů).

Otevřít fond Prokůpek Václav

Otevřít fond Prokůpek Václav 2.část

Propfe Hans

? - ?; sběratel.

Sbírka autografů v rozsahu 11 kartonů, 1750 - 1950.

1. Doklady, korespondence a rukopisy významných osobností světové kultury a historie (A. Bach, H. Barbusse, W. Bonsels, C. Flammarion, L. Gambetta, W. Gladstone, Ch. Gounod, A. von Humboldt, Karel VI., Kateřina Veliká, F. Liszt, Napoleon III., K. a R. Schumannovi, F. Schiller, R. Wagner).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Provazníková Věra

1947; básnířka, dramatička, výtvarnice, autorka knih pro děti.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1947 - 2016.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá a odeslaná (V. Holan, O. Jelínek, L. Machoninová, B. Reynek, Vlast. Vokolek, S. Zedníček aj.)
3. Rukopisy a) vlastní (básně, rozhlasové hry, pohádky, scénáře, pracovní materiály); b) cizí (F. Halas, V. Holan, Š. Kadlec, Z. Lukáš, I. Wernisch).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (J. Běhounek).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Průcha Karel

1905 - 1980; pedagog, beletrista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 1981.

1. Korespondence přijatá (M. Disman, J. Hloušek).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Karel Průcha, Praha 1998, edice inv. č. 913.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Písek.

Otevřít fond Průcha Karel

Prusík Bořivoj

1872 - 1928; knihovník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1895 - 1917.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (A. P. Čechov, M. Gorkij, J. Kvapil, V. Němirovič-Dančenko, W. S. Reymont, M. Sukennikov).
3. Rukopisy vlastní (překlad, bibliografie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Bořivoj Prusík, Praha 1959, edice inv. č. 100 (revize 2002).

Otevřít fond Prusík Bořivoj

Prusík František Xaver

1845 - 1905; středoškolský profesor, redaktor časopisu Krok, filolog.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1873 - 1904.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (katalogy gymnázia v Roudnici 1878, 1881 - 1884).
2. Korespondence a) přijatá (J. Gebauer, J. K. Grot, V. Jagič, E. Krásnohorská, T. G. Masaryk); b) rodinná; c) cizí (redakční korespondence časopisu Krok).
3. Rukopisy a) vlastní (excerpta z literatury, filologický materiál); b) cizí (excerpta k filologickým pracím).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: František Xaver Prusík, Praha 1959, edice inv. č. 101.

Otevřít fond Prusík František Xaver

Přibyl Martin Alexander

1803 - 1871; kaplan v Břežanech, tajemník pražského arcibiskupa, potom tajemník a archivář evangelické biblické společnosti v Berlíně, archeolog, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1704) 1810 - 1874 (1926).

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Příhoda Petr

1939 - 2014; psychoanalytik a publicista, práce z oboru psychologie a novodobých českých dějin. Autor článků pro časopis "Katolický týdeník". Autor kritických sond a článků pro různé časopisy na etická, psychologická a sociologická témata.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1939 - 2014.

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
2. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Přikryl Bohumil

1893 - 1965; ruský legionář, ředitel nakladatelství Čin v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, A. Hoffmeister, M. Majerová, S. K. Neumann, A. M. Píša, J. Seifert); b) odeslaná; c) cizí (S. Zweig M. Brodovi).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč, L. Šolcová: Bohumil Přikryl, Praha 1999, edice inv. č. 1003.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Přikryl Bohumil

Příleská Marie (vl. jm. Marie Blažková)

1882 - 1963; prozaička, dramatička.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1882 - 1963.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, dramata).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Přerov.

Pšenička Jaroslav

1865 - 1954; poštovní úředník, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1894 - 1930.

1. Korespondence přijatá (J. L. Turnovský).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šternová: Jaroslav Pšenička, Praha 1999, edice inv. č. 817.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci.

Otevřít fond Pšenička Jaroslav

Ptáčník Karel

1921 - 2002; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů,1921 - 1996.

1. Korespondence a) přijatá (A. Branald, L. Fuks, J. Skácel); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy (romány).
3. Výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Puchmajer Antonín Jaroslav

1769 - 1820; katolický kněz, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1793 - 1820.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, jazykové učebnice).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum Týn nad Vltavou.

Pujman Petr

1929 - 1989; prozaik, publicista, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů,1929 - 1989.

1. Rukopisy vlastní (překlady, antologie).
2. Tisky a výstřižky.

Neuspořádáno.

Pujmanová Marie (roz. Hennerová)

1893 - 1958; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1903 - 1958 (1983).

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Boháčová : Marie Pujmanová, Praha 2016.

Otevřít fond Pujmanová Marie (roz.Hennerová)

Půlpánová Věra

1938 - 1988; editorka, pracovnice Literárního archivu PNP.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1965 -1985.

1. Rukopisy vlastní (týkající se práce v PNP a připravovaných edic – F. Kubka) b)cizí.
2. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Purkyně Cyril

1862 - 1937; geolog, profesor mineralogie a geologie na České vysoké škole technické v Praze, přednosta Státního geologického ústavu v Praze.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1858 - 1937.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (V. Dědina, K. Domin, J. Jahn, W. J. Jongmans, R. Kettner, J. S. Procházka, F. Slavík, J. Vilhelm, J. V. Želízko); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, posudky, projevy, poznámky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Holmanová: Cyril Purkyně, Praha 1988, edice inv. č. 456 (v rozsahu 16 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Purkyně Cyril

Purkyně Emanuel

1831 - 1882; středoškolský profesor, botanik, syn J. E. Purkyně.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1830 - 1890 (1925).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. E. Purkyně - otec, K. Purkyně - bratr); b) odeslaná (L. Čelakovskému); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, překlad); b) cizí (opisy vzájemné korespondence J. E. Purkyně a E. Purkyně).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Oulehlová: Emanuel Purkyně, Praha 1988, edice inv. č. 438.

Otevřít fond Purkyně Emanuel

Purkyně Jan Evangelista

1787 - 1869; profesor fyziologie na univerzitě ve Vratislavi a na Univerzitě Karlově v Praze, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 45 kartonů, 1812 - 1869.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Desfoursová, příslušníci rodu Hildprandtů, rodinní příslušníci); b) odeslaná; c) rodinná (Julie Purkyňové - manželky); d) cizí (A. Oschatze).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady, odborné práce, zápisky, lexikografický materiál, bibliografie, poznámky); b) cizí (přednášky J. E. Purkyně psané jeho žáky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Oulehlová: Jan Evangelista Purkyně, Praha 1986, edice inv. č. 439 (v rozsahu 36 kartonů). Dodatky v rozsahu 9 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Regionální muzeum v Litomyšli, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Otevřít fond Purkyně Jan Evangelista

Purkyně Karel

1834 - 1868; malíř, syn J. E. Purkyně.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1844 - 1880 (1962).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (opisy, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Oulehlová: Karel Purkyně, Praha 1988, edice inv. č. 440.

Otevřít fond Purkyně Karel

Purkyňova komise - spolkový archiv

1935 - 1958; společnost, později komise pro studium osobnosti a díla J. E. Purkyně.

Spolkový archiv v rozsahu 28 kartonů, 1870 - 1966.

1. Doklady spolkové.
2. Korespondence a) spolková; b) cizí.
3. Rukopisy (edice, opisy, kartotéky týkající se J. E. Purkyně, K. Amerlinga a Fyziokratické společnosti v Praze, dějiny zednářství).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Purkyňova komise, Praha 1987, edice inv. č. 465.

Otevřít fond Purkyňova komise

Putík Jaroslav

1923 - 2013; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1923 - 1985.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (próza).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pytlík Radko

1928; literární historik, spisovatel, publicista, editor, životopisec Jaroslava Haška a Jaroslava Kratochvíla.

Osobní fond v rozsahu 53 kartonů, 1928 - 2012.

1. Rukopisy vlastní (podklady a prac. materiály Sebraných spisů J. Haška, kopie, opisy ).
2. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Quis Ladislav

1846 - 1913; právník, editor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, (1805) 1846 - 1913 (1935).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, S. Čech, A. Černý, A. Jirásek, A. Klášterský, K. Leger, V. Mrštík, J. Neruda, B. Schnirch, M. A. Šimáček, F. Topič, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná (Kamily Quisové - manželky); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, vzpomínky, překlady, edice díla K. Havlíčka a J. Nerudy); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Ladislav Quis, Praha 1964, edice inv. č. 102 (v rozsahu 15 kartonů). Dodatky v rozsahu 5 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Pardubice.

Otevřít fond Quis Ladislav

Ráb Václav

1804 - 1838; spisovatel, úředník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1829 - 1939.

1. Rukopisy vlastní.
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: Václav Ráb, Praha 1996, edice inv. č. 659.

Otevřít fond Ráb Václav

Rafaja František

1943; kulturní pracovník, badatel, publicista, editor a vývojový pracovník.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1943 - 2017.

1. Korespondence.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rafajová Marie Karla

1896 - 1978; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1896 - 1978.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (básně, úvahy, pracovní materiály)
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rais Antonín

1861 - 1920; okresní školní inspektor, bratr K. V. Raise.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1847 - 1935.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. V. Rais); b) odeslaná (K. V. Raisovi); c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (články, přednášky, poznámky).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Antonín Rais, 1. část, Praha 1980, edice inv. č. 369; K. Bílek: Antonín Rais, 2. část, Praha 1990, edice inv. č. 409.

Otevřít fond Rais Antonín 1.část

Otevřít fond Rais Antonín 2. část

Rais Jindřich

1863 - 1916; ředitel školy, bratr K. V. Raise.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1876 - 1925.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (Karoliny Raisové - manželky).
3. Rukopisy vlastní (školní příprava).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jindřich Rais, Praha 1980, edice inv. č. 368.

Otevřít fond Rais Jindřich

Rais Karel Václav

1859 - 1926 ; ředitel škol v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 85 kartonů, 1843 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. M. Čapek-Chod, S. Čech, A. Jirásek, J. Neruda, F. S. Procházka, M. A. Šimáček, J. Thomayer, J. Vrchlický, Z. Winter); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramata, přednášky, zápisníky, náčrty); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Karel Václav Rais, 1. část, Praha 1976, edice inv. č. 292 (v rozsahu 74 kartonů); K. Bílek: Karel Václav Rais, 2. část, Praha 1990, edice inv. č. 408 (v rozsahu 11 kartonů). Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze.

Otevřít fond Rais Karel Václav 1. část

Otevřít fond Rais Karel Václav 2. část

Rajevskij Michail Fedorovič

1811 - 1884, spisovatel, kněz, diplomat.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1811 - 1884.

1. Korespondence přijatá (xerokopie korespondence českých osobností).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rambousek Stanislav

1897 - 1937; knihovník, osvětový pracovník v Jihlavě.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1913 - 1937.

1. Doklady a) vlastní; b) spolkové.
2. Korespondence a) přijatá (J. Mahen, A. Skála); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Stanislav Rambousek, Praha 1989, edice inv. č. 429.

Otevřít fond Rambousek Stanislav

Randa Antonín

1834 - 1914; profesor rakouského práva na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1858 - 1935.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Tisky.
4. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Plzni.

Rank Josef

1833 - 1912; magistrátní úředník, lexikograf.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1846 - 1909 (1933).

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (N. P. Apraksin, K. J. Erben, A. Kočubinskij, A. Lebeděv ad.); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, lexikografický materiál); b) cizí .
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Josef Rank, Praha 2005, edice inv. č. 1232.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Rank Josef

Rašín Alois

1867 - 1923; právník, politik, ministr financí.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1891 - 1933.

1. Doklady vlastní (týkající se soudu s Omladinou).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (motáky z vězení, novinářské články).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (hmotné památky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Raušar Josef Zdeněk

1862 - 1947; chemik, propagátor česko-jihoslovanských styků, básník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 31 kartonů, 1860 - 1955.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Holeček, M. Hýsek, L. Kuba, A. Muka, M. Murko, J. K. Strakatý); b) odeslaná; c) rodinná (Zdeňky Raušarové - dcery); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, prózy, přednášky, překlady, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. David: Josef Zdeněk Raušar, Praha 1971, edice inv. č. 246.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní muzeum Plzeň - jih se sídlem v Blovicích.

Otevřít fond Raušar Josef Zdeněk

Rautenkranz Antonín

1879 - 1933; redaktor Národních listů.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1879 - 1936.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Hajn, J. K. Strakatý); b) odeslaná;
3. Rukopisy vlastní (autobiografické poznámky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Kulová, L. Šolcová: Antonín Rautenkranz, Praha 2003, edice inv. č. 1167.

Raýman Bohuslav

1852 - 1910; profesor chemie na Univerzitě Karlově v Praze, generální tajemník České akademie věd a umění, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1799 - 1906.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Kekulé, L. Pasteur, J. Vrchlický); b) cizí (K. Světlá).
3. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Bohuslav Raýman, Praha 1989, edice inv. č. 444.

Otevřít fond Raýman Bohuslav

Ráž Roman

1935; prozaik, dramatik, básník.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1948 - 2010.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rebec František

1863 - 1948; nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1883 - 1884.

1. Rukopisy vlastní (staroslověnština, dějiny Dacie a Skytie).

Neuspořádáno.

Regal Karel

1857 - 1931; středoškolský profesor, lexikograf.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1893 - 1931.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (články, francouzský slovník A - C, lexikografické práce).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu (oddělení Národního muzea v Praze).

Reichmann Jan

1885 - 1949; diplomat, později právník v USA, pracovník 1. zahraničního odboje, redaktor, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1885 - 1949.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Reichová Irma

1859 - 1930; operní zpěvačka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1881 - 1934.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (A. J. Vrťátko); b) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mašková: Irma Reichová, Praha 1998, edice inv. č. 914.

Otevřít fond Reichová Irma

Reinerová Lenka

1916 - 2008; pražská německá spisovatelka, politická publicistka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1916 - 2008.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá a odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (pracovní materiály, povídky ad.).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Reiniš Stanislav

1879 - 1955; odborný učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1920 - 1955.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (romány).

Neuspořádáno.

Reitmannová Jaroslava

1908 - 1995; učitelka jazyků, nakladatelská redaktorka. Beletristka, autorka rozhlasové hry, překladatelka z angličtiny, francouzštiny a němčiny.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1908 - 1995.

1. Doklady.
2. Koredpondence.
3. Rukopisy vlastní (deníky, diáře, pracovní materiály).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rejman Rudolf - nakladatelský archiv

1889 - 1970; nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1921 - 1966.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Rudolf Rejman, Praha 1999, edice inv. č. 1004.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Rejman Rudolf

Rejsa z Kolkovic Jan (vl. jm. Jan Rejsa)

1886 - 1971; úředník spořitelny, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1958.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Pšeidová: Jan Rejsa z Kolkovic, Praha 1995, edice inv. č. 660.

Otevřít fond Rejsa z Kolkovic Jan

Rektorisová Klementina

1906 - 1973; docentka na Akademii múzických umění v Praze, divadelní teoretička.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1906 - 1973.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, přípravný materiál); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Rektorys Artuš

1901 - 1978; ředitel Pražské úvěrní banky, redaktor, sběratel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1871 - 1941.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kvapil); b) cizí.
3. Rukopisy cizí.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Remeš Václav

1890 - 1963; sochař.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1914 - 1928.

1. Korespondence cizí.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky a výstřižky (o československých legiích v Rusku).

Neuspořádáno.

Rentz František Emanuel

1776 - 1843; grafik, heraldik, genealog.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1793 - 1841.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (o heraldice české šlechty); b) cizí.
4. Tisky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: František Emanuel Rentz, Praha 1993, edice inv. č. 499.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Rentz František Emanuel

Resl František

1884 - ?; právník, diplomat, generální konzul v Záhřebu.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1935 - 1942.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: František Resl, Praha 2001, edice inv. č. 1123.

Otevřít fond Resl František

Resler Kamill

1893 - 1961; právník, bibliofil, editor.

Osobní fond a spisová agenda vlastní advokátní kanceláře v rozsahu 117 kartonů, 1926 - 1959.

1. Doklady a) vlastní; b) úřední.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (kopie); c) cizí (právnická agenda, vydavatelská agenda).
3. Rukopisy a) vlastní (pracovní materiály k osobnostem české i světové literatury - F. Gellner, J. Mach, E. A. Poe, R. M. Rilke, J. Seifert, F. Šrámek); b) cizí (soudní spisy - P. Bezruč, K. Biebl, V. Vokolek, J. Vrchlický; rukopisy o čarodějnicích, materiály Spolku českých bibliofilů).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Vaculík: Kamill Resler, Praha 1974, edice inv. č. 266 (v rozsahu 24 kartonů). Dodatek v rozsahu 44 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea, Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Resler Kamill

Rettigová Magdalena Dobromila

1785 - 1845; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1800 - 1840 (1885).

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, dramata).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Magdalena Dobromila Rettigová, Praha 1963, edice inv. č. 103. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Další části fondu: Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli a Městské muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Rettigová Magdalena Dobromila

Reyl František

1865 - 1935; katolický kněz, kanovník v Hradci Králové, senátor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1902 - 1935.

1. Korespondence přijatá (V. Řezníček).
2. Rukopisy a) vlastní (Úvod do sociologie); b) rodinné.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Hradci Králové.

Rezek Antonín

1853 - 1909; profesor rakouského dějepisu na Univerzitě Karlově v Praze, ministr.

Osobní fond v rozsahu 60 kartonů, 1850 - 1910.

1. Doklady a) vlastní; b) úřední.
2. Korespondence a) přijatá (E. Albert, A. Bráf, A. Dvořák, M. Dvořák, J. Emler, J. Gebauer, J. Goll, J. Herold, J. Hlava, O. Hostinský, A. Jirásek, J. Kaizl, J. Kalousek, T. G. Masaryk, F. Menčík, J. Otto, B. Pacák, J. Pekař, B. Rieger, Č. Strouhal, V. Škarda, E. Špindler, J. Štolba, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (posluchači filozofické fakulty).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (mapy).

Korespondence uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Režný Josef

1924 - 2012; spisovatel, editor, pedagog.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1924 - 2000.

1. Korespondence a) přijatá (J. Dumasová, Vl. Stuchl); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (rozhovor se Z. Kalistou); b) cizí (J. Dumasová, J. Křešnička, V. Lacina, V. Stuchl aj.).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rieger František Ladislav

1818 - 1903; politik, právník.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1856 - 1971.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (redakci Riegrova Slovníku naučného).
3. Rukopisy a) vlastní (projevy, memoranda); b) cizí.
4. Tisky (o F. L. Riegrovi).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.
8. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: František Ladislav Rieger, Praha 1989, edice inv. č. 491 (v rozsahu 4 kartonů; revize 2017). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Rieger František Ladislav

Rieger Jiří (pseud. Václav Macek)

1919 - 2000; učitel, historik, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1969 - 1993.

1. Korespondence a) přijatá (J. Hrabák); b) odeslaná; c) cizí;
2. Rukopisy vlastní (poezie, studie, práce týkající se RKZ, anagramů ve staročeské poezii, etruského jazyka).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Malý a kol.: Jiří Rieger, Praha 2001, edice inv. č. 1110.

Otevřít fond Rieger Jiří

Riegrová-Palacká Marie

1833 - 1891; dcera Františka Palackého, organizátorka odborného vzdělání na dívčích školách.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1850 - 1887.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (konvolut dokladů a korespondence A. Mánesové a J. Mánesa).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (týkající se národní loterie ve prospěch Zdeňky Havlíčkové).
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Marie Riegrová-Palacká, Praha 1989, edice inv. č. 492.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Riegrová-Palacká Marie

Richterová Marie

1884 - 1985; sběratelka.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1921 - 1985.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, J. Jindřich, V. Závada); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Marie Richterová, Praha 1986, edice inv. č. 452.

Otevřít fond Richterová Marie

Rilke Rainer Maria

1875 - 1926; německý básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1838 - 1949.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (kopie); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Rainer Maria Rilke, Praha 1996, edice inv. č. 534.

Otevřít fond Rilke Rainer Maria

Ripellino Angelo Maria

1923 - 1978; italský bohemista, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1973 - 1978.

1. Rukopis vlastní (Praga magica) a jeho český překlad pořízený Elou Ripellino.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Ritter z Rittersbergu Jan

1780 - 1841; důstojník, národopisný badatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1777 - 1906.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, slovník); b) cizí.
4. Tisky.
5. Varia.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Ritter z Rittersbergu Ludvík

1809 - 1858; úředník kamerálního úřadu, národopisný a hudební badatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1776 - 1902.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (V. Hankovi, F. Palackému).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, dramata, odborné studie); b) cizí (B. Němcová).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Romaněnko Ivan

? - ?; ruský emigrant.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1932 - 1938.

1. Dokumentace (pamětní knihy z cest po Československu).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rón Zdeněk

1889 - 1948; inženýr vodních staveb při Zemském úřadě v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů,1889 - 1948.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Knap, F. Křelina, V. Prokůpek); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, divadelní hry, vzpomínky, deníky); b) cizí (paměti otce Františka Róna).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rossmann Zdeněk

1905 - 1984; scénograf, architekt, knižní grafik.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1905 - 1984.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (I. Bart, J. Kotalík, F. Kožík, Vl. Sadek).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Rostočilová Vlasta

1902 - 1974; středoškolská profesorka, sběratelka, pracovnice v ženském hnutí.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1872 - 1972.

1. Doklady cizí (Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen, Ženský výrobní spolek český).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (M. Calma, E. Krásnohorská).
3. Rukopisy cizí (E. Krásnohorská, K. Světlá).
4. Tisky a výstřižky (E. Krásnohorská).
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Rosůlek Jan Václav (pseud. Vladimír Drnák)

1894 - 1958; poštovní úředník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 1935.

1. Rukopisy vlastní (próza).
2. Výstřižky.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Jan Václav Rosůlek, Praha 1998, edice inv. č. 915.

Otevřít fond Rosůlek Jan Václav

Roštlapil Václav

1856 - 1930; architekt.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1834 - 1919.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Varia (knihy nákresů).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Václav Roštlapil, Praha 1997, edice inv. č. 763.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv architektury Národního technického muzea v Praze.

Otevřít fond Roštlapil Václav

Rotnágl Josef

1875 - 1958 ; náměstek pražského primátora, politik, kulturní pracovník.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1895 - 1958.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Alexy, K. Kálal, A. Pražák, F. Táborský); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky); b) cizí (agenda spolků Československá jednota a Moravskoslezská beseda v Praze a nadací Podkarpatoruská studentská kolej v Praze a Štefánikova kolej v Praze).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč: Josef Rotnágl, Praha 1970, edice inv. č. 199.

Části archivního souboru v jiných institucích: Literární archiv Matice slovenské v Martině.

Otevřít fond Rotnágl Josef

Rotterová Božena

1921 - 1980; redaktorka, psycholožka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1921 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (medaile).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Božena Rotterová, Praha 2001, edice inv. č. 1106.

Otevřít fond Rotterová Božena

Rotterová Helena

1900 - 1967; politická pracovnice, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1961 - 1967.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (autobiografie); b) cizí (sborník o činnosti H. Rotterové).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Roubal František

1913 - 1997; právník, básník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1944 - 1995.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (román Nemocní steskem); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: František Roubal, Praha 1997, edice inv. č. 764.

Otevřít fond Roubal František

Roudenská Marie

1897 - ?; osvětová pracovnice, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1919 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Š. Baar, O. A. Tichý); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (divadelní hra, články, vzpomínky); b) cizí.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Marie Roudenská, Praha 2000, edice inv. č. 1086.

Otevřít fond Roudenská Marie

Rousek Jaroslav

1914 - 1960; tajemník Petra Bezruče.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1924 - 1958.

1. Korespondence přijatá (Petr Bezruč).
2. Tisky.
3. Fotografie (Petr Bezruč)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rousková Ilka (pseud. Ilka Trojská)

? - ?; manželka ředitele Pomologického ústavu v Tróji, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1834 - 1959.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Ilka Rousková, Praha 1999, edice inv. č. 1005.

Otevřít fond Rousková Ilka

Rudé právo - redakční archiv

1920; ústřední tiskový orgán Komunistické strany Československa.

Část redakčního archivu v rozsahu 2 kartonů, 1949 - 1961.

1. Rukopisy (strojopisy článků pro kulturní rubriku Rudého práva - I. Bart, V. Dolejší, K. Nový, J. Petrmichl, J. Rybák).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Rudé právo - redakční archiv, Praha 1995, edice inv. č. 661.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Rudé právo

Rudl Václav

1875 - 1958; bibliofil, sběratel, propagátor ex libris.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1897 - 1944.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
3. Výstřižky.
4. Varia (kresby E. A. Hrušky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Rudl, Praha 1999, edice inv. č. 1006.

Otevřít fond Rudl Václav

Rudloff Jaroslav

1876 - 1955; magistrátní úředník v Praze, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1876 - 1955.

1. Rukopisy vlastní (poezie, povídky).
2. Varia (kresby).

Neuspořádáno.

Rudlová Helena (pseud. Karel Burian)

1897 - 1965; odborná učitelka v Hořicích v Podkrkonoší, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1838 - 1965.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Klášterský, A. Pražák); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, národopisné materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Helena Rudlová, Praha 1989, edice inv. č. 445.

Otevřít fond Rudlová Helena

Rudolf Stanislav

1932; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1950 - 1999.

1. Rukopisy vlastní (Konkurs na anděla).
2. Tisky.
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rudolphi Karl Asmund

1771 - 1832; profesor lékařství na univerzitě v Greifswaldu, profesor anatomie a fyziologie na univerzitě v Berlíně, tchán J. E. Purkyně.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1754 - 1842.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. J. Berzelius, J. G. Bremser, Ch. W. Hufeland, A. a K. W. Humboldtové, L. Oken); b) odeslaná; c) rodinná (Karla Eduarda Rudolphiho - syna); d) cizí (J. A. Euler).
3. Rukopisy a) vlastní (odborné a cestopisné poznámky); b) cizí.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Oulehlová: Karl Asmund Rudolphi, Praha 1988, edice inv. č. 451.

Otevřít fond Rudolphi Karl Asmund

Ruch, studentský spolek v Praze - spolkový archiv

1864 - 1883; literární spolek.

Část spolkového archivu v rozsahu 1 kartonu, 1864 - 1918.

1. Doklady spolkové (stanovy, protokoly schůzí).
2. Korespondence a) přijatá (redakční); b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (spolkový časopis rukopisný i rozmnožovaný).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Nová: Ruch - studentský spolek, Praha 1998, edice inv. č. 856.

Otevřít fond Ruch studentský spolek

Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský - archiv sbírky

Sbírka dokumentace o Rukopisech v rozsahu 9 kartonů, 1818 - 1939.

1. Korespondence o RKZ (V. Flajšhans, F. Mareš, J. J. Frič).
2. Rukopisy o RKZ (J. Enders, V. Flajšhans, F. Mareš, činnost klubu Vlajka).
3. Tisky a výstřižky (o RKZ).
4. Fotografie (fotokopie RKZ).

Část fondu v rozsahu 1 kartonu zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Část fondu je uložena ve Slovanské knihovně v Praze.

Rulf Jiří

1947 - 2007; básník, literární kritik a novinář.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1947 - 2007.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (J. Bartoňová, E. Junková, L. Kundera, J. Nesvadba, P. Pavel, J. Zábrana).
3. Rukopisy a) vlastní (Básně 1994 - 95, Cesta bytostného lyrika, Nálet chroustů, Pták Hrom, Soukromí, Vojtek, Zelená ad., pracovní materiály); b) cizí (lektorské posudky, sborníky).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rumler Josef

1922 - 1999; literární kritik a historik, editor, básník, překladatel z polštiny.

Osobní fond v rozsahu 65 kartonů, 1922 - 1999.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, překlady, poznámky, výpisky, práce o J. Havlíčkovi, texty v esperantu); cizí (L. Fikar, J. Havlíček, Z. Havlíček, bibliografie J. Rumlera).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rutte Eugen Miroslav

1855 - 1903; notář, autor cestopisů, turistických průvodců a hudebních žertovných skladeb, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1843 - 2005.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Koresponcence a) přijatá ( J. Borecký, S. Čech, G. Eim, K. Emingerová, S. G. Heller, J. Holeček, J. V. Jahn, E. Jelínek, J. Kaizl, O. Mokrý, B. Nejedlý, J. Otto, E. Pippich, F. Pivoda, A. Rezek, F. Schulz, A. P. Trojan, v. Vlček, K. Weis, F. Záhorský, V. V. Zelený); b) rodinná; c) cizí (F. L. Riegr, F. Bačkovský, E. Grégr, J. Grégr, E. Krásnohorská, L. Stroupežnický, J. Úprka).
3. Rukopisy vlastní ( fragment cestopisu).
4. Rukopisy cizí (J. Durdík, V. Hálek, A. Heyduk, A. E. Mužík, J. Wünsch, sbírka citátů).
5. Výstřižky.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Eugen Miroslav Rutte, Praha 2005, edice inv. č. 1221

Otevřít fond Rutte Eugen Miroslav

Rutte Miroslav

1889 - 1954; redaktor Národních listů v Praze, divadelní kritik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1895 - 1947.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, J. Durych, O. Fischer, F. Götz, K. H. Hilar, M. Hübnerová, A. Lauermannová-Mikschová, A. Novák, A. Procházka, A. M. Tilschová, F. Zavřel); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, přednášky, studie, články, výpisky o divadle a literatuře); b) cizí (J. Durych, V. Dyk, A. Lauermannová-Mikschová, Ch. Vildrac, R. Weiner).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Hrazdirová, J. Kirschnerová: Miroslav Rutte, Praha 1999, edice inv. č. 978 (v rozsahu 29 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Rutte Miroslav

Růžek Václav

1891 - 1971; poštovní úředník v Praze-Libni, spisovatel, novinář, vydavatel a nakladatel soukromých tisků.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1903 - 1963.

1. Korespondence a) přijatá (Z. Braunerová, J. Karásek ze Lvovic, V. K. Krofta); b) cizí (O. Březina).
2. Rukopisy cizí (J. Karásek ze Lvovic).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Václav Růžek, Praha 1999, edice inv. č. 985.

Otevřít fond Růžek Václav

Růžička Jan

1851 - 1902; právník, jednatel výboru pro zřízení Národního divadla v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1900.

1. Korespondence a) přijatá (J. Durdík, Z. Fibich, K. Kadlec, E. Krásnohorská, H. Kvapilová, M. Pospíšilová, J. V. Sládek, L. Stroupežnický, F. A. Šubert, J. Vrchlický); b) odeslaná (M. Pospíšilové); c) cizí.
2. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Jan Růžička, Praha 1996, edice inv. č. 662.

Otevřít fond Růžička Jan

Růžička Jindřich

1926 - 2011; historik, ředitel Státního okresního archivu v Litomyšli.

Osobní fond v rozsahu 40 kartonů, 1926 - 1994.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (odborné studie – J. V. J. Michl, H. G. Schauer, pracovní materiály).
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli.

Růžička Josef

1808 - 1872; evangelický duchovní, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1829 - 1916.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. M. Hurban); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (kázání, projevy, zápisy školních přednášek, životopis); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Josef Růžička, Praha 1971, edice inv. č. 244.

Otevřít fond Růžička Josef

Růžička Karel

1911 - 1994; knihovník, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1911 - 1994.

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (Kučera M.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Ryba Bohumil

1900 - 1980 ; profesor klasické filologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1923 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, V. Chaloupecký); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (filologické práce, edice traktátu J. Husa); b) cizí (O. Odložilík).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Ryba Jakub Jan

1765 - 1815; učitel a hudební skladatel v Rožmitále.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1800 - 1815.

1. Korespondence a) přijatá (J. N. Hromádko, A. J. Puchmajer, F. J. Vavák); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (deník).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Jakub Jan Ryba, Praha 1961, edice inv. č. 104.

Otevřít fond Ryba Jan Jakub

Ryba Jan

1913 - 1982; básník.

Osobní fond v rozsahu 80 kartonů, 1913 - 1982.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, pracovní materiály, odborné práce, deníky ad.); b) cizí (školní práce, recenze).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rybička Antonín František

1812 - 1899 ; soudní úředník ve Vídni, literární historik, spisovatel, zakladatel české kampanologie.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1846 - 1912.

1. Korespondence a) přijatá (F. Čenský, J. Emler, K. J. Erben, J. Jireček, M. Lüssner, E. Tonner, K. V. Zap, V. Zelený); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (kartotéka ke Slovníku spisovatelů A - Z, odborné studie, poznámky, životopis).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Antonín Rybička, Praha 2000, edice inv. č. 1053.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Chrudimi, Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Rybička Antonín

Rýgl Antonín

1925 - 2009; prozaik, publicista, scénárista.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1925 - 2008.

1. Rukopisy vlastní (povídky, scénáře ad.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rychtařík Jan Vlastimil

1861 - 1929; učitel, organizátor Obce hádankářů, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1899 - 1923.

1. Korespondence přijatá.
2. Fragment spolkového archivu Obce hádankářů (rukopisy).
3. Varia (odznaky, razítka, štočky).

Neuspořádáno.

Rypáček František Jaroslav (pseud. Jaroslav Tichý)

1853 - 1917; historik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1872 - 1911.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Steinbachová, O. Fenclová: František Jaroslav Rypáček, Praha 1996, edice inv. č. 806.

Otevřít fond Rypáček František Jaroslav

Rys František

1877 - 1964; sběratel.

Sbírka literárních a historických dokumentů v rozsahu 16 kartonů, 1877 - 1964.

1. Sbírka korespondence, rukopisů, výstřižků, tisků a fotografií (J. Hašek, J. Mošna, P. Sula, Z. Štěpánek, B. Viková-Kunětická, E. S. Vráz).

Neuspořádáno.

Ryšánek František

1877 - 1969 ; profesor českého jazyka a dějin středověké literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 94 kartonů, 1883 - 1969.

1. Doklad