Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Baar Jindřich Šimon

1869 - 1925; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1882 - 1926.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Bouška, K. Farský, G. Habermann, J. Holeček, F. Teplý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, romány, povídky, články a projevy J. Š. Baara jako předsedy Jednoty katolického duchovenstva; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Jindřich Šimon Baar, Praha 1976, edice inv. č. 290, součástí inventáře je i soupis části fondu uloženého v Klenčí pod Čerchovem zpracovaný M. Červenkou v rozsahu 22 kartonů. Jednotliviny uspořádány v 1. stupni evidence. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum J. Š. Baara v Klenčí pod Čerchovem, Archiv města Plzně.

Otevřít fond Baar Jindřich Šimon

Babák Eduard

1873 - 1926; lékař, profesor fyziologie na Univerzitě Karlově v Praze a na univerzitě v Brně.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1885 - 1926.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (I. A. Bláha, K. Čapek, F. Drtina, T. G. Masaryk, A. Novák, E. Rádl, F. X. Šalda); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Oulehlová: Eduard Babák, Praha 1988, edice inv. č. 455.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze, Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Otevřít fond Babák Eduard

Babánek Karel

1872 - 1937; magistrátní úředník, básník, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1884 - 1937.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry); b) cizí (báseň A. Klášterského).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Karel Babánek, Praha 1998, edice inv. č. 827.

Otevřít fond Babánek Karel

Babler Otto František

1901 - 1984; knihovník, překladatel, editor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1934 - 1986.

1. Korespondence a) přijatá; b)odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (překlady).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Otto František Babler, Praha 1996, edice inv. č. 518.

Části archivního souboru v jiných institucích: Zemský archiv v Opavě, Muzeum umění Olomouc.

Otevřít fond Babler Otto František

Babula Vladimír

1919 - 1966; novinář, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1919 - 1966.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Bačkovský Alexandr (pseud. Jean Rowalski)

1880 - 1925; ministerský rada, literární kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1916 - 1923.

1. Korespondence a) přijatá (J. Masaryk, V. Tusar); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (překlady, studie, próza); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Horáčková: Alexandr Bačkovský, Praha 1976, edice inv. č. 293.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Chrudimi.

Otevřít fond Bačkovský Alexandr

Bačkovský František - nakladatelský archiv

1854 - 1908; nakladatel a knihkupec v Praze, odborný spisovatel.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy František Bačkovský (zal. 1889) v rozsahu 2 kartonů, 1874 - 1908.

1. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, E. Grégr, F. L. Rieger); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: František Bačkovský, Praha 1963, edice inv. č. 9 (revize 2002).

Otevřít fond Bačkovský František

Bačkovský Jindřich

1882 - ?; knihkupec a nakladatel v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 -1945.

1.Korespondence přijatá (M. Hýsek, E. Krásnohorská, I. Olbracht, A. Sova, V. Vančura, Z. Winter).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha, K. Bílek: Jindřich Bačkovský, Praha 2004, edice inv. č. 10.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Bačkovský Jindřich

Balák Jaroslav

1880 - 1935; šéfredaktor Vinohradských listů, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1867 - 1930.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Klofáč, J. Neruda); b) cizí (z části redakční).
3. Rukopisy a) vlastní (divadelní hry, články); b) cizí (redakční, paměti otce J. Baláka).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Neuspořádáno.

Balán František

? - ?

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1926 - 1960.

1. Rukopisy vlastní (synoptická tabulka světových literárních dějin).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, P. Šternová: František Balán, Praha 1999, edice inv. č. 799.

Otevřít fond Balán František

Balvín Jan

1881 - 1961; učitel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1960.

1. Rukopisy vlastní (poezie, próza).

V původním uspořádání.

Části archivního souboru v jiných institucích: Husitské muzeum v Táboře, Národopisný archiv v Soběslavi.

Barák Josef

1833 - 1883; novinář, politik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1833 - 1884.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (přednášky).
4. Výstřižky (k životu a dílu J. Baráka).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Barák, Praha 1963, edice inv. č. 11. Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Barák Josef

Barborka Zdeněk

1938 - 1994; básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1938 - 1994.

1. Rukopisy a) vlastní (poezie, rozhlasové kompozice, libreta, scénáře, studie); b) cizí (P.Kunová).
2. Tisk.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Barkman Josef

1911 - 1980; lidový básník a písmák.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1937 - 1980.

1. Rukopisy vlastní (povídky, drama).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Barkman, Praha 2000, edice inv. č. 1048.

Otevřít fond Barkman Josef

Barták Cyprián

1809 - ?; národopisec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1809 - 1887.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, P. Šternová: Cyprián Barták, Praha 1999, edice inv. č. 881.

Otevřít fond Barták Cyprián

Bartel František

1841 - 1911; rytec, tiskař, vydavatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1866 - 1900.

1. Doklady (o vydavatelské činnosti).
2. Korespondence přijatá (E. Grégr, V. Matyáš-Lipovský, A. Rybička, E. Salomon z Friedbergu, A. V. Šembera, jihoslovanští spisovatelé).
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Varia (kresby, štočky, dřevořezy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: František Bartel, Praha, 1963, edice inv. č. 12 (revize 2003).

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního technického muzea.

Otevřít fond Bartel František

Bartoš František Michálek

1889 - 1972; historik, profesor Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1917 - 1972.

1. Korespondence a) přijatá (V. Flajšhans); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (z dějin husitství).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Hrazdirová: František Michálek Bartoš, Praha 2009, edice inv. č. 1236.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Bartoš František Michálek

Bartoš Jan

1893 - 1946; přednosta divadelního oddělení Národního muzea v Praze, divadelní kritik a dramatik.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1909 - 1946.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. F. Burian, K. Čapek, L. Dostalová, O. Fischer, J. Florian, J. B. Foerster, J. Frejka, K. H. Hilar, J. Honzl, R. Kremlička, J. Kvapil, M. Majerová, S. K. Neumann, V. Nezval, I. Olbracht, J. Seifert, F. X. Šalda, J. Šíma, V. Špála, J. Štyrský, K. Teige, V. Vančura, Ch. Vildrac, J. Voskovec a J. Werich, R. Weiner, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, vědecké práce); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Knap: Jan Bartoš, Praha 1959, edice inv. č. 13. Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Bartoš Jan

Bartoš Josef

1887 - 1952; středoškolský profesor, hudební kritik., redaktor časopisů Smetana, Prager Presse.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1913 - 1950.

1. Korespondence přijatá (F. Čáda, J. Deml, P. Eisner, J. B. Foerster, L. Janáček, O. Jeremiáš, K. B. Jirák).

Korespondence uspořádána abecedně v původních obálkách.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Bartsch Josef

1731 - 1803; katolický kněz, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1760 - 1800.

1. Korespondence a) vlastní; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (fragment Slovníku učenců, biografická a bibliografická excerpta k slovníku, soupis bohemikálních tisků, poznámky); b) cizí (Herrmann z Herrmannsdorfu).
3. Tisky.
4. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Josef Bartsch, Praha 1991, edice inv. č. 552.

Části archivního souboru v jiných institucích: Moravský zemský archiv v Brně (Cerroniho sbírka).

Otevřít fond Bartsch Josef

Bartušek Antonín

1921 - 1974; historik dějin umění a scénografie, básník a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 50 kartonů, 1921 - 1974.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Bednář, P. Claudel, F. Halas, F. Hrubín, S. Lom-Mojžíš, A. M. Píša, B. Šeda, V. Závada); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, překlady, odborné práce z dějin umění, přípravný materiál, poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Bass Eduard (vl. jm. Eduard Schmidt)

1888 - 1946; šéfredaktor Lidových novin, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 58 kartonů, 1888 - 1946.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Averčenko, H. Boettinger, K. Čapek, A. Heinrich, V. Holan, J. John, E. E. Kisch, J. Kopta, J. Mach, M. Majerová, A. Novák, F. X. Šalda, F. Šrámek, J. Šusta, K. Toman, V. Vančura, R. Weiner); b) odeslaná; c) cizí (J. Galsworthy, G. K. Chesterton, G. B. Shaw K. Čapkovi).
3. Rukopisy a) vlastní (romány, fejetony, články, zápisníky, výpisky, lístkové katalogy k různým tématům); b) cizí (A. Sova).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby, grafika).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková, V. Zůrek: Eduard Bass, Praha 1959, edice inv. č. 14 (v rozsahu 48 kartonů). Korespondence z nových dodatků v rozsahu 8 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu (2 kartony) neuspořádán.

Otevřít fond Bass Eduard

Baťha František

1909 - 1985; pracovník Literárního archivu PNP, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1889 - 1983.

1. Korespondence přijatá (F. Hrubín, V. Neff, B. Polan); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie (skleněné negativy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: František Baťha, Praha 2000, edice inv. č. 1094.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Baťha František

Baudník Zdeněk

? - ?; filosof.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1920 - 1950.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (k Schopenhauerově filozofii, kartotéky, poznámky, zápisníky).
4. Tisky a výstřižky.

V původním uspořádání.

Bauše Bohumil

1845 - 1924; středoškolský profesor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1914 - 1924.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (odborné články a přednášky).
3. Tisky a výstřižky (vlastních prací).
4. Fotografie.
5. Varia (kresby)

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Bauše Ivan

1886 - 1959; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1908 - 1959 (1971).

1. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, literárněkritické studie); b) cizí (K. Čcheidze).
2. Tisky.
3. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 4 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, 2 kartony neuspořádány.

Části archivního souboru v jiných institucích: Zemský archiv v Opavě.

Bayer Josef

1827 - 1910; profesor dějin literatury na polytechnice ve Vídni.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1827 - 1910.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence, vloženy neuspořádané dodatky.

Bayerová Anna

1852 - 1924; první česká lékařka, pracovnice ženského hnutí.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1871 - 1924.

1. Korespondence a) přijatá (M. Červinková-Riegrová, E. Krásnohorská, P. Moudrá, S. Podlipská); b) cizí.
2. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Anna Bayerová, Praha 1963, edice inv. č. 15.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Bayerová Anna

Bednář Jaroslav

1889 - 1976; lékárník, básník a prozaik.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1920 - 1976.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (J. Drda, J. Glazarová, J. Mukařovský, J. Palivec, J. Seifert, J. Štyrský).
3. Rukopisy vlastní (poezie, pracovní materiály, zápisníky).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 6 kartonů rukopisů vlastních a 3 kartonů korespondence uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu (v rozsahu 20 kartonů) neuspořádán.

Bednář Kamil

1912 - 1972; redaktor, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 35 kartonů, 1895 - 1972.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (V. Holan, F. Hrubín, R. Jeffers, V. Závada); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, překlady díla R. Jefferse, články); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Kamil Bednář, Praha 1979, edice inv. č. 364 (v rozsahu 33 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Bednář Kamil

Bednářová Eva

1937 - 1986; grafička, ilustrátorka a malířka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1937 - 1986.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Dokumentace.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Běhounek Josef

1898 - 1986; středoškolský profesor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1945 - 1977.

1. Korespondence a) přijatá (P. Jilemnický); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (paměti).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Josef Běhounek, Praha 2005, edice inv č. 1209.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Louny.

Otevřít fond Běhounek Josef

Běhounek Václav

1902 - 1980; redaktor, archivář, knihovník, literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 45 kartonů, 1920 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. J. Beneš, V. Dobiáš, J. B. Foerster, A. Hess, J. John, F. Langer, M. Majerová, A. M. Píša, J. Pojar, M. Pujmanová, A. Sedlmayerová, J. Seifert, V. Zelenka); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (překlady, články); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Bělíková Marie

1947; literární teoretička, nakladatelská redaktorka.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1947 - 2007.

1.Korespondence a) přijata; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (V. Brodský, pracovní materiály).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Bělohoubek Augustin

1847 - 1908; profesor chemie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1871 - 1892.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (z oboru chemie, filozofie, psychologie a lékárnictví).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Augustin Bělohoubek, Praha 1995, edice inv. č. 510.

Otevřít fond Bělohoubek Augustin

Bělohrobský Vojtěch M. V. (vl. jm. Vojtěch Vejskrab)

1839 - 1869; učitel, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1860 - 1917.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady); b) cizí (o V. Bělohrobském).
4. Dokumentace (opisy rukopisů uložených v archivu muzea v Blovicích).
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Vojtěch Bělohrobský, Praha 1963, edice inv. č. 16.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích.

Otevřít fond Bělohrobský Vojtěch

Bem Alfred Ljudvigovič

1886 - 1945; lektor ruského jazyka na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik, organizátor ruského kulturního života v Praze.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1914 - 1945.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (D. I. Čyževskij, V. Fjodorov, O. Fischer, Z. N. Gippiusová, A. Golovinová, V. M. Lebeděv, V. Mansvetov, M. Murko, A. Novák, T. Ratgouzová); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (z ruské literární historie, česko-ruské vztahy); b) cizí (autorů skupiny Skit: V. Lebeděv, V. Fjodorov).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Alfred Bem, Praha 1985, edice inv. č. 403.

Otevřít fond Bem Alfred Ljudvigovič

Benda Jaroslav

1882 - 1970; profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, malíř, grafik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1906 - 1962.

1. Korespondence a) přijatá (O. Březina, O. Fischer, S. K. Neumann, A. Sova); b) cizí.
2. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Jaroslav Benda, Praha 1998, edice inv. č. 828.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Benda Jaroslav

Bendl-Stránický Václav Čeněk

1832 - 1870; katolický kněz, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1847 - 1860.

1. Korespondence a) přijatá (F. Palacký); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, překlady A. S. Puškina, kázání, zápisník).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Václav Čeněk Bendl, Praha 1963, edice inv. č. 17 (revize 2002).

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum ve Volyni, Muzeum Českého ráje.

Otevřít fond Bendl Václav Čeněk

Beneš Josef PhDr.

1902 - 1984; lingvista, odborník na onomastiku.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1902 - 1984.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a pracovní materiály (kartotéky).
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Beneš Josef ThDr. h.c.

1905 - 1979; katolický kněz, profesor Bohoslovecké fakulty v Litoměřicích, redaktor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1942 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (týkající se pronásledování za
2. světové války); odeslaná (otci z koncentračního tábora v Dachau).
3. Rukopisy cizí (památníček z Dachau, o pronásledování duchovních za
2. světové války).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentace.
7. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Josef Beneš, Praha 1995, edice inv. č. 553.

Otevřít fond Beneš Josef teolog

Beneš Karel Josef

1896 - 1969; úředník Státního plánovacího úřadu v Praze, knihovník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 108 kartonů, 1902 - 1969.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (E. Bass, A. Branald, Z. Braunerová, M. Brod, K. Čapek, V. Dyk, O. Fischer, A. Fuchs, F. Halas, J. John, F. Langer, J. Mahen, I. Olbracht, M. Pujmanová, R. Svobodová, F. Šrámek, A. M. Tilschová, R. Weiner); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, materiál k činnosti v čs. odboji, materiál o činnosti Svazu čs. spisovatelů, publicistika); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Macková: Karel Josef Beneš, 1. část, Praha 1986, edice inv. č. 413; E. Bílková: Karel Josef Beneš, 2. část, Praha 1994, edice. inv. č. 504 .

Otevřít fond Beneš Karel Josef 1. část

Otevřít fond Beneš Karel Josef 2. část

Beneš Třebízský Václav (vl. jm. Václav Beneš)

1849 - 1884; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1820 - 1893.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Braun, S. Čech, G. Dörfl, J. Neruda, F. Schulz, J. V. Sládek, P. Sobotka, V. Vlček); b) odeslaná ; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (romány, povídky, kázání, autobiografie); b) cizí (o V. Třebízském).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Václav Beneš Třebízský, Praha 1976, edice inv. č. 308 (revize 2019). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Památník Václava Beneše Třebízského v Třebízi.

Otevřít fond Beneš Třebízský Václav

Benešová Božena

1873 - 1936; básnířka, prozaička.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1884 - 1934.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. M. Čapek - Chod, H. Dvořáková, E. Konrád, R. Svobodová, F. X. Šalda, A. M. Tilschová, A. Veselý); b) odeslaná (R. Svobodové); c) cizí (J. S. Machar, R. Svobodová).
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, divadelní hry, recenze, přednášky).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Božena Benešová, Praha 1964, edice inv. č. 19 (v rozsahu 11 kartonů). Zbytek fondu v rozsahu 3 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Benešová Božena

Beránek Jan

1859 - 1931; magistrátní úředník v Praze, národopisec.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1868 - 1924.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, A. Heyduk, J. Jakubec, L. Niederle, L. Stroupežnický, J. L. Turnovský, V. Vlček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (poezie Josefa Jakubce).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jan Beránek, Praha 1997, edice inv. č. 778.

Otevřít fond Beránek Jan

Berdychová Jana

1909 - 2007; tělovýchovná pracovnice, profesorka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1949 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (B. Říha); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (televizní a rozhlasové relace, přednášky, články)
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Jana Berdychová, Praha 2000, edice inv.č. 1055.

Otevřít fond Berdychová Jana

Bérence Fred (vl. jm. Frederic Behrens)

1889 - 1977; básník, prozaik, dramatik, esejista, historik umění, novinář, překladatel, v letech 1911 - 1932 žijící v Praze.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1902 - 1983.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Prokop: Fred Bérence, Praha 2016.

Části archivního souboru v jiných institucích: Převážná část fondu je v majetku Oliviera Cedea na zámku Ferrieres ve Francii.

Berger Jan

? - ?; básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1842.

1. Rukopisy vlastní (poezie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč, P. Šternová: Jan Berger, Praha 1999, edice inv. č. 884.

Otevřít fond Berger Jan

Berger Vojtěch

1882 - 1965; tesař, dělnický písmák.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1901 - 1957.

1. Rukopisy vlastní (zápisy písní lidových a zlidovělých, politických, vojenských).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Vojtěch Berger, Praha 2000, edice inv. č. 1056.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Berger Vojtěch

Bergrová Zdenka

1923 - 2008; knihovnice, překladatelka z ruštiny, básnířka.

Osobní fond v rozsahu 53 kartonů, 1923 - 2012.

1. Doklady.
2. Korespondence vlastní a) odeslaná; b) přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (audionahrávky, videonahrávky, diskety).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Beringer Antonín

1888 - 1939; pracovník ministerstva školství, překladatel, tajemník Československo-jugoslávské ligy.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1924 - 1938.

1. Korespondence a) přijatá (L. Kuba, R. Nasková, I. Vojnovič); b) cizí (I. Vojnovič).
2. Rukopisy cizí (I. Vojnovič).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Antonín Beringer, Praha 1985, edice inv. č. 417.

Otevřít fond Beringer Antonín

Berkovec Jan

1807 - 1888; katolický kněz, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1822 - 1888.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (historické cestopisy, deníky, kázání).
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Bernard Alexander Josef

1859 - 1912; středoškolský profesor, spisovatel, přírodovědec, archeolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1870 - 1992.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Alexander Josef Bernard, Praha 1993, edice inv. č. 480.

Otevřít fond Bernard Alexander Josef

Bernau Bedřich

1849 - 1904; archeolog, historik.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1865 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Kuthanová, N. Košková, T. Šámalová, M. Kolářová,J. Roušar, D. Lábusová, M. Sládek: Bernau Bedřich, Praha 2014.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Bernau Bedřich

Bernkopfová-Jeníková Aurélie

1905 - 1994; spisovatelka, básnířka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1960 - 1985.

1. Korespondence přijatá (Antonín Bartušek).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, prózy, deníky); b) cizí (poezie A. Bartuška)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Bezděk Ctibor Hugo

1872 - 1956; lékař, kulturní pracovník, tolstojovec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1917 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (F. X. Šalda); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (Jasnopoljanské vzpomínky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Ctibor Bezděk, Praha 1963, edice inv. č. 20.

Otevřít fond Bezděk Ctibor

Bezděka Antonín

1833 - ?; úředník Okresního úřadu v Týně nad Vltavou a Okresního soudu ve Vodňanech, středoškolský profesor v Písku.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1830) 1850 - 1890.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá (F. R. Bezděka)
3. Rukopisy vlastní (o společenském životě z poloviny 1
9. stol.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Bezděka František Rudolf

1788 - 1871; katolický kněz, středoskolský profesor, historik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1808 - 1880.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (z oboru historie, kázání).
4. Tisky (katalogy gymnázia v Písku z 1. poloviny 1
9. stol.).

Korespondence v rozsahu 5 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu v rozsahu 6 kartonů neuspořádán.

Bezruč Petr (vl. jm. Vladimír Vašek)

1867 - 1958; básník, poštovní úředník..

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1861 - 1986.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Petr Bezruč, Praha 2019. Fond digitalizován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Prostějovska v Prostějově, Slezské zemské muzeum v Opavě - Památník Petra Bezruče, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Otevřít fond Bezruč Petr

Bidlo František

1895 - 1945; redaktor časopisu Simplicus, karikaturista, ilustrátor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1926 - 1970.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence cizí (E. Horáčková - přítelkyně F. Bidla).
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kynclová: František Bidlo, Praha 1989, edice inv. č. 442.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Bidlo František

Biebl Konstantin

1898 - 1951; básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1925 - 1951.

1. Korespondence a) přijatá (J. Mahen, V. Nezval, J. Štyrský, K. Teige, J. Wolker); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, výpisky).
3. Výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Hamanová: Konstantin Biebl, Praha 1978, edice inv. č. 332 (v rozsahu 3 kartonů). Zbytek fondu v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Biebl Konstantin

Biheller Bedřich

1908 - 1972; pracovník ministerstva zahraničních věcí, redaktor, interbrigadista.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1930 - 1966.

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
2. Tisky.
3. Fotografie (vztahující se k soudobým dějinám Latinské Ameriky, zejména Kuby).

Neuspořádáno.

Bílá labuť Praha - archiv kabaretu

1907 - 1936; kabaret nacházející se v Praze Na Poříčí.

Sbírka v rozsahu 11 kartonů, 1905 - 1936.

1. Rukopisy kabaretních scén z Bílé labuti, překlady her.
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová, M. Šilhan: Kabaret Bílá labuť, Praha 1996, edice inv. č. 594.

Otevřít fond Bílá labuť kabaret

Bílek František

1872 - 1941; sochař, řezbář, grafik, architekt.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1863 - 1941.

1. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, V. Bitnar, S. Bouška, O. Březina, J. Deml, K. Dostál-Lutinov, A. Heyduk, M. Marten, J. Zeyer, S. Zweig); b) odeslaná; c) rodinná (O. Březina, J. Deml); d) cizí (K. Čapek).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: František Bílek, Praha 1989, edice inv. č. 730 (v rozsahu 4 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze, Městské muzeum Počátky, Galerie hlavního města Prahy, Archiv města Plzně.

Otevřít fond Bílek František

Biliánová Popelka (vl. jm. Marie Biliánová)

1862 - 1941; spisovatelka, folkloristka.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1847 - 1941.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí (F. Bačkovskému).
3. Rukopisy a) vlastní (próza, divadelní hry, články, přednášky, pracovní materiály, poznámky); b) cizí (opisy prací P. Biliánové).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Berouně.

Bílková-Kyzivátová Drahomíra

1909 - 1990; učitelka, kulturní pracovnice v Sobotce.

Osobní fond v rozsahu 40 kartonů, 1900 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Glazarová); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (přednášky, pracovní materiály týkající se festivalu Šrámkova Sobotka); b) cizí (J. Glazarová).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Neuspořádáno.

Bílý František

1854 - 1920; zemský školní inspektor, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 48 kartonů, (1785) 1869 - 1920.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bartoš, F. Drtina, I. Herrmann, A. Jirásek, K. V. Rais, V. Vlček, J. Vodák); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (záznamy univerzitních přednášek, zápisníky, deníky); b) cizí (F. L. Čelakovský, V. Dyk, A. Jirásek, A. Stašek, J. K. Šlejhar, J. Vrchlický, Z. Winter).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: František Bílý, 1. část, Praha 1978, edice inv. č. 334 (v rozsahu 45 kartonů); K. Bílek: František Bílý, 2. část, Praha 1980, edice inv. č. 379 (v rozsahu 3 kartonů).

Otevřít fond Bílý František

Binar Vladimír

1941 - 2016; básník, prozaik, překladatel, literární historik a kritik.

Osobní fond v rozsahu 39 kartonů, 1941 - 2016.

1. Korespondence a) přijatá (L. Kundera); b) cizí (R. Černý, J. Deml, B Fučík, J. Zahradníček).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, pracovní materiály, studie); b) cizí (J. Deml, B. Fučík, S.Vodička).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Binek Jiří

1923 - 1988; redaktor poezie v nakladatelství Mladá fronta, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1979 - 1983.

1. Korespondence přijatá (L. Kundera, J. Skácel, O. Mikulášek).
2. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jiří Binek, Praha 1999, edice inv. č. 981.

Otevřít fond Binek Jiří

Bitnar Vilém

1874 - 1948; organizátor katolického literárního života, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 202 kartonů, 1878 - 1950.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Š. Baar, O. F. Babler, S. Bouška, X. Dvořák, J. Laichter, J. Skopec, A. L. Stříž, J. Váchal); b) odeslaná; c) cizí (J. Š. Baar, K. Dostál-Lutinov).
3. Rukopisy a) vlastní (články, výpisky, bibliografie); b) cizí (J. Š. Baar, K. Dostál-Lutinov, F. Teplý).
4. Tisky.
5. Výstřižkový a dokumentační archiv k dějinám české literatury.
6. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 22 kartonů zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, zbytek fondu uspořádán.

Bittner Konrád

1890 - 1967; německý historik, docent dějin české a německé literatury na bývalé německé univerzitě v Praze, profesor na univerzitě v Poznani a v Mohuči.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1910 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (R. Slawitschek).
3. Rukopisy vlastní (odborné a vědecké práce).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Blatný Ivan

1919 - 1990; básník.

Osobní fond v rozsahu 45 kartonů, 1870 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová, D. Lábusová: Ivan Blatný, Praha 2014.

Otevřít fond Blatný Ivan

Blattný Emanuel

1892 - 1957; magistrátní úředník ve Znojmě.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1858) 1924 - 1943.

1. Doklady (úmrtní list otce).
2. Korespondence přijatá (K. Čapek, T. G. Masaryk, A. Mucha, I. Olbracht, K. Toman).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Emanuel Blattný, Praha 1963, edice inv. č. 23 (revize 2002).

Otevřít fond Blattný Emanuel

Bodlák Karel

1903 - 1989; literární historik a esejista, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1903 -1989.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (K. Bednář, Z. Kalista, L. Kundera).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, odborné studie, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Husitské muzeum v Táboře.

Boettinger Hugo (pseud. Dr. Desiderius)

1880 - 1934; karikaturista, malíř, grafik.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, (1860) 1896 - 1934 (1962).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (I. Herrmann, E. Krásnohorská, M. Švabinský); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (zápisníky, životopisné poznámky, sešity, kartotéka kreseb a karikatur); b) cizí (O. Nedbal).
4. Tisky a výstřižky (památky na J. Suka, katalogy výstav).
5. Fotografie.
6. Varia (kresby, karikatury, myrtový věneček).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Boettinger Hugo (pseud. Dr. Desiderius), Praha 2015.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze, fotoarchivu LA PNP, Archiv města Plzně.

Otevřít fond Boettinger Hugo

Boháč Antonín

1926 - 1992; pracovník Literárního archivu PNP, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1940 - 1980.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí (PNP).
2. Rukopisy vlastní (články, studie, scénáře výstav).
3. Fotografie.
4. Dokumentace (materiály k výstavám).

Fond je zpracováván.

Böhm Jindřich Hanuš

1836 - 1916; divadelní a hudební kritik, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1865 - 1883.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry, články, překlady); b) cizí.
4. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Breň: Jindřich Hanuš Böhm, Praha 1998, edice inv. č. 890.

Otevřít fond Böhm Jindřich Hanuš

Bolzano Bernard

1781 - 1848; katolický kněz, profesor náboženské vědy na Univerzitě Karlově v Praze, filosof, matematik, logik, sociální myslitel.

Osobní fond v rozsahu 57 kartonů, 1792 - 1898.

1. Doklady vlastní (zejména k procesu a vydávání spisů).
2. Korespondence a) přijatá (F. Exner, M. J. Fesl, M. Grün, J. P. Romang, J. Sommer, J. B. Stoppani); b) odeslaná (J. Dobrovskému, M. J. Feslovi, V. Hankovi, F. Příhonskému).
3. Rukopisy a) vlastní (filozofické, teologické, matematické, logické, estetické, utopické, vědecké deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský, M. Pavlíková: Bernard Bolzano, Praha 1981, edice inv. č. 382 (v rozsahu 45 kartonů). Dodatky v rozsahu 12 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum v Praze a Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni sign: SN 3448 - 3477. Podrobný katalog - J. Berg: Katalog des Bolzano-Nachlasses in der Österreichischen Nationalbibliothek: in: Bernard Bolzano-Gesamtausgabe, Einleitungsband 211: Bolzano-Biographie und Editionsprinzipien der Gesamtausgabe, Stuttgart - Bad Cannstatt 1972, s. 17 - 79. Osobní fond Kazimíra Večerky, LA PNP.

Otevřít fond Bolzano Bernard

Bolzano Jan Křtitel

1777 - 1859; obchodník, bratr Bernarda Bolzana, pokladník Vlašského sirotčince v Praze.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1806 - 1859.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (B. Bolzano); b) odeslaná; c) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Jan Křtitel Bolzano, Praha 1972, edice inv. č. 251.

Otevřít fond Bolzano Jan Křtitel

Bolzano Petr Eduard

1793 - 1818; lékař, bratr Bernarda Bolzana.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1804 - 1818.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (fragment); b) odeslaná (T. Pfeiffrové, snoubence).
3. Rukopisy vlastní (z oboru medicíny, filozofie, školní sešity, záznamy univerzitních přednášek).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Petr Eduard Bolzano, Praha 1973, edice inv. č. 255.

Otevřít fond Bolzano Petr Eduard

Bondy Egon (vl. jm. Zbyněk Fišer)

1930 - 2007; filosof, básník.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1930 - 2007.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (M. Klečacká-Beyly, J. Nováková).
2. Rukopisy a) vlastní (Dějiny filozofie, Čína, Gottschalk, pracovní materiály); b) cizí.
3. Fotografie.

Neuspořádáno.

Bonhard Roman

1929 - 1990; český klavírista, autor dramat.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1929 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Bonhardová Nina (vl. jm. Anna Bonhardová)

1907 - 1981; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1912 - 1996.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (romány, články, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Nina Bonhardová, 1. část, Praha 1987, edice inv. č. 463 (v rozsahu 6 kartonů); L. Šolcová: Nina Bonhardová, 2. část, Praha 2001, edice inv. č. 1103 (v rozsahu 6 kartonů). Dodatek v rozsahu 3 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Bonhardová Nina 1. část

Otevřít fond Bonhardová Nina 2. část

Bonn Hanuš

1913 - 1941; básník, překladatel, literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1931 - 1941.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, překlady).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Kuthanová: Hanuš Bonn, Praha 2018.

Bor Jan (vl. jm. Jan Jaroslav Strejček)

1886 - 1943; režisér a umělecký vedoucí Divadla na Vinohradech, později činohry Národního divadla v Praze.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1900 - 1950.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (dramatizace, režijní knihy, studie); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Borecký Jaromír

1869 - 1951; ředitel Univerzitní knihovny v Praze, redaktor, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1877 - 1951.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (R. Dvořák, J. B. Foerster, I. Herrmann, A. Heyduk, L. Janáček, F. V. Krejčí, F. Mistral, L. Quis, A. Sova, F. Strejček, F. X. Šalda, J. Šusta, V. Talich, V. Tille, J. Vlček, J. Vrchlický, A. Wenig, J. Zubatý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, studie, překlady, autobiografie); b) cizí (O. Auředníček, J. S. Machar, M. Marten, J. Zubatý).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Vinařová: Jaromír Borecký, Praha 1972, edice inv. č. 252. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Borecký Jaromír

Borecký Karel

1896 - 1954; nakladatelský pracovník v Praze, spoluzakladatel Komunistického knihkupectví.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 1953.

1. Korespondence přijatá.
2. Dokumentace (xerokopie nakladatelských smluv).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová, D. Hrazdirová: Karel Borecký, Praha 2009, edice inv. č. 1247.

Otevřít fond Borecký Karel

Borek Vlastimil

1886 - 1952; redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1892 - 1953.

1. Korespondence a) přijatá (I. Erenburg, F. Halas, F. Šrámek); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (A. Hoffmeister, M. Kácha, B. Vrbenský).
3. Tisky.
4. Výstřižky (zvl. anarchistické).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Vlastimil Borek, Praha 1976, edice inv. č. 302.

Otevřít fond Borek Vlastimil

Borovička Josef

1885 - 1971; archivář, profesor všeobecných dějin na univerzitě v Bratislavě a v Brně, profesor politických dějin na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 48 kartonů, (1829) 1896 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (historické práce, poznámky, výpisky, přípravné materiály, opisy korespondence F. Palackého - příprava edice, univerzitní přednášky a skripta).
4. Výstřižky.

Korespondence uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Borovský František A.

1852 - 1933; historik výtvarného umění, ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1900 - 1933.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (soupis díla V. Hollara).
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní technické muzeum v Praze, Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích.

Borový František - nakladatelský archiv

1874 - 1936; nakladatel v Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy František Borový (zal. 1912) v rozsahu 2 kartonů, 1875 - 1947.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, S. K. Neumann, F. X. Šalda, F. Šrámek); b) odeslaná (S. K. Neumannovi); c) rodinná (F. Borového st. - otce); d) cizí.
3. Rukopisy cizí (F. Stiebitz).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner, M. Šrůtová: František Borový, 2. rozšířené vydání, Praha 2000, edice inv. č. 1084.

Otevřít fond Borový František

Borská Ilona a Štuka Ivo

1928 - 2007; spisovatelka, redaktorka. ŠTUKA Ivo 1930 - 2007; spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1950 - 1990.

1. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí (I. Štuka).
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Borůvka Otakar

1867 - 1918; magistrátní úředník v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1865 - 1947.

1. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí (F. Palacký, J. Vrchlický).
2. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Otakar Borůvka, Praha 1998, edice inv. č. 891.

Otevřít fond Borůvka Otakar

Bouček Bohuslav

1886 - 1953; profesor farmakologie na univerzitě v Brně, profesor deontologie na Univerzitě Karlově v Praze, odborný spisovatel, purkyňovský badatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1925 - 1954.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (studie, články, přednášky); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Holmanová: Bohuslav Bouček, Praha 1988, edice inv. č. 457.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Masarykovy univerzity v Brně a Polabské muzeum v Poděbradech.

Otevřít fond Bouček Bohuslav

Boudník Vladimír

1924 - 1968; malíř, grafik, básník.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1880 - 2017.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Hašková: Vladimír Boudník, Praha 2018.

Boudyš Jan

1897 - 1972; učitel, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1930 - 1976.

1. Korespondence a) vlastní; b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie, články).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Jan Boudyš, Praha 1998, edice inv. č. 892.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Mladá Boleslav.

Otevřít fond Boudyš Jan

Bouška Sigismund (vl. jm. Ludvík Bouška)

1867 - 1942; katolický kněz, člen řádu benediktinů, literární a výtvarný kritik, organizátor Katolické moderny, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 68 kartonů, 1887 - 1942.

1. Korespondence a) přijatá (J. Š. Baar, F. Bílek, V. Bitnar, Z. Braunerová, O. Březina, J. Deml, K. Dostál-Lutinov, J. Durych, X. Dvořák, bří Mrštíkové, A. Podlaha, F. X. Šalda, J. Váchal, J. Verdaguer, J. Zeyer); b) odeslaná (O. Březinovi).
2. Rukopisy vlastní (poezie, články, překlady, deníky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie (J. Váchal).
6. Varia (kresby, grafika J. Váchala).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Sigismund Bouška, Praha 2010 (revize 2017).

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Státní okresní archiv Náchod.

Otevřít fond Bouška Sigismund

Bowring John

1792 - 1872; diplomat, anglický slavista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1826 - 1838.

1. Korespondence přijatá (F. L. Čelakovský, V. S. Karadžić, J. Kollár, B. Kopitar, P. J. Šafařík).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šternová: John Bowring, Praha 1999, edice inv. č. 816.

Bozděch Emanuel

1841 - 1889; dramaturg Národního divadla v Praze, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1868 - 1933.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Emanuel Bozděch, Praha 1981, edice inv. č. 389.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Bozděch Emanuel

Bozděch Vladimír

1928 - 1991; básník, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1928 - 1991.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Kovářík, J. Suchý); b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, odborné práce).
4. Tisky (skripta).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Brábek František

1848 - 1926; lektor maďarštiny na Univerzitě Karlově v Praze, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1867 - 1923.

1. Korespondence a) přijatá (J. Vrchlický, J. Zubatý); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: František Brábek, Praha 1961, edice inv. č. 28 (revize 2002).

Otevřít fond Brábek František

Bradáč Ludvík

1885 - 1947; umělecký knihař.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1910 - 1941.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (o dějinách knihařství).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Ludvík Bradáč, Praha 1997, edice inv. č. 734.

Otevřít fond Bradáč Ludvík

Bradbrooková Bohuslava Růžena

1922 - 2019; literární historička, univerzitní docentka, od r. 1952 žijící v Anglii.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1922 - 2008.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a ) vlastní; b) cizí .
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Brambora Josef

1904 - 1980; středoškolský profesor, literární historik, komeniolog.

Osobní fond a výstřižkový archiv v rozsahu 127 kartonů, 1923 - 1978.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (O. Kádner, J. Ludvíkovský, M. Očadlík); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, přednášky, články, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižkový archiv v rozsahu 66 kartonů.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Josef Brambora, Praha 1997, edice inv. č. 779. Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Brambora Josef

Branald Adolf

1910 - 2008; redaktor, spisovatel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 96 kartonů, 1910 -2008.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (próza, korektury, pracovní verze, přípravný materiál); b) cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Dokumentace (z činnosti A. Branalda v Českém literárním fondu).
6. Sbírka A. Branalda (korespondence, rukopisy: N. Frýd, F. Halas, F. Horčička: Biographie des F. M. Pelzel, J. Hora, J. Krapka-Náchodský, A. Sedláček, J. V. Sládek; tisky - literární věda a kritici, překladatelé, cestovatelé, lékaři, spisovatelé, politika a společnost).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Brandejs Vladimír

1937 - 2005; básník, učitel, redaktor, nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1950 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Branislav František (vl. jm. František Blecha)

1900 - 1968; redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 1950.

1. Korespondence a) odeslaná; b) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (poezie).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Hrazdirová: František Branislav, Praha 2009, edice inv. č. 1249.

Otevřít fond Branislav František

Braun Josef

1864 - 1891; učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1885 - 1929.

1. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, pracovní materiály, zápisníky); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Volencová: Josef Braun, Praha 1998, edice inv. č. 829.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Braun Josef

Braun Vladimír

1905 - 1984; bankovní úředník, vlastivědný pracovník ve Volyni.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1946 - 1980.

1. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (články o Družstevní práci); b) cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Vladimír Braun, Praha 1995, edice inv. č. 554.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv ve Strakonicích.

Otevřít fond Braun Vladimír

Brauner Bohuslav

1855 - 1935; profesor chemie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1861 - 1935.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (D. I. Mendělejev).
3. Rukopisy vlastní (chemické studie, zápisníky).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního technického muzea.

Brauner František August

1810 - 1880; právník , politik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1849 - 1891.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Mánes); b) rodinná (Augusty Braunerové - manželky).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Litomyšli, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

Braunerová Zdenka

1858 - 1934; malířka, grafička.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1876 - 1943.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, S. Bouška, P. Claudel, A. Chitussi, A. Macek, J. Maria, M. Marten, V. Mrštík, A. Rodin, F. X. Šalda, J. Zeyer); b) odeslaná (opisy dopisů Zeyerovi); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Zdenka Braunerová, Praha 1997, edice inv. č. 970.

Části archivního souboru v jiných institucích: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Státní okresní archiv Praha - západ.

Otevřít fond Braunerová Zdenka

Brdlíková Josefína

1843 - 1910; hudební skladatelka, básnířka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1870 - 1952.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) vlastní (Z. Havlíčková, S. Podlipská); b) cizí.
3. Rukopisy a) přijatá; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mašková: Josefína Brdlíková, Praha 1998, edice inv. č. 893.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum Počátky.

Otevřít fond Brdlíková Josefína

Breska Alfons

1873 - 1946; poštovní úředník, básník.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1853 - 1960.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (S. Przybyszewski, F. X. Šalda); b) cizí (F. Skácelík).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (P. Bezruč, Z. Kalista, J. Opolský).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Alfons Breska, Praha 1998, edice inv. č. 894.

Otevřít fond Breska Alfons

Bretter Emil

1857 - 1919; redaktor deníku Politik.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1880 - 1919 (1969).

1. Korespondence a) přijatá (K. Kramář, J. S. Skrejšovský); b) rodinná (manželky Josefy, dcery Zdenky).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Emil Bretter, Praha 1972, edice inv. č. 240.

Otevřít fond Bretter Emil

Brikcius Eugen

1942; básník, esejista, výtvarník, autor happeningů a her pro děti.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1965 - 1996.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy (poezie, scénáře, odborné texty, překlady).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Brod Lev

1905 - 1988; právník, novinář, spisovatel, státní úředník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1916 - 1966.

1. Rukopisy vlastní (články v židovském tisku).
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Brousek Antonín

1941 - 2013; rozhlasový a časopisecký redaktor, básník, literární kritik, překladatel, bohemista, pedagog.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1941 - 2013.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Brož Josef Jindřich

1871 - 1955; inspektor ČSD.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1920 - 1955.

1. Rukopisy vlastní (materiál k slovníku českých a světových spisovatelů).
2. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Brožek Josef (pseud. Vlastimil Jizerský)

1875 - 1935; zaměstnanec ČSD, lidový povídkář, autor knih pro děti a mládež.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1918 - 1995.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (próza); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Josef Brožek, Praha 1997, edice inv. č. 735.

Otevřít fond Brožek Josef

Brožová-Malá Julie

1883 - 1971; úřednice, spisovatelka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1920 - 1960.

1. Rukopisy vlastní (poezie, povídky, črty, pohádky, překlady, drama).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Češková: Julie Brožová - Malá, Praha 2000, edice inv. č. 1057.

Otevřít fond Brožová-Malá Julie

Brtník Václav

1895 - 1955; pracovník Univerzitní knihovny v Praze, literární historik, básník.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1910 - 1948.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí (J. Vrchlický).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, přednášky, literárněhistorické práce, opisy korespondence a děl J. Vrchlického, bibliografie J. Vrchlického, lístkový katalog k dílu J. Vrchlického); b) cizí (J. Vrchlický).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fragment spolkového archivu Společnosti J. Vrchlického.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Brtníková-Petříková Anna

1896 - 1980; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1907 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. Calma-Veselá, J. Deml, J. Havlasa, J. S. Machar, F. X. Svoboda, F. X. Šalda); b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (vzpomínky z let 1916 - 1921, deníky); b) cizí (alba se zápisy osobností).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (gramofonové desky).

Neuspořádáno.

Březina Otokar (vl. jm. Václav Jebavý)

1868 - 1929; učitel, básník.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1868 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, J. Deml, J. Durych, O. Fischer, J. Florian, J. Karásek ze Lvovic, E. Lakomá, E. Lešehrad, A. Pammrová, R. Pannwitz, A. Procházka, E. Saudek, J. Váchal); b) odeslaná (F. Bílkovi, J. Demlovi, E. Chalupnému); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, poznámky, deník, eseje); b) cizí (P. Holman - Frekvenční slovník básnického díla O. B., M. Lukšů, F. Werfel).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Otokar Březina, Praha 2001, edice inv. č. 519 (v rozsahu 26 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Západomoravské muzeum v Třebíči, Památník Otokara Březiny v Počátkách a Muzeum Otokara Březiny v Jaroměřicích. Korespondence A. Pammrové Pavle Moudré je uložena v Okresním archivu v Benešově.

Otevřít fond Březina Otokar

Březovský Bohuslav

1912 - 1976; spisovatel, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1930 - 1976.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, divadelní hry, literárněvědné práce); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Steidlová: Bohuslav Březovský, Praha 1994, edice inv. č. 555.

Otevřít fond Březovský Bohuslav

Budín Stanislav (vl. jm. Benzion Bať)

1903 - 1979; novinář, literární historik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1946 - 1967.

1. Korespondence přijatá (L. Novomeský).
2. Rukopisy vlastní (paměti).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Buhajčuk Kornel

1910 - ?; učitel ve Lvově a Vratislavi.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1934 - 1944.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Bukovský Adolf Vojtěch

1889 - 1953; tajemník KSČ v Hrádku nad Nisou, spisovatel samouk.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1937 - 1948.

1. Korespondence a) vlastní; b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (povídky, romány, divadelní hry).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Jakešová, L. Šolcová: Adolf Vojtěch Bukovský, Praha 1999, edice inv. č. 982.

Otevřít fond Bukovský Adolf Vojtěch

Bukovský Josef

1902 - 1946; učitel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1923 - 1984.

1. Korespondence a) přijatá (J. Š. Baar, J. Glazarová, S. Špálová); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Glazarová).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Hlaváčová: Josef Bukovský, Praha 1994, edice inv. č. 505.

Otevřít fond Bukovský Josef

Bulgakov Valentin Fjodorovič

1886 - 1966; sekretář L. N. Tolstého, filosof, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 49 kartonů, 1910 - 1948.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (P. Pitter, A. Tesková, opisy korespondence M. Cvetajevové, Z. Gippiusové, I. Naživina); b) odeslaná; c)rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, odborné práce, týkající se L. N. Tolstého, náboženské a literární problematiky); b) cizí.
4. Tisky a) vlastní; b) cizí.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Valentin Fjodorovič Bulgakov, Praha 1998, edice inv. č. 882.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ruský státní archiv literatury a umění v Moskvě.

Otevřít fond Bulgakov Valentin Fjodorovič

Bund der Deutschen in Böhmen - spolkový archiv

1894 - 1938; organizace vzniklá za účelem "ochrany" příslušníků německé národnosti v Čechách.

Část spolkového archivu v rozsahu 2 kartonů, 1904 - 1932.

1. Doklady.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Petkovová: Bund der Deutschen In Böhmen, Praha 2013.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Bund der Deutschen in Böhmen

Buonaccini Simonetta (vl. jm. Ludmila Bučanová)

1893 - 1935; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1898 - 1987.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. X. Šalda); b) odeslaná (F. X. Šaldovi, A. Scheinerovi); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, výpisky, články, deníky); b) cizí (F. Halas).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Formánková: Simonetta Buonaccini, 1. část, Praha 1964, edice inv. č. 132 (v rozsahu 6 kartonů); L. Šolcová: Simonetta Buonaccini, 2. část, Praha 2001, edice inv. č. 1108 (v rozsahu 1 kartonu).

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Vysočiny Pelhřimov.

Otevřít fond Buonaccini Simonetta 1. část

Otevřít fond Buonaccini Simonetta 2. část

Bureš Miloslav

1909 - 1968; redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1894 - 1995.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Eisner, F. Hrubín, F. Wurm); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, rozhlasová pásma, články, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Štěchová: Miloslav Bureš, Praha 2004 inv. č. 1190.

Otevřít fond Bureš Miloslav

Burian Emil František

1904 - 1959; básník, skladatel, dramatik, režisér, herec.

Osobní fond v rozsahu 50 kartonů, 1930 - 1959.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (dramatické práce, adaptace, prózy, studie); b) cizí.
4. Tisky (programy).
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Kresby delimitovány do Uměleckých sbírek PNP v roce 1997.

Burian Jan

1952; básník, skladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1982 - 1996.

1. Tisky a výstřižky.

Neuspořádáno.

Burian Karel

1870 - 1924; operní pěvec.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1901 - 1924.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí (hudební rukopisy Jindřicha Jindřicha).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Karel Burian, Praha 1995, edice inv. č. 556.

Otevřít fond Burian Karel

Burian Tomáš

1802 - 1874; profesor české řeči a literatury na vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1819 - 1873.

1. Korespondence a) přijatá (K. S. Amerling, M. Fialka, J. Jeník z Bratřic, J. Jungmann, J. Kollár, J. Pospíšil, K. Villani); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (fragment); b) cizí (životopis T. Buriana).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Tomáš Burian, Praha 1963, edice inv. č. 30 (v rozsahu 1 kartonu). Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Burian Tomáš

Burian Vlasta (vl. jm. Vlastimil Josef Burian)

1891 - 1962; filmový a divadelní komik, zakladatel Burianova divadla v Praze.

Osobní fond a archiv divadla V. Buriana v rozsahu 36 kartonů, 1898 - 1988.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (texty divadelních her, rozpisy rolí); b) cizí (E. A. Longen, J. Červený).
4. Tisky (plakáty).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Štěpánová a kol.: Vlasta Burian, Praha 1999, edice inv. č. 956.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní filmový archiv.

Otevřít fond Burian Vlasta

Buriánek Antonín

1907 - 1976; úředník, bibliofil, básník.

Osobní fond a sbírka autografů v rozsahu 24 kartonů, 1878 - 1974.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (H. Boettinger, J. Deml, J. Opolský, A. Stašek).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí (sbírka literárních autografů: V. Dyk, J. Grmela).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Fragment vlastního fondu A. Masarykové (korespondence: K. Čapek, E. Destinnová, J. S. Machar, I. Olbracht; rukopisy).
7. Fragment osobního fondu K. Sezimy (korespondence J. Karáska ze Lvovic).
8. Fragment spolkového archivu Kruhu přátel J. Vrchlického (spolkové doklady a korespondence, rukopisy J. Vrchlického).

Neuspořádáno.

Buriánek František

1917 - 1995; profesor české literatury na Univerzitě Karlově v Praze, literární kritik a historik.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1940 - 1995.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (O. Dub, E. Petiška, J. Šnobr, J. Toman); b) odeslaná (J. O. Fischerovi, J. Karenovi).
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, vzpomínky, zápisníky); b) cizí (J. Glazarová).
4. Tisky (separáty vlastních prací).
5. Dokumentace (opis autobiografie J. Glazarové).

Část fondu v rozsahu 6 kartonů zpracována ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován. Dodatek v rozsahu 15 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Buvová Barbora

1849 - 1932; manželka továrníka ve Vysokém Veselí, kulturní pracovnice.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1834 - 1941.

1. Doklady a)vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (L. Bráfová, M. Červinková-Riegrová, A. Stašek, J. Thomayer); b) rodinná (F. L. Rieger M. Buvové); c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace (opisy dopisů Z. Braunerové, M. Kalašové, J. Zeyera).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Barbora Buvová, Praha 1985, edice inv. č. 416.

Otevřít fond Buvová Barbora

Buzková Pavla

1885 - 1949; učitelka,spisovatelka.

Osobní fond a výstřižkový archiv v rozsahu 50 kartonů, 1907 - 1949.

1. Korespondence a) přijatá (B. Benešová, M. Majerová, V. Mathesius, A. M. Tilschová); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (próza, odborné studie, práce kritické a novinářské).
3. Tisky.
4. Výstřižkový archiv (literatura, sport, Sokol, kultura aj.).
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Pavla Buzková, Praha 1963, edice inv. č. 31 (v rozsahu 29 kartonů). Dodatek v rozsahu 21 kartonů neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Náchodě.

Otevřít fond Buzková Pavla

Bydelský Celestin

1866 - ?; lidový písmák, informátor Aloise Jiráska o Náchodsku.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1853 - 1938.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poznámky, paměti); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: Celestin Bydelský, Praha 1995, edice inv. č. 557.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Náchod.

Otevřít fond Bydelský Celestin

Bykovskij Levko Ustymovyč

1895 - 1992; knihovník, člen bibliografické komise Ukrajinské vědecké společnosti v Poděbradech.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1909 - 1927.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. J. Beneš); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (ukrajinské).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková, B. Zilynský: Levko Ustymovyč Bykovskij, Praha 1993, edice inv. č. 558.

Otevřít fond Bykovskij Levko Ustinovič

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace