Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Fabkovičová Marie

1833 - 1915; učitelka, prozaička, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1890 - 1914.

1. Korespondence přijatá (E. Krásnohorská, J. Náprstková, V. Sokolová-Seidlová, D. I. Ujevič).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Steinbauerová: Marie Fabkovičová, Praha 1997, edice inv. č. 739.

Otevřít fond Fabkovičeva Marie

Fabricius Sebastian Andreas

1716 - 1790; inspektor v domě sirotků (tiskárna biblí) v Halle v Německu.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1748 - 1789.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (písemnosti týkající se tisku české bible).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Sebastian Andreas Fabricius, Praha 1963, edice inv. č. 41.

Otevřít fond Fabricius Sebastian Andreas

Fanta Josef

1856 - 1954; profesor architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, (1807) 1856 - 1954.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, J. Hlávka, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná (Julie Fantová); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí (Julie Fantová, J. Zeyer).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Fanta, Praha 1966, edice inv. č. 141.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv architektury Národního technického muzea v Praze.

Otevřít fond Fanta Josef

Faster Jiří

? - 1960; pravnuk Petra Fastra.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1954 - 1955.

1. Rukopisy vlastní (životopis Petra Fastra, lístkovnice k životopisu Petra Fastra).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Jiří Faster, Praha 1996, edice inv. č. 523.

Otevřít fond Faster Jiří

Fastrová Olga

1876 - 1965; učitelka, novinářka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1868 - 1977.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (R. Jesenská, H. Malířová, M. Laudová, Č. Zíbrt); b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky, vzpomínky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková, L. Šolcová: Olga Fastrová, Praha 2003, edice inv. č. 1176.

Otevřít fond Fastrová Olga

Feigl Ernst

1887 - 1957; pražský německo-židovský spisovatel a novinář, herec Německého zemského divadla v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1918 - 1951.

1. Rukopisy vlastní (poezie, divadelní hry).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Ernst Feigl, Praha 1998, edice inv. č. 858.

Otevřít fond Feigl Ernst

Feist Ladislav

? - ?; právník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1899 - 1922.

1. Doklady vlastní (o úřednické činnosti).
2. Rukopisy a) vlastní (zápisy přednášek z právnické fakulty); b) cizí.

Neuspořádáno.

Feistmantel Otakar

1848 - 1891; profesor mineralogie a geologie na České vysoké škole technické v Praze, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1873 - 1890.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (zejména k činnosti J. E. Purkyně).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Otakar Feistmantel, Praha 1989, edice inv. č. 437.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Otevřít fond Feistmantel Otakar

Feldstein Valter

1911 - 1970; docent pro obor televizní tvorby.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1943 - 2015.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Fencl Antonín

1881 - 1952; učitel těsnopisu, herec, divadelní ředitel, odborný spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1900 - 1960.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (smlouvy s J. Haškem).
2. Korespondence a) přijatá (R. Deyl, J. Křička); b) rodinná; c) cizí (L. Rydel).
3. Rukopisy vlastní (próza, divadelní hra, studie, poznámky, kalendáře).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Fesl Michal Josef

1788 - 1863; katolický kněz, vydavatel spisů B. Bolzana, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 41 kartonů, (1771) 1805 - 1863.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, lístkovnice); b) cizí.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Fiala Václav

1891 - 1968; středoškolský profesor kreslení, malíř.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1913 - 1945.

1. Korespondence a) přijatá (J. John, S. K. Neumann); b) odeslaná; c) cizí (J. Skupa E. Fillovi).
2. Tisky.
3. Varia (památky na S. K. Neumanna z albánské fronty).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Václav Fiala, Praha 1998, edice inv. č. 901.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Fiala Václav

Fiala Vlastimil

1920 - 1993; redaktor, ředitel Nakladatelství československých výtvarných umělců, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1947 - 1981.

1. Korespondence odeslaná.
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Vlastimil Fiala, Praha 1999, edice inv. č. 960.

Otevřít fond Fiala Vlastimil

Field T. R. (vl. jm. Bohdan Vojtěch Šumavanský)

1891 - 1969; básník.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1904 - 1970.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (A. Kraus); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby, obrazy, drobné objekty).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Groschupová: T. R. Field, Praha 1998, edice inv. č. 824.

Otevřít fond Field T. R.

Figulus Jiří Viktor

1858 - 1927; obchodník, pracovník ministerstva obchodu, potomek J. A. Komenského.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1841) 1921 - 1938.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Kirschnerová: Jiří Viktor Figulus, Praha 1981, edice inv. č. 388.

Otevřít fond Figulus Jiří Viktor

Fikar Ladislav

1920 - 1975; básník, redaktor, divadelní kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1930 - 1975.

1. Doklady vlastní (smlouvy, čestná uznání, vyznamenání, diplomy).
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, E. F. Burian, J. Drda, J. Durych, V. Holan, F. Hrubín, M. Majerová, O. Mikulášek, V. Nezval, J. Palivec, M. Pujmanová, J. Seifert, I. Slavík, S. Ščipačev); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, překlady); b) cizí.
4. Fotografie.
5. Varia (řády).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Pavlíček: Ladislav Fikar, Praha 1996, edice inv. č. 524.

Otevřít fond Fikar Ladislav

Fingerland Antonín

1900 - 1999; profesor Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, patolog.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1909 - 2004.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (E. Bílková, J. K. Čeliš, prof. J. Procházka aj.); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (přednáškz, články); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Jíchová a kol.: Antonín Fingerland, Praha 2004, edice inv. č. 1194.

Otevřít fond Fingerland Antonín

Firt Julius

1897 - 1979; redaktor, publicista.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1897 - 1979.

1. Rukopisy vlastní (Knihy a osudy).

Fond je nově zpracováván.

Fischer Josef

1891 - 1945; docent filosofie na Univerzitě Karlově v Praze, publicista, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1918 - 1939.

1. Korespondence přijatá (bří Čapkové, O. Fischer, E. Konrád, K. Konrád, R. Pannwitz, E. Rádl, J. Slavík).
2. Rukopisy vlastní (týkající se F. Palackého, osvětové činnosti).
3. Tisky (jednotlivá čísla cizojazyčných časopisů z oboru filozofie a sociologie).

Část fondu (3 kartony korespondence) uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Fischer Josef Ludvík

1894 - 1973; profesor sociologie a filosofie, práce z oboru teorie kultury a literární vědy, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1894 - 1973.

1. Korespondence odeslaná (J. Kantorkové - Fischerové).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Fischer Otokar

1883 - 1938; germanista, profesor dějin německé literatury na Univerzitě Karlově v Praze, básník, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 80 kartonů, 1892 - 1938.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Bass, M. Brod, B. Croce, bří Čapkové, P. Eisner, J. Goll, H. v. Hofmannstahl, J. Hora, O. Hostinský, R. Jakobson, M. Krleža, J. Mahen, J. S. Machar, M. Majerová, H. Malířová, A. Mrštík, Z. Nejedlý, S. K. Neumann, A. Novák, I. Olbracht, H. Pirenne, M. Pujmanová, R. Rolland, A. Schnitzler, A. Sova, A. Spire, F. X. Šalda, O. Theer, V. Tille, K. Toman, B. Václavek, Ch. Vildrac, F. Wedekind, R. Weiner, R. Wellek, F. Zavřel); b) odeslaná (B. Fischerové); c) cizí (E. Albert, O. Theer, F. Wedekind).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, studie, články, monografie, univerzitní přednášky, diáře); b) cizí (S. K. Neumann, K. H. Hilar, překlady děl O. Fischera).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Otokar Fischer, Praha 1990, edice inv. č. 633 (v rozsahu 64 kartonů). Dodatky v rozsahu 16 kartonů neuspořádány.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Kolíně.

Otevřít fond Fischer Otokar

Fischl Viktor (přijatým jm. Avigdor Dagan)

1912 - 2006; básník, prozaik, překladatel, od roku 1939 žijící v emigraci (Velká Británie, Izrael), diplomat.

Osobní fond v rozsahu 62 kartonů, 1929 - 2007.

1. Korespondence přijatá (Alda Jan, Brod Max, Bass Eduard, Bucquet H. S., Bacon Jehuda, Bondy Rut, Čapek Karel, Čapek Josef, Čapek J. B., Černý Václav, Eisner Pavel, Forman Miloš), Fischer Otokar, Fischer Josef, Fabricius Johan, Filip Ota, Fürth Julius, Fischer J. L., Fischer Otto, Fraenkl Otto, Fleischman Karel, Feigl Bedřich, Fučík Bedřich, Gascoyne David, Goldstücker Eduard, Halas František, Haas Hugo, Jasný Vojtěch, Jameson M. S., Kalista Zdeněk, Lehman J., Herben Ivan, Laichter Jan, Langerovi Fr. a Anna, Lustig Arnošt, Michalowska Danuta, Karsk G., Konrád Edmund, Kotarbinski Tadeusz, Kristofori Jan, Kopta Josef, Kožík Fr., Langer Jaroslav, Masaryková Alice, Munk Fr., Novák Arne, Plicka Karel, Melanová Míla, Konievič Milan, Lowrie A., Laurie Lee, Neizvestny Ernst, Seifert Jaroslav, Skuszanka Krystyna, Osers Ewald, Opasek Anastáz, Orland J., Ould Hermon, Parandowski Jan, Píša A. M., Pojer J. V., Pavel Emil, Průcha Jar., Rotha Paul, Steinbach Karel, Šimsa Jaroslav, Spender S., Selver Paul, Thomas - Deutsch Adriene , Torberg Friedrich, Weltsch Felix, Šrámek Jan, Scheinpflug Karel, Slowimski A., Samek Edwin, Stránský Jaroslav, Štěpničková Jiřina, Tilschová A. M., Tigrid Pavel, Topolski F., Trinkiewitz Karel., Třešňák Vlastimil, Tůmová Jiřina, Träger Josef, Vigodski Stanslav, Voskovec Jiří, Weiss Jiří, Zelenka Fr., Zenkl Petr, Zeromska Monika a další)
2. Rukopisy vlastní (ALL MY UNCLES, Kafka v Jerusalému, Loučení s Jeruzalémem, Povídky ze starého cylindru, Ulice zvaná Mamilah, Modrý kolotoč ad, deníky a pracovní materiály.)
3. Výstřižky.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence -J. Schreiberová: Viktor Fischl, Praha 2012.

Otevřít fond Fischl Viktor /přijatým jménem Avigdor Dagan/

Fjodoroviana Pragensia - archiv sbírky

sbírka archiválií skupiny ruských emigrantů propagující ideje filozofa a náboženského myslitele N. F. Fjodorova. ČCHEIDZE Konstantin Aleksandrovič 1897 - 1974; FJODOROV Nikolaj Fjodorovič 1829 - 1903; SETNICKIJ Nikolaj Aleksandrovič 1888 -1937; USTRJALOV Nikolaj Vasiljevič 1890 - 1937.

Sbírka v rozsahu 31 kartonů,1913 - 1935 (1970).

1. Rukopis edice filozofických spisů N. F. Fjodorova za redakce B. A. Koževnikova a N. P. Petersona.
2. Fragment osobního fondu N. A. Setnického – doklady, korespondence (přijatá, odeslaná, cizí), rukopisy (vlastní, cizí).
3. Fragment osobního fondu N. V. Ustrjalova - korespondence (přijatá, odeslaná – opisy), rukopisy vlastní, tisky.
4. Fragment osobního fondu K. A. Čcheidzeho (týkající se N. F. Fjodorova).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Bradová, J. Loužil: Fjodoroviana Pragensia, Praha 1962, edice inv. č. 42.

Otevřít fond Fjodoroviana Pragensia

Flajšhans Václav

1866 - 1950; středoškolský profesor, literární historik, autor prací o J. Husovi.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1894 - 1948.

1. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, P. Bezruč, V. Dyk); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Václav Flajšhans, Praha 1959, edice inv. č. 44 (v rozsahu 1 kartonu). Část korespondence v rozsahu 2 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Flajšhans Václav

Flajšhansová Jindřiška

1868 - 1931; předsedkyně Ženského výrobního spolku v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1871 - 1929.

1. Korespondence a) přijatá (E. Krásnohorská, E. Špindler, E. S. Vráz); b) odeslaná; c) cizí (K. Světlá).
2. Rukopisy cizí (I. Geisslová, E. Krásnohorská).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Jindřiška Flajšhansová, Praha 1959, edice inv. č. 45.

Otevřít fond Flajšhansová Jindřiška

Fleischmann Adam

1841 - 1915; ředitel gymnázia v Kolíně a Jičíně.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1892 - 1920.

1. Korespondence a) vlastní; b) rodinná.
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Adam Fleischmann, Praha 1997, edice inv. č. 718.

Otevřít fond Fleischmann Adam

Fleischmann Ivo

1921 - 1997; básník, prozaik, překladatel, vydavatel deníku MF, kulturní pracovník na velvyslanectví v Paříži.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1939 - 2002.

1. Korespondence.
2. Rukopisy vlastní ( básně, články, pracovní materiály).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Fleischner Jindřich

1879 - 1922; inženýr chemie, sociolog, národohospodář.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1901 - 1923.

1. Korespondence a) přijatá (Fr. Kaván, E. Lederer, Č. Musil); b) odeslaná (J. Morávek).
2. Rukopisy cizí (J. Kopal).
3. Výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jindřich Fleischner, Praha 2001, edice inv. č. 1104.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní knihovny.

Otevřít fond Fleischner Jindřich

Florian Josef

1873 - 1941; katolický myslitel, vydavatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1873 - 1941.

1. Korespondence a) přijatá (K. Schwarzenberg); b) rodinná (J. Florian ml.)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Flos František

1864 - 1961; okresní školní inspektor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1902 - 1922.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: František Flos, Praha 1996, edice inv. č. 525.

Otevřít fond Flos František

Foerster Josef Bohuslav

1859 - 1951; skladatel, profesor teorie a skladby na konzervatoři v Praze.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1878 - 1951.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (E. Axman, F. Bílek, K. Burian, J. Deml, P. Eisner; J. Florian, I. Hermann, R. Jesenská, A. Klášterský, I. Krejčí, J. Křička, J. Lebeda, O. Nejedlý, V. Novák, I. Olbracht, J. Plavec, G. Preissová, J. Suk, V. Stretti, F. Táborský, K. Toman, K. Vlk, J. Vrchlický, R. Zeman aj); b) odeslaná (Z. Nejedlému, V. Novákovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, paměti, výpisky); cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace (kronika Dětenic o dějinách obce, školy a rodu Foeresterů).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Hrdina: Josef Bohuslav Foerster, Praha 1988, edice inv. č. 471 (v rozsahu 2 kartonů). Dodatek v rozsahu 4 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Foerster Josef Bohuslav

Foglar Jaroslav

1907 - 1999; úředník, redaktor, autor literatury pro mládež.

Osobní fond v rozsahu 281 kartonů, 1896 - 2010.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramatizace, seriály, deníky, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky .
5. Fotografie.
6. Dokumentace (fotonegativy).
7. Varia (kresby, seriály, ilustrace).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Jaroslav Foglar, Praha 2006, edice inv. č. 1222.

Otevřít fond Foglar Jaroslav

Foit Bohuslav

1870 - 1959; redaktor časopisu Naše kniha, prokurista nakladatelství a knihkupectví A. Neubert v Praze.

Osobní fond a část redakčního archivu v rozsahu 9 kartonů, 1910 - 1935.

1. Korespondence přijatá (F. Flos, E. Krásnohorská, A. Mucha, J. Páta).
2. Tisky.
3. Výstřižky.
4. Část redakčního archivu časopisu Naše kniha (korespondence, rukopisy).

Neuspořádáno.

Formanová Eva

1910 - 1980; prozaička, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1886 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (E. Krásnohorská, R. Medek, J. V. Myslbek, K. V. Rais, J. V. Sládek, J. Slavíček, A. Sova, F. X. Šalda, J. Vrchlický).
3. Rukopisy a) vlastní (články, lektorské posudky, překlady, rozhlasové pořady); b) cizí (O. Březina, V. Dyk, A. Heyduk, J. S. Machar, autografy v památnících).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová: Eva Formanová, Praha 1995, edice inv. č. 572.

Otevřít fond Formanová Eva

Forst Vladimír

1921 - 2010; literární historik a kritik, lexikograf a autor učebnic.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1921 - 2010.

1. Doklady.
2. Korespondence prijatá (P. Čornej, V. Durych, J. Kotalík, J. Loužil, O. Králík, V. Macura, R. Pytlík, P. Sgall, R. Toman ad.).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, recenze, vzpomínky, portréty, pracovní materiály). b) cizí (samizdatové edice).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Foršt Duchoslav

1901 - 1983; zaměstnanec pojišťoven, překladatel a publicista.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1930 - 1983.

1. Korespondence přijatá (J. Vrba).
2. Rukopisy vlastní (próza, studie, překlady, poznámky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Prokop: Foršt Duchoslav, Praha 2016.

Fořtel Josef

1890 - 1977; katolický kněz, prozaik, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1890 - 1977.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Fořtová Pavla (provd. Šámalová)

1886 - 1974; malířka a grafička.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 3 kartonů, (1870) 1933 - 1954.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí (sbírka autogramů - politické osobnosti z doby Rakouska-Uherska).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Fotoarchiv LA PNP

Fond v rozsahu 1402 kartonů, 1860 - 2002.

Fotoarchiv LA PNPFotoarchiv tvoří samostatnou část literárního archivu PNP. Je v něm soustředěn materiál (pozitivy a jiná obrazová dokumentace, negativy, mikrofilmy), který vznikl sbírkotvornou činností PNP či jednotlivců. Cennou součást fotosbírek představují fotoarchivy významných nakladatelství a fotoateliérů.Materiál je členěn do celků podle původce sbírky (PNP či jednotlivé osobnosti) a podle charakteru sbírky (fotodokumentace, mikrofilmy, pohlednice). Fotoarchiv má vlastní kartotéku a jednotlivé zpracované celky jsou evidovány na kartách.Sbírka literárního archivu PNPa) Fotodokumentace k politickým, kulturním a literárním dějinám v rozsahu 150 kartonů pozitivů a 60 000 negativů. Zpracováno 45 000 negativů a 130 kartonů pozitivů.b) Sbírka mikrofilmů převážně vlastní produkce PNP z materiálů Strahovské knihovny (prvotisky, staré tisky, rukopisy) a významných materiálů z fondů literárního archivu (především korespondence a rukopisy literárních děl) v rozsahu 37 kartonů (tj. cca 750 ks mikrofilmů). Zpracováno 30 kartonů, 7 kartonů částečně uspořádáno.ADAMEC Jan 1954; dokumentace díla VOKOLKA Vojmíra 1910 - 2001.Uspořádáno.BERMANN Bedřich ? - ?; fotograf.Portréty známých osobností z 30. let. 1. Pozitivy (1 karton).
2. Negativy (1 karton).Uspořádáno.BOETTINGER Hugo 1880 - 1934; karikaturista, malíř, grafik.Osobní fond pozitivů v rozsahu 9 kartonů. 1. Osobní (portréty vlastní, rodinné, přátel).
2. Reprodukce vlastních výtvarných děl.Částečně uspořádáno.DRUŽSTEVNÍ PRÁCE 1922 - 1951; nakladatelské družstvo v Praze.Nakladatelský archiv pozitivů použitých v časopisu Panorama a v propagačních materiálech nakladatelství v rozsahu 6 kartonů.Částečně uspořádáno.JIRÁSEK Alois 1851 - 1930; spisovatel.ALEŠ Mikoláš 1852 - 1913; malíř, ilustrátor.Sbírka dokumentačních materiálů k životu a dílu Aloise Jiráska a Mikoláše Alše. 1. Pozitivy (16 500 ks).
2. Negativy (10 000 ks).
3. Diapozitivy (1 250 ks).
4. Xerokopie (620 ks).
5. Magnetofonové pásky (57 ks).Zpracováno.KRÁĽ Janko 1822 - 1876; slovenský básník.Sbírka dokumentace v rozsahu 1 kartonu, 1847 - 1861. 1. Dokumentace (faksimile korespondence odeslané a rukopisů vlastních).Zpracováno ve
2. stupni evidence - P. Šternová: Janko Kráľ, Praha 1999, edice inv. č. 81
4.KVAPILOVÁ Hana 1860 - 1907; herečka, spisovatelka.Sbírka portrétů (pozitivů) známých osobností (část s autografy) v rozsahu 8 kartonů.Částečně uspořádáno.MELANTRICH 1910 - 1996; tiskový koncern nár. socialistické strany (1910 - 1949), od 1950 nakladatelství Čs. strany socialistické.Nakladatelský fond v rozsahu 84 kartonů, 1910 - 1996 (fotografie a negativy, př. č. 20/2013). Nakladatelský fotoarchiv v původním uložení s vlastní kartotékou,
2. pol. 1
9. stol. - 1996 1. Pozitivy (30.000)
2. Negativy (20.000)Uspořádáno tematicky (osobnosti, města, Praha aj.)MULAČ Jan 1845 - 1905; fotograf.MULAČ Josef 1864 - 1941; fotograf.Firemní archiv negativů portrétů slavných osobností v rozsahu 420 negativů.Zpracováno.OTTO Jan 1871 - 1949; nakladatelství v PrazeNakladatelský archiv pozitivů v rozsahu 153 kartonů.1. Portréty známých osobností (83 kartonů).
2. Místopis cizina (6 kartonů).
3. Místopis Československo (8 kartonů).
4. Místopis Praha (19 kartonů).
5. Události cizina (3 kartony).
6. Události Československo (2 kartony).
7. I. světová válka (3 kartony).
8. Interiéry výstav (4 kartony).
9. Reprodukce výtvarných děl (26 kartonů).Zpracován oddíl 1 (portréty), oddíly 2 - 9 částečně uspořádány.POHLEDNICE 1900 - 1980Sbírka místopisných pohlednic v rozsahu 51 kartonů.Zpracováno 20 kartonů.POSSELT Jan 1885 - 1970; fotograf.Sbírka místopisných negativů v rozsahu 1780 negativů. 1. Místopis Československa včetně Podkarpatské Rusi (1162 neg.).
2. Místopis Prahy (618 neg.).Částečně zpracováno.SPOLEK ČESKOSLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKŮ 1926 - 1992; fotografie knihoven ČSR a knihoven ze světa, Mezinárodní kongres knihovníků a přátel knihy, Praha 192
6.Nález v Oddělení prezentace sbírek PNP, neuspořádáno, fond v rozsahu 2 kartonů většího tvaru.ŠTENCŮV ARCHIV Sbírka fotografií nakladatelství Jana Štence (1871 - 1947), zakladatele grafického závodu a grafického kabinetu v Praze (1913 - 1950).Fond v rozsahu 106 kartonů včetně 11 dvojkartonů.Uspořádáno. Yvetta Dörflová.VILÍMEK Josef Richard 1858 - 1949; nakladatelství v Praze.Fragment nakladatelského archivu pozitivů v rozsahu 6 kartonů. 1. Portréty známých osobností.
2. Varia (fotografie pro časopisy vydávané nakladatelstvím).Částečně uspořádáno. Yvetta Dörflová, Jana Štursová

Částečně uspořádáno.

Frabša František Salesius

1887 - 1956; redaktor a spisovatel, přísedící Zemského výboru v Praze.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1918 - 1952.

1. Korespondence přijatá (dotazníky a korespondence k chystanému Soupisu spisovatelů).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, Soupis spisovatelů A - C).
3. Tisky.

V původním uspořádání.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Francev Vladimir Andrejevič

1867 - 1942; profesor slovanské filologie na univerzitě ve Varšavě a na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1825 - 1940.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. D. Balmont, I. Bunin, V. Jagić, A. Jirásek, J. F. Karskij, B. N. Ljapunov, Z. Nejedlý, V. I. Srezněvskij, M. V. Šachmatov); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie a přípravné práce k edicím, bibliografický materiál a excerpta z oblasti srovnávací slavistiky, překlady); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Vladimír Andrejevič Francev, Praha 1995, edice inv. č. 482.

Otevřít fond Francev Vladimir Andrejevič

Franěk Jiří

1922 - 2007; slavista (rusista), literární vědec.

Osobní fond v rozsahu 42 kartonů, 1922 - 2007.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (drobné studie, posudky, recenze, vzpomínka, články, kartotéky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Franko Ivan Jakovyč

1856 - 1916; ukrajinský spisovatel, významný národní činitel.

Sbírka v rozsahu 1 kartonu, 1885 - 1910.

1. Korespondence přijatá (fotokopie dopisů českých pisatelů).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Ivan Jakovyč Franko, Praha 1996, edice inv. č. 526.

Otevřít fond Franko Ivan Jakovyč

Franta Karel

1857 - 1945; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1848 - 1932.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Karel Franta, Praha 1995, edice inv. č. 573.

Otevřít fond Franta Karel

Franta Šumavský Josef

1796 - 1857; lexikograf, pedagog.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, (1634) 1828 - 1907 (1929).

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, studie, pracovní materiály pro slovníky a gramatiky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Josef Franta Šumavský, Praha 2006, edice inv. č. 1234.

Otevřít fond Franta-Šumavský Josef

Franz Jan

1910 - 1946; překladatel, literární kritik, spoluzakladatel revue Řád.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1921 - 1949.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Taudyová: Jan Franz, Praha 2015.

Otevřít fond Franz Jan

Freiová Ludmila

1926 - 2014; učitelka na základní a střední škole, spisovatelka, autorka knih pro mládež a science fiction. Překladatelka sci-fi literatury z italštiny

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1926 - 2014.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

French Alfred

1917 - 1997; bohemista, překladatel z českého jazyka, autor studií o české literatuře, avantgardě a editor výborů české poezie.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1917 - 1997.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá a odeslaná (P. Brázda, M. Holub, Z. Horová, O. Jelínek, E. Osers, J. Pleva, J. Seifert, A. Skoumal, J. Šotola, P. Tigrid ad.).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Frič Alberto Vojtěch

1882 - 1944; cestovatel a spisovatel, syn Vojtěcha Friče.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1915 - 1940.

1. Rukopisy vlastní.
2. Tisky (práce A. V. Friče a časopis Očista, který A. V. Frič vydával).

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur .

Otevřít fond Frič Alberto Vojtěch

Frič Antonín

1832 - 1913; profesor zoologie na Univerzitě Karlově v Praze, bratr J. V. Friče.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1855 - 1913.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (články, paměti, zápisníky).
4. Dokumentace (kopie korespondence odeslané ve vázaných albech).

Částečně uspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea Praha.

Frič Coelestin

1856 - 1886; autor biografií, překladatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1882.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Coelestin Frič, Praha 1995, edice inv. č. 511.

Otevřít fond Frič Coelestin

Frič Josef

1900 - 1973; básník, zakládající člen Devětsilu.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1900 - 1973.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Frič Josef František

1804 - 1876; právník, politik, profesor soudního řádu na Univerzitě Karlově v Praze, otec J. V. Friče.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, (1690) 1805 - 1876.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (Johanny Fričové-Reissové - manželky, dětí).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (zápisníky).
4. Tisky.

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Frič Josef Jan

1861 - 1945; astronom, továrník, syn J. V. Friče.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1894 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (V. Šafařík).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Frič Josef Václav

1829 - 1890; básník, prozaik, překladatel, novinář, politik.

Osobní fond v rozsahu 156 kartonů, 1842 - 1890.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (sbírka 129 úmrtních oznámení).
2. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, M. Bakunin, J. Čelakovský, Fričové, A. Gercen, bří Grégrové, S. B. Hroboň, M. Jókai, A. Kavalírová, J. L. Kober, L. Kossuth, E. Krásnohorská, J. I. Kraszewski, B. Krawc, M. Leskov, B. Němcová, J. Neruda, J. Otto, S. N. Pinkas, J. E. Purkyně, A. N. Pypin, K. Sabina, J. S. Skrejšovský, K. Světlá, V. K. Šembera, V. Šnajdr, I. S. Turgeněv); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, řeči, zápisníky, Paměti); b) cizí (opisy korespondence J. V. Friče a Pamětí).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia (hmotné památky).

Neuspořádáno.

Frič Karel

1834 - 1915; obchodník v Rostově, bratr J. V. Friče.

Osobní fond v rozsahu18 kartonů, 1834 - 1938.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Yvetta Dörflová: Karel Frič, Praha 2013.

Otevřít fond Frič Karel

Frič Vojtěch

1844 - 1918; advokát v Praze, městský radní, bratr J. V. Friče.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1864 - 1918.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (deníky).
3. Tisky.
4. Varia (kresby).

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Moravský zemský archiv v Brně.

Otevřít fond Frič Vojtěch

Fričová Božena

1865 - 1923; dcera J. V. Friče a pořadatelka jeho pozůstalosti.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1891 - 1923.

1. Korespondence a) přijatá (H. Traub); b) odeslaná; c) rodinná.
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Fond je zpracováván.

Fričová Růžena

1851 - 1935; manželka pražského advokáta Vojtěcha Friče, bratra J. V. Friče.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1873 - 1930.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Neruda, J. V. Sládek, A. Stašek, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy cizí (J. Zeyer).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (rodinné památky).

Fond je zpracováván.

Otevřít fond Fričová Růžena

Frída Bedřich

1855 - 1918; prozaik, překladatel, bratr Jaroslava Vrchlického.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1869 - 1933.

1. Korespondence a) přijatá (J. Kvapil, bří Mrštíkové, J. V. Sládek, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná (J. Zeyer B. Frídové).
2. Rukopisy a) vlastní (paměti); b) cizí (paměti B. Frídové - manželky).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Bedřich Frída, Praha 1996, edice inv. č. 574.

Otevřít fond Frída Bedřich

Frída Vladimír

1885 - 1949; magistrátní úředník v Praze, básník, synovec Jaroslava Vrchlického.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 18 kartonů, 1885 - 1949.

1. Korespondence cizí: Bedřichu Frídovi (A. Jirásek, J. a H. Kvapilovi, J. V. Sládek, F. A. Šubert); Boženě Frídové (R. Jesenská, T. Nováková, J. V. Sládek); Jaroslavu Vrchlickému.
2. Rukopisy (týkající se J. Vrchlického).
3. Sbírka fotografií a autografů (T. Cannizzaro, K. Čapek, E. Destinnová, J. Galsworthy, L. Janáček, J. V. Sládek, K. Světlá, F. X. Šalda).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Frinta Antonín

1884 - 1975; profesor bulharského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1884 - 1950.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Cyž, B. Krawc, J. Slizinski, V. Šmilauer, O. Vočadlo).
3. Rukopisy vlastní (odborné práce, přípravný materiál k vědeckým pracím).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence bez inventáře (v rozsahu 2 kartonů). Dodatky v rozsahu 18 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Fromek Jan

1901 - 1966; zakladatel nakladatelství Odeon v Praze, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1926 - 1963.

1. Korespondence a) přijatá (H. Barbusse, P. Bezruč, Z. Kalista, M. Majerová, S. K. Neumann, I. Olbracht, J. Seifert, F. Šrámek, J. Zaorálek); b) odeslaná; c) rodinná.
2. Rukopisy cizí (V. Nezval).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Š. Koukalová: Jan Fromek, Praha 1998, edice inv. č. 815.

Otevřít fond Fromek Jan

Frýba Václav

1900 - 1968; odborný učitel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1900 - 1970.

1. Korespondence a) přijatá (V. Peča, J. Pícek, J. Podobský, V. Ruda, M. Vlach ); b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (studie, články, edice, přednášky, výpisky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Fučík Bedřich

1900 - 1984; kritik, editor, překladatel, ředitel nakladatelství Melantrich, J. R. Vilímek, Vyšehrad a Universum.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1970 - 1989.

1. Samizdatová vydání knih (Čtrnáctero zastavení, Kritické příležitosti, Píseň o zemi, Setkávání a míjení).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Fučík Julius

1903 - 1943; komunistický politik, redaktor, literární a divadelní kritik, autor monografií, politických statí, publikací o SSSR, překladů z ruštiny.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1912 - 1973.

1. Korespondence rodinná (Gusty Fučíkové - manželky).
2. Rukopisy vlastní (divadelní kritiky).
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Dokumentace.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum dělnického hnutí v Praze.

Fučík Milan

1876 - 1934; úředník, básník, dramatik, prozaik a překladatel, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1888 - 1933.

1. Doklady vlastní (týkající se účasti v hnutí Omladiny).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová : Milan Fučík, Praha 2002, edici inv. č. 1135.

Fuchs Rudolf

1890 - 1942; česko-německý básník, překladatel, kritik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1909 - 1937.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, M. Brod, bří Čapkové, H. von Hofmannstahl, R. M. Rilke, F. Werfel, S. Zweig); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (překlady).
4. Varia (kresba R. Fuchse?).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Rudolf Fuchs, Praha 1972, edice inv. č. 247.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Fuchs Rudolf

Fuks Ladislav

1923 - 1994; prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 115 kartonů,1923 -1994.

1. Doklady a) vlastní; b)rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (R. Barana, V. Basovník, Z. Bělinová, L. Bělohradská, J. Dočekal, J. Grygar, M. Kadlečíková, F. Kouřil, P. Kovář, A. Kozák, D. Hamšík, V. Justl, F. Kožík, V. Lacina, J. Loukotková, A. a V. Mertlovi, L. Pelcová, P. Prouza, L. Sprock, A. F. Stehlík, J. Velda aj.); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (povídky, romány, filmové a rozhlasové scénáře, vědecké a odborné práce, články, rozhovory, recenze, doslovy, projevy, přednášky, pracovní materiály); b) cizí (o něm).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová: Ladislav Fuks, Praha 2006, edice inv. č. 1228 (v rozsahu 114 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Fuks Ladislav

Fux Antonín

1838 - 1908; filolog, magistrátní úředník v Praze.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1850 - 1908.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (studie a články z oboru klasické a středověké filologie).

Neuspořádáno.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace