Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Jablonský Boleslav (vl. jm. Eugen Karel Tupý)

1813 - 1881; básník, člen premonstrátského kláštera na Strahově.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1834 - 1949.

1. Doklady a) vlastní; cizí (týkající se převezení pozůstatků Boleslava Jablonského z Krakova do Prahy)
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní ( básně, próza, kázání, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Lábusová: Boleslav Jablonský, Praha 2004, edice inv. č. 1204.

Otevřít fond Jablonský Boleslav

Jaenig Karel

1835 - 1914; katolický kněz, kulturní pracovník.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1861 - 1922.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (kázání); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Karel Jaenig, Praha 1970, edice inv. č. 238.

Otevřít fond Jaenig Karel

Jahn Jiljí Vratislav

1838 - 1902; ředitel reálné školy, básník, dramatik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1789 - 1933.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Bělohoubek, V. Brandl, J. Gebauer, E. Holub, E. Krásnohorská, J. Neruda, J. V. Prášek, L. Procházka, Z. Przesmycki, B. Smetana, V. Šolc, A. Tille, E. Tonner, F. A. Urbánek, V. Vlček, A. Vysoký, Z. Winter, nakladatelství I. L. Kober); b) rodinná; c) cizí (K. S. Amerling).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, divadelní hry, články, deníky, poznámky); b) cizí (K. J. Erben, V. Svoboda, V. Šolc).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Jiljí Vratislav Jahn, Praha 1998, edice inv. č. 801.

Otevřít fond Jahn Jiljí Vratislav

Jahn Metoděj

1865 - 1942; učitel, básník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1886 - 1925.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, povídky).
3. Výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Š. Charousková: Metoděj Jahn, Praha 1998, edice inv. č. 905.

Části archivního souboru v jiných institucích: Památník Petra Bezruče v Opavě, Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, Muzeum ve Valašském Meziříčí, Valašské muzeum v přírodě, Národní kulturní památka, Slezské zemské muzeum v Opavě.

Otevřít fond Jahn Metoděj

Jahoda Josef

1872 - 1946; učitel, novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1888 - 1946.

1. Korespondence a) přijatá (F. Flos, J. S. Guth-Jarkovský, A. Jirásek, V. Klofáč, J. S. Machar, F. S. Procházka, F. Sekanina, F. Vrobel); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, divadelní hry); b) cizí (J. Imlauf).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Jahoda, Praha 1966, edice inv. č. 146.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Havlíčkově Brodě.

Otevřít fond Jahoda Josef

Jakobson Roman Osipovič

1896 - 1982; ruský slavista, profesor ruské filologie na univerzitě v Brně a na univerzitách v USA.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1922 - 1939.

1. Korespondence a) přijatá (A. Novák, I. Olbracht, B. Pilňak, J. Werich); b cizí (T. Mann A. M. Remizovovi, V. B. Šklovskij).
2. Rukopisy cizí (jazykozpytné studie L. A. Bulachovského, N. Durnova, J. D. Polivanova, V. B. Šklovského).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Roman Osipovič Jakobson, Praha 1995, edice inv. č. 484.

Otevřít fond Jakobson Roman Osipovič

Jakubec Jan

1862 - 1936; profesor české literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1819 - 2003.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Drtina, V. Flajšhans, J. Horák, M. Hýsek, J. Karásek, E. Krásnohorská, J. Laichter, J. S. Machar, T. G. Masaryk, M. Murko, J. Polívka, A. Pražák, F. X. Šalda, V. Tille, J. Vlček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (pracovní materiály, koncepty); b) cizí (J. Kollár).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Taudyová: Jan Jakubec, Praha 2019.

Jakubička Josef

1814 - 1886; soudce, vlastivědný pracovník Voticka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1848.

1. Rukopisy vlastní (poznámky o roce 1848).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv (genealogická sbírka), Státní okresní archiv v Benešově.

Janáček Jaroslav

1878 - 1963; úředník, osvětový pracovník, tolstojovský filosof.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1895 - 1952.

1. Korespondence a) přijatá (I. Hálek, J. B. Kozák, D. Makovický, T. G. Masaryk, A. Škarvan, K. Velemínský, J. Zrzavý); b) odeslaná (D. Makovickému); c) cizí (T. G. Masaryk).
2. Rukopisy a) vlastní (Kronika obce krucemburské, články, přednášky, deníky); b) cizí (A. Škarvan, K. Velemínský).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Jaroslav Janáček, Praha 1970, edice inv. č. 218.

Otevřít fond Janáček Jaroslav

Janáčková Jaroslava

1930; profesorka české literatury na Filosofické fakultě UK, literární historička, editorka literatury 19. století.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1930 - 2013.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Janata Miroslav

? - ?; úředník Občanské záložny, sběratel.

Sbírka v rozsahu 1 kartonu, 1950 - 1980.

1. Korespondence přijatá.
2. Fotografie.

Neuspořádáno.

Janda Josef

1898 - 1960; odborný lékař, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1927 - 1971.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence přijatá (K. Biebl, K. Konrád, V. Nezval, A. Trýb).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky (korektury Konrádových Epištol k nesmělým milencům).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová: Josef Janda, Praha 2000, edice inv. č. 1043 .

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Janda Josef

Janda-Cidlinský Bohumil

1831 - 1875; básník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1846 - 1925.

1. Korespondence a) přijatá (V. Hálek, G. Pfleger-Moravský, K. Sladkovský); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (V. K. Klicperovi).
2. Rukopisy vlastní (poezie, zápisníky, poznámky).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Bohumil Janda-Cidlinský, Praha 1997, edice inv. č. 745.

Části archivního souboru v jiných institucích: Polabské muzeum.

Otevřít fond Janda-Cidlinský Bohumil

Jandera Josef Ladislav

1776 - 1857; člen řádu premonstrátů na Strahově, profesor matematiky na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1805 - 1853.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (B. Bolzano, F. A. Vacek, ); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (univerzitní přednášky, matematické spisy); b) cizí (V. Hanka).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Ladislav Jandera, Praha 1976, edice inv. č. 303 (součástí inventáře je i soupis části fondu uložené ve Státním ústředním archivu v Praze). Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv, Strahovská knihovna v Praze, Státní okresní archiv v Jičíně, Městské muzeum Hořice v Podkrkonoší.

Otevřít fond Jandera Ladislav

Jandík Stanislav

1902 - 1970; grafik, redaktor, publicista.

Osobní fond v rozsahu 58 kartonů, 1920 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (fragment).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentační materiál ke kulturní historii 30. - 50. let.

Neuspořádáno.

Janeček Karel

1903 - 1974; hudební skladatel a teoretik, profesor na Akademii múzických umění v Praze.

Osobní fond v rozsahu 53 kartonů, 1896 - 1974.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Borkovec, J. Plavec, B. Štědroň); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (studie, přednášky, kartotéky, deníky).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (notové záznamy, magnetofonové pásky).

Neuspořádáno.

Janíček Rudolf

1904 - 1988; středoškolský profesor, překladatel z hindštiny.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1904 - 1988.

1. Korespondence přijatá (J. Plavec, R. Mukerdží).
2. Rukopisy vlastní (překlady, zvl. Bhagavadgítá).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie (diapozitivy z cest po Asii).

Část fondu (10 kartonů fotografií a diapozitivů) uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Janík Zdeněk

1923 - 2014; básník a publicista, esejista, verše a pohádky pro děti, překlady z angličtiny.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1923 - 2014.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (pracovní materiály).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Janka Otto

1930 - 2009; pracovník Národního muzea, autor cestopisů, rozhlasových her.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1930 - 2009.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (P. Dostál, J. Gruša, R. Kadlec, J. Ryšavý); odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (Historie vodní Dvojky 1943 - 1993, sborník příspěvků, pracovní materiály a poznámky týkající se Sidonie Nádherné, rozhlasové hry).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Jankovič Milan

1929 - 2019; literární teoretik a historik, editor.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1979 - 1999.

1. Doklady.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (P. Blažíček, M. Červenka, M. Drozda, A. Haman, K. Chvatík, J. Janáčková, M. Jungmann, M. Jůzl, V. Karfík, M. Langerová, J. Lopatka, J. Loužil, J. Mourková, Z. Pešat, R. Pytlík, T. Vlček, J. Zumr aj.)
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Janota Ladislav

1899 - 1969; úředník, badatel v oboru filozofie a přírodních věd.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1868 - 1969.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (E. Filla, J. Heyrovský); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (K. Vorovka).
3. Rukopisy vlastní (články, studie, poznámky z oboru filozofie a psychologie).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (2 alba).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Ladislav Janota, Praha 2002, edice inv. č. 1151.

Otevřít fond Janota Ladislav

Janouch Václav

? - ?; středoškolský profesor, literární historik a filolog.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1891 - 1956.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (studie k překladu Alexandreidy a k staročeské literatuře).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie (textu Alexandreidy staročeské a latinské).
7. Varia (slovníková hesla).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Mikulová: Václav Janouch, Praha 2004, edice inv. č. 1189.

Otevřít fond Janouch Václav

Janouš Karel

1879 - 1928; středoškolský profesor, autor regionální literatury.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 - 1927.

1. Korespondence rodinná.
2. Rukopisy vlastní (materiál k životopisu herce a literáta Jana Kašky-Zbraslavského).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Janoušek Jaroslav

1906 - 1993; úředník, redaktor, prozaik a básník, literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1932 - 1993.

1. Korespondence přijatá (M. Prušáková, K. Scheinpflug, V. Závada, J. Znoj).
2. Rukopisy vlastní (povídky, články).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Janovský Heřman

1862 - 1911; advokát, statkář v Trpoměchách u Slaného, politik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1862 - 1934.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (H. Janda); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, články).
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Heřman Janovský, Praha 1997, edice inv. č. 784.

Otevřít fond Janovský Heřman

Janovský Miroslav

1903 - 1974; knihovník, bibliofil.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 25 kartonů, 1571 - 1993.

1. Doklady vlastní a)vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Havlíček, K. Kazbunda, R. Medek, J. Šnobr, K. Vik, J. Weiss); b)odeslaná (sbírka: M. Aleš, J. Arbes, Z. Braunerová, K. Čapek, S. Čech. E. Filla, V. Holan, J. Karafiát, E. Krásnohorská, Z. M. Kuděj, F. Langer, T. G. Masaryk, A. Mucha, J. V. Myslbek, L. Niederle, A. Novák, V. Silovský, J. V. Sládek, V. Špála, B. Václavek, J. Váchal).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, vzpomínky, přednášky, projevy); b) cizí (sbírka: F. Doucha, V. Dyk, K. Havlíček Borovský, J. Kvapil, J. Mošna, A. Sova, J. Wolker).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.
7. Část osobního fondu V. Preissiga (korespondence, tisky, fotografie, kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Miroslav Janovský, Praha 2004. edice inv. č. 1184.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vojenský historický archiv.

Otevřít fond Janovský Miroslav

Janský Emanuel

1900 -1965; archivář pojišťovny, divadelní kritik, dramaturg Vesnického divadla.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1900 - 1965.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (D. Moldanová, O. Spalová).
3. Rukopisy a) vlastní (Divák světem okouzlený, Laboratoř hlásí ztráty, Velké maličkosti aj.); b) cizí (E. Kohout, J. Pokorný, J. Trojan aj.).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Janský Karel a Hyperion - nakladatelský archiv

1890 - 1959; bankovní úředník, máchovský badatel, literární historik, vydavatel bibliofilií.

Osobní fond a nakladatelský archiv Hyperion (1907 - 1959) v rozsahu 26 kartonů.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (C. Bouda, J. Hora, J. Konůpek, O. Králík, S. K. Neumann, J. Seifert, K. Svolinský, F. X. Šalda, K. Teige, Toyen); b) odeslaná; c) rodinná (manželky Erny Janské); d) cizí (F. X. Šalda).
3. Rukopisy a) vlastní (o K. H. Máchovi, V. B. Nebeském a J. Lindovi); b) cizí (K. Bednář, F. Hrubín, M. Majerová, S. K. Neumann).
4. Tisky (týkající se K. H. Máchy).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (portrét Josefa Lindy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Karel Janský, Praha 2001, edice inv. č. 1107 (v rozsahu 16 kartonů). Dodatek k fondu v rozsahu 10 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Janský Karel

Janský Pavel

1929 - 2006; básník, překladatel z angličtiny, němčiny, slovenštiny.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1929 - 2006.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (P. Bláha, J. Dušek, G. Gminski, Z. Hadrbolcová, J. Hořec, V. Justl, P. Kabeš, J. Kořán, Z. Lipanská, J. Pařík, H. Rokyta, N. Terlecký, M. Uhde, V. Vild, J. Vladislav, P. Zachovalová aj.);
3. Rukopisy a) vlastní (pracovní materiály, překlady); b) cizí (V. Černý, J. Polách, N. Terlecký, J. Tichý, S. Stránský aj.);
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jarolímek Josef

1946 - 2012; publicista, básník, scenárista, režisér, člen Obce spisovatelů a Eurocreation Conseil Paris.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1946 - 2012.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (dramatizace her, literární scénáře, pracovní materiály).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jaroš Gustav (pseud. Jaroš-Gamma Gustav)

1867 - 1948; novinář, publicista, magistrátní úředník.

Osobní fond v rozsahu 71 kartonů, 1868 - 1949.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. B. Čapek, J. B. Foerster, J. Herben, E. Chalupný, J. Kvapil, M. Majerová, Z. Nejedlý, A. Pammrová, J. Vodák, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, poznámky, články, výpisky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 20 kartonů zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, zbytek fondu neuspořádán.

Jarošová Emma (vl. jm. Emilia Koukol)

1911 - 2008; novinářka žijící v Kanadě (Toronto), folkloristka.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1911 - 2008.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (deníky, romány, národopisné fejetony).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (drobné hmotné památky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Letohradě.

Javořická Vlasta (vl. jm. Marie Zezulková)

1890 - 1979; autorka populárních románů a povídek z vesnického života, veršovaných pohádek.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1902 - 1975.

1. Korespondence a) přijatá (především od čtenářů); b) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (autobiografie, próza, poznámky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Javůrek Josef

1900 - 1981; zemědělec, kronikář v Dolních Rokytňanech.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1935 - 1995.

1. Rukopisy a) vlastní (rodinná kronika); b) cizí (životopis J. Javůrka).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Josef Javůrek, Praha 1995, edice inv. č. 588.

Otevřít fond Javůrek Josef

Javůrek Karel

1815 - 1909; malíř a restaurátor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1837 - 1909 (1982).

1. Doklady a) rodinné; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (kresby); b) cizí (díla o K. Javůrkovi).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby - T. Javůrková).
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Karel Javůrek, Praha 2001, edice inv. č. 1130.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Javůrek Karel

Jedlička Jaromír

1901 - 1965; lektor gruzínštiny a odborný asistent arménštiny na Univerzitě Karlově v Praze, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1940 - 1965.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Alda, K. Bednář, O. Dorazil, J. Kopta, M. Majerová, F. Nechvátal, A. Novák, J. Patočka, M. Pujmanová, J. Seifert, J. Vašica, V. Závada, gruzínská a arménská korespondence, zahraniční orientalisté a amerikanisté); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (odborné statě, překlady, přípravný materiál, lingvistická kaukazologická kartotéka, hesla pro Kindlers Literatur Lexikon).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jedlička Jaroslav

1891 - 1974; profesor ftizeologie na Univerzitě Karlově v Praze, historik lékařství.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1864 - 1975.

1. Doklady a) vlastní, b) rodinné, c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (V. Kruta, O. Matoušek, J. Plojhar, J. Sajner, L. Syllaba); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (vědecké práce z oboru lékařství, historiografické práce, přípravný, dokumentační a pracovní materiál k pracím o E. Albertovi, J. E. Purkyňovi, J. Thomayerovi); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Holmanová: Jaroslav Jedlička, Praha 1988, edice inv. č. 459.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Jedlička Jaroslav

Jedlička Josef

1927 - 1990; prozaik, esejista, redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa.

Osobní fond v rozsahu 40 kartonů, 1927 - 2007.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (V. Fischerová, K. Michal).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Merthová: Josef Jedlička, Praha 2020.

Jedlička Otakar

1845 - 1883; lékař, novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1817 - 1883.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, J. Barák, J. Neruda, E. Špindler); b) rodinná; c) cizí (redakci Národních listů).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články); c) cizí (J. Barák, S. Čech, J. Goll, V. Hanka, J. V. Sládek).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Otakar Jedlička, Praha 1959, edice inv. č. 59 (revize 2003).

Otevřít fond Jedlička Otakar

Jednota českých spisovatelů - spolkový archiv

1874 - 1875; ochranný spolek autorský v Praze.

Část spolkového archivu v rozsahu 1 kartonu, 1874 - 1875.

1. Doklady spolkové (zápisy ze schůzí).
2. Korespondence přijatá (spolková).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Badalová: Jednota českých spisovatelů, Praha 1998, edice inv. č. 841.

Otevřít fond Jednota českých spisovatelů

Jednota dramatických spisovatelů a skladatelů českých - spolkový archiv

1873 - 1885; ochranný spolek autorský v Praze.

Část spolkového archivu v rozsahu 1 kartonu, 1873 - 1885.

1. Doklady spolkové (stanovy, zápisy ze schůzí, smlouvy, účetní doklady).
2. Korespondence a) vlastní (J. J. Stankovský); b) odeslaná.
3. Rukopisy.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Šobrová: Jednota dramatických spisovatelů a skladatelů českých, Praha 1998, edice inv. č. 842.

Otevřít fond Jednota dramatických spisovatelů

Jednota katolického duchovenstva - spolkový archiv

1902 - 1907; 1918 - 1921; spolek reformního katolického duchovenstva.

Část spolkového archivu v rozsahu 5 kartonů, 1902 - 1934.

1. Doklady spolkové (spolkové knihy).
2. Korespondence vlastní.
3. Rukopisy (články).
4. Tisky (oběžníky, časopisy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský, M. Šrůtová: Jednota katolického duchovenstva, Praha 1999, edice inv. č. 938.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Jednota katolického duchovenstva

Jednota Svatopluka Čecha - spolkový archiv

1912 - 1952; původně Jednota Svatopluka Čecha na povznesení jazyka a písemnictví českého, později Jednota Svatopluka Čecha, jež v roce 1952 splynula s Literárněhistorickou společností v Praze.

Spolkový archiv v rozsahu 4 kartonů, 1909 - 1952.

1. Doklady spolkové (stanovy, prezenční listiny od r. 1923, seznam členů, podací protokol, doklady příjmů a vydání, zápisy o schůzích z let 1912 - 1952).
2. Korespondence vlastní.
3. Tisky (Věstník Jednoty Svatopluka Čecha).
4. Fragment spolkového archivu Klubu mladé generace československé na Smíchově (1909 - 1925).
5. Fragment spolkového archivu Sdružené spolky Svatopluka Čecha ve Velké Praze (1923).

Část fondu uspořádána v 1. stupni evidence, 1 karton korespondence neuspořádán.

Jech Jaromír

1918 - 1992; spisovatel, literární historik, germanista, folklorista, publicista.

Osobní fond v rozsahu 45 kartonů, 1945 - 1993.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (E. Baláš, C. Bouda, Jiří Horák, Josef Horák, M. Kubátová, J. Š. Kubín, S. Metelka, A. Satke, O. Sirovátka, J. Tywoniak).
3. Rukopisy a) vlastní (pohádky, studie, články, přednášky, záznamy lidových vypravěčů, edice - J. Š. Kubín, V. Metelka, lidová vyprávění); b) cizí.
4. Tisky a výstřiýky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Jaromír Jech, Praha 2002, edice inv. č. 1157.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Semily.

Otevřít fond Jech Jaromír

Jech Josef Jindřich

1882 - 1967; hospodářský úředník, bibliofil.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1929 - 1967.

1. Korespondence a) přijatá (M. Kaláb, Q. M. Vyskočil); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy cizí (Q. M. Vyskočil).
3. Tisky (M. Kaláb).
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Josef Jindřich Jech, Praha 1996, edice inv. č. 589.

Otevřít fond Jech Josef Jindřich

Jecho Evžen

1945; spisovatel, novinář, pedagog, sochař, grafik, fotograf, architekt.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1945 - 2018.

1. Korespondence přijatá.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jechová Eliška

1921 - 2015; dopisovatelka do novin Hospodář (vydává česká menšina v USA ve státě Texas), prozaička, autorka povídek a filosofických úvah.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1921 - 2015.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jelen Jiří

1906 - 1961; advokát, tiskař, kulturní pracovník.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1839 - 1961.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (O. Menhart, V. Zeman); b) odeslaná (O. Menhartovi); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, výpisky, kartotékové zápisy rodopisné a topografické); b) cizí (F. Strejček).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (exlibris).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Jiří Jelen, Praha 1971, edice inv. č. 226.

Otevřít fond Jelen Jiří

Jelínek Antonín

1805 - 1894; hospodářský ředitel panství knížete Windischgrätze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1826 - 1894.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (zetě, spisovatele Karla Štěpánka).
3. Tisky.

V původním uspořádání.

Jelínek Bohdan

1851 - 1874; poštovní úředník, básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1870 - 1957.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Vrchlický); b) rodinná (otce Václava Jelínka, bratra Josefa Jelínka - A. Jirásek); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, zápisníky), b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Bohdan Jelínek, Praha 1997, edice inv. č. 774.

Otevřít fond Jelínek Bohdan

Jelínek Edvard

1855 - 1897; magistrátní úředník v Praze, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1862 - 1897.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (Baudouin de Courteney, S. Čech, B. Grabowski, M. Hornik, J. M. Hurban, A. Jirásek, A. H. Kirkor, J. I. Kraszewski, L. Kuba, F. Kvapil, J. Neruda, E. Orzeszkowa, J. Polívka, Z. Przesmycki, F. Řehoř, H. Sienkiewicz, J. V. Sládek, J. Štolba, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) odeslaná; c) cizí (B. Smetana).
3. Rukopisy a) vlastní (články, divadelní hry, výpisky, bulharsko-český slovník, bibliografie o Polsku); b) cizí (E. Orzeszkowa, J. Vrchlický).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Edvard Jelínek, Praha 1966, edice inv. č. 147. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Jelínek Edvard

Jelínek Hanuš

1878 - 1944; pracovník ministerstva zahraničí, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 34 kartonů, 1825 - 1944.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Balmont, E. Beneš, J.-R. Bloch, A. Bourdelle, O. Březina, bří Čapkové, E. Denis, G. Duhamel, J. Durych, V. Dyk, O. Fischer, F. Gellner, J. Giraudoux, J. Goll, F. Halas, E. Herriot, K. H. Hilar, M. Hýsek, M. Janin, A. Jirásek, Z. Kalista, O. Kubín-Coubine, J. Kvapil, L. Leger, F. Lützow, R. Martin du Gard, R. Medek, bří Mrštíkové, Z. Nejedlý, A. Novák, J. Opolský, J. Palivec, J.-E. Pichon, F. Skácelík, A.-E. Sorel, P. Soupault, A. Sova, F. X. Šalda, O. Šimek, J. Šusta, K. Toman, P. Valéry, Ch. Vildrac, R. Weiner); b) odeslaná; c) rodinná (manželky Boženy Jelínkové-Jiráskové); d) cizí (S. Zweig).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady); b) cizí (J. Cassou, M. Janin, K. Kálal, K. Toman, J. Zahradníček).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Hanuš Jelínek, Praha 1966, edice inv. č. 148. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Jelínek Hanuš

Jelínek Ivan

1909 - 2002; advokát, básník, redaktor, publicista.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1909 - 2002.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (G. Greene, V. Linhartová, A. Malraux, A. Miller).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady); b) cizí (K. Brušák).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jelínek Jan

1909 - 1970; středoškolský profesor, bibliofil.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1931 - 1960.

1. Korespondence a) přijatá (O. F. Babler, F. Halas, B. Lacina, M. Majerová, J. Seifert); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (bibliografie díla F. Halase); b) cizí (F. Halas, J. Seifert, J. Zahradníček).
3. Tisky.
4. Výstřižky (s autogramy).
5. Fotografie (s autogramy).
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Červenka: Jan Jelínek, 1. část, Praha 1975, edice inv. č. 276 (v rozsahu 2 kartonů); M. Červenka, L. Šolcová: Jan Jelínek, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 1028.

Otevřít fond Jelínek Jan 1. část

Otevřít fond Jelínek Jan 2. část

Jeník z Bratřic Jan

1756 - 1845; setník, národní buditel, sběratel českého folkloru.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1831 - 1945.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (členů Společnosti Jana Jeníka z Bratřic, F. Materny, E. Skálové, R. Ságnera-Habrovského).
2. Rukopisy vlastní (poznámky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace (písemnosti o činnosti Společnosti Jana Jeníka z Bratřic).
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Jan Jeník z Bratřic, Praha 1988, edice inv. č. 590.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze, Moravský zemský archiv v Brně.

Otevřít fond Jeník z Bratřic Jan

Jenko Josef

1776 - 1858; profesor matematiky na univerzitě ve Vídni.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1776 - 1857.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Bach, B. Kopitar); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, recenze, posudky a návrhy, excerpta); b) cizí (J. J. Litrow, F. Opiz).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Josef Jenko, Praha 1978, edice inv. č. 339.

Otevřít fond Jenko Josef

Jersák Jan

1905 - 1984; historik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1933 - 1984.

1. Rukopisy vlastní (studie z dějin Polska a Francie, pracovní materiály).
2. Tisky.

Rukopisy uspořádány v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Jeřábek Čestmír

1893 - 1981; magistrátní úředník v Brně, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1899 - 1979.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (L. Blatný, F. Götz, F. Halas, Z. Kalista, J. Knap, A. C. Nor, A. M. Píša, B. Vlček); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Kovář: Čestmír Jeřábek, 1. část, Praha 1985, edice inv. č. 415 (v rozsahu 4 kartonů); J. Bílková: Čestmír Jeřábek, 2. část, Praha 1993, edice inv. č. 719 (v rozsahu 1 kartonu).

Otevřít fond Jeřábek Čestmír 1. část

Otevřít fond Jeřábek Čestmír 2. část

Jeřábek František Věnceslav

1836 - 1893; dramatik, spisovatel, politik.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1806 - 1907.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. Červinková-Riegrová, bří Grégrové, F. L. Rieger, J. Vrchlický); b) odeslaná (J. Šolcovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry, články, projevy); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: František Věnceslav Jeřábek, 1. část, Praha 1976, edice inv. č. 311 (v rozsahu 5 kartonů); K. Bílek: František Věnceslav Jeřábek, 2. část, Praha 1992, edice inv. č. 496 (v rozsahu 3 kartonů).

Otevřít fond Jeřábek František Věnceslav 1. část

Otevřít fond Jeřábek František Věnceslav 2. část

Jeřábek Luboš

1864 - 1937; právník, přednosta Státního památkového úřadu, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1901 - 1937.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Breň: Luboš Jeřábek, Praha 1999, edice inv. č. 906.

Otevřít fond Jeřábek Luboš

Jeřábek Viktor Kamil

1859 - 1946; učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1908 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (próza).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Viktor Kamil Jeřábek, Praha 1997, edice inv. č. 746.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Jeřábek Viktor Kamil

Jesenská Milena

1896 - 1944; novinářka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1896-1944.

1. Korespondence odeslaná (A. Mayer, E. Mráčková provdaná Mendlová).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jesenská Růžena

1863 - 1940; učitelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1850 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (H. Benešová, S. Čech, A. Jirásek, J. Karásek ze Lvovic, J. Kvapil, M. Marten, V. Mrštík, A. Mucha, J. Neruda, A. Procházka, J. V. Sládek, M. A. Šimáček, F. A. Šubert, O. Theer); b) odeslaná; c) cizí (J. Barrande, V. Hanka, B. Němcová).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, vzpomínky, divadelní hry, zápisníky); b) cizí (A. Klášterský, B. Viková-Kunětická).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Růžena Jesenská, Praha 1974, edice inv. č. 267 (v rozsahu 10 kartonů). Dodatky zpracovány ve 2. stupni evidence bez inventáře.

Otevřít fond Jesenská Růžena

Jetel František

1865 - 1923; lékař.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1900 - 1916.

1. Doklady lékařské.
2. Korespondence přijatá.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jezbera František Jan

1829 - 1901, profesor slovanských jazyků na univerzitě ve Varšavě.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1848 - 1898.

1. Korespondence a) přijatá (K. Čermák, B. Jelínek, D. Tolstoj); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, filologické práce, překlady); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: František Jan Jezbera, Praha 1995, edice inv. č. 591.

Otevřít fond Jezbera František Jan

Jež Štěpán

1885 - 1970; středoškolský profesor, výtvarný a literární kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1885 - 1970.

1. Korespondence přijatá (K. Čapek, V. Dyk, M. Hýsek, L. Kuba, M. Majerová, R. Medek, A. Novák, K. Sezima, F. X. Šalda, J. Vlček, J. Zahradníček).
2. Rukopisy a) vlastní (studie, články, poznámky); b) cizí (V. Dyk, J. Opolský, K. Toman).

Neuspořádáno.

Ježek František

1890 - 1969; vrchní rada Československých státních drah, redaktor, politik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1846 - 1969.

1. Korespondence a) přijatá (J. S. Machar); b) rodinná (otce Václava Ježka: A. Heyduk).
2. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: František Ježek, Praha 1979, edice inv. č. 357.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Státní okresní archiv Chrudim.

Otevřít fond Ježek František

Ježek Jan

1849 - 1913; katolický kněz, profesor, literární a církevní historik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1880 - 1914.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (život sv. Vojtěcha, Arnošt z Pardubic, dějiny katechismu, lidové lékařství).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Ježek Jiří

1901 - 1963; knihovník Univerzitní knihovny v Praze, literární kritik, překladatel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 5 kartonů, 1877 - 1978.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (Z. Kalista, F. X. Šalda, V. Tille, K. Toman); b) rodinná; c) cizí (F. X. Šalda).
3. Rukopisy a) vlastní (překlady, poznámky o české literatuře); b) cizí (sbírka rukopisů českých spisovatelů: V. Nezval, J. Orten, A. Sova, F. X. Šalda).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Jiří Ježek, 1. část, Praha 1966, edice inv. č. 149 (v rozsahu 2 kartonů); L. Šolcová: Jiří Ježek, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 793 (v rozsahu 3 kartonů).

Otevřít fond Ježek Jiří 1. část

Otevřít fond Ježek Jiří 2. část

Ježek Svatopluk

1908 - 1981; filmový kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1927 - 1950.

1. Korespondence přijatá (F. Kožík).
2. Rukopisy a) vlastní (divadelní hry, scénář, překlad); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Svatopluk Ježek, Praha 2002, edie inv. č. 1149.

Otevřít fond Ježek Svatopluk

Ježková Marie Vítězslava

1872 - 1951; učitelka hudby, básnířka.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1873 - 1974.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, O. Březina, J. B. Foerster, A. Hába, J. Knap, F. Křelina, A. Pammrová, J. V. Šimák, L. Šimáková); b) odeslaná (O. Březinovi, L. Šimákové); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Vyvlečková: Marie Vítězslava Ježková, Praha 1994, edice inv. č. 592.

Otevřít fond Ježková Marie Vítězslava

Jíhlavec Jaroslav

1901 - 1980; bankovní úředník, vlastivědný pracovník.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1932 - 1980.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Filip, I. Honl); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (vlastivědné práce a poznámky - místní jména, kronikářská práce); b) cizí (vlastivědné články).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (z různých oblastí Čech, zejména Roztocko, Mnichovohradišťsko).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Šimáňová: Jaroslav Jíhlavec, Praha 2000, edice inv. č. 1088.

Části archivního souboru v jiných institucích: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

Otevřít fond Jíhlavec Jaroslav

Jílek-Oberpfalcer František

1890 - 1973; profesor českého jazyka na Univerzitě Karlově v Praze, editor.

Osobní fond v rozsahu 81 kartonů, 1890 - 1973.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (vědecké práce, pracovní materiály, paměti); b) cizí (práce studentů ze semináře F. Jílka-Oberpfalcera).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Část fondu v rozsahu 10 kartonů zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře. Zbytek fondu neuspořádán.

Jilemnický Peter

1901 - 1949; učitel, slovenský spisovatel, člen skupiny DAV.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1918 - 1952.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články); b) cizí (Š. Lehocký: dokumentární materiál ke Kronice).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Petr Jilemnický, Praha 1962, edice inv. č. 60. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Jilemnický Petr

Jindra Jaroslav

1890 - 1970; úředník ministerstva zahraničí, kulturní pracovník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1890 - 1970.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (studie o V. Mrštíkovi, výpisky o J. Arbesovi a V. Mrštíkovi); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Jiráček Václav

1948; archivář, básník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1948 - 2015.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jiránek Miloš

1875 - 1911; malíř, překladatel, esejista.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1869 - 1944.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (W. Ritter, F. X. Šalda); b) odeslaná; c) rodinná (rodičů: J. Neruda; bratra Ladislava Jiránka: J. Mahen).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady, články, zápisník); b) cizí (W. Ritter).
4. Tisky (katalogy výstav).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Miloš Jiránek, Praha 1960, edice inv. č. 61 (revize 2003).

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Jiránek Miloš

Jirásek Alois

1851 - 1930; středoškolský profesor, autor historických próz, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 261 kartonů, 1787 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš, F. Bartoš, J. Botto, V. Budil, C. Bydelský, J. Cádra, S. Čech, A. Heyduk, J. L. Holuby, K. Janků, H. Jelínek, A. Kašpar, J. Kvapil, J. S. Machar, T. G. Masaryk, J. V. Myslbek, Z. Nejedlý, J. Otto, O. Popler, L. Quis, K. V. Rais, A. Rezek, A. Sedláček, F. Schulz, J. V. Sládek, K. Světlá, F. X. Svoboda, F. Šimáček, F. A. Šubert, J. Thomayer, J. R. Vilímek, J. Vrchlický, Z. Winter); b) odeslaná (J. L. Holuby - kopie); c) rodinná (J. Jirásek).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Mikulová: Alois Jirásek, Praha 2012 (258 kartonů). Dodatek v rozsahu 3 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Litomyšli.

Jirásek Josef

1884 - 1972; profesor na Masarykově Univerzitě v Brně, literární historik, editor, rusista.

Osobní fond v rozsahu 45 kartonů, 1905 - 1972.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, I. Dérer, M. Gorkij, L. Janáček, J. Páta, A. Pražák, F.Tichý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, divadelní hry, studie, edice dopisů T. G. Masaryka, přednášky, překlady, výpisky, poznámky, zápisníky, přípravný materiál k edicím a studiím).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentace (fotokopie korespondence T. G. Masaryka).
7. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Jirásková Marie

1938; pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, editorka, autorka bibliografií.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1978 - 2001.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (M. Červenka, J. Seifert).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jirásková-Kreidlová Amálie

1892 - ?; oční lékařka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1970.

1. Korespondence a) přijatá (J. Pelnář); b) odeslaná; c) rodinná.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Amálie Jirásková-Kreidlová, Praha 1999, edice inv. č. 972.

Otevřít fond Jirásková-Kreidlová Amálie

Jirásková-Pešková Anna

1896 - 1973; básnířka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1952 - 1963.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, články, výpisky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Anna Jirásková-Pešková, Praha 1998, edice inv. č. 843.

Otevřít fond Jirásková-Pešková Anna

Jirát Vojtěch

1902 - 1945; docent germanistiky na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1918 - 1948.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (O. Fischer, A. Kraus, K. Polák); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (studie z dějin české a německé literatury, přednášky, poznámky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Vojtěch Jirát, Praha 1969, edice inv. č. 208.

Otevřít fond Jirát Vojtěch

Jireček Hermenegild

1827 - 1909; státní úředník ve Vídni, historik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1844 - 1909.

1. Rukopisy vlastní (poznámky, výpisky, materiál k Životopisům válečníků českých v XV. stol.).
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd České republiky, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí.

Jireček Josef

1825 - 1888; filolog, editor, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 31 kartonů, 1838 - 1888.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Gindely, J. Hlávka, V. Jagič, A. Rybička, P. J. Šafařík, F. Tempský, V. V. Tomek, K. Vinařický); b) odeslaná (F. Tempskému, V. V. Tomkovi); c) rodinná; d) cizí (P. J. Šafařík).
3. Rukopisy a) vlastní (opisy, výpisky, poznámky, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky (týkající se r. 1848).
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Jireček Konstantin (vl. jm. Josef Konstantin Jireček)

1854 - 1918; historik, profesor na Univerzitě Karlově v Praze a na univerzitě ve Vídni, ministr osvěty v Bulharsku.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1918.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jirko Miloš

1900 - 1961; knihovník, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1920 - 1961.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (A. M. Tilschová).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Miloš Jirko, Praha 1964, edice inv. č. 62.

Otevřít fond Jirko Miloš

Jirous Ivan Martin

1944 - 2011; básník, publicista, výtvarný kritik, přední představitel českého undergroundu.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1973 - 1989.

1. Korespondence z vězení a) odeslaná; b) přijatá (Juliana Jirousová).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jiroušek Tomáš Josef

1858 - 1940; novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1875 - 1949.

1. Korespondence přijatá (V. Beneš Třebízský).
2. Rukopisy vlastní (k dějinám katolického dělnického hnutí).

Neuspořádáno.

Jirsíková Nina (vl. jm. Anna Gurská)

1910 - 1978; tanečnice, choreografka, kostýmní výtvarnice.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1926 - 1978.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (paměti); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (Osvobozené divadlo, D 34).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Kulová: Nina Jirsíková, Praha 2002, edice inv. č. 1150.

Otevřít fond Jirsíková Nina

Jiskrová Jaroslava

1949; scenáristka, nakladatelská redaktorka, editorka.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1949 - 2011.

1. Rukopisy cizí (K. Kryl).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jist Adam (vl. jm.Jindřich Styblík)

1907 - 1995; básník.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1907 - 1995.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (Bratrstvo, Kolo s gumovou rourou, Kopa kopců, Písničkář, Pověsti českých a moravských hradů a zámků, různé příspěvky do rozhlasu, nedokončené rukopisy, pracovní materiály ad.).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

John Jaromír (vl. jm. Bohumil Markalous)

1882 - 1952; spisovatel, profesor estetiky na univerzitě v Olomouci.

Osobní fond v rozsahu 106 kartonů, 1878 - 1962.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, I. A. Bláha, V. Černý, P. Eisner, J. L. Fischer, F. Halas, P. Jilemnický, J. Kopta, M. Kornelová, F. Krátký, O. Kubín, F. Laichter, A. Lauermannová-Mikschová, A. Laurin, J. S. Machar, M. Majerová, K. Michl, V. Poláček, A. Pražák, J. Seifert, J. Slavíček, K. Strass, J. Šafařík, F. X. Šalda, V. K. Škrach, V. Vančura, J. Weil, J. Zhor); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, studie, univerzitní přednášky, články, přednášky, překlady, zápisníky); b) cizí (K. Čapek, V. Černý, F. Langer, J. S. Machar, K. Teige, Z. Wirth).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (ilustrace ke knihám J. Johna, medaile).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J Wagner: Jaromír John, Praha 1963, edice inv. č. 63 (v rozsahu 2 kartonů). Zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond John Jaromír

Joklík František

1865 - 1942; soudní úředník, odborný spisovatel, překladatel Aristotela.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1865 - 1942.

1. Rukopisy vlastní (překlad Aristotela).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Kolajová: František Joklík, Praha 1998, edice inv. č. 844.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Joklík František

Josek Otakar

1854 - 1926; středoškolský profesor, historik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1870 - 1915.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (k životopisu J. Kalouska a I. J. Hanuše, poezie, výpisky, články); b) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Část fondu v rozsahu 3 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, 1 karton neuspořádán.

Josten Josef

1913 - 1985; novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1911 - 1993.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Selver); b) cizí (E. Beneš, V. Dyk, J. John, F. Langer, J. Masaryk, A. Masaryková, A. Novák, F. S. Procházka, F. X. Šalda, F. Šrámek, M. Švabinský, K. Toman, R. Weiner, přijatá korespondence P. Selvera).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (autoportrét W. Hofmana).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Josef Josten, Praha 1999, edice inv. č. 959.

Otevřít fond Josten Josef

Juda Karel

1871 - 1959; středoškolský profesor, redaktor Národních listů, beletrista, publicista.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1871 - 1959.

1. Korespondence.
2. Rukopisy vlastní (strojopisy, pracovní materiály).
3. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské vlastivědné muzeum Kamenice nad Lipou.

Juliš Emil

1920 - 2006; básník, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1947 - 1998.

1. Korespondence přijatá (Z. Barborka).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, překlady, poznámky); b) cizí (Z. Barborka, P. Demetz, L. Kundera, K. Milota).
3. Tisky (samizdat, bibliofilie).
4. Výstřižky.
5. Fotografie (M. Koreček).
6. Varia (koláže, kaligrafie, grafika).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jungmann Josef

1773 - 1847; středoškolský profesor, jazykovědec, literární historik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1773 - 1978.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Dobrovský, J. Kollár, A. Marek, F. Palacký, A. J. Puchmajer, P. J. Šafařík, L. Štúr); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, odborné články, přednášky, překlady, pracovní materiály, poznámky, koncepty, lístkovnice); b) cizí (J. Kollár, A. Marek).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentace (oslavy J. Jungmanna).
7. Varia (kuchařské knihy dcery, obrazy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Josef Jungmann, Praha 1997, edice inv. č. 486 (revize 2017). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Otevřít fond Jungmann Josef

Jungmann Josef Josefovič

1801 - 1833; auskultant zemského soudu v Praze, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1820 - 1833.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (A. Marek).
3. Rukopisy a) vlastní (hudebně-pedagogické, překlad, opisy veršů, poznámky); b) cizí.
4. Varia (notové záznamy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Josef Josefovič Jungmann, Praha 1959, edice inv. č. 64.

Otevřít fond Jungmann Josef Josefovič

Jungmann Milan

1922 - 2012; knihovník, redaktor, literární kritik.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1922 - 2012.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (studie, recenze, lektorské posudky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Jurčinová Eva (vl. jm. Anna Weberová)

1886 - 1969; novinářka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1856 - 1998.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. S. Machar, A. Novák, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, studie, články, edice, překlady); b) cizí (dcera Eva Horálková).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šťastná: Eva Jurčinová, 1. část, Praha 1995, edice inv. č. 720 (v rozsahu 8 kartonů); L. Šolcová: Eva Jurčinová, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 1020 (v rozsahu 1 kartonu). Dodatky (1 karton) uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Fond Karáskovy galerie v LA.

Otevřít fond Jurčinová Eva 1. část

Otevřít fond Jurčinová Eva 2. část

Justl Vladimír

1928 - 2010; literární historik a kritik, redaktor nakladatelství Odeon, režisér divadla Viola.

Osobní fond v rozsahu 55 kartonů, 1963 - 2003.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (studie, scénáře poetické kavárny Viola, články, poznámky); b) cizí (I. Sviták, J. Tvrzník, J. Zahradníček).
3. Tisky a výstřižky (týkající se Violy a divadel, výstavní katalogy).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace