Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Macanová Augusta

1859 - ?; učitelka, pracovnice v ženském hnutí.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1894 - 1937.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná); c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (vzpomínky).
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Hana Kvapilová, 2. část, Praha 1963, edice inv. č. 72.

Macek Antonín

1872 - 1923; redaktor, básník, překladatel, kritik, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1893 - 1961.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Goll, E. E. Kisch, J. S. Machar, I. Olbracht, F. S. Procházka, J. V. Sládek, F. X. Šalda); b) odeslaná; c) rodinná (Milady Mackové - manželky); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, poznámky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Formánková: Antonín Macek, Praha 1965, edice inv. č. 78 (v rozsahu 14 kartonů). Dodatky v rozsahu 8 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence. Fond je nově zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní muzeum v Mladé Boleslavi a Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Macek Antonín

Macek Emanuel

1924 - 1997; literární historik, bibliograf, editor, textolog.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1924 - 1997.

1. Doklady vlastní (pracovní smlouvy, znalecké posudky).
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí (J. a V. Pražáka A. Pražákovi).
3. Rukopisy vlastní (studie, pracovní materiály, kartotéky, vlastní bibliografie, Lexikon české literatury).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace (Společnost F. X. Šaldy)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Maciejowski Waclav Aleksander

1792 - 1883; profesor římského práva na univerzitě ve Varšavě, polský literární historik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1816 - 1878.

1. Korespondence přijatá (O. M. Bodjanskij, V. Hanka, J. Kollár, N. Kratič, M. P. Pogodin, P. J. Šafařík).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Waclav Aleksander Maciejowski, Praha 1965, edice inv. č. 164 (revize 2002).

Otevřít fond Maciejowski Waclaw Alexander

Macková Anna

1887 - 1969; malířka, grafička.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1935 - 1965.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (deníky z let 1935 - 1963).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Samšiňák: Anna Macková, 1. část, Praha 1990, edice inv. č. 621 (v rozsahu 4 kartonů); K. Zilynská: Anna Macková, 2. část, Praha 1999, edice inv. č. 995 (v rozsahu 1 kartonu).

Otevřít fond Macková Anna 1. část

Otevřít fond Macková Anna 2. část

Macková Ivana

1957 - 1990; pracovnice Literárního archivu PNP ve Strarých Hradech, redaktorka Zpráv Šrámkovy Sobotky.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1928 - 1990.

1. Dokaldy vlastní
2. Korespondence přijatá
3. Rukopisy vlastní (soupisy fondů LA PNP)
4. Tisky a výstřižky

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Macura Vladimír

1945 - 1999; literární historik a kritik, prozaik, autor semioticky zaměřených prací, překladatel z estonštiny, ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR.

Osobní fond v rozsahu 70 kartonů, 1945 - 1999.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (A. Berková, F. Černý, P. Čornej, M. Drozda, B. Havránek, O. Králík, K. Pecka, A. Skoumal, A. Stich, J. Žáček ad.).
3. Rukopisy a) vlastní (próza, literárněvědné studie a články, překlady, pracovní materiály); b) cizí. . Tisky (separáty, brožury) a výstřižky.
3. Fotografie.
4. Dokumentace (materiály z kongresů, sympozií, soutěží).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mačenka Ferdinand

1872 - 1938; učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1874 - 1961.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (I. Herrmann, P. O. Hviezdoslav, K. V. Rais); b) odeslaná c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, drama, články, fejetony, přednášky, referáty, překlady); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Jakubcová: Ferdinand Mačenka, Praha 2004, edice inv. č. 1202.

Otevřít fond Mačenka Ferdinand

Mádl Karel Boromejský

1859 - 1932; profesor dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1885 - 1932.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš, J. B. Foerster, J. Goll, I. Herrmann, A. Jirásek, B. Kafka, J. Kotěra, F. Kupka, J. Kvapil, A. Macek, A. Mucha, J. V. Myslbek, O. Španiel, V. V. Štech, M. Švabinský, V. Volavka, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) rodinná (Marie Mádlové - manželky); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (o H. Kvapilové).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Horáčková: Karel B. Mádl, Praha 1980, edice inv. č. 373 (v rozsahu 12 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav dějin umění Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Mádl Karel B.

Mágr Antonín Stanislav

1887 - 1960; redaktor Prager Pressse, slavista.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1924 - 1960.

1. Doklady vlastní (i z redaktorské činnosti v Prager Presse).
2. Korespondence a) přijatá (J. Bidlo, D. Čyževskij, J. Horák, K. Christov, F. Táborský, E. Zegadlowicz); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, vlastní životopis); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Antonín Stanislav Mágr, Praha 1998, edice inv. č. 971.

Otevřít fond Mágr Antonín Stanislav

Mahen Jiří (vl. jm. Antonín Vančura)

1882 - 1939; knihovník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1882 - 1939.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Halas, K. H. Hilar, J. Honzl, L. Kuba, O. Kubín, J. Kvapil, S. K. Neumann, V. Nezval, S. Rambousek, B. Václavek, V. Vančura, J. Vodák); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, povídky, divadelní hry, články, odborné práce z oboru knihovnictví a rybářství, přednášky, pracovní materiál).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Jiří Mahen, Praha 1961, edice inv. č. 79 (v rozsahu 21 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Mahen Jiří

Mahler Zdeněk

1928 - 2018; spisovatel, scenárista, dramatik, publicista, pedagog, muzikolog.

Osobní fond v rozsahu 72 kartonů, 1951 - 2016.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mach Václav

1812 - 1897; rada vrchního zemského soudu v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1832 - 1909.

1. Rukopisy vlastní (paměti o době národního obrození, o K. H. Máchovi).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Václav Mach, Praha 1999, edice inv. č. 996.

Otevřít fond Mach Václav

Mácha Karel

1931; filosof, sociolog.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1931 - 2005.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (K. Hvížďala, E. Kohák, M. Machovec, O. Nahodil, R. Preisner, K. Skalický, K. Vrána); b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (studie, pracovní materiály).
4. Audionahrávky přednášek a rozhovorů.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mácha Karel Hynek

1810 - 1836; básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1826 - 2010.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (M. Mácha); c) týkající se fondu (odborné popisy).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, poznámky, deníky); b) cizí (opisy, falza, M. Mácha).
4. Tisky (o K. H. Máchovi).
5. Výstřižky.
6. Dokumentace (fotokopie rukopisů).
7. Varia (kresby, hmotné památky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Červenka, J. Loužil, H. Vaníčková: Karel Hynek Mácha, Praha 1973 - 2011 (revize 2016). Originální materiál popsán ve strojopisném vědeckém katalogu M. Červenky. Fond digitalizován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Památník K. H. Máchy v Litoměřicích.

Otevřít fond Mácha Karel Hynek

Macháček Pavel

1921 - 2008; historik, činovník Junáku, pedagog dospělých.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1931 - 2006.

1. Korespondence (dopisy a pracovní materiály Kruhu občanů ČR, vyhnaných v roce 1938).
2. Rukopisy vlastní (vzpomínky na činnost v Junáku, Didaktika - vzdělávání dospělých, pracovní materiály, různé opisy a kopie k politickým tématům).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Máchal Jan

1855 - 1939; profesor srovnávacích dějin slovanských literatur na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1877 - 1949.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, V. Flajšhans, J. Horák, M. Hýsek, J. Polívka, F. Strejček, F. X. Šalda, F. Trávníček, M. Weingart); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (přednášky, studie, články, poznámky, výpisky, korektury, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Korespondence v rozsahu 3 kartonů uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Machar Josef Svatopluk

1864 - 1942; generální inspektor československé armády, novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 59 kartonů, 1840 - 1961.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Albert, P. Bezruč, K. Čapek, S. Čech, F. Drtina, G. Eim, O. Fischer, J. Herben, J. Jakubec, A. Jirásek, A. Klášterský, K. Kramář, F. V. Krejčí, F. Kupka, J. Laichter, E. Mandler, F. S. Procházka, H. Schwaiger, J. V. Sládek, F. X. Šalda, M. A. Šimáček, J. K. Šlejhar, B. Viková-Kunětická, J. Vodák, J. Vrchlický); b) odeslaná (H. Velemínské); c) cizí (A. Posonyimu).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, korektury); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (návrhy obálek – F. Kupka, H. Schwaiger).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Josef Svatopluk Machar, Praha 1962, edice inv. č. 80 (v rozsahu 39 kartonů). Zbývající část fondu v rozsahu 20 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Kolíně, Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace.

Otevřít fond Machar Josef Svatopluk

Machát Antonín

1880 - 1967, vedoucí vídeňských Čechů, poslanec, novinář.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1890 - 1970.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (K. Absolon, Z. Fierlinger, J. Trojan, Dr. Zahradníček)
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Rýdlová: Antonín Machát, Praha 2008, inv. č. 1242.

Otevřít fond Machát Antonín

Machát František

1876 - 1935; autor zeměpisných atlasů a učebnic.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1882 - 1998.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, přednášky, posudky, učebnice, maketa atlasu, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky .
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: František Machát, Praha 2002, edice inv. č. 1132.

Otevřít fond Machát František

Machulka Quido (vl. jm. Vratislav Machulka)

1950 - 1996; spisovatel, básník, autor textů písní, říkanek, pohádek, cestopisů, též autobiografických esejů.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1950 - 1996.

1. Rukopisy vlastní (básně, pracovní materiály).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Maiwald Vincenz

1862 - 1941; člen řádu benediktinů a ředitel řádového gymnázia v Broumově, historik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1862 - 1941.

1. Rukopisy a) vlastní (materiál týkající se benediktinského řádu a Broumovska); b) cizí (originální písemnosti 1
7. - 1
9. stol., týkající se benediktinského řádu a Broumovska).
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Náchodě.

Máj - nakladatelský archiv

1902 - 1915; nakladatelství časopisu.

Nakladatelský archiv v rozsahu 2 kartonů, 1904 - 1937.

1. Korespondence redakční (F. Herites).
2. Rukopisy pro nakladatelství (J. Š. Baar, J. Havlasa, F. Herites, K. Klostermann, J. D. Konrád).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Breň: Máj - časopis, Praha 2002, edice inv. č. 1143.

Otevřít fond Máj, redakce

Majer Antonín

1826 - 1880; ředitel průmyslové školy, poslanec, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1791 - 1877.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Hobza, V. Jandečka, J. Sedláček, F. Šanda); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Antonín Majer, Praha 1998, edice inv. č. 849.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Písek, Archiv Národního technického muzea.

Otevřít fond Majer Antonín

Majerová Marie

1882 - 1967; novinářka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 77 kartonů, 1886 - 1967.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, F. Branislav, V. Dyk, I. Erenburg, F. Gellner, J. Hájek, Z. Hásková-Dyková, V. Kaplický, R. Kuzněcovová, J. Kvapil, J. Mahen, J. S. Machar, H. Malířová, S. K. Neumann, B. Neumannová, A. M. Píša, B. N. Polevoj, F. X. Šalda, V. Tille, G. Včelička, A. Zápotocký); b) odeslaná; c) cizí (J. Stivínovi, S. Tusarovi).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, reportáže, vzpomínky, deníky, poznámky, scénáře, články); b) cizí (J. Čapek, F. Gellner, F. Halas, J. Hora).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Marie Majerová, Praha 1976, edice inv. č. 280 (v rozsahu 73 kartonů). Dodatky v rozsahu 4 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Majerová Marie

Makovický Dušan Petrovič

1866 - 1921; slovenský humanista, osobní lékař L. N. Tolstého.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1881 - 1919.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (L. N. Tolstého).
2. Korespondence a) přijatá (L. N. Tolstoj); b) odeslaná (J. Škultétymu); c) cizí (L. N. Tolstoj).
3. Rukopisy a) vlastní (Jasnopoljanské zápisky); b) cizí (L. N. Tolstoj).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Boháčová: Dušan Makovický, Praha 1978, edice inv. č. 338.

Části archivního souboru v jiných institucích: Literární archiv Matice slovenské v Martině.

Otevřít fond Makovický Dušan

Malevič Oleg Michailovič

1928 - 2013; ruský bohemista.

Osobní fond v rozsahu 132 kartonů,1950 - 2013.

1. Korespondence přijatá (M. Halík, F. Kubka, J. Palivec, K. Scheinpflug).
2. Rukopisy a) vlastní (odborné práce o K. Čapkovi); b) cizí (A. C. Nor).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Malinský Zbyněk

1923 - 2005; spisovatel, autor pohádek, scenárista a textař.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1923 - 2005.

1. Doklady.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Malířová Helena

1877 - 1940; prozaička, překladatelka, novinářka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1881 - 1942.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (O. Fischer, J. Kvapil, R. Nasková); b) odeslaná (R. Naskové); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Janásková: Helena Malířová, Praha 1989, edice inv. č. 474 (v rozsahu 4 kartonů). Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Malířová Helena

Malý František Pavel

1882 - 1952; malíř, grafik, prozaik, fejetonista.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1888 - 1941.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (deníky, zápisníky); b) cizí (V. Dyk).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Malý Jakub Josef

1811 - 1885; autor historických prací, redaktor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1825 - 1884.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kollár, A. Rybička); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poznámky, statě).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: Jakub Josef Malý, Praha 1999, edice inv. č. 997.

Otevřít fond Malý Jakub Josef

Malý Jaroslav Josef

1890 - 1975; autor cestopisné literatury.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1935 -1941.

1. Rukopisy vlastní.
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jaroslav Josef Malý, Praha 2000, edice inv. č.1051 (1 karton). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Malý Jaroslav Josef

Malý Rudolf

1889 - 1965; ministerský úředník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1914 - 1976.

1. Korespondence a) přijatá (F. X. Šalda); b) rodinná (A. I. Malé - manželky: R. Svobodová, F. X. Šalda).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Malý Zbyšek

1938 - 2000; textař, libretista, dramaturg Čs.televize v Ostravě.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1938 - 2000.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (Bráškové, Člověk od novin, Dobrý den, Kilimandžáro, Lékař a lékárník, Marné cesty holubů, Melodie vzpomínek Vladimíra Brázdy, Monology, Odcházení, Pěší zóna, Sladký bídák, Vodník Václav, Vincentovo ucho, pracovní materiály).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Malybroková-Stielerová Otilie (vl. jm. Kleinschrodová)

1836 - 1913; německá spisovatelka, překladatelka české literatury.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1830 - 1913.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Albert, A. J. Helfert, E. Krásnohorská, F. Pivoda, L. Procházka, J. Zeyer); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Otilie Malybroková-Stielerová, Praha 1971, edice inv. č. 227.

Otevřít fond Malybroková-Stielerová Otilie

Mánes Josef

1820 - 1871; malíř.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 3 kartonů, 1862 - 1985.

1. Korespondence a) odeslaná (E. Wanklové); b) cizí.
2. Rukopisy cizí (J. a M. Angerovi).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Dokumentace (kopie dopisů a dokladů).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Mann Heinrich

1871 - 1950; německý spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1877 - 1963 (2002).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rocinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama, poznámky); b) cizí (o H. Mannovi).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek a kol.: Heinrich Mann, Praha 2003, edice inv. č. 1169. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Otevřít fond Mann Heinrich

Manoušek Ota

1888 - 1966; středoškolský profesor, bibliograf.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1872 - 1950.

1. Rukopisy a) vlastní (opisy, výpisy, poznámky týkající se Emanuela Bozděcha, opisy); b) cizí.
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Marčanová Marie (pseud. Marta Marvanová)

1892 - 1979; učitelka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1931 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Achmatovová); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Jakešová, M. Šrůtová: Marie Marčanová, Praha 2000, edice inv. č. 1024.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Marčanová Marie

Marek Antonín

1785 - 1877; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1792 - 2000.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. S. Amerling, V. Hanka, J. Jungmann, P. J. Šafařík, J. K. Tyl ); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, odborné práce, články, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Antonín Marek, 1. část, Praha 1978, edice inv. č. 337 (v rozsahu 5 kartonů); K. Bílek: Antonín Marek, 2. část, Praha 2002, edice inv. č. 1131 (v rozsahu 1 kartonu).

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Šumavy v Kašperských Horách, Muzeum Českého ráje v Turnově.

Otevřít fond Marek Antonín 1. část

Otevřít fond Marek Antonín 2. část

Marek František

1874 - 1917; okresní zvěrolékař, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1885 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. V. Rais, A. Slavíček, K. Wellner, F. Žákavec); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: František Marek, Praha 1995, edice inv. č. 623.

Otevřít fond Marek František

Marek Jaroslav

1895 - 1988; kreslíř lidových staveb na Jičínsku, kominický mistr.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1850 - 1989.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky (regionální sbírka).
6. Varia (kresby lidové architektury).

Neuspořádáno.

Marek Jiří (vl. jm. Josef Jiří Puchwein)

1914 - 1994; docent české literatury na Univerzitě Karlově v Praze, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1950 - 1980.

1. Korespondence cizí.
2. Rukopisy vlastní (romány).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Havlíková: Jiří Marek, Praha 1997, edice inv. č. 755.

Otevřít fond Marek Jiří

Marek Josef

1887 - 1956; redaktor, publikace z oboru zemědělství, překlady z němčiny.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1887 - 1956.

1. Korespondence přijatá (A. Novák, K. Scheinpflug, F. X. Šalda).
2. Rukopisy vlastní.
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Marek Josef Richard

1883 - 1951; malíř, grafik, redaktor Venkova.

Osobní fond v rozsahu 40 kartonů, 1880 - 1968.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Čapek, J. Deml, J. Florian, M. Rutte, A. Stašek); b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, poznámky); b) cizí (J. Deml, J. Karásek ze Lvovic, A. Procházka, B. Reynek).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Šebestová: Josef Richard Marek, Praha 2002, edice inv. č. 1147.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Marek Josef Richard

Mareš Jan

1914 - 1986; autor knih pro mládež, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1945 - 1984.

1. Korespondence a) přijatá (P. Hanuš, J. Kalousek, V. Lacina, M. Liďák, J. Skácel); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (povídky, romány, scénáře, divadelní hry, články); b) cizí (V. Lacina).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Barešová: Jan Mareš, Praha 1994, edice inv. č. 624.

Otevřít fond Mareš Jan

Mareš Michal ( vl. jm. Josef Mareš)

1893 - 1971; reportér, filmový dramaturg, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1909 - 1965.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie, povídky, články, překlady, paměti).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Maria Jaroslav (vl. jm. Jaroslav Mayer)

1870 - 1942; právník, dramatik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1895 - 1942.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (biografie, zápisník).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jaroslav Maria, Praha 1997, edice inv. č. 756.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum husitského revolučního hnutí v Táboře.

Otevřít fond Maria Jaroslav

Marks Luděk

1963; pracovník Památkové péče, básník, redaktor časopisu Vokno.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1963 - 1996.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, recenze, literární studie); b) cizí (příspěvky do časopisu Vokno - E. Bondy, B. Hrabal).
3. Tisky (protestní podpisové akce, petice aj.).
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Marschal Joseph

? - ?; profesor Vojenské akademie v Turíně.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1848 - 1856.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy.

Neuspořádáno.

Maršík Ludvík

1879 - 1918; malíř pokojů, insitní umělec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1914 - 1921.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná (dopisy a pohlednice rodině z fronty 1. světové války s vlastními kresbami).
3. Fotografie.
4. Varia (vlastní kresby z let 1914 - 1917).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Ludvík Maršík, Praha 1997, edice inv. č. 757.

Otevřít fond Maršík Ludvík

Martanová Milada

1875 - 1962; poštovní úřednice, švagrová F. Heritese.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1880 - 1962.

1. Korespondence a) přijatá (J. Havlasa, B. Heritesová, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Milada Martanová, Praha 1975, edice inv. č. 275.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum ve Vodňanech.

Otevřít fond Martanová Milada

Marten Miloš (vl. jm. Miloš Šebesta)

1883 - 1917; magistrátní úředník, literární kritik, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1883 - 1950.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, Z. Braunerová, O. Březina, P. Claudel, R. Jesenská, F. Kobliha, J. Kvapil, A. Macek, A. Procházka, N. K. Roerich); b) odeslaná (Z. Braunerové, P. Claudelovi); c) rodinná (Anny Martenové-Kopalové - manželky); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, kritiky, překlady, zápisníky, poznámky, přípravný materiál); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresby Z. Braunerové).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, I. Pšeidová: Miloš Marten, Praha 1997, edice inv. č. 786.

Otevřít fond Marten Miloš

Martínek Jan

? - ?; dělnický písmák z Rané u Loun.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1890 - 1905.

1. Rukopisy vlastní (záznamy básní, povídek a skutečných událostí z konce 1
9. stol.).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Jan Martínek, Praha 1999, edice inv. č. 998.

Otevřít fond Martínek Jan

Maruna Jan

1949; básník, regionální spisovatel, lidový léčitel, vlakvedoucí.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1949 - 2011.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (F. Dostál, D. Fischerová ad.).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Marvan Miloš (vl. jm. Josef Poláček)

1893 - 1919; úředník státních drah, dramatik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1910 - 1917.

1. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Marysko Karel

1915 - 1988; cellista orchestru Národního divadla v Praze, básník, přítel B. Hrabala.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1912 - 1996.

1. Korespondence a) odeslaná (B. Hrabal); b) rodinná (J. Koudelka).
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, divadelní hry, fejetony).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (magnetofonový pásek).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Taudyová: Karel Marysko, Praha 2020.

Mařan Ctibor

1915 - 1990; redaktor, filosof.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1915 - 1970.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mařánek Jiří

1891 - 1959; prozaik, dramatik, filmový libretista.

Osobní fond v rozsahu 42 kartonů,1891 - 1959.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, divadelní hry, filmová libreta, články, deníky, kritiky, pracovní materiály); b) cizí (autogramy).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Masák Jan

1871 - 1936; ministerský úředník, spisovatel, publicista.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1891 - 1936.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, projevy, přednášky, vzpomínky, pracovní materiály o sokolstvu); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Jan Masák, Praha 2004, edice inv. č. 1203.

Otevřít fond Masák Jan

Masaryk Tomáš Garrigue

1850 - 1937; profesor filosofie na Univerzitě Karlově v Praze, politik, první prezident ČSR.

Sbírka v rozsahu 19 kartonů, 1900 - 1998.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J.S.Machar); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky (letáky, prospekty, projevy, pozvánky).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (kopie).
8. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Tomáš Garrigue Masaryk, Praha 2001, edice inv. č. 1111 (revize 2020). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Archiv Národního muzea, Národní archiv.

Otevřít fond Masaryk Tomáš Garrigue

Masaryková Alice

1879 - 1966; předsedkyně Československého červeného kříže, publicistka, překladatelka,dcera T. G. Masaryka.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1897 - 1948.

1. Doklady (týkající se Československého červeného kříže).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky, diáře, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Alice Masaryková, Praha 1999, edice inv. č. 1015.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Archiv Ústavu T. G. Masaryka v Praze, New York Public Library v USA.

Otevřít fond Masaryková Alice

Masařík Josef

1895 - 1980; legionář, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1906 - 1988.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (R. Medek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Josef Masařík, Praha 2018.

Otevřít fond Masařík Josef

Mašek Ignác B.

1837 - 1901; středoškolský profesor, filolog.

Osobní fond v rozsahu 58 kartonů, 1850 - 1899.

1. Korespondence přijatá (J. Gebauer).
2. Rukopisy a) vlastní (z oboru filologie a lexikologie); b) cizí (kartotéky staročeského sborníku podle jednotlivých památek).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Mašek Jiří

1905 - 1959; právník, básník, satirik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1886 - 1966.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hry, překlady); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Mašek Karel (pseud. Fa Presto)

1867 - 1922; magistrátní úředník v Praze, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů,1890 - 1921.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Engelmüller, J. Kvapil, F. S. Procházka); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, drama) ; b) cizí .
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Breň: Karel Mašek, Praha 2000, edice inv. č. 1064.

Otevřít fond Mašek Karel

Mašek Václav

1893 - 1973; malíř, grafik.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1893 - 1973.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poznámkový materiál).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno. Zapečetěno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Mašínová Leontina

1882 - 1975; odborná učitelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 76 kartonů, 1891 - 1975.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (rodopisné); c) cizí (Jednoty bratrské).
2. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, A. Císařová-Kolářová, J. B. Čapek, J. Hilčr, F. Jílek-Oberpfalcer, A. Kraus, V. Lacina, J. S. Machar, A. Sedlmayerová, J. a M. Tomanovi); b) odeslaná (kopie); c) cizí (Ladislava a Boženy Šímových).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, překlady, slovník synonym, výpisky, poznámky); b) cizí (F. M. Bartoš, opisy).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Leontina Mašínová, Praha 1984, edice inv. č. 397 (v rozsahu 44 kartonů). Zbývající část fondu v rozsahu 32 kartonů neuspořádána.

Otevřít fond Mašínová Leontina

Maštálka Jindřich Gustav

1866 - 1926; politik, národohospodář, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1879 - 1918.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Kramář, T. G. Masaryk); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková, J. Bílek: Jindřich Gustav Maštálka, Praha 1993, edice inv. č. 626.

Otevřít fond Maštálka Jindřich Gustav

Matas Miloslav

1909 - 1973; notář v Plzni a Chomutově, ředitel státního zámku v Častolovicích, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1925 - 1970.

1. Korespondence a) přijatá (F. K. Bakule, P. Bezruč, J. B. Čapek, J. B. Foerster, A. Klášterský, J. S. Machar, V. Nezval, J. Obrovský, F. X. Šalda, V. Vančura, V. Váňová); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramatizace, adresář); b) cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Miloslav Matas, 1. část, Praha 1984, edice inv. č. 401 (v rozsahu 1 kartonu); J. Hansová, Z. Prokopová: Miloslav Matas, 2. část, Praha 1993, edice inv. č. 627 (v rozsahu 3 kartonů). Dodatky (2 kartony) zpracovány ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Miloslav Matas, Praha 2002.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Matas Miloslav 1. část

Otevřít fond Matas Miloslav 2. část

Matějka Jaroslav

1927 - 2010; spisovatel, scenárista, historik, pracovník Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1927 - 2010.

1. Rukopisy vlastní (Tisíc a jeden. Předčasné paměti a opožděné úvahy, díl 1-7).
2. Výstřižky.
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Maternová Pavla

1858 - 1923; redaktorka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1879 - 1923.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, E. Krásnohorská, T. Nováková, J. V. Sládek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, překlady, pracovní materiály); b) cizí (A. Škampa).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Pavla Maternová, Praha 1991, edice inv. č. 628.

Otevřít fond Maternová Pavla

Mathesius Bohumil

1888 - 1952; překladatel, redaktor, profesor ruské literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 43 kartonů, 1905 - 1951.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (P. Bezruč, J. S. Machar, M. Marčanová, V. Mathesius).
3. Rukopisy a) vlastní (překlady, literárněvědné studie, korektury, poznámky); b) cizí (J. Fučík, F. X. Šalda, režijní divadelní knihy).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Bohumil Mathesius, Praha 1958, edice inv. č. 83 (v rozsahu 18 kartonů). Dodatky v rozsahu 8 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence, 17 kartonů neuspořádáno.

Otevřít fond Mathesius Bohumil

Mathesius Vilém

1882 - 1945; profesor anglického jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 - 1945.

1. Korespondence přijatá (I. R. Malá).
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Matička Josef

1893 - 1976; malíř, architekt, sběratel.

Sbírka korespondence a rukopisů v rozsahu 29 kartonů, 1834 - 1985.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš, E. Bass, P. Bezruč, O. Fischer, M. Majerová, V. Nezval, A. Novák, I. Olbracht, A. Sova, J. Šíma, V. Vančura, J. Wolker, J. Zeyer); b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, zápisníky); b) cizí (S. Čech, J. Hašek, R. Jesenská, A. Klášterský, F. S. Procházka, F. J. Rubeš, J. N. Škroup, A. M. Tilschová, V. Beneš-Třebízský).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (koláže, plastiky, plaketa).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Josef Matička, Praha 2001, edice inv. č. 1126 (27 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, Městské muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Matička Josef

Matina Vincenc Jan

1882 - 1967; odborný lékař, spisovatel.

Osobní fond a spolkový archiv Jednoty starých českých rodů a redakční archiv jejího Sborníku v rozsahu 16 kartonů, 1918 - 1964.

1. Doklady vlastní a) vlastní; b) rodinné; c); cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Čarek, E. Destinnová, J. S. Guth-Jarkovský, F. Kaván, B. K. Krieshofer, F. Křelina, J. Laichter, A. Markus, L. Mašínová, J. Podobský, V. Renč, Z. Rón, J. Skrbek, F. X. Svoboda, R. F. Šimek, J. Šusta, V. Vajs, K. Vik); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, přednášky, projevy, poznámky); b) cizí (A. Pražák).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Fragment archivu Jednoty starých českých rodů (1930 - 1949): a) doklady spolkové; b) rukopisy (redakční); c) tisky; d) výstřižky.
8. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Balcarová: Vincenc Jan Matina, 1. část, Praha 1985, edice inv. č. 425 (v rozsahu 11 kartonů); J. Šimáňová: Vincenc Jan Matina, 2. část, Praha 2000, edice inv. č. 1049 (v rozsahu 5 kartonů).

Otevřít fond Matina Vincenc Jan 1. část

Otevřít fond Matina Vincenc Jan 2. část

Matouš Josef

1881 - 1971; středoškolský profesor, literární kritik, překladatel z polštiny.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1916 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Florian, F. Halas, A. Procházka, J. Urzidil); b) cizí (T. Mann, J. Pekař, F. Werfel - Johannu Urzidilovi).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (F. Halas, V. Holan, J. Urzidil).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: Josef Matouš, Praha 1971, edice inv. č. 241.

Otevřít fond Matouš Josef

Matoušková Božena

1898 - 1990; učitelka, autorka publikací z oboru filosofie a antropologie, přítelkyně Konstantina Biebla.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1898 - 1990.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Biebl); b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (pracovní materiály).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Mattuš Karel

1836 - 1919; vrchní ředitel Zemské banky v Praze, poslanec, publicista.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1856 - 1917.

1. Doklady (týkající se jednání v říšské radě).
2. Korespondence a) přijatá (A. Bráf, bří Grégrové, J. Hlávka, V. Jagič, J. Jireček, J. Kvíčala, J. Lobkowicz, F. Palacký, H. Sienkiewicz, A. O. Zeithammer); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, projevy, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Karel Mattuš, Praha 1990, edice inv. č. 629.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Mladé Boleslavi.

Otevřít fond Mattuš Karel

Matula Antonín

1885 - 1953; sekční šéf ministerstva školství a národní osvěty, literární historik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1900 - 1956.

1. Korespondence a) přijatá (M. Hýsek, J. Knap, J. Mahen, A. Mrštík, R. Svobodová, F. X. Šalda); b) odeslaná; c) rodinná (M. Matulová-Dvořáková - manželka); d) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (paměti); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: Antonín Matula, Praha 1995, edice inv. č. 630.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Novém Jičíně.

Otevřít fond Matula Antonín

Mauder Josef

1854 - 1920; sochař.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1866 - 1920.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš, F. Herites, A. Heyduk, B. Knüpfer, J. V. Myslbek, I. Repin, J. V. Sládek, E. S. Vráz, J. Vrchlický, A. Wiehl, J. Zeyer); b) odeslaná (J. Zeyer); c) rodinná (manželky J. Mauderové); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, studie,); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Horáčková: Josef Mauder, Praha 1979, edice inv. č. 360.

Otevřít fond Mauder Josef

Mauer Jan

1878 - 1937; ředitel Pedagogické knihovny Komenského v Praze, odborný spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, (1831) 1878 - 1936.

1. Doklady a) vlastní; b) z úřední činnosti.
2. Rukopisy vlastní (z oboru knihovnictví a pedagogiky).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Mayer Rudolf

1837 - 1865; právník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1837 - 1951.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (zápisníky z let 1854 - 1862).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: Rudolf Mayer, Praha 1999, edice inv. č. 968.

Otevřít fond Mayer Rudolf

Mazáč Leopold - nakladatelský archiv

1900 - 1948; nakladatelství a knihkupectví v Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu v rozsahu 1 kartonu, 1930 - 1948.

1. Korespondence a) přijatá (F. Zavřel); b) odeslaná; c) rodinná(kondolence k úmrtí L. Mazáče).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Leopold Mazáč, Praha 1984, edice inv. č. 412.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Mazáč Leopold

Med Jaroslav

1932 - 2018; literární historik, docent české a světové literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1932 - 2016.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá .
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Medek Jaroslav

1893 - 1971; prozaik, publicista, nakladatelský a tiskárenský pracovník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1913 - 1944.

1. Korespondence vlastní.
2. Tisky.
3. Výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Jaroslav Medek, Praha 2018.

Medek Rudolf

1890 - 1940; generál, účastník 1. odboje, ředitel Památníku osvobození v Praze. Básník, dramatik, beletrista, publicista.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, 1890 - 1980.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (R. Adámek, E. Axman, C. Bartoň, J. Boetinger, A. Breska, K. M. Čapek-Chod, V. Dyk, L. Dymeš, J. B. Foerster, A. Hajn, S. Hanuš, A. Hoffmeister, V. Holeček, E. Hostovský, M. Hýsek, H. Jelínek, R. Jesenská, A. Jirásek, J. John, J. Karásek, B. Karen, Vl. Klecanda, S. Klír, J. Kopta, J. Kudela, Fr. Langer , A. Lauermanová-Mikschková, S. Lom, J. S. Machar, A. Masaryková, J. Mašek, I. Medek, V. Medek, K. Nešvera, A. Novák, J. Pasovský, A. Pražák, A. Procházka, F. Skácelík, B. Smola, V. Stehlík, O. Šimek, F. Tichý, K. Toman, R. Urbánek, J. Váchal, J. Vilímek, O. Zemek); b) odeslaná; c)rodinná; d)cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (básně, strojopisy článků z roku 1918 v Rusku, pracovní materiály); b) cizí ( E. Medková, E. Slavíčková, J. Seifert, aj.).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Přírůstky do roku 1988 (v rozsahu 4 kartonů) zpracovány ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Rudolf Medek, Praha 1996, edice inv. č. 797. Část v rozsahu 1 kartonu zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence. Fond je nově zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vojenský historický archiv.

Otevřít fond Medek Rudolf

Mědílek Boris

1925 - 2016; bibliograf, publicista, pracovník Národní knihovny a Památníku národního písemnictví.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1925 - 2016.

1. Korespondence.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Medková Eva

1895 - 1953; básnířka, prozaička, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1909 - 1953.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukupisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.
8. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Eva Medková, Praha 2018.

Meissner Alfred

1822 - 1885; lékař, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1799 - 1879.

1. Korespondence a) odeslaná; b) rodinná (Augusta Gottlieba Meissnera).
2. Rukopisy vlastní (poezie, autobiografické poznámky).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Alfred Meissner, Praha 1963, edice inv. č. 84.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní knihovny.

Otevřít fond Meissner Alfred

Mejstřík Karel

1902 - 1994; regionální kulturní pracovník na Rakovnicku, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1902 - 1976.

1. Korespondence přijatá (F. Křelina, K. Nový, V. Rabas, J. Vrba).
2. Rukopisy a) vlastní (próza); b) cizí (F. Křelina).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Berouně, Státní okresní archiv Rakovník.

Melantrich - fotoarchiv

fotografie a negativy vyčleněné z nakladatelského archivu Melantrich.

Nakladatelský fond v rozsahu 82 kartonů, 1910 - 1996.

1. Fotografie a negativy.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Melantrich - nakladatelský archiv

1898 - 1999; nakladatelství.

Nakladatelský archiv v rozsahu 26 kartonů,1922 - 1965 (1998).

1. Korespondence redakční.
2. Spisy.
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Dokumentace.

Zpracováno ve 2.stupni evidence. - J. Bílek, E. Bílková: Melantrich - nakladatelský archiv, Praha 2015.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Melantrich

Mencák Břetislav

1903 - 1981; novinář, nakladatelský redaktor v Ottově nakladatelství a ve Státním pedagogickém nakladatelství, kulturní atašé ve Švédsku v letech 1946 - 1950, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1927 - 1979.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (H. Laxness, A. Lindgrenová); b) odeslaná (B. Václavkovi).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, poznámky); b) cizí (V. Nezval).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Holmanová: Břetislav Mencák, Praha 1986, edice inv. č. 454.

Otevřít fond Mencák Břetislav

Mencl Václav Eduard

1904 - 1987; písmomalíř, knihovník, poštovní úředník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1904 - 1987.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní a cizí.
4. Tisky.

Uspořádáno.

Menčík Ferdinand

1853 - 1916; knihovník, literární historik, editor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1879 - 1933.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (přepisy staročeských rukopisů).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Ferdinand Menčík, Praha 1991, edice inv. č. 631.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Jičín.

Otevřít fond Menčík Ferdinand

Menger Václav

1888 - 1947; herec, spisovatel, přítel Jaroslava Haška.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1902 - 1947.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Konrád); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, vzpomínky na J. Haška, pracovní materiály, opisy prací J. Haška); b) cizí (K. Konrád).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia (kresba).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Václav Menger, Praha 1999, edice inv. č. 961.

Otevřít fond Menger Václav

Menhard František Ladislav (pseud. Xaver Menhard Litoměřický)

1857 - 1909; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1876 - 1909.

1. Korespondence a) přijatá (S. Čech, J. Neruda); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Arbes, R. Pokorný, L. Stroupežnický).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: František Ladislav Menhard, Praha 1998, edice inv. č. 850.

Otevřít fond Menhard František Ladislav

Mensinger Karel

1813 - 1892; katolický kněz, odborný spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1850 - 1870.

1. Rukopisy vlastní (o přírodě a dějinách).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Karel Mensinger, Praha 1999, edice inv. č. 933.

Otevřít fond Mensinger Karel

Menšík Jan

1885 - 1949; úředník ministerstva školství, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1900 - 1949.

1. Korespondence a) přijatá (Timrava); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (studie, články, přednášky, poznámky, přípravný materiál).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Menzel Ladislav

1929 - 1978; filosof, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1929 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (eseje, recenze, přednášky, úvahy, překlady, deníky, povídky, pracovní materiály).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Merell Jan

1904 - 1986; docent biblického studia, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1904 - 1986.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Beran).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Merlínová Lída

1906 - 1988, tanečnice, prozaička.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1925 - 1960.

1. Tisky a výstřižky.
2. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mertl Václav

? - ?; rolník ve Stupně u Rokycan, písmák.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1839 - 1926.

1. Doklady a) přijatá; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, opisy básní a písní); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Václav Mertl, Praha 1998, edice inv. č. 909.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv České Budějovice.

Otevřít fond Mertl Václav

Mertl Věroslav

1929 - 2013; úředník, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1954 - 2002.

1. Korespondence přijatá (O. F. Babler, M. Dvořák, J. Forbelský, B. Fučík, L. Fuks, J. Heyduk, V. Justl, J. Kameník, F. Křelina, J. Med, L. Nakládal, B. Nuska, I. Slavík, J. Suchý, M. Trávníček).
2. Rukopisy vlastní (Paměti, Dům mezi větrem a řekou, Kruhy pod očima, Rezavý déšť).
3. Výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Schreiberová : Věroslav Mertl, Praha 2012.

Otevřít fond Mertl Věroslav

Mertlík Rudolf

1913 - 1985; středoškolský profesor, klasický filolog, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1949 - 1978.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (J. Valešovi); b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (překlady, přednášky, pracovní materiál).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Gruberová: Rudolf Mertlík, Praha 1995, edice inv. č. 632.

Otevřít fond Mertlík Rudolf

Metelka Věnceslav

1807 - 1867; učitel, houslař a písmák v Pasekách nad Jizerou.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1820 - 1928.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, poznámky, deníky z let 1835 - 1866, notové rukopisy); b) cizí (zápisník J. Metelky z 1. světové války).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (šablony pro výzdobu a výrobu hudebních nástrojů).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Horáčková: Věnceslav Metelka, 1. část, Praha 1980, edice inv. č. 372 (v rozsahu 3 kartonů); E. Bílková, K. Bílek: Věnceslav Metelka, 2. část, Praha 1989, edice inv. č. 475 (v rozsahu 7 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Památník Zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou.

Otevřít fond Metelka Věnceslav 1. část

Otevřít fond Metelka Věnceslav 2. část

Michal Vladimír

1925 - 2000; redaktor, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1925 - 2000.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Michálek Ladislav

1937 - 2014; fotograf, přítel Vladimíra Boudníka a Bohumila Hrabala.

Osobní fond v rozsahu 37 kartonů, 1937 - 2014.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (pracovní materiály, sešity a výpisky o vojenských hřbitovech ad.).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie (Vl. Boudník, B. Hrabal, Z. Bouše, Libeň, židovské hřbitovy).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Michl Josef B.

1918 - 2001; profesor katedry germanistiky a nordistiky na Masarykově univerzitě v Brně, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1918 - 2001.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní překlady (J. Borgen, J. Bojer, S. Hoesl, H. Ibsen, A. Lundkvist aj.), studie, pracovní materiály.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Michl Karel

1898 - 1982; učitel, editor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 42 kartonů, 1898 - 1982.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (F. Halas, V. Holan, J. Hostáň, L. Kundera, V. Lacina, M. Majerová, Z. Nejedlý, J. Píč, K. Polák, L. Štoll, J. Štyrský, J. Taufer, V. Vančura); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, přednášky, referáty, edice, vzpomínky, pracovní poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (magnetofonové pásky).

Část fondu v rozsahu 39 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, 3 kartony neuspořádány.

Mikolášek Vladimír

1918 - 1997; spisovatel, novinář.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1918 - 1997.

1. Korespondence přijatá (K. Bednář, Z. Kalista, J. Knap, F. Podešva).
2. Rukopisy vlastní (pohádky, pověsti, hry).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence bez inventáře - V. Matoušková: Vladimír Mikolášek, Praha 2004 (v rozsahu 3 kartonů). Dodatek v rozsahu 19 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Mikšíčková Anna Věra

1891 - ?; ředitelka školy, autorka knih pro mládež.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1950 - 1973.

1. Rukopisy vlastní (pohádky, povídky pro děti).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mikšovič Ivan Otto (pseud. Vlasta Čeřovský)

1909 - 1987; novinář, spisovatel.

Osobní fond a výstřižkový archiv v rozsahu 46 kartonů, 1909 - 1987.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, reportáže, dramata); b) cizí (Vzpomínky na rok 1945).
3. Tisky.
4. Výstřižkový archiv.

Výstřižkový archiv uspořádán abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Mikula Joža

1917 - 1982; pěvec a ředitel divadla v Ústí nad Labem, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1929 - 1982.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (O. Dub, I. Prachař, F. Vajnar); b) odeslaná (Antonínu Mikulovi - bratru); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, dramata, články, studie, poznámky, výpisky); b) cizí (K. J. Beneš).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Lukešová: Joža Mikula, Praha 1985, edice inv. č. 426.

Otevřít fond Mikula Joža

Mikulášek Oldřich

1910 - 1985; novinář, básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1910 - 1985.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, články, reportáže).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Část fondu (v rozsahu 2 kartonů poezie) zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, zbytek fondu uspořádán v 1. stupni evidence.

Mikulová Helena

1948 - 2020; archivářka, pracovnice Literárního archivu PNP.

Osobní fond v rozsahu 109 kartonů, 1990 - 2015.

1. Rukopisy vlastní (Dějiny starověkých národů k ilustracím M. Mikulové; Hvězda; Literární a historické články; Literární vztahy středoevropských literatur; citace, cestovní deníky, kresby, poezie, próza, překlady, studie aj.)
2. Tisky (Starověké národy a civilzace; Světadíly aj.)
3. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mikuška Viktor

1882 - 1966; odborný spisovatel v oboru chemie, filosofie a metapsychologie.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1903 - 1966.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (M. Maeterlinck).
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky (z oboru metapsychologie).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Milčan Bohumil (vl. jm. Bohumil Mühlstein)

1896 - 1975; novinář, redaktor, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1900 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, překlady).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Millauer František Xaver Maxmilián

1784 - 1840; profesor teologie na Univerzitě Karlově v Praze, jednatel Národního muzea v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1801 - 1837.

1. Korespondence přijatá (A. Eglseer).
2. Rukopisy a) vlastní ( fragmenty); b) cizí (A. Eglseer).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Třeboni.

Minerva - spolkový archiv

1890 - 1952; spolek pro ženské studium.

Spolkový archiv v rozsahu 1 kartonu, 1890 - 1952.

1. Doklady spolkové (jednací protokol).
2. Rukopisy (články o činnosti a dějinách spolku).
3. Tisky (výroční zprávy).
4. Fotografie (maturitní tabla gymnázia).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Minerva - spolek pro ženské studium v Praze, Praha 1997, edice inv. č. 544.

Otevřít fond Minerva

Míšková-Raisová Marie

1883 - 1968; učitelka, spisovatelka, dcera K. V. Raise.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1889 - 1968.

1. Korespondence a) přijatá (A. Jirásek, F. S. Procházka); b) odeslaná; c) rodinná (J. Míška - manžela, H. Míškové - dcery, D. Raisové - sestry).
2. Rukopisy a) vlastní (próza, články, vzpomínky na K. V. Raise, poznámky); b) cizí (D. Raisová).
3. Tisky a výstřižky (týkající se K. V. Raise).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Marie Míšková-Raisová, 1. část, Praha 1976, edice inv. č. 300 (v rozsahu 15 kartonů); K. Bílek: Marie Míšková-Raisová, 2. část, Praha 1989, edice inv. č. 427 (v rozsahu 1 kartonu).

Otevřít fond Míšková-Raisová Marie 1. část

Otevřít fond Míšková-Raisová Marie 2. část

Miškovský Josef

1859 - 1940; knihkupec a nakladatel, novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1932.

1. Korespondence a) přijatá (bří Grégrové, J. V. Frič); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. S. Machar, G. Preissová).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Miškovský, Praha 1998, edice inv. č. 867.

Otevřít fond Miškovský Josef

Mixa Vojtěch

1887 - 1953; beletrista, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1893 - 1953.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (K. Čapek, O. Fišer); b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, scénáře); b) cizí (sborník Šedesátiletka).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Schlegelová: Vojtěch Mixa, Praha 2000, edice inv. č. 1065.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního technického muzea.

Otevřít fond Mixa Vojtěch

Mlčoch Melichar

1833 - 1917; profesor starozákonní bohovědy na univerzitě v Olomouci, odborný spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1844 - 1911.

1. Doklady vlastní (též z úřední činnosti na bohoslovecké fakultě a arcibiskupské konzistoři v Olomouci).
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (překlady bible, přednášky ze starozákonní bohovědy, deníky, zápisníky).

Neuspořádáno.

Mlynárik Ján

1933 - 2012; slovenský historik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1967 - 1968.

1. Rukopisy vlastní (studie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Mňačko Ladislav

1919 - 1994; spisovatel, publicista.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1919 - 1994.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, fejetony, přednášky, vzpomínky, pracovní materiály; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Fond je zpracováván.

Mocker Josef

1835 - 1899; architekt, stavitel chrámu sv. Víta v Praze na Hradčanech.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1859 - 1899.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) odeslaná; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (zápisníky s kresbami a náčrty staveb).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Josef Mocker, Praha 1995, edice inv. č. 634.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Pražského hradu, Národní technické muzeum.

Otevřít fond Mocker Josef

Modráček František

1871 - 1960; novinář, sociálně demokratický politik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1894 - 1895.

1. Rukopisy vlastní (poznámky z četby ve vězení, výpisky z českých dějin, přehled sociálních dějin).
2. Tisky.
3. Varia (kresby z vězení).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - O. Fenclová, L. Steinbachová: František Modráček, Praha 1996, edice inv. č. 807.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Modráček František

Mokrý František Viktor

1892 - 1975; malíř, středoškolský profesor, novinář, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 122 kartonů, 1892 - 1975.

1. Doklady a) vlastní; b) výtvarných spolků.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, články, pracovní materiály, paměti, deníky); b) cizí (J. Vydra).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Mokrý Otakar

1854 - 1899; notář ve Vodňanech, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1868 - 1944.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, F. Herites, J. V. Sládek, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, poznámky, koncepty); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky (o díle O. Mokrého).
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Otakar Mokrý, Praha 1963, edice inv. č. 85 (v rozsahu 2 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu neuspořádán.

Otevřít fond Mokrý Otakar

Moníková Libuše

1945 - 1998; anglistka, germanistka, prozaička.

Osobní fond v rozsahu 53 kartonů, 1945 - 1998.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (M. Herzog).
3. Rukopisy vlastní ( pracovní materiály).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Morava Jiří (vl. jm. Jiří Vlk)

1932 - 2012; archivář, publicista, literární historik, básník, prozaik, lektor češtiny na univerzitě v Innsbrucku.

Osobní fond v rozsahu 53 kartonů, 1932 - 2012.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (deníky, poezie, próza, publicistika, scénáře, studie o K. Havlíčkovi a B. Němcové).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Moravcová Hedvika

? - ?; publicistka, prozaička.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1923 - 1956.

1. Korespondence a) přijatá (L. Kuba, A. M. Tilschová); b) cizí (V. Ešnera s L. Kubou).
2. Rukopisy vlastní (povídky, fejetony).
3. Tisky (vlastních prací).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, L. Šolcová: Hedvika Moravcová, Praha 1999, edice inv. č. 980.

Otevřít fond Moravcová Hedvika

Moravec Josef

1904 - 1976; pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, literární vědec.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1904 - 1976.

1. Rukopisy cizí (opisy korespondence českých a slovenských literátů, soupis děl J. Vrchlického, paměti F. Procházky, paměti F. V. Krejčího, Jánský - Polák: K. H. Mácha).
2. Tisky (o spolku Máj).
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Morávek Jan

1888 - 1958; prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1908 - 1949.

1. Rukopisy vlastní.
2. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Morkovin Vadim Vladimirovič

1906 - 1973; rusista a ukrajinista, vědecký pracovník Československé akademie věd.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1921 - 1973.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.
8. Materiál k životu a dílu sester Teskových (korespondence s M. Cvetajevovou).
9. Materiál k básnické skupině Skit poetov.

V původním uspořádání.

Moser Vilém Ludvík

1886 - 1968; odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1900 - 1968.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (Bílá velmoc - dějiny výroby papíru).
3. Tisky.
4. Fotografie.
5. Varia (sbírka 1100 kusů filigránů, vzorky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mošna Jindřich

1837 - 1911; herec Prozatímního divadla a Národního divadla v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1869 - 1979.

1. Doklady (týkající se fondu).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) cizí (zápisníky syna O. Mošny z let 1905 - 1909, L. Páleníček - o Mošnovi).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (podpisy herců Národního divadla).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Jindřich Mošna, Praha 1996, edice inv. č. 796.

Otevřít fond Mošna Jindřich

Motyčka Vladimír (pseud. Vladimír Donát)

1903 - 1943; fotograf, knihovník, prozaik, autor literatury pro děti.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1903 - 1943.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (romány, filmové náměty, poznámky, pracovní materiály, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Moudrá Pavla

1861 - 1940; spisovatelka, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1870 - 1938.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Bayerová, P. Maternová); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Pavla Moudrá, Praha 1995, edice inv. č. 635.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Benešově.

Otevřít fond Moudrá Pavla

Moudrý Gabriel

1869 - 1930; redaktor Národních listů, politik.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1888 - 1927.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Škarda); b) odeslaná; c) cizí (redakční, V. Škardovi).
3. Rukopisy a) vlastní (články, poznámky); b) cizí (materiály k politickým dějinám přelomu století, J. Herold, K. Kramář).
4. Tisky (k české politice a Národní straně svobodomyslné).
5. Varia (medaile, odznaky).

Neuspořádáno.

Moucha Jaroslav

1899 - 1993; železniční úředník, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 1984.

1. Doklady vlastní (o fondu).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, divadelní hra); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Jaroslav Moucha, Praha 1997, edice inv. č. 758.

Otevřít fond Moucha Jaroslav

Mourková Jarmila

1931 - 1992; literární historička, prozaička, pracovnice LA PNP.

Osobní fond v rozsahu 29 kartonů, 1931 - 1992.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (deníky, zápisníky, próza, literárně historické studie, lektorské posudky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Mrázek Pavel

1938; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1938 - 2004

1. Rukopisy vlastní (Žil jsem ve vyhnanství s umělcem); cizí (Josef Pýcha - Pravda a krása o J. Dědinovi, J. C. Pavlín - Je později než se domníváte, Bratrstva našeho mládí).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Mrkvička František Vladimír

1895 - 1978; básník, učitel, vlastivědný pracovník na Hlinecku.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1891 - 1946.

1. Doklady cizí (J. Wolker).
2. Korespondence a) přijatá (J. V. z Finberka, J. John, F. Kaván, F. Zavřel); b) cizí (K. V. Rais).
3. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: František Vladimír Mrkvička, Praha 1996, edice inv. č. 636.

Otevřít fond Mrkvička František Vladimír

Mrštík Alois a Mrštík Vilém

1861 - 1925; ředitel školy, spisovatel. MRŠTÍK Vilém 1863 - 1912; novinář, spisovatel.

Osobní fondy v rozsahu 33 kartonů, 1845 - 1976.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (opisy korespondence L. Kuncíře).
8. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Alois a Vilém Mrštíkovi, Praha 1968, edice inv. č. 165 (v rozsahu 33 kartonů). Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Fond Boženy Mrštíkové (sestry): Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Otevřít fond Mrštík Alois a Mrštík Vilém

Mühlsteinová Berta

1841 - 1887; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1867 - 1883.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Neruda); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Jakešová, M. Šrůtová: Berta Mühlsteinová, Praha 1998, edice inv. č. 910.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Kladně, pobočka Velvary, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Otevřít fond Mühlsteinová Berta

Mucha Alfons

1860 - 1939; malíř.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1831 - 1964.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Kodera: Alfons Mucha, Praha 1993, edice inv. č. 637.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze, Státní okresní archiv v Břeclavi se sídlem v Mikulově, Archiv Národního muzea, Muzeum v Ivančicích.

Otevřít fond Mucha Alfons

Muka Arnošt (něm. Karl Ernst Mucke)

1854 - 1932; profesor v Budyšíně a Freiberku, lužickosrbský filolog.

Osobní fond v rozsahu 61 kartonů, 1830 - 1932.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Černý, M. Hórnik, L. Kuba, J. Páta); b) odeslaná; c) rodinná (L. Muková); cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (materiál k dolnolužickému slovníku, odborné práce, poznámky, deníky); b) cizí (A. Černý, F. Sommer).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Arnošt Muka, Praha 1959, edice inv. č. 86.

Otevřít fond Muka Arnošt

Mukařovský Jan

1891 - 1975; profesor estetiky na Univerzitě Karlově v Praze, literární vědec.

Osobní fond v rozsahu 65 kartonů, 1923 - 1974.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Černý, D. Čyževskyj, R. Havel, V. Holan, M. Hýsek, Z. Pešat, F. X. Šalda, J. Vašica, F. Vodička); b) odeslaná (J. Sychrovi); c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (studie, články, přednášky, zápisníky, poznámky, pracovní materiály, pracovní deník z 60. let.); b) cizí (K. Teige).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (vyznamenání, medaile).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Jan Mukařovský, Praha 1999, edice inv. č. 976.

Otevřít fond Mukařovský Jan

Mulač Jiří

1924 - 1989; básník, překladatel, spolupracovník Čs. rozhlasu.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1924 - 1989.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní (překlady a pracovní materiály - G. G. Byron, A. Camus, A. P. Čechov, F. M. Dostojevskij, G. Hauptmann, A. Ivanov, M. Jakob, M. Kuzmin, S. Malarmé, S. Orlov, J. Steinbeck, I. S. Turgeněv, O. Wilde aj.); b) cizí ( V. Daněk, J. Fuková aj.)
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Müldner Josef

1880 - 1954; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond a rodinný archiv v rozsahu 69 kartonů, 1857 - 1954.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (romány, povídky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Müller Jan Bohuslav

1823 - 1885; vychovatel ve šlechtických rodinách, překladatel, estetik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1855 - 1943.

1. Korespondence a) přijatá (F. E. Velc, V. Zelený); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (o malíři Kloviovi, překlad Macchiavelliho Historie Florencie).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jan Bohuslav Müller, Praha 1997, edice inv. č. 759.

Otevřít fond Müller Jan Bohuslav

Müller Karel

1875 - ?; středoškolský profesor, byzantinolog.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1885 - 1937.

1. Rukopisy vlastní (opisy, pracovní materiály, přednášky, poznámky, překlady).

Neuspořádáno.

Müller Václav

1865 - 1931; katolický kněz, badatel v oboru církevní hudby a zpěvu.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů, 1820 - 1930.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (týkající se církevní hudby a redakce časopisu Cyril); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Müllerová Běla (vl. jm. Albína Müllerová)

1874 - 1957; výtvarnice, autorka rodinné kroniky.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1891 - 1944.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (Paměti matky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby k Pamětem matky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Gröger: Běla Müllerová, Praha 1997, edice inv. č. 760.

Otevřít fond Müllerová Běla

Murko Matija

1861 - 1952; profesor slovanské filologie na univerzitě ve Štýrském Hradci a v Lipsku, profesor jihoslovanských jazyků a literatur na Univerzitě Karlově v Praze, slovinský slavista.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1911 - 1952.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Dolanský, J. Horák, O. Hujer, J. Jakubec, K. Krejčí, L. Kuba, J. Kurz, J. A. Ljackij, L. Niederle, A. Novák, J. Páta, J. Polívka, M. Rešetar, J. Vajs, K. Viskovatij, M. Weingart, F. Wollman); b) odeslaná; c) rodinná (Jely Murkové - manželky); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (vlastní, rodinné, studijní).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Matija Murko, Praha 1963, edice inv. č. 87 (v rozsahu 25 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Murko Matija

Musil Alois

1868 - 1944; profesor pomocných věd historických a novější arabštiny na Univerzitě Karlově v Praze, cestovatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 55 kartonů, 1912 - 1935.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Bidlo, B. Hrozný, V. Lesný, L. Niederle, J. Rypka, F. Tauer, F. Teplý); b) odeslaná (A. Blechové - sekretářce); c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (cestopisy, články, korektury, výpisky, kartotéka); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Fond je zpracováván. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Musilová-Hončíková Božena

1900 - 1965; novinářka, tajemnice Československé strany národně socialistické v Praze, poslankyně.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, (1840) 1916 - 1965.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (projevy).
4. Tisky a výstřižky.

Neuspořádáno.

Muťovský Adolf (vl. jm. Adolf Truksa)

1864 - 1944; úředník cukrovaru, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1925 - 1941.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (překlady).
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Adolf Muťovský-Truksa, Praha 2000, edice inv.č. 1098.

Otevřít fond Muťovský-Truksa Adolf

Mužík August Eugen

1859 - 1925; redaktor Světozoru, básník, překladatel, zakladatel spolku Máj.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, (1882) 1925 - 1929.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, články).
4. Tisky (knihy s věnováním A. E. Mužíkovi).
5. Výstřižky.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: August Eugen Mužík, Praha 1996, edice inv. č. 638.

Otevřít fond Mužík August Eugen

Myslbek Josef Václav

1848 - 1922; sochař, profesor na Akademii výtvarných umění v Praze.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1876 - 1929.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (M. Alešová, F. Anýž, K. Cvrk, V. Dlabač, A. Heyduk, J. Hlávka, A. Chvála, A. Jirásek, J. Kotěra, J.S. Machar, F. Ohmann, K. Pippich, K. V. Rais, H. Salus, K. Skopec, K. Stýblo, M. Švabinský, F. Táborský, F. Topič, J. Vrchlický, Z. Winter, A. Ženíšek aj., korporace); b) odeslaná (L. Katzovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poznámky, seznamy návrhů).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Josef Václav Myslbek, Praha 1966, edice inv. č. 166 (v rozsahu 9 kartonů). Dodatek v rozsahu 4 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Myslbek Josef Václav

Myslík Julius

1877 - 1938; redaktor, spoluzakladatel a propagátor Volné myšlenky.

Osobní fond a část redakčního archivu Volné myšlenky v rozsahu 2 kartonů, 1869 - 1926.

1. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (otce Jana Myslíka: dopisy E. Tonnera); c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (fragment redakčního archivu Volné myšlenky).
3. Tisky (sbírka).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Julius Myslík, Praha 1995, edice inv. č. 639.

Otevřít fond Myslík Julius

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace