Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Pacovský Emil a Veraikon

1879 - 1948; malíř, výtvarný kritik, vydavatel grafické edice Veraikon.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1878 - 1985.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) nakladatelské.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, V. Bitnar, J. Čapek, A. Dolenský, F. Duša, V. Holan, J. Konůpek, J. Laichter, M. Marten, R. Medek, A. Slavíček, K. Teige, O. Vočadlo); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (sdružení SURSUM, spolek Všelidová scéna).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Emil Pacovský, Praha 1997, edice inv. č. 723.

Otevřít fond Pacovský Emil

Pachmayer Josef

1864 - 1928; redaktor a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1879 - 1926.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (Paměti velezrádcovy, zápisníky).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pak Jiří

1865 - 1918; kronikář, knihtiskař.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1896 - 1908 (1940).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poznámky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner, M. Šrůtová: Jiří Pak, Praha 1999, edice inv. č. 1002.

Otevřít fond Pak Jiří

Pala Dušan

1924 - 1945; básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1934 - 1945.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Pala František

1887 - 1964; hudební kritik.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1911 - 1963.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá (J. B. Foerster, L. Janáček).
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce); b) cizí (J. Knap).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Palacký František

1798 - 1876; historik, politik, estetik.

Osobní fond v rozsahu 51 kartonů, 1812 - 1876.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. A. Brockhaus, A. Gindely, V. Hanka, K. Havlíček Borovský, J. Hormayr, J. Kollár, J. E. Purkyně, P. J. Šafařík, A. V. Šembera); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (historické, estetické, literárně historické práce, poznámky, deníky); b) cizí (soupisy knihovny F. Palackého).
4. Tisky.
5. Varia (medaile, razítka).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: František Palacký, Praha 1967, edice inv. č. 169 (v rozsahu 31 kartonů). Dodatky v rozsahu 20 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Archiv města Plzně.

Otevřít fond Palacký František

Palacký Jan

1830 - 1908; profesor srovnávacího zeměpisu na Univerzitě Karlově v Praze, politik.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1790 - 1908.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky.

Fond je zpracováván.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Palacký Ondřej

1807 - 1871; bratr Františka Palackého.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1825 - 1868.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šternová: Ondřej Palacký, Praha 1999, edice inv. č. 818.

Otevřít fond Palacký Ondřej

Palát Jiří Mojmír

1922 - 1990; redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 23 kartonů, 1905 - 1990.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jiří Mojmír Palát, Praha 1995, edice inv. č. 646.

Otevřít fond Palát Jiří Mojmír

Páleníček Ludvík

1904 - 1991; docent české kultury na Vysoké škole ekonomické v Praze, kulturní historik.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, 1900 - 1979.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (C. Bouda, F. Černý, O. Fischer, F. Halas, M. Hýsek, M. Majerová, L. Pešek, J. Průcha, M. Švabinský, V. Závada); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, vzpomínky, pracovní materiály); b) cizí (E. F. Burian, J. Seifert).
4. Tisky a výstřižky (bibliografie prací L. Páleníčka).
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní vlastivědné muzeum v Kroměříži.

Palivec Viktor

1908 - 1989; knihovník a bibliograf, básník, vlastivědné práce z Příbramska a Berounska, heraldik, skautská literatura.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1908 - 1989.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy a) vlastní (básně, fejetony, příspěvky, studie, rodové kroniky, pracovní materiály); b) rukopisy cizí (P. Bezruč, M. Jonáš).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Beroun, Státní okresní archiv Příbram.

Palkosková-Wiesenbergerová Albína

1908 - 2002; publicistka, spisovatelka, politická vězeňkyně.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů,1908 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (paměti).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Památníčky - sbírka

Sbírka památníčků různých osob převážně z 19. stol. v rozsahu 1 kartonu, 1794 - 1952.

1. Rukopisy.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Památníčky, Praha 1995, edice inv. č. 647.

Otevřít fond Památníčky

Památník národního písemnictví Praha - podnikový archiv

Fond v rozsahu 848 kartonů, 1952 - 2015.

Fond obsahuje písemnosti vzniklé čiností zejména správních složek PNP Praha.

Částečně uspořádáno.

Pandulová Renata

1936 - 1987; básnířka.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1950 - 1987.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Paňkevyč Ivan Artemovič

1887 - 1958; docent ukrajinského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově a Ukrajinské volné univerzitě v Praze.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1910 - 1955.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí, kartotéky.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno.

Panorama - nakladatelský archiv

1978 - 1994; nakladatelství.

Nakladatelský fond v rozsahu 2 kartonů, 1978 - 1994.

1. Korespondence odeslaná (G. J. Moravovi).
2. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pařízek Ladislav Mikeš

1907 - 1988; cestovatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů,1907 - 1988.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (romány, povídky, cestopisy).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (magnetofonové pásky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pastrnek František

1853 - 1940; profesor slovanské filologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1887 - 1928.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. A. Baudouin de Courtenay, F. Bílý, A. Bráf, A. Brückner, F. Drtina, V. Dušek, J. Gebauer, A. Halaša, J. L. Holuby, O. Hostinský, P. Országh Hviezdoslav - připojena báseň, V. Jagič, J. Jakubec, J. Jireček, J. Kaizl, K. Kálal, F. Kameníček, J. Karásek, A. Kmeť, E. Kovář, J. Král, P. Križko, A. Leskien, M. Murko, L. Niederle, J. Polívka, M. Rešetar, L. V. Rizner, E. Smetánka, J. Škultéty, V. Šrobár, V. Tille, A. Truhlář, J. Vajs, J. Vlček, V. Vondrák, M. Weingart, A. P. Záturecký, J. Zubatý); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přípravný materiál, poznámky); b) cizí (část kartotéky korespondence F. Pastrnka).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: František Pastrnek, Praha 1995, edice inv. č. 648.

Otevřít fond Pastrnek František

Pašek Mirko (vl. jm. Vladimír Pašek)

1910 - 2002; úředník, spisovatel, filmový scenárista, dramaturg.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů,1910 - 1989.

1. Rukopisy vlastní (povídky, romány pro děti).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Páta František

1885 - 1942; knihovník Národního muzea v Praze.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1905 - 1941.

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (zápisy z univerzity, korektury); b) cizí.
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Litomyšli, Archiv Národního muzea v Praze.

Páta Josef

1886 - 1942; profesor lužickosrbského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze, filolog.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1886 - 1993.

1. Doklady a)vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Christov, B. Jocov, M. Krječmar, L. Kuba, A. Muka); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, studie, přednášky, překlady, lístkovnice, poznámky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Josef Páta, 1. část, Praha 1989, edice inv. č. 400 (v rozsahu 9 kartonů); L. Šolcová: Josef Páta, 2. část, Praha 2001, edice inv. č. 1099 (v rozsahu 8 kartonů).

Části archivního souboru v jiných institucích: Další části fondu: Městské muzeum v Litomyšli, Památník Petra Bezruče v Opavě, Lužickosrbský seminář filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Páta Josef 1. část

Otevřít fond Páta Josef 2. část

Patenty

Sbírka v rozsahu 14 kartonů, 1620 - 1990.

1. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence, dodatek v rozsahu 1 kartonu neuspořádán.

Patera Adolf

1836 - 1912; knihovník Národního muzea v Praze, filolog, editor.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1749 - 1937.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (Vladimíra Patery - syna).
2. Korespondence a) přijatá (M. Hórnik, V. Jagič, F. Lützow, F. Menčík); b) odeslaná; c) rodinná (Vladimíra Patery - syna); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, výpisky, opisy, poznámky, překlady, zápisníky); b) cizí (V. Patery - syna).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (medaile, razítko).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Paternoster, revue pro umění a kritiku - redakční archiv

Vídeň 1983 - 1989, Praha 1990 - 1992.

Nakladatelský fond v rozsahu 10 kartonů, 1983 - 1992.

1. Korespondence (V. Brabenec, O. Filip, V. Havel, J. Hutka, M. Hybler, P. Chudožilov, Fr. Janouch, P. Janýr, M. Konůpek, L. Martínek, J. Pelikán, V. Prečan, P. Sacher, M. Schulz).
2. Strojopisy, rukopisy (Z. Benýšek, E. Brikcius, J. Daníček, K. Hvížďala, B. Hrabal, J. Hutka, M. Hybler, V. Kremlička, K. Kryl, P. Rezek, A. Stankovič).
3. Fotoarchiv.
4. Typografie, grafika.
5. Administrativa, účetnictví.

Uspořádáno v 1. stupni evidence (ponecháno v původním řazení).

Patočka Josef

1869 - 1951; středoškolský profesor, ředitel učitelského ústavu v Praze, pedagogický spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1890 - 1932.

1. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (články, projevy, přednášky).
3. Tisky.

Neuspořádáno.

Patrčka Michal Silorad

1787 - 1838; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1815 - 1823 (1956).

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (monografie o M. S. Patrčkovi).
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Pšeidová: Michal Silorad Patrčka, Praha 1995, edice inv. č. 649.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Táboře.

Otevřít fond Patrčka Michal Silorád

Paulík Jaroslav Jan

1895 - 1945; středoškolský profesor, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1920 - 1937.

1. Korespondence a) přijatá ; b) odeslaná (V. Trnkové-Šrámkové); c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, referáty; b) cizí (V. Trnková-Šrámková).
3. Tisky.
4.Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Breň, P. Mikešová: Jaroslav Jan Paulík, Praha 2000, edice inv. č. 1066.

Otevřít fond Paulík Jaroslav Jan

Paulus Vojtěch

1883 - 1958; básník, filozof.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1883 - 1957.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (Blažíčková B., Křičkovi, Novák V., aj.).
3. Rukopisy vlastní (konvolut básní, úvahy, pracovní materiály).
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pavel Ladislav

1864 - 1928; expedient, později redaktor Práva lidu, hoteliér v Plané nad Lužnicí.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1897 - 1913

1. Korespondence vlastní a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
2. Rukopisy cizí (G. Habrman, M. Majerová, L. Zápotocký).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Ladislav Pavel, Praha 2002, edice inv. č. 1140.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Pavel Ladislav

Pavel Ota

1930 - 1973; sportovní novinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1926 - 2006.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Audio a video materiály.
8. Varia .

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Čiháková, M. Kuthanová: Ota Pavel. Praha 2014.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Oty Pavla, Buštěhrad.

Otevřít fond Pavel Ota

Pavlíček Dobroslav Milan

1916 - 1963; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1910 - 1962.

1. Doklady cizí (o cenzurním řízení při vydání sborníku O. Březiny Stavitel chrámu z r. 1940).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (O. Březina).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (O. Březina, příspěvky sborníků Bezručův hlas, Stavitel chrámu).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence – J. David, M. Šrůtová: Dobroslav Milan Pavlíček, Praha 1999, edice inv. č. 1019.

Otevřít fond Pavlíček Dobroslav Milan

Pavlíček František

1923 - 2004; PhDr., beletrista, televizní dramaturg, autor rozhlasových a televizních her, filmových scénářů, překladatel ze slovenštiny.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 180 kartonů, 1923 - 2004.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní texty, scénáře, dramatizace, pohádky, rozhlasové hry, pracovní materiály aj.); b) cizí (V. Havel, M. Uhde, L. Vaculík).
4. Tisky (plakáty na divadelní hry, sbírka materiálů Charta 77, samizdaty, Obsah, Kritický sborník).
5. Výstřižky.
6. Fotogrfie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní filmový archiv.

Pavličuk Mykola

1902 - 1973; ukrajinista, bibliograf, badatel a sběratel v oblasti česko-ukrajinských kulturních styků.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1914 - 1952.

1. Rukopisy vlastní (ukrajinsko-české bibliografie a další práce, pracovní materiály).
2. Tisky a výstřižky.
3. Fotografie.
4. Varia (notové záznamy).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pavlíková Marie

1920 - 1995; archivářka, vědecká pracovnice.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1920 - 1995.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (deníky, pracovní materiály k monografii K. R. Ungara); b) cizí.

Neuspořádáno.

Pavlok Bohumil

1922 - 2002; básník.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1922 - 2002.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (O. Babler, J. Čep, J. Deml, J. Křička, L. Kundera, J. Med, F. Rafaja, Z. Rotrekl, J. Seifert, I. Slavík, M. Trávníček, A. Vyskočil, J. Zahradníček aj.; cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pavlousková Zdeňka

1898 - 1993; sociální pracovnice, překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1895 - 1993.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (E. Denis, J. Heyduk, V. Justl, A. Kroupa, J. Palivec); b) odeslaná (B. Fučíkovi, J. Seifertovi); c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady); b) cizí (V. Holan).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence bez inventáře v rozsahu 1 kartonu. Zbývající část fondu uspořádána v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Slezské zemské muzeum v Opavě.

Pazourek Vladimír

1907 - 1987; učitel, spisovatel, teoretik literatury pro děti a mládež.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1928 - 1972.

1. Rukopisy vlastní (bibliografie díla).
2. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pecka Karel

1928 - 1997; dělník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 39 kartonů, 1928 - 1997.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (romány a povídky); b) cizí (J. Beneš, J. Škvorecký).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Peča Václav

1883 - 1971; generální ředitel banky Slavie, vlastivědný pracovník.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů,1883 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (V. Klofáč, V. Štech); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, paměti); b) cizí (J. S. Machar).
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia (kresba).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního technického muzea.

Peča Vilém

1879 - 1900; učitel, básník, bratr Václava Peči.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1869 - 1958.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (F. Šrámek Václavu Pečovi - bratru).
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, přednášky, poznámky); b) cizí (Václava Peči, hlavně o Vilému Pečovi).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Formánková: Vilém Peča, Praha 1972, edice inv. č. 198.

Otevřít fond Peča Vilém

Pěčka Ferdinand

1861 - 1937; římskokatolický kněz, slezský spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1876 - 1930 (1962).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (S. Bouška, K. Dostál-Lutinov, A. Heyduk); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, deník); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Nováková: Ferdinand Pěčka, Praha 2004. edice inv. č. 1179.

Otevřít fond Pěčka Ferdinand

Pedagogická knihovna Berlín - sbírka

1 kartonu (1540) 1805 - 1941.

Sbírka rukopisů v rozsahu 1 kartonu, (1540) 1700 - 1950.

1. Korespondence.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Ďurovec: Pedagogická knihovna Berlín, Praha 2013.

Otevřít fond Pedagogická knihovna Berlín

Pedálová Josefa

1780 - 1831; řeholní sestra v klášteře alžbětinek v Praze, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1830 - 1948.

1. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí (J. Zbíral: Marie Antonie - Dobrovlastka).
3. Fotografie.
4. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Pšeidová: Josefa Pedálová, Praha 1995, edice inv. č. 651.

Otevřít fond Pedálová Josefa

Pechoušek-Vrážský Josef

spisovatel.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 3 kartonů, 1933 - 1969.

1. Korespondence a) odeslaná; b) cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie, próza, dramata).

Neuspořádáno.

Pekárek Josef

1895 - 1985; zaměstnanec ministerstva zahraničního obchodu, pracovník Svazu protifašistických bojovníků.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1945 - 1986.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, projevy, vzpomínky); b) cizí (opisy veršů J. Čapka, vzpomínky na J. Čapka).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby, magnetofonový pásek).

Neuspořádáno.

Pekárek Václav

1907 - 1982; literární kritik, historik a teoretik, publicista, editor.

Osobní fond v rozsahu 76 kartonů, 1892 - 1982.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (Svaz čs. spisovatelů, ČSAV, Kabinet Z. Nejedlého).
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, A. Hůlka, G. Jaroš-Gamma, J. Lang, M. Majerová, Z. Nejedlý, S. K. Neumann, V. Nezval, K. Nový, J. V. Pleva, V. Rabas, F. X. Šalda, B. Václavek, V. Závada); b) odeslaná; c) cizí (J. V. Sládkovi, M. Sládkové - manželce J. V. Sládka, H. Sládkové - dceři J. V. Sládka; K. Konrád a S. K. Neumann B. Václavkovi; Z. Nejedlý).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, články, recenze, kritiky, opisy týkající se Z. Nejedlého, pracovní materiály, diáře, stati); b) cizí (V. Dostál, deník Jana Gebauera, O. Hostinský, O. Kryštofek, M. Majerová, Z. Nejedlý, V. Nezval, F. X. Šalda).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Pelantová Artemis (provd. Hujerová)

1903 - 1937; středoškolská profesorka, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1905 - 1951.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (Marie Randé - tety).
2. Rukopisy a) vlastní (školní sešity, články, recenze); b) cizí (Marie Randé - tety).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pelc Hynek

1844 - 1915; lékař, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1824 - 1939.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Hynek Pelc, Praha 1995, edice inv. č. 652.

Otevřít fond Pelc Hynek

Pelcl Josef - nakladatelský archiv

1861 - 1916; nakladatel v Praze, redaktor časopisu Rozhledy, spisovatel.

Osobní fond a nakladatelský archiv firmy Josef Pelcl (zal. 1903) v rozsahu 39 kartonů, 1890 - 1916.

1. Doklady nakladatelské.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (lístkovnice).
4. Tisky a výstřižky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze.

Pelda Miloš

1879 - 1954; bankovní úředník, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1879 - 1954.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Pekař, J. Pícek, J. Šusta); b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (Vídeňští Češi, povídky).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Pelikán Josef Vladimír

1808 - 1876; soudce, odborný spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1751 - 1808 (1876).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. S. Amerling, V. Hanka, F. C. Kampelík, J. H. Pospíšil A. Rybička, A. V. Šembera); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza , drama, odborné spisy, články, recenze, přednášky, překlady); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Hylmar, L. Šolcová: Josef Vladimír Pelikán, Praha 2003, edice inv. č. 1175.

Pelíšek Rudolf

1884 - 1964; zemský školní inspektor, přírodovědec, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1943 - 1964.

1. Korespondence a) přijatá (B. Bouček, V. Kruta, O. Matoušek, J. W. Opatrný, J. Sajner, V. Zapletal); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (odborné práce věnované J. E. Purkyňovi a dějinám přírodovědy); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Holmanová: Rudolf Pelíšek, Praha 1988, edice inv. č. 460.

Otevřít fond Pelíšek Rudolf

Pellé Maurice César Joseph

1863 - 1924; francouzský generál a diplomat, náčelník hlavního štábu Československé armády v letech 1919 - 1921.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1869 - 1996.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Prokop: Maurice César Joseph Pellé, Praha 2015.

Části archivního souboru v jiných institucích: Další části fondu: Okresní muzeum Praha - západ v Jílovém u Prahy a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

Otevřít fond Pellé Maurice César Joseph

PEN klub - spolkový archiv

1925; československá odbočka mezinárodní organizace spisovatelů.

Část spolkového archivu v rozsahu 56 kartonů, 1925 - 1995.

1. Doklady o činnosti (jednatelské zápisy, akta sjezdu PEN klubů v Praze v r. 1938, kartotéka členů).
2. Korespondence a) přijatá (z let 1945 - 1967); b) odeslaná; c) cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Penížek Josef

1858 - 1932; redaktor Národních listů, politik.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1900 - 1932.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná (K. Penížková - manželka); d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (zápisníky, prózy).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Per Vladimír

1856 - 1896; továrník, cestovatel, publicista.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1857 - 1902.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (deníky); b) cizí (paměti Anny Perové - matky).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Vladimír Per, Praha 1995, edice inv. č. 653.

Otevřít fond Per Vladimír

Peroutka Ferdinand

1895 - 1978; literární a výtvarný kritik, spisovatel, zakladatel a ředitel českého vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1901 - 2005.

1. Doklady a)vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, drama, články, rozhlasové projevy, deník); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (audio, video).

Zpracováno ve 2.stupni evidence - M. Dandová: Ferdinand Peroutka, Praha 2006, edice inv. č. 1231.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Peroutka Ferdinand

Peřina Vincenc - výstřižkový archiv

1846 - ?; sběratel.

Osobní fond a výstřižkový archiv v rozsahu 32 kartonů, 1919-1931.

1. Rukopisy vlastní.
2. Výstřižkový archiv.
3. Fotografie.

V původním uspořádání.

Pešek Luděk

1919 - 1999; malíř, beletrista, fotograf, publicista.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1919 - 1999.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (Das kleine rote Viereck, Der Schwarze Kater, Die Zeit der Wahle, Diverse Themen, Ein Tropfen Wasser, Hiob, Job 23, Marťanská expedice, Past na Persea, Podobenství, Sonáta pro flétnu a kulomet, Velký Jonáš a malá velryba).
4. Tisky.
5. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pešina z Čechorodu Václav Michael

1782 - 1859; římskokatolický kněz, redaktor Časopisu katolického duchovenstva a Dědictví sv. Jana Nepomuckého.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1799 - 1858.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. J. Sláma); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (M. D. Rettigová, V. Sedláček).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Václav Michael Pešina, Praha 1974, edice inv. č. 259.

Otevřít fond Pešina Václav Michael

Peška Bedřich

1820 - 1904; magistrátní úředník v Praze.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1838 - 1877.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, písně, epigramy); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Petera Rohoznický František (vl. jm. František Petera)

1798 - 1877; římskokatolický kněz, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1820 - 1877.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (deníky z let 1855 - 1877, historické a archeologické práce).
3. Tisky.
4. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková, P. Křivský: František Petera Rohoznický, Praha 2000, edice inv. č. 1026.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Náchodě.

Otevřít fond Petera Rohoznický František

Petr Jaroslav

1902 - 1987; úředník, nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1920 - 1988.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (E. Štorch).
2. Korespondence a) přijatá (J. Bílek); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Jaroslav Petr, Praha 1994, edice inv. č. 654.

Otevřít fond Petr Jaroslav

Petr Václav - nakladatelský a výstřižkový archiv

1897 - 1978; nakladatel v Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy Václav Petr (1921 - 1949) v rozsahu 37 kartonů, 1920 - 1960.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy cizí (nakladatelské).
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Moravské muzeum v Brně, Okresní vlastivědné muzeum v Prostějově a Knihovna Národního muzea v Praze.

Petráčková Věra

1941 - 1998; bohemistka, lexikografka, docentka na Pedagogické fakultě UK.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1971 - 1997.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články, pracovní materiály); cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Petrbok Jaroslav

1881 - 1960; učitel, paleontolog, básník, autor próz pro mládež, cestopisů a populárně-naučných publikací z přírodovědné oblasti.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1926 - 1944.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná ; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Jaroslav Petrbok, Praha 2014.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Petrů Karel

1904 - 1993; historický encyklopedista.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1904 - 1993.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pflanzer Alfred

1882 - 1953; středoškolský profesor, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1882 - 1953.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (A. Pražák).
3. Rukopisy vlastní (studie, poznámky, pracovní materiál).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pfleger Antonín

1811 - 1896; hospodářský správce, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1750 - 1936.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (V. V: Tomek); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, historické práce); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, E. Bílková: Antonín Pfleger Kopidlanský, Praha 1988, edice inv. č. 472.

Otevřít fond Pfleger Kopidlanský Antonín

Pfleger-Moravský Gustav (vl. jm. Gustav Pfleger)

1833 - 1875; úředník České spořitelny v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1850 - 1875 (1925).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (próza, zápisníky, korektury); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Gustav Pfleger-Moravský, Praha 1995, edice inv. č. 655.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem.

Otevřít fond Pfleger-Moravský Gustav

Piaristé - spolkový archiv

koleje piaristického řádu v Mikulově, Kroměříži, Lipníku a Českých Budějovicích.

Fragment korporačního archivu v rozsahu 2 kartonů, 1764 - 1855.

1. Doklady účetní.
2. Korespondence členů řádu.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Piaristé v Mikulově, Praha 1961, edice inv. č. 94.

Otevřít fond Piaristé v Mikulově

Pícek Josef

1874 – 1950; generál zdravotnictva, vlastivědný spisovatel, bratranec Fráni Šrámka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1872 - 1950.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (vlastivědné práce); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Pícek, Praha 2000, edice inv. č. 1027.

Otevřít fond Pícek Josef

Pick Jiří Robert

1925 - 1983; umělecký vedoucí divadla Paravan v Praze, dramatik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 41 kartonů, 1925 - 1983.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, scénky, hry, články, pracovní materiály, fejetony, překlady ad.); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Dyková: Jiří Robert Pick, Praha 2012.

Otevřít fond Petrbok Jaroslav

Otevřít fond Pick Jiří Robert

Picko-Zásmucký František (vl. jm. František Picko)

1868 - 1931; berní ředitel v Unhošti, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1900 - 1930.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (povídky, romány, divadelní hry, překlady z němčiny).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia.

Neuspořádáno.

Pikhart Antonín

1861 - 1909; soudní úředník, překladatel ze španělštiny, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1881 - 1910.

1. Korespondence a) přijatá (I. Herrmann, V. Blasco Ibánez, J. V. Sládek, R. M. del Valle-Inclán); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, překlady); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mašínová: Antonín Pikhart, Praha 1997, edice inv. č. 788.

Otevřít fond Pikhart Antonín

Pilař František

1904 - 1980; redaktor nakladatelství v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1970 - 1980.

1. Korespondence přijatá .
2. Rukopisy vlastní (romány, povídky).
3. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Pilař Jan

1917 - 1996; redaktor, ředitel nakladatelství Československý spisovatel v Praze, básník.

Osobní fond v rozsahu 90 kartonů, 1917 - 1996.

1. Doklady nakladatelské.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, K. Biebl, L. Čivrný, I. Diviš, L. Fuks, V. Holan, F. Hrubín, O. Janeček, J. Kainar, V. Karfík, J. Kostrhun, F. Kožík, I. Kříž, V. Lacina, F. Listopad, S. Machonin, J. Marek, J. Mucha, O. Neff, V. Neff, V. Nezval, J. Nesvadba, O. Ornest, J. Otradovicová, V. Páral, O. Pavel, J. Peterka, J. Rumler, J. Seifert, J. Skácel, J. Suchý, K. Sýs, J. Tomeček, J. Urbánková, J. Voskovec, J. Werich, J. Weis, V. Závada, J. Zrzavý aj.); b) odeslaná; c) cizí (nakladatelství).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, deníky z let 1942-1967, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pilbauerová Herma (pseud. Věra Toužimská)

1867 - 1902; učitelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1815 - 1935.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Heyduk); b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, památník, próza, dramata).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Herma Pilbauerová, Praha 2001, edice inv. č. 1119.

Otevřít fond Pilbauerová Herma

Pilz Jaroslav

1901 - 1988; ředitel nakladatelství Československý spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1901 - 1988.

1. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, A. Branald, J. Firt, V. Holan, M. Jiránek, K. Konrád, L. Kuncíř, O. Mikulášek, S. K. Neumann, J. Seifert, K. Toman); b) odeslaná; c) cizí (E. Bass, I. Herben, A. Hoffmeister, F. Peroutka, V. Schwarz, K. Steinbach).
2. Rukopisy cizí (sborník Kmene - J. Čapek, J. Durych, F. Halas, V. Holan, F. Langer, A. Novák, J. Seifert, V. Vančura, J. Zahradníček).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pinkas Adolf Maria

1800 - 1865; právník, politik.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1790 - 1943.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. Deymová-Buquoyová, V. Hanka, K. Havlíček Borovský, B. Kleist, A. Nostic, F. Palacký, H. S. Pinkas, K. Pinkasová, F. L. Rieger); b) odeslaná (A. Nosticovi); c) rodinná (Karoliny Pinkasové - manželky: H. S. Pinkas - syn, A. Pinkasová - dcera); d) cizí (J. Čermák, K. Havlíček Borovský).
3. Rukopisy vlastní (poznámky, deník).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Pinkas Hypolit Soběslav

1827 - 1901; profesor dějin umění, malíř.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1850 - 1930.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, J. Čermák, E. Denis, J. Grégr, K. Havlíček Borovský, L. Leger, J. S. Machar, E. Picot, A. M. Pinkas, L. Pinkas, K. Pinkasová); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (přednášky z dějin umění a literatury, zápisníky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pinkas Ladislav

1863 - 1936; právník.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1874 - 1947.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) z úřední činnosti (advokátní kancelář).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (rodina Odkolků).
3. Rukopisy a) vlastní (zápisníky, deníky, kalendáře); b) cizí (divadelní hry, školní sešity).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy, Národní archiv.

Pinkas Otto

1849 - 1890; obchodník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1868 - 1915.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (O. Feistmantel, E. Holub, V. Hynais, F. L. Rieger, K. Schwarzenberg, J. Vašatý); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Hájek: Otto Pinkas, Praha 1998, edice inv. č. 911.

Otevřít fond Pinkas Otto

Pinsker Čeněk

1846 - 1913; právník ve Voticích.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1890 - 1898.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (zápisníky, přednášky z právnické fakulty).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Kolajová: Čeněk Pinsker, Praha 1998, edice inv. č. 852.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Pinsker Čeněk

Pippich Karel

1849 - 1921; právník, poslanec, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1881 - 1904.

1. Korespondence a) přijatá (J. Kaizl); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Karel Pippich, Praha 1966, edice inv. č. 170 (revize 2002).

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Chrudimi, Státní okresní archiv v Chrudimi, Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu (oddělení Národního muzea v Praze).

Otevřít fond Pippich Karel

Pírek Zdeněk

1933 - 1990; učitel, publicista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1990 - 1991.

1. Rukopisy vlastní (strojopis knihy České časopisy pro děti a mládež).
2. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Piskáček Adolf

1873 - 1919; dirigent, hudební skladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1909 - 1940.

1. Korespondence a) odeslaná; b) rodinná.
2. Rukopisy vlastní (libreta k vlastním operám a operetám).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Adolf Piskáček, Praha 1997, edice inv. č. 761.

Otevřít fond Piskáček Adolf

Píša Antonín Matěj

1902 - 1966; básník, literární a divadelní kritik, dramaturg, redaktor, lektor a editor.

Osobní fond v rozsahu 91 kartonů, 1839 - 1983.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí. Korespondence a) přijatá ; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia.
6. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - N. Macurová: Antonín Matěj Píša, Praha 2013 (v rozsahu 89 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Píša Antonín Matěj

Pištora Jiří

1932 - 1970; redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1958 - 1969.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (lektorské posudky, povídky, drobná próza, básně, recenze aj); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Jiří Pištora, Praha 1998, edice inv. č. 869 (v rozsahu 2 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Pištora Jiří

Pittnerová Vlasta

1858 - 1926; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1882 - 1997.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; cizí.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Vlasta Pittnerová, Praha 2001, edice inv. č. 1120.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Vysočiny v Jihlavě.

Otevřít fond Pittnerová Vlasta

Placák Bedřich

1914 - 1993; lékař, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1944 - 1995.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (próza, vzpomínky, překlady děl M. Broda, E. Fromma).
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Bedřich Placák, Praha 1996, edice inv. č. 656.

Otevřít fond Placák Bedřich

Placák Petr

1964; spisovatel, zakladatel občanské iniciativy České děti.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu,1980 - 1990.

1. Rukopisy vlastní (Medorek).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Plajner Rudolf

1901 - 1987; středoškolský profesor, veřejný a osvětový pracovník, pracovník v mimoškolní výchově dětí a mládeže, odborný spisovatel, náčelník Junáka.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1892 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (A. B. Svojsíkovi).
3. Rukopisy a) vlastní (studie, články); b) cizí (P. Biliánová, F. Čáda, E. Roubal, F. Schlögel, A. B. Svojsík).
4. Tisky (časopisy, plakáty, příručky, bulletiny, pozvánky, oznámení, letáky).
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, E. Bílková: Rudolf Plajner, Praha 1990, edice inv. č. 498.

Otevřít fond Plajner Rudolf

Plamínková Františka

1875 - 1942; odborná učitelka, novinářka, pracovnice v ženském hnutí, senátorka.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1906 - 1953.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Honzáková, T. G. Masaryk); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Františka Plamínková, Praha 1997, edice inv. č. 541.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Plamínková Františka

Pleva Josef Věromír

1899 - 1985; učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1932 - 1986.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Věromír Pleva, Praha 1997, edice inv. č. 725.

Otevřít fond Pleva Josef Věromír

Pluhař Zdeněk

1913 - 1991; projektant, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1970 - 1982.

1. Rukopisy vlastní (román V šest večer v Astorii).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Volencová: Zdeněk Pluhař, Praha 1997, edice inv. č. 762.

Otevřít fond Pluhař Zdeněk

Poberová Slávka (vl. jm. Jaroslava Poberová)

1943; redaktorka, publicistka, překladatelka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1960 - 1998.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Podlipská Sofie

1833 - 1897; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1840 - 1996.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (I. Geisslová, K. Kalašová, M. Kalašová, J. Otto, J. Vrchlický, J. Zeyer); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramata, zápisníky, deníky); b) cizí (G. Čáp, M. Čápová-Vrchlická, G. Eim, I. Geisslová, F. Herites, A. Heyduk, E. Krásnohorská, J. Mikuláš-Boleslavský, A. E. Mužík, T. Nováková, K. V. Rais, K. Světlá, F. X. Svoboda, M. A. Šimáček, A. P. Trojan, L. Vrchlická-Podlipská, J. Vrchlický, J. Zeyer).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Pavlíčková: Sofie Podlipská, Praha 2004, edice inv. č. 1207.

Části archivního souboru v jiných institucích: Podještědské muzeum.

Otevřít fond Podlipská Sofie

Podlipský Josef

1816 - 1867; lékař v Praze, spisovatel a organizátor vlasteneckého hnutí, redaktor Slovanské lípy.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1843 - 1898.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence odeslaná.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Hylmar, J. Pavlíčková: Josef Podlipský, Praha 2004, edice inv. č. 1206.

Otevřít fond Podlipský Josef

Podroužek Jaroslav - nakladatelský archiv

1913 - 1954; nakladatel v Praze, literární historik.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy Jaroslav Podroužek (založena r. 1939) v rozsahu 7 kartonů, 1913 - 1954.

1. Korespondence a) přijatá (P. Eisner); b) cizí (opisy dopisů A. Breiského).
2. Rukopisy a) vlastní (studie, pracovní materiál, poznámky, zápisníky); b) cizí (P. Eisner).
3. Tisky.
4. Fotografie (A. Breiský a B. Dapeciová).

Neuspořádáno.

Pohl Jan

1861 - 1914; právník ve Zbirohu, muzikolog a historik.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1821 - 1913.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poznámkový a excerpční muzikologický materiál); b) cizí.
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Pohorecká Žofie

1877 - 1963; překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 40 kartonů, 1892 - 1963.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. A. Čcheidze, J. Doležal-Pojezdný, H. Gregorová, J. Heyduk, F. V. Krejčí, E. A. Ljackij, F. X. Šalda); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (překlady, zápisníky, články).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Žofie Pohorecká, Praha 1965, edice inv. č. 95 (v rozsahu 36 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kolín.

Otevřít fond Pohorecká Žofie

Pokorná-Purkyňová Růžena

1864 - 1951; malířka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1881 - 1951.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (vzpomínkové práce).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Oulehlová: Růžena Pokorná-Purkyňová, Praha 1986, edice inv. č. 450.

Otevřít fond Pokorná-Purkyňová Růžena

Pokorný Dalibor

1927 - 2004; malíř, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 31 kartonů, 1927 - 1984.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá a odeslaná(J. Bauch, A. Branald, K. Brabec, K. Effa, V. Havel, A. J. Hlinomaz, Hoffmeister, V. Chochola, P. Kopta, H. Masaryková, M. Plzák, J. Slabý, O. Suchý, V. Tošovský, J. Vacek, I. Vyskočil, J. Werich, J. Žáček aj.).
3. Rukopisy a) vlastní (povídky, romány, rozhlasové a televizní scénáře, prózy a publikace); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pokorný František

1850 - 1904; úředník v Hořicích, vlastivědný pracovník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1815 - 1909 (1994).

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí (J. Durdík, K. J. Erben).
3. Rukopisy a) vlastní (k dějinám Hořic); b) cizí (F. Pokorný).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: František Pokorný, Praha 1998, edice inv. č. 912.

Otevřít fond Pokorný František

Pokorný Jindřich

1927 - 2014; spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 104 kartonů, 1960 - 2012.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pokorný Rudolf

1853 - 1887; okresní tajemník v Libochovicích, básník, redaktor, propagátor česko-slovenské vzájemnosti.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1861 - 1937.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (S. Čech, A. Heyduk, J. M. Hurban, S. Hurban Vajanský, J. Neruda, J. Škultéty, V. Vlček); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, seznam prací, poznámky); b) cizí (J. Arbes, R. Pokorná).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (kresba).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. David: Rudolf Pokorný, Praha 1978, edice inv. č. 343.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Chrudimi.

Otevřít fond Pokorný Rudolf

Pokorný Václav

1851 - 1940; majitel velkostatku Dušníky, malíř.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1893 - 1965.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Havlasa, A. Wenig); b) rodinná (Berty Pokorné - dcery); c) cizí.
3. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Pokorný, Praha 1978, edice inv. č. 326.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Pokorný Václav

Pokorný-Pikulík Josef Václav

1842 - 1933; švec v Kutné Hoře, básník.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1845 - 1932.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Josef Pokorný-Pikulík, Praha 1978, edice inv. č. 345.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Pokorný-Pikulík Josef

Poláček Josef

1928 - 2004; germanista, autor odborných prací z oboru, externí spolupracovník LA PNP, znalec života a díla E.E. Kische.

Osobní fond v rozsahu 16 kartonů, 1928 - 2004.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (Adler H., Golstucker E. Haasová -Nečasová J., Hauptová Z., Kafka Fr., Kisch Clara, Kisch F., Krolop K., Maindl V., Reinerová L., Saudková V., Siebenschein H., Václavek L. ); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (xerokopie); cizí (xerokopie).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Poláček Julius

? - 1944; typograf Časopisu Českého muzea.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1892 - 1918.

1. Korespondence přijatá (A. Patera, J. V. Sládek, F. X. Šalda, Č. Zíbrt).
2. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Poláček Karel

1892 - 1945; redaktor, spisovatel, scenárista.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1892 - 1944 (1994).

1. Doklady.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie (z otevření muzea v Rychnově nad Kněžnou, vlastní).
6. Dokumentace.
7. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Poláček Václav

1898 - 1969; spoluzakladatel a ředitel nakladatelství Družstevní práce v Praze, nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1884 - 1969.

1. Korespondence a) přijatá (E. Bass, J. John, J. Mahen, R. Těsnohlídek); b) odeslaná (J. Mahenovi).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Václav Poláček, Praha 1998, edice inv. č. 853.

Části archivního souboru v jiných institucích: Knihovna Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Poláček Václav

Polák Josef

1913 - 2003, PhDr., CSc; profesor katedry českého jazyka a literatury, literární historik, autor publikací z oboru.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1913 - 2003.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (Čapkovské studie, Dětství a mládí B. Němcové, Studie o J. Nerudovi, pracovní materiály k dílu J. V. Sládka).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Plzni.

Polák Karel

1903 - 1956; redaktor Práva lidu, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1904 - 1955.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (L. Mašínová); b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (literárně historické studie, pracovní materiál a poznámky k vlastním pracím).
4. Tisky a výstřižky.

Neuspořádáno.

Polák Milota Zdirad

1788 - 1856; profesor české řeči a literatury na vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě, básník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1828 - 1876.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, přednášky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Nejezchlebová: Milota Zdirad Polák, Praha 1999, edice inv. č. 955.

Otevřít fond Polák Milota Zdirad

Politik - redakční archiv

1862 - 1907; český politický deník vydávaný J. S. Skrejšovským v německém jazyce, od r. 1870 majetek družstva.

Část redakčního archivu v rozsahu 1 kartonu, 1860 - 1900.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Drugdová, D. Lábusová, M. Sládek: Politik - redakční rchiv, Praha 2015.

Otevřít fond Politik

Polívka Jiří

1858 - 1933; profesor slovanské filologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1882 - 1932.

1. Korespondence a) přijatá (J. Bolte, A. V. Francev, J. Horák, J. Karlowicz, J. Š. Kubín, P. A. Lavrov, M. Murko, L. Niederle, J. Páta, M. N. Speranskij, V. Tille, F. Wollman); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (odborné články, poznámky; b) cizí (K. Kramář).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha, E. Pavlásková: Jiří Polívka, Praha 1959, edice inv. č. 96 (v rozsahu 2 kartonů). Dodatky v rozsahu 16 kartonů neuspořádány.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav pro etnologii Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Polívka Jiří

Ponická Hana

1922 - 2007; slovenská spisovatelka, novinářka.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1922 - 1994.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (próza Štoplík, přednášky, fejetony, pracovní materiály).
4. Výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Popel Miloš

1915 - 1983; tajemník Syndikátu spisovatelů, tajemník vědecké sekce Svazu čs. spisovatelů.

Osobní fond a sbírka v rozsahu 5 kartonů, 1797 - 1963.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (I. Herrmann, M. Hýsek, A. Klášterský, R. Krupička, Z. M. Kuděj, J. S. Machar, F. X. Svoboda, A. M. Tilschová); b) odeslaná; c) rodinná; b) cizí.
3. Rukopisy cizí (J. Borecký a další pro sborník Karlu Legerovi k jeho 7
5. narozeninám, J. Kolman-Cassius, J. Pekař).
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: Miloš Popel, Praha 1994, edice inv. č. 508.

Otevřít fond Popel Miloš

Popelka Václav (pseud. Jan Horský, Jan Kvapil)

1866 - 1946; knihtiskař v Týně nad Vltavou a v Jaroměři, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1900 - 1933.

1. Rukopisy vlastní (poezie, etnografické a regionální historické práce, rodinná kronika).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: Václav Popelka, Praha 2001, edice inv. č. 1105.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum v Praze – národopisné oddělení.

Otevřít fond Popelka Václav

Porák Jaroslav

1931 - 1985; docent českého a slovenského jazyka na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1965 - 1980.

1. Dokumentace (kopie staročeských textů pro zpracování vývoje českého jazyka ze sedmnáctého a osmnáctého stol.).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Miloš Sládek : Jaroslav Porák, Praha 2012.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Porák Jaroslav

Portman Josef

1893 - 1968; městský úředník, knihovník a knihtiskař v Litomyšli.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1913 - 1963.

1. Korespondence a) přijatá (O. F. Babler, P. Bezruč, F. Bílek, S. Bouška, Z. Braunerová, O. Březina, J. Durych, J. Florian, G. Grosz, J. Grus, J. Hodek, S. Klír, F. Kobliha, J. Konůpek, O. Kubín, M. Majerová, K. Mašek, S. K. Neumann, K. Neumannová, J. Palivec, V. Preissig, A. Schamoni, K. Svolinský, V. Špála, M. Švabinský, J. Váchal, K. Vik, L. Vrána); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poznámky); b) cizí (P. Claudel a další do sborníku In memoriam Zdenky Braunerové).
3. Tisky.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: Josef Portman, Praha 1987, edice inv. č. 428.

Části archivního souboru v jiných institucích: Regionální muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Portman Josef

Pospíšil Gustav

? - ?; středoškolský profesor, bibliograf, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1920 - 1989.

1. Rukopisy vlastní (kartotéky českých spisovatelů, překladatelů, rozhlasových a filmových tvůrců, zápisy univerzitních přednášek).
2. Tisky a výstřižky (divadelní a literární kritiky).

V původním abecedním uspořádání.

Pospíšil Jan Hostivít - nakladatelský archiv

1785 - 1868; nakladatel v Hradci Králové a v Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy J. H. Pospíšil (založena r. 1818) v rozsahu 2 kartonů, 1803 - 1932.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (V. Hanka, V. K. Klicpera, J. Kollár, J. S. Presl); b) odeslaná; c) rodinná, d) cizí (J. Holeček O. Pospíšilovi).
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jan Hostivít Pospíšil, Jaroslav Pospíšil, Praha 1993, edice inv. č. 657.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Otevřít fond Pospíšil Jan Hostivít

Pospíšil Jaroslav - nakladatelský archiv

1812 - 1889; nakladatel v Praze.

Osobní fond a část nakladatelského archivu firmy Jaroslav Pospíšil (založena r. 1842) v rozsahu 2 kartonů, 1832 - 1895.

1. Korespondence a) přijatá (T. Burian, M. Fialka, V. Hanka, J. M. Hurban, B. Jablonský, H. Jireček, J. Kollár, V. Kramerius, J. J. Marek, A. Rybička, L. Štúr, J. K. Tyl, J. E. Vocel); b) odeslaná (T. Burianovi); c) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Jan Hostivít Pospíšil, Jaroslav Pospíšil, Praha 1993, edice inv. č. 657.

Pospíšil Josef

1895 - 1980; redaktor, rudoarmějec, přítel Jaroslava Haška.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1950.

1. Rukopisy vlastní (próza, vzpomínky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Šumperk, Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace.

Pospíšil Radomír

1938; ředitel PNP (v osmdesátých letech).

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1938 - 1990.

1. Rukopisy cizí.
2. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pospíšilová Anna

1910 - ?; novinářka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1938 - 1988.

1. Rukopisy vlastní (romány, paměti).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L.Šolcová: Anna Pospíšilová, Praha 2001, edice inv. č. 1121.

Otevřít fond Pospíšilová Anna

Pospíšilová Bohumila

spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1900 - 1943.

1. Rukopisy vlastní (romány).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Bohumila Pospíšilová, Praha 2001, edice inv.č. 1122.

Otevřít fond Pospíšilová Bohumila

Poštolka Kazimír

1917 - 1988; odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1978 - 1983.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (vlastivědné studie).
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Kazimír Poštolka, Praha 1995, edice inv. č. 658.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Poštolka Kazimír

Povejšil Jaromír

1931 - 2010; PhDr., CSc., germanista a překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1931 - 2007.

1. Rukopisy vlastní (pracovní materiály k překladu knihy germanisty Pavla Trosta).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pračka Břetislav

1881 - 1958; profesor na Vysoké škole technické v Brně, bibliofil, sběratel bezručovské literatury.

Osobní fond v rozsahu 57 kartonů, 1912 - 1952.

1. Korespondence a) přijatá (V. Preissig); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (o P. Bezručovi); b) cizí (M. Glabazňová, A. Vašek).
3. Tisky a výstřižky (o P. Bezručovi).
4. Fotografie.
5. Varia (film).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Břetislav Pračka, Praha 1966, edice inv. č. 171 (v rozsahu 2 kartonů). Dodatky v rozsahu 55 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Pračka Břetislav

Prádler Václav

1915 - 1989; redaktor v Turnově.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1917 - 1989.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Čapek, A. Černík, L. Dostalová); b) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Výstřižky (o J. Čapkovi a K. Čapkovi).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Prádler, Praha 1997, edice inv. č. 789.

Otevřít fond Prádler Václav

Prach Václav

1885 - ?; středoškolský profesor, klasický filolog.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1941.

1. Rukopisy a) vlastní (překlady z latiny a řečtiny); b) cizí (H. Mikulová).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Steinbauerová: Václav Prach, Praha 1998, edice inv. č. 854.

Otevřít fond Prach Václav

Pražák Albert

1880 - 1956; profesor dějin české literatury na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 172 kartonů, 1800 - 1856.

1. Doklady (vysokoškolské rukověti, které A. Pražák redigoval).
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, O. Fischer, J. B. Foerster, M. Fučík, I. Herrmann, V. Chaloupecký, J. John, E. Krásnohorská, J. Kvapil, J. S. Machar, M. Majerová, F. X. Šalda, J. R. Vilímek, J. Vlček); b) odeslaná (nakladatelství Melantrich); c) cizí (nakladatelství Melantrich: J. M. Hurban, A. Jirásek, J. Mahen, Z. Nejedlý, J. Neruda, J. V. Sládek, K. Světlá, J. Vrchlický, Z. Winter).
3. Rukopisy a) vlastní (vědecké studie, B. Benešová, T. Nováková, G. Preissová, projevy po roce 1945, pracovní materiály); b) cizí (týkající se slovenské literatury, J. M. Hurban, disertace studentů).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Část fondu zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře (v rozsahu 15 kartonů disertačních prací), část fondu v rozsahu 55 kartonů uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Pražák Jiří

1846 - 1905; profesor veřejného práva na Univerzitě Karlově v Praze, redaktor časopisu Právník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1863 - 1905.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (projev, školní úlohy).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jiří Pražák, Praha 1963, edice inv. č. 97 (revize 2002).

Otevřít fond Pražák Jiří

Pražák Přemysl

1908 - 1966; právník, hudební historik a kritik.

Osobní fond v rozsahu 24 kartonů, 1908 - 1966.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (J. Karásek ze Lvovic, J. Kvapil, F. Vodička, V. Vydra st.).
3. Rukopisy vlastní (k dějinám hudby).
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pražáková Běla

1927 - 1989; archivářka PNP.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1927 - 1989.

1. Rukopisy vlastní (záznamy z přednášek v oboru knihovnictví).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Preisner Rio

1925 - 2007; spisovatel, básník, překladatel, teatrolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 2007.

1. Rukopisy vlastní (Trialogy o toleranci).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Preissig Vojtěch

1873 - 1944; malíř, grafik, ilustrátor.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1892 - 2004.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence vlastní a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia.
7. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Šrůtová: Vojtěch Preissig, Praha 2015.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vojenský historický archiv v Praze a Archiv Národní galerie v Praze.

Otevřít fond Preissig Vojtěch

Preissová Gabriela

1862 - 1946; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1873 - 2009.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (L. Janáček, F. L. Rieger, J. Šrámek); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (fragmenty próz); b) cizí (překlady děl G. Preissové, diplomové práce, E. Preissová: Bibliografie G. Preissové).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (hmotné památky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Taudyová: Gabriela Preissová, Praha 2012 (revize 2019). Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Kutná Hora.

Otevřít fond Preissová Gabriela (roz. Sekerová)

Prell Ladislav

1880 - 1949; středoškolský profesor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1905 - 1947.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (povídky, překlady, poznámky, zápisníky).
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Presl Jan Svatopluk

1791 - 1849; lékař, profesor speciálního přírodopisu na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1835 - 1938.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (Botanica); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Pšeidová: Jan Svatopluk Presl, Praha 1995, edice inv. č. 808.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Presl Jan Svatopluk

Procházka Antonín

1885 - 1968; středoškolský profesor, předseda Československého abstinentního svazu, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 62 kartonů, 1906 - 1968.

1. Doklady a) vlastní; b) spolkové.
2. Korespondence přijatá (P. Bezruč, A. Heyduk, A. Jirásek, F. Sekanina, J. Vlček).
3. Rukopisy vlastní (odborné práce, články, přednášky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Procházka Arnošt

1869 - 1925; redaktor Moderní revue, kritik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1895 - 1925.

1. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, Z. Braunerová, O. Březina, V. Dyk, A. Gide, R. Jesenská, J. Karásek ze Lvovic, M. Marten, R. Medek, S. Przybyszewski); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (R. Jesenská, J. Karásek ze Lvovic).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Arnošt Procházka, Praha 1963, edice inv. č. 98 (v rozsahu 3 kartonů). Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Procházka Arnošt

Procházka František Faustin

1749 - 1809; člen řádu pavlánů, správce Univerzitní knihovny v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1779 - 1949.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (M. A. Voigtovi); c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (excerpta ke slovníku, pojednání, úvahy); b) cizí (K. J. Biener z Bienenberku, V. F. Durych).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: František Faustin Procházka, Praha 2000, 2. rozšířené vydání, edice inv. č. 1085.

Otevřít fond Procházka František Faustin

Procházka František Serafínský

1861 - 1939; knihovník, redaktor, překladatel, básník.

Osobní fond v rozsahu 53 kartonů, 1878 - 1956.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (V. Brtník, E. Čenkov, J. S. Guth-Jarkovský, J. Havlasa, A. Heyduk, M. Hýsek, L. Janáček, R. Jesenská, A. Jirásek, A. Klášterský, E. Krásnohorská, K. Leger, K. V. Rais, F. X. Svoboda, J. Vrba); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí (fragmenty spolkové a redakční korespondence Máje, Unie a Zvonu).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Výstřižky.
5. Tisky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, E. Horáčková, E. Košvancová: František Serafínský Procházka, Praha 1978, edice inv. č. 348.

Části archivního souboru v jiných institucích: Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Otevřít fond Procházka František Serafínský

Procházka Jan

1929 - 1971; prozaik, filmový scenárista, publicista.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1929 - 1971.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (filmové scénáře, povídky).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Procházka Jiří

1925 - 1993; dramatik, filmový a televizní scenárista.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1925 - 1993.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (deníky, scénáře – Třicet případů majora Zemana).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Procházka Ladislav Prokop

1872 - 1955; lékař, hudební skladatel, ministr.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1905 - 1935.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, K. Čapek); b) odeslaná (manželce); c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (povídky, romány, odborné lékařské články, paměti).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Procházka Miroslav

1942 - 1997; profesor české literatury na Univerzitě Karlově v Praze, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1942 - 1997

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy a) vlastní (přednášky, rukopisy, pracovní materiály); b) cizí (M. Červenka, L. Doležel, J. Janáčková, I. Osolsobě, M. Otruba).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Procházková Lenka

1951; spisovatelka, novinářka.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1951 - 1994.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (D. Tatarka, L. Vaculík); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (J. Procházka, L. Vaculík).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (videokazeta Fronda).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Procházková Markéta

1963; básnířka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu,1963 - 1998.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Prokeš Jaroslav

1895 - 1951; profesor československých dějin na Univerzitě Karlově v Praze, ředitel Archivu ministerstva vnitra ČSR.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1908 - 1938.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (přednášky, články, studie); b) cizí (V. Novotný).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K . Zilynská: Jaroslav Prokeš, Praha 2000, edice inv. č. 1067.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Archiv Národního muzea v Praze, Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Prokeš Jaroslav

Prokůpek Václav

1902 - 1974; tajemník Družstva Moravského kola spisovatelů, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 32 kartonů, 1938 - 1976.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá ; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Václav Prokůpek, 2. část, Praha 2013 (v rozsahu 5 kartonů).

Otevřít fond Prokůpek Václav

Otevřít fond Prokůpek Václav 2.část

Propfe Hans

? - ?; sběratel.

Sbírka autografů v rozsahu 11 kartonů, 1750 - 1950.

1. Doklady, korespondence a rukopisy významných osobností světové kultury a historie (A. Bach, H. Barbusse, W. Bonsels, C. Flammarion, L. Gambetta, W. Gladstone, Ch. Gounod, A. von Humboldt, Karel VI., Kateřina Veliká, F. Liszt, Napoleon III., K. a R. Schumannovi, F. Schiller, R. Wagner).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Provazníková Věra

1947; básnířka, dramatička, výtvarnice, autorka knih pro děti.

Osobní fond v rozsahu 36 kartonů, 1947 - 2016.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá a odeslaná (V. Holan, O. Jelínek, L. Machoninová, B. Reynek, Vlast. Vokolek, S. Zedníček aj.)
3. Rukopisy a) vlastní (básně, rozhlasové hry, pohádky, scénáře, pracovní materiály); b) cizí (F. Halas, V. Holan, Š. Kadlec, Z. Lukáš, I. Wernisch).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (J. Běhounek).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Průcha Karel

1905 - 1980; pedagog, spisovatel pro mládež.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 1981.

1. Korespondence přijatá (M. Disman, J. Hloušek).
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Karel Průcha, Praha 1998, edice inv. č. 913.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Písek.

Otevřít fond Průcha Karel

Prusík Bořivoj

1872 - 1928; knihovník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1895 - 1917.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (A. P. Čechov, M. Gorkij, J. Kvapil, V. Němirovič-Dančenko, W. S. Reymont, M. Sukennikov).
3. Rukopisy vlastní (překlad, bibliografie).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Bořivoj Prusík, Praha 1959, edice inv. č. 100 (revize 2002).

Otevřít fond Prusík Bořivoj

Prusík František Xaver

1845 - 1905; středoškolský profesor, redaktor časopisu Krok, filolog.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1873 - 1904.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (katalogy gymnázia v Roudnici 1878, 1881 - 1884).
2. Korespondence a) přijatá (J. Gebauer, J. K. Grot, V. Jagič, E. Krásnohorská, T. G. Masaryk); b) rodinná; c) cizí (redakční korespondence časopisu Krok).
3. Rukopisy a) vlastní (excerpta z literatury, filologický materiál); b) cizí (excerpta k filologickým pracím).
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: František Xaver Prusík, Praha 1959, edice inv. č. 101.

Otevřít fond Prusík František Xaver

Přibyl Martin Alexander

1803 - 1871; kaplan v Břežanech, tajemník pražského arcibiskupa, potom tajemník a archivář evangelické biblické společnosti v Berlíně, archeolog, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, (1704) 1810 - 1874 (1926).

1. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Příhoda Petr

1939 - 2014; MUDr., psychoanalytik a publicista, práce z oboru psychologie a novodobých českých dějin. Autor článků pro časopis "Katolický týdeník". Autor kritických sond a článků pro různé časopisy na etická, psychologická a sociologická témata.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1939 - 2014.

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
2. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Přikryl Bohumil

1893 - 1965; ruský legionář, ředitel nakladatelství Čin v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, A. Hoffmeister, M. Majerová, S. K. Neumann, A. M. Píša, J. Seifert); b) odeslaná; c) cizí (S. Zweig M. Brodovi).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč, L. Šolcová: Bohumil Přikryl, Praha 1999, edice inv. č. 1003.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Přikryl Bohumil

Příleská Marie (vl. jm. Marie Blažková)

1882 - 1963; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1882 - 1963.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, dramata).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Přerov.

Pšenička Jaroslav

1865 - 1954; poštovní úředník, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1894 - 1930.

1. Korespondence přijatá (J. L. Turnovský).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Šternová: Jaroslav Pšenička, Praha 1999, edice inv. č. 817.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci.

Otevřít fond Pšenička Jaroslav

Ptáčník Karel

1921 - 2002; spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů,1921 - 1996.

1. Korespondence a) přijatá (A. Branald, L. Fuks, J. Skácel); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy (romány).
3. Výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Puchmajer Antonín Jaroslav

1769 - 1820; římskokatolický kněz, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1793 - 1820.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, jazykové učebnice).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Části archivního souboru v jiných institucích: Městské muzeum Týn nad Vltavou.

Pujman Petr

1929 - 1989; prozaik, publicista, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů,1929 - 1989.

1. Rukopisy vlastní (překlady, antologie).
2. Tisky a výstřižky.

Neuspořádáno.

Pujmanová Marie (roz. Hennerová)

1893 - 1958; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1903 - 1958 (1983).

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Boháčová : Marie Pujmanová, Praha 2016.

Otevřít fond Pujmanová Marie (roz.Hennerová)

Půlpánová Věra

1938 – 1988; editorka, pracovnice LA PNP.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1965 -1985.

1. Rukopisy vlastní (týkající se práce v PNP a připravovaných edic – F. Kubka) b)cizí.
2. Výstřižky.

Neuspořádáno.

Purkyně Cyril

1862 - 1937; geolog, profesor mineralogie a geologie na České vysoké škole technické v Praze, přednosta Státního geologického ústavu v Praze.

Osobní fond v rozsahu 18 kartonů, 1858 - 1937.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (V. Dědina, K. Domin, J. Jahn, W. J. Jongmans, R. Kettner, J. S. Procházka, F. Slavík, J. Vilhelm, J. V. Želízko); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, posudky, projevy, poznámky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Holmanová: Cyril Purkyně, Praha 1988, edice inv. č. 456 (v rozsahu 16 kartonů). Dodatek v rozsahu 2 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně.

Otevřít fond Purkyně Cyril

Purkyně Emanuel

1831 - 1882; středoškolský profesor, botanik, syn J. E. Purkyně.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1830 - 1890 (1925).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. E. Purkyně - otec, K. Purkyně - bratr); b) odeslaná (L. Čelakovskému); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, překlad); b) cizí (opisy vzájemné korespondence J. E. Purkyně a E. Purkyně).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Oulehlová: Emanuel Purkyně, Praha 1988, edice inv. č. 438.

Otevřít fond Purkyně Emanuel

Purkyně Jan Evangelista

1787 - 1869; profesor fyziologie na univerzitě ve Vratislavi a na Univerzitě Karlově v Praze, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 45 kartonů, 1812 - 1869.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Desfoursová, příslušníci rodu Hildprandtů, rodinní příslušníci); b) odeslaná; c) rodinná (Julie Purkyňové - manželky); d) cizí (A. Oschatze).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, překlady, odborné práce, zápisky, lexikografický materiál, bibliografie, poznámky); b) cizí (přednášky J. E. Purkyně psané jeho žáky).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Oulehlová: Jan Evangelista Purkyně, Praha 1986, edice inv. č. 439 (v rozsahu 36 kartonů). Dodatky v rozsahu 9 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze, Regionální muzeum v Litomyšli, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Otevřít fond Purkyně Jan Evangelista

Purkyně Karel

1834 - 1868; malíř, syn J. E. Purkyně.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1844 - 1880 (1962).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (opisy, poznámky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Oulehlová: Karel Purkyně, Praha 1988, edice inv. č. 440.

Otevřít fond Purkyně Karel

Purkyňova komise - spolkový archiv

1935 - 1958; společnost, později komise pro studium osobnosti a díla J. E. Purkyně.

Spolkový archiv v rozsahu 28 kartonů, 1870 - 1966.

1. Doklady spolkové.
2. Korespondence a) spolková; b) cizí.
3. Rukopisy (edice, opisy, kartotéky týkající se J. E. Purkyně, K. Amerlinga a Fyziokratické společnosti v Praze, dějiny zednářství).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Purkyňova komise, Praha 1987, edice inv. č. 465.

Otevřít fond Purkyňova komise

Putík Jaroslav

1923 - 2013; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1923 - 1985.

1. Doklady.
2. Korespondence.
3. Rukopisy vlastní (próza).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Pytlík Radko

1928; literární historik, spisovatel, publicista, editor, životopisec Jaroslava Haška a Jaroslava Kratochvíla.

Osobní fond v rozsahu 53 kartonů, 1928 - 2012.

1. Rukopisy vlastní (podklady a prac. materiály Sebraných spisů J. Haška, kopie, opisy ).
2. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace