Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Ráb Václav

1804 - 1838; spisovatel, úředník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1829 - 1939.

1. Rukopisy vlastní.
2. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Gaži: Václav Ráb, Praha 1996, edice inv. č. 659.

Otevřít fond Ráb Václav

Rafaja František

1943; Ing., kulturní pracovník, badatel, publicista, editor a vývojový pracovník.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1943 - 2017.

1. Korespondence.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rafajová Marie

1896 - 1978; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1896 - 1978.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (básně, úvahy, pracovní materiály)
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rais Antonín

1861 - 1920; okresní školní inspektor, bratr K. V. Raise.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1847 - 1935.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. V. Rais); b) odeslaná (K. V. Raisovi); c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (články, přednášky, poznámky).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Antonín Rais, 1. část, Praha 1980, edice inv. č. 369; K. Bílek: Antonín Rais, 2. část, Praha 1990, edice inv. č. 409.

Otevřít fond Rais Antonín 1.část

Otevřít fond Rais Antonín 2. část

Rais Jindřich

1863 - 1916; ředitel školy, bratr K. V. Raise.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1876 - 1925.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (Karoliny Raisové - manželky).
3. Rukopisy vlastní (školní příprava).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Jindřich Rais, Praha 1980, edice inv. č. 368.

Otevřít fond Rais Jindřich

Rais Karel Václav

1859 - 1926 ; ředitel škol v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 85 kartonů, 1843 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (K. M. Čapek-Chod, S. Čech, A. Jirásek, J. Neruda, F. S. Procházka, M. A. Šimáček, J. Thomayer, J. Vrchlický, Z. Winter); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, dramata, přednášky, zápisníky, náčrty); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Karel Václav Rais, 1. část, Praha 1976, edice inv. č. 292 (v rozsahu 74 kartonů); K. Bílek: Karel Václav Rais, 2. část, Praha 1990, edice inv. č. 408 (v rozsahu 11 kartonů). Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze.

Otevřít fond Rais Karel Václav 1. část

Otevřít fond Rais Karel Václav 2. část

Rajevskij Michail Fedorovič

1811 - 1884, spisovatel, kněz , diplomat.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1811 - 1884.

1. Korespondence přijatá (xerokopie korespondence českých osobností).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rambousek Stanislav

1897 - 1937; knihovník, osvětový pracovník v Jihlavě.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1913 - 1937.

1. Doklady a) vlastní; b) spolkové.
2. Korespondence a) přijatá (J. Mahen, A. Skála); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Stanislav Rambousek, Praha 1989, edice inv. č. 429.

Otevřít fond Rambousek Stanislav

Randa Antonín

1834 - 1914; profesor rakouského práva na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1858 - 1935.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Tisky.
4. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní oblastní archiv v Plzni.

Rank Josef

1833 - 1912; magistrátní úředník, lexikograf.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1846 - 1909 (1933).

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (N. P. Apraksin, K. J. Erben, A. Kočubinskij, A. Lebeděv ad.); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, lexikografický materiál); b) cizí .
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Josef Rank, Praha 2005, edice inv. č. 1232.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Rank Josef

Rašín Alois

1867 - 1923; právník, politik, ministr financí.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1891 - 1933.

1. Doklady vlastní (týkající se soudu s Omladinou).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (motáky z vězení, novinářské články).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (hmotné památky).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Raušar Josef Zdeněk

1862 - 1947; chemik, propagátor česko-jihoslovanských styků, básník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 31 kartonů, 1860 - 1955.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Holeček, M. Hýsek, L. Kuba, A. Muka, M. Murko, J. K. Strakatý); b) odeslaná; c) rodinná (Zdeňky Raušarové - dcery); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, prózy, přednášky, překlady, zápisníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. David: Josef Zdeněk Raušar, Praha 1971, edice inv. č. 246.

Části archivního souboru v jiných institucích: Okresní muzeum Plzeň - jih se sídlem v Blovicích.

Otevřít fond Raušar Josef Zdeněk

Rautenkranz Antonín

1879 - 1933; redaktor Národních listů.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1879 - 1936.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Hajn, J. K. Strakatý); b) odeslaná;
3. Rukopisy vlastní (autobiografické poznámky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Z. Kulová, L. Šolcová: Antonín Rautenkranz, Praha 2003, edice inv. č. 1167.

Raýman Bohuslav

1852 - 1910; profesor chemie na Univerzitě Karlově v Praze, generální tajemník České akademie věd a umění, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1799 - 1906.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Kekulé, L. Pasteur, J. Vrchlický); b) cizí (K. Světlá).
3. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Bohuslav Raýman, Praha 1989, edice inv. č. 444.

Otevřít fond Raýman Bohuslav

Ráž Roman

1935; prozaik, dramatik, básník.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1948 - 2010.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rebec František

1863 - 1948; nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1883 - 1884.

1. Rukopisy vlastní (staroslověnština, dějiny Dacie a Skytie).

Neuspořádáno.

Regal Karel

1857 - 1931; středoškolský profesor, lexikograf.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1893 - 1931.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (články, francouzský slovník A - C, lexikografické práce).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu (oddělení Národního muzea v Praze).

Reichmann Jan

1885 - 1949; diplomat, později právník v USA, pracovník 1. zahraničního odboje, redaktor, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1885 - 1949.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Neuspořádáno.

Reichová Irma

1859 - 1930; operní zpěvačka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1881 - 1934.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá (A. J. Vrťátko); b) cizí.
3. Rukopisy cizí.
4. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mašková: Irma Reichová, Praha 1998, edice inv. č. 914.

Otevřít fond Reichová Irma

Reinerová Lenka

1916 - 2008; beletristka - pražská německá spisovatelka, politická publicistka, překladatelka do němčiny.

Osobní fond v rozsahu 11 kartonů, 1916 - 2008.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá a odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (pracovní materiály, povídky ad.).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Reiniš Stanislav

1879 - 1955; odborný učitel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1920 - 1955.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (romány).

Neuspořádáno.

Reitmannová Jaroslava

1908 - 1995; učitelka jazyků, nakladatelská redaktorka. Beletristka, autorka rozhlasové hry, překladatelka z angličtiny, francouzštiny a němčiny.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1908 - 1995.

1. Doklady.
2. Koredpondence.
3. Rukopisy vlastní (deníky, diáře, pracovní materiály).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rejman Rudolf - nakladatelský archiv

1889 - 1970; nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1921 - 1966.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Rudolf Rejman, Praha 1999, edice inv. č. 1004.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Rejman Rudolf

Rejsa z Kolkovic Jan (vl. jm. Jan Rejsa)

1886 - 1971; úředník spořitelny, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1958.

1. Korespondence odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Pšeidová: Jan Rejsa z Kolkovic, Praha 1995, edice inv. č. 660.

Otevřít fond Rejsa z Kolkovic Jan

Rektorisová Klementina

1906 - 1973; docentka na Akademii múzických umění v Praze, divadelní teoretička.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1906 - 1973.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, přípravný materiál); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Rektorys Artuš

1901 - 1978; bankovní úředník, sběratel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1871 - 1941.

1. Doklady rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kvapil); b) cizí.
3. Rukopisy cizí.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd ČR v Praze.

Remeš Václav

1890 - 1963; sochař.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1914 - 1928.

1. Korespondence cizí.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky a výstřižky (o československých legiích v Rusku).

Neuspořádáno.

Rentz František Emanuel

1776 - 1843; grafik, heraldik, genealog.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1793 - 1841.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (o heraldice české šlechty); b) cizí.
4. Tisky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: František Emanuel Rentz, Praha 1993, edice inv. č. 499.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Rentz František Emanuel

Resl František

1884 - ?; právník, diplomat, generální konzul v Záhřebu.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1935 - 1942.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: František Resl, Praha 2001, edice inv. č. 1123.

Otevřít fond Resl František

Resler Kamill

1893 - 1961; právník, bibliofil, editor.

Osobní fond a spisová agenda vlastní advokátní kanceláře v rozsahu 117 kartonů, 1926 - 1959.

1. Doklady a) vlastní; b) úřední.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (kopie); c) cizí (právnická agenda, vydavatelská agenda).
3. Rukopisy a) vlastní (pracovní materiály k osobnostem české i světové literatury - F. Gellner, J. Mach, E. A. Poe, R. M. Rilke, J. Seifert, F. Šrámek); b) cizí (soudní spisy - P. Bezruč, K. Biebl, V. Vokolek, J. Vrchlický; rukopisy o čarodějnicích, materiály Spolku českých bibliofilů).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Vaculík: Kamill Resler, Praha 1974, edice inv. č. 266 (v rozsahu 24 kartonů). Dodatek v rozsahu 44 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea, Archiv hlavního města Prahy.

Otevřít fond Resler Kamill

Rettigová Magdalena Dobromila

1785 - 1845; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1800 - 1840 (1885).

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (poezie, dramata).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Magdalena Dobromila Rettigová, Praha 1963, edice inv. č. 103. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Další části fondu: Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli a Městské muzeum v Litomyšli.

Otevřít fond Rettigová Magdalena Dobromila

Reyl František

1865 - 1935; římskokatolický kněz, kanovník v Hradci Králové, senátor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1902 - 1935.

1. Korespondence přijatá (V. Řezníček).
2. Rukopisy a) vlastní (Úvod do sociologie); b) rodinné.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Hradci Králové.

Rezek Antonín

1853 - 1909; profesor rakouského dějepisu na Univerzitě Karlově v Praze, ministr.

Osobní fond v rozsahu 60 kartonů, 1850 - 1910.

1. Doklady a) vlastní; b) úřední.
2. Korespondence a) přijatá (E. Albert, A. Bráf, A. Dvořák, M. Dvořák, J. Emler, J. Gebauer, J. Goll, J. Herold, J. Hlava, O. Hostinský, A. Jirásek, J. Kaizl, J. Kalousek, T. G. Masaryk, F. Menčík, J. Otto, B. Pacák, J. Pekař, B. Rieger, Č. Strouhal, V. Škarda, E. Špindler, J. Štolba, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (posluchači filozofické fakulty).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (mapy).

Korespondence uspořádána v 1. stupni evidence, zbytek fondu neuspořádán.

Režný Josef

1924 - 2012; spisovatel, editor, pedagog.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1924 - 2000.

1. Korespondence a) přijatá (J. Dumasová, Vl. Stuchl); b) odeslaná.
2. Rukopisy a) vlastní (rozhovor se Z. Kalistou); b) cizí (J. Dumasová, J. Křešnička, V. Lacina, V. Stuchl aj.).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rieger František Ladislav

1818 - 1903; politik, právník.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1856 - 1971.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (redakci Riegrova Slovníku naučného).
3. Rukopisy a) vlastní (projevy, memoranda); b) cizí.
4. Tisky (o F. L. Riegrovi).
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace.
8. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: František Ladislav Rieger, Praha 1989, edice inv. č. 491 (v rozsahu 4 kartonů; revize 2017). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence. Fond zařazen do plánu digitalizace.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Rieger František Ladislav

Rieger Jiří (pseud. Václav Macek)

1919 - 2000; učitel, historik, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1969 - 1993.

1. Korespondence a) přijatá (J. Hrabák); b) odeslaná; c) cizí;
2. Rukopisy vlastní (poezie, studie, práce týkající se RKZ, anagramů ve staročeské poezii, etruského jazyka).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Malý a kol.: Jiří Rieger, Praha 2001, edice inv. č. 1110.

Otevřít fond Rieger Jiří

Riegrová-Palacká Marie

1833 - 1891; dcera Františka Palackého, organizátorka odborného vzdělání na dívčích školách.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1850 - 1887.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí (konvolut dokladů a korespondence A. Mánesové a J. Mánesa).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (týkající se národní loterie ve prospěch Zdeňky Havlíčkové).
3. Rukopisy cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Marie Riegrová-Palacká, Praha 1989, edice inv. č. 492.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze.

Otevřít fond Riegrová-Palacká Marie

Richterová Marie

1884 - 1985; sběratelka.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1921 - 1985.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, J. Jindřich, V. Závada); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Marie Richterová, Praha 1986, edice inv. č. 452.

Otevřít fond Richterová Marie

Rilke Rainer Maria

1875 - 1926; německý básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1838 - 1949.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (kopie); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Rainer Maria Rilke, Praha 1996, edice inv. č. 534.

Otevřít fond Rilke Rainer Maria

Ritter z Rittersbergu Jan

1780 - 1841; důstojník, národopisný badatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1777 - 1906.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, slovník); b) cizí.
4. Tisky.
5. Varia.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Ritter z Rittersbergu Ludvík

1809 - 1858; úředník kamerálního úřadu, národopisný a hudební badatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1776 - 1902.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná (V. Hankovi, F. Palackému).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, dramata, odborné studie); b) cizí (B. Němcová).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Romaněnko Ivan

? - ?; ruský emigrant.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1932 - 1938.

1. Dokumentace (pamětní knihy z cest po Československu).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rón Zdeněk

1889 - 1948; inženýr vodních staveb při Zemském úřadě v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 22 kartonů,1889 - 1948.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Knap, F. Křelina, V. Prokůpek); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, články, divadelní hry, vzpomínky, deníky); b) cizí (paměti otce Františka Róna).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rossmann Zdeněk

1905 - 1984; scénograf, architekt, knižní grafik.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1905 - 1984.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (I. Bart, J. Kotalík, F. Kožík, Vl. Sadek).
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Rostočilová Vlasta

1902 - 1974; středoškolská profesorka, sběratelka, pracovnice v ženském hnutí.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1872 - 1972.

1. Doklady cizí (Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen, Ženský výrobní spolek český).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí (M. Calma, E. Krásnohorská).
3. Rukopisy cizí (E. Krásnohorská, K. Světlá).
4. Tisky a výstřižky (E. Krásnohorská).
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Rosůlek Jan Václav (pseud. Vladimír Drnák)

1894 - 1958; poštovní úředník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 1935.

1. Rukopisy vlastní (próza).
2. Výstřižky.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: Jan Václav Rosůlek, Praha 1998, edice inv. č. 915.

Otevřít fond Rosůlek Jan Václav

Roštlapil Václav

1856 - 1930; architekt.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1834 - 1919.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Varia (knihy nákresů).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Václav Roštlapil, Praha 1997, edice inv. č. 763.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv architektury Národního technického muzea v Praze.

Otevřít fond Roštlapil Václav

Rotnágl Josef

1875 - 1958 ; náměstek pražského primátora, politik, kulturní pracovník.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1895 - 1958.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Alexy, K. Kálal, A. Pražák, F. Táborský); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky); b) cizí (agenda spolků Československá jednota a Moravskoslezská beseda v Praze a nadací Podkarpatoruská studentská kolej v Praze a Štefánikova kolej v Praze).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - A. Boháč: Josef Rotnágl, Praha 1970, edice inv. č. 199.

Části archivního souboru v jiných institucích: Literární archiv Matice slovenské v Martině.

Otevřít fond Rotnágl Josef

Rotterová Božena

1921 - 1980; redaktorka, psycholožka, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1921 - 1980.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (medaile).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Božena Rotterová, Praha 2001, edice inv. č. 1106.

Otevřít fond Rotterová Božena

Rotterová Helena

1900 - 1967; politická pracovnice, publicistka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1961 - 1967.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (autobiografie); b) cizí (sborník o činnosti H. Rotterové).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - inventář zatím nepublikován.

Roubal František

1913 - 1997; právník, básník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1944 - 1995.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy a) vlastní (román Nemocní steskem); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: František Roubal, Praha 1997, edice inv. č. 764.

Otevřít fond Roubal František

Roudenská Marie

1897 - ?; osvětová pracovnice, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1919 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Š. Baar, O. A. Tichý); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (divadelní hra, články, vzpomínky); b) cizí.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Marie Roudenská, Praha 2000, edice inv. č. 1086.

Otevřít fond Roudenská Marie

Rousek Jaroslav

1914 - 1960; tajemník Petra Bezruče.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1924 - 1958.

1. Korespondence přijatá (Petr Bezruč).
2. Tisky.
3. Fotografie (Petr Bezruč)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rousková Ilka (pseud. Ilka Trojská)

? - ?; manželka ředitele Pomologického ústavu v Tróji, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1834 - 1959.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Ilka Rousková, Praha 1999, edice inv. č. 1005.

Otevřít fond Rousková Ilka

Rudé právo - redakční archiv

1920; ústřední tiskový orgán Komunistické strany Československa.

Část redakčního archivu v rozsahu 2 kartonů, 1949 - 1961.

1. Rukopisy (strojopisy článků pro kulturní rubriku Rudého práva - I. Bart, V. Dolejší, K. Nový, J. Petrmichl, J. Rybák).
2. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Rudé právo - redakční archiv, Praha 1995, edice inv. č. 661.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Rudé právo

Rudl Václav

1875 - 1958; bibliofil, sběratel, propagátor exlibris.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1897 - 1944.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza); b) cizí.
3. Výstřižky.
4. Varia (kresby E. A. Hrušky).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Václav Rudl, Praha 1999, edice inv. č. 1006.

Otevřít fond Rudl Václav

Rudloff Jaroslav

1876 - 1955; magistrátní úředník v Praze, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1876 - 1955.

1. Rukopisy vlastní (poezie, povídky).
2. Varia (kresby).

Neuspořádáno.

Rudlová Helena (pseud. Karel Burian)

1897 - 1965; odborná učitelka v Hořicích v Podkrkonoší, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 27 kartonů, 1838 - 1965.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (A. Klášterský, A. Pražák); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, články, národopisné materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Straková: Helena Rudlová, Praha 1989, edice inv. č. 445.

Otevřít fond Rudlová Helena

Rudolf Stanislav

1932; redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1950 - 1999.

1. Rukopisy vlastní (Konkurs na anděla).
2. Tisky.
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rudolphi Karl Asmund

1771 - 1832; profesor lékařství na univerzitě v Greifswaldu, profesor anatomie a fyziologie na univerzitě v Berlíně, tchán J. E. Purkyně.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1754 - 1842.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. J. Berzelius, J. G. Bremser, Ch. W. Hufeland, A. a K. W. Humboldtové, L. Oken); b) odeslaná; c) rodinná (Karla Eduarda Rudolphiho - syna); d) cizí (J. A. Euler).
3. Rukopisy a) vlastní (odborné a cestopisné poznámky); b) cizí.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek, D. Oulehlová: Karl Asmund Rudolphi, Praha 1988, edice inv. č. 451.

Otevřít fond Rudolphi Karl Asmund

Ruch, studentský spolek v Praze - spolkový archiv

1864 - 1883; literární spolek.

Část spolkového archivu v rozsahu 1 kartonu, 1864 - 1918.

1. Doklady spolkové (stanovy, protokoly schůzí).
2. Korespondence a) přijatá (redakční); b) cizí.
3. Rukopisy vlastní (spolkový časopis rukopisný i rozmnožovaný).
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Nová: Ruch - studentský spolek, Praha 1998, edice inv. č. 856.

Otevřít fond Ruch studentský spolek

Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský - sbírka

Sbírka dokumentace o Rukopisech v rozsahu 9 kartonů, 1818 - 1939.

1. Korespondence o RKZ (V. Flajšhans, F. Mareš, J. J. Frič).
2. Rukopisy o RKZ (J. Enders, V. Flajšhans, F. Mareš, činnost klubu Vlajka).
3. Tisky a výstřižky (o RKZ).
4. Fotografie (fotokopie RKZ).

Část fondu v rozsahu 1 kartonu zpracována ve 2. stupni evidence bez inventáře, zbytek fondu neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Část fondu je uložena ve Slovanské knihovně v Praze.

Rulf Jiří

1947 - 2007; básník, literární kritik a novinář.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1947 - 2007.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (J. Bartoňová, E. Junková, L. Kundera, J. Nesvadba, P. Pavel, J. Zábrana).
3. Rukopisy a) vlastní (Básně 1994 - 95, Cesta bytostného lyrika, Nálet chroustů, Pták Hrom, Soukromí, Vojtek, Zelená ad., pracovní materiály); b) cizí (lektorské posudky, sborníky).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rumler Josef

1922 - 1999; literární kritik a historik, editor, básník, překladatel z polštiny.

Osobní fond v rozsahu 65 kartonů, 1922 - 1999.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, překlady, poznámky, výpisky, práce o J. Havlíčkovi, texty v esperantu); cizí (L. Fikar, J. Havlíček, Z. Havlíček, bibliografie J. Rumlera).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rutte Eugen Miroslav

1855 - 1903; notář, autor cestopisů, turistických průvodců a hudebních žertovných skladeb, sběratel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1843 - 2005.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Koresponcence a) přijatá ( J. Borecký, S. Čech, G. Eim, K. Emingerová, S. G. Heller, J. Holeček, J. V. Jahn, E. Jelínek, J. Kaizl, O. Mokrý, B. Nejedlý, J. Otto, E. Pippich, F. Pivoda, A. Rezek, F. Schulz, A. P. Trojan, v. Vlček, K. Weis, F. Záhorský, V. V. Zelený); b) rodinná; c) cizí (F. L. Riegr, F. Bačkovský, E. Grégr, J. Grégr, E. Krásnohorská, L. Stroupežnický, J. Úprka).
3. Rukopisy vlastní ( fragment cestopisu).
4. Rukopisy cizí (J. Durdík, V. Hálek, A. Heyduk, A. E. Mužík, J. Wünsch, sbírka citátů).
5. Výstřižky.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Eugen Miroslav Rutte, Praha 2005, edice inv. č. 1221

Otevřít fond Rutte Eugen Miroslav

Rutte Miroslav

1889 - 1954; redaktor Národních listů v Praze, divadelní kritik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1895 - 1947.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, J. Durych, O. Fischer, F. Götz, K. H. Hilar, M. Hübnerová, A. Lauermannová-Mikschová, A. Novák, A. Procházka, A. M. Tilschová, F. Zavřel); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, přednášky, studie, články, výpisky o divadle a literatuře); b) cizí (J. Durych, V. Dyk, A. Lauermannová-Mikschová, Ch. Vildrac, R. Weiner).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Hrazdirová, J. Kirschnerová: Miroslav Rutte, Praha 1999, edice inv. č. 978 (v rozsahu 29 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Rutte Miroslav

Růžek Václav

1891 - 1971; poštovní úředník v Praze - Libni, spisovatel, novinář, vydavatel a nakladatel soukromých tisků.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1903 - 1963.

1. Korespondence a) přijatá (Z. Braunerová, J. Karásek ze Lvovic, V. K. Krofta); b) cizí (O. Březina).
2. Rukopisy cizí (J. Karásek ze Lvovic).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Václav Růžek, Praha 1999, edice inv. č. 985.

Otevřít fond Růžek Václav

Růžička Jan

1851 - 1902; právník, jednatel výboru pro zřízení Národního divadla v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1880 - 1900.

1. Korespondence a) přijatá (J. Durdík, Z. Fibich, K. Kadlec, E. Krásnohorská, H. Kvapilová, M. Pospíšilová, J. V. Sládek, L. Stroupežnický, F. A. Šubert, J. Vrchlický); b) odeslaná (M. Pospíšilové); c) cizí.
2. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílková: Jan Růžička, Praha 1996, edice inv. č. 662.

Otevřít fond Růžička Jan

Růžička Jindřich

1926 - 2011; historik, ředitel Státního okresního archivu v Litomyšli.

Osobní fond v rozsahu 40 kartonů, 1926 - 1994.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (odborné studie – J. V. J. Michl, H. G. Schauer, pracovní materiály).
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli.

Růžička Josef

1808 - 1872; evangelický duchovní, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1829 - 1916.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. M. Hurban); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (kázání, projevy, zápisy školních přednášek, životopis); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Josef Růžička, Praha 1971, edice inv. č. 244.

Otevřít fond Růžička Josef

Růžička Karel

1911 - 1994; knihovník, básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1911 - 1994.

1. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (Kučera M.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Ryba Bohumil

1900 - 1980 ; profesor klasické filologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1923 - 1975.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, V. Chaloupecký); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (filologické práce, edice traktátu J. Husa); b) cizí (O. Odložilík).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Ryba Jakub Jan

1815; učitel a hudební skladatel v Rožmitále.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1800 - 1815.

1. Korespondence a) přijatá (J. N. Hromádko, A. J. Puchmajer, F. J. Vavák); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (deník).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: Jakub Jan Ryba, Praha 1961, edice inv. č. 104.

Otevřít fond Ryba Jan Jakub

Ryba Jan

1913 - 1982; básník.

Osobní fond v rozsahu 80 kartonů, 1913 - 1982.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, pracovní materiály, odborné práce, deníky ad.); b) cizí (školní práce, recenze).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rybička Antonín František

1812 - 1899 ; soudní úředník ve Vídni, literární historik, spisovatel, zakladatel české kampanologie.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1846 - 1912.

1. Korespondence a) přijatá (F. Čenský, J. Emler, K. J. Erben, J. Jireček, M. Lüssner, E. Tonner, K. V. Zap, V. Zelený); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (kartotéka ke Slovníku spisovatelů A - Z, odborné studie, poznámky, životopis).
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Antonín Rybička, Praha 2000, edice inv. č. 1053.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Chrudimi, Archiv Národního muzea.

Otevřít fond Rybička Antonín

Rýgl Antonín

1925 - 2009; prozaik, publicista, scénárista.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1925 - 2008.

1. Rukopisy vlastní (povídky, scénáře ad.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Rychtařík Jan Vladislav

1861 - 1929; učitel, organizátor Obce hádankářů, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1899 - 1923.

1. Korespondence přijatá.
2. Fragment spolkového archivu Obce hádankářů (rukopisy).
3. Varia (odznaky, razítka, štočky).

Neuspořádáno.

Rypáček František Jaroslav (pseud. Jaroslav Tichý)

1853 - 1917; historik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1872 - 1911.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Steinbachová, O. Fenclová: František Jaroslav Rypáček, Praha 1996, edice inv. č. 806.

Otevřít fond Rypáček František Jaroslav

Rys František

1877 - 1964; sběratel.

Sbírka literárních a historických dokumentů v rozsahu 16 kartonů, 1877 - 1964.

1. Sbírka korespondence, rukopisů, výstřižků, tisků a fotografií (J. Hašek, J. Mošna, P. Sula, Z. Štěpánek, B. Viková-Kunětická, E. S. Vráz).

Neuspořádáno.

Ryšánek František

1877 - 1969 ; profesor českého jazyka a dějin středověké literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 94 kartonů, 1883 - 1969.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (F. M. Bartoš, B. Havránek, V. Chaloupecký, O. Chlup, J. Mukařovský, Z. Nejedlý, A. Pražák, R. Urbánek, V. Vojtíšek).
3. Rukopisy a) vlastní (zčásti nepublikované práce filologické, přípravné materiály a excerpta k edicím); b) cizí (opisy staročeských literárních památek nalézajících se mimo území ČR; excerpta ze staročeské literatury).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Ryšavý Rudolf

1876 - 1949; obchodník s obrazy, knihkupec, nakladatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1911 - 1946.

1. Korespondence a) přijatá (M. Aleš, H. Boettinger, V. Nechleba, V. V. Štech, M. Švabinský); b) rodinná (V. V. Štech); c) cizí (M. Švabinský).
2. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národní galerie.

Rytíř Václav

1889 - 1943; malíř, vydavatel a redaktor.

Osobní fond a část redakčního archivu časopisu Sběratel v rozsahu 3 kartonů, 1889 - 1943.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy cizí.
3. Tisky a výstřižky.

V původním uspořádání.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace