Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

Wagemann Friedrich Moritz

1778 - 1855; prezident zemského soudu v Čechách.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1783 - 1850.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá (K. Chotek, C. Metternich, F. Palacký, L. Thun).
3. Rukopisy vlastní (deníky, záznamy přednášek z právnického studia, výpisky z četby).
4. Tisky.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního muzea v Praze (fond František Palacký).

Wagner Antonín Pavel

1834 - 1895; sochař.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1834 - 1895.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (náčrtníky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Dvořáková: Antonín Wagner, Praha 1997, edice inv. č. 769.

Otevřít fond Wagner Antonín

Wagner Jan

1922 - 2005; pracovník Literárního archivu PNP.

Osobní fond v rozsahu 75 kartonů, 1922 - 2005.

1. Korespondence a) přijatá (F. Baťha, K. Bílek, A. Kraus, J. Loužil, L. Mašínová, E. Řezáčová); b) odeslaná; c) rodinná.
2. Rukopisy a) vlastní (odborné studie, paměti, historický román); b) cizí.
3. Tiskyk a výstřižky.
4. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Wagner Václav

1894 - 1962; historik umění.

Osobní fond v rozsahu 28 kartonů, 1854 - 1949.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (S. Nádherná, O. Stefan); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, studie, články, projevy, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Václav Wagner, Praha 1970, edice inv. č. 202.

Otevřít fond Wagner Václav

Wagner Zdeněk

1923 - 1991; veterinář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1923 - 1991.

1. Korespondence (F. Halas, L. Kundera).
2. Rukopisy.
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Wajs Josef

1881 - 1965; právník, magistrátní úředník v Praze, starosta Ústřední matice školské.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1943 - 1951.

1. Doklady Ústřední matice školské.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Mikolášek: Josef Wajs, Praha 1997, edice inv. č. 770.

Otevřít fond Wajs Josef

Walter Emil

1890 - 1964; tiskový atašé ve Švédsku, lektor švédštiny na Univerzitě Karlově v Praze, lektor češtiny na univerzitě v Uppsale, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1902 - 1917.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní.

Neuspořádáno.

Weatherallová Marie

1897 - 1972; překladatelka české literatury do angličtiny.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1926 - 1972.

1. Doklady cizí.
2. Korespondence a) přijatá (K. Čapek, J. John, K. Teige, O. Vočadlo, J. Weil); b) odeslaná (J. Vondráčkové); c) cizí.
3. Rukopisy cizí (S. Vondráčková: životopis M. Weatherallové, jmenný rejstřík ke sbírce korespondence).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Klínková: Marie Weatherallová, Praha 1993, edice inv. č. 708.

Otevřít fond Weatherallová Marie

Weigert Lubomír

1925 - 1999; germanista.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1925 - 1999.

1. Korespondence cizí (Preisner Rio).
2. Rukopisy cizí (P. Demetz, B. Vašek, J. Urzidil aj.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Weil Jiří

1900 - 1959; novinář, pracovník Židovského muzea v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 20 kartonů, 1919 - 1976.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (J. Kolář, J. Urbánková); b) odeslaná; c) rodinná Olgy Weilové – manželky); d) cizí (J. Vondráčková).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (portrét J. Weila).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Jiří Weil, Praha 1996, edice inv. č. 537.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Židovského muzea v Praze.

Otevřít fond Weil Jiří

Weinberger Josef

1855 - 1937; armádní důstojník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1927 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (F. Adler, O. Fischer, M. Hýsek, A. Klášterský); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: Josef Weinberger, Praha 1998, edice inv. č. 928.

Otevřít fond Weinberger Josef

Weiner Richard

1884 - 1937; chemik, novinář, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1901 - 1947.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (Z. Weinerová); b) odeslaná; c) cizí (J. Chalupecký, A. Laurin).
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, divadelní hry, fejetony, články); b) cizí (J. Chalupecký).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Mourková: Richard Weiner, Praha 1964, edice inv. č. 187 (v rozsahu 21 kartonů). Dodatek v rozsahu 4 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Weingart Miloš

1890 - 1939; profesor srovnávací jazykovědy a staroslověnštiny na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1920 - 1941.

1. Korespondence a) přijatá (A. Novák, O. Sommer); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Weiss Jan

1892 - 1972; ministerský úředník, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1915 - 1971.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (Š. Jež); b) odeslaná; c) cizí (fragment).
3. Rukopisy a) vlastní (próza, divadelní a rozhlasové hry, filmové scénáře, články, recenze); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Šimáňová: Jan Weiss, Praha 1998, edice inv. č. 877.

Části archivního souboru v jiných institucích: Krkonošské muzeum Jilemnice.

Otevřít fond Weiss Jan

Weissberger Rudolf

1876 - 1953; chirurg.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1895 - 1953 (1980).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. S. Machar); b) cizí.
3. Rukopisy cizí (J. S. Machar).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Nový: Rudolf Weissberger, Praha 1995, edice inv. č. 709.

Otevřít fond Weissberger Rudolf

Wellek Bronislav

1872 - 1959; právník, ministerský rada sociální péče v Praze, překladatel do němčiny, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1884 - 1954.

1. Korespondence a) přijatá (E. Albert, J. Goll, M. Dvořák, I. Herrmann, J. Masaryk, I. Olbracht, A. Stašek, J. Vrchlický); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (překlady); b) cizí (O. Winicky).
3. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Wellek René

1903 - 1995; docent dějin anglické literatury na Univerzitě Karlově v Praze, profesor na univerzitách v USA, literární vědec.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1914 - 1941.

1. Korespondence a) přijatá (O. Fischer, V. Mathesius, R. W. Seton-Watson); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (články); b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Čiháková: René Wellek, Praha 1998, edice inv. č. 878.

Otevřít fond Wellek René

Wenig Adolf

1874 - 1940; učitel, redaktor, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1898 - 1937.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (poezie, kulturněhistorické práce, články).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková: Adolf Wenig, Praha 1995, edice inv. č. 710.

Otevřít fond Wenig Adolf

Wenig František

1849 - 1922; středoškolský profesor.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1893 - 1921.

1. Korespondence a) přijatá (A. Jirásek); b) odeslaná; c) rodinná.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Bílek: František Wenig, Praha 1998, edice inv. č. 879.

Otevřít fond Wenig František

Wenig Josef

1885 - 1939; malíř a divadelník.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1885 - 1939.

1. Korespondence.
2. Tisky (volný soupis díla).
3. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Wenzl Oldřich

1921 - 1969; básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1964 - 1972.

1. Korespondence a) odeslaná (M. Vašinkové); b) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, zápisník); b) cizí (L. Kundera).
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Čiháková: Oldřich Wenzl, Praha 1995, edice inv. č. 711.

Werich Jan

1905 - 1980; herec, dramatik, prozaik, spoluzakladatel Osvobozeného divadla v Praze.

Osobní fond a část archivu Osvobozeného divadla v rozsahu 144 kartonů, 1908 - 1977 (2005).

1. Doklady a) vlastní; (soukromé i z úřední činnosti, povolení k provozování her); b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (E. F. Burian, J. Hlinomaz, A. Hoffmeister, J. Ježek, J. Seifert, J. Suchý, O. Vočadlo, J. Voskovec; gratulace); b) odeslaná; c) rodinná (Z. Werichová); d) cizí (J. Ježek, úřední).
3. Rukopisy a) vlastní (písně próza - povídky, pohádky, divadelní hry Osvobozeného divadla, články vzpomínky, rozhovory, projevy, přednášky, scénáře rozhlasového vysílání V+W z USA 1942 - 1945 a poválečného vysílání, literární práce a poválečné scénáře J. Wericha, překlady, notové záznamy).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (karikatury, výšivka, kresba).
8. Dokumentace (výstřižky 2004 - 2005)
9. Fragmenty fondů J. Kvapilové-Werichové, J. Voskovce a divadelních archivů.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Jan Werich, Praha 2006, edice inv. č. 1208.

Otevřít fond Werich Jan

Wernisch Ivan

1942; redaktor, básník, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1965 - 1999.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Brousek, J. Červenka, I. Diviš, B. Grögerová, J. Hauková, J. Hiršal, I. Jelínek, E. Juliš, J. Kuběna, K. Milota, J. Seifert, M. Topinka, J. Zábrana aj., korporace); b) odeslaná; c) cizí (K. Šebek P. Turnovskému).
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí (B. Balajka, P. Borkovec, X. Dvořák, J. Hauková, J. Hiršal, J. Jahn, J. Kratochvil, F. Langer, L. Vaculík aj.).
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Wernisch Michal (pseud. Ewald Murrer)

1964; básník.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1964 - 1996.

1. Korespondence a) přijatá (B. Chlíbec), b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Wernischová Helena

1942; malířka, grafička.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1942 - 2011.

1. Korespondence a) přijatá (J. Heyduk, J. Palivec, A. Šerberová, J. Zábrana); b) rodinná (I. Wernische - manžela).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Wimmer Franz Xaver

1737 - 1799; učitel Týnské hlavní školy v Praze.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1757 - 1799.

1. Rukopisy vlastní.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Brabcová: Franz Xaver Wimmer, Praha 2013.

Otevřít fond Wimmer František Xaver

Winický Ottakar

1872 - 1943; poštovní úředník, českoněmecký básník a dramatik.

Osobní fond v rozsahu 5 kartonů, 1884 - 1943.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (M. Winického - syna.)
3. Rukopisy vlastní (poezie, romány, povídky, divadelní hry, překlady).
4. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Loužil: Ottakar Winický, Praha 1962, edice inv. č. 125.

Otevřít fond Winický Ottakar

Winter Zikmund

1846 - 1912; středoškolský profesor, autor prací z kulturních a hospodářských dějin českých měst, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 49 kartonů, 1874 - 1912, 1927 - 1962.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (A. Jirásek); b) odeslaná; c) rodinná (Jaroslav Winter, Marie Wintrová); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (historické práce, próza), b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (pečeť, notové záznamy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Zikmund Winter,1. část, Praha 1976, edice inv. č. 295 (v rozsahu 23 kartonů); V. Brožová: Zikmund Winter, 2. část, Praha 1999, edice inv. č. 979.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Rakovníku.

Otevřít fond Winter Zikmund 1. část

Otevřít fond Winter Zikmund 2. část

Winters Stanley B.

1924 - 2011; historik, bohemista žijící v USA.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1967 - 2005.

1. Doklady.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd České republiky.

Wirth Zdeněk

1878 - 1961; sekční šéf ministerstva školství, kunsthistorik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1920 - 1958.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - I. Sládková: Zdeněk Wirth, Praha 1998, edice inv. č. 810.

Části archivního souboru v jiných institucích: Ústav dějin umění Akademie věd ČR v Praze.

Otevřít fond Wirth Zdeněk

Wolker Jiří

1900 - 1924; básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 8 kartonů, 1917 - 1952.

1. Doklady (týkající se předání fondu).
2. Korespondence a) přijatá (E. Chalupný, M. Koldová); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, pohádky, divadelní hry, úvahy, polemiky, posudky, proslovy, přednášky, deníky); b) cizí.
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Varia (notové záznamy).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jiří Wolker, Praha 1963, edice inv. č. 126 (v rozsahu 5 kartonů). Dodatky v rozsahu 3 kartonů uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Muzeum Prostějovska v Prostějově.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace