Průvodce po fondech Literárního archivu PNP
Hledat ve jménu v celém textu Zrušit
Po stisknutí tlačítka bude vygenerován seznam aktuálně zobrazených fondů

z Wojkowicz Jan (vl. jm. Jan Nebeský)

1880 - 1944; básník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 33 kartonů, 1863 - 1945.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (O. Fischer, M. Hýsek, V. J. Krýsa, A. Novák, A. M. Píša, J. Skarlandt, O. Šimek, O. Theer); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, deníky); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Zadražil Ladislav a Zadražilová Miluše

1932 - 2012; rusista, literární historik a teoretik, překladatel, vysokoškolský pedagog. ZADRAŽILOVÁ Miluše 1937 - 2012; rusistka, literární historička.

Osobní fond v rozsahu 163 kartonů, 1913 - 2012.

1. Doklady vlastní (legitimace, vysvědčení, diplomy, smlouvy, bibliografie ad.).
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní a cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Zadrobílek Vladislav

1932 - 2010; vydavatel hermetické literatury, grafik, malíř, překladatel, básník, prozaik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1932 - 2010.

1. Korespondence (J. Veselský Vlad. Zadrobílkovi z let 1998 - 2003)

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Zadrobílková-Heidelbergová Vojtěška

1844 - 1872; pěvkyně a pianistka, kreslířka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1860 - 1911.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (píseň); b) cizí (životopis V. Zadrobílkové-Heidelbergové).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - L. Šolcová: Míla Vojtěška Zadrobílková-Heidelbergová, Praha 2002, edice inv. č. 1155.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv města Plzně (fond František J. Heidelberk).

Otevřít fond Zadrobílková Vojtěška

Zahradníček Jan

1905 - 1960; redaktor, básník.

Osobní fond v rozsahu 17 kartonů, 1930 - 1960.

1. Korespondence a) přijatá (O. F. Babler, I. Blatný, V. Cvek, J. Dokulil, J. Durych, J. Filipec, J. Florian, B. Fučík, M. Glabazňová, F. Halas, L. Halasová, R. Havel, J. Hertl, F. Hrubín, J. Hora, L. Jedlička, E. Jurčinová, Z. Kalista, J. Kopta, V. Kovárna, F. Křelina, F. Lazecký, B. Lifka, F. Listopad, A. Malý, Medkovi, F. D. Merth, O. Mikulášek, A. Opasek, J. Pojer, J. Portman, L. Prečan, S. Procházka, B. Reynek, Z. Řezníček, K. Schulz, M. Skácel, A. Skoumal, J. Suchý, A. Škarka, J. Tichý, J. M. Tomeš, A. Uher, Z. Vavřík, V. Vokolek, A. Vyskočil, S. Zedníček, J.Zantovský aj.); b) odeslaná (J. Čepovi); c) rodinná (Zahradníčková Marie); d) cizí.
2. Rukopisy vlastní (poezie).
3. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Čiháková: Jan Zahradníček, Praha 1998, edice inv. č. 880 (v rozsahu1 kartonu). Dodatek v rozsahu 16 kartonů uspořádán v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Zahradníček Jan

Zahradník Vincenc

1790 - 1836; katolický kněz, filozof a teolog.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1819 - 1916.

1. Korespondence a) přijatá (J. Dobrovský); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Vincenc Zahradník, Praha 1974, edice inv. č. 269.

Otevřít fond Zahradník Vincenc

Zahradník-Brodský Bohumil (vl. jm. Bohumil Zahradník)

1862 - 1939; katolický kněz, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 25 kartonů, 1889 - 1934.

1. Korespondence a) přijatá (J. Š. Baar, J. Borecký, K. M. Čapek-Chod, K. Čvančara, J. Deml, J. S. Guth-Jarkovský, F. Herites, I. Herrmann, R. Jesenská. A. Klášterský, F. S. Procházka, F. Sekanina, L. Šaloun, J. Vrba); b) odeslaná (A. Plešingerové); c) cizí.
2. Rukopisy vlastní (kázání, román).
3. Tisky a výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Zahradníková Marta

1940 - 2005; archivářka, odborná pracovnice v Literárním archivu PNP, zaměření na literaturu 20. stol. a na problematiku česko-ruských vzrahů.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1940 - 2005.

1. Doklady.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (pracovní materiály, scénáře k výstavám, překlady z ruštiny, podklady - PEN klub, Rosika ve fondech literárního archivu, ad.).

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Zach František Alexander

1807 - 1892; právnický praktikant, důstojník srbské armády.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1848 - 1928.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (V. Gabler, J. Nevole); b) odeslaná (V. Gablerovi, J. Nevolemu); c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, deníky, poznámky, výpisky); b) cizí ( V. Gabler).
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Bahulová a kol.: František A. Zach, Praha 2002, edice inv. č. 1141.

Otevřít fond Zach František A.

Zach Josef

1881 - 1949; středoškolský profesor, osvětový pracovník v Kolíně, bibliofil.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1915 - 1949.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (C. Bouda, I. Herrmann, K. Leger, J. S. Machar, M. Majerová, R. Mertlík, A. Novák, A. Pražák, K. Vik); b) cizí (P. Bezruč).
3. Rukopisy a) vlastní (opisy děl K. Legera); b) cizí (M. Hýsek, R. Mertlík).
4. Tisky a výstřižky.
5. Varia (lept K. Vika).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Josef Zach, Praha 1975, edice inv. č. 304. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Otevřít fond Zach Josef

Zachoval František Karel

1882 - 1976; redaktor, vydavatel Náchodských listů, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 47 kartonů, 1792 - 1969.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. Aleš, F. Anýž, J. Š. Baar, K. Beneš, V. Bitnar, P. Bezruč, J. Bor, J. Cink, J. B. Čapek, V. Černý, J. Drda, V. Dyk, F. A. Elstner, J. Frič, J. F. Havelka, S. B. Heller, I. Hermann, R. Hynie, E. Chalupný, J. S. Guth-Jarkovský, A. Jirásek, Z. Kalista, B. Kaminský, L. Khás, J. Klos, B. Kočí, F. Kožík, J. Krtička, J. Kvapil, A. Laurin, J. S. Machar, J. Malý, A. a V. Mrštík, A. C. Nor, J. Petrák, K. Pippich, A. Pražák, V. Rabas, K. V. Rais, A. Rydlo, V.Řezníček, F. Sekanina, F. Skácelík, B. Slavík, K. Souček, J. K. Strakatý, V. V. Štech, V. Talich, F. Tichý, J. R. Vilímek, A. Závodský, J. Žemlička aj., korporace. ); b) odeslaná c) rodinná; d) cizí (samostatná sbírka korespondence různých osobností).
3. Rukopisy a) vlastní (články, diáře, kroniky, pracovní materiály, ); b) cizí (J. S. Guth-Jarkovský).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - D. Oulehlová: František Karel Zachoval, Praha 1989.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Náchodě.

Otevřít fond Zachoval František Karel

Zákrejs František

1839 - 1907; spolupracovník Osvěty, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1869 - 1915.

1. Korespondence a) přijatá (V. Beneš-Třebízský, F. L. Popelka, V. Vlček); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (divadelní hry, články, recenze, poznámky - zejména k důkazům pravosti RKZ); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: František Zákrejs, Praha 1969, edice inv. č. 209. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli.

Otevřít fond Zákrejs František

Zákrejs Vladimír

1880 - 1948; magistrátní úředník v Praze, novinář, obhájce pravosti RKZ, syn Františka Zákrejse.

Osobní fond v rozsahu 15 kartonů, 1917 - 1947.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (M. Hýsek, A. Pražák); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy vlastní (články, přednášky, monografie o F. Zákrejsovi - otci).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Hellmuth-Brauner: Vladimír Zákrejs, Praha 1969, edice inv. č. 210 (v rozsahu 4 kartonů). Dodatek v rozsahu 11 kartonů neuspořádán.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Národního technického muzea v Praze a Státní okresní archiv v Hradci Králové.

Otevřít fond Zákrejs Vladimír

Zaorálek Jaroslav

1896 - 1947; překladatel, jazykovědec.

Osobní fond v rozsahu 19 kartonů, 1902 - 1982.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (překlady, slovník českého jazyka, přirovnání, pracovní materiály); b) cizí.
4. Tisky.
5. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Macurová N.: Zaorálek Jaroslav, Praha 2019.

Části archivního souboru v jiných institucích: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

Zap Karel Vladislav

1812 - 1871; středoškolský profesor, redaktor, spisovatel, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1820 - 1867.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (J. Jireček, J. Kollár, J. I. Kraszewski, F. Matejko, L. Ritter z Rittersbergu, A. V. Šembera, J. E. Vocel); b) odeslaná; c) rodinná (Honorata Zapová); d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Karel Vladislav Zap, Praha 1994, edice inv. č. 712.

Otevřít fond Zap Karel Vladislav

Zápotocký Antonín

1884 - 1957; politik, prezident ČSSR, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1905 - 1957.

1. Korespondence a) vlastní; b) rodinná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, poznámky); b) cizí (scénáře, dramatizace románů A. Zápotockého, vzpomínky M. Zápotocké).
3. Výstřižky.
4. Fotografie (fotokopie materiálů k románu Bouřlivý rok 1905).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - T. Breň: Antonín Zápotocký, Praha 1998, edice inv. č. 929.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Zápotocký Antonín

Zapová Honorata

1825 - 1856; spisovatelka, manželka K. V. Zapa.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1841 - 1864.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - H. Kokešová: Honorata Zapová, Praha 1994, edice inv. č. 713.

Otevřít fond Zapová Honoráta

Zareckij Nikolaj Vasiljevič

1876 - 1959; ruský grafik, knižní ilustrátor; v letech 1931 - 1951 žijící v Praze.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1925 - 1948.

1. Korespondence a) přijatá (A. M. Remizov); b) cizí (R. Rolland).
2. Tisky.
3. Výstřižky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Dandová: Nikolaj Vasiljevič Zareckij, Praha 1981, edice inv. č. 391.

Otevřít fond Zareckij Nikolaj Vasiljevič

Zářecký Václav

1856 - 1936; funkcionář Sokola a Národní jednoty severočeské, redaktor, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1885 - 1931.

1. Korespondence a) vlastní (V. Pařík, R. Tyršová); b) cizí.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Š. Charousková: Václav Zářecký, Praha 1998, edice inv. č. 930.

Otevřít fond Zářecký Václav

Závada Vilém

1905 - 1982; básník, prozaik, překladatel, knihovník.

Osobní fond v rozsahu 37 kartonů, 1917 - 1982 (2005).

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá ( K. Biebl, E. F. Burian, O. Fischer, F. Šrámek, K. Teige); b) odeslaná; c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, pohádky, scénáře, odborné práce, články, rozhovory, projevy, překlady, poznámky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Dokumentace.
7. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - R. Ferklová: Vilém Závada, Praha 2006, edice inv. č. 1233.

Otevřít fond Závada Vilém

Zavřel František

1884 - 1947; dramatik, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1923 - 1942.

1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní (historické hry).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Bílek: František Zavřel, Praha 1997, edice inv. č. 771.

Otevřít fond Zavřel František

Zděnovec Vladimír

1906 - 1980; architekt, pracovník památkové péče, sběratel exlibris.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1952 - 1974.

1. Korespondence a) přijatá (C. Bouda, P. Šimon, K. Vik); b) rodinná.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Bílková ml.: Vladimír Zděnovec, Praha 1994, edice inv. č. 714.

Otevřít fond Zděnovec Vladimír

Zedníček Stanislav

1914 - 2002, básník, prozaik, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 26 kartonů, 1914 - 2002.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (I. Andrenik, P. Burian, J. Deml, J. Durych, J. Florian, E. Frynta, B. Fučík, F. Halas, V.Holan, J. Jehlička, A. Kroupa, F. Lazecký, J. Noha, M. Otruba, B. Reynek, Z. Řezníček, J. Seifert, I. Slavík, K. Sýs, V. Vokolek, J. Vyskočil, J. Zahradníček, V. Závada).
3. Rukopisy a) vlastní (Cesta domů, Dopisy Albíně, Slovo a básň aj., pracovní materiály); b) cizí (I. Blatný, L. Kundera, J. Vladislav ad., Sborník S. Zedníčkovi k 60. narozeninám).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Zeithammer Antonín Otakar

1832 - 1919; středoškolský profesor, politik, publicista.

Osobní fond v rozsahu 13 kartonů, 1833 - 1932.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Clam-Martinic, J. V. Frič, J. Grégr, J. Kaizl, hrabě J. Lobkowitz, A. Pražák, F. L. Rieger, K. Sladkovský, J. Skrejšovský, A. V. Šembera, E. Taaffe, L. Thun, A. Windischgrätz); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy vlastní (Zur Geschichte der böhmischen Ausgleichsversuche 1865 - 1871, politické projevy, zápisníky).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv a Archiv Národního muzea v Praze (fond Libuše Bráfová-Riegrová).

Zeithammer Řehoř

1800 - 1881; zemský školní inspektor, bolzanista, otec A. O. Zeithammera.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1799 - 1907.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence a) přijatá (B. Bolzano, F. a L. Thun, V. V. Tomek); b) odeslaná (F. R. Bezděkovi, F. Palackému); c) rodinná.
3. Rukopisy a) vlastní (Důkaz o jsoucnosti Boha, Dr. Bernard Bolzanos Biographie); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Řehoř Zeithammer, Praha 1974, edice inv. č. 270 (v rozsahu 2 kartonů). Dodatek v rozsahu 1 kartonu uspořádán v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní archiv.

Otevřít fond Zeithammer Řehoř

Zejda František

? - ?; sběratel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, (1859) 1929 - 1975.

1. Doklady.
2. Korespondence přijatá (A. Černík, F. Halas, J. Palivec).
3. Rukopisy cizí (K. Čapek).
4. Tisky a výstřižky (F. Halas, J. Palivec).
5. Fotografie (F. Halas).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - Y. Dörflová: František Zejda, Praha 2001, edice inv. č. 1113.

Otevřít fond Zejda František

Zelená Marie

1938; překladatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1965 - 1991.

1. Korespondence přiajtá.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Zelený Jindřich

1922 - 1997; profesor filosofie.

Osobní fond v rozsahu 21 kartonů, 1922 - 1997.

1. Doklady.
2. Rukopisy vlastní (drobné studie, přednášky, texty, pracovní materiály, výpisky, poznámky).
3. Tisky, výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupní evidence.

Zelený Václav

1825 - 1875; ředitel gymnázia v Praze, novinář, překladatel, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1812 - 1875.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (F. Brauner, S. Čech, J. Grégr, J. Helcelet, J. Jireček, E. Krásnohorská, V. B. Nebeský, J. Neruda, F. Palacký, F. L. Rieger, A. V. Šembera, A. V. Šmilovský); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (Život J. Jungmanna, Ze života K. Havlíčka, Jan Kollár, opisy dopisů J. Kollárovi); b) cizí (H. Jiráček, F. C. Kampelík, A. V. Šembera).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Václav Zelený, Praha 1974, edice inv. č. 272.

Otevřít fond Zelený Václav

Zelený Václav Vladimír

1858 - 1892; redaktor, hudební kritik, literární historik.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1876 - 1892.

1. Korespondence a) přijatá (A. Dvořák, Z. Fibich, O. Hostinský, J. Neruda, A. Rybička, J. Vrchlický, J. Zeyer, J. Zubatý); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (A. Dvořák); b) cizí (J. Vrchlický).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Václav V. Zelený, Praha 1974, edice inv. č. 271.

Otevřít fond Zelený Václav Vladimír

Zelinka Vojtěch

1890 - 1963; literární historik, odborný spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1915 - 1960.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (poezie, próza, překlady, operní libreto, edice).
4. Tisky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Zeman Adolf

1882 - 1952; legionář, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1920 - 1947.

1. Korespondence a) přijatá (K. Engelmüller, L. Mattuš, J. Skarlandt); b) odeslaná (L. Zemanové).
2. Rukopisy a) vlastní (romány, vzpomínky); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.

Korespondence uspořádána abecedně, zbytek fondu neuspořádán.

Zeman Vojtěch

1886 - 1972; hospodářský úředník, vlastivědný pracovník.

Osobní fond v rozsahu 10 kartonů, 1900 - 1960.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní (kulturně literární seznamy).
3. Tisky a výstřižky (týkající se historie, výtvarného umění, hudby).

Neuspořádáno.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Mělníku.

Zepharowitz Viktor Leopold

1830 - 1890; profesor mineralogie na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 9 kartonů, 1849 - 1890.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná.
3. Rukopisy vlastní (cestopis, deník 1849 - 1890).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Viktor Leopold Zepharowitz, Praha 1997, edice inv. č. 772.

Otevřít fond Zepharowitz Viktor Leopold

Zeyer Julius

1841 - 1901; básník, prozaik, dramatik.

Osobní fond v rozsahu 31 kartonů, 1841 - 1951.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (F. Bílek, S. Bouška, Z. Braunerová, S. Čech, A. Heyduk, A. Chittussi, H. Kvapilová, V. Mrštík, J. Neruda, K. Světlá, J. R. Vilímek); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, romány, divadelní hry); b) cizí (překlady Zeyerových děl do němčiny, italštiny, ruštiny).
4. Tisky.
5. Výstřižky.
6. Fotografie.
7. Dokumentace (opisy vlastních a rodinných dokladů, fotokopie korespondence).
8. Varia (notové záznamy, exlibris od M. Švabinského, portrét J. Zeyera).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Dvořáková, H. Klínková: Julius Zeyer, Praha 1999, edice inv. č. 1016 (v rozsahu 30 kartonů). Dodatky v rozsahu 1 kartonu uspořádány v 1. stupni evidence a vloženy do nekyselých desek (09.10.2012)

Části archivního souboru v jiných institucích: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Otevřít fond Zeyer Julius

Zíbrt Čeněk

1864 - 1932; profesor všeobecné kulturní historie na Univerzitě Karlově v Praze, knihovník Národního muzea v Praze, národopisec, redaktor Českého lidu, bibliograf.

Osobní fond v rozsahu 194 kartonů, 1833 - 1957.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (K. Adámek, F. Bílý, F. A. Borovský, S. Čech, E. Denis, V. A. Francev, A. Heyduk, J. I. Holuby, V. Jagič, L. Janáček, A. Jirásek, H. a J. Jireček, J. Kalousek, J. Karásek ze Lvovic, J. Klvaňa, L. Leger, F. Lützow, A. Mucha, A. Muka, Z. Nejedlý, L. Niederle, T. Nováková, J. Pekař, J. L. Píč, A. Podlaha, V. Prasek, F. S. Procházka, A. Rezek, V. Řezníček, B. Schwarzenberg, J. V. Sládek, J. Skopec, J. V. Šimák, F. Teplý, V. Tille, F. Tischer, V. V. Tomek, A. Truhlář, R. Tyršová, J. Volf, Z. Winter, O. Zachar); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, studie, poznámky, přípravné materiály); b) cizí (články pro Český lid).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia (kresby pro Český lid).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Sládek: Čeněk Zíbrt, Praha 2000, edice inv. č. 1077.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv Písek.

Otevřít fond Zíbrt Čeněk

Ziegler Josef Liboslav

1782 - 1846; katolický kněz, středoškolský profesor, spisovatel, redaktor.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1813 - 1846.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (J. Dobrovský, V. Hanka, J. Jungmann, V. Kramerius, A. Marek, M. Z. Polák); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (autobiografie, Mluvnice česká); b) cizí.
4. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Josef Liboslav Ziegler, Praha 1978, edice inv. č. 342. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Chrudimi.

Otevřít fond Ziegler Josef Liboslav

Ziegloser Jan

1875 - 1955; redaktor, omladinář.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1908 - 1955.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) z úřední činnosti (redakce Ženského obzoru).
2. Korespondence a) přijatá; b) rodinná (Anny Ziegloserové - manželky); c) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Dokumentace (opisy korespondence).
6. Varia.

Neuspořádáno.

Ziegloserová Anna

1883 - 1942; nakladatelka, redaktorka Ženského obzoru, spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 69 kartonů, 1900 - 1949.

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence a) přijatá (A. Berkovcová, H. Gregorová, F. Herites, I. Herrmann, K. Horký, J. Jahoda, R. Jesenská, H. Malířová, P. Maternová, P. Moudrá, A. Pammrová, F. Plamínková, Ž. Pohorecká, M. Poppeová, F. S. Procházka); b) odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (články, přednášky, povídky); b) cizí (redakční).
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Neuspořádáno.

Zielecká Olga

1876 - 1948; profesorka hudby, archivářka Národního muzea v Praze.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1900 - 1948.

1. Korespondence a) přijatá (V. Čejchan, J. J. Frič); b) cizí (rodiny Rittersbergů).
2. Rukopisy a) vlastní (poznámky k rodokmenům rodiny Fričovy a Rittersbergovy, přednášky, opisy korespondence L. Rittersberga); b) cizí.
3. Tisky a výstřižky.
4. Dokumentace (opisy korespondence rodiny Rittersbergů).

Neuspořádáno.

Zika Josef

1921 - 1981; knihovník, literární historik, překladatel.

Osobní fond v rozsahu 4 kartonů, 1921 - 1981.

1. Korespondence přijatá.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.
4. Výstřižky.
5. Fotografie.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Archiv Akademie věd České republiky.

Ziková Luisa

1874 - 1896; spisovatelka.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1892 - 1895 (1950).

1. Doklady vlastní.
2. Korespondence odeslaná.
3. Rukopisy a) vlastní (poezie, romány, divadelní hry); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Luisa Ziková, Praha 1997, edice inv. č. 773.

Otevřít fond Ziková Luisa

Zilynskij Ivan Nikolajevič

1879 - 1952; profesor ukrajinského a běloruského jazyka na Univerzitě Karlově v Praze.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1906 - 1951.

1. Rukopisy vlastní (ukrajinská gramatika, filologické a literárněvědné práce z oboru slavistiky).

Neuspořádáno.

Zima Stanislav

1858 - 1938; berní úředník, redaktor, satirik, básník.

Osobní fond v rozsahu 6 kartonů, 1890 - 1939.

1. Korespondence přijatá (opisy - E. Beneš, J. S. Machar, K. Skopec, F. X. Šalda, M. A. Šimáček).
2. Rukopisy vlastní (poezie, fejetony).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia (notové záznamy, kresba).

V původním uspořádání.

Zink Karel

1889 - 1975; knihkupec, nakladatel, antikvář.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1889 - 1975.

1. Korespondence a) přijatá (Klecandová-Martenová); b) rodinná; c) cizí (Braunerová Z., Marten M., Boettinger H., Macek A.).
2. Rukopisy vlastní (pracovní materiály, výpisky o autorech).
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Zink Lubor J.

1920 - 2003; prozaik, novinář, diplomat.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů,1920 - 1996.

1. Doklady vlastní.
2. Rukopisy vlastní (román Cestou domů).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia (magnetofonový pásek).

Uspořádáno v 1. stupni evidence. 1 karton zpracován ve 2. stupni evidence bez inventáře.

Zítek Emanuel

1856 - 1934; advokát v Praze, spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1877 - 1882.

1. Rukopisy vlastní (poezie, próza, pracovní materiál, výpisky, citáty).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. David, M. Šrůtová: Emanuel Zítek, Praha 1999, edice inv. č. 991.

Otevřít fond Zítek Emanuel

Zlámal Miloslav

1922 - 1997; exilový spisovatel.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu,1922 - 1999.

1. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Zlatá Praha - redakční archiv

1864 - 1930; časopis založený V. Hálkem, od r. 1884 vydávaný nakladatelstvím J. Otto.

Část redakčního archivu v rozsahu 5 kartonů, 1861 - 1936.

1. Korespondence a) přijatá (K. H. Hilar, F. V. Krejčí, R. Těsnohlídek); b) cizí.
2. Rukopisy redakční (J. Deml, K. H. Hilar, K. Mašek, F. Šrámek, K. Toman).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. David: Zlatá Praha, Praha 1978, edice inv. č. 335.

Otevřít fond Zlatá Praha

Zlobický Josef Valentin

1743 - 1810; profesor češtiny na univerzitě ve Vídni, národní buditel.

Osobní fond v rozsahu 7 kartonů, 1777 - 1808.

1. Korespondence přijatá (G. Dobner, J. Dobrovský, V. F. Durych, F. M. Pelcl, V. Thám, K. R. Ungar).
2. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
3. Tisky.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - P. Křivský: Josef Valentin Zlobický, Praha 1978, edice inv. č. 344.

Otevřít fond Zlobický Josef Valentin

Zmeškal Vladimír

1902 - 1966; bankovní úředník, jednatel Společnosti přátel Lužice, publicista a redaktor.

Osobní fond v rozsahu 12 kartonů, 1921 - 1939.

1. Korespondence přijatá (J. Páta, lužickosrbští spisovatelé a kulturní pracovníci).
2. Rukopisy vlastní (články o lužickosrbských spisovatelích).
3. Tisky a výstřižky.
4. Fotografie.
5. Varia.

Neuspořádáno.

Zoubek František

1832 - 1890; ředitel škol v Praze, komeniolog.

Osobní fond v rozsahu 14 kartonů, 1844 - 1890.

1. Doklady a) vlastní; b) týkající se vydávání spisů J. A. Komenského.
2. Korespondence a) přijatá (V. Gabler, E. a J. Grégrové, J. L. Mašek, A. Rybička, E. A. Seykora); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní (články, historické a pedagogické práce, přípravný materiál, komeniana, kartotéka); b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou, Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem.

Zpěvníky - archiv sbírky

Fond v rozsahu 1 kartonu, 1800 - 1899.

1. Sbírka zpěvníků.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Zrzavý Jan

1890 - 1977; malíř, grafik, ilustrátor, scénický výtvarník.

Osobní fond v rozsahu 30 kartonů, 1905 - 1977.

1. Doklady a) vlastní; b) cizí.
2. Korespondence a) přijatá (F. Dvořák, B. Heritesová, P. a V. Laichterovi, Ch. Martinů, P. Mocová, D. Plichta, O. Štorch-Marien, T. Wagnerová); b) odeslaná; c) cizí.
3. Rukopisy a) vlastní; b) cizí.
4. Tisky a výstřižky.
5. Fotografie.
6. Varia.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - V. Čiháková: Jan Zrzavý, Praha 1998, edice inv. č. 954.

Otevřít fond Zrzavý Jan

Zuman Vojtěch

1868 - 1947; katolický kněz v Říčanech u Prahy.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, (1815) 1848 - 1898.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné (Vojtěcha Zumana - strýce).
2. Korespondence přijatá.
3. Rukopisy vlastní (cestopis, kázání).
4. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Zvěřina František

1920 - 1973; nakladatelský redaktor, překladatel z francouzštiny.

Osobní fond v rozsahu 2 kartonů, 1920 - 1973.

1. Doklady a) vlastní; b) rodinné.
2. Korespondence přijatá (O. F. Babler, M. Florian, M. Rouaultová).
3. Rukopisy a) vlastní (překlady); b) cizí (A. Stříž).
4. Tisky a výstřižky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Zvěřina Ladislav Narcis

1891 - 1980; středoškolský profesor, úředník nemocnice v Bratislavě, úředník statistického úřadu hl. města Prahy.

Osobní fond v rozsahu 3 kartonů, 1910 - 1969.

1. Korespondence a) přijatá (P. Bezruč, A. Jirásek, J. S. Machar, A. Sova, R. Svobodová, F. X. Šalda, J. Zrzavý); b) odeslaná; c) cizí.
2. Rukopisy a) vlastní (poezie); b) cizí (M. R. Štefánik).
3. Tisky.
4. Fotografie.

Zpracováno ve 2. stupni evidence - K. Pátková: Ladislav Narcis Zvěřina, Praha 1994, edice inv. č. 715.

Otevřít fond Zvěřina Ladislav Narcis

Zvon - redakční archiv

1900 - 1941; literární časopis.

Část redakčního archivu v rozsahu 1 kartonu, 1911 - 1916.

1. Korespondence přijatá (A. Wenig).
2. Rukopisy autorské (J. Kořenský, E. Krásnohorská, A. Stašek).

Zpracováno ve 2. stupni evidence - E. Flanderková: Zvon, Praha 1998, edice inv. č. 931.

Otevřít fond Zvon

Zvonař Josef Leopold

1824 - 1865; učitel hudby, hudební skladatel, redaktor Národních listů.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 1848 - 1925.

1. Korespondence a) přijatá (A. V. Šmilovský); b) odeslaná.
2. Rukopisy vlastní.
3. Tisky.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Části archivního souboru v jiných institucích: Státní okresní archiv v Berouně.

Zygma Jiří

1981; básník, dramatik, herec, autor písní.

Osobní fond v rozsahu 1 kartonu, 2011 - 2019.

1. Rukopisy vlastní.

Uspořádáno v 1. stupni evidence.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace